Page 1

Graydon Hill Realty Ltd., Brokerage 124 Merton Street, Suite 203 Toronto ON M4S-2Z2 (416) 922-1142

Expert in real estate and construction in downtown Toronto with over 10 years of experience

David Shirazi Rad S A L E S

R E P R E S E N T A T I V E

T / 416.922.1142 F / 416.922.1170 M / 416.315.9938 email: d.rad@graydonhill.com

website: http://www.davidrad.ca

‫ﭘﻮﯾﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ‬

VALID

Direct:(647) 402.7171

‫ﺍﻧــــﻮﺍ‬

INSURANCE SERVICES

61 STEELES AVE. EAST, TORONTO, ON, M2M 3Y3, TEL: (416) 901-9695, TOLL FREE: (416) 519-9694, FAX: (416)485-8264, POUYASALEHI@IBMG.CA

TOP CASH FOR YOUR GOLD

Tel: 647.724.9448 www.NorthTel.ca

6083 YONGE ST

416.828.3908

$

8

from

.9

+ tax /Month

‫ﭘﻼﺯﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ‬

‫ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮﻯ ﺗﺎﻳﺘﻮﻙ‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

D


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

C


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

156


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

155


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

154


‫‪153‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻧﻮﺭﺕ ﺗﻞ‬

‫‪250‬‬

‫)‪(NorthTel‬‬

‫ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺠﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫‪8‬‬

‫‪.9‬‬

‫ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬

‫‪+tax‬‬

‫‪/Month‬‬

‫‪From‬‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫• ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ • ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ‬ ‫• ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ‬ ‫• ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ‬ ‫‪New‬‬ ‫‪RATES‬‬

‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬

‫ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ‬

‫‪3‬‬

‫‪.9¢‬‬

‫‪/MIN‬‬

‫‪6‬‬

‫‪.9‬‬

‫‪¢‬‬

‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬

‫‪5‬‬

‫‪.9¢‬‬

‫‪/MIN‬‬

‫‪/MIN‬‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ +‬ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﮕﻰ►‬

‫‪$12‬‬

‫►‬

‫‪.95‬‬

‫‪/Month‬‬

‫ﺎﻧﻰ‬

‫ﻣﺠ‬

‫ﻔﻦ‬

‫ﺗﻠ‬

‫ﺧﺎﻧ‬

‫ﮕﻰ‬

‫‪►Call Waiting‬‬ ‫‪►Call Forwarding‬‬ ‫‪►Caller ID‬‬ ‫‪►Call Display‬‬ ‫‪►Voice Mail‬‬

‫ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪Tel: 647-724-9448 .‬‬ ‫‪w w w. n o r t h t e l . c a‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

152


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

151


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

150


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

149


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

148


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

147


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

Read This Magazine Online . www.

Javanantoronto.com

647.739.9009

146


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

145


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

144


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

143


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

142


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

www.SafaRenovation.com

141


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

140


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

139


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

www.century21.ca/mahmoud.rahbari

138


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

137


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

136


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

135


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

134


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

133


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

132


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

131


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

130


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

129


‫‪128‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫آذر‪ :‬شما می خواهید در برنامه های‬ ‫همیشگی و روزانه تان مثل رژیم غذایی‪،‬‬ ‫تمرینات ورزشی و خواب ثبات و‬ ‫پایداری بیشتری داشته باشید‪ .‬اما این‬ ‫روزها با اینكه بیشتر از گذشته به خودتان‬ ‫سخت گرفته اید باز هم خیلی به مشكل‬ ‫برخورده اید‪ .‬اگر به جای سخت گیری‬ ‫و چسبیدن به واقعیت كمی راحت تر و‬ ‫خونسرد باشید مطمئناً اوضاع بهتر خواهد‬ ‫!!شد‪ .‬یادتان باشد فردا هم روز خداست‬

‫دی‪ :‬اگر شما تازگی ها فكرتان را در‬ ‫مورد حساسیت های بیش از حد در‬ ‫محل كار تغییر داده اید‪ ،‬ولی اشتباه‬ ‫نكرده و فكر نكنید كه جواب نهایی را‬ ‫پیدا كرده اید‪ .‬عطارد در دهمین خانه‬ ‫شما یعنی خانه شغلی مسیرش را تغییر‬ ‫داده است و این می تواند زمینه ساز‬ ‫مشكالت دیگری باشد‪ .‬به جای اینكه‬ ‫تظاهر كنید می دانید چه چیزی برایتان‬ ‫بهتر است‪ ،‬به دیگران اطالع بدهید كه‬ ‫هنوز درحال توسعه دادن برنامه های‬ ‫‪.‬خود هستید‬

‫بهمن‪ :‬برنامه ریزی كردن برای یك‬ ‫مسافرت درست و حسابی كار راحتی‬ ‫است‪ ،‬ولی شما همین االن احساس‬ ‫كرده اید ایده های قدیمی تان به درد‬ ‫نمی خورند! شاید شما وظیفه دارید‬ ‫قبل از اینكه دنبال هواخوری وگردش‬ ‫كردن باشید به كارهای خانه رسیدگی‬ ‫كنید‪ .‬یا شاید هم احساس می كنید‬ ‫االن وقت مناسبی برای مسافرت‬ ‫رفتن نیست‪ .‬به هر حال فرقی نمی‬ ‫كند دلیلتان چه باشد‪ ،‬فقط در تصمیم‬ ‫گیری عجله نكنید‪ ،‬برای اینكه درچند‬ ‫روز آینده ایده های خیلی بهتری به‬ ‫‪.‬ذهنتان می رسد‬

‫اسفند‪ :‬امروز بخشی از روابط دوستانه‬ ‫صمیمانه تان برای شما روشن تر و‬ ‫شفاف تر می شوند كه می تواند‬ ‫دیدگاه هایتان را نیز تغییر دهد‪ .‬اگر‬ ‫شما خیلی سریع به دیگران اطمینان‬ ‫می كنید‪ ،‬بهتان توصیه می كنیم برای‬ ‫خود مرزها و محدودیت هایی ایجاد‬ ‫كنید تا به مشكل برنخورید‪ .‬شما كمی‬ ‫هم مشكل مالی دارید و این موضوع‬ ‫قدری آشفته تان كرده است‪ .‬پس‬ ‫هنوز هم بهترین كار این است كه در‬ ‫مورد چیزهایی كه اذیتتان می كند‬ ‫صحبت كرده و زمانی را به فكر كردن‬ ‫اختصاص دهید كه بفهمید در مرحله‬ ‫‪.‬بعدی چه كاری می خواهید كنید‬


‫‪127‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫مرداد‪ :‬شما فكر می كنید كه می دانید چه‬ ‫چیزی برای افراد دیگر بهترین است و البته‬ ‫شاید واقعاً اینگونه باشد‪ .‬شما می توانید‬ ‫مثل كوه های جبل الطارق پشت كسانی‬ ‫كه شرایط سختی را می گذارنند بایستید‪.‬‬ ‫اما این قدرت شما مشكالت خاص‬ ‫خودش را نیز دارد‪ ،‬چرا كه راهی آسان به‬ ‫اطرافیان تان یاد می دهید كه هر موقع به‬ ‫مشكلی برخوردند فقط روی حمایت شما‬ ‫حساب كنند‪ .‬ولی تا موقعی كه خودتان‬ ‫توی مخمصه نیفتاده اید پشتیبانی كردن از‬ ‫‪.‬دیگران اشكالی ندارد‬

‫شهریور‪ :‬امروز عطارد سیاره بخت شما‬ ‫سیر قهقهرایی اش را در دومین خانه‬ ‫تان یعنی خانه پول و مادیات به پایان‬ ‫می رساند‪ .‬اگر شما اوضاع مالی خود را‬ ‫با موفقیت های محدود مدیریت كرده‬ ‫باشید‪ ،‬االن شانس تغییر دادن بخت خود‬ ‫را دارید‪ .‬برای اهداف مالی خود تصمیم‬ ‫گیری كنید و بعد تا چند روز آینده‬ ‫برنامه هایتان را به مرحله اجرا بگذارید‪.‬‬ ‫نیازی به اقدامات شدید و وسیع نیست؛‬ ‫داشتن رفتاری با ثبات و متعادل در حین‬ ‫پول خرج كردن كافی است تا بتوانید‬ ‫پولتان را برای مواقعی كه واقعاً بهش نیاز‬ ‫‪.‬دارید پس انداز كنید‬

‫مهر‪ :‬شما دلتان نمی خواهد با هیچ گونه‬ ‫مشكل احساسی روبرو بشوید‪ ،‬ولی‬ ‫احساسات شما ناگهان چنان رشد پیدا می‬ ‫كنند كه چاره ای برایتان باقی نمی ماند‬ ‫مگر اینكه با درگیر كردن خودتان به این‬ ‫مرحله از رشد درونی اهمیت بدهید‪ .‬اگر‬ ‫رك گویی شما باعث می شود افراد دیگر‬ ‫با عصبانیت عكس العمل نشان دهند‪،‬‬ ‫انتخاب اینكه این كار را به روز دیگری‬ ‫‪.‬موكول كنید یا نه با خودتان است‬

‫آبان‪ :‬شما امروز زیاد دوست ندارید به‬ ‫دنبال زمینه های مشترك بین خودتان با‬ ‫دوست و یا نامزدتان باشید‪ ،‬حتی اگر این‬ ‫كار درنهایت به ساده تر شدن زندگی‬ ‫تان كمك كند‪ .‬عجیب اینكه شما اعتقاد‬ ‫دارید بیشتر از افراد دیگر خودتان را‬ ‫توی زحمت انداخته اید و آنها در این‬ ‫جور مواقع زیاد توجه نمی كنند‪ .‬فراموش‬ ‫نكنید این ناراحتی ها اصال ارزش فكر‬ ‫كردن را هم ندارند‪ .‬تنها چیزی كه‬ ‫اهمیت دارد سالم و مثبت بودن روابطتتان‬ ‫‪.‬است‬


‫‪126‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫اردیبهشت‪ :‬اگر شما در طول چند هفته‬ ‫گذشته با بیماری و یا درد جسمانی دست‬ ‫و پنجه نرم می كردید‪ ،‬امروز باالخره‬ ‫حالتان رو به بهبودی می رود‪ .‬شما از‬ ‫شرایط فعلی خود خسته شده اید و فكر‬ ‫می كنید به اندازه كافی به اطالعات خود‬ ‫افزوده اید و اكنون فقط باید چیزهایی كه‬ ‫آموخته اید را در محیط كارتان استفاده‬ ‫كنید‪ .‬فراموش نكنید كارهای معمولی كه‬ ‫امروز انجام می دهید زمینه ساز موفقیتتان‬ ‫‪.‬در آینده هستند‬ ‫فروردین‪ :‬عطارد به هفتمین خانه تان یعنی‬ ‫خانه دوستان و یاران بازگشته است و حتی‬ ‫اگر تا آخر شب هم هیچ اتفاقی نیفتد‪ ،‬ولی‬ ‫ناراحتی ها و سوء تفاهمات كم كم رفع‬ ‫می شوند‪ .‬تغییر دادن نوع روابطتان و ایجاد‬ ‫كردن فضایی فعال و پرجنب و جوش با‬ ‫كمك ابراز كردن ایده هایتان كار خوبی‬ ‫است‪ ،‬اما تنها ابراز كردن دیدگاه هایتان‬ ‫برای این كار كافی نیست‪ .‬شما همچنین‬ ‫باید با اشتیاق به حرف های افراد دیگری‬ ‫كه می خواهند اوضاع را روبراه كنند‬ ‫‪.‬گوش بدهید‬

‫خرداد‪ :‬سیاره فرمانروای شما یعنی‬ ‫عطارد امروز مسیرش را عوض می‬ ‫كند و دنیای شما را نیز از این رو به آن‬ ‫رو می كند! باوجود اینكه ممكن است‬ ‫موقعیت شما در مذاكره ای حساس‬ ‫دستخوش تغییراتی اجباری شود‪ ،‬ولی‬ ‫ظاهرا ً همه چیز روندی آرام را طی‬ ‫می كند‪ .‬پس شما هم عجله نكنید‪،‬‬ ‫وگرنه ناامید خواهید شد‪ .‬سخنان‬ ‫خصمانه خود را برای بعد نگه دارید!‬ ‫االن بهترین كار این است كه تالش‬ ‫كنید هر دو جنبه یك مشكل را خوب‬ ‫‪.‬بفهمید‬

‫تیر‪ :‬شما درحال حاضر خیلی بی خیال و‬ ‫آسان گیر هستید‪ ،‬اما ناگهان احساسات‬ ‫قدرتمندی كه شما اصال نمی خواهید‬ ‫ظاهر شوند احاطه تان می كنند‪ .‬شما‬ ‫اعتقاد دارید كه اگر احساسات خود را‬ ‫مخفی كنید بهتر می توانید اوضاع را‬ ‫مدریت كنید‪ ،‬ولی دوستان تان قادرند‬ ‫پشت این ظاهر آرام و خونسرد شما را‬ ‫ببینند‪ .‬پس با مخفی كردن احساسات‬ ‫تان انرژی خود را تلف نكنید‪ .‬مهربان‬ ‫و دلسوز بودن بهتان كمك می كند كه‬ ‫بدون اینكه به كسی صدمه بزنید صداقت‬ ‫‪.‬نیز داشته باشید‬


‫‪125‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫آگه ‌‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫اینجا‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

124


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

123


‫‪122‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫الناز شاکردوست‪ :‬نمی‌گذارم از‬ ‫من استفاده ابزاری کنند‬ ‫الناز شاکردوست با اشاره به دوری یک ساله‌خود از سینما‬ ‫و حضور دوباره با فیلم سینمایی «رسوایی»‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تا‬ ‫آخر عمر هم کار نکنم‪ ،‬نمی‌گذارم به عنوان یک ابزار از من‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫«الناز شاکردوست» بازیگر جوانی است که در طول سال‌های فعالیتش‬ ‫در سینما خیلی زود جای خود را در میان بازیگران حرفه‌ای و مطرح باز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شاکردوست متولد ‪ 1363‬است و با بازی در فیلم «گل یخی» به‬ ‫کارگردانی کیومرث پوراحمد وارد دنیای سینما شد و تا به حال در‬ ‫فیلم‌هایی چون مجردها‪ ،‬بی‌وفا‪ ،‬دو خواهر‪ ،‬از ما بهترون‪ ،‬چراغ قرمز و‬ ‫‪ ...‬ایفای نقش کرده است‪.‬‬ ‫این بازیگر سینما یک سالی است که از سینما دوری گزیده است‪.‬‬ ‫دالیلی برای این دوری دارد که مهم‌ترین آن استفاده ابزاری سینما از‬ ‫زن است‪.‬‬ ‫حاال پس‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫سال تصمیم گرفته به سینما برگردد‪ ،‬آن هم با بازی‬ ‫در فیلم مسعود ده‌نمکی که تمایلی به خواندن فیلمنامه او هم نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در این گفت‌وگو حرف‌های جالبی زده‪ ،‬از تغییر نگرشش نسبت به‬ ‫ده‌نمکی و اینکه فکر می‌کرده او انسان دگمی است تا اینکه حاال فکر‬ ‫می‌کند نقشی درونش متولد شده است‪.‬‬ ‫مشروح گفت‌وگو با این بازیگر سینما در ادامه می‌آید‪:‬‬ ‫الناز شاکردوست در نمایی از «رسوایی»‬ ‫* در ابتدا در مورد نقش خود و چگونگی ورودتان به این پروژه و‬ ‫اولین همکاری با آقای ده‌‌نمکی برای ما بگویید؟‬ ‫نقش من در «رسوایی» نقش دختری است که با وجود همه فقر‌ها‪،‬‬ ‫نداری‌ها و حسرت‌های زندگی‌اش‪ ،‬تن به گناه نمی‌دهد‪.‬‬ ‫این دختر‪ ،‬دختری‌ است که همه حامی‌های زندگی‌اش را از دست داده‪،‬‬ ‫پدرش فوت کرده‪ ،‬مادری علیل دارد که حتی قدرت تکلم ندارد و یک‬ ‫برادر کوچک که مسئولیت زندگی و هزین ‌‬ ‫ه تحصیل آن برعهده این‬ ‫دختر است‪.‬‬ ‫از لحاظ اجتماعی هم حمایت نمی‌شود و جامعه از چنین آدم‌هایی حمایتی‬ ‫نمی‌کند و این دختر می‌خواهد روی پای خودش بایستد‪.‬‬ ‫برعکس حواشی که ایجاد شد و عکس‌هایی که می‌بینند که این دختر‬ ‫با روسری قرمز و کفش پاشنه‌بلند قرمز است‪ ،‬دختر قصه ما‌دختر‬ ‫بی‌اعتقاد و بی‌ایمانی نیست‪ .‬دختری است که از دل خانواده‌ای آمده‬ ‫است که ریشه‌های کامال ً مذهبی دارد‪ .‬دختری ایرانی با یک خانواده‬ ‫کامال ً ایرانی و مسلمان‪ .‬این دختر آن‌قدر با خدای خودش رفیق است‬ ‫که با آن قهر کرده است‪ ،‬فکر می‌کند که خدا صدایش را نمی‌شنود‪.‬‬ ‫دخترهای جامعه ما‪ ،‬دخترهای جنوب تهران‪ ،‬وقتی از کنار ماشین‌های‬ ‫چند صدمیلیونی گذر می‌کنند و نان شب ندارند‪ ،‬آن لحظه است که‬ ‫بغض کرده و فکر می‌کنند که خدا آن‌ها را نمی‌بیند و صدای آن‌ها‬ ‫را نمی‌شنود‪ .‬این‌ها در فیلم آقای ده‌نمکی آمده و حرف این‌ها را به‬ ‫گوش همه و مسئوالن رسانده است‪ .‬شاید به همین دلیل است که از‬ ‫االن شروع به برخی هنوز مه فیلم آماده نشده‪ ،‬شروع به حاشیه‌سازی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫با وجود فیلم‌های کافی‌شاپی قطعا با «رسوایی» مشکل پیدا می‌کنند‬ ‫این‌قدر فیلم‌های کافی‌شاپی ساخته شده‪ ،‬فیلم‌های عشق و عاشقی که‬ ‫وقتی می‌آییم و یک معضل را بررسی می‌کنیم‪ ،‬آن وقت مسلم است که‬ ‫همه با یک چنین سوژه‌ای مشکل پیدا می‌کنند‪ ،‬چون این حقیقت جامعه‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫این دختر با خدای خودش قهر کرده است و آمدن روحانی در زندگی‬ ‫وی مثل یک فرشته‌ای می‌ماند که برای آشتی دادن وی با خدا وساطت‬ ‫و منجی‌گری می‌کند و این همان رسالت فیلم «رسوایی» است‪.‬‬


‫‪121‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫‪$5.00‬‬ ‫‪ 2‬ﺁﺑﻠﻴﻤﻮﻯ ‪Crown‬‬ ‫‪$0.99‬‬ ‫ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻧﻰ ﻣﻨﺎ‪ ،‬ﻫﺮ ‪ 2‬ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫‪$1.99‬‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺑﺎﻯ ‪Esmetis‬‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺕ ‪ Emetis‬ﻭ ‪$1.99 Crown‬‬ ‫‪$6.99‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺷﻮﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫‪$11.99‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ‪Lal Qilla‬‬ ‫‪$13.99‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ‪India Gate‬‬ ‫‪$21.99‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ‪ 404‬ﻫﺮ ‪ 2‬ﮔﻮﻧﻰ‬

‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ‬

‫‪TEL: 905.313.8300‬‬

‫‪YONGE ST, RICHMOND HI;LL, ON, L4E 1A8 13130‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

120


‫‪119‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫اگر همسرتان تکراری شده این مطلب‬ ‫را بخوانید‬ ‫در ‪ 6‬ماه تا یك سال اول زندگی‬ ‫مشترك همه چیز رمانتیك و عالی‬ ‫است اما با گذر زمان زندگی‬ ‫رنگ یكنواختی می‌گیرد اما این‬ ‫موضوع به این معنا نیست كه شما‬ ‫دیگر عاشق هم نیستید ‪...‬‬

‫روزهای اول ازدواج‌تان را به‌خاطر آورید كه‬ ‫چطور عاشق و دلباخته همسرتان بودید‪ .‬حتی‬ ‫تصور دوری از همسرتان غیرممكن بود اما بعد‬ ‫از گذشت زمان این شیفتگی و عالقه كمرنگ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در این شرایط آیا شما جزو گروهی هستید كه‬ ‫از این وضعیت به همسرتان شكایت می‌كنید؟‬ ‫مطمئنا به همان میزان كه همسرتان نسبت به‬ ‫روزهای اول ازدواج تغییر كرده است شما نیز‬ ‫تغییر كرده‌اید اما به جای شكایت و ناامیدی‬ ‫بهتر است به‌دنبال اصالح رابطه‌تان باشید‪.‬‬ ‫اولین مشخصه تغییر‬ ‫یكی از دالیلی كه باعث تكراری شدن رابطه‬ ‫شما با همسرتان می‌شود تغییر ظاهر شماست‪.‬‬ ‫در طول سال‌هایی كه با هم بوده‌اید‪ ،‬آنچه‬ ‫مسلما تغییر كرده است ظاهر و قیافه شماست‪.‬‬ ‫بنابراین برای جلوگیری از خستگی از وضع‬ ‫ظاهر باید به فكر تغییر آن باشید‪.‬‬ ‫آن‌چه را كه روزی باعث شد به همسرتان‬ ‫عالقه‌مند و مجذوب او شوید را به‌خاطر آورید‬ ‫و به تحسین آن مشخصه‌ها در افكار خود‬ ‫بپردازید‪ .‬از كلماتی كه همسرتان را به وجد‬ ‫می‌آورد و شما را به یاد روزهای اول زندگی‬ ‫مشترك‌تان می‌اندازد‪ ،‬استفاده كنید‪ .‬روزهای‬ ‫شیرین دوران نامزدی خود را به یاد آورید كه‬ ‫برای دیدن یكدیگر لحظه شماری می‌كردید‪.‬‬ ‫خستگی زوجین از یكدیگر مشكلی است‬ ‫كه درمان آن دوباره زنده كردن رابطه است‪.‬‬ ‫مشكالتی كه همسران در طول زندگی‬ ‫مشترك‌شان مواجه هستند را می‌توان به چند‬ ‫دسته تقسیم كرد؛‬ ‫خیانت‪ ،‬انجام‌ندادن تعهدات تا كشمكش‪،‬‬ ‫حسادت و خودخواهی‪ .‬اما خستگی زوجین از‬ ‫یكدیگر مسئله‌ای متفاوت است و به‌طور واضح‬ ‫ارتباطی با جنگ و دعوا و خودخواهی بین‬ ‫زوجین ندارد‪.‬‬

‫و به جای گذراندن وقت آزاد خود با شما‪،‬‬ ‫وقت خود را با دوستانش در بیرون از خانه‬ ‫می‌گذراند اكنون زمان آن رسیده كه دست به‬ ‫كار شوید‪ .‬اگر اوضاع را به حال خود رها كنید‬ ‫شاید روزی را ببینید كه همسرتان وقت خود را‬ ‫با شخص دیگری می‌گذراند تا لحظه‌ها برایش‬ ‫لذت بخش‌تر باشد‪ .‬از خودتان شروع كنید‪.‬‬ ‫اگر دیدید شوهرتان عالقه‌ای به گذراندن وقت‬ ‫خود با شما را ندارد از خود سوال كنید چه‬ ‫چیزی باعث چنین عملی شده است‪ ،‬شاید به‬ ‫این علت است كه شما غرق در مسئولیت‌های‬ ‫خانه شده‌اید‪ .‬روز‌های اول آشنایی‌تان را به‬ ‫خاطر آورید زمانی كه تازه ازدواج كرده‬ ‫بودید به چه اندازه از هم شناخت داشتید؟‬ ‫قابل فهم است كه تغییر در وضعیت خانواده‬ ‫نیاز به تغییر در اولویت‌ها دارد؛ زمانی را‬ ‫در بیرون از خانه با همسرتان سپری كنید و‬ ‫لحظات لذت‌بخشی را با یكدیگر داشته باشید‬ ‫تا تاثیرش را ببینید‪.‬‬ ‫به ظاهر خود اهمیت دهید‬ ‫بسیار دیده می‌شود خانم‌ها چند سال پس از‬ ‫ازدواج دیگر به ظاهر خود اهمیت نمی‌دهند و‬ ‫خود را رها می‌كنند‪ .‬درحالی‌كه پس از ازدواج‬ ‫هم باید همیشه آراسته باشید و به ظاهر خود‬ ‫اهمیت دهید‪.‬‬ ‫برای رفتن به آرایشگاه برنامه هفتگی داشته‬ ‫باشید‪ .‬سعی كنید از مدل موها و آرایش جدید‬ ‫استفاده كنید‪ .‬اگر توان مالی ندارید می‌توانید‬ ‫خودتان به آرایش موهای خود بپردازید و‬ ‫لباسی زیبا به تن كنید‪.‬‬ ‫مطمئن باشید كه همسرتان متوجه تغییر شما‬ ‫خواهد شد و شرایط از آن پس كمی بهتر‬ ‫می‌شود‪ .‬ورزش كنید با ورزش نه تنها می‌توانید‬ ‫به وزن ایده‌آل خود برسید بلكه قلب و پوستی‬ ‫سالم خواهید داشت‪ .‬وقتی شما احساس خوبی‬ ‫نسبت به‌خود داشته باشید مطمئنا شوهرتان‬ ‫همین احساس را نسبت به شما پیدا می‌كند‪.‬‬ ‫به‌دنبال عالئق مشترك باشید‬ ‫تالش كنید تمامی فعالیت‌هایی كه از انجام‬ ‫آن با همدیگر در گذشته لذت می‌بردید را‬ ‫به خاطر آورید و آن‌ها را تكرار كنید‪ .‬اگر‬ ‫امكان پیاده‌روی در روزهای آخر هفته در‬ ‫كوه را ندارید به پیاده‌روی در پارك اطراف‬ ‫خانه خود بسنده كنید‪ .‬بهتر است كاری كه‬ ‫هردوی‌تان از آن لذت می‌برید‪ ،‬انجام دهید‪.‬‬

‫چگونه بفهمید شوهرتان از شما خسته شده‬ ‫است؟‬

‫صمیمیت‌ها را از نو زنده كنید‬

‫اگر متوجه شدید شوهرتان كمتر حرف می‌زند‬

‫اگر همسرتان از این‌كه از شما خسته شده است‬

‫شكایت می‌كند‪ ،‬شاید منظور او از این شكایت خستگی از روابط در هر جایی ممكن است‬ ‫این است كه شوهرتان به صمیمیت بیشتری‬ ‫اتفاق بیفتد نه تنها در زندگی زوجین بلكه حتی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬وقتی مسئولیت‌های كاری و خانواده در محیط كار‪ .‬اگر شما هر روز كار یكسان و‬ ‫تمامی وقت شما را پر می‌كند نخستین چیزی را ثابتی را انجام دهید نه تنها تا حدی از آن كار‬ ‫كه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد روابط زناشویی‬ ‫خسته می‌شوید بلكه كارتان كیفیت مطلوب‬ ‫شماست‪.‬‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫روابط زناشویی در زندگی مشترك بسیار مهم وقتی كار جدیدی را آغاز می‌كنید یا پیشرفتی‬ ‫است و یكی از چند راهی است كه می‌توانید با در كارتان ایجاد می‌شود ناگهان نیروی تازه‬ ‫آن صمیمیت را به زندگی خود بازگردانید‪.‬‬ ‫می‌گیرید‪ .‬اگر رابطه با همسرتان برای شما‬ ‫خسته‌كننده شده است به جای این‌كه به فكر‬ ‫دالیل همسرتان را جویا شوید‬ ‫شخصی دیگر بیفتید و بخواهید دیگری را‬ ‫جایگزین كنید‪ ،‬بهتر است تغییری هر چند‬ ‫برخالف تالش‌های شما برای بهبود رابطه‪ ،‬اگر كوچك در زندگی‌تان ایجاد كنید‪.‬‬ ‫همسرتان مانند گذشته از شما فاصله می‌گیرد‬ ‫و از بودن با شما خسته است‪ ،‬بهتر است با او‬ ‫گاهی تنها با بیان احساسات و آرزوهای‌تان‬ ‫مستقیما به گفت‌وگو بپردازید و از او صریحا‬ ‫می‌توانید تازگی به روابط ببخشید‪ .‬روابط‬ ‫سوال كنید چه چیزی موجب چنین تغییری در بسیاری وجود دارند كه هر ‪ 2‬در دل جمله‬ ‫رفتار او شده است‪.‬‬ ‫‌ ای كاش‪ - ...‬را تكرار می‌كنند ولی هیچگاه‬‫اگر می‌توانید هردوی‌تان با تالش یكدیگر به‬ ‫این موضوع را برای همسرشان بازگو نمی‌‌كنند‬ ‫تغییر شرایط بپردازید و جرقه‌ای در رابطه‌تان‬ ‫درحالی‌كه با گفتن آرزوها می‌بینید تا چه‬ ‫ایجاد كنید‪ .‬اگر همسرتان از جواب دادن‬ ‫اندازه نقاط مشتركی بین شما وجود دارد‪.‬‬ ‫به سوال شما خودداری كرد احتماال مشكل‬ ‫جدی‌تر از آن است كه فكر می‌كنید‪ ،‬در این‬ ‫این‌كه شما بدانید از روابط خود خسته شده‌اید‬ ‫صورت بهتر است با یك مشاور متخصص‬ ‫اصال خجالت‌آور نیست‪ ،‬آنچه باعث ناراحتی‬ ‫مشكل خود را در میان بگذارید‪.‬‬ ‫می‌شود و باید برای آن شرمنده شد‪ ،‬نپذیرفتن‬ ‫نگران نباشید شاید روزهای سختی در‬ ‫و آگاهی نداشتن از این خستگی است‪.‬‬ ‫كار خود گذرانیده است‪ .‬اگر بر خالف‬ ‫تالش‌های‌تان نتوانستید علت را جویا شوید‬ ‫چطور به جای خستگی از روابط‪ ،‬آن را دوباره‬ ‫اجازه ندهید این شرایط بر شما تاثیر بگذارد و زنده كنیم؟‬ ‫ناامید شوید‪.‬‬ ‫در ‪ 6‬ماه تا یك سال اول زندگی مشترك‬ ‫فعالیت اجتماعی خود را ادامه دهید‪ .‬افراد‬ ‫همه چیز رمانتیك و عالی است اما با گذر‬ ‫اجتماعی و با اعتماد به نفس همیشه مورد تایید زمان زندگی رنگ یكنواختی می‌گیرد اما این‬ ‫و تحسین همسران‌شان هستند‪ ،‬البته تالش كنید موضوع به این معنا نیست كه شما دیگر عاشق‬ ‫تعادل را میان كار و زندگی مشترك خود‬ ‫هم نیستید و همانند روز‌های دوران نامزدی‬ ‫رعایت كنید‪.‬‬ ‫از دیدن یكدیگر قلب‌تان به تپش نمی‌افتد و‬ ‫صدای قلب‌تان را نمی‌شنوید‪.‬‬ ‫آیا شما از رابطه‌تان خسته شده‌اید؟‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

118


‫‪117‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫در نهمین سالگرد ازدواج یعنی آ گوست ‪ 2008‬کیت و جان گازلین عقد خود را در یک مراسم‬ ‫بزرگ در هاوایی تجدید کردند ‪ ،‬بعد از مراسم کیت به هشت کودکشان گفت این بدین معنی‬ ‫است که مامان و بابا همیشه باهم خواهند بود‪ .‬به گزارش پرشین وی درست ده ماه بعد عکس‬ ‫هایی از جان منتشر شد که او ارتباطاتی دارد‪ ،‬کمی بعد او با دختر ‪ 22‬ساله جراح پالستیکی که‬ ‫شکم کیت را جراحی کرده بود رابطه برقرار کرد‬

‫بعد از چهار سال ازدواج پائول مک کارتنی و همسرش هیتر میلز ‪ ،‬در سال ‪ 2006‬شایع شد که‬ ‫می خواهند طالق بگیرند ولی هیتر انکار کرد و گفت ‪":‬پائول و من صد در صد باهم هستیم"‪.‬‬ ‫ولی درست یک هفته بعد این درصد به صفر رسید!‬

‫شایعه شده بود که مدونا با ستاره ای به نام الکس رودریگز در ارتباط است‪ ،‬به گزارش پرشین‬ ‫وی مدونا این رابطه را انکار نکرد ولی ادعا داشت که ازدواجش با کارگردانی به نام گای ریچی‬ ‫استوار است و در جوالی ‪ 2008‬گفته بود‪":‬من و شوهرم قصد طالق نداریم‪ ،".‬ولی سه ماه بعد‬ ‫این زوج اعالم کردند که از هم جدا شده اند‪.‬‬


‫‪116‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫در نوامبر ‪ 2011‬راسل برند بعد از وجود داشتن شایعه جدایی از کتی پری بعد از ‪ 14‬ماه ازدواج‪،‬‬ ‫در مصاحبه ای اعالم کرد ‪":‬من با کتی ازدواج کردم و تنها مرگ می تواند ما را جدا کند و من‬ ‫اکنون زنده هستم" ولی یک ماه بعد در ‪ 30‬دسامبر فرم طالق را پر کرد‪.‬‬

‫وقتی کورتنی کاکس و دیوید ارکیوت ازدواج کردند از آن دست زوج هایی بودند که اعالم کردند‬ ‫طالق برای آنها مفهومی ندارد ولی در اکتبر ‪ 2010‬معنا پیدا کرد!!‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

115


‫‪114‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ستاره هایی‬

‫هرگز طالق‬ ‫د‬

‫ه گفته بودن‬ ‫ک‬

‫نمی گیرند‬

‫جنیفر لوپز با این که قبال دوبار طالق گرفته بود‪ ،‬وقتی شایعه ای در بین مردم به وجود آمد که او‬ ‫از شوهر سومش مارک آنتونی می خواهد طالق بگیرد‪ ،‬در مصاحبه ای در سال ‪ 2009‬قاطعانه‬ ‫اعالم کرد ‪":‬طالق نه ‪ ،‬هرگز این گزینه نخواهد بود" "هر وقت حلقه ام را دست نمی کنم مردم‬ ‫فکر می کنند طالق گرفته ام‪ ".‬ولی دو سال بعد از آن زمان ‪ ،‬در جوالی ‪ 2011‬با وجود داشتن‬ ‫دوقلوهایشان به نام مکس و امی ‪ ،‬که اکنون ‪ 4‬ساله هستند از هم جدا شدند‪.‬‬

‫در نوامبر ‪ 2008‬جنی گارت به مجله ای ابراز داشت که قصد دارد به شوهر بازیگرش پیتر‬ ‫فاسینلی بچسبد و هرگز از او جدا نشود‪ .‬او گفته بود" اگرچه همیشه در این صنعت شخص‬ ‫زیباتری در بیرون وجود دارد ولی من دوست دارم آسان گیر باشم ‪ ،‬طالق هرگز گزینه خوبی برای‬ ‫ما نخواهد بود ‪ ،‬چرا که می خواهم همیشه با خانواده ام باشم‪ " .‬به گزارش پرشین وی ولی سه‬ ‫سال بعد در ‪ 13‬مارس این زوج اعالم کردند که بعد از ‪ 11‬سال ازدواج و داشتن سه دختر از هم‬ ‫جدا می شوند‪.‬‬

‫ادامه در صفحه ‪۱۱۶‬‬


‫‪113‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫محکوم کردند‪ .‬آنها در اعتراض به حرکت این خواننده در سایتهای اجتماعی دنیای‬ ‫مجازی به انتقاد پرداخته اند و اعتراض خود را اینگونه نشان دادند‬

‫همه جا آنها را همراه خودم ببرم ‪".‬‬ ‫" و به همین دلیل احساس می کنم اگر تور را‬ ‫متوقف نکنم و بیشتر در کنار آنها نباشم مادر بی مسئولیتی‬ ‫هستم‪ .‬دخترم بزودی خانه را ترک خواهد کرد‪".‬‬

‫کریستوف والتز نقش میخائیل گورباچف را‬ ‫بازی می‌کند‬

‫پسر مدنا در کنسرت او هنرنمایی کرد !‬ ‫دیوید ‪ ،‬پسر ‪ ۷‬ساله مدنا در کنسرت اخیر او در لس آنجلس همراه او بود و به عنوان‬ ‫یک دی جی هنرنمایی کرد‪.‬‬ ‫دیوید که فرزندخوانده مدنا و همسر سابق او ‪ ،‬گای ریچی است ‪ ،‬در کنسرت اخیر‬ ‫مادرش که در لس آنجلس برگزار شد ‪ ،‬همراه خواهر بزرگترش لوردس ‪ ۱۵‬ساله و‬ ‫مارتین سولویج به روی صحنه آمد و در جایگاه ویژه دی جی بر روی صحنه ایستاد ‪.‬‬ ‫در حالیکه مدنا برای مخاطبان مشهور خود از جمله ‪ ،‬جسیکا آلبا ‪ ،‬رز مک گوان ‪،‬‬ ‫اما رابرتز ‪ ،‬دیوید آرکوئت و رابین برنامه اجرا می کرد ‪ ،‬این پسر کوچک هم در حال‬

‫هنرنمایی بود‪.‬‬ ‫در ماه آ گوست ‪ ،‬مدنا اعالم کرد که کنسرتهای تور جهانی خود در استرالیا را بخاطر‬ ‫فرزندانش کنسل کرده است زیرا احساس می کند که این اندازه دوری برای چهار‬ ‫فرزند او با نامهای لوردس ‪ ،‬دیوید ‪ ،‬روکو و مرسی اصال" مناسب نیست ‪.‬‬ ‫او در وب سایت یوتیوب یک ویدئو منتشر کرد و در این ویدئو از طرفداران خود در‬ ‫استرالیا معذرت خواهی کرد ‪ .‬مدنا در این ویدئو گفت‪":‬من واقعا" متاسفم که شما را نا‬ ‫امید می کنم ‪ .‬واقعا" از اینکه مجبورم این کار را بکنم اصال" احساس خوبی ندارم ‪".‬‬ ‫" می دانم که در تور قبلی هم استرالیا را از دست دادم ‪".‬‬ ‫" اما فرزندان من برایم در الویت هستند و چون آنها بزرگتر شده اند دیگر نمی توانم‬

‫جدیدترین فیلم‬ ‫کریستوف والتز‪ ،‬بازیگر اتریشی برنده جایزه اسکار‪ ،‬در‬ ‫مایک نیول در نقش میخائیل گورباچف‪ ،‬آخرین رهبر شوروی بازی می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش هالیوود ریپورتر‪ ،‬آقای والتز که به خاطر بازی در فیلم "حرامزاده های لعنتی"‬ ‫کوئنتین تارانتینو جایزه اسکار برده بود‪ ،‬در برابر مایکل داگالس بازی می کند که‬ ‫ایفای نقش رونالد ریگان‪ ،‬رئیس جمهور سابق آمریکا را در فیلم به عهده خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫داستان فیلم"ریکیاویک"‪ ،‬درباره مالقات ریگان و گورباچف در سال ‪۱۹۸۶‬‬ ‫است که پایان جنگ سرد را رقم زد‪.‬‬ ‫فیلمبرداری این فیلم از ماه مارس سال ‪ ۲۰۱۳‬آغاز می شود‪.‬‬ ‫مایک نیول گفت‪" :‬من بسیار خوش شانس هستم که در این فیلم مردانی را که‬ ‫درباره سومین جنگ بزرگ قرن بیستم تصمیم گیری کردند به تصویر می کشم‪.‬‬ ‫به گفته آقای نیول‪ ،‬گورباچف و ریگان دو تن از مهمترین سیاستمدران‬ ‫دوران خود بودند‪".‬‬ ‫وی اضافه کرد‪" :‬بسیار هیجان زده هستم‬ ‫که دو بازیگر مطرح قرار است نقش دو‬ ‫مرد سرشناس را بازی کنند که از آغاز‬ ‫سومین جنگ بزرگ قرن بیستم جلوگیری‬ ‫کردند‪".‬‬ ‫از فیلمهای دیگر آقای نیکول می توان‬ ‫به "هری پاتر و جام آتش" و "آرزوهای‬ ‫بزرگ" اشاره کرد که در جشنواره لندن‬

‫‪Read‬‬ ‫‪Javanan‬‬ ‫‪Online‬‬ ‫‪www.javanantoronto.com‬‬


‫و‬

‫‪112‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ستارگان‬ ‫ســــــــــینما‬

‫‪ ...‬ادامه صفحه قبلی‌‬

‫«رابرت ردفورد» تهیه‌کننده و بازیگر فیلم تازه "جود ال" می شود‬ ‫جود ال" بازیگر انگلیسی تبار سینما در کمدی سیاه «دام همینگوی» بازی می‌کند که‬ ‫رابرت رد‌فورد بازیگر و تهیه‌کننده قدیمی سینما‪ ،‬آن را در شرکت مستقل فیلم‌سازی‬ ‫خود تهیه و تولید می‌کند‬ ‫"ریچارد سپارد" این فیلم را بر اساس فیلم‌نامه‌ای از خودش کارگردانی می‌کند‪ .‬کلید‬ ‫فیلم‌برداری فیلم‪ ،‬هفته آینده زده می‌شود‪.‬‬ ‫بخش مهمی از صحنه‌های این کمدی درام مستقل و غیرمتعارف سینمایی‪ ،‬در جنوب‬ ‫فرانسه فیلم‌برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫قرار است رابرت ردفورد هم در یکی از نقش‌های مهم این فیلم‌بازی کند‪ ،‬ولی نقش و‬

‫ح حال گونه «هوگو» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی‪،‬‬ ‫از جود ال بهار امسال درام شر ‌‬ ‫روی پرده سینماهای تهران بود‪.‬‬ ‫سینماهای جهان هم سال قبل قسمت دوم «شرلوک هلمز» را با بازی این بازیگر اکران‬ ‫عمومی کردند‪.‬‬ ‫جود ال تا قبل از پایان سال جاری میالدی‪ ،‬انیمیشن کامپیوتری «ظهور نگهبانان» را‬ ‫روی پرده سینماها خواهد داشت که در آن به جای یکی از کاراکترهای اصلی قصه‬ ‫فیلم صحبت کرده است‪.‬‬ ‫این بازیگر قرار است در «هتل گراند بوداپست» هم در یکی از نقش‌های اصلی بازی‬ ‫کند‪.‬دو هفته قبل نام این فیلم در سطح وسیعی مطرح شد و آن زمانی بود که جانی دپ‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬با این پروژه همکاری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رابرت ردفورد که یک فعال سیاسی و اجتماعی نیز هست‪ ،‬از حدود سه دهه قبل با‬ ‫تاسیس جشنواره ساندنس‪ ،‬به حمایت از فیلم‌سازان و هنرمندان جوان پرداخته است‪.‬‬

‫برهنه شدن توهین آمیز مدونا برای همدردی با خانواده "ماالال"‬ ‫برهنه شدن و همدردی توهین امیز مدونا با خانواده "ماالال" دختر پاکستانی که قربانی‬ ‫گروه طالبان شده بود همه را شوکه و پاکستانی ها را عصبی کرد‪.‬‬

‫کاراکتر او در «دام همینگوی» هنوز فاش نشده است‪.‬‬ ‫سپارد کارگردان فیلم از قصه کمدی سیاه خود به عنوان داستانی اسم می‌برد که درباره‬ ‫انتقام گرفتن و پشیمانی‌ها است‪.‬‬

‫این خواننده معروف ‪ 52‬ساله روی صحنه اجرای موسیقی زنده اش در حمایت از دختر‬ ‫معصوم ‪ 14‬ساله پاکستانی که اخیرا توسط سه عضو گروه طالبان مورد اصابت گلوله‬ ‫قرار گرفته است در مقابل چشمان هزاران طرفدارش برهنه شد‪.‬‬ ‫او خطاب به حضار گفت " میخواهم صحبت جدی با شما داشته باشم‪ .‬اتفاقی که برای‬ ‫این دختر رخ داده است مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد ‪ .‬او در وبالگش در مورد‬ ‫اهمیت تحصیل زنان مطلبی نوشت که زندگی اش را از او گرفته است ‪.‬من به خاطر او‬

‫جود ال در قصه «دام همینگوی» در نقش مردی شکست خورده به نام دام همینگوی‬ ‫ظاهر می‌شود که پس از بیست سال‪ ،‬از زندانی در شهر لندن آزاد می‌شود‪.‬‬ ‫او همراه با بهترین دوست خود راهی جنوب فرانسه می‌شود تا با رئیس جنایتکار خود‬ ‫مالقات کند و دلیل زندانی شدنش را پیدا کند‪.‬‬ ‫او در این محل‪ ،‬با رئیس خود درگیر می‌شود و مسائلی به وجود می‌آید که خط اصلی‬ ‫قصه فیلم را به جلو می‌برد‪.‬‬ ‫«دام همینگوی» برای نمایش عمومی در فصل فیلم‌های اسکاری‪ ،‬در پائیز سال آینده‬ ‫آماده خواهد شد‪.‬‬ ‫جود ال می‌گوید کسانی که می‌خواهند ارتباط نام همینگوی با نویسنده قصه و‬ ‫ماجراهای فیلم را بدانند‪ ،‬باید به تماشای آن بنشینند‪.‬‬ ‫به گفته این بازیگر‪ ،‬سازندگان فیلم تا زمان اکران عموی آن قصد ندارند این ارتباط را‬ ‫به صورت رسمی اعالم کنند‪ .‬شنیده می‌شود ارنست همینگوی نویسنده کالسیک‪ ،‬یک‬ ‫جورهایی به قصه فیلم و کاراکتر اصلی آن ارتباط پیدا می‌کند‪.‬‬

‫اشک ریختم ‪ .‬بیایید از کسانی که برای پیشرفت زنان فعالیت میکنند و در حمایت از‬ ‫تحصیل زنان از این آنان پشتیبانی کنیم‪.‬‬ ‫وی بعد از بیان این جمالت اقدام به برهنه شدن روی صحنه کرد و در اقدامی توهین‬ ‫آمیز در حالیکه پشتش را به جمعیت کرده بود نام "ماالال " که روی کمرش نقش بسته‬ ‫بود را در معرض نمایش قرار داد‪.‬‬ ‫اما پاکستانی های سراسر دنیا این اقدام وی را توهینی به این دختر دانسته و آن را‬


‫‪111‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫بهترین زن را گرفته‪ ،‬به احتمال زیاد برای‬ ‫«گریس موناکویی» هم نامزد دریافت این‬ ‫جایزه خواهد شد‪.‬‬ ‫برای ادای احترام به گریس کلی‪ ،‬کار‬ ‫فیلمبرداری «گریس موناکویی» همزمان‬ ‫با سی امین سالگرد درگذشت وی آغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قبل از کید‌من بازیگران زیادی برای بازی‬ ‫در نقش این ستاره هالیوودی نامزد شدند‬ ‫که از بین آن‌ها می‌توان به شارلی ‌ز ترون‪،‬‬ ‫ریس ویترزپون‪ ،‬کیت هادسن و امیلی‬ ‫بالنت اشاره کرد‪.‬‬

‫چهره عجیب ریحانا در برنامه‬ ‫اش همه را متعجب کرد‬ ‫ریحانا به احتمال زیاد در برنامه‬ ‫تلویزیونی خود برای بار دوم بر نمی‬ ‫گردد ‪ ،‬ریحانا بخاطر تیپی که خودسرانه‬ ‫و بدون هماهنگی با طراح های مد برنامه‬ ‫زده بود ‪ ،‬باعث تعجب بینندگان شد‬ ‫و به دلیل کمی بیننده در این برنامه که‬ ‫تقریب ًا ‪ ۹۵۰۰۰‬بیننده داشت ‪ ،‬باعث شد‬ ‫کارگردان این برنامه بیان کند که دیگر‬ ‫بازگشت ریحانا ممکن نمی باشد ‪.‬‬

‫فیلم‌نامه آرش عادل از جمله فیلمنامه‌های‬ ‫برتر یک سال اخیر بوده که صنعت سینما‬ ‫و کمپانی‌های فیلم‌سازی اشتیاق زیادی‬ ‫برای خرید آن از خود نشان داده‌اند‪.‬‬ ‫نیکول کیدمن فیلم «استوکر» را برای‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۳‬به روی پرد ‌ه سینماها‬ ‫می‌فرستد که یک درام مستقل و غیر‬ ‫متعارف است‪.‬‬ ‫او چندی قبل درام شرح حال‌گونه‬ ‫«همینگوی و گلهورن» را برای تلویزیون‬ ‫بازی کرد که در آن در نقش مارتا گلهورن‬ ‫خبرنگار جنگی دوران جنگ جهانی دوم‬ ‫ظاهر شد‪.‬‬ ‫این خبرنگار جنگی در آن زمان‬ ‫الهام‌بخش ارنست هنینگوی برای نگارش‬ ‫کتاب معروف و کالسیک «زنگ‌ها برای‬ ‫که به صدا درمی‌آید» شد‪.‬‬

‫کیم کارداشین یکی از افرادی است‬ ‫که همیشه در زندگی اش حاشیه های‬ ‫متعددی وجود داشته است‪ .‬حتی زمانی‬ ‫که مسئله خاصی برای او پیش نیامده‬ ‫باشد نیز باز هم سوژه خوبی برای‬ ‫عکاسان و خبرنگاران می باشد‪.‬‬ ‫او به دلیل قد کوتاهی که دارد معموال از‬ ‫کفش های پاشنه بلند استفاده می کند اما‬ ‫در این بار کفشی پوشیده است که پاشنه‬ ‫اش در حدود ‪ 30‬سانتی متر است!‬ ‫کافیست به تصاویر نگاه کنید‪ .‬کیم تقریبا‬ ‫هم قد خواهرش است اما در این تصاویر‬ ‫تفاوت قد آنها را ببینید!‬

‫ادامه در صفحه بعد‪...‬‬

‫سوژه شدن دختر زیبای هالیوود‪،‬‬ ‫بخاطر پوشیدن کفشی با پاشنه‬ ‫‪۳۰‬سانتی متر!!‬

‫اما خبرگزاری اسکای بیان کرده که خیلی‬ ‫زوده که این حرف را در مورد‬ ‫بازگشت ریحانا زد و کارشناسان‬ ‫برنامه اعالم کردند که بعد از‬ ‫بررسی نتیجه نهایی در مورد‬ ‫بازگشت ریحانا تصمیم گیری‬ ‫خواهند کرد ‪.‬‬ ‫یکی از دوستان ریحانا به نام‬ ‫آوگیل کلر بیان کرد که ریحانا‬ ‫خود‬ ‫قصد دارد در‬ ‫قابل‬ ‫تغییراتی‬ ‫توجه‬

‫ایجاد کند ‪.‬‬


‫و‬

‫‪110‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ستارگان‬ ‫ســــــــــینما‬

‫پنج فیلم بزرگ تاریخ سینما از‬ ‫نگاه جرج کلونی‬

‫با این وجود در تمام طول فیلم در حال‬ ‫جویدن ناخن هایمان هستیم‪».‬‬

‫درباره دورانی است که پادشاه موناکو و‬ ‫شارل دوگل رئیس جمهوری فرانسه‪ ،‬یک‬ ‫سری اختالفات سیاسی پیدا کردند‪.‬‬ ‫گریس کلی که در آن زمان همسر پادشاه‬ ‫موناکو بود‪ ،‬از موقعیت بازیگری خود‬ ‫استفاده کرد و به عنوان میانجی‪ ،‬باعث‬ ‫حل این اختالفات شد‪.‬‬

‫سری اختالفات سیاسی پیدا کردند‪.‬‬

‫چند ماه پیش بود که جرج کلونی در‬ ‫مصاحبه ای با مجله «پ َِرید» صد فیلم‬ ‫محبوب خود را از میان فیلمهایی که در‬ ‫فاصله زمانی ‪ 1964‬تا ‪ 1976‬ساخته شده‬ ‫اند انتخاب کرد؛ دوره ای که کلونی‬ ‫اعتقاد داشت بزرگترین دوره فیلمسازی در‬ ‫تاریخ سینما بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش کافه سینما این سوپراستار‬ ‫هالیوودی پنج فیلم برتر خود را هم‬ ‫مشخص کرد که شامل «تمام مردان رئیس‬ ‫جمهور»‪« ،‬شبکه»‪« ،‬دکتر استرنجالو»‪،‬‬ ‫«معرفت جسم» (مایک نیکولز) و‬ ‫«هارولد و مود» (هال اشبی) می شوند‪.‬‬ ‫کلونی درباره عظمت «تمام مردان رئیس‬ ‫جمهور» چنین گفته است‪:‬‬ ‫« تمام مردان رئیس جمهور از هر نظر‬ ‫فیلم کاملی است و دلیلش این است که‬ ‫از همان ابتدا که شروع به دیدن فیلم می‬ ‫کنیم‪ ،‬می دانیم که چگونه تمام می شود‪.‬‬ ‫ما می دانیم که وودوارد و برنشتاین [دو‬ ‫خبرنگار معروف رسوایی واتر گیت] این‬ ‫سوژه داغ خبری را دنبال می کنند و‬ ‫بازنده این ماجرا ریچارد نیکسن است و‬

‫گریس کلی که در آن زمان همسر پادشاه‬ ‫موناکو بود‪ ،‬از موقعیت بازیگری خود‬ ‫استفاده کرد و به عنوان میانجی‪ ،‬باعث‬ ‫حل این اختالفات شد‪.‬‬

‫چهره متفاوتی از نیکول‌کیدمن‬ ‫این فیلم را اولیور داهان فیلم‌ساز فرانسوی‬ ‫کارگردانی می‌کند‪ .‬‬ ‫این درام اجتماعی درباره زمانی است که‬ ‫«گریس‌کلی» ‪ -‬بازیگر کالسیک سینما‬ ‫ به همسری شاهزاده موناکو درآمده بود‪.‬‬‫س کلی پس از ازدواج با شاهزاده‬ ‫گری ‌‬ ‫موناکو لقب شاهزاده گریس را گرفت‪.‬‬ ‫اولین عکس‌هایی که از اولین روز‬ ‫فیلمبرداری «گریس موناکویی» در‬ ‫سایت‌های اینترنتی منتشر شده‪ ،‬کیدمن‬ ‫را در یک گریم کالسیک به نمایش‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫داهان‪ ،‬فیلم خود را بر اساس فیلم‌نامه‌ای‬ ‫از آرش عامل فیلم‌نامه‌نویس جوان‬ ‫ایرانی‌تبار کارگردانی می‌کند که به تازگی‬ ‫فعالیت خود را در هالیوود شروع کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خط اصلی قصه «گریس موناکویی»‬

‫تالش‌های وی از یک جنگ خونین و‬ ‫سخت (که می‌توانست همه کشورهای‬ ‫اروپایی را هم درگیر خود کند) جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اولین عکس‌هایی که از اولین روز‬ ‫فیلمبرداری «گریس موناکویی» در‬ ‫سایت‌های اینترنتی منتشر شده‪ ،‬کیدمن‬ ‫را در یک گریم کالسیک به نمایش‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫داهان‪ ،‬فیلم خود را بر اساس فیلم‌نامه‌ای‬ ‫از آرش عامل فیلم‌نامه‌نویس جوان‬ ‫ایرانی‌تبار کارگردانی می‌کند که به تازگی‬ ‫فعالیت خود را در هالیوود شروع کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خط اصلی قصه «گریس موناکویی»‬ ‫درباره دورانی است که پادشاه موناکو و‬ ‫شارل دوگل رئیس جمهوری فرانسه‪ ،‬یک‬

‫تی ‌م روث در نقش پادشاه موناکو بازی‬ ‫می‌کند و پاز وگا بازیگر مطرح اسپانیایی‬ ‫نقش ماریا کاالس هنرمند کالسیک را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫فیلم «گریس موناکویی» با هزینه‌ای ‪۳۰‬‬ ‫میلیون دالری تهیه می‌شود و قرار است‬ ‫بهار ‪ ۲۰۱۴‬به روی پرده سینماهای جهان‬ ‫برود‪.‬‬ ‫اهل فن از حاال برای این فیلم پیش‌بینی‬ ‫موفقیت انتقادی باالیی می‌کنند و‬ ‫می‌گویند نامزد دریافت جوایز اصلی‬ ‫اسکار خواهد شد‪.‬‬ ‫کید‌من که قبل از این برای ایفای نقش‬ ‫ویرجینیا وولف در «ساعت‌ها» اسکار‬


‫‪109‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫بالفاصله با مهدی مقدم رفتیم آنجا تعهد دادیم‪،‬‬ ‫اما سیگنال پخش برنامه در آلمان بود و کسی‬ ‫به حرف ما گوش نمی‌کرد و مدام کار‌ها را‬ ‫پخش می‌کردند‪ .‬از آن طرف قطع نکردند و‬ ‫شرایط برای ما خیلی سخت شد‪ .‬آخرش هم‬ ‫آلبوم "تعقیب" توسط یکی از دوستان که‬ ‫همه او را می‌شناسند لو رفت‪.‬‬ ‫من که نمی‌شناسم‬ ‫احتماال شما هم بشناسید‪ .‬مهم نیست‪ .‬او لطف‬ ‫کرد و آلبوم را لو داد! این آلبوم در تایم‬ ‫خودش آلبوم بسیار خوبی بود‪ .‬بعد من آلبوم‬ ‫"شوک" را با فرزاد فتاحی که آن موقع‬ ‫دوست صمیمی‌ام بود‪ ،‬شروع کردم و با هم‬ ‫روی آلبوم خیلی کار کردیم‪ ،‬منتها چون طول‬ ‫كشيده بود‪ ،‬از شرايط بازار دور شدیم‪ 85 .‬شد‬ ‫‪ 87‬و شرایط مالی‌مان هم خیلی بد بود‬ ‫کار دیگری نمی‌کردید؟‬ ‫نه‪ .‬فیلم سینمایی پسران آجری را بازی کردم و‬

‫در آهنگسازی هم «به تو مدیونم» را ساختم که‬ ‫در برنامه کوله‌پشتی احسان علیخانی تیتراژ شد‬ ‫و بازتاب خوبی داشت اما وقتی در بازار نباشی‪،‬‬ ‫فرق نمی‌کند چه بازتابی داشته باشی‪.‬‬ ‫بعد تصمیم گرفتید آلبومی را شروع کنید که‬ ‫بازهم «ش» شروع شود؟‬ ‫هنوز به این مرحله نرسیده بود‪ .‬شعر و آهنگ‬ ‫شوک را نوشته بودم و این اسم را برای آلبوم‬ ‫انتخاب کردم و هنوز هم معتقدم برخی از‬ ‫قطعات آن آلبوم به خاطر پخش ضعیف‬ ‫ایران‌‌گام حيف شد‪ .‬آن موقع همزمان آلبوم‬ ‫محسن چاووشی بیرون آمده بود که پخش‬ ‫سوپرمارکتی و تبلیغات وسیع داشت‪ ،‬ولی ما‬ ‫پخش سوپر مارکتی نداشتیم‪ .‬خالصه پخش‬ ‫ضعیف بود و "شوک" فکر می‌کنم در نهایت‬ ‫صدوسی چهل هزار تا فروخت‪ .‬ما هم به خاطر‬ ‫شرایط مالی و کاری از شرایط بازار دور شده‬ ‫بودیم و نگاه‌مان هم نگاه‌های شخصی و هنری‬ ‫بود‪ .‬خالصه موفق نشدیم‪.‬‬

‫اگر فکر می‌کنی به خاطر پخش بد نفروختید‪،‬‬ ‫چرا تیم را عوض کردید؟‬ ‫من معتقدم وقتی یک پکیج موفق نباشد‪ ،‬همه‬ ‫مقصرند‪ .‬در حرف‌هایم گفتم ما از شرایط‬ ‫بازار دور شده بودیم و نگاه ما به کار هم يك‬ ‫نگاه هنری و شخصی بود‪ .‬مشکل کار نه به‬ ‫تنهایی من بودم نه فرزاد فتاحی و نه ایران‌گام‪.‬‬ ‫همه دخیل بودند‪ ،‬منتها درصد‌ها فرق می‌‌کرد‪.‬‬ ‫وقتی شوک موفق نبود‪ ،‬خیلی از همکاران‬ ‫گفتند که او فقط با ماهواره و تبلیغات آن‬ ‫موفق شده بوده و من باید ثابت می‌کردم چنین‬ ‫چیزی نیست‪.‬‬ ‫البته اینکه جایی باشد که شما کلیپ‌تان را‬ ‫بصورت مجاز پخش کنید خیلی خوب است‪،‬‬ ‫اما اين امكانات را شما هم داشتید‪ .‬چرا شما‬ ‫موفق نشدید‪ .‬می‌خواستم ثابت كنم این ماجرا‬ ‫به تنهایی روی همه چیز اثر ندارد‪ .‬من در‬ ‫موسیقی دوستان زیادی دارم اما دشمنانم بیشتر‬ ‫از دوستان من هستند و خوب می‌دانم که‬ ‫خیلی‌ها چشم دیدن موفقیت دیگران را ندارند‪،‬‬ ‫چون یا خودشان موفق نمی‌شوند یا سلیقه‌شان‬ ‫نیست و یا مشکل دارند‪ .‬البته س ِر آلبوم شانس‪،‬‬ ‫فرزاد درگیر بود و نتوانست با من کار کند‪.‬‬ ‫آیا به این خاطر نبود که خود ایشان هم فکر‬ ‫کرد فرزاد فرزین دیگر تمام شده است؟‬ ‫نه نه‪ .‬نمی‌دانم! من از او نپرسیدم ولی می‌دانم‬ ‫که آن تایم درگیر ماجرای ازدواجش بود‪ .‬مهر‬ ‫‪ 87‬آلبوم "شوک" بیرون آمد و جزو معدود‬ ‫دفعاتی بود که من روی آلبوم جدید خیلی‬ ‫فشار گذاشتم و نود درصد ‪ produce‬کردن‬ ‫کار هم با خودم بود‪ .‬وقتی که کار پخش شد‪،‬‬ ‫از یک سال و سه ماه قبل آلبوم آماده بود و‬ ‫همه می‌دانستند که آلبوم خوبی است‪.‬‬


‫‪108‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫د فرزین که‬ ‫گپی با فرزا‬

‫انش هستند‬

‫شتر از دوست‬

‫دشمنانش بی‬

‫فرزاد فرزین متولد سوم تیرماه‬ ‫‪ ،‬موسیقی حرفه ای را در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬با «گروه کروز» شروع‬ ‫کرد‪ .‬ا ّما به دالیل شخصی گروه‬ ‫را به قصد کار کردن روی آلبوم‬ ‫ا ّول خود (شراره) ترک کرد‪.‬‬ ‫تدارک «شراره» سه سال به طول‬ ‫انجامید و آلبوم در سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫منتشر شد‪ .‬آهنگسازی قطعه‌های‬ ‫شراره بر عهدهٔ خود فرزاد‪،‬‬ ‫«یاشار صباحی» و «علی ثابت»‬ ‫بود و ارژنگ حقانی آن را تنظیم‬ ‫کرده بود‪.‬‬

‫کند‪ .‬شوک در سال ‪ ۱۳۸۷‬به بازار عرضه شد و‬ ‫مورد توجه منتقدین قرار گرفت ‪ .‬بیشتر قطعات‬ ‫آلبوم با آهنگسازی فرزاد صورت گرفته بود‬ ‫و آهنگسازانی مثل «فرزاد فتاحی» و «شهاب‬ ‫اکبری» آنها را تنظیم کرده بودند‪ .‬این آلبوم‬ ‫مورد توجه زیادی واقع شد و در جدول فروش‬ ‫آلبوم ها خودنمایی می کرد ‪.‬‬ ‫پس از موفقیت آلبوم شوک‪ ،‬فرزاد فرزین‬ ‫شروع به اجرای کنسرت هایی در سراسر‬ ‫کشور کرد که از جمله آنها می توان به تهران‪،‬‬ ‫کرج (به همراهی محسن یگانه) و کیش اشاره‬ ‫کرد‪ .‬فرزاد فرزین در سال‌های اخیر تیتراژ‬ ‫برخی از برنامه‌های تلوزیونی از جمله «کوله‬ ‫پشتی» و «شب به خیر تهران»و برنامه ی با ما‬ ‫اینجا را نیز اجرا کرده است‪ .‬آلبومی که فرزاد‬ ‫پس از «شوک» به سراغ آن رفت‪« ،‬شانس» نام‬ ‫داشت و او دوباره تیم کاری خود را تغییر داد‪.‬‬ ‫او در این آلبوم با تنظیم کنندگان سرشناسی‬ ‫چون «پدرام کشتکار» و «کوشان حداد» کار‬

‫که البته کارها ضعیف بود اما کمک کرد‬ ‫تا بفهمم این استعداد را دارم‪ .‬حتی خانواده‬ ‫من هم چندان امیدوار نبودند و می‌گفتند این‬ ‫بچه صدا هم ندارد‪ ،‬چطور می‌تواند خواننده‬ ‫شود؟ خانواده ام به هر حال مخالف بودند و‬ ‫شرایط هم مساعد نبود‪ ،‬اما من اعتقادی که‬ ‫خودم داشتم را باور داشتم‪ ،‬به آن تکیه کردم‬ ‫و تالش کردم تا پیشرفت کنم‪ .‬آن موقع که‬ ‫تست سولفژ گذاشتند ما خیلی غر زدیم اما‬ ‫عمال باعث شد که ما یاد بگیریم‪ .‬من این را به‬ ‫آقای میر‌زمانی هم گفتم و خود ایشان هم در‬ ‫مصاحبه اش با شما هم این را گفتند‪.‬‬ ‫شراره آلبوم اول شما بود؟‬ ‫بله؛ البته اوایل که آمد با سیستم باندبازی‌های‬ ‫ایرانی برخورد کرد‪ .‬یک عده در دفتر شبکه‬ ‫نشسته بودند و آنها تعیین می‌کردند که چه‬ ‫کسی بیاید و چه کسی نه و ما هم داشتیم‬ ‫برنامه‌سازی می‌کردیم‪ .‬با مهدی مدرس و‬ ‫فرزاد مدنی و چند نفر از دوستان برنامه پشت‬

‫آلبوم را چطوری تولید کردید‪ .‬گفتید که بنیه‬ ‫مالی خوبی نداشتید؟‬ ‫همه کار‌های آلبوم را خودمان در طی سه سال‬ ‫انجام داده بودیم و مجموع هزینه‌ای که کردیم‬ ‫حدود دو میلیون و پانصد ششصد هزار تومان‬ ‫بود که یک میلیون و نیم را پدرم در سه قسط‬ ‫پانصد هزار توماني داد و دیگر پولي نداد و ما‬ ‫رفتیم پیش ارژنگ حقانی و کار‌ها را میکس‬ ‫و مستر کردیم‪ .‬خودمان در خیابان نصرت‬ ‫استودیو نت داشتیم و من و یاشار صباحی کار‬ ‫می‌کردیم و بقیه را خودمان تقبل کردیم‪.‬‬ ‫بگذار واقعیت آلبوم شراره را بگویم که تا حاال‬ ‫هیچ جا نگفتم‪ .‬آلبوم شراره وقتی از آن پخش‬ ‫درآمد و روی آن سی‌هزار تا‪ ،‬چهار میلیون‬ ‫تومان سود کردیم و پنج میلیون هم به مجتبی‬ ‫شاه علی فروختیم‪ .‬همان پنج میلیون را هم‬ ‫نمی‌خرید و می‌گفت بده برایت پخش کنم‪.‬‬ ‫البته به نسبت خوب هم سود کرده بودی‬ ‫بله‪ .‬شش هفت میلیون براي ما ماند‪ .‬خدا را‬

‫پس از این فرزاد فرزین همکاری با خوانندگان‬ ‫دیگر را شروع کرد و با افرادی چون «مهدی‬ ‫مقدم»‪« ،‬مهدی مدرس» را آغاز کرد و در ترانه‬ ‫هایی با «رضا صادقی» و «امید آمری» نیز هم‬ ‫آواز شد‪ .‬عالوه بر این او برای «امید آمری»‬ ‫و «مهدی مدرس» قطعه هایی تنظیم کرد و در‬ ‫آلبوم «متاسفم» از «محسن چاوشی» به عنوان‬ ‫نوازنده ‪ ،‬همخوان و میکس کننده آلبوم وی‬ ‫حضور داشت‪.‬‬ ‫بعد از شراره فرزاد کار بر آلبوم دوم خود‪،‬‬ ‫«تعقیب» را با تنظیم دوباره آهنگ‌های خود‬ ‫شروع کرد که توسط شخص یا اشخاصی که‬ ‫هویت آنها ناشناس ماند‪ ،‬به طور غیر رسمی‬ ‫منتشر شد‪ .‬بعد از این مسئله‪ ،‬فرزاد سراغ تیم‬ ‫جدیدی از آهنگساز و تنظیم کننده‌ها رفت تا‬ ‫روی آلبوم دیگری که «شوک» نام گرفت کار‬

‫کرد‪.‬‬ ‫«شانس»‪ ،‬اسفند ماه ‪ ۱۳۸۸‬عرضه شد و از همان‬ ‫هفته ا ّول با فروش بسیار خوبی مواجه شد‪.‬‬ ‫فرزاد فرزین در برنامه نوروزی شبکه سوم سیما‬ ‫حضور پیدا کرد و با همکاری «علی اصحابی»‬ ‫و «بهنام صفوی» قطعه‌ای مخصوص برنامه‬ ‫آماده کرد‪ .‬این قطعه در نوروز ‪ ۱۳۹۰‬قطعه‬ ‫مخصوص ویژه برنامه تحویل سال نو اجرا شده‬ ‫بود‬

‫صحنه را می‌ساختیم و من مجری بودم‪ .‬تازه‬ ‫شبکه آمده بود و آن موقع تنها تایمی بود که‬ ‫مردم برنامه‌ها را می‌دیدند‪ .‬آلبومم را پخش‬ ‫نمی‌کردند تا اینکه آقای شاه‌علی خواست‬ ‫كه آلبوم شراره را از آن شرکت پخشی که‬ ‫در واقع آشنای ما هم بود و فقط آن را پخش‬ ‫می‌کرد‪ ،‬بگیریم‪.‬‬ ‫آن شركت اصال كار پخش را خوب انجام‬ ‫نداد و حتی هزینه‌ تکثیرش را هم خود من‬ ‫انجام می‌دادم‪ .‬خالصه آنکه آنها به خاطر کار‬ ‫نکرده‌شان از ما غرامت گرفتند و این پول‬ ‫آن موقع برای ما خیلی پول بود‪ .‬از آن آلبوم‬ ‫سی‌هزار نسخه زده بودیم‪ .‬بیست فروردین ماه‪،‬‬ ‫مجتبی شاه‌علی صدوپنجاه هزار تاي دیگر از‬ ‫آن تكثير و شروع به تبلیغ کرد‪ .‬برای آن یک‬ ‫تیزر و کلیپ ساختیم و یک دفعه همه چیز‬ ‫تغییر کرد‪.‬‬

‫شکر جای خوبی افتاد‪ .‬وقتی که آلبوم را‬ ‫گرفتند روی آن تبلیغ کردند‪ ،‬شبکه دستشان‬ ‫بود و مردم آهنگ را شنیدند و رفتند خریدند‪.‬‬ ‫آن موقع هم مثل االن نبوده که فردای پخش‪،‬‬ ‫همه در اینترنت آن را ببینند‪ .‬خودشان گفتند‬ ‫که سیصد و شصت هفتاد هزار تا فروخته بود‬ ‫که برای آلبوم اول استارت خوبی بود‪.‬‬ ‫بعد شراره‪ ،‬چه اتفاقاتی افتاد؟‬ ‫همان سال ‪ 84‬که شراره منتشر شد‪ ،‬طرح‬ ‫آهنگ هموطن را ساختم که رضا صادقی‬ ‫و بچه‌ها آمدند و آنرا خواندند‪ ،‬بعد استارت‬ ‫آلبوم «تعقیب» را زدم که تهیه کننده اش نوای‬ ‫رامشه بود و نزدیک به نه برابر آلبوم قبلی‌ام‬ ‫فروختم و آن موقع از همه باالتر بود و حتی‬ ‫برای آلبوم تیزر هم ساختم‪ .‬آلبوم آماده می‌شد‬ ‫و در مرحله تصویب شعر در مرکز موسیقی‬ ‫بود كه در اواخر سال ‪ 84‬ممنوع‌‌الکار شدم‪.‬‬

‫شما ابتدا نوازنده بودید یا خواننده؟‬ ‫باید بگویم که از همان ابتدا نوازندگی من با‬ ‫آهنگسازی همراه بود‪ .‬از هفده هجده سالگی‬ ‫آهنگ می‌ساختم و روی آن می‌خواندم و‬ ‫آلبوم پُر می‌کردم‪ .‬از سال ‪ 70‬کیبورد می‌زدم‬ ‫و از سال ‪ 75‬شروع کردم به آهنگسازی کردن‬


‫‪107‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫او با مراجعه به وبسایت یوتیوب و تماشای رقص های مختلف از مایکل جکسون و باب فاسی‬ ‫تا پینا باوش سعی دارد دنیای خود را شکل دهد در حالی که در فضای خارج از یوتیوب (که‬

‫عاملی‪ ،‬ماه‌چهره خلیلی و مادر مهناز افشار از جمله حاضران در این کاروان بودند‬

‫خودش وبسایتی است که قانون ًا دسترسی به آن در ایران ممنوع است) رقص عملی مذموم به‬ ‫حساب می آید و اجرای رقص در تاالرهای عمومی غیرممکن به نظر می رسد‪.‬‬ ‫او به همراه دوستانش یک گروه رقص زیرزمینی در دانشگاه تاسیس می کند و با پا گرفتن گروه‬ ‫شان‪ ،‬آنها خود را برای یک اجرای مخفی در وسط بیابان آماده می کنند‪.‬‬ ‫شور و شوق این جوانان برای رقص و ممنوعیت آن‪ ،‬به ناآرامی های پس از انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری در ایران مرتبط می شود‪.‬‬ ‫ریچارد ریموند کارگردانی این فیلم را برعهده دارد و ریس ریچی و تام کولن‪ ،‬از بازیگران‬ ‫بریتانیایی این فیلم اند‪.‬‬ ‫ریموند‪ ،‬کارگردان فیلم‪ ،‬درباره انتخاب این موضوع برای فیلمش می گوید‪ «:‬وقتی برای اولین‬ ‫بار این داستان را شنیدم‪ ،‬به سرعت با آن ارتباط برقرار کردم و احساس کردم که باید آن را با‬ ‫مخاطبان بیشتری قسمت کنم‪ .‬این داستانی است درباره اتحاد و به ما یادآوری می کند که امید‬ ‫را در بشر جست و جو کنیم و برای چیزی که درست است بجنگیم‪ .‬این فیلم انعکاس این باور‬ ‫است که همه ما حق داشتن حقوق و آزادی های پایه ای را داریم و مهم نیست که اهل کجا‬ ‫هستیم‪».‬‬ ‫اکرم خان درباره این فیلم و همکاری اش با این پروژه می گوید‪ «:‬این فیلم پایان داستان سنت‬ ‫تالش برای به اسارت درآوردن رقص را باز می گوید‪ .‬رقاص بیابان فقط درباره رقص نیست‪،‬‬ ‫درباره این است که چرا رقص در زندگی ما اهمیت و ارزش دارد‪ ...‬این نه تنها داستان الهام‬ ‫بخش کسی است که با رقص تالش می کند خود را در برابر یک رژیم سیاسی رها کند‪ ،‬بلکه‬ ‫درباره حق آزادی ای است که همه ما فارغ از این که اهل چه کشوری هستیم‪ ،‬حق داریم که‬ ‫داشته باشیم‪».‬‬ ‫اکرم خان که از خانواده ای بنگالدشی در لندن به دنیا آمده‪ ،‬مهمان ویژه افتتاحیه المپیک لندن‬ ‫بود و برنامه ای را در این مراسم اجرا کرد‪ .‬رقص او با ژولیت بینوش در تئاتر شهر لندن (سال‬ ‫‪ )۲۰۰۸‬یکی از معروف ترین آثار اوست‪ ،‬همین طور اجراهای ستایش شده ای با همکاری‬ ‫آنتونی گورملی و سیدی الربی چرکائوی‪.‬‬ ‫نازنین بنیادی‪ ،‬بازیگر و سخنگوی عفو بین الملل در آمریکا نیز یکی دیگر از بازیگران این فیلم‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیلمبرداری این فیلم روز هفدهم اکتبر در شهر کازبالنکا در مراکش آغاز می شود و در لندن و‬ ‫پاریس ادامه خواهد یافت و قرار است که در سال ‪ ۲۰۱۳‬در بریتانیا به روی پرده برود‪.‬‬

‫همچنین شنیده شده بهنوش طباطبایی‪ ،‬امیرحسین مدرس‪ ،‬جهانبخش سلطانی‪ ،‬محمدعلی‬ ‫باشه‌آهنگر و برخی دیگر از سینماگران نیز در این کاروان حضور داشته‌اند‪ .‬برخی از هنرمندان‬ ‫نیز در دقیقه ‪ 90‬به علت مسائل کاری نتوانستند با این گروه عازم مکه مکرمه شوند‪.‬‬

‫بازیگران مشهور سینما با سهمیه ویژه عازم مکه شدند‬ ‫عدادی از بازیگران سینما و تلویزیون‪ ،‬ديشب با استفاده از سهمیه مخصوص با پرواز شماره‬ ‫‪ 1532‬تهران را به مقصد جده ترک کردند تا اعمال حج تمتع را به جای آورند‬ ‫تینا آخوندتبار‪ ،‬لعیا زنگنه‪ ،‬سحر قریشی‪ ،‬رزیتا غفاری‪ ،‬شهرزاد کمال‌زاده‪ ،‬سمانه پاکدل‪ ،‬زهرا‬


‫‪106‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫امتیاز آلبوم «حباب» محسن یگانه با شرکت پخش این اثر‪ ،‬تاریخ نهایی توزیع «حباب» در‬ ‫بازار موسیقی کشور منتشر شد و این آلبوم بر اساس گفته علی نیکونیا مدیر روابط عمومی‬ ‫شرکت آوای هنر یکشنبه هفته آینده در بازار موسیقی کشور منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫این سومین آلبوم این خواننده پرطرفدار پس از «نفس های بی هدف» و «رگ خواب» است‬ ‫که وارد بازار موسیقی کشور می شود‪.‬‬ ‫یگانه در روزهای گذشته و روی صفحه شخصی اش در شبکه های اجتماعی‪ ،‬خبر از انتشار‬ ‫این اثر در روز چهارشنبه همین هفته داده بود ولی ظاهرا برخی ناهماهنگی های اداری باعث‬ ‫به تاخیر افتادن انتشار این آلبوم شده است‪ .‬یگانه در آخرین صحبت هایش درباره این آلبوم‬ ‫خطاب به دوستدارانش گفته بود‪« :‬چند خواهش دارم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬آلبوم را اورجینال بخرید‬ ‫‪ -۲‬با صدای بلند گوش کنید‬ ‫‪ -۳‬حفظ کنید که در کنسرت ها بلند بلند بخوانید‪».‬‬

‫زندگی رقصنده ایرانی در بریتانیا فیلم می شود‬ ‫(از راست) تام کولن‪ ،‬ریس ریچی‪ ،‬اکرم خان و فریدا پینتو دیروز در لندن جمع شدند و‬ ‫همکاری خود را رسما شروع کردند‬ ‫فیلمبرداری یک فیلم سینمایی بریتانیایی به نام «رقاص بیابان» درباره یک رقصنده ایرانی و‬ ‫ممنوعیت رقص در ایران به زودی آغاز می شود‪.‬‬ ‫اکرم خان‪ ،‬طراح رقص و رقاص برجسته بریتانیایی که جزو مشهورترین چهره های رقص معاصر‬ ‫است‪ ،‬طراحی رقص این فیلم را برعهده دارد و فریدا پینتو‪ ،‬بازیگر فیلم میلیونر زاغه نشین از‬ ‫جمله بازیگران آن است‪.‬‬ ‫این فیلم داستان واقعی زندگی رقصنده جوانی به نام افشین غفاریان را روایت می کند که با‬ ‫وجود ممنوعیت رقص در ایران‪ ،‬به این هنر روی می آورد‪.‬‬


‫‪105‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫پرستو صالحی‪ ،‬بازیگر تئاتر و تلویزیون‪ ،‬متولد‬ ‫‪ 9‬آبان ‪ 1356‬در تهران است‪ .‬او با بازی در‬ ‫سریال پربیننده «زیر آسمان شهر» در نقش‬

‫بهناز به شهرت رسید‪.‬‬ ‫صالحی در سریال ها و فیلم های سینمایی‬ ‫بسیاری از جمله «عشق سال های جنگ»‪،‬‬

‫«مهر پنهان»‪« ،‬همسفر»‪« ،‬این زمینی ها» و‬ ‫«چشم هایش» ایفای نقش كرده است‪.‬‬ ‫تلخ ترین حادثه زندگی پرستو صالحی‪ ،‬از آن‬ ‫داستان هایی است كه می شود در صفحه های‬ ‫حوادث نوشت؛ چگونگی دفن مادربزرگش‬ ‫در دوم اسفند ‪ .85‬صالحی ماجرا را این گونه‬ ‫بازگو می كند‪« :‬بعد از مرگ مادربزرگم‪،‬‬ ‫دایی ام كه در آمریكا زندگی می كرد از ما‬ ‫خواست چند روزی مراسم تدفین را عقب‬ ‫بیندازیم تا او هم بتواند به ایران بیاید و در‬ ‫مراسم شركت كند‪ .‬او مادربزرگم را خیلی‬ ‫دوست داشت و ناراحت بود كه چند سالی‬ ‫او را ندیده است‪ .‬در این حال من و برادرم‬ ‫كه نوه های بزرگ او بودیم‪ ،‬كارهای تدفین‬ ‫را انجام می دادیم تا ‪ 2‬روز بعد كه دایی مان‬ ‫برمی گردد مادربزرگ را به خاك بسپاریم‪».‬‬ ‫صالحی به بهشت زهرا می رود و در محلی‬ ‫مناسب یك قبر دونبش برای مادربزرگش می‬ ‫خرد‪ 2 .‬روز بعد دایی اش از آمریكا می رسد‬ ‫و تصمیم می گیرند مراسم را شروع كنند‪ ،‬اما‬ ‫جسد مادربزرگ در سردخانه نیست‪ .‬صالحی‬ ‫ادامه می دهد‪« :‬جسد دیگری به ما تحویل‬ ‫دادند‪ .‬گفتیم این مادربزرگ ما نیست‪ .‬جسد‬ ‫خیلی سنگین بود و مادربزرگ ما خیلی سبك‪.‬‬ ‫گفتیم این جسد یك فرد ‪ 90‬كیلویی است‪.‬‬ ‫مادر بزرگ ما فقط ‪ 50‬كیلو بوده است‪.‬‬ ‫خالصه رفتیم به بیمارستانی كه مادربزرگم‬ ‫در آنجا فوت كرده بود تا موضوع را پیگیری‬ ‫كنیم‪».‬‬ ‫در بیمارستان اما‪ ،‬به بازماندگان متوفی می‬ ‫گویند كه جسدی با این مشخصات را ‪ 2‬روز‬

‫پیش تحویل پسرش داده اند و به خاك سپرده‬ ‫شده است‪« :‬ما با پسر آن متوفی تماس گرفتیم‬ ‫و گفتیم جسد مادربزرگمان را به اشتباه تحویل‬ ‫گرفته و دفن كرده است و همزمان از قاضی‬ ‫اجازه نبش قبر گرفتیم و جسد مادربزرگمان‬ ‫را تحویل گرفتیم و مراسم تدفین را برگزار‬ ‫كردیم‪ .‬اما تعجب ما این بود كه چطور پسر آن‬ ‫مرحومه نفهمیده بود جنازه مادرش را اشتباه‬ ‫تحویل گرفته و خاك كرده است‪ .‬بگذریم‪».‬‬ ‫صالحی یادآور می شود‪« :‬بعد از این اتفاق‬ ‫در بهشت زهرا معمول شد كه بستگان ابتدا‬ ‫جسد متوفای خود را شناسایی كنند و بعد‬ ‫نسبت به دفن آن اقدام كنند‪».‬‬ ‫صالحی درباره اتفاق شیرین زندگی اش می‬ ‫گوید‪« :‬از بچگی بازی آقای جمشید مشایخی‬ ‫را خیلی دوست داشتم و آرزویم این بود كه‬ ‫روزی او را از نزدیك ببینم‪ .‬گذشت تا من‬ ‫بزرگ شدم و در چند فیلم هم بازی كردم‬ ‫و شناخته شدم‪ .‬یك بار در مراسمی كه در‬ ‫بانك كشاورزی برگزار شد من هم بودم‪ ،‬چند‬ ‫صندلی آن طرف تر آقای مشایخی نشسته بود‪.‬‬ ‫به سمت ایشان دویدم و گفتم كه یك عمر‬ ‫مشتاق دیدنشان بوده ام‪».‬‬

‫زمان انتشار آلبوم «حباب» محسن‬ ‫یگانه مشخص شد‬ ‫سرانجام پس از جلسه امروز موسسه صاحب‬


‫‪104‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫او درباره این کالهبرداری گفت‪«:‬من‬ ‫تصمیم گرفتم کافی شاپ تاسیس کنم‪ .‬بعد‬ ‫از جست‌وجو باالخره جایی را پیدا کردم که‬ ‫برای چنین کاری مناسب بود‪ .‬این مکان را‬ ‫از طریق بنگاه مشاور امالکی در شهرک غرب‬ ‫پیدا کردم؛ این مغازه در خیابان سیمای ایران‬ ‫واقع در شهرک غرب بود‪».‬‬ ‫عبدی همچنین توضیح داده است‪«:‬وقتی با‬ ‫مالک این ملک وارد مذاکره شدیم این آقا‬ ‫به من گفت که بهتر است که آقای مشاور را‬ ‫بی‌خیال شویم تا نخواهیم پول بنگاه بدهیم‬ ‫حتی به من گفت خودش در کار مشاوره‬

‫از این بازیگر است که سال ‪ 89‬اکران شد‪،‬‬ ‫این فیلم را خودش کارگردانی کرده است‪.‬‬ ‫حمید فرخ نژاد هم این روزها «هم بازی»‬ ‫را در حال اکران دارد که با توجه به مضمون‬ ‫کودکانه فیلم در طول کار در کنار نیکی‬ ‫کریمی درگیر مشکالت پسر خردسالش است‪.‬‬ ‫از این بازیگر چندی پیش «روزهای زندگی»‬ ‫و پیش از آن «گشت ارشاد» اکران شد‪.‬‬ ‫محمد رضا گلزار پولسازترین بازیگر سال‌های‬ ‫اخیر هم «تو و من» را در حال اکران دارد که‬ ‫بر خالف بسیاری ازفیلم های قبلی‌اش توفیق‬ ‫چندانی در گیشه نداشته است‪.‬‬ ‫«در امتداد شهر» آخرین فیلم اکران شده‬ ‫گلزار است‪.‬‬ ‫مصطفی زمانی که پس از مجموعه «یوسف‬ ‫پیامبر» به عنوان یکی از چهره‌های جدید‬ ‫بازیگری معرفی شد و حضور فعالی در سینما‬ ‫طی سال‌های اخیر داشته است در «من‬

‫همسرش هستم» نقش مردی را بازی می‌کند‬ ‫که دور از چشم همسرش درگیر رابطه جدیدی‬ ‫شده و این مشکالتی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫« قصه پریا» آخرین فیلم اکران شده این‬ ‫بازیگر است‪.‬‬ ‫امین حیایی بازیگر پرکار دو دهه اخیر هم‬ ‫«اختاپوس» را روی پرده دارد‪ ،‬او در این‬ ‫فیلم که فضای فانتزی دارد نقش آقا موشه را‬ ‫بازی می کند‪.‬‬ ‫این بازیگر نوروز امسال «قالده های طال» را‬

‫پيگيري و جويا شدن حال هنرمندان‬ ‫پيشكوست عرصه هنر گاهي اوقات بزرگترين‬ ‫وظيفه خبرنگاران است‪.‬‬ ‫اما گاهي اوقات خبرنگاران صبور با سماجت‬ ‫خود مي توانند از احوال آنها جويا شوند و‬ ‫گاهي هم تحت هيچ عنواني نمي توانند به‬ ‫شرايط برسند‪.‬‬ ‫الزم به ذكر است؛ طي روزهاي اخير پيگير‬

‫در حال اکران داشت‪.‬‬ ‫از بازیگران مطرحی دیگری هم که فیلمی در‬ ‫حال اکران دارند‪ ،‬می توان به حمید جبلی و‬ ‫ایرج طهماسب (کاله قرمزی و بچه ننه)‪،‬سعید‬ ‫پورصمیمی‪ ،‬مسعود رایگان‪ ،‬صابر ابر(بوسیدن‬ ‫روی ماه)‪ ،‬میترا حجار و الدن طباطبایی‬ ‫(من همسرش هستم)‪ ،‬باران کوثری و بابک‬ ‫حمیدیان (بغض)‪ ،‬محمدرضا شریفی نیا‪،‬‬ ‫گوهر خیراندیش‪ ،‬امین زندگانی (اختاپوس) و‬ ‫الناز شاکر دوست (تو و من) اشاره کرد‪.‬‬

‫جزییات کالهبرداری ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تومانی از اکبر عبدی‬ ‫دو روز پیش خبری منتشر شد که حکایت‬ ‫از کالهبرداری میلیونی از یک بازیگر مرد‬

‫داشت‪ .‬خبر این بود‪«:‬مردی که بدون اجازه‬ ‫شریک خود رستوران‌شان را در شمال غرب‬ ‫تهران به یک بازیگر سینما اجار داده و‬ ‫میلیون‌ها تومان از او کالهبرداری کرده و‬ ‫متواری شده بود تحت تعقیب پلیس تهران‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وکیل این بازیگر سرشناس سینما‬ ‫و تلویزیون با حضور در شعبه چهارم بازپرسی‬ ‫دادسرای ناحیه دو تهران علیه این مرد به اتهام‬ ‫کالهبرداری میلیونی شکایک کرد‪».‬‬ ‫اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون کسی‬ ‫است که مورد کالهبرداری قرار گرفته است‪.‬‬

‫امالک بوده و کاغدهای مبایعه‌نامه و‪ ...‬را‬ ‫دارد ولی من گفتم که چنین کاری نمی‌کنم و‬ ‫باید این آقای مشاور امالک هم حق و حساب‬ ‫خودش را دریافت کند‪ ،‬او هم گفت که اگر‬ ‫شما می‌خواهید پول به او بدهید‪ ،‬من که‬ ‫نمی‌دهم‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬قرار اولیه ما ‪ 55‬میلیون رهن‬ ‫بود که بعد از پرداخت کامل این مبلغ قرار‬ ‫بود مبلغی هم به عنوان اجاره بهای ماهیانه‬ ‫پرداخت شود‪ .‬از این ‪ 55‬میلیون تومان ‪15‬‬ ‫میلیون به صورت نقد پرداخت و رسید هم‬ ‫دریافت شد‪ .‬برای بقیه این مبلغ هم دو چک‬ ‫‪ 10‬و ‪ 30‬میلیونی ارایه شد؛ یک چک ‪60‬‬ ‫میلیونی(متعلق به آقای جواد نوروزبیگی تهیه‬ ‫کننده مربوط به سریال بیدار باش بود) را به‬ ‫من برگرداند‪ .‬بعد از این تماس ما‪ ،‬او دیگر‬ ‫تلفن من را جواب نداد جالب این‌که سر‬ ‫موعد مقرر دو چک ‪ 10‬و ‪ 30‬میلیونی را هم‬ ‫وصول کرده بود و از طرف دیگر چک آقای‬ ‫نوروزبیگی را هم در موعد چک برگشت‬ ‫زد‪».‬‬ ‫این مالک مدتی طوالنی پاسخ عبدی را‬ ‫نمی‌دهد در حالی که نه برگه قرارداد و نه‬ ‫کلید مغازه را به او داده است‪.‬‬ ‫حاال وکیل اکبر عبدی پیگیر شکایت این‬ ‫بازیگر است تا بتوانند پول او را زنده کنند‪.‬‬

‫بي خبر از حال فريماه فرجامي‬

‫حال بسياري از هنرمندان شديم و اكنون بعد‬ ‫از مدتها تالش براي جويا شدن حال "فريماه‬ ‫فرجامي" بازيگر پيشكسوت تئاتر‪ ،‬سينما و‬ ‫تلويزيون به هيچ نتيجه اي نرسيديم‪.‬‬ ‫همچنين؛ بسياري از هنرمندان و نيز جمع‬ ‫كثيري از خبرنگاران خواهان اطالع از‬ ‫چگونگي وضعيت اين هنرمند شدند اما‬ ‫خانواده او اجازه شنيدن صداي "فريماه‬ ‫فرجامي" را ندادند و به دنبال آن خبري هم از‬ ‫خوب يا بد بودن وضعيت ايشان نداده اند و‬ ‫اين جاي تاسف دارد‪.‬‬ ‫گفتني است؛ طي تماس تلفني با پرستار اين‬ ‫هنرمند به اين نتيجه رسيديم كه آنها تمايلي‬ ‫ندارند كه هيچگونه اطالعي در مورد حال او‬ ‫به ما بدهند‪.‬‬

‫بهرام رادان به دیدن گلشیفته‬ ‫فراهانی رفت!‬

‫بهرام رادان در سفری که به خارج از کشور‬ ‫رفته بود‪ ،‬به دیدار دوست و همبازی قدیمی‬ ‫خود گلشیفته فراهانی رفت‪ .‬آنها در فیلم‬ ‫سنتوری همبازی بودند‬

‫ماجرای دفن عجیب مادربزرگ‬ ‫پرستو صالحی!‬


‫‪103‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫رضا صادقی گفت‪ :‬هیچ تمایلی برای بازیگر‬ ‫شدن ندارم‪.‬‬ ‫این هنرمند موسیقی که اخیرا در فیلم سینمایی‬ ‫«بی خداحافظی» به ایفای نقش پرداخته‬ ‫است‪ ،‬با بیان اینکه هیچ عالقه ای به دنیا‬ ‫سینمای ندارد درباره ی علت حضورش در‬ ‫فیلم «بی خداحافظی» توضیح داد‪ :‬این فیلم‬

‫داشتیم‪ .‬آقای امینی‪ ،‬آقای نشاط و بقیه‬ ‫هنرمندان از جمله محمدرضا فروتن ‪ ،‬پیام‬ ‫دهکردی ‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬پگاه آهنگرانی‬

‫رضا صادقی در پایان در پاسخ به این پرسش‬ ‫مبنی بر اینکه آیا قصد دارد در دنیای سینما‬ ‫حضور داشته باشد و بازیگری را ادامه دهد‪،‬‬

‫همه میزبانان مهربانی برای من بودند‪.‬‬ ‫صادقی گفت‪ :‬حضورم در «بی خداحافظی»‬ ‫تجربه خیلی عالی بود اما احساس کردم دنیای‬ ‫خودم خیلی قشنگ تر است‪.‬‬ ‫این خواننده پاپ یادآور شد‪ :‬پس از «بی‬ ‫خداحافظی» بازی در دو فیلم پیشنهاد شد که‬ ‫برایم خنده دار بود و گفتم خنده دار است که‬ ‫به من نابازیگر‪ ،‬این پیشنهاد داده می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬حضورم در «بی خداحافظی» فقط‬ ‫در حد تجربه بود‪.‬‬

‫گفت‪ :‬حداقل تا موهایم سفید شود دیگر قصد‬ ‫ندارم بازیگری کنم‪.‬‬

‫این عکس نمایی از پشت صحنه «برف روی‬ ‫کاج‌ها» را نشان می‌دهد که در آن مهناز‬ ‫افشار‪ ،‬پیمان معادی‪ ،‬صابر ابر و محمود‬ ‫کالری حضور دارند‪« .‬برف روی کاج‌ها» با‬ ‫بازی مهناز افشار‪ ،‬ویشکا آسایش‪ ،‬صابر ابر‪،‬‬ ‫حسین پاکدل‪ ،‬حسن معجونی‪ ،‬آناهیتا افشار‪،‬‬ ‫الهام کردا و شیرین یزدان‌بخش از فیلم‌های‬ ‫تحریم شده از سوی حوزه هنری است که‬ ‫ظاهر ًا همان طور که از قبل اعالم شده بود از‬ ‫آبان ماه در گروه سینمایی عصرجدید اکران‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫بازیگرانی که مردم را به سینماها‬ ‫می کشانند‬

‫تجربه ای به عنوان یادگاری برای خودم بود‬ ‫یعنی یادمان نیست که همیشگی باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه هیچ تمایلی برای بازیگر‬ ‫شدن ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دوستانی که در این فیلم‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬خیلی برایم عزیز بودند‪.‬‬ ‫میهمانی شیرینی در میزبانی پرده نقره ای‬

‫عکس یادگاری پیمان معادی‪،‬‬ ‫مهناز افشار‬

‫حمید فرخ‌نژاد‪ ،‬نیکی کریمی‪ ،‬محمد رضا‬ ‫گلزار‪ ،‬امین حیایی و مصطفی زمانی از‬ ‫بازیگران مطرح این روزهای پرده نقره‌ای‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ :‬نیکی کریمی همزمان با دو فیلم «من‬ ‫همسرش هستم» و «هم بازی» در اکران‬ ‫حاضر است که در اولی به مشکالتش با‬ ‫همسرش می پردازد اما در فیلم دوم نقش مادر‬ ‫بودنش پررنگ‌تر است‪.‬‬ ‫«سوت پایان» آخرین فیلم اکران شده‬

‫ادامه در صفحه بعد‪...‬‬


‫‪102‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫سینمای‬

‫ایــــــران‬ ‫بهانه بزرگداشت این هنرمند در مراسمی مجزا‬ ‫رونمایی شود‪.‬‬ ‫آلبوم « ُاوینار» تنها آلبوم بهرام سارنگ به‬ ‫زبان آذری است که با تنظیم مریم سروش‬ ‫نسب منتشر شده است و روز پنجشنبه‬ ‫‪۲۷‬مهرماه – ساعت ‪ ۱۸‬در فرهنگسرای‬ ‫ارسباران رونمایی می شود‪.‬‬ ‫همچنین قرار است فروش تیراژ اولیه این آلبوم‬ ‫به نفع زلزله آذربایجان شرقی اختصاص پیدا‬ ‫کند و از روز شنبه در سراسر کشور توزیع شود‪.‬‬ ‫این برنامه رونمایی و بزرگداشت‪ ،‬شامل‬ ‫اجرای موسیقی توسط حسین حمیدی‪ ،‬جابر‬ ‫اطاعنی و هوشنگ فراهانی می شود و چند‬ ‫هنرمند و یکی از اعضای خانواده زنده یاد‬ ‫سارنگ نیز سخنرانی خواهند کرد‪.‬‬ ‫پخش قطعاتی از ساخته های این هنرمند فقید‬ ‫و تصاویری از اجراهای او از دیگر بخش های‬ ‫این برنامه است‪.‬‬

‫با وجود مخالفت‌ها‪ ،‬مجوز ساخت‬ ‫الله صادر شد‬ ‫اسدالله نیک نژاد معتقد است‪ ،‬ایران "بهشت‬ ‫فیلمسازها" است‬ ‫در حالی که منابع خبری ایران از صدور‬ ‫مجوز ساخت فیلم الله به کارگردانی اسدالله‬ ‫نیک نژاد خبر دادند‪ ،‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس ایران این اخبار را نادرست‬ ‫خواند و بار دیگر بر مخالفت مجلس با‬ ‫ساخت این فیلم تاکید کرد‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر امروز جمعه‪ ۲۱ ،‬مهرماه‪ ،‬از‬ ‫قول سعید رجبی فروتن‪ ،‬سخنگوی سازمان‬ ‫سینمایی ایران اعالم کرد که پروانه ساخت‬ ‫فیلم سینمایی الله صادر شده است‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬آقای رجبی فروتن در‬ ‫این باره گفت‪" :‬پس از صحبت های انجام‬ ‫شده با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫ایران و تغییراتی که در فیلمنامه طبق انتقادها‬ ‫اعمال شد‪ ،‬مجوز ساخت این فیلم صادر شده‬ ‫است‪".‬‬ ‫به گفته او مراحل پیش تولید این فیلم در حال‬ ‫پایان است‪.‬‬ ‫به گفته شفیع آقا محمدیان‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫گسترش سینمای مستند و تجربی فیلم سینمایی‬ ‫"الله" حول داستان زندگی "الله صدیق"‬ ‫نخستین زن قهرمان ایرانی رالی است و با‬ ‫سرمایه گذاری پنج میلیارد تومانی این مرکز‬ ‫درست می شود‪ .‬البته بعدها اخباری نیز‬ ‫مبنی بر سرمایه گذاری احتمالی شرکت های‬ ‫آمریکایی یا اروپایی برای ساخت این فیلم‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫بعد از انتشار این خبر‪ ،‬خبرگزاری دانشجویان‬

‫ایران (ایسنا) اظهارات محمد باقری‪ ،‬نایب‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی مجلس را مبنی بر‬ ‫این که هیچ تغییری در رویکرد مجلس نسبت‬ ‫به ساخت این فیلم ایجاد نشده است منتشر‬ ‫کرد‪ .‬آقای باقری گفت ‪":‬باید مشخص شود‬ ‫پشت پرده این پروژه چیست که برخی در این‬ ‫حد برای اجرای آن اصرار دارند‪".‬‬ ‫بیژن نوباوه از اعضای کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس پیشتر‪ ،‬ضمن اشاره به "محتوای‬ ‫فمینیستی" فیلم‪ ،‬اعالم کرده بود که مجلس به‬ ‫هیج وجه زیربار ساخت چنین فیلمی نخواهد‬ ‫رفت‪ .‬به گفته این نماینده مجلس ایران "اگر‬ ‫دولت مصر به ساخت این فیلم باشد‪ ،‬مجلس‬ ‫از تمامی ختیارات قانونی خود از جمله‬ ‫استیضاح استفاده خواهد کرد‪".‬‬ ‫آقای نوباوه که دیدگاههای مخالفان این‬ ‫پروژه را در مجلس ایران بیان می کرد‪ ،‬افزود‪،‬‬ ‫فیلمنامه این فیلم سعی دارد بگوید در جامعه‬ ‫ایران محدودیت های بسیاری برای زنان‬ ‫وجود دارد که قهرمان فیلم علیرغم آنها در‬ ‫نهایت پیروز شود‪ ،‬در حالی که محدودیت‬ ‫های موجود در ایران تنها "زاییده خلقت‪،‬‬ ‫ذات و فیزیک" زنان است؛ بعالوه این مسئله‬ ‫که در ایران برخی زنان به کارهای مردانه می‬ ‫پردازند از سر ناچاری است و "مایه افتخار"‬ ‫محسوب نمی شود که در مورد آن فیلم‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش ها‪ ،‬فیلمنامه این فیلم به قلم‬ ‫نویسنده ای آمریکایی نوشته شده و با استفاده‬ ‫از مصاحبه هایی با "الله صدیق" تکمیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسدالله نیک نژاد‪ ،‬کارگردان این فیلم که‬ ‫ساخت سریال "پاییز صحرا" و سوابق سینمایی‬

‫مختصری در کارنامه خود دارد‪ ،‬در دهه‬ ‫شصت به آمریکا مهاجرت کرده و در نهایت‬ ‫قدم به هالیوود گذاشته است‪.‬‬ ‫آقای نیک نژاد در جریان ساخت آثاری از‬ ‫جمله سریال اروتیک "خاطرات کفش قرمز"‬ ‫همکاری داشته است‪ .‬این مجموعه که حاوی‬ ‫صحنه های جنسی و ویژه بزرگساالن است و‬ ‫آقای نیک نژاد تهیه کنندگی اجرایی تعدادی‬ ‫از قسمت های آن را بر عهده داشته‪ ،‬موضوع‬ ‫نوشته روزنامه کیهان علیه آقای نیک نژاد شد‪.‬‬ ‫این روزنامه با استناد به این پیشینه‪ ،‬آقای‬ ‫نیک نژاد را "پورنو سازی" معرفی کرد که‬ ‫" طی دو دهه اخیر در هالیوود به تهیه فیلم‬ ‫های مستهجن و سکسی مشغول بوده است"‪،‬‬ ‫اما رئیس سازمان سینمایی کشور در جوابیه‬ ‫ای معیار را "حال" افراد خواند و همکاری‬ ‫اسدالله نیک نژاد با چنین فیلم هایی را کامال‬ ‫غیر مستقیم و تنها در بخش های فنی پس از‬ ‫تولید و در نتیجه "نه چندان مهم" خواند‪.‬‬

‫مراسم یادبود«بهرام‬ ‫سارنگ»برپامی شود‬ ‫مراسم یادبود «بهرام سارنگ» همراه با‬ ‫رونمایی از آلبوم « ُاوینار» روز پنج شنبه در‬ ‫فرهنگسرای ارسباران برپا می شود‪.‬‬ ‫این آلبوم در برنامه شهریورماه موسسه فرهنگی‬ ‫هنری آواخورشید قرار داشت که با درگذشت‬ ‫زنده یاد سارنگ‪ ،‬تصمیم بر آن شد تا به‬

‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بهرام سارنگ متولد ‪۱۳۳۰‬‬ ‫در میانه بود و با موسیقی از طریق برنامه گل‬ ‫های رادیو آشنا شد‪.‬‬ ‫او در ‪۱۳‬سالگی به آموختن ویولن پرداخت و‬ ‫همزمان‪ ،‬با مقدمات تئوری موسیقی آشنا شد‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬ساله بود که نخستین اجرای آواز در صحنه‬ ‫را تجربه کرد و در ‪ ۱۷‬سالگی آوازش از رادیو‬ ‫تبریز پخش شد‪.‬‬ ‫سارنگ‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۵۰‬به تهران آمد و ردیف‬ ‫های آواز را از محمود کریمی و اسماعیل‬ ‫مهرتاش فراگرفت و در سال ‪ ۱۳۵۶‬آواز او از‬ ‫رادیو ایران پخش شد‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۶۷‬همکاری خودرا با انجمن‬ ‫موسیقی ایران و واحد موسیقی رادیو و‬ ‫تلویزیون و گروه های موسیقی آغاز کرد و‬ ‫کنسرت های فراوانی را در ایران و خارج از‬ ‫کشور برگزار کرد‪.‬‬ ‫از آثار منتشر شده این هنرمند می توان به‬ ‫آلبوم های «سرگشته» با آهنگسازی رضا‬ ‫شفیعیان‪ « ،‬شرح شوق» و «درگاه جمال»‬ ‫با آهنگسازی مهرداد دلنوازی‪« ،‬حال دل»‬ ‫مهدی ستایشگر‪« ،‬روح سنتور» با تنظیم‬ ‫اسماعیل تهرانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫این خواننده ‪ ۱۸‬شهریور ماه سال ‪ ۹۱‬بر اثر‬ ‫بیماری سرطان در آمریکا درگذشت و پیکرش‬ ‫پس از سه هفته در تاریخ ‪ ۱۰‬مهرماه در قطعه‬ ‫هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده‬ ‫شد‪.‬‬

‫رضاصادقی‪:‬تمایلی برای‬ ‫بازیگرشدن ندارم‬


ZANEEMROOZ ||| Tel: (647) 390-0606 N o. 2 0 / Vo l 01 | | | O c t , 21, 2 011

PRP FACIAL REJUVENATION

Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

20 101

PHOTOTHERAPY FOR HAIR LOSS

Platelets contain many growth

factors and are responsible

for promoting wound healing. Platelet-rich plasma (PRP) has been used in medicine for many years to promote healing in surgery. After taking blood a person’s vein, thehisair loss is a fairly common problem for males. Therefrom is usually a family blood sample is in a tory of hair loss at an early age. For some unknown reason, those malesprocessed who are special centrifuge to separate afflicted by this condition tend to lose hair in the frontal hairline and in the crown the platelets from other blood area. This may start as early as in the teenage years and progress as one becomes cells. The plasma, which is rich older. This condition is called Androgenetic Alopecia. Standard medical in platelets, is thentreatment injected includes topical monoxidil (Rogaine) or oral finesteride (Propecia). These havewith to be into surgical sites along activating factors to facilitate better healing. This technology has since been applied to other areas such as the scalp to prevent hair loss and to promote healthier .hair growth PRP may be used to improve skin texture and to rejuvenate the skin. It can return volume to aging or thin skin, and can be used on the face and neck. It may reduce fine lines and scars and improve skin tone. PRP may be combined with other skin rejuvenation technologies such as microneedling or fractional technologies such as Intracel and .Fractora Microneedling uses microneedles 2mm. The-0.5 with lengths of microneedles cause microtrauma to epidermis or dermis, triggering the natural healing response of the skin. As a result, new collagen and other connective tissues are produced as the skin heals. The growth factors in the PRP enhance this process. The advantage of this combination is that no foreign substances or drugs are introduced and therefore minimizing the risk of adverse reactions. This is a taken lifetime and there may be side effects. Hair that is lost usually not grow natural way towill rejuvenate the back skin with very little downtime. Some people prefer a non-drug remedy for hair loss. Non-drug include monthsremedies to 3-2 Results may take .become obvious phototherapy with red or near-red frequency. Phototherapy at this frequency stimuNext time I will talk about lates blood circulation to the hair follicles, counteracting the choking effects of dihyIntracel fractional technology drotestosterone (DHT). Phototherapy improves the nutritional status of the hair fol-for .skin rejuvenation acne scars licle, and strengthens and thickens existing hair. By improving the health and of existing Watch Dr. Poon on Canadian hair follicles, phototherapy prevents further hair loss. Treatment consists of weekly 9pm Iranian TV on Mondays at sessions lasting approximately half an hour each. There are no adverse side effects 10am) (re-run on Tuesdays at Many females lose hair as they approach menopausal years. Hair loss can be online at www.itctv.ca or treatvia ed with phototherapy .multicultural satellite TV

H

.DR JIMMY POON Tel: 416-410-8338

‫نکات مختصر‬ ‫و مفیدی‬ ‫پیرامون متد های‬ For More Info See: ‫جوانسازی‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ Inside back cover page Dr.Poon‫توسط‬ ‫در برنامه‬

CINEMA x CINEMA

:‫زمان پخش‬ Saturday 8pm Sunday 3 &10pm Tuesday 5pm ITC ‫از شبکه تلویزیونی‬

Watch Dr. Poon on Canadian Iranian TV on Mondays at 9pm (re-run on Tuesdays at 10am) online at www. itctv.ca or via multicul.tural satellite TV


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

100


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

99


‫‪98‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫چرا هندی‌ها‬ ‫موهای پرپشتی‬ ‫دارند؟!‬ ‫هندی ها از آن قوم هایی هستند‬ ‫که همیشه گیسوان بلند و پرپشت‬ ‫و درخشان آنها زبانزد خاص و‬ ‫عام بوده است‪ .‬کافی است فقط‬ ‫یکبار در زندگی خود فیلم هندی‬ ‫دیده باشید تا برای همیشه یادتان‬ ‫بماند که هندی ها چه موهای‬ ‫خارق العاده ای دارند تا جایی‬ ‫که می توانند نظر هر بیننده ای‬ ‫را به خود جلب کنند اما واقعا‬ ‫چه رازی پشت این موهای زیبا و‬ ‫درخشنده وجود دارد‪ ،‬چرا همه‬ ‫آنها بدون استثنا موهایی پرپشت‬ ‫دارند؟‬ ‫به گزارش سالمت نیوز به نقل از برترین ها ؛‬ ‫برای جواب دادن به این سؤال اولین چیزی‬ ‫که به ذهن مان رسید‪ ،‬این بود که سراغ طب‬ ‫سنتی هندی ها برویم تا ببینیم در این طب‬ ‫برای سالمت موها چه توصیه هایی شده است‪.‬‬ ‫پیش از حمام موها را شانه کنید نه بعد از آن‬ ‫هندی ها به شانه کردن موها اهمیت زیادی‬ ‫می دهند‪ ،‬سرخط همه توصیه های آنها‬ ‫سفارش به شانه کردن موهاست‪ ،‬آنها می‬ ‫گویند وقتی موها به طور مرتب شانه شوند‪،‬‬ ‫احتمال شکننده شدن آنها کاهش می یابد‪ .‬اما‬ ‫شانه کردن هم از نظر آنها اصول خاص خود را‬ ‫دارد؛ اول از همه می گویند که موهای خیس‬ ‫را نباید شانه کرد‪ ،‬زیرا وقتی مو خیس است‬ ‫بیش از هر زمانی ضعیف و شکننده می شود و‬ ‫به همین دلیل نباید به هیچ وجه موهای خیس‬ ‫را شانه کرد‪ .‬البته حواستان باشد بهتر است‬ ‫موها به طورطبیعی خشک شوند تا آسیب‬ ‫کمتری ببینند‪ .‬از سشوار و خشک کننده ها‬ ‫تنها زمانی استفاده کنید که مجبورید در زمانی‬ ‫کوتاه موها را خشک کنید یا بخواهید آنها را‬ ‫برای مراسمی خاص حالت دهید‪ .‬البته باید‬ ‫گفت بهتر است موها را قبل از شستن‪ ،‬شانه‬

‫کرده و گره های آن را باز کنید‪.‬‬ ‫قدیمی ترین روغن های هندی ها‬ ‫طب سنتی هندی اعتقاد فراوانی به قدرت‬ ‫روغن نارگیل در احیای مو دارد و در واقع این‬ ‫روغن‪ ،‬یکی از رایج ترین مواد طب آیورودا‬ ‫یا همان طب هندی است و چون مغذی است‬ ‫و خاصیت مرطوب کنندگی فراوان دارد‪ ،‬از‬ ‫آن اغلب به عنوان یک درمان برای کمک به‬ ‫رشد مو استفاده می کنند‪ .‬برای مصرف روغن‬ ‫نارگیل باید آن را با روغن کرچک و عطر‬ ‫مخلوط كرده و به طور مرتب در ماساژ پوست‬ ‫سر به کار برد‪ .‬قابل ذکر است که ماساژ دادن‬ ‫موها توسط روغن نارگیل می تواند شما را از‬ ‫شر شوره سر‪ ،‬موخوره و ریزش مو نیز نجات‬ ‫دهد‪ .‬بیشتر محصوالت تجاری مخصوص رشد‬ ‫موی آیورودا حاوی روغن نارگیل هستند‪.‬‬ ‫عالوه بر این هندی ها چند قرن است که از‬ ‫روغن نارگیل به عنوان ماده ای برای جلوگیری‬ ‫از پیری و رهایی از استرس استفاده می کنند‪.‬‬ ‫همچنین عطر نارگیل حس تازه ای را در شما‬ ‫متولد می کند‪.‬‬ ‫اهمیتی که هندی ها به روغن می دهند‬ ‫یکی از تکنیک هایی که هند ی ها به آن‬ ‫اهمیت زیادی می دهند‪ ،‬روغن زدن به‬ ‫موهاست‪ ،‬آنها می گویند باید حداقل هفته ای‬ ‫‪2‬بار موها را روغن زد‪ ،‬البته بهترین حالت این‬ ‫است که قبل از شست وشو این كار را انجام‬ ‫دهیم‪ .‬روغن به راستی می تواند روی موهای‬ ‫شما معجزه کند زیرا همچون الیه ای روی هر‬ ‫کدام از تارهای مو می نشیند و درخشندگی‬ ‫خاصی به موها می دهد‪ .‬ماساژ با روغن نیز‬ ‫می تواند جریان خون پوست سر را تسهیل کند‬ ‫و در نتیجه رشد موها را افزایش دهد‪ .‬البته در‬ ‫کنار استفاده از روغن حواستان باشد که نباید‬ ‫از کاندیشنر های آسیب زننده و شامپوهای‬ ‫قوی استفاده کنید چون آنها به موها آسیب‬ ‫می رسانند و آنها را خشک می کنند‪ .‬البته اگر‬ ‫موها شوره داشته باشند باید با یک شامپوی‬ ‫ضدشوره خوب آنها را از بین برد‪ .‬در کل باید‬ ‫سعی کنید موها را همیشه تمیز نگه دارید و‬ ‫آنها را در معرض بادهای خیلی قوی‪ ،‬گرد و‬ ‫خاک و آلودگی های دیگر قرار ندهید‪.‬‬ ‫هندی ها موها را روغن داغ می کنند‬ ‫ماساژ با روغن داغ می تواند تا حد زیادی‬ ‫رطوبت موها و پوست سر را تامین کند‪ .‬برای‬ ‫این کار از روغن های باکیفیت استفاده کنید‪،‬‬

‫روغن هایی مانند روغن نارگیل‪ ،‬بادام یا زیتون‬ ‫می تواند بسیار مناسب باشد‪ .‬اما تکنیک‬ ‫روغن داغ چگونه است؟ شما باید مقداری‬ ‫روغن را در یک ظرف ایمن در ماکروویو‬ ‫گرم کنید‪ ،‬گرمای آن نباید در حدی باشد كه‬ ‫دستتان را بسوزاند‪ .‬بعد این روغن گرم را روی‬ ‫پوست كف سر ماساژ دهید تا رطوبت الزم به‬ ‫این قسمت برسد‪.‬‬ ‫شیرین بیانی که رشد موها را تسهیل می کند‬ ‫به گفته دکتر ورت‪ ،‬یکی از متخصصان طب‬ ‫سنتی هند‪ ،‬شیرین بیان از گیاهان دارویی‬ ‫است که در طب آیورودا استفاده می شود و‬ ‫برای درمان ریزش مو اثر فوق العاده ای دارد‪.‬‬ ‫دکتر ورت می گویند‪ :‬ریشه شیرین بیان برای‬ ‫تحریک رشد مو مناسب است‪ ،‬هرچند تا به‬ ‫حال شواهد علمی زیادی برای تایید این ادعا‬ ‫وجود ندارد‪ .‬هندی ها ریشه شیرین بیان را با‬ ‫روغن کرچک مخلوط می کنند و به عنوان‬ ‫یک دارو برای رشد مو و درمان ریزش مو‬ ‫روی پوست سر ماساژ می دهند‪ .‬روش دیگر‬ ‫این است که می توانید شیرین بیان را با شیر‬ ‫مخلوط کنید و پوست سر را به همان شیوه‬ ‫قبلی ماساژ دهید‪ .‬اگر هم استفاده طبیعی از آن‬ ‫برایتان سخت است‪ ،‬می توانید از محصوالت‬ ‫مراقبتی مو که حاوی ریشه شیرین بیان هستند‪،‬‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬

‫از نظر هندی ها چرا موها می ریزد‬ ‫متخصصان طب سنتی هندی می گویند میزان‬ ‫ریزش موها با مزاج بدن و از طرف دیگر با‬ ‫ساختار ذهنی بسیار مرتبط است و با توجه به‬ ‫این موارد می توان ریزش موها را کنترل کرد‪.‬‬ ‫از جهت دیگر در طب هندی (آیوردیک)‬ ‫موها را به عنوان محصول جانبی شکل گرفتن‬ ‫استخوان ها به حساب می آورند‪ ،‬یعنی می‬ ‫گویند همان بافت هایی که استخوان ها را‬ ‫شکل می دهند‪ ،‬مسئول رشد موها نیز هستند‪.‬‬ ‫اما روش آنها برای درمان ریزش موها ترکیبی‬ ‫از گیاهان دارویی‪ ،‬رژیم غذایی خاص‪،‬‬ ‫تکنیک های مدیتیشن‪ ،‬یوگا‪ ،‬عطردرمانی‪،‬‬ ‫ماساژ با روغن و‪ ...‬است‪ .‬آنها می گویند‬ ‫برای درمان ریزش موها باید روزانه یك سوم‬ ‫فنجان آب آلوورا بنوشید یا اینکه یک قاشق‬ ‫غذاخوری ژل آلوورا به همراه کمی زیره ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 3‬ماه هر روز بخورید‪.‬‬ ‫هندی ها چه می خورند که موهایشان نمی‬ ‫ریزد؟‬ ‫هر صبح یک مشت کنجد سفید بخورید چون‬ ‫این دانه حاوی مقدار کافی منیزیم و کلسیم‬ ‫برای رشد مناسب موهاست‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

97


‫‪96‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫هایالیت مناسب‬ ‫موهای‬ ‫مشکی‬ ‫فکر می‌کنید هایالیت‬ ‫تنها برای کسانیست‬ ‫که موهای خود را‬ ‫روشن کرده‌‌اند؟‬ ‫پس شما به‬ ‫اندازه کافی‬ ‫مجالت روز‬

‫دنیا را نگاه نکرده‌اید‪ .‬افرادی که موهای‬ ‫مشکی دارند هم می‌توانند از هایالیت‌های‬ ‫تم قهوه‌ای‪ ،‬قرمز‪ ،‬طالیی و حتی پالتینه‬ ‫لذت ببرند‪.‬‬ ‫شما تنها باید بدانید که از آرایشگر‬ ‫خود چه می‌خواهید‪ .‬بقیه امور را‬ ‫به متخصصین ما واگذار کنید‪ .‬اگر‬ ‫می‌خواهید هایالیت‌های خیره‌کننده به‬ ‫شما ظاهری جسور بدهد از پالتینی‬ ‫یا رنگ‌های رنگین‌کمانی (بنفش‪ ،‬آبی‪،‬‬ ‫صورتی و…) استفاده کنید‪ .‬در صورت‬ ‫استفاده از این رنگ‌ها بهتر است که‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درصد تمام موهای خود را‬ ‫هایالیت کنید‪.‬‬ ‫ح هستید‬ ‫اگر خواهان ظاهری آرام و ملی ‌‬ ‫از رنگ‌هایی استفاده کنید که با رنگ‬ ‫موی شما همخوانی داشته باشد‪ .‬شکالتی‬ ‫یا شرابی رنگ‌های خوبی هستند‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهید هایالیت‌های طبیعی‌تری‬ ‫داشته باشید تن‌های قهوه‌ای مایل به‬ ‫طالیی مناسب به نظر می‌رسند‪ .‬در این‬ ‫صورت می‌توانید تا حدود ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫موهای خو را هایالیت کنید‪.‬‬ ‫اگر هنوز هم نتوانستید تصمیم بگیرید‬ ‫نگران نباشید! متخصصین ما با سال‌ها‬ ‫تجربه بهترین رنگ را برای هایالیت موی‬ ‫شما انتخاب خواهند کرد و رضایت شما‬ ‫را جلب خواهند کرد‪.‬‬ ‫پس از انتخاب رنگ مورد نظر می‌بایست‬ ‫مدل هایالیت خود را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫هایالیت‌های تکه‌ای‬ ‫این هایالیت‌ها جذبه‌ی خاصی به چهره‬ ‫شما می‌بخشد زیرا عرض بیشتری‬ ‫دارند‪ .‬اگر به دنبال مد روز هستید‬ ‫این هایالیت مناسب شماست‪ .‬اما‬ ‫از جهتی همانند هایالیت سوزنی‬ ‫بین موهای شما پخش نخواهد شد‬ ‫و حالت طبیعی رنگ مو را نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫لوالیت‬ ‫لوالیت به معنی تیره کردن‬ ‫رشته‌هایی از مو می‌باشد‪ .‬در‬ ‫واقع لوالیت‌ها تیره‌تر از رنگ کل‬ ‫مو خواهد بود‪ .‬پس مطمئنا ً برای‬ ‫موی مشکی ایده‌ی خوبی به نظر‬ ‫نمی‌آید‪.‬‬ ‫سان‌الیت و مون‌الیت‬ ‫در سان‌الیت موهای نیمه‌ی باالی‬ ‫سر به صورت تکه‌ای هایالیت‬ ‫خواهد شد و در مون‌الیت بر‬ ‫عکس حالت قبل موهای نیمه‬ ‫پایینی سر به صورت تکه‌ای‬ ‫درون فویل قرار می‌گیرد و‬ ‫رنگ می‌شوند‪.‬‬ ‫هایالیت سوزنی‬ ‫این هایالیت طرفداران بیشتری‬ ‫دارد زیرا رشته‌های نازک مو که‬ ‫به وسیله کاله مخصوص هایالیت‬ ‫شده‌اند در البه‌الی موها قرار‬ ‫می‌گیرند و کامال ً طبیعی به نظر‬ ‫خواهند رسید‪ .‬اگر یکبار امتحان‬ ‫کنید پشیمان نخواهید شد!‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

95


‫‪94‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫راهکار برای‬ ‫‪12‬‬ ‫وقتی به او فکر می‏کنم‪ ،‬قلبم‬ ‫می‏زند‪ .‬دست و پایم را گم‬ ‫می‏کنم‪ ،‬تمام حواسم پیش اوست‬ ‫آیا این عشق است‪ ،‬یعنی عاشق‬ ‫شد ‏ه ام؟ همیشه به او فکر می‏کنم‪،‬‬ ‫می‪‎‬خواهم همه جا حضور داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اگر نباشد دلتنگ می‏شوم‪،‬‬ ‫وقتی می‏خندد خوشحالم و وقتی‬ ‫گریه می‏کند‪ ،‬ناراحت می‏شوم‪،‬‬ ‫همانی را می‏خواهم که او‬ ‫می‏خواهد‪ .‬به طور حتم این عشق‬ ‫است‪.‬‬ ‫عشق چیست؟‬

‫اینکه بفهمید‬

‫خودتان یا ط‬

‫یا طرف مقابلتان‪.‬‬ ‫‪ 3‬همیشه برای هم حاضرید‬ ‫وقتی با او تماس می‏گیرید حتی اگر در‬ ‫جلسه کاری باشد پاسخ شما را کوتاه هم‬ ‫که شده می‏دهد‪ .‬همیشه خوش خلق است‬ ‫و به دنبال فرصتی برای دیدنتان می‏گردد‪.‬‬ ‫تمامی این کارها یک معنا دارد طرف مقابل‬ ‫عاشق شماست‪ .‬شما اولویت اول او هستید‪ ،‬او‬ ‫می‏خواهد این حس را نشانتان دهد‪ .‬اگر طرف‬ ‫مقابلتان به شما زنگ نمی‏زند خود را با کار‬ ‫سرگرم کرده و وقتی با شماست مرتبا با تلفن‬ ‫حرف می‏زند یعنی عاشقتان نیست‪.‬‬ ‫‪ 4‬نگران هم هستید‬ ‫وقتی با هم هستید از شما می‏پرسد که روز‬ ‫خوبی را گذرانده‏ای یا نه و اینکه شما مشکلی‬ ‫نداری؟ به عبارت دیگر فرد عاشق نیازهای‬ ‫نارسیسیک خود را فراموش می‏کند و به‬ ‫دیگری گرایش می‏یابد‪ .‬این گرایش نه از روی‬ ‫احترام‪ ،‬بلکه به خاطر عشق است‪ .‬اگر طرف‬

‫فتان تا چه ان‬ ‫ر‬

‫رویایی‪ .‬عاشق‏ها رویاهای هم را همانند یک‬ ‫پازل کنار هم می‏چینند و زندگی آینده را کنار‬ ‫هم می‏سازند‪ .‬اگر فردی که در کنار شماست‪،‬‬ ‫زندگی را یکنواخت می‏بیند و اشتیاقی به‬ ‫رویاپردازی ندارد و اهمیتی به برنامه‏ریزی‏های‬ ‫شما برای آینده نمی‏دهد‪ ،‬خود را گول نزنید‬ ‫او عاشق شما نیست‪ .‬وقتی عاشق کسی هستید‪،‬‬ ‫بزرگ‏ترین نگرانی این است که چگونه فرد‬ ‫مقابل را از احساسات خود نسبت به او باخبر‬ ‫کنید‪ .‬اکثر افراد فکر می‏کنند باید این کار را‬ ‫به صورت ناخودآگاه و در کمتر از ‪ 3‬ثانیه‬ ‫انجام داد اما این بدترین روش است‪ .‬اگر‬ ‫جزو افرادی هستید که تصور می‏کنید برای‬ ‫ابراز احساساتتان باید جلو بروید و به فرد‬ ‫مقابل بگویید «سالم من شما را دوست دارم و‬ ‫می‏خواهم با هم باشیم»‪ ،‬تکنیکی است که تنها‬ ‫باعث دورشدن طرف مقابل از شما خواهد شد‪.‬‬ ‫پس به این ‪ 6‬روش عمل کنید‪ .‬به طور حتم این‬ ‫روش‏ها موثرتر خواهد بود‪.‬‬

‫دازه عاشقید‬

‫خانمی گفت که عاشقش هستید‪ .‬برای اظهار‬ ‫عشق همه چیز باید برنامه‏ریزی شده باشد‪.‬‬ ‫بهترین زمان از روز برای بیان احساسات‪ ،‬عصر‬ ‫است‪ .‬البته برای بیان احساساتتان موقعیت فرد‬ ‫را در نظر بگیرید‪ ،‬اگر فرد مقابل شما درگیر‬ ‫کار و رسیدگی به دستورات رییس خود است‬ ‫یا به تازگی بحثی با دوستان یا والدینش داشته‪،‬‬ ‫مطمئنا توجهی به اظهار عشق شما نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بهتر است بعد از اینکه موقعیت مناسبی یافتید‬ ‫رودررو (نه تلفنی یا با فرستادن اس‏ام‏اس و‬ ‫ایمیل) اظهارات خود را ابراز کنید و خجالت‬ ‫را کنار بگذارید‪.‬‬ ‫‪ 10‬اصرار نکنید‪ ،‬از نو شروع کنید‬ ‫به عکس‏العمل‏های طرف مقابل احترام‬ ‫بگذارید‪ .‬اگر او درخواست شما را رد کرد‪،‬‬ ‫بیش از حد اصرار نکنید‪ .‬شانس دیگری به‬ ‫خود بدهید و بعد از مدتی صبر (مثال پس‬ ‫از گذشت چند روز) دوباره درخواستتان را‬ ‫مطرح کنید‪ .‬اگر در نهایت موفق نشدید به‬

‫از قرن‏ها پیش عشق احساس قلبی شناخته‬ ‫می‏شده است اما از قرن هجدهم به بعد که‬ ‫علم قلب‏شناسی بال و پر گرفت‪ ،‬جایگاه عشق‬ ‫به مرور متزلزل شد تا آنکه در نهایت در قرن‬ ‫بیستم‪ ،‬عشق احساسی تولید و کنترل شده از‬ ‫سوی مغز و نتیجه فعل و انفعاالت شیمیایی در‬ ‫بدن خوانده شد‪ .‬با پیشرفت هر چه بیشتر علم‪،‬‬ ‫مشخص شد عشق نتیجه واکنش متقابل مغز‬ ‫(مراکز مربوط به غرایز‪ ،‬احساسات و منطق) و‬ ‫قلب است‪ .‬ده‏ها هزار نورون اطالعات درونی‬ ‫را به مغز مخاطره می‏کنند و در نهایت مرکز‬ ‫مربوط به غرایز این اطالعات را بررسی کرده‬ ‫و دستور بروز عکس‏العمل‏های فیزیکی مثل‬ ‫تندشدن ضربان قلب‪ ،‬سرخ شدن پوست و‬ ‫عمیق‏تر شدن تنفس را صادر می‏کند‪.‬‬ ‫آیا واقعا عاشقی؟‬ ‫برخی نشانه‏ها می‏تواند به شما اثبات کند که‬ ‫عاشق طرف مقابل هستید و او هم به همان‬ ‫اندازه شما را دوست دارد‪.‬‬ ‫‪ 1‬به سمت هم کشیده می‏شوید‬ ‫یکی از نشانه‏های عشاق این است که از کنار‬ ‫هم بودن احساس غرور می‏کنند و همدیگر را‬ ‫در مقابل دیگران به‏گونه‏ای توصیف می‏کنند‬ ‫که انگار برترین هستند‪ .‬در مقابل افرادی که‬ ‫همدیگر را دوست دارند اما عاشق واقعی‬ ‫نیستند‪ ،‬عیوب همدیگر را بیشتر از خوبی‏های‬ ‫هم می‏بینند و هر یک در رابطه احساس‬ ‫حقارت می‏کنند‪.‬‬ ‫‪ 2‬با هم خوش می‏گذرانید‬ ‫وقتی عاشقید حضور طرف مقابل لذت‏بخش‬ ‫است و در عین داشتن اضطراب‪ ،‬فرد عاشق‬ ‫احساس لذت می‏کند و این درواقع همان تقابل‬ ‫عقل و احساس است‪ .‬وقتی با فردی قراری‬ ‫عاشقانه دارید‪ ،‬اما احساس افسردگی خستگی‬ ‫و سردرگمی می‏کنید یعنی یا شما عاشق نیستید‬

‫مقابلتان توجه زیادی به شما نشان نمی‏دهد و‬ ‫مشکالت درگیری‏هایتان برای او مهم نیست‪،‬‬ ‫چشم و گوشتتان را بهتر باز کنید‪.‬‬ ‫‪ 5‬آسیب‏پذیرید‬ ‫فرد عاشق دوست دارد برای طرف مقابل از‬ ‫خود بگوید؛ از هر آنچه که دوست دارد از‬ ‫کودکی‏اش و موقعیت‏هایی که از دست داده‪.‬‬ ‫او سعی می‏کند اعتماد طرف مقابل را به دست‬ ‫بیاورد البته با توصیف آنچه که هست نه آنچه‬ ‫که باید باشد‪ .‬معموال خود را آسیب‏پذیر نشان‬ ‫می‏دهد تا در پناه دیگری امنیت و محبت را‬ ‫بیابد‪ .‬اگر طرف مقابل شما اظهار می‏کند که‬ ‫مردها و زن‏ها را خوب می‏شناسد‪ ،‬مراقب‬ ‫باشید‪ .‬او تنها می‏خواهد مدتی را با شما خوش‬ ‫بگذراند‪.‬‬ ‫‪ 6‬در رویای هم هستید‬ ‫داشتن یک خانه‪ ،‬فرزندان زیاد و زندگی‬

‫‪ 7‬دلتان را به دریا بزنید‬ ‫می‏گوید ‪ 4‬ماه است که عاشق او شده اما‬ ‫جرات نمی‏کند به او بگوید‪ .‬اما چرا؟ چون‬ ‫نمی‏داند عکس‏العمل او چه خواهد بود؟!‬ ‫اگر عاشق هستید به جای انتظار کشیدن راهی‬ ‫برای بیان خواسته‏تان پیدا کنید با انتظار چیزی‬ ‫درست نمی‏شود‪ .‬پا پیش بگذارید و به نحوی‬ ‫باب صحبت را باز کنید‪.‬‬ ‫‪ 8‬نگویید عاشق شما هستم‬ ‫هرگز در برخورد اول به فرد مقابل نگویید که‬ ‫عاشقانه او را دوست دارید‪ .‬می‏توانید پیشنهاد‬ ‫رفتن به سینما یا رستوران را به او بدهید تا با‬ ‫هم بیشتر آشنا شوید‪ .‬به احساسات طرف مقابل‬ ‫احترام بگذارید و قدم به قدم پیش روید‪.‬‬ ‫‪ 9‬منتظر موقعیت باشید‬ ‫مطمئنا نمی‏شود در یک جمع دوستانه به‬

‫احساسات طرف مقابل بها دهید‪.‬‬ ‫‪ 11‬اعتماد به نفس داشته باشید‬ ‫آنچه زنان را عاشق مردان می‏کند‪ ،‬ثبات‏قدم و‬ ‫اعتمادبه‏نفس آنهاست‪ .‬پس با ترس و لرز برای‬ ‫اظهار عشق قدم برندارید‪ .‬اگر واقعا نمی‏دانید‬ ‫چگونه باید عشقتان را ابراز کنید چند کتاب و‬ ‫مجله بخوانید یا در سمینارهای مربوطه شرکت‬ ‫کنید‪ .‬وقتی اعتمادبه‏نفستان به اندازه کافی باال‬ ‫رفت‪ ،‬عشقتان را ابراز کنید‪.‬‬ ‫‪ 12‬بیش از حد رمانتیک نباشید‬ ‫در برخی فیلم‏ها می‏بینیم که عشاق نیمه‏شب‬ ‫در جنگل زیر نور ماه یا در هلی‏کوپتر هنگام‬ ‫سقوط‪ ،‬عشقشان را ابراز می‏کنند‪ ،‬اما بهتر است‬ ‫شما منطقی‏تر باشید‪ .‬براساس زندگی‬ ‫خودتان موقعیت مناسب را بیابید و‬ ‫درخواستتان را مطرح کنید‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

93

Roza Fox

Javanan Toronto would love to hear your stories about life in our city they may be in Farsi or English. Each week we will print new stories allowing us and you to keep in contact. Please send your stories to info@javanan.ca Attention Roza We look forward to interacting with our readers

e l o ps tr m i e p t Steet ep S B le S


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

Ask any mom what she wants more of and she›s likely to say «time.» Errands need running, mouths need feeding, housework awaits. And don›t forget homework, carpools, extracurricular activities and careers. Most mothers sacrifice sleep, but that›s one of the worst things you can skimp on.

And with no plan, these thoughts can Many mothers give children healthy haunt you, increase frustration and advice, but bypass their own needs, disrupt sleep. says Korn-Reavis. Taking your own advice sets a positive example for your An organized schedule is a better children. option, says Elizabeth Scott, a Los Angeles-based stress-management Caffeine and sugar, although stimulating, writer, wellness coach and author of «8 are not restorative. They can interfere Keys to Stress Management.» with blood sugar control, cause energy «Sleep deprivation can lead to so crashes and mood swings, and make it many problems, the first being difficulty «A written schedule allows people to more difficult to fall asleep -- particularly thinking clearly, making decisions see where their time goes and to plan if you consume either in excess or late and moodiness,» said Amy Korn- around important things like sleep,» in the day. Aim for restful sleep first: Reavis, a registered polysomnography Scott said. «If there is not enough time Practice moderation with caffeine and technologist in Apopka, Florida. «All of in the schedule for eight hours of sleep sugar. these are symptoms that many busy and the other activities they need to take mothers possess. They just may not care of, it becomes easier to reprioritize Talking on the phone while driving is realize that a good night›s sleep will and cut out commitments that are not commonplace in the United States, help to remedy the problem.» absolutely necessary.» according to an ABC News report published in January 2010 -- too often Sleep deficiencies contribute to weight If you prefer pen and paper, jot your with severe, even fatal, consequences. gain, high blood pressure, poor work schedule on your calendar or planner. Scott recommends pairing mental performance and an increased risk Otherwise, use the digital calendar activities like phone calls with home for accidents, injury and death. Sleep apps on your phone or computer. Group activities, such as cleaning, instead. difficulty affected 75 percent of the population several nights or more per week, according to a Harvard Health Publications report published in January 2006. In 2011, a «New York Times» article claimed the nightly sleep time of the average American adult dropped from more than eight hours to six and a half hours between 1960 and 2010. The situation may be even worse for mothers. A study published in the «Journal of Community Health» in July 2011 investigated the sleep habits of 395,407 adults. The likelihood of frequent poor sleep increased with the number of children in the household. Circumventing these challenges often boils down to one thing -- time management. Using your time efficiently allows time for restful sleep and minimizes stress, which fuels insomnia. Sufficient sleep improves daytime energy and mental sharpness, making it easier to get more done in less time. Sounds like a win-win, right? Experts agree the benefits are worth the effort. Swapping To-Do Lists for Schedules Before you can better manage your time, you must assess your responsibilities. For many women, that involves making a list of things to do. But a list so long it rolls out like Santa›s scroll makes it easy to fixate on unfinished tasks, particularly while lying in bed ... awake.

calendar functions on smartphones can keep the entire family updated, says Schedule playtime and dates with your Scott. The important thing isn›t how you spouse rather than fitting it in when you record your schedule, but that you do. can.»These are important parts of our lives,» Scott said. «We need to know «When people know where their time where they will fit in, or we won’t be able goes and know that they DO have to stick to a schedule.» enough time for everything they have committed to, there is less rushing, less Sleep problems can stem from a stress,» Scott added. variety of factors, including potentially dangerous conditions such as sleep Dodging Common Mistakes apnea. If behavior changes aren›t Many parents form habits that contribute enough to improve your sleep efficiency, to poor time management and sleep loss seek guidance from your doctor. without realizing it. Gaining awareness of some of the common mistakes can Keeping Sleep Routines help you pinpoint personal challenges, inspire healthy changes, and safeguard «Routine» and «parenting» can seem you and your family from potential risks. like a foolish pairing when your children are rapidly growing and changing. But

92

the more established your bedtime routine becomes, the better off your whole family is likely to be. «Mothers need to take that little bit of time to create a bedtime ritual for themselves, just like they have one for their children,» said Korn-Reavis. «It does not have to be long, but it needs to be something they can repeat daily at the same time right before bed.» Most adults need between seven and nine hours of sleep each night, according to the National Sleep Foundation. Count backward from your wake time, then add a bit of time for relaxing activities. Korn-Reavis recommends stretching for a few minutes, meditating or practicing slow breathing before you wash up and turn in. «By repeating this type of routine every night, you tell your mind it is time to relax and get ready to sleep,» KornReavis said. Maintaining a solid morning routine is equally important -- time and sleepwise. «If I get a lousy night›s sleep but let myself sleep in, I›m just going to perpetuate that cycle,» said Fafani Weinzierl, an education specialist in school psychology and a busy mom in Madison, Wisconsin. «I›ve found if I get up every morning at the same time, no matter how rough the night was, I can get to sleep then at night about the same time.» Learning to Say ‹No› and Delegate Researchers in Portugal spent two years working with 870 people on a study about perfectionism and sleep difficulties. The study published in «World Journal of Biological Psychiatry» in March 2010 found that participants who exhibited the most perfectionism -- holding themselves up to particularly high standards -- were significantly more likely to experience insomnia than nonperfectionists Even apparent «super moms» are human. Lowering your expectations to focus on what matters most and allowing yourself to let go of less-important tasks can go a long way for minimizing stress and sleeplessness.


‫‪91‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫كشيده شدم در را باز كردم و وارد اتاق شدم‬ ‫سكوت سنگيني بر همه جا حكمفرما بود پشت‬ ‫ميزم رفتم خاك روي ميز نشسته بود روي‬ ‫صندلي گردان افتادم چرخي زدم و به پرده‬ ‫كركره اتاق خيره شدم فكرم كار نمي كرد‬ ‫احساس كردم جريان زندگي مرا با خود مي‬ ‫برد و من اسير دست حوادثم دسته هاي صندلي‬ ‫را چسبيدم و به كركره ابي رنگ چشم دوختم‬ ‫زمان مي گذشت و من در سكوت اتاقم به‬ ‫دنبال راه حلي بودم نمي خواستم عزل خواهرم‬ ‫باشد و نمي توانستم بگويم كه نيست حوادث‬ ‫روز اول ديدارمان را بارها و بارها در ذهنم‬ ‫مرور كردم سعي كي ردم تمام چيزهايي را كه‬ ‫روزها به عقب پس زده بود زنده كنم و ببينم‬ ‫در گوشه كنار كسي را از قلم نينداخته ام‬ ‫زنگ تلفنم مرا به خود اورد دست به كمر بردم‬ ‫و گوشي را برداشتم‬ ‫ بله‬‫ باربد جان‬‫ سالم مامان‬‫ سالم مامان جان كجايي‬‫ شركتم‬‫ اونجا چه كار مي كني‬‫صداي پدرم را شنيدم كه مي پرسيد‬ ‫ كجاست‬‫مادرم گفت‬ ‫ مامان جون ما منتظريم‬‫با بي حوصلگي گفتم‬ ‫‪ -‬واسه چي؟‬

‫صداي غزل به گوشم خورد كه گفت‬ ‫ كجاست‬‫مادرم جواب داد‬ ‫ شركته‬‫ نمي آد؟‬‫به مادرم گفتم‬ ‫ حوصله اش رو ندارم‬‫ يعني چي؟‬‫غزل دوباره پرسيد‬ ‫ نمي اد‬‫ مي گه نه‬‫صداي غزل در گوشم پيچيد‬ ‫ سالم‬‫ سالم‬‫ مامان چي ميگه‬‫ از طرف من از عمه عذر بخواه‬‫ من بدون تو نمي رم‬‫ اشتباه مي كني‬‫ من كسي رو اونجا نمي شناسم‬‫ مامان و بابا هستن‬‫ حالت خوبه‬‫ اره‬‫ به نظر نمي اد‬‫ غزل خانم خانم خانمما من خوبم‬‫ باربد جان مي آي؟‬‫ نه‬‫ پس منم نمي رم‬‫مادر گوشي را گرفت و گفت‬ ‫‪ -‬مامان جان‪...‬‬

‫جمله اش تمام نشده بود كه پدرم گوشي را‬ ‫گرفت و با قاطعيت گفت‬ ‫ تا نيم ساعت ديگه خونه اي‬‫و گوشي را قطع كرد با عصبانيت از جا بلند‬ ‫شدم و راهي شدم نگهبان با ديدنم تعجب كرد‬ ‫و گفت‬ ‫ شما تو شركت بوديد‬‫بي ان كه جوابش را بدهم از شركت بيرون‬ ‫رفتم و سوار اتومبيل شدم سوئيچ را چراخانم‬ ‫ماشين روشن شد نمي خواستم با صبانيت‬ ‫رانندگي كنم سرم را به فرمان تكيه ددم و چند‬ ‫نفس عميق كشيدم سر بلند كردم و از ايينه‬ ‫نگاهي به خودم انداختم سر تكان دادم و گفتم‬ ‫ شدم عروسك دستشون باشه باشه ولي از‬‫فردا پام رو از اين بازي بيرون مي كشم بذار هر‬ ‫كاري دلشون مي خواد بكنن اگه اونا مي خوان‬ ‫يه دختر داشته باشن قبوله اونا به دنيام اوردن‬ ‫بزرگم كردن با كلي دوا درمون صاحب بچه‬ ‫شدن و واسه ام كلي كارا كردن منم جبران‬ ‫كردم واسه شون يه دختر اوردم چيزي كه‬ ‫مادرم هميشه ارزوشو داشته و پدرم با حسرت‬ ‫در موردش حرف زده ما بي حسابيم امشب‬ ‫حرف حرف اونا ولي از فردا ما ديگه هيچ‬ ‫تعهدي در قبال هم نداريم‬ ‫روي پدال گاز فشار اوردم و راه خانه را در‬ ‫پيش گرفتم تا براي اخرين بازي درجشن‬ ‫عروسكي خانه دير نكنم‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‬


‫‪90‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ب تقدیر‬

‫رمان ش‬

‫لباسم را عوض كردم و آماده رفتن شدم مادرم‬ ‫پرسيد‪:‬‬ ‫ بازم كه داري اماده مي شي چه اصراري‬‫داري؟‬ ‫به طرف ايوان رفتم و در همان حال گفتم‬ ‫ از طرف من از عمه خانم بزرگتون عذر‬‫خواهي كنيد‬ ‫مادرم به دنبالم امد صدايش با صداي گام هاي‬ ‫محكمم بر روي پله ها مخلوط شد‬ ‫ تو امشب مي آي‬‫دستم را در هوا تكان دادم و به طرف اتومبيلم‬ ‫رفتم مادرم فرياد كشيد‬ ‫ به خاطر مامان‬‫سوار اتومبيل شدم پير بابا به زحمت دل از سايه‬ ‫خنك كند و براي باز كردن در رفت روي‬ ‫گاز فشردم و به طرف شركت به راه افتادم در‬ ‫طول مسير براي چندمين بار متوالي انچه را كه‬ ‫بايد به پدر مي گفتم و جواب هاي احتمالي او‬ ‫را در ذهن مرور مي كردم روبروي شركت كه‬

‫ايستادم مي دانستم كه پدر را مجاب مي كنم‬ ‫وارد ساختمان شدم نگهبان با ديدنم به پا‬ ‫خواست و سالم كرد جوابش را دادم و راه‬ ‫اتاق پدر را در پيش گرفتم كارمندان با ديدنم‬ ‫مي ايستادند به سرعت احوالپرسي مي كردم‬ ‫و مي گذشتم سنگيني نگاهشان را بر پشتم‬ ‫احساس مي كردم پشت در اتاق پدر ايستادم از‬ ‫منشي اش پرسيدم‬ ‫ هستن؟‬‫ بله اقا اجازه بدين اطالع‪...‬‬‫اجازه ندادم حفش را تمام كند چند ضربه‬ ‫به در كوبيدم و وارد شدم پدر با ديدنم از‬ ‫پشت ميز بيرون امد و براي در اغوش كشيدنم‬ ‫دستهايش را باز كرد يخم اب شد لبخندي‬ ‫زدم و با قدم هايي بلند به طرفش رفتم و در‬ ‫اغوشش جاي گرفتم‬ ‫ سالم بابا‬‫ سالم خوش اومدي‬‫از اعوشش بيرون امدم با غرور نگاهم كرد و‬

‫پرسيد‪:‬‬ ‫ خوش گذشت؟‬‫ جاي شما خيلي خالي كاش مي اومدين‬‫ اشنااهلل تو يه فرصت مناسب‬‫سري تكان دادم و گفتم‬ ‫ ايشااهلل‬‫پشت ميزش نشست و با دست اشاره كرد‬ ‫بنشينم روي مبل افتادم پرسيد‬ ‫ كي اومدين‬‫ يه ساعتي مي شه‬‫ تو شركت كاري داشتي‬‫ اومدم شما رو ببينم‬‫ اينقدر دلت واسه ام تنگ شده بود‬‫حالتي جدي به خودم گرفتم و گفتم‬ ‫ بايد باهاتون حرف بزنم‬‫ اتفاق خاصي افتاده‬‫ در مورد غزل‬‫ خب‬‫‪ -‬موضوع چيه؟‬

‫ من بايد از تو بپرسم‬‫ دكتر گفت مي خوايد واسه اش شناسنامه‬‫بگيريد‬ ‫ فكر مي كردم خوشحال مي شي‬‫ ما بايد دنبال خانواده اش باشيم‬‫ اونا بايد دنبال بچه اشون باشن‬‫ از شما بعيده بابا‬‫ من تالش خودم رو كردم هيچ ردي از شون‬‫به دست نيومد‬ ‫ هنوز دو هفته ام نشده‬‫ دوست دكترم كه تو نيرو انتظاميه معتقد بود‬‫گشتن بي فايده اس‬ ‫پوزخندي زدم و گفتم‬ ‫ بازم دكتر‬‫بي توجه به كنايه من گفت‬ ‫ هيچ كس مشخصاتش رو به كالنتري نداده‬‫عكسشم تو روزنامه نزدن‬ ‫ بابا تازه دو فته اس دو هفته‬‫ پس بهتره زودتر اقدام كنيم‬‫ كه زودتر به نتيچه برسيم‬‫ درسته‬‫ مثل دكتر صحبت مي كنيد‬‫ اگه نظر اونم اينه پس حق با دكتره‬‫ شما مثل اينكه متوجه نيستيد اون خانواده‬‫داره‬ ‫ هر وقت پيدا شدن تحويلشون مي ديم اگرم‬‫پيدا نشدن صاحب يه خواهر شدي به همين‬ ‫سادگي‬ ‫ بابا‬‫ من دارم دسته گل جنابعالي رو رفع و رجوع‬‫مي كنم‬ ‫از روي مبل بلند شدم و با عصبانيت گفتم‬ ‫ شما فقط عذابم رو بيشتر مي كنيد‬‫به طرف در به راه افتادم با بي تفاوتي گفت‬ ‫ شب خونه عمه خانم دعتيم دير نكني‬‫ايستادم و گفتم‬ ‫ به مامانم گفتم من معذورم‬‫ از اين خبرا نيست جلسه معارفه اس تو هم‬‫بايد باشي‬ ‫به طرف پدر برگشتم و گفتم‬ ‫ فكر مي كردم با عمه خانم از قبل اشنا شدم‬‫ معارفه غزل‬‫ مگه احتياجي هم هست‬‫ عاقل باش باربد مثل بچه ها رفتار مي كني‬‫ بابا جان تصور شما چي بوده امشب عمه‬‫بزرگ شما پته همه اتون رو روي اب مي ريزه‬ ‫ قبال پختمش جاي نگراني نيست اون مي‬‫خواد با دختر ما اشنا شه‬ ‫با تعجب گفتم‬ ‫ دختر ما؟‬‫كمي خيره به پدر نگاه كردم‬ ‫بي انكه چيزي به پدر بگويم از اتاق بيرون‬ ‫رفتم تحمل فضاي شركت برايم زجر اور بود‬ ‫با عصبانيت در طول راهرو به راه افتادم چشمم‬ ‫به در بسته اتاق كارم افتاد بي اختيار به طرفش‬


‫‪89‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ما آمدند و روحيه زيادي دادند‪ .‬حتي رييس‬ ‫جمهور و رييس مجلس هم به تمرين‌هاي ما‬ ‫‪.‬آمدند و کمک کردند تا روحيه بگيريم‬ ‫‪:‬رضا قوچان نژاد‬ ‫خيلي خوشحالم که اولين بازي ملي‌ام را‬ ‫برابر ‪ 100‬هزار تماشاگر و آن هم در اين‬ ‫بازي حساس انجام دادم‪ .‬واقعا افتخار مي‌کنم‬ ‫که براي ايران به ميدان رفتم و خوشحالم‬ ‫که توانستيم پيروز شويم و سه امتياز بازي‬ ‫را کسب کنيم‪ .‬با اين پيروزي شرايط‌مان در‬ ‫‪.‬جدول بهتر شده است‬ ‫از بازي‌ام خيلي راضي نيستم‪ ،‬تنها زماني که‬ ‫بتوانم گلزني کنم از بازي خودم رضايت‬ ‫کامل دارم‪ .‬اما مهم اين است که توانستيم اين‬ ‫پيروزي شيرين را کسب کنيم و اين مردمي‬ ‫که با هيجان تشويق مي‌کردند را خوشحال‬ ‫‪.‬کنيم‬ ‫بازي بعدي بسيار اهميت دارد و بايد ازبکستان‬ ‫را با حمايت مردم شکست دهيم‪ .‬اميدوارم در‬ ‫آن بازي هم روند خوبي که داريم را ادامه‬ ‫دهيم و در نهايت به جام جهاني صعود کنيم‪.‬‬ ‫من به هم‌وطنانم براي اين برد تبريک مي‌گويم‬ ‫خيلي وقت بود که منتظر بودم براي تيم ملي‬ ‫ايران بازي کنم و خوشبختانه اين اتفاق در‬ ‫‪.‬چنين ديداري افتاد‬ ‫‪:‬مسعود شجاعي‬ ‫نمي‌توانم بگويم که داور اشتباه کرده است اما‬ ‫اخراج من دور از انتظار بود‪ ،‬من دو خطا کردم‬ ‫و دو کارت گرفتم‪ .‬به خاطر اخراجم از مردم‬ ‫عذرخواهي مي‌کنم ولي خدا را شکر که سه‬ ‫‪.‬امتياز اين بازي را گرفتيم‬ ‫با اين پيروزي اعتماد به نفسمان بيشتر مي‌شود‬ ‫و با روحيه بهتري در ادامه راه به مصاف‬ ‫حريفان خواهيم رفت‪ .‬بايد براي ديدار برابر‬ ‫ازبکستان آماده شويم تا در تهران اين حريف‬ ‫‪.‬را نيز شکست بدهيم‬ ‫ما کاري به ديگر تيم‌ها نداريم و بازي خودمان‬ ‫را انجام مي‌دهيم من اميدوارم که در بازي‬ ‫آينده باز هم از حمايت رسانه‌ها و مردم‬ ‫برخوردار باشيم تا ازبکستان را شکست دهيم‪.‬‬ ‫من مطمئن هستم که با ‪ 13‬امتياز به جام جهاني‬ ‫صعود مي‌کنيم اما اگر خدا بخواهد براي‬ ‫‪.‬سرگروهي مي‌جنگيم‬

‫بافرهنگ ها دستشون باال‬ ‫قدام جالب تماشاگران کره‌ای در آزادی‬ ‫تیم فوتبال کره جنوبی شب گذشته در برابر‬ ‫شاگردان کی روش با یک گل مغلوب شد‬ ‫تا در کنار ایران با هفت امتیاز بخت نخست‬ ‫‪.‬صعود به جام جهانی باشند‬ ‫به گزارش فرارو‪ ،‬خبرگزاری های مختلف‬ ‫تصاویری از حواشی این دیدار منتشر کردند‬

‫که در این میان عکسی از خبرگزاری موج‬ ‫جالب توجه است؛ تماشاگران کره ای پس از‬ ‫پایان بازی و در حالی که ورزشگاه را ترک‬ ‫می کنند اقدام به جمع آوری زباله های به جا‬ ‫مانده از خود می کنند‬

‫حضور دو دختر شجاع ایرانی با‬ ‫لباس مبدل در استادیوم آزادی‬

‫برای تماشای بازی ایران و کره‬ ‫!جنوبی‬


‫‪88‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫اخــــــــــبار‬ ‫ورزشــــــــــی‬ ‫رويانيان‪ :‬ملي‌پوشان جانانه‬ ‫جنگيدند‬

‫بازيکنان تيم ملي پس از پيروزي يک بر صفر‬ ‫‪.‬برابر کره جنوبي از اين برد و ادامه راه گفتند‬

‫به گزارش ايسنا‪ ،‬در پايان ديدار تيم‌هاي ملي‬ ‫مديرعامل باشگاه پرسپوليس با اشاره به پيروزي‬ ‫ايران و کره جنوبي تعداد ديگري از بازيکنان‬ ‫ايران برابر کره جنوبي گفت‪ :‬ملي‌پوشان جانانه‬ ‫تيم ملي به اظهار نظر درباره اين ديدار‬ ‫‪.‬جنگيدند‬ ‫‪.‬پرداختند‬

‫قدرت آنها را مي‌شناختيم بعد از ‪ 10‬نفره شدن‬ ‫کمي به ما ترس وارد شد‪ ،‬اما خوشبختانه اين‬ ‫اتفاق براي ما شوک مثبتي شد و توانستيم به‬ ‫‪.‬پيروزي برسيم‬ ‫به گزارش فارس‪،‬وي افزود‪ :‬اين ‪ 3‬امتياز ارزش‬ ‫زيادي داشت تازه در اول راه هستيم و بايد‬ ‫تالش خودمان را ادامه بدهيم‪ .‬اين برد را به‬ ‫تمامي مردم تبريک مي‌گويم و آن را به تمام‬ ‫ايراني‌ها تقديم مي‌کنم‪ .‬اميدوارم روند رو به‬ ‫جلوي ما ادامه يابد و در بازي‌هاي بعد بتوانيم‬ ‫‪.‬نتايج خوبي کسب کنيم‬

‫کي‌روش تمرين‌هاي بسيار سختي را پشت سر‬ ‫گذاشتيم تا براي رويارويي با کره جنوبي آماده‬ ‫شويم‪ .‬متاسفانه ما در حالي که بازي قابل قبولي‬ ‫را برابر لبنان ارائه داديم‪ ،‬در آن ديدار شکست‬ ‫خورديم و خوشحالم که امروز توانستم پيروز‬ ‫‪.‬شويم‬ ‫‪:‬سيد جالل حسيني‬

‫محمد رويانيان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس‬ ‫در مورد پيروزي يک بر صفر ايران مقابل‬ ‫کره جنوبي گفت‪ :‬اين برد را به همه مردم‬ ‫و ملي‌پوشان تبريک مي‌گويم‪ .‬بازيکنان تيم‬ ‫ملي جانانه جنگيدند و با وجود ‪ 10‬نفره شدن‬ ‫توانستيم کره را شکست دهيم و به هر ‪ 3‬امتياز‬ ‫‪.‬اين بازي دست يابيم‬ ‫وي افزود‪ :‬پيروزي غرور‌آفريني بود و همه‬ ‫مردم غرق در شادي شدند‪ .‬خدا دل بازيکنان‬ ‫را شاد کند که مردم را شاد کردند و اميدوارم‬ ‫‪.‬هميشه ايام دلشان شاد باشد‬

‫اظهارنظر ملي‌پوشان پس‬ ‫ازپيروزي تيم ملي‬ ‫‪:‬محمد نوري‬ ‫خدا را شکر مي‌کنم که توانستيم پيروز شويم‬ ‫و اين پيروزي را به ملت ايران تقديم مي‌کنم‪.‬‬ ‫همه دست به دست هم دادند و توانستيم کره را‬ ‫‪.‬شکست دهيم‬ ‫‪:‬محمدرضا خلعتبري‬ ‫بازي بسيار خوبي را انجام داديم و به نظر من با‬ ‫عملکرد خوبي که امروز تيم ملي داشت لياقت‬ ‫‪.‬اين پيروزي را داشتيم‬ ‫‪:‬آندرانيک تيموريان‬ ‫در اين دو هفته که در اردوي تيم ملي بوديم با‬

‫مردم بسيار لطف کردند و تا انتهاي بازي ما را‬ ‫تشويق کردند و واقعا از حمايت آن‌ها ممنونم‪.‬‬ ‫امروز جزو برنامه تاکتيکي ما بود که در دقايقي‬ ‫بازي را کنترل کنيم و در زماني‌هايي هم به‬ ‫‪.‬دنبال حمله باشيم‬ ‫شرايط ما برابر ازبکستان حساس است‪ .‬اين تيم‬ ‫از خوب‌هاي آسياست و اميدوارم مردم باز هم‬ ‫حمايت کنند تا با همت بازيکنان اين بازي که‬ ‫‪.‬بسيار مشکل هم خواهد بود پشت سر بگذاريم‬ ‫‪:‬خسرو حيدري‬ ‫بازي مشکلي بود‪ .‬کره تيمي قوي است و آن‌ها‬ ‫بسته بازي نمي‌کنند‪ .‬خدا را شکر که توانستيم‬ ‫امروز پيروز و با کره هم‌امتياز شويم‪ .‬ان‌شاءاهلل‬ ‫‪.‬بتوانيم در بازي‌هاي بعدي هم پيروز شويم‬ ‫مردم و رسانه‌ها بعد از بازي با لبنان به کمک‬


‫‪87‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫کريمي‪ :‬از بازي نکردنم‬ ‫خوشحالم‬

‫علي کريمي گفت‪‌:‬از اينکه در ديدار با کره‬ ‫‪.‬جنوبي بازي نکردم‪ ،‬خوشحالم‬ ‫علي کريمي پس از پيروزي يک بر صفر‬ ‫برابر کره جنوبي گفت‪ :‬اگر هواداران نبودند‬ ‫نمي‌توانستيم کاري کنيم‪ .‬از اينکه آنها آمدند‬ ‫و تيم را حمايت کردند تشکر مي‌کنم و‬ ‫اميدوارم در بازي بعدي مقابل ازبکستان هم با‬ ‫پيروزي از ميدان خارج شويم‪ .‬شايد امشب از‬ ‫اينکه بازي نکردم خوشحالم زيرا بازيکنان ما‬ ‫‪.‬خيلي خوب بازي کردند‬ ‫به گزارش فارس‪،‬وي ادامه داد‪ :‬در پايان‬ ‫بازي در رختکن به مسعود شجاعي گفتم‬ ‫اخراج شدنت حکمتي داشت زيرا بعد از‬ ‫اينکه شجاعي اخراج شد بهتر بازي کرديم‪.‬‬ ‫دست همه هواداران درد نکند چه آنهايي‬ ‫که به ورزشگاه آمدند و چه آنهايي که پاي‬ ‫‪.‬تلويزيون‌هايشان نشسته بودند‬ ‫کريمي در مورد حضور وزير ورزش در‬ ‫رختکن تيم ملي اظهار داشت‪ :‬ايشان به ما‬ ‫خسته نباشيد گفتند و روحيه دادند‪ .‬دستشان‬ ‫‪.‬درد نکند‬ ‫کاپيتان دوم تيم ملي در مورد حرص و جوش‬ ‫خوردنش روي نيمکت گفت‪ :‬وقتي در ميدان‬ ‫هستي کمتر حرص و جوش مي‌خوري اما در‬ ‫روي نيمکت حرص و جوش بيشتر است‪ ،‬اين‬ ‫‪.‬هم فداي سر تمام مردم ايران‬ ‫وي در مورد اينکه از مردم خواست تيم ملي‬

‫را بيشتر تشويق کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نيازي به اين کار‬ ‫نبود اما من هم تحت تأثير جو قرار گرفتم و‬ ‫چنين کاري کردم‪ .‬پيروزي برابر کره کارمان‬ ‫را سخت‌تر مي‌کند‪ .‬نبايد تحت تأثير اين برد‬ ‫قرار بگيريم‪ .‬بايد تمرکز بيشتري داشته باشيم و‬

‫‪.‬بيشتر کار کنيم‬

‫خلعتبري‪ :‬حق شجاعي اخراج‬ ‫نبود‬

‫شجاعي‪ :‬از مردم عذرخواهي‬ ‫مي‌کنم‬

‫بازيکن تيم ملي فوتبال ايران گفت‪ :‬حق‬ ‫شجاعي دريافت کارت زرد دوم و اخراج از‬ ‫‪.‬ميدان نبود‬

‫بازيکن تيم ملي فوتبال ايران گفت‪ :‬يا من‬ ‫اشتباه کردم يا داور با اشتباهش باعث اخراجم‬ ‫‪.‬شد‬

‫محمدرضا خلعتبري پس از پيروزي يک بر‬ ‫صفر برابر کره جنوبي در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با نظر سرمربي در نيمه دوم به‬ ‫ميدان آمدم و خوشحالم که پيروز شديم‪ .‬حق‬ ‫مسعود شجاعي اخراج نبود‪ ،‬در صحنه‌اي که‬ ‫او تکل زد مستحق دريافت کارت زرد دوم‬ ‫نبود‪ .‬با اين حال خدا را شکر مي‌کنم که پيروز‬ ‫شديم و از هواداران که تيم را حمايت کردند‬ ‫‪.‬تشکر مي‌کنم‬

‫مسعود شجاعي پس از پيروزي يک بر صفر‬ ‫برابر کره جنوبي در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در صحنه‌اي که منجر به اخراج من شد‬ ‫يا من اشتباه کردم يا داور؛ با اين حال از مردم‬ ‫عذرخواهي مي‌کنم و خدا را شکر مي‌کنم که‬ ‫پيروز شديم‪ 3 .‬امتياز براي ما مهم بود که آن‬ ‫‪.‬را گرفتيم‬

‫به گزارش فارس‪،‬وي در مورد اينکه از بازي‬ ‫خود راضي است يا نه‪ ،‬گفت‪ :‬مهم اين است‬ ‫که مردم و کادر فني از بازي‌ام راضي باشند و‬ ‫‪.‬ان‌شاءاهلل که اينگونه است‬

‫کريمي تصريح کرد‪ :‬بازي با ازبکستان دست‬ ‫کمي از بازي با کره جنوبي ندارد زيرا اين تيم‬ ‫امشب قطر را برده و در کورس قرار گرفته‬ ‫‪.‬است‬

‫خلعتبري در مورد ديدار با ازبکستان گفت‪:‬‬ ‫يک بازي سخت برابر ازبکستان داريم و اگر‬ ‫در آن بازي پيروز شويم راه صعود ما به جام‬ ‫جهاني هموار مي‌شود‪ .‬از هواداران هم تشکر‬ ‫مي‌کنم که براي تيم ملي سنگ تمام گذاشتند‬ ‫‪.‬و اين برد را به تمام مردم ايران تقديم مي‌کنيم‬

‫هافبک پرسپوليس درباره اينکه تکليفش با‬ ‫اين تيم چه شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬من هستم تا‬ ‫‪.‬زماني که خود باشگاه تصميم بگيرد‬

‫وي در مورد پايان تحريم رسانه‌ها گفت‪ :‬همه‬ ‫بازيکنان به خاطر مشکالتي که بود چنين‬ ‫تصميمي گرفتيم اما خدا را شکر اين مشکالت‬ ‫‪.‬هم برطرف شد‬

‫به گزارش فارس‪،‬وي افزود‪ :‬اگر مي‌باختيم‬ ‫شرايط من خوب نبود‪ ،‬نمي‌دانم خدا من را‬ ‫دوست دارد يا نه اما خدا را شکر مي‌کنم که‬ ‫شرمنده هواداران نشدم‪ .‬از همه هم‌بازي‌هايم‬ ‫که با تالش‌شان باعث موفقيت تيم شدند‬ ‫‪.‬تشکر مي‌کنم‬

‫حيدري‪:‬نقاط ضعف وقوت کره‌را‬ ‫مي شناختيم‬ ‫مدافع تيم سمت راست تيم ملي اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ 10.‬نفره شدن به تيم ما شوک مثبتي وارد کرد‬ ‫خسرو حيدري در مورد پيروزي يک بر صفر‬ ‫ايران مقابل کره جنوبي گفت‪ :‬کره جنوبي را‬ ‫به خوبي آناليز کرده بوديم و نقاط ضعف و‬


‫‪86‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫اخــــــــــبار‬ ‫ورزشــــــــــی‬ ‫کي‌روش‌‪ :‬هنوز به جايي‬ ‫نرسيده‌ايم‬

‫زيادي پيش رو داريم‪ .‬بعضي وقت‌ها پيروز‬ ‫مي‌شويم و بعضي وقت‌ها شکست مي‌خوريم‬ ‫اما مهم اين است که در هنگام شکست‌ها هم‬ ‫از حمايت همه برخوردار باشيم‪ .‬هيچ شکي‬

‫نکونام‪:‬يکي از بهترين گل‌هاي‬ ‫زندگي‌ام بود‬

‫کاپيتان تيم ملي فوتبال ايران معتقد است که‬ ‫هنوز کار ايران تمام نشده است و از حاال بايد‬ ‫‪.‬به فکر بازي با ازبکستان و ادامه راه بود‬

‫وي ادامه داد‪ :‬از مردم و رسانه‌ها تشکر مي‌کنم‬ ‫که يک اتحاد ملي را به وجود آوردند و‬ ‫توانستيم پيروز شويم‪ .‬هر وقت اتحاد وجود‬ ‫داشته باشد همه به موفقيت مي‌رسيم‪ .‬مدتي بين‬ ‫بازيکنان و رسانه‌ها کدورتي ايجاد شده بود‬ ‫که همه از آن ضرر کردند‪ ،‬نه تنها ما بلکه تمام‬ ‫فوتبال ما از اين مسئله ضرر کرد‪ .‬اميدوارم که‬ ‫اين اتحاد روز به روز بيشتر شود‪ .‬ما از حال به‬ ‫بعد بايد به بازي با ازبکستان و روزهاي بهتر‬ ‫‪.‬فکر کنيم‬

‫جواد نکونام در پايان ديدار تيم ملي برابر‬ ‫کره جنوبي که با پيروزي يک بر صفر ايران‬ ‫همراه بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اين برد را به مردم ايران‬ ‫تقديم مي‌کنيم که واقعا لياقت آن را دارند و‬ ‫با حضورشان کاري کردند تا بتوانيم ‪ 10‬نفره‬

‫نکونام درباره گلي که به ثمر رساند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اين يکي از خاطره‌انگيز‌ترين گل‌هايي است‬ ‫که به ثمر رساندم و يکي از بهترين گل‌هاي‬ ‫زندگي‌ام بود‪ .‬با اين پيروزي توانستيم به‬ ‫مسعود روحيه بدهيم و او بايد به اين فکر کند‬

‫نيست که امروز حمايت تماشاگران به پيروزي‬ ‫‪.‬ما خيلي کمک کرد‬ ‫سرمربي تيم ملي فوتبال ايران گفت‪ :‬حق‬ ‫بازيکنانم يک تبريک بزرگ است اما بايد‬ ‫بدانيم که فقط سه امتياز گرفته‌ايم و بازي با‬ ‫‪.‬ازبکستان را پيش رو داريم‬ ‫پس از پيروزي دلچسب تيم ملي ايران برابر‬ ‫کره جنوبي کارلوس کي‌روش در جمع‬ ‫خبرنگاران حاضر شد و گفت‪ :‬حق بازيکنان‬ ‫ما يک تبريک بزرگ است به خاطر عملکرد‬ ‫خوبي که داشتند‪ .‬آن‌ها با شهامت و پشتکار‬ ‫به اين پيروزي رسيدند و بسيار باهوش کار‬ ‫کردند‪ .‬بازيکنان همه برنامه‌هاي ما را در زمين‬ ‫پياده کردند‪ .‬باز هم به آن‌ها و تماشاگران‬ ‫‪.‬تبريک مي‌گويم‬ ‫به گزارش ايسنا‪،‬وي در ادامه گفت‪ :‬فراموش‬ ‫نکنيد که ما بازي با ازبکستان را در پيش‬ ‫داريم و از هواداران مي‌خواهيم که در آن‬ ‫بازي هم به ورزشگاه بيايند‪ .‬پيروزي برابر‬ ‫کره درس خوبي براي ما بود که بدانيم هر‬ ‫گاه متحد باشيم موفق مي‌شويم‪ .‬اما بايد بدانيد‬ ‫که براي رسيدن به جام جهاني پستي و بلندي‬

‫وي درباره عملکرد تيم داوري بازي هم‬ ‫گفت‪ :‬از بين سه تيمي که امشب در زمين‬ ‫حاضر بودند يعني تيم‌هاي ايران و کره جنوبي‬ ‫و تيم داوري بدون شک ضعيف‌ترين عملکرد‬ ‫متعلق به تيم داوري بود‪ .‬يک سري اتفاقات‬ ‫از ديد داور سنگاپوري پنهان ماند‪ ،‬البته ما‬ ‫انتظاري از داوران نداريم بلکه از تيم خودمان‬ ‫انتظار داريم که عملکرد خوبي در زمين داشته‬ ‫‪.‬باشند‬ ‫کي‌روش همچنين گفت‪ :‬مهم است که بدانيم‬ ‫با اين پيروزي هنوز به جايي نرسيده‌ايم و فقط‬ ‫سه امتياز گرفته‌ايم‪ .‬کارمان از فردا دوباره‬ ‫شروع مي‌شود و پس از استراحتي کوتاه سعي‬ ‫مي‌کنيم که براي بازي با ازبکستان آماده‬ ‫شويم‪ .‬بازيکنان ما فقط يک هدف دارند و آن‬ ‫اين است که با افتخار پيراهن تيم ملي‌شان را‬ ‫بپوشند و براي رسيدن به جام جهاني کوشش‬ ‫کنند‪ .‬آن‌ها در اين راه مي‌خواهند بهترين‬ ‫‪.‬عملکرد را داشته باشند‬

‫‪.‬يک برد تاريخي را رقم بزنيم‬ ‫به گزارش ايسنا‪،‬کاپيتان تيم ملي درباره‬ ‫اظهارنظر سرمربي کره مبني بر اينکه‬ ‫بازيکنانش بايد مراقب کريمي و نکونام باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به هر حال در فوتبال تنها يک بازيکن‬ ‫تعيين کننده نيست و من خدا را شکر مي‌کنم‬ ‫که توانستيم پيروز شويم چرا که به اين برد نياز‬ ‫داشتيم و بايد با نگاه مثبتي به جلو بينديشيم با‬ ‫يک گل بهار نمي‌شود و هنوز نياز به حمايت‬ ‫براي صعود داريم‪ .‬اگر حمايت شود مي‌توانيم‬ ‫‪.‬در ادامه راه هم موفق شويم‬

‫که شايد حکمت در اين بود که ما ‪ 10‬نفره‬ ‫‪.‬شويم و اين پيروزي تاريخي را رقم بزنيم‬ ‫او همچنين ادامه داد‪ :‬هنوز خيلي راه باقي مانده‬ ‫است و از امروز بايد کارمان را براي بازي با‬ ‫ازبکستان آغاز کنيم و با توجه به نتيجه‌اي که‬ ‫ازبکستان به دست آورده است نياز به پيروزي‬ ‫برابر اين تيم داريم‪ ،‬در حال حاضر ‪ 7‬امتيازي‬ ‫هستيم و به ‪ 6‬يا ‪ 8‬امتياز ديگر براي صعود به‬ ‫‪.‬جام جهاني نياز داريم‬


‫‪85‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫وي ادامه داد‪ :‬همين که اين همه جمعيت‬ ‫که به ورزشگاه آمده‌اند اکنون خوشحال و‬ ‫شاد هستند و با شادماني ورزشگاه را ترک‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬براي ما باعث خوشحالي زيادي است‬ ‫‪.‬و از اين بابت خدا را شکر مي‌کنيم‬

‫در رختکن تيم ملي به هر کدام از بازيکنان‬ ‫تيم ملي مبلغ ‪ 20‬ميليون تومان پاداش پرداخت‬ ‫‪.‬کرد‬

‫دروازه‌بان تيم ملي فوتبال ايران همچنين گفت‪ :‬کفاشيان‪ :‬پيروزي ‪ 10‬نفره‬ ‫فکر مي‌کنم در صحنه‌اي که پايم به ديرک‬ ‫لذت‌بخش بود‬

‫دروازه برخورد کرد کشاله پايم پاره شد و به‬ ‫همين دليل هم بود که پس از پايان بازي لنگ‬ ‫‪.‬لنگان از زمين خارج مي‌شدم‬

‫وي در پايان بار ديگر در حالي که خدا را‬ ‫شکر مي‌کرد‪ ،‬گفت‪ :‬از اين پيروزي بسيار‬ ‫خوشحالم و آن را به ملت شريف ايران تقديم‬ ‫‪.‬مي‌کنم‬

‫رئيس فدراسيون فوتبال پيروزي ‪ 10‬نفره‬ ‫برابر کره را لذت بخش دانست و گفت‪ :‬با از‬ ‫‪.‬خودگذشتگي بازيکنان پيروز شديم‬ ‫علي کفاشيان پس از پيروزي يک بر صفر برابر‬ ‫کره جنوبي اظهار داشت‪ 10 :‬نفره کره جنوبي‬ ‫را شکست داديم و اين موضوع لذت زيادي‬ ‫دارد‪ .‬کره يک تيم صاحب سبک در فوتبال‬ ‫آسياست‪ .‬اين برد را به مردم ايران تبريک‬ ‫مي‌گويم و از خوشحالي آنها خوشحالم‪ .‬به اين‬ ‫برد نياز داشتيم و با ازخودگذشتگي بازيکنان به‬ ‫‪.‬آن رسيديم‬ ‫به گزارش فارس‪،‬وي ادامه داد‪ :‬پيروزي برابر‬ ‫کره مي‌تواند ما را به جام جهاني نزديک کند‬ ‫اما هنوز کار داريم هرچند اين پيروزي از نظر‬ ‫‪.‬روحي و رواني بازيکنان را شارژ روحي کرد‬

‫پاداش ‪ 20‬ميليون توماني به‬ ‫بازيکنان تيم ملي‬

‫به هر کدام از بازيکنان تيم ملي ‪ 20‬ميليون‬ ‫‪.‬تومان پاداش داده شد‬ ‫پس از پيروزي تيم ملي فوتبال بر کره جنوبي‪،‬‬ ‫محمد عباسي‪ ،‬وزير ورزش و جوانان با حضور‬

‫رئيس فدراسيون فوتبال با تشکر از حمايت از‬ ‫تيم ملي عنوان کرد‪ :‬تمام رسانه‌ها‪ ،‬مسئوالن و‬ ‫مخصوصا مردم از تيم ملي حمايت کردند و ما‬ ‫‪.‬به اين حمايت‌ها در بازي‌هاي آينده نياز داريم‬

‫کانگ‌هي‪ :‬ايران فقط يک فرصت‬ ‫داشت‬ ‫سرمربي تيم ملي فوتبال کره‌جنوبي گفت‪ :‬از‬ ‫‪.‬موقعيت‌هايمان استفاده نکرديم‬ ‫کانگ هي پس از شکست يک بر صفر مقابل‬ ‫ايران در نشست خبري گفت‪ :‬متاسفم که‬ ‫نتوانستيم نتيجه مناسبي بگيريم‪ .‬در ابتداي بازي‬

‫اتمسفر خوبي در بازي حاکم بود‪ .‬در آينده‬ ‫فرصت هاي بهتري داريم و بازي هاي داخل‬ ‫خانه ما مانده است‪ .‬امروز از فرصت ها استفاده‬ ‫‪.‬نکرديم‬ ‫به گزارش فارس‪،‬وي تصريح کرد‪ :‬بازي‬ ‫سختي براي ما بود و بازيکنانمان زياد اذيت‬ ‫شدند اما همچنان اميدوار هستيم و اصال نمي‬ ‫‪.‬خواهيم نااميد شويم‬ ‫سرمربي کره جنوبي در پاسخ به اين سؤال که‬ ‫به نظر مي رسيد بازيکنان اين تيم از تجربه‬ ‫کافي سود نمي بردند‪ ‌،‬عنوان کرد‪ :‬فکر نمي‬ ‫کنم عنصر تجربه در شکست ما نقش زيادي‬ ‫داشته باشد و همان طور که گفتم موقعيت هاي‬ ‫زيادي داشتيم‪ .‬ايران فقط يک فرصت داشت و‬ ‫ما در کل بازي برتر از حريف بوديم و فقط از‬ ‫‪.‬موقعيت ها استفاده نکرديم‬ ‫خبرنگاري پرسيد چرا براي حضور در ايران‬ ‫اردوي يک هفته اي در نظر گرفتيد‪ ،‬که‬ ‫کانگ‌هي اظهار داشت‪ :‬فکر نمي کنم يک‬ ‫هفته اردو طوالني مدت باشد و با توجه به‬ ‫‪.‬اختالف زماني بايد شرايط را وفق مي داديم‬ ‫وي همچنين در پاسخ به اين سؤال که در بين‬ ‫دو نيمه به بازيکنانش چه گفت که بدتر از‬ ‫نيمه اول ظاهر شدند‪ ،‬گفت‪ :‬در نيمه دوم مي‬ ‫خواستيم از کناره ها استفاده کنيم که بازيکنان‬ ‫‪.‬ما نتوانستند از فرصت ها استفاده کنند‬


‫‪84‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫اخــــــــــبار‬ ‫ورزشــــــــــی‬ ‫پيروزي تيم ملي ايران مقابل کره‬ ‫جنوبي‬ ‫تيم ملي فوتبال ايران ‪ 10‬نفره برابر کره جنوبي‬ ‫به پيروزي رسيد تا به صعود به جام جهاني‬

‫‪ 2014.‬برزيل اميدوارتر شود‬ ‫تيم ملي ايران از ساعت ‪ 20‬امشب در ورزشگاه‬ ‫آزادي و در حضور حدود ‪ 100‬هزار تماشاگر‬ ‫در چارچوب مسابقات مقدماتي جام جهاني‬ ‫‪ 2014‬به مصاف کره جنوبي رفت و يک بر‬ ‫‪.‬صفر به برتري رسيد‬ ‫به گزارش فارس‪،‬جواد نکونام در دقيقه ‪75‬‬ ‫‪.‬تک گل سه امتيازي ايران را به ثمر رساند‬ ‫ايران در اين ديدار با درخشش لژيونرهايي مثل‬ ‫قوچان‌نژاد‪ ،‬دژاگه و گلزني نکونام توانست از‬ ‫سد تيم قدرتمند کره جنوبي بگذرد آن هم در‬ ‫حالي که از دقيقه ‪ 55‬با اخراج مسعود شجاعي‬ ‫‪ 10‬نفره شد‪ .‬تيم ملي با اين پيروزي به صعود‬ ‫به جام جهاني اميدوار شد‪ .‬ضمن اينکه طلسم‬ ‫شکست ناپذيري ايران در کشورمان برابر کره‬ ‫‪.‬جنوبي حفظ شد‬ ‫عبدالمالک بشير داور سنگاپوري به پارک‬ ‫جونگ وو‪ ،‬پارک جو يونگ و بئموسئوک‬

‫از کره و مهرداد پوالدي از ايران کارت زرد‬ ‫‪.‬نشان داد‬ ‫شجاعي در دقيقه ‪ 55‬با دريافت کارت زرد‬ ‫دوم از ميدان اخراج شد‪ .‬کارلوس کي‌ روش‬

‫هم در دقيقه ‪ 81‬از روي نيمکت ايران اخراج‬ ‫‪.‬شد‬ ‫با اين پيروزي تيم ايران مثل کره جنوبي ‪7‬‬ ‫امتيازي شد و به دليل تفاضل گل کمتر در رده‬ ‫دوم جدول قرار گرفت‪ .‬ازبکستان در اين گروه‬ ‫با ‪ 5‬امتياز در رده سوم است و لبنان و قطر ‪4‬‬ ‫‪.‬امتيازي در رده‌هاي چهارم و پنجم هستند‬ ‫‪:‬ترکيب تيم ملي ايران‬ ‫مهدي رحمتي‪ ،‬پژمان منتظري‪ ،‬سيد جالل‬ ‫حسيني‪،‬خسرو حيدري‪ ،‬جواد نکونام‪ ،‬اشکان‬ ‫دژاگه‪ ،‬آندرانيک تيموريان( از دقيقه ‪ 89‬مازيار‬ ‫زارع)‪ ،‬محمد نوري( از دقيقه ‪ 65‬پژمان نوري)‪،‬‬ ‫مسعود شجاعي‪ ،‬مهرداد پوالدي و رضا قوچان‬ ‫)نژاد( از دقيقه ‪ 71‬محمدرضا خلعتبري‬ ‫سرمربي‪ :‬کارلوس کي‌ روش‬

‫نکونام بهترين بازيکن ديدار با‬ ‫کره جنوبي شد‬ ‫کاپيتان تيم ملي فوتبال ايران به عنوان بهترين‬ ‫‪.‬بازيکن ديدار با کره جنوبي انتخاب شد‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬پس از پيروزي يک بر صفر‬ ‫ايران برابر کره جنوبي جواد نکونام به عنوان‬ ‫بهترين بازيکن ميدان انتخاب شد و جايزه ويژه‬ ‫خود را از دست غالمرضا بهروان سرپرست‬ ‫‪.‬سازمان ليگ دريافت کرد‬ ‫نکونام امشب تک گل سه امتيازي ايران را به‬ ‫‪.‬ثمر رساند‬

‫مهدي رحمتي‪:‬پيروزي بر کره لطف خدا بود‬

‫دروازه‌بان تيم ملي فوتبال ايران گفت‪ :‬تنها‬ ‫کمک خدا باعث شد که کره جنوبي را‬ ‫‪.‬شکست دهيم‬ ‫مهدي رحمتي پس از پيروزي يک بر صفر تيم‬ ‫ملي فوتبال ايران بر کره جنوبي در گفت‌وگو‬ ‫با خبرنگار ايسنا‪ ،‬گفت‪ :‬خيلي خوشحالم که‬ ‫توانستيم کره را شکست دهيم اما اين کار فقط‬ ‫به کمک خدا انجام شد و هيچ دليل ديگري‬ ‫نداشت‪ .‬همه بازيکنان زحمت کشيدند اما خدا‬ ‫‪.‬خيلي به ما لطف کرد‬


‫‪83‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫رفع چروک‬ ‫اطراف لب خانمها‬

‫الف) صاف بنشینید‪ :‬دهانتان را‬ ‫ببندید و سعی کنید لب‌هایتان را به‬ ‫سمت بینی‌تان ببرید تا ‪ ۵‬بشمارید و به‬ ‫حالت اول برگردید‪ .‬این کار را ‪ ۵‬بار‬ ‫تکرار کنید‪ .‬این ورزش را برای جهات‬ ‫‪.‬مختلف تکرار کنید‬

‫ب) دهانتان را ببندید و در این حالت‬ ‫تا جایی که می‌توانید بخندید و هر بار‬ ‫‪.‬به اندازه ‪ ۵‬شماره مکث کنید‬

‫پوست اطراف لب‌های خانم‌ها‬ ‫غدد عرق و سبابه کمتری نسبت به‬ ‫پوست آقایان دارد‪ .‬این غدد بر‬ ‫‪ -۳‬فیلرها‪ :‬فیلرها مواد مخصوصی‬ ‫‪.‬فیلر‌های طبیعی پوست موثرند‬ ‫هستند که در پوست تزریق می‌شوند‬ ‫پوست اطراف لب‌های خانم‌ها عروق‬ ‫خونی کمتری نسبت به پوست مردان‬ ‫دارد و هرچه گردش خون در این ناحیه‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬ایجاد چروک‌ها به تعویق‬ ‫‪.‬می‌افتد‬

‫استقرار تارهای ماهیچه‌ای اطراف‬ ‫لب‌های خانم‌ها در الیه‌های میانی‬ ‫پوست می‌تواند باعث نوعی کشش‬ ‫پوست به سمت داخل پوست شود و به‬ ‫این ترتیب زمینه ایجاد چروک را فراهم‬ ‫‪.‬می‌کند‬ ‫درمان چروک اطراف دهان‬

‫درمان‌های چروک‌های اطراف دهان‬ ‫را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد‪:‬‬ ‫درمان‌های خانگی و درمان‌های طبی‬ ‫که دو درمان اول‪ ،‬خانگی‌اند و چهار‬ ‫‪.‬درمان بعدی‪ ،‬طبی‬ ‫‪ -۱‬عادت‌های نادرست را ترک‬ ‫کنید‪:‬سیگار نکشید‪ .‬از ضدآفتاب‬ ‫استفاده کنید‪ .‬کرم ضدچروک مناسبی‬ ‫تهیه کنید و از رژلب‌های تیره استفاده‬ ‫نکنید زیرا چروک‌ها را بیشتر مشخص‬ ‫‪.‬می‌کنند‬

‫‪ -۲‬ورزش کنید‪ :‬دو ورزش زیر را‬ ‫می‌توان از ورزش‌های مفید ضدچروک‬ ‫‪:‬اطراف لب دانست‬

‫و چروک‌ها را مالیم‌تر می‌کنند البته‬ ‫نباید از این تزریق انتظار یک درمان‬ ‫قطعی و مادام‌العمر داشته باشید و اگر‬ ‫می‌خواهید همیشه از مزایای فیلرها‬ ‫بهره‌مند باشید‪ ،‬باید با فواصل زمانی‬ ‫مشخص تزریق را تمدید کنید‪ .‬این‬ ‫روش کمی هزینه باالیی دارد و به‌دلیل‬ ‫استفاده از داروهای بی‌حس‌کننده‪،‬‬ ‫احتماال عوارضی مانند درد‪ ،‬قرمزی و‬ ‫‪.‬تورم به دنبال خواهد داشت‬ ‫‪ -۴‬درم‌ابریشن‪ :‬این روش جزو موارد‬ ‫تهاجمی به پوست محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫متخصص برای این عمل برس دواری‬ ‫را بر پوست می‌کشد و به‌این‌ترتیب‬ ‫الیه‌های سطحی پوستی را می‌زداید‬ ‫تا پوست جوان‌تر الیه‌های زیرین‪،‬‬

‫جای پوست‌مرده و پیر را بگیرد‪ .‬اگر‬ ‫درم‌ابریشن فقط برای اطراف دهان‬ ‫انجام شود ناحیه اطراف دهان از‬ ‫سایر قسمت‌های دهان روشن‌تر به نظر‬ ‫می‌رسد‪ .‬بهبود التهاب پوست بعد از‬ ‫انجام این روش ممکن است مدت‬ ‫‪.‬قابل‌توجهی طول بکشد‬ ‫‪- ۵‬لیزرتراپی‪ :‬برای از بین بردن‬ ‫چروک‌ها می‌توان از لیزرهای ضعیفی‬ ‫‪.‬استفاده کرد‬

‫س لیفت با جریان میکرو‪ :‬در‬ ‫‪- ۶‬فی ‌‬ ‫این روش متخصص با دستگاهی‬ ‫جریان الکتریکی بسیار ضعیفی را به‬ ‫‪.‬پوست منتقل می‌کند‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

82


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

81


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

80


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

79


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

78


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

77


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

76


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

75


‫‪74‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫را در آورد‬ ‫اشک قاضی‬ ‫ونده ای که‬ ‫پر‬ ‫مردی با تسلیم شکوائیه ای به قاضی‬ ‫شورای حل اختالف گفت‪:‬پرونده‬ ‫ایکهاشکقاضیرادرآوردآبروداستان‬ ‫چندی قبل خانه محقر و مخروبه‬ ‫ای را در چند کیلومتری حاشیه‬ ‫یکی از شهرک های مشهد خریدم‬ ‫اما چون وضعیت مالی مناسبی‬ ‫نداشتم اتاقی را که گوشه حیاط‬ ‫بود اجاره دادم‪ .‬مدتی از اجاره‬ ‫منزل نگذشته بود که احساس می‬ ‫کردم فرزندان خردسالم دچار‬ ‫افسردگی شده اند‪ .‬وقتی از سرکار‬ ‫به خانه می آمدم آن ها از من‬ ‫طلب «کباب» می کردند من که‬ ‫توان خرید «گوشت» را نداشتم‬ ‫هر بار با بهانه ای آن ها را دست‬ ‫به سر می کردم تا این که متوجه‬ ‫شدم هر چند روز یک بار از‬ ‫اتاقی که به اجاره واگذار کرده‬ ‫ام «بوی کباب» می آید و همین‬ ‫موضوع باعث شده تا فرزندانم از‬ ‫من تقاضای کباب بکنند‪.‬‬

‫شاکی این پرونده ادامه داد‪ :‬دیگر طاقتم طاق‬ ‫شده بود هرچه سعی کردم برای فرزندانم کباب‬ ‫تهیه کنم نشد این در حالی بود که بوی کباب‬ ‫های مستاجرم مرا آزار می داد به همین دلیل از‬ ‫محضر دادگاه می خواهم رای به تخلیه محل‬ ‫اجاره بدهد تا بیش از این خانواده ام در عذاب‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫قاضی باتجربه شورای حل اختالف که سال‬ ‫هاست به امر قضاوت اشتغال دارد‪ ،‬هنگامی‬ ‫که این ماجرا را تعریف می کرد اشک در‬ ‫چشمانش حلقه زد او گفت‪ :‬پس از اعالم‬ ‫شکایت صاحبخانه‪ ،‬مستاجر او را احضار کردم‬ ‫و شکایت صاحبخانه را برایش خواندم‪.‬‬ ‫مستاجر که با شنیدن این جمالت بغض کرده بود‬ ‫گفت‪ :‬آقای قاضی! کامال احساس صاحبخانه را‬ ‫درک می کنم و می دانم او در این مدت چه‬ ‫کشیده است اما من فکر نمی کردم که فرزندان‬ ‫او چنین تقاضایی را از پدرشان داشته باشند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چندی قبل وقتی به همراه خانواده‬ ‫ام از مقابل یک کباب فروشی عبور می کردیم‬ ‫فرزندانم از من تقاضای خرید کباب کردند اما‬ ‫چون پولی برای خرید نداشتم به آن ها قول دادم‬ ‫که برایشان کباب درست می کنم‪.‬‬

‫این قول باعث شد تا آن ها هر روز که از سر‬ ‫کار برمی گردم شادی کنان خود را در آغوشم‬ ‫بیفکنند به این امید که من برایشان کباب درست‬ ‫کنم‪ .‬اما من توان خرید گوشت را نداشتم تا این‬ ‫که روزی فکری به ذهنم رسید یک روز که کنار‬ ‫مغازه مرغ فروشی ایستاده بودم مردی چند عدد‬ ‫مرغ خرید و از فروشنده خواست تا مرغ ها را‬ ‫خرد کرده و پوست آن ها را نیز جدا کند‪.‬‬ ‫به همین دلیل به همان مرغ فروشی رفتم و به او‬ ‫گفتم اگر کسی پوست مرغ هایش را نخواست‬ ‫آن ها را به من بدهد‪ .‬روز بعد از همان مرغ‬

‫فروشی مقداری پوست مرغ پرچربی گرفتم و آن‬ ‫ها را به سیخ کشیدم‪ .‬فرزندانم با لذت وصف‬ ‫ناشدنی آن ها را می خوردند و من از دیدن‬ ‫این صحنه لذت می بردم‪ .‬من برای شاد کردن‬ ‫فرزندانم تصمیم گرفتم هر چند روز یک بار از‬ ‫این کباب ها به آن ها بدهم اما نمی دانستم که‬ ‫ممکن است این کار من موجب آزار صاحبخانه‬ ‫ام شود‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف در حالی که بغض‬ ‫گلویش را می فشرد ادامه داد‪ :‬وقتی مستاجر‬ ‫این جمالت را بر زبان می راند صاحبخانه هم‬ ‫به آرامی اشک می ریخت تا این که ناگهان‬ ‫از جایش بلند شد و در حالی که مستاجرش را‬ ‫به آغوش می کشید گفت‪ :‬دیگر نگو! شرمنده‬ ‫ام من از شکایتم گذشتم! "این داستانک نیست‬ ‫متاسفانه واقعیته‪".‬‬ ‫آبروپروندهایکهاشکقاضیرادرآوردآبروداستان‬

‫رو ‪ /‬داستان‬ ‫‪ -‬آب‬

‫چند وقت پیش با پدر و مادرم رفته بودیم‬ ‫رستوران که هم آشپزخانه بود هم چند تا میز‬ ‫گذاشته بود برای مشتریها ‪ ,,‬افراد زیادی اونجا‬ ‫نبودن ‪3 ,‬نفر ما بودیم با یه زن و شوهر جوان‬ ‫و یه پیرزن پیر مرد که نهایتا ‪ 70-60‬سالشون‬ ‫بود ‪,,‬‬ ‫ما غذا مون رو سفارش داده بودیم که یه جوان‬ ‫نسبتا ‪ 35‬ساله اومد تو رستوران یه چند دقیقه‬ ‫ای گذشته بود که اون جوانه گوشیش زنگ‬ ‫خورد ‪ ,‬البته من با اینکه بهش نزدیک بودم‬ ‫ولی صدای زنگ خوردن گوشیش رو نشنیدم ‪,‬‬

‫بگذریم شروع کرد با صدای بلند صحبت کردن‬ ‫و بعد از اینکه صحبتش تمام شد رو کرد به همه‬ ‫ما ها و با خوشحالی گفت که خدا بعد از ‪8‬‬ ‫سال یه بچه بهشون داده و همینطور که داشت‬ ‫از خوشحالی ذوق میکرد روکرد به صندوق دار‬ ‫رستوران و گفت این چند نفر مشتریتون مهمونه‬ ‫من هستن میخوام شیرینیه بچم رو بهشون بدم‪.‬‬ ‫به همشون باقالی پلو با ماهیچه بده ‪ ,,‬خوب‬ ‫ما همه گیمون با تعجب و خوشحالی داشتیم‬ ‫بهش نگاه میکردیم که من از روی صندلیم بلند‬ ‫شدم و رفتم طرفش ‪ ,‬اول بوسش کردم و بهش‬ ‫تبریک گفتم و بعد بهش گفتم ما قبال غذا مون‬ ‫رو سفارش دادیم و مزاحم شما نمیشیم‪ ,‬اما‬ ‫بالخره با اسرار زیاد پول غذای ما و اون زن و‬ ‫شوهر جوان و اون پیره زن پیره مرد رو حساب‬ ‫کرد و با غذای خودش که سفارش داده بود از‬ ‫رستوران خارج شد‪.‬‬ ‫خب این جریان تا این جاش معمولی و زیبا بود‬

‫‪ ,‬اما اونجایی خیلی تعجب کردم که دیشب با‬ ‫دوستام رفتیم سینما که تو صف برای گرفتن‬ ‫بلیط ایستاده بودیم ‪ ,‬ناگهان با تعجب همون‬ ‫پسر جوان رو دیدم که با یه دختر بچه ‪ 5-4‬ساله‬ ‫ایستاده بود تو صف ‪ ,,,‬از دوستام جدا شدم و‬ ‫یه جوری که متوجه من نشه نزدیکش شدم و باز‬ ‫هم با تعجب دیدم که دختره داره اون جوان رو‬ ‫بابا خطاب میکنه‪.‬‬ ‫دیگه داشتم از کنجکاوی میمردم ‪ ,‬دل زدم به‬ ‫دریا و رفتم از پشت زدم رو کتفش ‪ ,,‬به محض‬ ‫اینکه برگشت من رو شناخت ‪ ,‬یه ذره رنگ و‬ ‫روش پرید ‪ ,,‬اول با هم سالم و علیک کردیم‬ ‫بعد من با طعنه بهش گفتم ‪ ,‬ماشالله از ‪3-2‬‬ ‫هفته پیش بچتون بدنیا اومدو بزرگم شده ‪,,‬‬ ‫همینطور که داشتم صحبت میکردم پرید تو‬ ‫حرفم گفت ‪ ,,‬داداش او جریان یه دروغ بود ‪ ,‬یه‬ ‫دروغ شیرین که خودم میدونم و خدای خودم‪.‬‬ ‫دیگه با هزار خواهشو تمنا گفت ‪ ,,,,,‬اون روز‬ ‫وقتی وارد رستوران شدم دستام کثیف بود و قبل‬ ‫از هر کاری رفتم دستام رو شستم ‪ ,,‬همینطور‬ ‫که داشتم دستام رو میشستم صدای اون پیرمرد‬ ‫و پیر زن رو شنیدم البته اونا نمیتونستن منو‬ ‫ببینن که دارن با خنده باهم صحبت میکنن ‪,‬‬ ‫پیرزن گفت کاشکی می شد یکم ولخرجی کنی‬ ‫امروز یه باقالی پلو با ماهیچه بخوریم ‪ ,,‬االن‬ ‫یه سال میشه که ماهیچه نخوردم ‪ ,,,‬پیر مرده‬ ‫در جوابش گفت ‪ ,‬ببین امدی نسازیها قرار شد‬ ‫بریم رستوران و یه سوپ بخریم و برگردیم خونه‬ ‫اینم فقط بخاطر اینکه حوصلت سر رفته بود ‪,,‬‬ ‫من اگه االن هم بخوام ولخرجی کنم نمیتونم‬ ‫بخاطر اینکه ‪ 18‬هزار تومان بیشتر تا سر برج‬ ‫برامون نمونده ‪,,‬‬ ‫همینطور که داشتن با هم صحبت میکردن‬ ‫او کسی که سفارش غذا رو میگیره اومد سر‬ ‫میزشون و گفت چی میل دارین ‪ ,,‬پیرمرده هم‬ ‫بیدرنگ جواب داد ‪ ,‬پسرم ما هردومون مریضیم‬ ‫اگه میشه دو تا سوپ با یه دونه از اون نونای‬ ‫داغتون برامون بیار ‪,,‬‬ ‫من تو حالو هوای خودم نبودم همینطور اب باز‬ ‫بود و داشت هدر میرفت ‪ ,‬تمام بدنم سرد شده‬ ‫بود احساس کردم دارم میمیرم ‪ ,,‬رو کردم به‬ ‫اسمون و گفتم خدا شکرت فقط کمکم کن ‪,,‬‬ ‫بعد امدم بیرون یه جوری فیلم بازی کردم که‬ ‫اون پیر زنه بتونه یه باقالی پلو با ماهیچه بخوره‬ ‫همین ‪,,‬‬ ‫ازش پرسیدم که چرا دیگه پول غذای بقیه رو‬ ‫دادی ماهاکه دیگه احتیاج نداشتیم ‪ ,,‬گفت‬ ‫داداشمی ‪ ,,‬پول غذای شما که سهل بود من‬ ‫حاضرم دنیای خودم و بچم رو بدم ولی ابروی‬ ‫یه انسان رو تحقیر نکنم ‪ ,,‬این و گفت و رفت ‪,,‬‬ ‫یادم نمیاد که باهاش خداحافظی کردم یا نه ‪,‬‬ ‫ولی یادمه که چند ساعت روی جدول نشسته‬ ‫بودم و به درودیوار نگاه میکردم و مبهوت بودم‬ ‫‪ ,,,,‬واقعا راسته که خدا از روح خودش تو بدن‬ ‫انسان دمید‬


‫‪73‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫سعی کنید در زهنتان فضا سازی کنید و او را‬ ‫در جایی که دوست دارد تصور کنید و به مانند‬ ‫مراقبه با خودتان در ذهنتان حرف بزنید‪.‬شارون‬ ‫چیلچرست متخصص خانواده و نویسنده‬ ‫کتاب “راهنمایی کوچک برای ازدواجی شاد”‬ ‫میگوید‪”:‬از فانتزی سازی وی خیال پردازی‬ ‫نترسید زیرا اگر شما بتوانید با ‪ ۲۰‬دقیقه به‬ ‫لذات برسید پس نیازی به خرافات و جادو و‬ ‫جمبل نخواهید داشت‪”.‬‬ ‫‪ -۴‬آزمایش کردن‬

‫اند‪.‬دکتر ویلسون می گوید ‪”:‬من اسم این را‬ ‫سندرم متل کوچک کثیف می گذارم”و این‬ ‫نباید متوقف شود وقتی که شما در تعطیالت‬ ‫سهتید یک پرستار بچه استخدام کنید یا بچه ها‬ ‫را به بغل پدربزرگ و مادربزرگشان بیندازید‬ ‫و یک بار هم ک هشده یک اتاق رزرو کنید‬ ‫حتی اگر برای دو ساعت باشد‪.‬‬

‫‪ -۵‬آن ها ارتباط خود را حفظ میکنند‬ ‫ماحمد میگوید که تنها علت این که او و‬ ‫شهورش توانسته اند زندگی زناشویی لذت‬ ‫برای بیان احساسات جنسی خود راحت باشید‪ .‬بخشی داشته باشند مهارت های عالی ارتباطی‬ ‫جنکینز می افزاید‪”:‬مانند موزیک که مردم‬ ‫آن ها بوده است‪.‬او میگوید ‪ ” :‬قبل ازا ین‬ ‫سعی میکنند مجموعه ای از پیشبینی نشده ها و که ازدواج کنیم همسرم به من گفت که ما‬ ‫تعجب برانگیز ها در آن با هم همراه باشند شما در مورد هر چیزی حرف خواهیم زد و بعد‬ ‫نیز باید تعادلی میان ماجراجو بودن و همرنگ از ازدواج حرفش را معنا کرد‪ ”.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫جماعت بودن پیداکنید”چندان مبادی اداب‬ ‫“راه دیگری برای در ک این که زوج شما چه‬ ‫نباشید که کسل کننده بشوید اما چنان هم‬ ‫چیزی میخواهد وجود ندارد‪”.‬نیاز ها و لذات‬ ‫صمیمتتان‬ ‫ماجراجویی (زیاده روی ) نکنید که‬ ‫فراتر از قابل بیان بودن هستند‪.‬ممکن است شما‬ ‫از بین برود‪.‬این میتواند شامل هر چیزی از نحوه سورپرایز شوید وتی که ببینید افکار دقیق و‬ ‫قرار گرفتن ها (در رابطه) تا هر چیزی دیگری محاسبه شده شما درست نباشد‪.‬چیلچرست می‬ ‫که ممکن است فکر کنید با ان رو برو خواهید گوید ‪“ :‬این مکالمات را برای روزهایی که که‬ ‫شد‪ .‬تکرار رفتارهای جنسی خاص‪ ،‬د یک‬ ‫سکس ندارید نگه دارید‪ .‬در لحظه ی درست‬ ‫حالت خاص ‪ ،‬در یک روز خاص‪ ،‬در یک‬ ‫در مورد ریزه کاری هایی که میتواند زوج شما‬ ‫کننده‬ ‫اتاق خاص باعث ایجاد بی حالی و خسته‬ ‫انجام دهد تا لذت بیشتر ببرید‪.‬‬ ‫می شود‪.‬چیزی مثل در آغوش گرفتن در اتاق ‪ -۶‬آن ها از عذر وبهانه آوردن خودداری‬ ‫نشمین یا زیر دوش میتواند حس مورد نظر‬ ‫میکنند‬ ‫دیگر را بیفزاید‪.‬یا کامال از خاه خارج شدن نیز‬ ‫راه دیگری است‪ .‬بسیاری از زوج ها گفته اند‬ ‫فالندرز میگوید برخی بهانه هایی که زوجین‬ ‫که بهترین سکس را در خارج از خانه داشته‬ ‫برای اجتناب از رابطه به کار میبرند نظیر‬

‫سردرد‪ ،‬استرس و خستگی و یا جروبحث را‬ ‫ما برای باال بردن اولویت انجام رابطه استفاده‬ ‫میکنیم ” وی افزود ‪”:‬رابطه باعث کاهش‬ ‫درد‪ ،‬کاسته شدن از استرس‪ ،‬بهتر شدن کیفت‬ ‫خواب و پرهیز از کشدار شدن مشاجرات می‬ ‫شود”‪.‬مراقب این باشید که اگر به مشکالت‬ ‫اجازه ورود به زناشویی تان را بدهید آتش‬ ‫جنسي شما شادی خیلی طول بکشد تا دوباره‬ ‫روشن شود ولی بچه ها همیشه هستند و فرصت‬ ‫رسیدگی کافی برای آن ها وجود دارد‪.‬‬ ‫بهراه کارهای ذهنتان برای مشکالت توجه‬ ‫کنید‪.‬چیچلرست پیشنهاد میدهد‪”:‬خسته اید ؟‬ ‫زودتر بخوابید‪.‬وقت کافی ندارید؟از وقتتان با‬ ‫خالقیت استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬آن ها به یکدیگر اعتماد دارند‬ ‫جنکینز از زندگی زناشویی لذت بخش خود‬ ‫و شوهرش راضی است‪.‬اما این رضایت یک‬ ‫دفعه ای به دست نیامده است است و طول‬ ‫کشیده است و براساس اعتماد کردن به دست‬ ‫آمده است‪ .‬وی میگوید ‪ ” :‬یک سکس عالی‬ ‫بازتابی از روابط و ارتباطاتی است که در مواقع‬ ‫معمولی با هم دارند”‪.‬باری اعتماد داشتن به‬ ‫زوج یا زوجه باید همواره در خارج از اتاق‬ ‫خواب نیز پشتیبان هم باشید و از یک دیگر‬ ‫حمایت کنید‪.‬وقتی شما دائما از همسرتان‬ ‫انتقاد کنید یا با بی احترامی با وی رفتار کنید‬ ‫چه دلیلی دارد که او برای شما در همان شب‬ ‫به دنبال عشقبازی جدید و لذت بخشی بیشتر‬

‫باشد؟او به دنبال احترام ‪ ،‬راحتی و آسانی است‬ ‫که با شنونده ی فعال بودن شما میتواند به آن‬ ‫دست یابد‪ .‬دکتر ویلسون می گوید ‪”:‬شما باید‬ ‫بر روی تقویت مهارت شنونده بودن خودتان‬ ‫کار کنید تا فعال‪ ،‬تاثیر گزار و رفتار متقابل‬ ‫داشته باشید تنها و تنها با اعتماد کردن به او‬ ‫و با احساسات خودتان‪”.‬یک بار که احساس‬ ‫متحد بودن و نه رقیب بودن رو بفهمید زندگی‬ ‫زناشویی شما از صداقت و امید و بسیار داغ تر‬ ‫از قبل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬آن ها به ظاهر و سالمت خود اهمیت‬ ‫میدهند‬ ‫ماحمد میگوید ‪ ” :‬ما هنوز از این که چطور‬ ‫برای هم به نظر میرسیم مغروریم” مطمئنا‬ ‫تناسب اندام و و پرداختن به ظاهر به شما‬ ‫همسرتان کمک میکند تا روحیه خوبی‬ ‫داشته باشید‪.‬امام این فقط برای زیبایی بصری‬ ‫پیش چشم زوج تان نیست بلکه وقتی شما به‬ ‫خودتان می رسید احساس خوبی پیدا میکنید‬ ‫نسبت به خودتان‪.‬نه تنها این نکاتبلکه توان‬ ‫جنسی شما نیز بستگی به سالمت کلی شما‬ ‫دارد‪.‬دکتر ویلسون میگوید ‪”:‬وقتی که شما‬ ‫احساس بیماری‪ ،‬کسالت‪،‬یا بی حالی میکنید‬ ‫منجر به این میشود که رابطه جنسی نداشته‬ ‫باشید‪.‬پس به باشگاه بروید و یا حتی قرار نیست‬ ‫بیرون بروید کمی ارایش کنید یا لباس بپوشید‪.‬‬ ‫هر کاری که فکر میکنید شما را سکسی تر‬ ‫نشان میهد انجام دهید و تضمین میکنیم‬ ‫که همسرتان متوجه خواهد شد‪.‬‬


‫‪72‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫راز موفقیت جنسی برای زوج ها‬ ‫خواهرتان‪ ،‬همکارتان‪ ،‬هم خانه‬ ‫ایتان شما دائما صحبت هایی از‬ ‫قصه های عشقبازی لذت بخش‬ ‫این زنان موفق می شنوید‪.‬اما آن‬ ‫ها چگونه می توانند این کار را‬ ‫انجام دهند در حالی که آن ها‬ ‫دو جین بچه دارند یا سال های‬ ‫کمی است که با هم بوده اند؟شما‬ ‫نیازی نیست خودتان را به زحمت‬ ‫بیندازید ما از چند زن موفق‬ ‫درباره ی راز زندگی زانشویی‬ ‫موفقشان پرسیدیم‪.‬‬

‫این چیزی است که آن ها گفتند و راه هایی‬ ‫که شما بتوانید آن اه را در اتاق خواب به کار‬ ‫ببرید‪.‬‬ ‫‪-۱‬آن ها رابطه خود را برنامه ریزی می کنند‪.‬‬ ‫چی؟ در تقویم بنویسیم روز رابطه ؟دقیقا‬ ‫بله!پاسخ زوج ها موفق جنسي بلی است‪.‬این‬ ‫کار بهتر از کشتن احساسات برانگیخته شده‬ ‫(احساس نیاز جنسي ) است‪.‬برنامه ریزی کردن‬ ‫باعث می شود که کلیه عذر و بهانه های‬ ‫اساسی نظیر من بعد از کار خسته ام یا میروم‬ ‫بچه ها را بخوابونم را از بین خواهد برد‪.‬هالی‬ ‫جکینز که مادر سه پسر زیر ‪ ۱۰‬ده ساله است‬ ‫و دو سال قبل ازدواج کرده می گوید‪”:‬برای‬ ‫زوجین یک رابطه ی طوالنی مدت ‪ ،‬برنامه‬ ‫ریزی کردن روز خاصی برای رابطه منجبر به‬ ‫ادراک لذت بیشتر و تجربه ی بهتری میشود‪.‬‬ ‫دکتر ویکتوریا زدروک ویلسون که به همراه‬ ‫شوهرش نویسنده کتاب راه حل های سی روز‬ ‫جنسي است میگوید ‪ ” :‬به جای در نظر گرفتن‬ ‫تقویم به عنوان یک کار غیر رمانتیک به آن به‬ ‫شکل یک عشقبازی دلنشین نگاه کنید‪.‬به یک‬ ‫دیگر پیامک های یاد آوری بزنید که چه کار‬ ‫خواهید کرد و چه خواهید پوشید یا نخواهید‬ ‫پوشید و …‪.‬‬ ‫‪ -۲‬آن ها در اتاق خواب را قفل می کنند‬ ‫جنیفر فالندرز میگوید رد خانه ای که بچه‬ ‫هست نیاز به وجود کمی وسائل ضروری‬ ‫است‪.‬وی که ‪ ۲۴‬سال قبل ازدواج کرده و ‪۱۲‬‬ ‫بچه از یک ‪ ۱۱‬ماهه تا ‪ ۲۳‬ساله دارد به شوخی‬ ‫می افزاید که هر گاه نقل مکان میکنند خرید‬ ‫قفل جدید برای اتاق خواب در اولویت لیست‬ ‫خرید است‪.‬حتی اگر شما قفلی ندارید ایجاد‬ ‫حس محدودیت یک کلید است‪.‬ساشا محمد‬ ‫که در ‪ ۱۴‬سالگی ازدواج کرده و ‪ ۷‬بچه دارد‬

‫می گوید ‪”:‬وقتی بچه ها کوچکتر بودند ما آن‬ ‫ها را عادت دادیم که حتما سر ساعت بخوابند‬ ‫و من و شوهرم می توانستیم اوقاتمان را با‬ ‫هم بگذرانیم‪.‬همچنین به آن ها یاد دادیم که‬ ‫حضورشان را با در زدن اعالم کنند”بنا به گفته‬ ‫دکتر زدروک ‪”:‬هر زوی نیاز دارند تا محیط‬ ‫اطرافشون رو بررسی کند و شرایط خبوی را‬ ‫برای سکسی بهتر فراهم بیاورند‪”.‬برای برخی‬

‫تنها یک قفل برای جلوگیری از ورود افراد‬ ‫کم سن و سال کافی است‪.‬دیگران نیاز دارند‬ ‫مکانی عاری تجهیزات برقی نظیر تلویزیون ‪،‬‬ ‫رایانه و یا موبایل و عروسک و اسباب بازی و‬ ‫… داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از کمترین ها بهترین ها را می سازند‬ ‫در برهه های زمانی خاصی نظیر زمان بچه‬

‫دار شدن‪،‬زما ن و انرژی هر دو در سطح فوق‬ ‫العاده ای قرار دارند‪.‬زوج هایی که در طی این‬ ‫مدت زندگی زناشویی خوبی دارند آموخته اند‬ ‫که دز زندگیشان سریع و موثر سکسی را که‬ ‫برای هر دو مفید است انجام دهند‪.‬اگر شما از‬ ‫کسانی هستید که از سکس سریع اجتناب می‬ ‫کنید بهتر است قدرت ذهنی‪ -‬مغزی بدنتان را‬ ‫دست کم نگیرید‪.‬‬


‫‪71‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫بازگرداند و در حالی که پدرشان از شدت‬ ‫خشم قادر به کنترل خود نبود از پلیس خواست‬ ‫دخترانش را به خاطر فریب وی و گمراه کردن‬ ‫پلیس در مسیر تحقیقات بازداشت کند‪ .‬هنوز‬ ‫این ماجرا به پایان نرسیده بود که پدر عصبانی‬ ‫دوباره درخواست خود را مطرح کرد و خواهان‬ ‫بازداشت دخترانش شد‪ .‬وی گفت‪ :‬من در دنیا‬ ‫همین‬ ‫‪ 2‬دختر را دارم و هر چیزی که خواسته‌اند در‬ ‫اختیارشان گذاشته‌ام‪ ،‬آنها فکر می‌کنند هرچه‬ ‫می‌خواهند باید در اختیارشان باشد‪ .‬آنها‬ ‫می‌دانستند من و مادرشان تحمل دوری‌شان‬ ‫را نداریم‪ ،‬سال پیش فرار کردند و پس از‬ ‫بازگردانده شدنشان پول بیشتری در اختیارشان‬ ‫گذاشتم ولی از یک ماه پیش بهانه گرفتند که‬ ‫برای مسافرت خارجی ‪ 20‬میلیون می‌خواهند‪،‬‬ ‫آنقدر اصرار کردند تا اینکه از هفته پیش دیگر‬ ‫با آنان حرف نزدم و چند روز پیش مادرشان‬ ‫زنگ زد و گفت آنها به خانه نیامده‌اند‪ ،‬ابتدا‬ ‫فکر کردم شاید دوباره فرار کرده‌اند ولی وقتی‬ ‫شما گفتید دخترانم برای اخاذی از من به‬ ‫دروغ گفته‌اند دزدیده شده‌اند‪ ،‬می‌خواهم از‬ ‫آنان شکایت کنم تا چوب دروغ گفتن و آزار و‬ ‫اذیت من و مادرشان را بخورند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ 2 ،‬خواهر فریبکار با‬ ‫شکایت پدرشان یک شب در بازداشت ماندند‬ ‫و مادرشان با سپردن وثیقه آنها را تا منصرف‬ ‫شدن پدرشان از شکایت آزاد کرد‪.‬‬

‫تاخیر در تحویل دادن پیتزا به یک مشتری‬ ‫گرسنه و خشمگین به دست وی کشته شد‪.‬‬ ‫پلیس ایالت تالکسکاال مکزیک افزود‪ :‬جسد‬ ‫قربانی چند روز بعد با چشمان و دستان بسته‬ ‫در زمین بایری در شهر "تتال ِد سولیداد" در‬ ‫‪ 160‬کیلومتری شرق مکزیکو کشف شد‪.‬‬ ‫طبق تحقیقات اولیه مشخص شد که تحویل‬ ‫دهنده پیتزا آخرین بار شنبه شب گذشته‬

‫یکی از ماموران مجروح شد‪.‬‬ ‫این مشتری ‪ 22‬ساله در بازجویی اعتراف کرد‬ ‫که به دلیل تاخیر در آوردن پیتزا خشمگین شده‬ ‫و تحویل دهنده را کتک مفصلی زده و پنج‬ ‫ساعت او را محبوس کرد‪ .‬زمانی که تحویل‬ ‫دهنده قصد فرار از دست زندانبان خود را‬ ‫داشت با ضربات چاقوی وی کشته و سپس‬ ‫جسدش در یک زمین بایر نزدیک به محل قتل‬ ‫رها شد‪.‬‬

‫دستگیری اخاذ نظامی نما در‬ ‫گیالن‬ ‫مردی که با معرفی خود به عنوان نظامی اقدام‬ ‫به اخاذی از شهروندان کرده بود‪ ،‬دستگیر شد‪.‬‬ ‫در پی دریافت گزارش زنی ‪ 41‬ساله مبنی بر‬ ‫این که هنگامی که به قصد ازدواج با فردی‬ ‫با هویت مشخص به شهرستان صومعه سرا‬ ‫آمده بود‪ ،‬طالهایش به ارزش تقریبی ‪150‬‬ ‫میلیون ریال به همراه یک میلیون و ‪ 200‬هزار‬ ‫ریال وجه نقدش مورد اخاذی فردی که خود‬ ‫را نظامی معرفی کرده بود قرار گرفته‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع در دستورکار کارآ گاهان پلیس آ گاهی‬ ‫شهرستان صومعه سرا قرار گرفت‪.‬‬

‫پیتزا را دیر آورد کشته شد‬ ‫یک تحویل دهنده پیتزا که سفارش مشتری را‬ ‫دیر تحویل داد به دست وی به قتل رسید‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری فرانسه‪ ،‬پلیس ایالت‬ ‫تالکسکاال مکزیک گفت‪ :‬یک جوان تحویل‬ ‫دهنده پیتزا های سفارشی به دلیل ‪ 40‬دقیقه‬

‫هنگامی که برای تحویل پیتزای سفارشی در‬ ‫اواخر وقت رستوران را سوار بر موتور ترک‬ ‫کرد‪ ،‬دیده شده بود‪.‬‬ ‫پلیس به خانه سفارش دهنده پیتزا رفت تا در‬ ‫مورد تحویل دهنده پرس و جو کند‪ .‬ماموران‬ ‫موتور قربانی را در آنجا پیدا کرده و هنگام‬ ‫بازداشت متهم با مقاومت وی مواجه شده و‬

‫در ادامه کار آ گاهان آ گاهی در اجرای‬ ‫توضیحات شاکی و انجام چهره نگاری‪ ،‬متهم‬ ‫را که به اتهام سرقت مشابه در شهرستان فومن‬ ‫زندانی بود را شناسایی کرده و با تحویل گرفتن‬ ‫وی از زندان‪ ،‬متهم را به شکل حضوری با‬ ‫شاکی مواجهه کردند‪.‬‬ ‫شاکی در مواجهه با متهم تایید کرد که وی‬ ‫همان شخص مورد نظر بوده و متهم نیز با توجه‬ ‫با اینکه هویتش آشکار شده بود به عمل خود‬ ‫اعتراف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قاضی پرونده قرار خود را‬ ‫نسبت به این جرم متهم نیز صادر کرد‪.‬‬


‫‪70‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫پلیس در تعقیب قاتل پسر دانشجو‬ ‫پرونده قتل پسر دانشجویی که قربانی‬ ‫میانجیگری میان دوستانش شده بود با گذشت‬ ‫‪ 31‬ماه از جنایت با انتشار عکس او وارد‬ ‫مرحله تازه‌ای شد‬ ‫به نقل از پلیس آ گاهی‪ ،‬شامگاه ‪ 19‬اسفند‬ ‫سال ‪ 88‬مأموران کالنتری ‪ 147‬گلبرگ از‬ ‫طریق تماس یکی از مراکز درمانی منطقه‬ ‫تهرانپارس در جریان انتقال جوانی ‪ 18‬ساله‬ ‫که بر اثر شدت جراحات بیهوش شده‪ ،‬قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫با حضور مأموران کالنتری ‪ 147‬گلبرگ‪ ،‬از‬ ‫سوی تیم پزشکی مرکز درمانی اعالم شد که‬ ‫مجروح انتقال یافته به علت شدت ضربه وارد‬ ‫شده به ناحیه گردن دچار مرگ شده است‪.‬‬

‫و قاتل‪ ،‬کارآ گاهان با مراجعه به این افراد به‬ ‫تحقیق از این افراد پرداخته و تمامی آنها فردی‬ ‫به هویت احسان‪ .‬ب ( متولد سال ‪ ) 1366‬را‬ ‫به عنوان قاتل معرفی کردند‪.‬‬ ‫برابر اظهارات کلیه شهود صحنه درگیری‬ ‫مشخص شد که قاتل و یکی از همکالسی‬ ‫هایش به علت درگیری با یکدیگر در داخل‬ ‫کالس دانشگاه‪ ،‬در مسیر بازگشت به منزل‬ ‫و در سه راه تهرانپارس مجددا درگیر شده‬ ‫و در کشاکش همین درگیری‪ ،‬مقتول برای‬ ‫میانجیگری میان آندو دخالت و این موضوع‬ ‫باعث درگیر شدن احسان ( قاتل ) با او می‬ ‫شود و در ادامه و طی مشاجره ای که بین آنها‬ ‫ایجاد می شود‪ ،‬احسان با ضربات سنگی که به‬ ‫ناحیه گردن حامد وارد می‌نماید باعث مرگ او‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شاهدان صحنه درگیری در اظهارات خود به‬

‫را به ناحیه گردن او وارد نمود که همین‬ ‫موضوع باعث بیهوش شدن حامد شد و احسان‬ ‫نیز با مشاهده این صحنه‪ ،‬به سرعت از محل‬ ‫متواری شد‪.‬‬ ‫متواری شدن قاتل‬ ‫با شناسایی دقیق هویت قاتل‪ ،‬کارآ گاهان به‬ ‫تحقیق در دانشگاه محل تحصیل و همچنین‬ ‫محل سکونت متهم در یکی از میادین منطقه‬ ‫نارمک پرداخته اما طی تحقیقات اطالع‬ ‫پیدا کردند که متهم پس از مراجعه به منزل‪،‬با‬ ‫برداشتن وسایل و لوازم شخصی خود به‬ ‫سرعت متواری شده است‪.‬‬ ‫سرهنگ کارآ گاه آریا حاجی زاده‪ ،‬معاون‬ ‫مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ گاهی تهران‬ ‫بزرگ‪ ،‬با اعالم این خبر که دستگیری متهم‬ ‫متواری پرونده همچنان در دستور کار اداره‬ ‫دهم پلیس آ گاهی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به متواری بودن و در ادامه تحقیقات جهت‬ ‫شناسایی مخفیگاه و یا محل‌های تردد احتمالی‬ ‫متهم‪ ،‬به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای‬ ‫امور جنایی تهران‪ ،‬دستور انتشار بدون پوشش‬ ‫چهره متهم جهت شناسایی صادر شده است‬ ‫؛ لذا از کلیه شهروندان محترمی که موفق به‬ ‫شناسایی متهم متواری شده اند درخواست‬ ‫می‌شود تا در صورت داشتن اطالعات از‬ ‫مخفیگاه و یا محل‌های تردد متهم بالفاصله‬ ‫مراتب را از طریق شماره تماس ‪،51055425‬‬ ‫در اختیار کارآ گاهان اداره دهم پلیس آ گاهی‬ ‫تهران بزرگ قرار دهند‪.‬‬

‫‪ 2‬دختر یک تاجر خود را به‬ ‫گروگان گرفتند‬

‫با تأیید خبر قتل بالفاصله موضوع به قاضی‬ ‫کشیک ویژه قتل دادسرای امور جنایی و پلیس‬ ‫آ گاهی تهران بزرگ اعالم و به دستور آقای‬ ‫روشن‪ ،‬بازپرس شعبه سوم ویژه قتل دادسرای‬ ‫امور جنایی‪ ،‬پرونده جهت رسیدگی تخصصی‬ ‫در دستور کار اداره دهم ویژه قتل پلیس آ گاهی‬ ‫تهران بزرگ قرار گرفت‪.‬‬ ‫آغاز تحقیقات‬ ‫با آغاز تحقیقات‪ ،‬کارآ گاهان اطالع پیدا‬ ‫کردند که مقتول به هویت "حامد‪ .‬الف" ( ‪18‬‬ ‫ساله ) دانشجوی ترم اول رشته مهندسی یکی‬ ‫از مراکز دانشگاهی تهران بوده است که در‬ ‫مسیر بازگشت از دانشگاه و طی درگیری با‬ ‫یکی از هم دانشگاهی های خود به قتل رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با شناسایی تعدادی از دانشجویان همراه مقتول‬

‫کارآ گاهان گفتند‪ :‬در ساعت ‪ 18‬روز حادثه با‬ ‫بچه های دانشگاه در مسیر بازگشت به منزل‬ ‫بودیم ؛ در بین راه و در سه راه تهرانپارس‬ ‫مابین احسان و یکی از بچه های دانشگاه‬ ‫که از صبح همان روز و در داخل کالس‬ ‫دانشگاه با یکدیگر درگیر شده بودند‪ ،‬مجددا‬ ‫درگیری باال گرفت ؛ در این لحظه حامد برای‬ ‫میانجیگری دخالت کرد اما احسان ضربه مشتی‬ ‫به صورت حامد زد و به سمت او حمله ور می‬ ‫شود ؛ حامد که در آن لحظه انتظار این نحوه‬ ‫برخورد را از سوی احسان نداشت تصمیم‬ ‫داشت تا خود را از درگیری خارج نماید و‬ ‫به همین منظور از نرده های کنار خیابان باال‬ ‫رفت اما پای او در میان میله‌ها گرفتار شد و در‬ ‫حالیکه تالش می کرد تا پای خود را از داخل‬ ‫میله‌ها آزاد کند ناگهان احسان با برداشتن دو‬ ‫سنگ بزرگ به سمت او رفت و ضربه محکمی‬

‫آخرین روز تیرماه سال‌جاری مردی آشفته با‬ ‫مراجعه به کالنتری مرکزی ارومیه از ناپدید‬ ‫شدن مرموز دختران ‪ 20‬و ‪ 22‬ساله‌اش خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫این مرد به پلیس گفت‪ :‬امروز صبح دخترانم‬ ‫همراه یکدیگر برای انجام کاری از خانه بیرون‬ ‫رفتند و قرار بود پیش از ظهر به خانه بازگردند‬ ‫ولی ساعت ‪ 8‬شب است و هیچ خبری از آنها‬ ‫نیست‪ ،‬موبایل‌هایشان را نیز جواب نمی‌دهند‪.‬‬ ‫با ادعای پدر نگران‪ ،‬تیمی از ماموران برای‬ ‫یافتن ردی از ‪ 2‬دختر وارد عمل شدند‪ .‬در روز‬ ‫نخست تحقیقات‪ ،‬پلیس موفق نشد سرنخی از‬ ‫آنها به دست آورد‪.‬‬ ‫پلیس همچنان در حال تالش برای رازگشایی‬ ‫از این پرونده بود که پدر ‪ 2‬دختر با مراجعه‬ ‫به آنها ادعا کرد پیامکی از سوی یکی از‬ ‫دخترانش به وی ارسال شده که محتوای آن‬ ‫نشان می‌دهد آنها توسط مردی ربوده شده‌اند‬ ‫و آدم‌ربا در ازای دریافت ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫حاضر به آزادی آنهاست‪.‬‬ ‫بدین ترتیب رسیدگی به این پرونده در شرایط‬

‫ویژه‌ای قرار گرفت و کارآ گاهان با ردیابی‬ ‫تلفن همراه ‪ 2‬گروگان متوجه شدند آنها در‬ ‫یکی از شهرهای مهاباد هستند‪ .‬در حالی که‬ ‫تیمی از پلیس برای آزادی آنها به مهاباد رفت‪،‬‬ ‫تیمی دیگر پدر ‪ 2‬دختر ربوده شده را تحت‬ ‫بازجویی‌ها قرار داد که وی گفت‪ :‬سال پیش‬ ‫دخترانم به دلیل مشکالتی که با من و مادرشان‬ ‫داشتند چند روزی از خانه فرار کرده و بدون‬ ‫اطالع ما به تهران رفتند که با کمک پلیس‬ ‫تهران موفق شدیم آنها را به خانه بازگردانیم‬ ‫ولی این بار مشکل یا اتفاقی بین ما نیفتاده و‬ ‫احتمال می‌دهم کسی آنها را دزدیده باشد‪ ،‬از‬ ‫سویی من نیز با کسی مشکلی ندارم‪.‬‬ ‫تیم ویژه کارآ گاهان که به شهر مهاباد رفته بود‬ ‫با انجام عملیات ویژه موفق شد رد آدم‌ربا را‬ ‫در یکی از مسافرخانه‌های شهر مهاباد به دست‬ ‫آورد‪ .‬ماموران با انجام تعقیب و مراقبت‌های‬ ‫شبانه‌روزی با تعجب متوجه شدند اثری از‬ ‫آدم‌ربا نیست و ‪ 2‬دختر جوان چندین روز است‬ ‫یکی از اتاق‌های مسافرخانه را اجاره کرده‌اند‪.‬‬ ‫در ادامه کارآ گاهان با مراحعه به اتاق ‪ 2‬دختر‬ ‫و با بازرسی از اتاق آنها و بازجویی از مدیر‬ ‫مسافرخانه متوجه شدند هیچ آدم‌ربایی در کار‬ ‫نبوده و خواهران فریبکار قصد کالهبرداری از‬ ‫پدرشان را داشته‌اند‪.‬‬ ‫‪ 2‬دختر جوان که فکر نمی‌کردند به این زودی‬ ‫دستگیر شوند در بازجویی‌ها عنوان کردند‬ ‫پدرشان از وضع مالی بسیار خوبی برخوردار‬ ‫است ولی هیچ پولی به آنان نمی‌دهد و به این‬ ‫دلیل که همیشه از سوی دوستان و اقوامشان‬ ‫مورد تمسخر قرار گرفته‌اند‪ ،‬با مسافرت چند‬ ‫روزه به شهر مهاباد و با جلوه دادن اینکه‬ ‫توسط مردی گروگان گرفته شده‌اند قصد‬ ‫اخاذی ‪ 50‬میلیونی از پدرشان را داشتند و‬ ‫می‌خواستند با گرفتن پول و بازگشتن نزد‬ ‫خانواد ‌ه به تدریج پول‌ها را خرج کنند و خوش‬ ‫بگذرانند‪ .‬با ادعاهای بچگانه و باور نکردنی‬ ‫دختران فریبکار‪ ،‬پلیس آنان را نزد خانواده‌شان‬


‫‪69‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫جاری مادر فردی ‪ 40‬ساله به نام «سعید ‪.‬‬ ‫ش» با مراجعه به کالنتری ‪ 207‬شهر جدید‬ ‫پردیس ـ واقع در جاده دماوند ـ به مأموران‬ ‫اعالم کرد که پسرش چند روز پیش از خانه‬ ‫خارج شده و از آن زمان به منزل مراجعه‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫با تشکیل پرونده مقدماتی و ارجاع پرونده‬ ‫به پایگاه چهارم پلیس آ گاهی ‪ ،‬کارآ گاهان‬ ‫اطالع پیدا کردند که فقدانی با یک دستگاه‬ ‫خودرو پراید سفید رنگ خارج شده و طبق‬ ‫اظهارات مادر فقدانی ‪ ،‬در چند روز اولیه و از‬ ‫طریق تماس تلفنی با مادرش در ارتباط بوده‬ ‫اما پس از گذشت دو روز از زمان خروج از‬ ‫منزل دیگر پاسخگوی تماس های تلفنی خود‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه‬ ‫به قوت گرفتن فرضیه آدم ربایی و وقوع‬ ‫جنایت ‪ ،‬پرونده جهت رسیدگی تخصصی از‬ ‫پایگاه چهارم به اداره یازدهم پلیس آ گاهی‬ ‫تهران بزرگ ارجاع و رسیدگی به این پرونده‬ ‫در دستور کار کارآ گاهان اداره یازدهم قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫شناسایی خودروی پراید متعلق به فقدانی‬ ‫در ادامه تحقیقات کارآ گاهان اداره یازدهم‬

‫«آرش» که راه فراری برای خود پیدا نکرده‬ ‫بود‪ ،‬با تهدید یک قبضه چاقو کارآ گاهان‬ ‫را تهدید کرد که در صورت تالش آنها برای‬ ‫دستگیری وی‪ ،‬اقدام به خودکشی خواهد‬ ‫کرد و در حالیکه کارآ گاهان تالش داشتند‬ ‫تا از طریق گفت وگو او را مجبور به تسلیم‬ ‫شدن نمایند‪ ،‬اقدام به خودکشی کرد که قبل‬ ‫از حضور اورژانس در محل و به علت شدت‬ ‫جراحت وارده و خونریزی شدید حاصل آن ‪،‬‬ ‫در طبقه دوم مخفیگاهش فوت کرد‪.‬‬ ‫کشف جنایت با انگیزه سرقت پراید فقدانی‬ ‫همزمان با حضور کارآ گاهان در مخفیگاه‬ ‫«آرش» و اقدام وی به خودکشی‪ ،‬کارآ کاهان‬ ‫موفق به دستگیری جوان دیگری به هویت‬ ‫«فرهاد ‪ .‬ن» ‪ 17‬ساله در داخل مخفیگاه‬ ‫«آرش» شدند‪.‬‬ ‫با دستگیری «فرهاد»‪ ،‬بالفاصله تحقیقات‬

‫اطالع پیدا کردند که فقدانی به واسطه اعتیاد‬ ‫به مصرف مواد مخدر از نوع شیشه با یکی‬ ‫از اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر‬ ‫در بومهن و پردیس‪ ،‬به هویت «آرش ‪ .‬ف»‬ ‫‪ 37‬ساله در ارتباط بوده که با انجام تحقیقات‬ ‫پلیسی‪ ،‬کارآ گاهان اطمینان پیدا کردند که‬ ‫فقدانی در زمان خروج از منزل‪ ،‬قصد خرید‬ ‫مواد مخدر از «آرش ‪ .‬ف» را داشته است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مشخصات خودرو پراید سفید‬ ‫رنگ متعلق به فقدانی در اختیار کلیه مراکز‬ ‫انتظامی قرار گرفت و کارآ گاهان نیز در ادامه‬ ‫تحقیقات‪ ،‬ضمن شناسایی مخفیگاه «آرش‬ ‫‪ .‬ف» در روستای کمرد ـ واقع در جاده‬ ‫دماوند ـ به تحقیق در خصوص وی پرداخته و‬ ‫همزمان با تحقیقات نامحسوس پلیسی‪ ،‬موفق‬ ‫به شناسایی خودرو پراید متعلق به فقدانی در‬ ‫محدوده مخفیگاه آرش شدند‪.‬‬ ‫با توجه به اطالعات بدست آمده و کشف‬ ‫خودرو فقدانی در نزدیکی مخفیگاه «آرش»‪،‬‬ ‫کارآ گاهان اداره یازدهم در روز جمعه ‪21‬‬ ‫مهرماه مخفیگاه وی را به محاصره خود در‬ ‫آوردند‪.‬‬ ‫با محاصره مخفیگاه «آرش»‪ ،‬وی پس از‬

‫در همان محل دستگیری آغاز شد؛ فرهاد در‬ ‫همان لحظات اولیه آغاز تحقیقات به همدستی‬ ‫با «آرش» در زمینه خرید و فروش مواد مخدر‬ ‫اعتراف کرد و عنوان کرد که از حدود دو ماه‬ ‫پیش با آرش آشنا شده و به پیشنهاد وی شروع‬ ‫به فروش مواد مخدر در بومهن و پردیس کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه اعترافات خود به قتل فقدانی‬ ‫(سعید) توسط «آرش» اعتراف کرد و‬ ‫اظهارداشت‪ :‬سعید برای مصرف مواد مخدر‬ ‫(شیشه) به خانه «آرش» آمده بود و وی نیز او‬ ‫را به انگیزه سرقت وجوهات نقد و خودروی‬ ‫پراید با یک چاقو به قتل رساند و هر دو نفر‬ ‫جنازه «سعید» را در حوالی بومهن ـ جاده‬ ‫فرعی باغ «کمیش» رها کردیم‪.‬‬ ‫با توجه به اعترافات صریح «فرهاد ‪ .‬ن»‪،‬‬ ‫کارآ گاهان اداره یازدهم با مراجعه به محل‬ ‫رها شدن جنازه مقتول ‪ ،‬موفق به کشف جسد‬ ‫سعید شده و ضمن انجام هماهنگی های الزم‬ ‫با مقام قضایی ‪ ،‬جسد به پزشکی قانونی‬ ‫انتقال داده شد‪.‬‬ ‫«فرهاد ‪ .‬ن» در ادامه اعترافات خود ‪،‬‬ ‫در خصوص نحوه به قتل رسیدن مقتول به‬

‫اطالع از حضور مأموران در محل ابتدا تالش‬ ‫داشت تا با استفاده از یک قبضه چاقو از‬ ‫محل متواری شود که با شلیک چند تیر هوایی‬ ‫از سوی کاراگاهان و با توجه به محاصره‬ ‫محل‪ ،‬موفق به این کار نشد و به طبقه دوم‬ ‫مخفیگاه خود بازگشت‪.‬‬

‫کارآ گاهان گفت‪ :‬پراید متعلق به یکی از‬ ‫دوستان آرش به نام سعید بود که با یکدیگر‬ ‫(آرش و سعید) شیشه مصرف می کردند ؛‬ ‫حدود ‪ 15‬روز پیش ساعت ‪ ،24‬سعید جهت‬ ‫مصرف مواد مخدر به منزل آرش آمد؛ آن شب‬ ‫هر دو نفر شیشه کشیدند و سعید در همانجا‬ ‫خوابید‪.‬‬ ‫متهم افزود‪« :‬آرش» پیشنهاد داد که سعید را‬ ‫کشته و پول و ماشینش را برداریم که من قبول‬ ‫نکردم اما آرش اصرار داشت که هر کاری که‬ ‫او می گوید باید انجام دهم ؛ من داخل اتاق‬ ‫دیگری بودم و سعید نیز روی تخت خوابیده‬ ‫بود که آرش با چوب به سر او زد و ناگهان‬ ‫چاقو را بیرون کشید و به سر و صورت سعید‬ ‫زد ؛ بعد از کشته شدن سعید ‪ ،‬آرش یک‬ ‫ملحفه دور جسد کشید و هر دو نفر ‪ ،‬مقتول را‬ ‫به داخل خودرو پراید انتقال داده و به بومهن ـ‬ ‫جاده کمیش بردیم و در بیابان رها کردیم؛ طی‬ ‫این مدت نیز به خاطر ترسی که از آرش داشتم‬ ‫‪ ،‬ترسیدم که موضوع را به پلیس اطالع دهم‬ ‫که نهایتا توسط آنها دستگیر شدم‪.‬‬ ‫«فرهاد ‪ .‬ن» در خصوص چگونگی خودکشی‬ ‫آرش به کارآ گاهان اظهارداشت‪ :‬هنگامی که‬ ‫مأموران اطراف منزل را محاصره کرده بودند‪،‬‬ ‫آرش ترسید و با چاقو پشت درب خانه ایستاد‬ ‫تا به مأموران حمله کند اما زمانیکه موفق به‬ ‫فرار نشد به طبقه دوم و پشت بام خانه رفت‪.‬‬ ‫متهم افزود‪ :‬در پشت بام یک چاقو به من داد‬ ‫که من چاقو را بر روی پشت بام پرتاب کردم‪.‬‬ ‫آرش به من گفت که باید خودزنی کرده و‬ ‫خودمان را بکشیم‪ .‬یک چاقو با دسته قرمز‬ ‫رنگ در دست آرش بود‪ .‬از او خواستم که‬ ‫خودزنی نکند اما مرا به عقب هل داد که پای‬ ‫من به چوب لباسی گیر کرد و بر روی زمین‬ ‫افتادم‪ .‬در همین لحظه آرش‪ ،‬چاقو را با فشار‬ ‫بر روی قلب خودش زد و در حالیکه خون‬ ‫زیادی از سینه اش بیرون زده بود ‪ ،‬مأموران نیز‬ ‫وارد اتاق شده و مرا دستگیر کردند و آرش نیز‬ ‫به بیمارستان منتقل شد‪.‬‬ ‫سرهنگ آریا حاجی زاده معاون مبارزه با‬ ‫جرایم جنایی پلیس آ گاهی تهران بزرگ‬ ‫با اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده در‬ ‫دستور کار کارآ گاهان قرار گرفته و با توجه به‬ ‫وقوع جنایت‪ ،‬پرونده در اختیار کارآ گاهان‬ ‫اداره دهم پلیس آ گاهی تهران بزرگ قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬

‫دادگاه مادر کودک آزار را به‬ ‫‪ ۹۹‬سال زندان محکوم کرد‬ ‫بنابر اطالعات منتشر شده درباره خانم‬ ‫اسکالونا‪ ،‬او خود قربانی خشونت و کودک‬ ‫آزاری است‬ ‫دادگاهی در تگزاس آمریکا مادر ‪ ۲۳‬ساله ‪۵‬‬ ‫کودک را به علت تنبیه بدنی شدید دختر ‪۲‬‬ ‫ساله اش به ‪ ۹۹‬سال زندان محکوم کرد‪.‬‬ ‫قاضی دادگاه ایالتی شهر داالس به الیزابت‬ ‫اسکالونا گفته که او حق درخواست تجدید‬ ‫نظر دارد اما برابر حکم فعلی‪ ،‬او پیش از‬ ‫آنکه بتواند هرگونه درخواست عفو یا کاهش‬ ‫مجازاتی بکند باید ‪ ۳۰‬سال را در زندان‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫الیزابت اسکالونا تابستان سال گذشته و‬ ‫هنگامی که دختر ‪ ۲‬ساله اش جاسلین از عهده‬ ‫یادگیری آداب توالت رفتن بر نیامد‪ ،‬او را به‬ ‫شدت کتک زد و دستهایش را با چسب مایع‬ ‫قوی به دیوار چسباند و بارها به سر او ضربه‬ ‫زد؛ به طوری که وقتی جاسلین به بیمارستان‬ ‫انتقال یافت به حالت اغما فرو رفته بود؛‬ ‫پزشکان کبودی‌های فراوانی بر بدن او مشاهده‬ ‫کردند و آزمایش‌ها جراحات جدی به سر و‬ ‫مغز جاسلین را نشان داد‪.‬‬ ‫وکیل خانم اسکالونا گفته که حکم ‪ ۹۹‬سال‬ ‫زندان برای موکلش "بسیار شدید" است و او‬ ‫به این حکم اعتراض خواهد کرد‪.‬‬ ‫بنابر اطالعات منتشر شده درباره خانم‬ ‫اسکالونا‪ ،‬او خود قربانی خشونت و کودک‬ ‫آزاری است‪ .‬از ‪ ۱۳‬سالگی با مواد اعتیادآور‬ ‫آشنا بوده و حتی در دوران بارداری ماری‬ ‫جوآنا استفاده کرده است‪.‬‬ ‫دادگاه از هنگام بازداشت خانم اسکالونا‬ ‫سرپرستی ‪ ۵‬کودک او را در اختیار مقام های‬ ‫رسمی مددکاری قرار داده و اکنون با گذشت‬ ‫حدود یکسال افلیا اسکالونا‪ ،‬مادر بزرگ‬ ‫جاسلین‪ ،‬سرپرستی او و چهار کودک دیگر‬ ‫دخترش را بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫کودک آزاری در آمریکا جرمی بسیار جدی‬ ‫محسوب می شود و دادگاه می تواند برای‬ ‫مجرمان از احکام تعلیقی تا حبس ابد‬ ‫مجازات تعیین کند‪.‬‬ ‫تحقیقات متعدد روانشناسی نشان داده اند که‬ ‫میان تنبیه بدنی کودک توسط والدین و رفتار‬ ‫ضد اجتماعی این کودکان در دوران بزرگسالی‬ ‫رابطه ای مستقیم وجود دارد‪.‬‬ ‫همزمان پژوهش‌ها از رابطه میان کمبود اعتماد‬ ‫بنفس در بزرگسالی و تنبیه بدنی در دوران‬ ‫کودکی پرده بر داشته اند‪.‬‬


‫‪68‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫فهمیدم شوهرم که تاجر بوده و میلیاردر است با‬ ‫یک دختر انگلیسی ازدواج کرده و به صورت‬ ‫پنهانی با آنان زندگی می‌کند‪ .‬ابتدا شوکه شده‬ ‫و باورم نمی‌شد که هوشنگ به چنین کاری‬ ‫دست زده باشد‪ .‬وقتی مطمئن شدم که شوهرم‬ ‫زن دوم گرفته است به دادگاه انگلیس مراجعه‬ ‫کردم‪ .‬طبق قانون انگلیس یک مرد نمی‌تواند‬ ‫همزمان ‪ 2‬زن داشته باشد‪ .‬بنابراین ازدواج‬ ‫وی با کاترینا معروف به لیدی قانونی نیست‬ ‫اما برای وی آپارتمان لوکس و گرانبهایی در‬ ‫بریستول خریده و در آنجا زندگی می‌کنند و از‬ ‫این زن صاحب دو بچه نیز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماجرای این ازدواج‌ها آبرویم را‬ ‫در انگلیس و ایران برد اما شوهرم اعتنایی‬ ‫نداشت‪ .‬این وضع برایم سخت و باور نکردنی‬ ‫بود و نمی‌توانم خیانت شوهرم را تحمل کنم و‬ ‫در طول این سال‌ها من و بچه‌هایم را رها کرده‬ ‫و نفقه‌مان را نمی‌پردازد‪.‬‬

‫ازدواج مهریه زن ایرانی یک میلیون و پانصد‬ ‫هزار تومان بود حاال به نرخ روز حدود ‪400‬‬ ‫میلیون تومان شده است‪.‬‬

‫‪ 7‬میلیاردتومانی دختر و پسر‬ ‫عاشق‌پیشه‬

‫کرد‪ ،‬سپیده و احسان ‪ 3‬میلیارد تومان از وی و‬ ‫شریک‌هایش کالهبرداری کرده‌اند‪.‬‬ ‫با توجه به رقم باالی این کالهبرداری‪ ،‬بازپرس‬ ‫شعبه ‪ 12‬دادسرای ناحیه ‪ 2‬تهران دستور داد‬ ‫ردیابی‌ها در اختیار اداره ‪ 14‬پلیس آ گاهی‬ ‫تهران قرار گیرد‪ .‬دراین مرحله زن جوان به‬ ‫کارآ گاهان گفت‪ « :‬از ‪ 2‬ماه پیش با سپیده‬ ‫آشنا شدم و همزمان با تغییر چشمگیر در نحوه‬ ‫و محل زندگی و خرید اتومبیل‌های گرانقیمت‬ ‫توسط سپیده‪ ،‬وی مدعی بود با اشخاص‬ ‫بانفوذ و همچنین تجار و صرافی‌هایی که با‬ ‫صرافی‌های خارج از کشور در ارتباط هستند‪،‬‬ ‫رابطه دارد‪ .‬سپیده می‌گفت رشد مالی وی نیز‬ ‫به واسطه همین ارتباطات و توانایی این افراد‬ ‫در تهیه ارز به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار برای‬ ‫وی است‪ .‬سپیده در تماس‌های تلفنی با افراد‬ ‫ناشناس و پخش صدای آنها مبنی بر اینکه‬ ‫افراد پشت خط تلفن موفق به کسب سودهای‬ ‫کالن از طریق وی شده‌اند‪ ،‬با دعوت از من‬ ‫برای حضور در یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫در میدان کاج و به چنگ آوردن دالرهای‬ ‫زیاد برای یکی از افراد سرمایه‌گذار‪ ،‬به تشویق‬ ‫برای سرمایه‌گذاری و به دست آوردن سود‬ ‫زیاد در مدت ‪ 2‬هفته از زمان سرمایه‌گذاری‬

‫سرانجام تصمیم گرفتم که به ایران بیایم و‬ ‫دادخواست جدایی بدهم و نفقه و مهریه‌ام را‬ ‫از شوهرم بگیرم‪ .‬چرا که با وجود ثروت زیاد‬ ‫هوشنگ من و بچه‌هایم در خانه متوسطی با‬ ‫شرایط نه چندان مناسب این همه سال با وی‬ ‫زندگی کردیم و همسرم به هیچ یک از تعهدات‬ ‫مالی و اخالقی خود عمل نکرده و پایبند‬ ‫نبوده است و از وقتی که با این دختر انگلیسی‬ ‫زیر یک سقف رفته‌اند حتی خرج و مخارج‬ ‫زندگی‌مان را پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫قاضی عموزادی رئیس شعبه ‪ 268‬دادگاه‬ ‫خانواده در این خصوص به خبرنگار شوک‬ ‫گفت‪ :‬اقدس اصرار به جدایی دارد و می‌گوید‬ ‫دیگر حاضر نیست حتی برای یک ثانیه هم با‬ ‫شوهر میلیاردرش زندگی کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که تاجر میلیاردر اصرار‬ ‫دارد که با هر دو زن به زندگی‌اش ادامه دهد‪.‬‬ ‫حاال ماجرای اختالف این زن و شوهر ایرانی‬ ‫مقیم انگلیس در دادگاه خانواده تهران تحت‬ ‫بررسی است و با توجه به اینکه در زمان‬

‫‪ 9‬مهرماه سال‌جاری زن جوانی با گروهی از‬ ‫دوستان و بستگان خود به دادسرای ناحیه ‪2‬‬ ‫تهران رفت و خواستار ردیابی ‪ 2‬کالهبردار‬ ‫آشنا که زنی ‪ 27‬ساله به نام «سپیده» و مردی‬ ‫‪ 29‬ساله به نام «احسان» بودند‪ ،‬شد‪ .‬وی ادعا‬

‫پرداخت و سرانجام با شیوه و شگرد‌های‬ ‫روانی‪ ،‬مرا راضی کرد تا سرمایه‌گذاری کرده‬ ‫و پول به حساب وی واریز کنم‪ .‬در نخستین‬ ‫مرحله ‪ 5‬میلیون تومان به حساب سپیده واریز‬ ‫کردم که پس از گذشت نزدیک به ‪ 2‬هفته‪ ،‬وی‬

‫با در اختیار داشتن اصل پول و سود حاصل‬ ‫از سرمایه‌گذاری و تحویل آن‪ ،‬مرا تشویق به‬ ‫سرمایه‌گذاری بیشتر و همچنین معرفی دیگران‬ ‫بویژه بستگان در این باره کرد‪ .‬پس از این‬ ‫مرحله و با ادعای مستمر بودن دریافت این‬ ‫سود‪ ،‬باز و این‌بار در چندین مرحله پول‌های‬ ‫زیادی به ارزش یک میلیارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫تومان به سپیده دادم که از آن روز به بعد آنها‬ ‫فراری شدند‪ .‬کارآ گاهان با شنیدن این ادعاها‬ ‫همزمان به کالهبرداری‌های مشابهی برخوردند‬ ‫که سپیده با همین شگرد اقدام به کالهبرداری‬ ‫و گرفتن پول زیاد از طعمه‌هایش کرده بود و‬ ‫مشخص شد وی از سوی دادسراهای مختلف‬ ‫تهران تحت پیگرد است‪ .‬بدین‌ترتیب تیم‬ ‫ویژه‌ای از اداره ‪ 14‬پلیس آ گاهی با انجام‬ ‫اقدامات پلیسی‪ ،‬سپیده را روز ‪ 16‬مهرماه در‬ ‫الهیه دستگیر کردند‪.‬‬ ‫سپیده با وجود اعتراف به کالهبرداری‌های‬ ‫ویژه‪ ،‬هرگونه ارتباط خود با افراد بانفوذ را‬ ‫نپذیرفت و در اعترافات خود گفت‪ :‬با خرید‬ ‫دالر از بازار و به قیمت آزاد‪ ،‬در چندبار‬ ‫نخست با پرداخت اصل پول و سود حاصل‬ ‫از سرمایه‌گذاری به طعمه‌هایم اقدام به جلب‬ ‫اعتماد و تشویق آنها برای سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫میلیاردی در این باره کرده و سرانجام با‬ ‫گرفتن پول کالن‪ ،‬ارتباط خود را با آنان قطع‬ ‫می‌کردم‪ .‬با اعترافات سپیده‪ ،‬پلیس توانست‬ ‫خانه احسان را در خیابان آیت‌الله کاشانی‬ ‫ردیابی کند تا اینکه مشخص شد وی همزمان‬ ‫از سوی اداره ‪ 13‬پلیس آ گاهی تحت تعقیب‬ ‫بوده و روز ‪ 17‬مهرماه دستگیر شده است‪.‬‬ ‫احسان در ادعاهای خود هرگونه مشارکت‬ ‫خود در کالهبرداری را نپذیرفت و گفت‪:‬‬ ‫در طول این مدت هیچ پولی از سوی سپیده‬ ‫در اختیار من قرار نگرفته و چک‌هایی که به‬ ‫عنوان پرداخت سود سرمایه‌گذاری در اختیار‬ ‫طعمه‌هایش قرار گرفته را به‌خاطر عالقه داشتن‬ ‫به سپیده‪ ،‬در اختیار وی قرار داده‌ام‪ .‬من و‬ ‫سپیده از سال گذشته با یکدیگر آشنا شده‌ایم‬ ‫و قرار بود با یکدیگر ازدواج کنیم اما در حال‬ ‫حاضر و به‌خاطر برگشت خوردن چک‌هایم و از‬ ‫ترس شکایت مالباخته‌ها مجبور به فرار شده‌ام‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش؛ ارزش کالهبرداری این زن‬ ‫و مرد شیاد ‪ 7‬میلیارد تومان است که هرکدام‬ ‫از آنان با وثیقه ‪ 25‬میلیارد تومانی روانه زندان‬ ‫شدند و تجسس‌ها ادامه دارد‬

‫قاتل خودکشی کرد‬ ‫مرد جنایتکار زمانی که خود را در محاصره‬ ‫پلیس دید چاقو را در قلبش فرو کرد و به‬ ‫زندگی خود پایان داد‪.‬‬ ‫پلیس آ گاهی تهران بزرگ‪ 10 ،‬مهرماه سال‬


‫‪67‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬ ‫پرونده جنایی صادر شد و متهمان به زودی‬ ‫پای میز محاکمه خواهند نشست‪.‬‬

‫پس از ‪ 35‬سال زندگی در غربت پای در ایران‬ ‫گذاشت و به شعبه ‪ 268‬دادگاه خانواده ونک‬ ‫رفت‪ .‬اطالعات انتشار یافته نشان می‌دهد‬ ‫تاجر ‪ 56‬ساله ایرانی به طور پنهانی با یک‬ ‫دختر ‪ 32‬ساله انگلیسی ازدواج کرده و برای‬ ‫وی و دو بچه دورگه‌اش خانه‌ای گرانقیمت‬ ‫خریده و همسر ایرانی و ‪ 3‬بچه‌‌اش را رها کرده‬ ‫و اعتنایی به آنان نداشته است‪.‬‬

‫ماجرای طالق جنجالی میلیاردر ایرانی در‬ ‫انگلیس با فاش شدن ‪ 2‬زنه بودن وی به‬ ‫دادگاه خانواده تهران کشیده شد‪.‬‬

‫شکایت در ایران‬ ‫اقدس ‪ 50‬ساله همسر ایرانی هوشنگ صبح‬ ‫دیروز به شعبه ‪ 268‬دادگاه خانواده ونک‬

‫شکایت علیه هووی انگلیسی و‬ ‫مرد میلیاردر ایرانی در تهران‬

‫خواهر متهمان با یک جوان تهرانی ارتباط‬ ‫داشته است که این فرد نیز با دستورات قضایی‬ ‫دستگیر و مدعی شد خواستگار زن مطلقه بوده‬ ‫است و ماجرای خواستگاری اش از وی را نیز‬ ‫توضیح داد ولی ادعا کرد که با مقتول آشنایی‬ ‫نداشته است‪ .‬اما زن مطلقه (خواهر متهمان)‬ ‫با اعالم شکایت از وی مدعی شد که او با‬ ‫مقتول آشنایی داشته است و او را نیز فریب‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫گزارش خراسان حاکی است‪ :‬هنگامی که‬ ‫این پرونده جنایی همچنان در مجتمع قضایی‬ ‫شهید قدوسی در حال رسیدگی بود قاضی‬ ‫پرسا (قاضی پرونده) به سمت معاون دادستان‬ ‫و سرپرست مجتمع شهید باهنر مشهدمنصوب‬ ‫شد و بعد از آن «قاضی علی موحدی راد»‬

‫رسیدگی به این پرونده جنایی را به عهده‬ ‫گرفت‪.‬مقام قضایی در شعبه ‪ ۸۰۵‬پس از‬ ‫برگزاری چندین جلسه بازپرسی و تحقیقات‬ ‫گسترده از متهمان دستگیر شده‪ ،‬دریافت که‬ ‫متهمان پرونده با یکدیگر آشنایی داشته اند و‬ ‫نزاع منجر به قتل نیز به خاطر خصومت ها و‬ ‫اختالفات قبلی بین مقتول و برادران زن مطلقه‬ ‫رخ داده است بنابراین ‪ ۲‬برادر با صدور قرار‬ ‫وثیقه به اتهام شرکت در نزاع و سپردن وثیقه‬ ‫به شعبه بازپرسی تا طی مراحل قانونی آزاد‬ ‫شدند اما متهم اصلی که در زندان دستگیر‬ ‫شده بود با قرار بازداشت موقت روانه زندان‬ ‫شد تا این که طی چند روز گذشته و پس از‬ ‫انجام تحقیقات گسترده و تکمیلی توسط‬ ‫حجت االسالم موحدی راد‪ ،‬کیفرخواست این‬

‫این سناریو که در لندن سر و صدای زیادی کرد‬ ‫و روزنامه‌ها به انتشار گسترده آن پرداختند روز‬ ‫‪ 16‬شهریورماه سال جاری در شوک روزنامه‬ ‫ایران ترجمه شده و به چاپ رسید‪ .‬همسر‬ ‫ایرانی این میلیاردر ‪ 2‬زنه وقتی دید در دادگاه‬ ‫انگلیس اعتنایی به طرح شکایت وی نمی‌کنند‬

‫مراجعه کرد و با ارائه دادخواستی به قاضی‬ ‫حسن عموزادی گفت‪ :‬مقیم انگلیس هستم ‪35‬‬ ‫سال پیش به همراه شوهرم برای ادامه زندگی‬ ‫راهی این کشور شدیم و ثمره ازدواجمان سه‬ ‫بچه است‪ .‬چند سال پیش از طریق دوستم‬


‫‪66‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫آخرین تماس راز جنایت را فاش‬ ‫کرد‬

‫اعتراف به قاتل بودن برادر‬ ‫زن جوان در بازجویی مقدماتی ادعا کرد‬

‫در پی اعتراف متهم به قتل‪ ،‬کارآ گاهان جنایی‬ ‫برای یافتن جسد به استعالم از پلیس آ گاهی‬

‫مردی که در پی درگیری با شوهر صیغه‌ای‬ ‫خواهرش‪ ،‬او را با چاقو در یکی از محله‌های‬ ‫شهریار کشته و با انتقال جسد به آزادراه ساوه‬ ‫آن را سوزانده بود‪ ،‬از سوی ماموران پلیس‬ ‫آ گاهی شهریار دستگیر شد‪.‬‬ ‫چهارم شهریور امسال مردی با حضور در‬ ‫کالنتری ‪ 11‬شهرستان شهریار در غرب استان‬ ‫تهران از گم شدن برادر جوانش خبرداد‪ .‬شاکی‬ ‫گفت‪ :‬برادرم با خودرویش از خانه‌مان در‬ ‫یکی از محله های شهریار خارج شد و دیگر‬ ‫بازنگشت‪ .‬تلفن همراهش نیز خاموش بود‪.‬‬ ‫در پی غیبت مرموز برادرم به جستجوی او‬ ‫پرداختیم اما تا‌کنون بی‌نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫در پی این شکایت‪ ،‬پرونده برای ادامه‬ ‫تحقیقات در دستور کار کارآ گاهان جنایی‬ ‫پلیس آ گاهی شهریار قرار گرفت‪ .‬ماموران‬ ‫با اطالعات به دست آمده از خانواده مرد‬ ‫گمشده‪ ،‬مشخصات خودروی وی را در اختیار‬ ‫گشت های انتظامی قرار دادند‪.‬‬ ‫در حالی که جستجو برای یافتن مرد گمشده‬ ‫ادامه داشت‪ ،‬ماموران انتظامی خودروی مرد‬ ‫گمشده را که در میدان جهاد شهریار رها شده‬ ‫بود‪ ،‬پیدا کردند‪.‬‬ ‫با گزارش موضوع به بازپرس اسدی‪ ،‬با‬ ‫هماهنگی قضایی خودرو به پارکینگ پلیس‬ ‫منتقل شد‪.‬‬ ‫در ادامه تحقیقات ماموران مطلع شدند‪ ،‬مرد‬ ‫گمشده‪ ،‬آخرین مرتبه با همسر صیغه‌‌ای‌اش‬ ‫مکالمه تلفنی داشته است‪.‬‬ ‫با مشخص شدن این موضوع ‪ ،‬زن جوان برای‬ ‫تحقیقات به پلیس آ گاهی احضار شد‪ .‬در‬ ‫تحقیق از این زن‪ ،‬او ادعا کرد از سرنوشت مرد‬ ‫جوان بی‌خبر است‪.‬‬ ‫در پی اظهارات این زن‪ ،‬پلیس وقتی مدارکی‬ ‫علیه این زن به دست نیاورد‪ ،‬او را به طور‬ ‫موقت آزاد کرد‪ ،‬اما رفت و آمد وی را زیرنظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در حالی که رازگشایی از پرونده مرد گمشده‬ ‫ادامه داشت‪ ،‬ماموران مطلع شدند مردی با‬ ‫گوشی تلفن همراه مرد گمشده با زن صیغه‌ای‬ ‫او مکالمه تلفنی داشته است‪.‬‬ ‫با به دست آمدن این سرنخ‪ ،‬ماموران احتمال‬ ‫دادند که این زن اطالعاتی از سرنوشت مرد‬ ‫گمشده داشته باشد‪ ،‬بنابراین اوایل مهر امسال‬ ‫وی بار دیگر بازداشت شد‪.‬‬

‫از سرنوشت شوهر صیغه‌ای خود بی‌اطالع‬ ‫است‪ ،‬اما در ادامه تحقیقات اعتراف کرد که‬ ‫برادرش‪ ،‬عامل جنایت بوده و وی از انگیزه‌اش‬ ‫درباره این جنایت بی‌‌خبر است‪.‬‬ ‫با اطالعات به دست آمده از این زن‪ ،‬برادرش‬ ‫تحت تعقیب پلیس آ گاهی قرار گرفت و‬ ‫نوزدهم مهر امسال در یکی از محله‌های شهریار‬ ‫دستگیر شد‪.‬متهم با انتقال به پلیس آ گاهی‬ ‫ادعا کرد از سرنوشت مرد گمشده بی‌اطالع‬ ‫است‪ ،‬اما در مواجهه حضوری با خواهرش‪ ،‬به‬ ‫قتل اعتراف کرد‪.‬‬ ‫عامل جنایت به پلیس گفت‪ :‬متوجه شده بودم‬ ‫که شوهر صیغه‌ای‌اش‪ ،‬در غیاب خواهرم افراد‬ ‫غریب ‌ه را به خانه‌شان می‌آورد‪ .‬همین موضوع‬ ‫باعث ناراحتی‌ام شده بود تا این که شب حادثه‬ ‫ی خواهرم به خانه‌اش آمد‪ .‬با او‬ ‫شوهر صیغه‌ا ‌‬ ‫مشاجره کرده و خواستم دیگر به خانه خواهرم‬ ‫نیاید و افراد غریبه را نیز به محل سکونت او‬ ‫نیاورد‪.‬‬ ‫متهم به قتل اضافه کرد‪ :‬آن شب با هم درگیر‬ ‫شدیم و من نیز عصبانی شدم و با چاقو‬ ‫ضربه‌ای به وی زدم که نقش زمین شد‪ .‬ترسیدم‬ ‫و خواستم وی را به بیمارستان ببرم‪ ،‬اما در‬ ‫میانه راه به دلیل شدت خونریزی فوت کرد‪.‬‬ ‫متهم اضافه کرد‪ :‬نمی‌دانستم با جسد چه کار‬ ‫کنم‪ .‬بنابراین آن را به ‪ 20‬کیلومتری آزادراه‬ ‫ساوه ـ همدان بردم و در حاشیه جاده جسد‬ ‫را سوزاندم و خودرویش را هم در یکی از‬ ‫محله‌های شهریار رها کردم و با سرقت گوشی‬ ‫مقتول با خواهرم تماس گرفتم و گفتم شوهر‬ ‫ی او را کشته‌ام‪.‬‬ ‫صیغه‌ا ‌‬

‫ساوه پرداختند و معلوم شد‪ ،‬آنها جسد سوخته‬ ‫را کنار جاده پیدا کرده و با هماهنگی قضایی‬ ‫به پزشکی قانونی انتقال داده بودند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬با کشف جسد مرد جوان‪،‬‬ ‫برای عامل جنایت و خواهر وی از سوی‬ ‫اسدی‪ ،‬بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و‬ ‫انقالب دادسرای شهریار در غرب استان تهران‬ ‫قرار قانونی صادر شد‪ .‬تحقیقات تکمیلی از‬ ‫آنها ادامه دارد‪.‬‬

‫افشای راز جنایت در شب نشینی‬ ‫قاچاقچیان زندانی‬ ‫کیفرخواست پرونده فردی که طی یک نزاع‬ ‫جوانی را در مشهد کشته بود در حالی صادر‬ ‫شد که متهم به قتل به جرم حمل محموله‬ ‫موادمخدر در زندان به سر می برد و پس از‬ ‫تعریف ماجرای قتل‪ ،‬برای هم بندی های خود‬ ‫در چنگ قانون گرفتار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خراسان‪ ،‬چند سال قبل نزاعی در‬ ‫شهرک شهید رجایی مشهد رخ داد که در این‬ ‫درگیری جوانی حدود ‪ ۲۵‬ساله با وارد آمدن‬ ‫ضربه چاقو به قتل رسید‪ .‬در پی گزارش این‬ ‫حادثه از سوی ماموران انتظامی به قاضی‬ ‫غالمحسین پرسا (قاضی ویژه قتل عمد در زمان‬ ‫حادثه) تحقیقات قضایی در این باره آغاز‬ ‫شد‪.‬بررسی ها نشان داد‪ :‬در این درگیری منجر‬ ‫به قتل چند برادر شرکت داشته اند بنابراین‬ ‫با دستورات ویژه ای که از سوی مقام قضایی‬ ‫صادر شد کارآ گاهان پلیس آ گاهی موفق شدند‬

‫‪ ۲‬برادر را دستگیر کنند اما با انجام بازجویی‬ ‫از آنان مشخص شد که ‪ ۲‬برادر مذکور فقط‬ ‫در نزاع منجر به قتل شرکت داشته اند‪.‬این‬ ‫در حالی بود که انگشت اتهام قتل عمدی به‬ ‫سوی یکی دیگر از برادران دستگیر شده نشانه‬ ‫رفت اما او متواری شده بود و تالش پلیس‬ ‫برای دستگیری وی بی نتیجه ماند‪ .‬متهمان‬ ‫دستگیر شده مدعی بودند که مقتول باعث‬ ‫ایجاد اختالف در زندگی خواهرشان شده و‬ ‫به همین دلیل خواهر آن ها از همسرش طالق‬ ‫گرفته است و علت نزاع و درگیری نیز به‬ ‫خاطر کینه ای بوده که آن ها از «ر» مقتول به‬ ‫دل داشته اند‪ .‬مدتی از ماجرای این جنایت‬ ‫گذشت و تحقیقات پلیس با دستورات قاضی‬ ‫پرسا برای پی گیری سرنخ های موجود در‬ ‫این پرونده جنایی ادامه داشت تا این که شبی‬ ‫در زندان یکی از شهرهای خراسان جنوبی‬ ‫قاچاقچیان موادمخدر دور هم نشسته بودند‬ ‫و برای گذراندن وقت از زندگی و خاطرات‬ ‫قبلی خود سخن می گفتند‪ .‬در این میان یکی‬ ‫از زندانیان که به اتهام حمل یک محموله‬ ‫سنگین موادمخدر دستگیر شده بود برای هم‬ ‫بندی های خود ماجرای یک قتل را که در‬ ‫مشهد مرتکب شده و پس از آن فرار کرده‬ ‫بود‪ ،‬تعریف کرد و از دوران فرار و چگونگی‬ ‫دستگیری اش با محموله موادمخدر سخن‬ ‫گفت‪ .‬در این هنگام یکی از سوداگران مرگ‬ ‫که با دقت به حرف های هم بندی اش گوش‬ ‫می داد به خاطر آورد که مشابه چنین ماجرایی‬ ‫نیز برای یکی از آشنایانش اتفاق افتاده است‬ ‫او که احتمال می داد ممکن است این فرد‬ ‫همان قاتلی باشد که آشنایان او به دنبالش‬ ‫هستند پنهانی ماجرایی که هم بندی اش‬ ‫تعریف کرده بود را به مسئوالن زندان انتقال‬ ‫داد‪ .‬مسئوالن زندان این شهر نیز با جدیت‬ ‫این موضوع را پی گیری کردند و چگونگی‬ ‫ارتکاب جنایت را با توجه به سخنان زندانی‬ ‫به مراکز پلیس جنایی اطالع دادند‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬کارآ گاهان پلیس آ گاهی خراسان رضوی‬ ‫با دیدن نامه محرمانه و شباهت ماجرا به قتل‬ ‫جوانی در شهرک شهید رجایی‪ ،‬پی گیری‬ ‫این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند‬ ‫و جریان را برای مقام قضایی توضیح دادند‪.‬‬ ‫با پیدا شدن این سرنخ‪ ،‬قاضی ویژه قتل عمد‬ ‫از کارآ گاهان خواست تا با همکاری اولیای‬ ‫دم این فرد را در زندان شناسایی کنند‪ .‬وقتی‬ ‫کارآ گاهان به زندان این شهر رفتند مشخص‬ ‫شد که زندانی یاد شده همان فرد تحت تعقیب‬ ‫در ماجرای جنایت شهرک شهید رجایی است‬ ‫بنابراین با همکاری مسئوالن زندان‪ ،‬این‬ ‫جوان که حدود ‪ ۲۷‬سال سن دارد برای انجام‬ ‫بازجویی به مشهد انتقال یافت و به اتهام‬ ‫قتل عمدی بازداشت شد‪ .‬این گزارش حاکی‬ ‫است‪ :‬در اثنای تحقیقات درباره این جنایت و‬ ‫بررسی شماره های گوشی تلفن همراه‬ ‫خواهر متهم به قتل مشخص شد که‬


‫‪65‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ندارند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬چیزهایی که می‌‌خواهید را طلب‬ ‫کنید‪ .‬اگر همه می‌خواهند به سینما‬ ‫بروند و اکثر افراد گروه می‌‌خواهند‬ ‫که یک فیلم خاص را ببینند اما شما‬ ‫فیلم دیگری را دوست دارید‪ .‬به زبان‬ ‫بیاورید‪ .‬به این معنی نیست که باید‬ ‫همه را مجبور کنید فیلمی که دوست‬ ‫دارید را ببینند‪ ،‬اما کسی چه می‌داند‪،‬‬ ‫ممکن است کسان دیگری هم در گروه‬ ‫باشند که ترجیح دهند نظر شما را اجرا‬ ‫کنند و خوشنودتان کنند!‬ ‫به زبان آوردن نظراتتان اص ً‬ ‫ال ایرادی‬ ‫ندارد و به این معنی نیست که چیزی‬ ‫خواسته‌اید‪ .‬همین که به دیگران یادآور‬ ‫شوید که شما هم یک انسان هستید‬ ‫و اولویت‌های خودتان را دارید عالی‬ ‫است‪.‬‬

‫حتی اینکه از کسی بخواهید که در‬ ‫کاری به شما کمک کند هم می‌تواند‬ ‫کمکتان کند‪ .‬باید بدانید که هیچکس‬ ‫نمی‌تواند ذهن شما را بخواند‪ .‬اگر‬ ‫احساس می‌کنید که خیلی برای‬ ‫دیگران کار انجام می‌دهید‪ ،‬اما آنها‬ ‫هیچ کاری برای شما انجام نمی‌دهند‪،‬‬ ‫شاید به این دلیل باشد که شما نیازها‬ ‫و خواسته‌هایتان را مطرح نمی‌کنید‪.‬‬ ‫عادالنه نیست که توقع داشته باشید‬ ‫آنها حدس بزنند‪ .‬اگر از شما بپرسند‬ ‫که چه می‌خواهید یا اگر قرار است‬ ‫تصمیمی گرفته شود‪ ،‬نظرتان را حتم ًا‬ ‫مطرح کنید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬برای خودتان کاری انجام دهید‪.‬‬

‫یک کاری که همیشه دوست داشتید‬ ‫انجام دهید‪ ،‬اما از اینکه کسی دیگر‬ ‫دوست نداشته باشد می‌ترسیدید آنرا‬ ‫انجام دهید‪.‬‬ ‫موهایتان را رنگ کنید‪ .‬ظاهرتان را‬ ‫تغییر دهید‪ ،‬به تعطیالت بروید‪ ،‬یا‬ ‫به تماشای آن فیلمی بروید که فقط‬ ‫خودتان دوست داشتید و هیچکس‬ ‫دوست نداشت ببیند‪.‬‬ ‫هر کاری که می‌کنید‪ ،‬آن را فقط‬ ‫بخاطر خودتان انجام دهید‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه نگران باشید که دیگران چه فکر‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫یادتان باشد که حتم ًا باید کارهایی‬ ‫باشد که دوست داشته باشید واقع ًا‬ ‫برای خودتان‪ ،‬بدون در نظر گرفتن فکر‬ ‫دیگران‪ ،‬انجام دهید‪ .‬نظرات دیگران‬ ‫یک فاکتور در زندگی ماست اما نباید‬ ‫عامل تعیین‌کننده باشد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مصالحه کنید‪ .‬نه افراط خوب است‬ ‫نه تفریط‪ .‬نباید آنقدرها هم خودخواه‬ ‫شوید‪ .‬درواقع آنهایی که پی خوشنود‬ ‫کردن دیگران هستند‪ ،‬اعتمادبه‌نفس‬ ‫پایینی دارند‪ .‬سعی کنید مهارت‌های‬ ‫مراقبت از خود را یاد بگیرید‪.‬‬ ‫می‌توانید به حرف‌های دیگران گوش‬ ‫کنید اما نهایت ًا انتخاب خودتان را‬ ‫داشته باشید‪ .‬سعی کنید تعادل را‬ ‫حفظ کنید!‬ ‫گاهی‌اوقات نیاز دیگران باید اول قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وقتی تعارض نیازها و خواسته‌ها‬ ‫در میان است سعی کنید راه‌حلی پیدا‬

‫کنید که هر دو نیاز را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫نکات‬ ‫• چند مورد از بارزترین عالئم اینکه‬ ‫اسیر خوشنود کردن دیگران هستید‬ ‫عبارتند از‪ :‬فردی منفعل یا خشن‬ ‫هستید که معمو ً‬ ‫ال روابطتان بده‌بستان‬ ‫ندارد‪ .‬به نظر می‌رسد هیچوقت لذتی‬ ‫ندارید‪ .‬مداوم در حال کنترل شدن یا‬ ‫کنترل کردن هستید‪ .‬معمو ً‬ ‫ال بدون هیچ‬ ‫دلیلی در عجله هستید‪.‬‬ ‫• هیچوقت فکر نکنید که اگر نتوانید‬ ‫کسی را خوشنود کنید‪ ،‬دنیای اطرافتان‬ ‫فرو می‌پاشد‪ .‬همیشه می‌توانید دوستان‬ ‫تازه‌ای پیدا کنید‪ .‬اگر دوستی که سعی‬ ‫در خوشنود کردنش داشتید‪ ،‬شما را‬ ‫بخاطر اینکه خوشنودش نکردید‪ ،‬ترک‬ ‫کرد‪ ،‬او دوست شما نیست و نبودن‬ ‫او برایتان بهتر است‪ .‬اما درها را باز‬ ‫بگذارید تا اگر متوجه اشتباه خود شد‪،‬‬ ‫بتواند برگردد‪.‬‬ ‫• در برخی موارد داشتن عادت‬ ‫خوشنود کردن دیگران یکی از‬ ‫نشانه‌های وابستگی است‪.‬‬ ‫• باید قاطع و استوار باشید‪ .‬اگر این‬ ‫عادت از ابتدا با شما بوده است‪ ،‬غلبه‬ ‫بر آن چندان آسان نخواهد بود‪ .‬باید‬ ‫آ گاهی خود نسبت به رفتارهایتان را‬ ‫افزایش دهید تا بفهمید کی مشغول‬ ‫راضی نگه داشتن دیگران هستید‬ ‫تا ترمز کنید‪ .‬به مرور زمان عادت‬ ‫می‌کنید انعطاف‌پذیرتر باشید‪.‬‬ ‫هشدارها‬ ‫ِ‬ ‫خود‬ ‫• برخی ممکن است سخت این‬

‫جدید شما بپذیرند یا با آن کنار بیایند‪.‬‬ ‫از اینکه خودتان هستید عذرخواهی‬ ‫نکنید اما با آنها با مالیمت برخورد‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫• شاید بعضی خود جدید شما را‬ ‫رد کنند یا نپذیرند‪ .‬بااینکه ممکن‬ ‫است تغییر کردن در ابتدا ترس داشته‬ ‫باشد اما بدانید که بقیه هم ممکن‬ ‫است همینطور باشند و درک نکنند‬ ‫که رد کردن آنها بیشتر از اینکه به‬ ‫هدف شما باشد به هدف خودشان‬ ‫است‪ .‬همانطور که شما ممکن است‬ ‫امیال آنها را رد کرده باشید‪ ،‬آنها‬ ‫هم ممکن است امیال خود یا شما را‬ ‫در مقابل رد کرده باشند چون فکر‬ ‫می‌کنند اینطور برای هر دو شما بهتر‬ ‫است‪ .‬با این افراد باید صبور باشید‪.‬‬ ‫همانطور که توانستید بفهمید که تغییر‬ ‫چیز ترسناکی نیست‪ ،‬دیگران هم به‬ ‫موقع این را می‌فهمند‪ .‬شما می‌توانید‬ ‫با غلبه بر ترس‌هایتان‪ ،‬به دیگران هم‬ ‫انگیزه دهید خود ر‌ا آرام کرده و با‬ ‫ترس‌هایشان بجنگند‪.‬‬ ‫• برای تصمیم برای تغییر خود‪،‬‬ ‫دیگران را مقصر نبینید‪ .‬نگویید‪« ،‬به‬ ‫خاطر تو باید این کار را می‌کردم!»‬ ‫یادتان باشد این شمایید که تصمیم به‬ ‫تغییر دادن خود دارید‪.‬‬ ‫• ابراز احساساتتان نیازمند این است‬ ‫که ابتدا خودتان از آنها آگاهی یابید‬ ‫که نیاز به تمرین آ گاهانه و مداوم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫• سعی در راضی نگه داشتن دیگران‬ ‫باعث می‌شود در معرض سوءاستفاده‬ ‫دیگران قرار گیرید به همین دلیل باید‬ ‫تمام تالشتان را برای تغییر دادن این‬ ‫وضعیت به کار گیرید‪.‬‬


‫‪64‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫دست از راض‬ ‫چطور‬ ‫این را تصور کنید‪ :‬در سالن‬ ‫نمایش هستید‪ .‬زود می‌رسید و‬ ‫چون اولین نفر هستید می‌توانید‬ ‫بهترین صندلی را برای خودتان‬ ‫بگیرید‪ .‬نوشیدنی و تنقالت الزم‬ ‫را می‌خرید‪ ،‬در صندلیتان نشسته‬ ‫و منتظر شروع برنامه می‌مانید‪.‬‬ ‫یک نفر به سمتتان می‌آید و‬ ‫می‌‌گوید‪« ،‬سالم‪ .‬می‌تونید جاتونو‬ ‫عوض کنید تا من و دوستام اینجا‬ ‫بشینیم؟» اگر با خودتان آه بکشید‬ ‫و وسایلتان را برداشته و روی‬ ‫صندلی دیگری بنشینید‪ ،‬فقط برای‬ ‫اینکه خوب باشید‪ ،‬باید به شما‬ ‫تبریک گفت‪ .‬شما آدمی هستید‬ ‫که همیشه برای راضی کردن‬ ‫دیگران آماده هستید و اجازه‬ ‫می‌دهید از شما استفاده کنند‪.‬‬ ‫احتما ً‬ ‫ال چیزی که می‌خواهید‬ ‫را هم از زندگی به دست‬ ‫نمی‌آورید‪ .‬دیگر زمانش رسیده‬ ‫است که تمرکز زندگیتان را از‬ ‫دیگران روی خودتان برگردانید‬ ‫و قربانی خوب بودن نشوید‪.‬‬

‫مراحل‬ ‫‪ .۱‬برای خودتان الگو شوید‪ .‬پنج مورد‬ ‫پیدا کنید که چیزی گفتید یا کاری‬ ‫انجام دادید که واقع ًا منعکس‌کننده‬ ‫خواست و نیاز خودتان نبوده و برای‬ ‫خوشحال و راضی کردن دیگران بوده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫آنها را یادداشت کنید‪.‬‬ ‫برای هرکدام از این موقعیت‌ها‪ ،‬تجسم‬ ‫کنید که اگر انتخاب می‌کردید که‬ ‫خودتان را راضی کنید‪ ،‬چطور رفتار‬ ‫می‌کردید! بدترین اتفاقی که ممکن بود‬ ‫بیفتد چه بود؟‬ ‫بدترین ترس‌هایتان را یادداشت کنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترس‌هایتان را بررسی کنید‪ .‬آیا‬ ‫واقعبینانه هستند؟ آیا وحشتنا ک‌اند؟‬ ‫از این می‌ترسید که هیچکس دوستتان‬

‫ی کردن دیگ‬

‫ران برداریم‬

‫نداشته باشد‪ ،‬که کسی ترکتان کند‪،‬‬ ‫یا اینکه همه تنهایتان بگذارند‪ .‬این‬ ‫زندانی است که خودتان را در آن اسیر‬ ‫کرده‌اید و االن وقتش رسیده که قفل‬ ‫آن را شکسته و خودتان را از آن نجات‬ ‫دهید‪.‬‬

‫‪ .۴‬منبع را در نظر بگیرید‪ .‬خیلی از‬ ‫آدمهایی که عادت به خوشنود کردن‬ ‫دیگران دارند‪ ،‬در محیط‌هایی بزرگ‬ ‫شده و تربیت یافته‌اند که نیازها و‬ ‫احساساتشان در آن کنار گذاشته شده‬ ‫بوده است‪.‬‬

‫اطرافیانتان ممکن است به این‬ ‫تسلیم‌پذیری شما عادت کرده باشند‪،‬‬ ‫اما اگر نتوانند قبول کنند که شما هم‬ ‫نیازهای خودتان را داشته باشید‪،‬‬ ‫آیا واقع ًا ازرزش این را دارند که در‬ ‫زندگی شما باشند؟‬

‫آیا همیشه از شما انتظار می‌رفته است‬ ‫که برای برآوردن نیازهای دیگران‪،‬‬ ‫نیازهای خود را کنار گذاشته و نادیده‬ ‫بگیرید؟‬

‫‪ .۳‬مرزها و محدودیت‌هایتان را بررسی‬ ‫کنید‪ .‬آنها را با مرزهایی که برای‬ ‫دیگران قائل می‌شوید مقایسه کنید‪.‬‬ ‫چه رفتارهایی برای شما قابل‌قبول و‬ ‫چه رفتارهایی غیرقابل‌قبول است؟‬ ‫این رفتارها برای خودتان و دیگران‬ ‫یکسان است؟‬ ‫ایا چیزهای غیرقابل‌تحمل را تحمل‬ ‫می‌کنید؟ چیزهای غیرعادی را عادی‬ ‫جلوه می‌دهید؟ چیزهای غیرقابل‌قبول‬ ‫را قبول می‌کنید؟ آیا می‌دانید اینکه‬ ‫کسی با احترام و عزت با شما رفتار‬ ‫کند چه حسی دارد؟‬ ‫یاد بگیرید که رفتارهای غیرقابل‌قبول‬ ‫برای دیگران را تشخیص داده و بدانید‬ ‫که وقتی مرزهایتان را می‌شکنند‪،‬‬ ‫چطور برای آنها محدوده تعیین کنید‪.‬‬

‫آیا یاد گرفته‌اید که تنها راه گرفتن یک‬ ‫واکنش مثبت از دیگران این است که‬ ‫خواسته‌هایشان را برآورده کنید؟‬ ‫اگر اینطور است‪ ،‬باید بدانید که با‬ ‫متمرکز شدن بر خوشنود کردن دیگران‪،‬‬ ‫خود را در معرض سوءاستفاده قرار‬ ‫می‌دهید‪ .‬وقتی همیشه پشت انتظارات‬ ‫دیگران پنهان باشید‪ ،‬هیچوقت به‬ ‫نهایت توانایی و قدرت خود بعنوان‬ ‫یک انسان نخواهید رسید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ارزش خود را با کارهایی که برای‬ ‫دیگران می‌کنید ارزیابی نکنید‪ .‬این‬ ‫خیلی خوب است که دوست داشته‬ ‫باشید به دیگران کمک کنید‪ ،‬اما این‬ ‫کار را چون می‌خواهید باید انجام‬ ‫دهید نه چون احساس می‌کنید باید‬ ‫انجام دهید‪ .‬میل به کمک کردن‬ ‫دیگران باید بعد از این باشد که‬ ‫بفهمید چطور می‌توانید به خودتان‬ ‫کمک کنید‪.‬‬ ‫بهترین محبت‌ها آنهایی است که با‬

‫انتخاب شما انجام شوند نه از روی‬ ‫ترس از احساس گناه‪ .‬اگر به این خاطر‬ ‫کاری برای دیگران انجام می‌دهید که‬ ‫اگر انجام ندهید احساس بدی پیدا‬ ‫می‌کنید‪ ،‬آیا آن عمل واقعی است؟ آیا‬ ‫دوست دارید دیگران هم تحت همان‬ ‫شرایط برایتان کاری انجام دهند؟ و‬ ‫آیا وقتی تا حدی به دیگران کمک‬ ‫می‌کنید که خودتان را فراموش کنید‪،‬‬ ‫آیا عاقالنه است؟‬ ‫‪« .۶‬نه» گفتن را یاد بگیرید‪.‬‬ ‫بهانه‌تراشی نکنید‪--‬برای نخواستن‬ ‫چیزی دلیل بیاورید‪.‬‬

‫مث ً‬ ‫ال شوهرتان دوست دارد کل‬ ‫خانواده‌اش برای شب عید خانه شما‬ ‫باشند و این برای شما غیرقابل‌تحمل‬ ‫است‪ .‬بگویید‪« ،‬متاسفم عزیزم‪ .‬من‬ ‫واقع ًا نمیتونم از این تعداد مهمان آن‬ ‫شب خوب پذیرایی کنم‪».‬‬ ‫دوستتان از شما می‌خواهد با او به‬ ‫میهمانی بروید که کسانی در آن هستند‬ ‫که خوشتان نمی‌آید‪ .‬به او بگویید‪،‬‬ ‫«مرسی‪ .‬اونجا واقع ًا جای من نیست‪».‬‬ ‫الزم نیست که برای رد کردن پیشنهاد‬ ‫او دوستانش را زیر سوال ببرید‪ ،‬همین‬ ‫یک نه متشکرم کافی است‪.‬‬ ‫سعی کنید نه‌هایتان را مودبانه و قاطع‬ ‫بگویید‪ .‬تعجب خواهید کرد وقتی‬ ‫ببینید که بر خالف انتظارتان دنیا با‬ ‫نه شما فرو نمی‌پاشد‪ .‬آدمها معمو ً‬ ‫ال‬ ‫ناراحت نمی‌شوند و آنهایی هم که‬ ‫می‌شوند ارزش خوشنود کردن را‬


‫‪63‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫با این ‪ 7‬خوراکی‪،‬‬ ‫به جنگ با چربی‬ ‫های مضر بدنتان‬ ‫بروید‬ ‫برخی از غذاها‪ ،‬متابولیسم بدن‬ ‫شما را وادار می کند تا چربی‬ ‫های مضر را جذب نکند و کالری‬ ‫مفید و بدون چربی را در بدن‬ ‫شما ذخیره کند‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫هم قدرت بدنی شما باال می رود‬ ‫و هم میزان انرژی های مفید در‬ ‫بدنتان افزایش یابد‪.‬‬

‫‪ -1‬ماهی قزل آال‪:‬‬ ‫تحقیقات نشان می دهد که امگا ‪ 3‬موجود‬ ‫در ماهی قزل آال و سایر ماهی های چرب‪،‬‬ ‫به ساخت عضله و سوزاندن کالری کمک‬ ‫بیش تری می کند‪ .‬امگا ‪ 3‬نیز با کاهش سطح‬ ‫کورتیزول‪ ،‬باعث کاهش ذخیره سازی میزان‬ ‫چربی می شود‪.‬‬ ‫بنابراین مصرف حدود ‪ 85‬گرم ماهی قزل آال‬

‫در هفته‪ ،‬برای بدن شما بسیار مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ماست‪:‬‬ ‫غذاهایی که سرشار از کلسیم باشند‪ ،‬نقش‬ ‫یک ابرقدرت را برای الغری ایفا می کنند‪،‬‬ ‫مطالعات انجام شده نشان می دهد که دریافت‬ ‫کم کلسیم توسط بدن‪ ،‬باعث جذب بیش‬ ‫تر چربی مواد به عنوان کالری می شود‪.‬‬ ‫پروبیوتیک ها به کنترل چربی قابل ذخیره در‬ ‫شکم‪ ،‬کمک می کنند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 50‬درصد شیر و ماست را کلسیم‬

‫تشکیل می دهد‪ ،‬بنا براین مصرف ماست برای‬ ‫‪ 2‬وعده در روز به شما توصیه می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬میوه آووکادو‪:‬‬ ‫برای سوخت و ساز سریع بدنتان‪ ،‬نیاز به باز‪،‬‬ ‫روشن و انعطاف پذیر بودن رگ هایتان‬ ‫هستید‪ ،‬آووکادو با اسیدهای پرب ضروری‪،‬‬ ‫پربی های غیراشباع و آنتی اکسیدان ها به شما‬

‫آگه ‌‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫اینجا‬ ‫‪416.512.9874‬‬

‫کمک می کند تا این روند به درستی انجام‬ ‫گیرد‪ .‬در هر گرم آووکادو‪ 14 ،‬گرم فیبر‬ ‫وجود دارد که می تواند به سوزاندن چربی‬ ‫اضافی بدن شما کمک کند‪.‬‬ ‫بنابراین مصرف روزانه یک تا ‪ 2‬وعده از این‬ ‫میوه برای شما مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬نخود‪:‬‬ ‫نشاسته موجود در نخود دارای فیبر زیادی‬ ‫است که بدن شما را وادار به استفاده از کالری‬

‫ها یا انرژی های اضافی می کند‪.‬‬ ‫پژوهشی در دانشگاه کلرادو نشان می دهد که‬ ‫استفاده از غالت سبوس دار و غذاهای نشاسته‬ ‫دار مانند موز رسیده‪ ،‬باعث می شود که‬ ‫قدرت بدنی روزانه شما تا ‪ 24‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬بنابراین مصرف روزانه یک وعده مواد‬ ‫غذایی نشاسته داری که مقاوم به جذب چربی‬

‫هستند برای سالمتی شما ضروری است‪.‬‬ ‫‪ -5‬فلفل چیلی‪:‬‬ ‫به محض مصرف این نوع فلفل‪ ،‬گرمای‬ ‫شدیدی بدن شما را فرا می گیرد که نشان‬ ‫دهنده حضور کپسایسین در بدنتان است‪ .‬این‬ ‫ماده می تواند بین ‪ 50‬تا ‪ 100‬کالری را پس از‬ ‫غذا در بدن شما بسوزاند‪.‬‬ ‫البته مراقب انواع هندی و تایلندی این فلفل‬ ‫ها باشید‪ ،‬زیرا برای بسیاری از افراد تندی‬ ‫آزاردهنده ای دارد‪.‬‬ ‫‪ -6‬چای سبز‪:‬‬ ‫چای سبز حاوی کافئین و آنتی اکسیدان‬ ‫می باشد که سیستم عصبی را تحریک می‬ ‫کند و چربی سوزی بدن را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مطالعات نشان می دهد که نوشیدن چای سبز‪،‬‬ ‫می تواند به متناسب شدن دور کمر افراد و‬ ‫سوزاندن چربی های ناحیه کمر و پهلوها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫بنابراین نوشیدن روزانه چند فنجان چای سبز‬ ‫برای شما مناسب خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬قهوه‪:‬‬ ‫با استفاده از قهوه‪ ،‬سوخت و ساز بدن شما‬ ‫به شدت افزایش می یابد‪ .‬کافئین موجود در‬ ‫یک فنجان قهوه‪ ،‬سوخت و ساز بدن را تا ‪15‬‬ ‫درصد افزایش می دهد‪ ،‬همچنین این میزان‬ ‫کافئین به نیروهای بدن برای سوزاندن چربی‬ ‫ها کمک می کند‪.‬‬ ‫یک تا ‪ 2‬فنجان قهوه در روز‪ ،‬به خصوص قبل‬ ‫از ورزش‪ ،‬به بدن شما برای سوزاندن چربی ها‬ ‫کمک می کند‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

62


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

61


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

60


‫‪59‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫?‪Deposit vs. Down Payment‬‬ ‫موضوع مبحث این هفته‬ ‫ ‬ ‫مفهوم لغتی این دو کلمه می‌باشد که‬ ‫ممکن است در بیشتر اوقات برای‬ ‫خرید ملک مسکونی یا تجاری مشکل‬ ‫ایجاد کند‪ .‬به همین دلیل این دو‬ ‫ی بیان کردیم تا به‬ ‫لغات رو به انگلیس ‌‬ ‫سو برداشت‬ ‫باعث‬ ‫ی که‬ ‫جزئیات و دلیل ‌‬ ‫ِٔ‬ ‫از این لغات می‌باشد بپردازیم‪.‬‬ ‫قطع ًا از طریق رسانه‌های‬ ‫تصویری‪،‬صوتی‪ ،‬روز نامه‌ها و مجالت‬ ‫و حتی تبلیغات پستی که روزانه‬ ‫از طریق پست دریافت می‌کنید و‬ ‫همینطور فردی که به عنوان نماینده‬ ‫فروش یا خرید ملک خود (‪Sales‬‬ ‫‪ ) Representative‬انتخاب کرده‬ ‫و کار می‌کنید‪ ،‬بار‌ها و بار‌ها دیده و‬ ‫شنیده باشید که تنها با ‪ ۵‬درصد‪۱۰ ،‬‬ ‫درصد یا ‪ ۲۰‬درصد پیش پرداخت (‬ ‫‪) Deposit‬میتوانید صاحب ملک‬ ‫مورد نظر خود شوید‪ .‬البته که اخیرا‬ ‫به دلیل افزایش تقاضا از سوی‬ ‫خریداران و سرمایه گذاران به ندرت‪،‬‬ ‫پروژه ساختمانی مسکونی یا تجاری‬ ‫می‌بینید که با کم‌ترین مقدار پیش‬ ‫پرداخت واحد‌های خود را به فروش‬ ‫میرسانند‪ .‬در بیشتر موارد این مقدار‬ ‫از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد رقم می‌خورد و‬ ‫تنها در مواردی محدود آن شرکت‬ ‫ساختمانی ( ‪ ) Developer‬تنها‬ ‫‪ ۱۵‬درصد درخواست می‌کند‪ .‬و از‬ ‫همین‌جا س ٔو برداشت & ‪Deposit‬‬ ‫‪ Down Payment‬شروع میشود‪،‬‬ ‫با این منظور که بیشتر اوقات فرد‬ ‫خریدار تفاوت ‪ Down payment‬و‬ ‫ی هم به‬ ‫‪ Deposit‬نمی‌داند و کس ‌‬ ‫ایشان خاطر نشان نمیکند که بین این‬

‫ی وجود دارد‪ .‬لذا‬ ‫دو تفاوت بزرگ ‌‬ ‫پس از خرید ملک و به علم به اینکه‬ ‫بهترین خرید را و با کمترین مقدار‬ ‫‪ Deposit‬خریداری کرده اند مشتاقانه‬ ‫منتظر زمان تحویل ملک میشوند و آن‬ ‫زمان است که به دنبال فرد یا بانکی‌‬ ‫ی خود را دریافت‬ ‫میروند تا وام ملک ‌‬ ‫کنند‪ .‬اینجا است که نسبت به شرایط‬ ‫درامدی‪ ،‬پیش پرداخت به شرکت‌های‬ ‫سازنده ( ‪ ) Developers‬وضعیت‬ ‫ی و غیره وام شما تایید‬ ‫کردیتی ‪ ،‬مال ‌‬ ‫میشود‪ .‬برای روشن شدن موضوع به‬ ‫یک مثل توجه کنید‪ .‬فرض می‌کنیم‬ ‫فردی یک آپارتمان مسکونی را با‬ ‫مقدار ‪ ۱۵‬درصد ‪ Deposit‬خریداره‬ ‫کرده و االن زمان تحویل ملک می‌باشد‬ ‫ی برای خرید‬ ‫و ایشان باید وام بانک ‌‬ ‫کامل ملک و دریافت آن اقدام کنند‪.‬‬ ‫پس از مراجعه به بانک یا افرادی‬ ‫که در زمینه وام فعالیت میکنند(‬ ‫‪ ، )Mortgage Brokers‬متوجه این‬ ‫موضوع میشوند که باید یا ‪ ۵‬درصد یا‬ ‫‪ ۱۰‬درصد یا حتا بیشتر از این پرداخت‬ ‫ی دریافت کنند‪.‬‬ ‫کنند تا بتوانند وام ملک ‌‬ ‫و این زمان سردرگمی و نگرانی فرد‬ ‫خریدار می‌باشد‪ .‬با این گله که شرکت‬ ‫مذکور یا فردی که ملک را برای ایشان‬ ‫خریداری کردند ( ‪Real Estate‬‬ ‫‪ ) Agent‬به من چیزی در این مورد‬ ‫نگفته اند‪ .‬حاال میشود تفاوت این ‪۲‬‬ ‫کلمه را تا حدی فهمید بر این مبنا که‬ ‫شرکت سازنده مقدار و درصد پولی‌‬ ‫را که از فرد خریدار دریافت کرده به‬ ‫منظور تنها پیش پرداخت یا ودیعه بوده‬ ‫ی به دریافت‬ ‫و این موضوع هیچ ربط ‌‬ ‫وام و اینکه ایشان چه مقدار و چه‬

‫گونه میتوانند وام دریافت کنند ندارد‪.‬‬ ‫ممکن است مقدار خرید ملک باال‬ ‫باشد و یا شرایط اعتباری کردیتی‬ ‫ایشان برای دریافت وام قأئل قبول‬ ‫بانک نباشد ( ‪.) Non-Qualify‬‬ ‫لذا شدیدا توصیه میشود‪ ،‬قبل از خرید‬ ‫ملک مورد نظر خود‪ ،‬حتما با مشاور‬ ‫وام یا بانک انتخابی خود در این زمینه‬ ‫مشورت کنید تا نسبت به مقدار پیش‬ ‫پرداختی که به شرکت سازنده پرداخت‬ ‫می‌کنید‪،‬اطمینان حاصل کنید نیازی به‬ ‫پرداخت بیشتری در زمان تحویل ملک‬ ‫دارید یا همین مقدار کفایت می‌کند‪.‬‬ ‫ی که باعث شد این مطلب را‬ ‫دلیل ‌‬ ‫در این هفته مورد بحث قرار دهیم‬ ‫این بود که ‪ ،‬مشتری عزیزی در هفته‬ ‫گذشته تماس گرفتند و اظهار داشتند‬ ‫ی‬ ‫که یک واحد آپارتمانی در یک ‌‬ ‫از گران‌ترین آپارتمان‌های شیک و‬

‫لوکس تورنتو خریداری کرده با مقدار‬ ‫‪ ۲۰‬درصد پیش پرداخت و به مبلغ ‪۲‬‬ ‫میلیون دالر‪ .‬و تصور داشتند که با این‬ ‫مقدار میتوانند بقیه آن را وام از بانک‬ ‫دریافت کنند ولی‌ نسبت به مقدار‬ ‫قیمت باالی خرید ملک این کار امکان‬ ‫پذیر نیست و باید مقدار بیشتری به‬ ‫عنوان پیش پرداخت تهیه میکردند‪ .‬در‬ ‫هفته آینده در مورد جزئیات بیشتری‬ ‫برای خرید ملک از سازندگان و‬ ‫شرکت‌های ساختمانی بیشتر بحث‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫لطفا اگر این مطالب را مفید میدانید‬ ‫از اطرافیان و آشنایان خود بخواهید تا‬ ‫آن را مطالعه کنند ‪ ،‬به امید روزی که‬ ‫ی از قوانین و مسائل مالی کشور‬ ‫همگ ‌‬ ‫دوم خود کانادا مطلع باشیم‪ .‬با سپاس‬ ‫از همیاری شما عزیزان‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

58


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

57


‫‪56‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫آنچه آقایان می خواهند‪ ،‬آنچه خانم ها تصور می کنند!‬ ‫طرز فکر خانم ها درباره خواسته‬ ‫هایی که آقایان دارند‪ ،‬موجب‬ ‫می شود همیشه از دست آنها‬ ‫دلخور و عصبانی باشند و از‬ ‫داشتن یک زندگی مشترک رو‬ ‫به رشد‪ ،‬فوق العاده‪ ،‬صمیمی و‬ ‫رمانتیک ناامید شوند‪ .‬طرز فکر‬ ‫آقایان درباره خانم ها نیز به همان‬ ‫اندازه آنها را دلسرد می کند‪.‬‬

‫حتما الزم نیست این طور باشد به شرط این‬ ‫که بدانیم زن و مرد در وهله اول هر دو انسان‬ ‫هستند و خواسته های مشابهی دارند‪.‬‬ ‫من از آقایان و خانم هایی که به رشد و‬ ‫پیشرفت شخصی خود اهمیت می دادند سوال‬ ‫کردم که برای ساخت یک زندگی مشترک‬ ‫عالی چه خواسته هایی از همسر خود دارند‪.‬‬ ‫پاسخ آنها می تواند برای شما غیرمنتظره باشد‪.‬‬ ‫در این مقاله متوجه می شوید که خواسته های‬ ‫آقایان دقیقا با آن چه خانم ها در این باره فکر‬ ‫می کنند‪ ،‬منافات دارد‪ .‬هم چنین شما خانم ها‬ ‫با نکاتی آشنا می شوید که به وسیله آنها مرد‬ ‫ایده آل خود را حفظ کرده و زندگی مشترک‬ ‫فوق العاده ای خواهید داشت‪.‬‬

‫آقایان خواهان رابطه عاشقانه‪ ،‬صادقانه و بجا‬ ‫هستند‬ ‫رابطه صادقانه برای آقایان در اولویت قرار‬ ‫دارد‪ .‬یک مرد همسری می خواهد که به‬ ‫سواالت او صادقانه پاسخ بدهد و حتی در‬ ‫اطالع رسانی داوطلب و پیش قدم باشد‪ .‬او‬ ‫همسری می خواهد که با اطمینان خواسته ها و‬ ‫نیازهای خود را به زبان آورد‪ .‬او همسری می‬ ‫خواهد که واقع بین باشد و با مهربانی حقیقت‬ ‫را بیان کند‪ .‬یک مرد همسری می خواهد که‬ ‫او را سرزنش نکند و به حفظ اصالت خویش‬ ‫اهمیت بدهد‪.‬‬ ‫خانم ها گمان می کنند همسرشان از آنها می‬ ‫خواهد که سطحی نگر باشند‪ ،‬اصال نیازها و‬ ‫خواسته های خود را عنوان نکنند و هیچ چیز‬ ‫نخواهند‪ .‬خانم ها فکر می کنند آقایان آنها را‬ ‫نیازمند و بسیار حساس می دانند و می خواهند‬ ‫از خواسته های خود چشم پوشی کنند‪ .‬بعضی‬ ‫از خانم ها معتقدند که اجازه ندارند هر چیزی‬ ‫را همان طور که هست به زبان آورند و در‬ ‫صورت اظهارنظر جسورانه‪ ،‬از سوی مرد طرد‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫نکته ای برای خانم ها‪ :‬آقایان خواهان رابطه‬ ‫ای رک‪ ،‬مستقیم و شجاعانه هستند بدون این‬ ‫که خشم و مالمتی در کار باشد‪ .‬یکی از روش‬ ‫های مسرت بخش این است که یاد بگیرید‬ ‫حقایق و نیازهای خود را به او منتقل کنید‪.‬‬ ‫آقایان‪ ،‬همسری خودکفا‪ ،‬خاطر جمع و مطمئن‬ ‫می خواهند‬

‫یک مرد می خواهد همسرش او را به خاطر‬ ‫خودش ‪ -‬نه از روی ضعف و نیاز مالی و‬ ‫عاطفی ‪ -‬بخواهد‪ .‬یک مرد دوست دارد زن‬ ‫زندگی اش او را بخواهد و به او نیاز داشته‬ ‫باشد و در عین حال هویت و فردیت خود ر ا‬ ‫حفظ کند‪ .‬یک مرد می خواهد همسری فعال‬ ‫و مستقل با دوستان و عالیق جداگانه داشته‬ ‫باشد‪ .‬از سوی دیگر برای بودن در کنار همسر‬ ‫خود ارزش قایل هستند‪.‬‬ ‫خانم ها فکر می کنند آقایان نمی خواهند‬ ‫همسرشان به آنها نیاز داشته باشد‪ .‬خانم ها‬ ‫فکر می کنند مرد زندگیشان نیازی به همراهی‬ ‫آنها ندارد و برای باهم بودن هیچ ارزشی قایل‬ ‫نیست‪ .‬خانم ها فکر می کنند اگر نیازهای خود‬ ‫را بیان کنند‪ ،‬مرد را دلسرد کرده و او را فراری‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫▪ نکته ای برای خانم ها‪ :‬یک همسر خوب‪.‬‬ ‫یکی از قدرتمندترین روش های جذب مرد‬ ‫ایده آل و تشکیل یک زندگی پرهیجان این‬ ‫است که برای خودتان زندگی مسرت بخش و‬ ‫کاملی داشته باشید‬ ‫آقایان‪ ،‬خواستار رابطه و زندگی مشترک بدون‬ ‫سلطه جویی و بهره برداری هستند‬ ‫آقایان به هیچ عنوان نمی خواهند زیر نفوذ‬ ‫کسی باشند‪ .‬آنها نمی خواهند ذهن همسر خود‬ ‫را بخوانند یا سیگنال های ارسالی او را ترجمه‬ ‫کنند‪ .‬آنها نمی خواهند مجبور شوند فراتر از‬ ‫حد آمادگی خود در یک رابطه پیش بروند‪.‬‬ ‫آنها نمی خواهند به خاطر تمام مشکالتی که‬ ‫پیش می آید سرزنش شوند‪ .‬آنها نمی خواهند‬ ‫در این بازی‪ ،‬مطیع و فرمانبردار کسی باشند‪.‬‬ ‫به عقیده خانم ها‪ ،‬آقایان اصال دوست ندارند‬ ‫حرف بزنند و تنها راه انتقال نیاز به آنها همین‬ ‫زیرکی و روش های ماهرانه است‪ .‬آنها فکر می‬ ‫کنند برای پیشرفت زندگی باید مرتبا به آقایان‬ ‫نکاتی را گوشزد کنند‪ .‬طرز فکر خانم ها این‬ ‫است که آقایان ارزشی برای تعریف و تمجید‬ ‫قایل نیستند‪ ،‬پس باید فقط آنها را سرزنش‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نکته ای برای خانم ها ‪ :‬آقایان‪ ،‬زرنگی و‬ ‫زیرکی شما را در هیچ زمان و تحت هیچ عنوان‬ ‫تحمل نمی کنند‪ .‬برای جذب مرد ایده آل و‬ ‫تشکیل زندگی مشترک عالی‪ ،‬یاد بگیرید در‬ ‫سرتاسر زندگی بدون ذره ای تردید خواسته‬ ‫ها و نیازهای خود را بیان کنید‪ .‬باید بگیرید‬ ‫مراقب وقت همسرتان باشید‪ .‬یاد بگیرید از او‬ ‫تعریف و تمجید کنید‬ ‫آقایان‪ ،‬خواهان رشد هستند‬ ‫یک مرد همسری می خواهد که شهامت و توان‬ ‫خندیدن به اشتباهات خودش را داشته باشد‪.‬‬ ‫او همسری می خواهد که بتواند سهم و نقش‬ ‫خود را در زندگی مشترک ببیند و آن را پیاده‬ ‫کند‪ .‬زن باید ثبات احساسی و عاطفی داشته‬ ‫باشد‪ .‬یک مرد می خواهد همسرش از لحاظ‬ ‫فردی رشد کند و مسوولیت رویدادهای عاطفی‬ ‫زندگی خود را برعهده بگیرد‪.‬‬

‫خانم ها فکر می کنند آقایان از آنها می‬ ‫خواهند که همیشه خوب باشند‪ .‬آنها گمان‬ ‫می کنند همسرشان هیچ عالقه ای به رشد و‬ ‫پیشرفت روابط و زندگی دونفره خود ندارند‪.‬‬ ‫آنها فکر می کنند آقایان فقط به دنبال خانم‬ ‫های زیبا هستند و اصال به رشد عاطفی‪،‬‬ ‫محبت و مهربانی‪ ،‬نقش حمایتی یا عشق یک‬ ‫زن توجهی نمی کنند‪.‬‬ ‫نکته ای برای خانم ها ‪ :‬یک مرد به دنبال‬ ‫همسری می گردد که به بلوغ عاطفی رسیده‬ ‫باشد‪ .‬بلوغ عاطفی به معنای این نیست که‬ ‫احساس نداشته باشید‪ ،‬یعنی این که بتوانید‬ ‫مسوولیت احساسات خود را برعهده بگیرید‪.‬‬ ‫برای جذب یک مرد ایده آل و تشکیل یک‬ ‫زندگی بادوام‪ ،‬باید یاد بگیرید مسوولیت‬ ‫احساسات و عواطف خودن را قبول کنید‪.‬‬ ‫آقایان‪ ،‬از زندگی مشترک خود وفاداری و تعهد‬ ‫می خواهند‬ ‫وفاداری جزء بایدهای زندگی مشترک است‪.‬‬ ‫در واقع یک مرد همسری را می خواهد که‬ ‫از صمیم قلب به زندگی مشترک خود وفادار‬ ‫بماند‪ .‬به اعتقاد خیلی ها تعهد به معنای‬ ‫وفاداری و اشتیاق برای تالش ‪ -‬حتی در‬ ‫شرایط سخت زندگی ‪ -‬است‪.‬‬ ‫به عقیده خانم ها‪ ،‬آقایان دوست ندارند برای‬ ‫حفظ زندگی مشترک خود تالش کنند و به‬ ‫محض این که شرایط کمی پیچیده و بغرنج‬ ‫شود‪ ،‬پا به فرار می گذارند‪.‬‬ ‫نکته ای برای خانم ها ‪ :‬آقایان نیز به اندازه‬ ‫شما خانم ها از بی وفایی نفرت دارند‪ .‬مردان‬ ‫اهل زندگی می دانند چگونه باید زندگی خود‬ ‫را بسازند و از وفاداری به عنوان یکی از اجزاء‬ ‫اصلی زندگی مشترک خبر دارند‪.‬‬ ‫آقایان‪ ،‬همسری می خواهند که بداند چگونه‬ ‫باید با مرد زندگی خود رفتار کند‬ ‫بسیاری از خانم ها با همسر خود چنان رفتاری‬ ‫می کنند که غرور آنها را می شکنند و به آنها‬ ‫احساس بی لیاقتی و عدم کفایت می دهند‪.‬‬ ‫مردان به شنیدن تعریف و تمجید نیاز دارند‪،‬‬ ‫باید بدانند چه کارهای خوبی انجام داده اند و‬ ‫آن قدر همسر خوبی هستند که عشق و قدردانی‬ ‫همسرشان را از آن خود کرده اند‪.‬‬ ‫خانم ها فکر می کنند آقایان نیازی به آنها‬ ‫ندارند و برای نظرات‪ ،‬حمایت و تعریف و‬ ‫تمجید آنها ارزشی قایل نیستند‪ .‬به عقیده خانم‬ ‫ها مردها برخالف زن ها به خیلی چیزها اصال‬ ‫اهمیت نمی دهند‪ ،‬به همین دلیل است که زن‬ ‫مرتبا مجبور است زبان به گله و شکایت باز‬ ‫کند‪ .‬مالمت و سرزنش‪ ،‬تنها راهی برای بیان‬ ‫دلخوری و رنجش است‪.‬‬ ‫نکته ای برای خانم ها ‪ :‬بیشتر آقایان خواهان‬ ‫تشکر و قدردانی از سوی همسر خود هستند‪.‬‬ ‫تشکر کردن از همسر به جای پیدا کردن خطاها‬ ‫و اشتباهات او‪ ،‬یکی از قدرتمندترین ابزارهایی‬ ‫است که برای دوام زندگی مشترک در اختیار‬ ‫شماست‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

55


‫‪54‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫دالر ‪ ۴۰۰۰‬تومان؛ سکه ‪ ۱۵۰۰۰۰۰‬تومان‪:‬‬ ‫بازار ارز گوش به فرمان نیست‬ ‫کلمه – گروه اقتصادی‪ :‬آخرین‬ ‫گزارش ها از بازار آزاد معامالت‬ ‫ارز در تهران حاکی است که‬ ‫قیمت دالر آمریکا از مرز ‪۴۰۰۰‬‬ ‫تومان فراتر رفته و نرخ سکه‬ ‫بهار آزادی (طرح جدید) هم به‬ ‫یک میلیون و پانصد هزار تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار کلمه‪ ،‬صبح‬ ‫امروز در صرافی های تهران‬ ‫(خیابان های جمهوری و‬ ‫فردوسی) بین ‪ ۳۷۰۰‬تا ‪۳۹۰۰‬‬ ‫تومان معامله می شد که وقتی به‬ ‫ساعات ظهر رسید‪ ،‬قیمت های‬ ‫معامالت غیر رسمی از مرز ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان گذشت‪.‬‬

‫این در حالی است که همچنان جو امنیتی‬ ‫بر بازار حاکم است و به ویژه در محدوده‬ ‫چهارراه استانبول‪ ،‬حضور نیروهای پلیس و‬ ‫لباس شخصی همچنان مشهود است‪ .‬این فضا‪،‬‬ ‫با تهدیدهای علنی در رسانه ها و نیز دستگیری‬ ‫های پراکنده همراه بوده است‪.‬‬ ‫اما به نظر می رسد که مهار کار از دست‬ ‫دولت و بانک مرکزی خارج شده و اقتصاد‬ ‫می خواهد به حاکمیت ثابت کند که مانند‬ ‫سیاست‪ ،‬گوش به فرمان نیست و با بگیر و ببند‬ ‫هم نمی توان رویاروی واقعیت های آن ایستاد؛‬ ‫واقعیت هایی که مستقیما ناشی از سیاست های‬ ‫دولت و متحدانش در این سالهاست‪.‬‬ ‫گزارش های در اختیار کلمه حاکی از این‬ ‫است که به تازگی مشاور وزیر اقتصاد در‬ ‫جلسه‌ای گفته است از اول سال تا کنون ‪۲۴‬‬ ‫میلیارد دالر به بازار تزریق کرده‌ایم و نتیجه‬ ‫نگرفتیم‪.‬‬ ‫به گفته این مقام دولتی‪ ،‬آخرین راه حلی که‬ ‫به نظر دولت رسیده‪ ،‬دادن مسئولیت مهار بازار‬ ‫ارز به وزارت اطالعات است؛ هرچند خود او‬ ‫هم اذعان کرده که این یک راه حل مسکن‬ ‫گونه و موقت است و اصل مشکل را حل‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫اما به نظر نمی رسد حتی این راه حل هم‬ ‫جواب داده باشد‪ ،‬آنچنان که می بینیم با وجود‬ ‫همه برخوردهای امنیتی و پلیسی‪ ،‬قیمت دالر‬ ‫همچنان سر باز ایستادن ندارد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش ها‪ ،‬قیمت سکه هم امروز‬ ‫افزایش یافت و سکه طرج جدید به ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫ریال رسید و سکه طرح قدیم اما ‪ ۵۰‬هزار‬

‫تومان کمتر معامله می شود‪.‬‬ ‫قیمت دالر آمریکا در حالی از ‪ ۴۰۰۰‬تومان‬ ‫عبور کرده که بانک مرکزی امروز نرخ ارز‬ ‫مبادله ای را برای هر دالر ‪ ۲۵۴۵‬تومان اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬

‫پیش بینی فعاالن بازار این است که نرخ دالر‬ ‫پس از نوسان اندک در امروز و فردا‪ ،‬در هفته‬ ‫آینده همچنان در محدوده چهار هزار تومان‬ ‫بماند‪ ،‬هرچند فاصله ‪ ۱۵۰۰‬تومانی نرخ ارز‬ ‫غیر مرجع و قیمت معامالت واقعی هم چیزی‬

‫نیست که برای بازار قابل تحمل باشد و اگر‬ ‫قیمت ارز مبادله ای افزایش نیابد‪ ،‬ممکن‬ ‫است بار دیگر شوک و التهاب‪ ،‬بازار تولید و‬ ‫مصرف را فرا بگیرد‪.‬‬


‫‪53‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫را جبران کنیم‪ .‬هیالورونیک‌اسید در پوست همه‬ ‫افراد وجود دارد‪ ،‬اما با افزایش سن مقدارش‬ ‫کم می‌شود و از علل خشک‌تر شدن پوست‪،‬‬ ‫کم‌شدن آن است‪.‬‬ ‫آیا کسی که تغذیه سالمی داشته باشد‪ ،‬یعنی‬ ‫روزی ‪ ۸‬لیوان آب‪ ،‬میوه و سبزی کافی که‬ ‫باعث شادابی پوست می‌شوند‪ ،‬مصرف کند و‬ ‫پوست خوبی هم داشته باشد‪ ،‬باز هم به آبرسانی‬ ‫نیاز دارد؟‬ ‫نه‪ ،‬آبرسانی یک کار فانتزی است‪ ،‬نه یک‬ ‫روش درمانی‪ .‬این کار بیشتر برای زیبا و شاداب‬ ‫کردن پوست انجام می‌شود‪ ،‬بنابراین کسی که‬ ‫پوست خوبی دارد‪ ،‬به آن نیازی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کسانی که پوست خشک یا چرب دارند چطور؟‬ ‫چون بعد از هیدرودرمی ‌باید از کرم‌های‬ ‫مرطوب کننده و چرب کننده استفاده کرد‪،‬‬ ‫کسانی که پوست چرب و جوش‌دار دارند‪،‬‬ ‫نباید این کار را انجام دهند‪ .‬چون جوش‌ها‬ ‫بیشتر می‌شود‪ ،‬اما کسانی که پوست خشک و‬ ‫معمولی دارند‪ ،‬می‌توانند از این روش استفاده‬ ‫کنند‪ .‬البته آبرسانی بیشتر برای پوست‌های‬ ‫خشک پیشنهاد می‌شود‪ .‬بعد از آن هم الزم‬ ‫است از کرم مرطوب‌کننده قوی استفاده کرد‬ ‫تا رطوبت پوست حفظ شود‪.‬‬ ‫برخی آرایشگران پیشنهاد می‌کنند دستگاه‬ ‫ی یا وسایل آبرسانی را از داروخانه‬ ‫هیدرودرم ‌‬ ‫تهیه و در منزل‪ ،‬خودمان این کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫نظر شما چیست؟‬ ‫بهترین کار این است که برای رطوبت رساندن‬ ‫به الیه بیرونی پوست در منزل‪ ،‬از دستگاه بخور‬

‫یا اسید میوه ضعیف که الیه‌های شاخی را‬ ‫ی انجام‬ ‫برمی‌دارد و در واقع نوعی هیدرودرم ‌‬ ‫می‌دهد‪ ،‬استفاده کرد‪ .‬در این روش‪ ،‬بخار آب‬ ‫جذب پوست می‌شود‪ ،‬اما حتما باید بعد از آن از‬ ‫کرم‌های مرطوب‌کننده استفاده کرد تا رطوبت‬ ‫پوست را نگه‌دارد‪.‬‬ ‫آبرسانی به پوست چه فواید و چه عوارضی‬ ‫دارد؟‬ ‫این کار باعث شادابی و زیبایی پوست می‌شود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه چین و چروک سطحی پوست هم‬ ‫کمتر به نظر می‌رسد‪ .‬عارضه‌ای هم ندارد‪.‬‬ ‫توصیه شما برای داشتن پوستی شاداب در‬ ‫خانم‌ها در سنین مختلف (جوانی‪ ،‬میانسالی‪،‬‬ ‫پیری) چیست؟‬ ‫خانم‌ها برای اینکه پوستی شاداب داشته باشند‪،‬‬ ‫اول باید عواملی که پوست را خراب می‌کنند‪،‬‬ ‫بشناسند که عبارتند از‪:‬‬ ‫ نورآفتاب‪ :‬نورآفتاب برای همه مضر است‪.‬‬‫اشعه فرابنفش باعث ایجاد لک‪ ،‬سرطان پوست‬ ‫و… می‌شود‪ .‬کسانی که پوست سفید‪ ،‬چشم‬ ‫و موی روشن دارند‪ ،‬بیشتر در معرض آسیب‬ ‫هستند‪ .‬بنابراین اولین کار‪ ،‬استفاده از ضدآفتاب‬ ‫و پرهیز از نور آفتاب است‪ .‬استفاده از کاله لبه‬ ‫دار و عینک آفتابی هم می‌تواند کمک‌کننده‬ ‫باشد‪ .‬باید ‪ ۲۰‬دقیقه قبل از خروج از منزل‪ ،‬کرم‬ ‫ضدآفتاب را زد و هر ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ساعت آن را تمدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کسانی که پوست خشک دارند یا در محیط‬ ‫خشک زندگی می‌کنند‪ ،‬زودتر از کسانی که‬ ‫پوست چرب دارند‪ ،‬دچار پیری پوست می‌شوند‬ ‫‪ -‬تغذیه بد‪ :‬نوشیدن آب به میزان کافی‪،‬‬

‫مصرف میوه و سبزی‌های تازه و میوه‌های‬ ‫حاوی ویتامین‌های ‪ C، B‬و ‪ ،E‬از پیری‬ ‫پوست جلوگیری و رادیکال‌های آزاد را‬ ‫که عامل اصلی پیری سلولی هستند‪ ،‬خنثی‬ ‫می‌کند‪ .‬میوه‌های سرخ مثل شاتوت‪ ،‬آلبالو‬ ‫و توت و گوجه آنتی‌اکسیدان طبیعی برای‬ ‫جوانی پوست دارند و توصیه می‌شود به جای‬ ‫مولتی‌ویتامین‌های صنعتی‪ ،‬از میوه‌های تازه‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫ استراحت و خواب ناکافی‪ :‬کسی که خواب‬‫خوبی ندارد‪ ،‬پوستش زودتر آسیب می بیند‪.‬‬ ‫ استرس‪ :‬استرس باعث تقویت رادیکال‌های‬‫آزاد و پیری سلولی و پوست می‌شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫سعی کنید زندگی آرامی داشته باشید تا روح و‬ ‫درنتیجه پوستتان آرام باشد و دیرتر دچار پیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ خشکی پوست‪ :‬کسانی که پوست خشک‬‫دارند یا در محیط خشک زندگی می‌کنند‪،‬‬ ‫زودتر از کسانی که پوست چرب دارند‪ ،‬پیر‬ ‫می‌شوند و باید از مرطوب‌کننده‌های مناسب‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫ مصرف سیگار و دخانیات‪ :‬سیگار عامل‬‫بسیار مهمی‌در تخریب الیاف کالژن و االستین‬ ‫پوست است‪ .‬پوست کسی که به هر دلیلی‬ ‫سیگار می‌کشد‪ ۱۰ ،‬سال زودتر پیر می‌شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به‌تدریج تیره و کدر خواهد شد و‬ ‫خطوط دور چشم و دور دهان هم بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫بعضی از آرایشگاه‌ها کار آبرسانی به پوست را‬ ‫انجام می‌دهند‪ .‬آیا این امر فصل مشترکی بین‬ ‫کار شما و آنهاست؟‬

‫انجام برخی اقدام‌ها مانند پیلینگ با اسید میوه‬ ‫ی به‌وسیله افرادی که‬ ‫ضعیف یا هیدرودرم ‌‬ ‫آموزش ‌دیده‌اند در آرایشگاه‌ها مشکلی ایجاد‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬اما متاسفانه این اقدام‌ها را افرادی انجام‬ ‫می‌دهند که تبحری در آن ندارند‪ .‬مثال عده‌ای‬ ‫پیلینگ را با اسید قوی میوه انجام می‌دهند که‬ ‫باعث سوختگی پوست‪ ،‬ایجاد لک سفید و‬ ‫عوارض دیگر خواهد شد‪ .‬مواردی داشته‌ایم که‬ ‫دچار این عوارض شده‌اند و مجبور شده‌ایم از‬ ‫لیزردرمانی برای بهبود نسبی آنها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در برخی آرایشگاه‌ها کسانی به این امور‬ ‫می‌پردازند که مدارک این کار را اغلب از‬ ‫خارج از کشور گرفته‌اند‪ .‬آنها قابل‌اعتمادند؟‬ ‫نمی‌شود به این مدارک اعتماد کرد‪ .‬برخی از‬ ‫این افراد حتی به آن کشور هم نرفته‌اند و در‬ ‫عرض یک هفته می‌توانند این مدرک را بگیرند‬ ‫و اتفاقا مدرک باعث می‌شود جسورتر بشوند و‬ ‫کارهایی که اطالعات چندانی هم در موردشان‬ ‫ندارند‪ ،‬انجام بدهند‪ ،‬بنابراین حتما باید برای‬ ‫این اقدام‌ها به پزشک متخصص پوست مراجعه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگر کسی مشکل خاصی مثل لک پوستی یا خال‬ ‫جدید پیدا کرد‪ ،‬حتما باید با متخصص پوست‬ ‫مشورت کند‪ .‬گاهی از بیماری‌های پوستی با‬ ‫غفلت گذر یا به افراد ناآگاه مراجعه می‌شود‪.‬‬ ‫غافل از اینکه بعضی بیماری‌ها اول به صورت‬ ‫خال خود را نشان می‌دهند و اقدام‌های درمانی‬ ‫نسنجیده‌ای مانند سوزاندن آن خال به‌وسیله‬ ‫افراد ناآگاه‪ ،‬ممکن است باعث مرگ‬ ‫بیمار هم بشود‪.‬‬


‫‪52‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ی یا آبرسان‬ ‫یدرودرم ‌‬ ‫در مورد ه‬ ‫همه چیز‬ ‫یکی از روش‌های موثر‬ ‫شاداب‌کردن پوست‪ ،‬آبرسانی‬ ‫است که این کار بیشتر در‬ ‫آرایشگاه‌ها انجام می‌شود‪ .‬از آنجا‬ ‫که پوست بیرونی‌ترین اندام بدن‬ ‫است که با قسمت‌های مختلفی در‬ ‫تماس است‪ ،‬توجه به سالمت آن‬ ‫در اولویت است‪ .‬امروزه بیشتر‬ ‫خانم‌ها به جوانی‪ ،‬شادابی و زیبایی‬ ‫پوستشان بیشتر از گذشته اهمیت‬ ‫می‌دهند‪ .‬برای آشنایی بیشتر با‬ ‫آبرسانی پوست یا هیدرودرمی در‬ ‫ادامه مطلب با ما همراه باشید ‪.‬‬ ‫یکی از روش‌های شاداب‌کردن پوست‪،‬‬ ‫آبرسانی است که این کار بیشتر در آرایشگاه‌ها‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬اغلب آرایشگران معتقدند‬ ‫آبرسانی به پوست برای هر پوستی و هر سنی‬ ‫بدون ضرر است و با توجه به نوع هر پوست‪،‬‬ ‫می‌شود روش‌های مختلفی برای این کار‬ ‫انتخاب کرد‪.‬‬ ‫آنها می‌‌گویند آبرسانی به ترمیم‪ ،‬جرم‌گیری‪،‬‬ ‫پاکسازی‪ ،‬الیه‌برداری و… پوست کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬بعضی از آرایشگران انجام این اقدام را‬ ‫هفته‌ای ‪ ۴‬بار‪ ،‬برخی هفته‌ای یک بار و برخی‬ ‫هم سالی یک بار پیشنهاد می‌کنند‪ .‬حتی عده‌ای‬ ‫پیشنهاد می‌کنند هرکس خودش مواد آبرسان را‬ ‫از داروخانه تهیه و در منزل استفاده کند‪.‬‬ ‫با آقای دکتر بهروز باریک‌بین‪ ،‬متخصص‬ ‫پوست و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی در این مورد صحبت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫آبرسانی به پوست یعنی چه و به چه منظور انجام‬ ‫می‌شود؟‬ ‫با آبرسانی یا هیدرودرمی‌‪ ،‬از راه بیرونی‬ ‫رطوبت پوست افزایش می‌یابد‪ .‬با این روش‬ ‫به دلیل رطوبت‌رسانی به سلول‌های الیه شاخی‬ ‫و تورژسانس آنها و تورم سلول‌ها‪ ،‬پوست‬ ‫شاداب‌تر می‌شود و فرد احساس خوبی در مورد‬ ‫کیفیت پوست خود پیدا می‌کند‪ ،‬اما چون اثر‬ ‫آبرسانی موقت است‪ ،‬بهتر است فقط قبل از‬ ‫مهمانی یا مراسم خاص انجام شود‪.‬‬ ‫بهترین سن برای آبرسانی چیست؟‬ ‫از سن ‪ ۳۰‬سال به باال‪ ،‬زیرا با افزایش سن‪ ،‬چین‬ ‫و چروک پوست (به‌خصوص در پوست‌های‬ ‫خشک) بیشتر می‌شود‪ .‬امروزه با به کار بردن‬ ‫روش‌هایی می‌توان با تزریق مواد جاذب آب‪،‬‬ ‫پوست را هیدراته کرد‪.‬‬ ‫شایع‌ترین روش‪ ،‬مزوتراپی است که در آن‬ ‫هیالورونیک‌اسید که یک گلیکوپروتئین جاذب‬ ‫آب است به پوست داده می‌شود تا کمبود آن‬

‫ی به پوست‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

51


‫‪50‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ن انجام داد!‬ ‫ز غذا خورد‬ ‫عد ا‬

‫ی که نباید ب‬ ‫هفت کار‬ ‫بعد از غذا سیگار نکشید!‬ ‫تخقیقات نشان میدهد‪ ،‬ضرری که‬ ‫کشیدن یک نخ سیگار بعد از غذا‬ ‫به بدن وارد میکند معادل کشیدن‬ ‫‪ 10‬نخ سیگار است‪ .‬این امر نیز‬ ‫ریسک ابتال به سرطان را افزایش‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫بعد از غذا میوه نخورید!‬ ‫خوردن میوه بعد از صرف غذا باعث جمع‬ ‫شدن هوا در معده میشود‪ .‬متخصصان میگویند‪:‬‬ ‫"یک ساعت قبل و یک تا دو ساعت بعد از‬ ‫غذا بهترین زمان خوردن میوه است‪" .‬‬ ‫بعد از غذا چای ننوشید!‬ ‫به گفته پزشکان نوشیدن چای بعد از غذا برای‬ ‫سالمتی مضر است‪ .‬نوشیدن چای سرعت هضم‬ ‫مواد پروتئینی را کاهش داده و مانع از جذب‬ ‫کامل ویتامین ها میگردد‪ .‬به عنوان مثال چایی‬ ‫که بالفاصله بعد از غذا مصرف میشود جذب‬ ‫آهن در بدن را محدود میکند‪ .‬از اینرو به ویژه‬

‫کسانی که دچار کم خونی هستند باید به این‬ ‫نکته بیشتر توجه داشته باشند‪ .‬به گفته پژشکان‬

‫بهترین زمان برای نوشیدن چای نیز حداقل‬ ‫یک ساعت بعد از غذا میباشد‪.‬‬

‫بعد از غذا کمربندتان را شل نکنید!‬ ‫شل کردن کمربند بعد از غذا باعث گره‬ ‫خوردن روده میشود‪ .‬توصیه میشود به اندازه‬ ‫ای غذا بخورید که نیازی به شل کردن‬ ‫کمربندتان نداشته باشید‪.‬‬ ‫بعد از غذا پیادروی نکنید!‬ ‫پیادروی بعد از غذا باعث سوء هاضمه شده‬ ‫و برای سالمتی مضر است‪ .‬شما میتوانید یک‬ ‫ساعت بعد از صرف غذا پیادروی کنید که این‬ ‫برای سالمتی شما مفیدتر خواهد بود‪.‬‬ ‫بالفاصه بعد از غذا حمام نکنید!‬ ‫حمام کردن بعد از غذا باعث افزایش گردش‬ ‫خون در دستها و پاها میشود‪ .‬در عین حال‬ ‫باعث میشود تا خون به اعضای داخلی مانند‬ ‫معده کمتر برسد! این نیز فعالیت سیستم‬ ‫گوارشی را دچار مشکل میکند‪.‬‬ ‫بالفاصه بعد از غذا نخوابید!‬ ‫خواب بعد از غذا باعث کند شدن فعالیتهای‬ ‫سیستم گوارشی شده و نهایتا میتواند منجر به‬ ‫التهاب روده و ناراحتی معده شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این خواب بعد از غذا باعث چاقی‬ ‫میشود!!!‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

49


‫‪48‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫پ‬

‫ی ترشیده‬ ‫ر‬

‫پری ترشيده بود‪ 45 .‬سال داشت و‬ ‫سالها بود که توی بايگانی شرکت‬ ‫پر یتر شید هد ا ستا نکو تا هبر ا د ر م‬ ‫کار می کرد‪ .‬کارش اين بود که‬ ‫نامه های رسيده را دسته بندی و‬ ‫بايگانی می کرد‪ .‬ظاهرش خيلي‬ ‫بد نبود‪ ،‬بود‪ .‬صورتش پف داشت‬ ‫و چشم هايش کمي ريز بود‪ .‬قد‬ ‫و پاهای کوتاهی داشت‪ .‬گرد و‬ ‫چاق بود‪ .‬اغلب کفش ورزشی می‬ ‫پوشيد و اين کفش ها اثر زنانگی‬ ‫اش را کمتر می کرد‪ .‬يکی دو بار‬ ‫از پچ پچ و خنده منشی شرکت‬ ‫برادرم فهميدم عاشق شده و با يکی‬ ‫سر و سری پيدا کرده اما يک هفته‬ ‫نگذشته بود که با چشمیهای گريان‬ ‫ديدمش که پنهانی آب دماغش‬ ‫را با دستمال کاغذيی پاک می‬ ‫کرد‪ .‬اين اتفاق بی اغراق دو سه‬ ‫بار تکرار شده بود اما اين آخری‬ ‫ها اتفاق عجيب غريبی افتاد‪ .‬صبح‬ ‫ها آقايی پری را می رساند سر کار‬ ‫که زيباترين دخترها هم دهان‬ ‫شان از تعجب باز مانده بود‪ .‬فکر‬ ‫کنم اص ً‬ ‫ال پری او را به عمد آورد‬ ‫و به همه معرفی کرد تا سال ها‬ ‫ناکامی و خواستگار های درب و‬ ‫داغونش را جبران کند‪ .‬آن روزها‬ ‫احساس می کردم پری روی زمين‬ ‫راه نمی رود‪. .‬‬ ‫با اينکه بايگانی کار زيادی نداشت اما پری دائم‬ ‫از پشت ميزش اين طرف و آن طرف می رفت‪،‬‬ ‫سر ميز دوستانش می ايستاد و اغلب اين جمله‬ ‫را می شنيدم؛ «وا قربونت برم‪ ،‬قابل نداشت»‪ ،‬يا‬ ‫«نه نگو تو رو خدا‪ ،‬اص ً‬ ‫ال‪ ».‬چنان شاد و شنگول‬ ‫بود که يا همه را به حسادت وامی داشت يا اثر‬ ‫نيروبخشی روی ديگران می گذاشت‪.‬‬ ‫اين روزها اندک دستی هم به صورتش می برد‬ ‫و سايه ماليم آبی روی پلک هايش می زد که‬ ‫او را بيشتر شبيه دخترهای افغان می کرد‪ .‬ساعت‬ ‫ها برای ما زود می گذشت و برای پری دير‬ ‫چون دائم به ساعت روی مچش که در چاقی‬ ‫دستش فرو رفته بود نگاه می کرد و انتظار می‬ ‫کشيد‪ .‬سر ساعت دو که می شد آقا بهروز می‬ ‫آمد توی شرکت و با حجب و حيا سراغ پری‬

‫تان کوتاه‬ ‫‪ -‬داس‬

‫را می گرفت‪.‬‬ ‫همه انگار در اين شادی رابطه با آنها شريکند‪.‬‬ ‫منشی شرکت می گفت؛ «بفرمايين‪ .‬بنشينين‪.‬‬ ‫پری االن مياد‪ ،‬اتاق آقای رئيسه‪ ».‬و آقابهروز‬ ‫که قد بلندی داشت با پاهای کشيده و موهايی‬ ‫بين بور و خرمايي روی صندلی می نشست و‬ ‫به کسي نگاه نمی کرد‪ .‬چشم می دوخت به‬ ‫زمين تا پری بيايد‪ .‬وقتی پری از اتاق رئيس می‬ ‫آمد بيرون انگار که شوهرش منتظرش است با‬ ‫صميميتی وصف ناپذير می گفت؛ «خوبي االن‬ ‫ميام‪ ».‬می رفت و کيفش را برمی داشت و با‬ ‫آقابهروز از در می زدند بيرون‪.‬‬ ‫اين حال و هوای عاشقانه تا مدت ها ادامه‬ ‫داشت تا اينکه باالخره حرف ازدواج و عروسی‬ ‫و قول و قرارهای بعدی به ميان می آمد‪ .‬قرار‬ ‫شد در يک شب دل انگيز تابستانی عروسی در‬ ‫باغي بزرگ گرفته شود‪ .‬همه بچه هاي شرکت‬ ‫دعوت شدند‪ ،‬حتی رئيس که مطمئن بوديم به‬ ‫داليل مذهبی در اين گونه مراسم هرگز شرکت‬ ‫نمی کند‪ .‬بعد از آن بود که حال و هوای عاشقانه‬ ‫پری جايش را به اضطراب قبل از ازدواج داد‪.‬‬ ‫پری دائم با دخترهای شرکت حرف می زد و‬

‫نگران بود عروسی خوب برگزار نشود‪ ،‬غذا‬ ‫خوب نباشد‪ ،‬ميهمان ها از قلم بيفتند و هزار تا‬ ‫چيز ديگر که دخترهای دم بخت تجربه کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫حاال شرکت مهندسی آب و خاک برادرم شده‬ ‫بود يک خانواده شاد ولی مضطرب‪ .‬همه منتظر‬ ‫بودند تا پری را به خانه بخت بفرستند تا اين‬ ‫اطمينان را پيدا کنند که اگر پری با اين بر و‬ ‫رو می تواند شوهر به اين شاخی پيدا کند‪ ،‬پس‬ ‫جای اميدواری برای بقيه بسيار بيشتر است‪.‬‬ ‫آقابهروز هم طبق روال سابق صبح ها پری را‬ ‫می آورد می رساند و عصرها او را می برد ولی‬ ‫ديالوگ ها کمی عوض شده بود و هر کس‬ ‫آقابهروز را می ديد باالخره تکه يی بهش می‬ ‫انداخت؛ درباره داماد بودنش و از اين حرف‬ ‫های بی نمک که به تازه دامادها می زنند‪.‬‬ ‫باالخره مراسم ازدواج نزديک شد و قرار شد‬ ‫در آخرين جمعه مرداد ‪ 78‬آنها در باغی اطراف‬ ‫کرج عروسی کنند اما سه روز مانده به ازدواج‬ ‫بهروز غيبش زد و تمام پس انداز سال ها کار او‬ ‫را با خودش برد‪.‬‬ ‫قرار بود پول هايشان را روی هم بگذارند و يک‬

‫خانه نقلی بخرند که نشد و بهروز با ايران اير به‬ ‫ترکيه و از آنجا به استراليا رفت و همه ما را‬ ‫بهت زده کرد‪ .‬روز شنبه نمی دانستيم چطور سر‬ ‫کار برويم و چه جوری توی چشم های پری‬ ‫نگاه کنيم‪ .‬حتی می ترسيديم بهش زنگ بزنيم‪.‬‬ ‫آقای رئيس به منشی گفت؛ «قطعاً پری مدتی‬ ‫نمياد‪ ،‬کسی رو جاش بذارين تا حالش بهتر‬ ‫بشه‪ ».‬اما پری صبح از همه زودتر آمد؛ با جعبه‬ ‫يی شيرينی‪.‬‬ ‫ته چشم هايش پر از اشک بود‪ .‬شيرينی را به‬ ‫همه حتی به آقاي رئيس تعارف کرد‪.‬‬ ‫منشی که از همه کم حوصله تر و فضول تر‬ ‫بود در ميان بهت و ناباوری همه ما گفت؛ «مگه‬ ‫برگشته؟»‬ ‫پری گفت‪« :‬نه سرم کاله گذاشت ولی مهم‬ ‫نيست‪ .‬اين چند ماه بهترين روزهای زندگيم‬ ‫بود‪ ».‬قطره اشک کوچکي از گوشه چشم‬ ‫هايش پايين ريخت‪.‬‬ ‫ما فهميديم راست می گويد‪ .‬مهم نيست که سر‬ ‫همه ما کاله رفته بود‪ ،‬مهم اين بود که ما‬ ‫ماه ها روی ابرها بوديم و با حال و‬ ‫هوای پری حال می کرديم‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

‫آ‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‌‫ا شمای‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫جا‬ 416.512.9874

Read This Magazine Online . www.

Javanantoronto.com

47


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

46

,big effect on immune system ‫دیگه خسته شده بودم که با دکتر تائبی‬ ‫ و در‬،‫تلویزیون آشنا شدم‬ ‫از‬ Thank you, Thank you, Tel: 905-889-2526 Fax:‫طریق‬ 905-889-3897 1389 ûBìpùì 1 úHñzXñK 44 44 ‫ی‬ ‌ ‫همان جلسه اول ریشه بیماری‌های پ‬ Thank you for making me ‫ی مرا در استرس و شوک عصبی‬ ‌ ‫در پ‬ feel better." Sandy Meguil , ،‫ ابتدا با تقویت انرژی بدن‬،‫پیدا کرد‬ Toronto ‫بعد با تقویت سیستم دفاعی در مدت‬ ‫" هر وقت استرس داشتم بالفاصله سرما‬ ?lyBG ÿoBíýG úz،‫میزدم‬ üo Q‫سرفه‬ uA ò ß í ì x p P u A ú Þ l ý ð A lýì Bü@ |˜| ،‫ ماه کامال به بهبودی کامل رسیدم‬۲ ‫ هفته‬۲ ‫ و تا‬،‫میخوردم‬ ‫ و نگرانی که‬،‫دفاعی بدن وارد می‌کند‬ ‫و االن در طول زمستان شاید یک بر‬ ‫آنتی بیوتیک‌ها هم بیشتر ضعیف‬ .lñßýì ØýÏÃO Ao )ólG( îvWô ûlyÀhy ûpìqôo ,pOpSõì ,pPùG : þðBìok þÏýHÆ ‫است‬ ‫استرس‬ ‫ریش‬ òì úG qôpOo@ êßzì ÿApG Àhy úÞ QuA ûly BøoBG ‫سرما بخورم و آن هم به سرعت خوب‬ ‫ به طوریکه‬،‫هم میکرد و یبسا میداد‬ þHðBW ÅoAõÎ óôlG qA úÞ‫ضعیف‬ lñßýì óB‫را‬ ýG { BíéÞ ò‫سیستم‬ ýèôA ok ô l‫تدریجا‬ ñßýì úÏW،Apì ‫کرده‬ ‫ی‬ ‌ O‫ایمان‬ ‫ تورنتو‬،‫ کا‬- ‫ مسعود‬.‫می‌‌شود‬ .‫سرگیجه می‌‌گرفتم‬ ! ! ? Q u A Q c A o B ð } p v í ø Q u k ‫و موجب بیماری‌های مزمن و سخت‬ ‫"پارسال از اوایل سپتامبر سرما‬ ‫ ایشان‬،‫در مشاوره با دکتر تائبی‬ qAlÏGô lì@îOBÚ|çì úG ÿrürÎ òÆõíø {ýK ÿlñ^ óBýG Ao ÿoBíýG úzüo ûBâ@kõgBð pýí ÐÚAô ok" .‫میشود‬ ‫مارث‬ ‫تا‬ ‫خوردگی‌های من شروع شد‬ ‫من‬ ‫خواب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫اولویت‬ ïkõg< :Q×â ÿoBíýGô êßzì òülñ^ ókpÞ óBýG løBßG Ao ûpìqôo xpPuA lðAõPýì püq úPßð lñ^ ".lñßýì ‫ استرس‌های‬:‫از‬ > ! l ðo A k þ up P u A ú z ü o { í ø B ù ñ ü A î ðô l ý ì koô‫‌توان‬ BýG óB‫ی‬ PüAp‫م‬G ÿ‫آیا‬pPz:‫سوال‬ ýG {ìAo@ô ‫ی‬ ‌ ‫ بیش از س‬،‫که رفتم پیش دکتر تائبی‬ ‫ و در مدت کوتاهی حالم‬،‫گذاشت‬ þPcô ûkpÞ Üül¿O Ao ÀhyúP×âpýgA RBÛýÛdO óBOkõg úG .lýðAonã‫؟‬G ó‫کرد‬ BOkõg‫جلوگیری‬ BG Ao qôo ok ú‫روزمره‬ ÛýÚk ûk -1 ‫ ماه است‬۱۰ ‫خوب شد و االن بیش از‬ .‫بار سرما خوردم‬ êTì áBðpÇg ÿBùüoBíýG úÞ QuA òüA pãðBzð . l ý ñ Þ k õ g q A p ü l Û O ô l ý ñ Þ ú W õ O ‫ همه ما به نحوی استرس‬:‫دکتر تائبی‬ ‫پروگرام تقویت سیستم دفاعی ایشان‬ ‫ تورنتو‬.‫ی م‬ ‌ ‫ عل‬.‫که سرما نخوردم‬ rýð |Auto Immune| ÿBùüoBíýGô MS| ,óBÆpu Practice self love.| ‫چگونه‬ úPÖpâûkBu ÿspè@qA .lðoAk xpPuA ok þé¾A úzüo ,lüoA‫که‬ k ÿk‫است‬ lÏPì þ‫این‬ üBðAõO‫مهم‬ ô lýPv‫آزمون‬ ø BXñüA ú،‫داریم‬ ßñüA qA| ‫ و من تونستم‬، ‫بالفاصله تاثیر گذشت‬ ‫قانون اولیه طبیعی درمانی این طور‬ ,}oAõâ ûBãPuk ÿBùýPcAoBð ,þGAõg þG ,kokpu BO lýñÞ ‫و‬ûoBí،‫دهیم‬ y Ao kõg‫تقلیل‬ ÿBùPíÏ‫را‬ð .l‫استرس‬ ýyBG kõñz‫این‬ g ‫ با‬.‫این‬ ،‫ پیشگیری‬،‫ پیشگیری‬: ‫چند ماه اخر فصل سرما رو به سالمتی‌ بیان میکنه‬ úzüo úíøô úíø ûpùèkô þâkpvÖA ,òìrì ÿBøkok Cou‫بدست‬ nt you‫آرامش‬ r blessin‫‌های‬ gs| ‫تمرین‬ .‫می‌‌آید‬ ‫ تورنتو‬،‌‌‫ " منیژه ف‬.‫رعد کنم‬ ! ‫پیشگیری‬ .lðoAk xpPuA ëk ok úzýíøô lüqõìBýG ó|æA òýíø Ao QýÏÚAô òüA -2 ‫ی و موفقیت‬ ‌ ‫‌های خود شناس‬ Repeated Cold and" ‫در واقع یک انس پیشگیری معادل‬ We want to know how to reduce| | :l‫س‬ üo‫کال‬ Ak ûBãð stress in any case, any time, any place ÿ‫کتاب‬ BøBüôo‫در‬ x‫شب‬ BßÏðA ó۷Ap‫ساعت‬ ãük oAlñK‫‌ها‬ ô ‫ه‬,‫شنب‬ oBP×â‫چهار‬ ,oBPÖo" respiratory problems, and ‫ در بیشتر‬.‫یک خروار دارمان است‬ x pP‫در‬ uA oA۸۰ lÛì ú‫از‬ G îýÛ‫بیش‬ Pvì úÇ‫که‬ GAo Bíy‫میدانید‬ þPì|çu ÐÚA‫آیا‬ ô ok| Ao‫میتواند‬ ÿrý^ aýø،‫هیل‬ ,lðoAl‫ریچموند‬ ð þÇGo Bíy ú‫مرکزی‬ Gô QuA ó‫خانه‬ Bykõg ‫ مثل‬،‫مورد بیماری‌های مزمن و تکراری‬ over use of antibiotics, had ‫صد‬ }kõg úG QHvð Àhy pø ú×ýÊô .koAk úðAqôo ".lüpýã‫کمک‬ ð þ¿hy .‫بسیار مفیدی برای شما باشد‬ drained me to the point that I óBì‫پیشگیری‬ q pø ok Ao xpPu‫قابل‬ A oõÇ^‫‌ها‬ kp‫ی‬ ýãG‫بیمار‬ kBü úÞ Q‫این‬ uA òü‫از‬ A êTì( .lüpürLG lýøk pýýÓO lýðAõPýíð úÞAo ÿrý^ pø -3 ‫ ریشه بیماری‬،‫سرما خوردگی‌های مزمن‬ ‫را‬ ‫استرس‬ ‌ ‫ی‬ ‫اصل‬ ‫ریش‬ ‫‌ها‬ ‫س‬ ‫کال‬ ‫این‬ ÿrý^ BíyúÞ óBìqpø" .ûlG {øBÞ þPýÏÚõì pøokô þüBørý^ ú^ pýýÓO RolÚ úÞ lýyBG ØÚAô )Bø úPynâ ‫ عمد‌ت ًا‬،‫به جای دیگری مربوط است‬ could not stand. i was so low |æBG êDBvì êc ÿApG óBO|þüBðAõO ,lüqõì@þ‫هستند‬ ì lülW ‫ و روش‌های‬،‫قرار) میدهد‬ ‌ B‫برس‬ ûlñü@ÿ‫ی‬ ørý^(‫مورد‬ |lüoAk Ao .on energy !! ‫استرس‬ : ê ý H Ú q A B ì þ â l ð q û l í Î ÿ B ù u p P u A " pýì" ó A õ P ý ì A o B ù u p P u A ò ü A ú í ø ê Þ o k . l ð p ý ã ý ì B í y q A ï l Î , ó A p ã ü k ó k p ß ð ë õ H Ú . l ø l ý ì { ø B Þ A o B í y ú G A o Q í Ï ð ÿ B ø o k k õ g ò ü A ú Þ , l ý ñ Þ ÿ o A n â p ß y 4 ‫ی که آن ریشه را پیدا نکنید و توان مندی برای سازگاری و رها کردن‬ ‫ بعد از یک تصادف‬۲۰۰۸ ‫سال‬.kô‫در‬ ,ÿoBÞ xpPuA ,þâkAõðBg xpPuA ,þèBì xpPuA .lüBzãýì Bíy ÿôo þðAõOBð ,úPynâBüô QýÏÚõì àü òP‌Öpü‫صورت‬ nK ok þ‫در‬ üBðAõO ÿpýâand kBü þüBðstarted AõO ïlÎ" .kpÞtoþGBhave ü|úzüo rýheart ^ àü ok ,)‌‫ی‬ ÿo‫مدت‬ BíýG(‫زیاد‬ þív‫استرس‬ W xpPuA‫و‬,þ‫شوک‬ éý¿dO‫و‬x‫ماشین‬ pPuA Bøo‫ناراحت‬ ô ólýz‫و‬hG‫بیماری‬ ÿBùyôo ò، P‫نکنید‬ gõìBýð Bü‫حل‬ ô ól‫را‬ ýzh‫آن‬G ok ".òPpalpitation, gõì@ êGBÛì ok QìôBthen Ûì Bü ô lüIlmet W RBÎõDr. Âõì Gra.‫‌گذرد‬ titude‫ی‬is‫م‬th‫شما‬ e op‫اختیار‬ en door‫در‬to‫را‬ab‫استرس‬ undance| | ‌‫ی‬ ۹۰۵۵۰۸۶۶۶۸ ‫برای ثبت نام و شماره‬ ،‫میخوردم‬ ‫سرما‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ،‫شدم‬ ‫ضعیف‬ , ÿ r ý ^ k o õ ì o k ó k p Þ p ß Ö k B ü q , þ ñ ø m x pPuA Q u A ú Ç G A o x p ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ P u A B ø x p P u A q A þ é ý g ò P y A k û B ã ð , B ù ð B v ð A ô þ é H Ú k o A õ ì ô B ø ú P y n â ó k p Þ Taebi and started the immune .‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫‌چنان‬ ‫م‬ ‫ه‬ lüpg BG pHìBPLu ûBì ûtü ô Øý×hO |$|30| ë k ô þ ð A p ã ð ô Q ý ð B H ¿ Î , þ u B v c A x p PuA ú G B ù ð @ ë B Û P ð A ô þ ð B í ý z K ô x p O , î z g R B u B v c A þ ñ ø m x p P u A k õ g ò ü A ô | R e l a t i o n s h i p S t r e s s | ‫ بار کارم به‬۲ ‌‫ ماهی‬، ‫بطوریکه‬ improvement program, I ÿhad ‫است‬ ‫این‬ ‫از‬Aõì‫ی‬ ‌ò‫حاک‬ ‫اخیر‬ ‫تحقیقات‬ äñýu òýW úPvG 2‫و یا ایمیل‬ A o ÿ k B y ô { ì A o @ ú Þ þ O B u B v c A ú í ø ô þ ã P v ßy x p P u A U Î B G k o ü A ú í ø . û l ñ ü @ È G A ô o ô û l ñ ü @ ÿ B ù P ý Ú | ç g ô k o ô @ þ ì B í y ÿ A p G A o ÿ k B ü q o B ý v G drtaebi@yahoo.com ‫بیمارستان می‌‌کشید‬ ‫ که استرس شوک شدیدی به سیستم‬no idea that stress has such a Thursday September 23, 2009

xpPuA {øBÞ BG pPùG þPì|çu

‫آیا شما هم از‬ ‫سرما خوردگی‬ ‫و مریضی‌های‬ ‫زمستانی رنج‬ ‫می‌‌برید؟‬

Bu5038/6566û8tü:ôòW orkshop| ô oBñýíu (416) 548 6468 .-l(ð:B9uú0oP5Î)þ ×éO| :þHDBO pPÞk àýñýéÞ þéK þðBìo k RBìlg ì Iýu@ Bì ólG úG RBuBvcA úðõã^ ÝôpÎ ô IéÚ ÿBø ÿoBíýG ,}oAõâ ûBãPuk ÿBùüoBíýG ,þâkpvÖA ,qôpOo@ ,xpPuA ô ko k {øBÞ DBìpéÚÖ Q ê¾vBOc,x Bð Æ Q,HS)ô$B1W2ô0o.q0o0ÿ )$65|( DPA| ÝôpÎ.lôýI )$B3í0O p|(üqþòð×réOõBuG ïI |( ABpGio-Feed-Back| QvO

õñOoõO QÚô úG IytenTV 8:30 ‫شبکه‬ QÎB‫از‬ u ‫شب‬ úHñy۸:۳۰ úu ‫ساعت‬ pøAF‫شنبه‬ N| | ‫پنج‬ óAp‫هر‬ üA p،‫تائبی‬ üõ¿O ‫دکتر‬ ëBðBÞ‫زنده‬ qA þ HDBO pPÞk‫برنامه‬ þðõürüõéO ûlðq úìBðpG ‫تلویزیونی‬

d 9555 Yonge St, Unit 15, Physio Clinic, Richmond Hill. Dr. E. Taebi, www.drtaebi.com T: 905.508.6668 drtaebi@yahoo.com ‫کلنیک دکتر تائبی‬

Health Link Pharmacy - 905-508-2292


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

45


‫‪44‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫چگونه شنونده خوبی باشیم؟‬ ‫جغد پیر و دانا در جنگل زندگی‬ ‫می‌کرد‬ ‫هر چه بیشتر می‌دید‪ ،‬کمتر حرف‬ ‫می‌زد‬ ‫هر چه بیشتر حرف می‌زد‪ ،‬بیشتر‬ ‫گوش می‌کرد‬ ‫چرا ما نمی‌توانیم مثل آن جغد‬ ‫دانا باشیم؟‬ ‫همه ما در چند سال اول زندگی حرف‬ ‫زدن را یاد می‌گیریم‪ .‬این درواقع‪ ،‬یک‬ ‫مرحله پیشرفت بسیار خوب است‪،‬‬ ‫نشانه اینکه کودک رشدی طبیعی دارد‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬شنیدن هم اگر مهارت مهمتری‬ ‫نسبت به حرف زدن نباشد اما به‬ ‫همان اندازه اهمیت دارد که معمو ً‬ ‫ال‬ ‫والدین‪ ،‬آموزگاران و رؤسا از آن غافل‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬به همه ما یاد داده‌اند که به‬ ‫والدینمان و در مدرسه گوش دهیم‬ ‫اما تعداد کمی از ما یاد گرفته‌اند‬ ‫شنونده‌های خوبی باشند‪--‬نوع‬ ‫شنیدن فعال و منظم که به ما کمک‬ ‫می‌کند اطالعاتی که می‌شنویم را برای‬ ‫ارتقاء کیفیت و کمیت آن بررسی کنیم‬ ‫و درنتیجه قدرت تصمیم‌گیری خود را‬ ‫تقویت کنیم‪.‬‬ ‫اما این چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟‬ ‫به عقیده برنارد فراری‪ ،‬نویسنده کتاب‬ ‫«قدرت شنیدن»‪« :‬قوی شدن در‬ ‫گوش دادن بعنوان مهمترین مهارت‬ ‫اصلی در بیزنس رمز کار برای ایجاد‬ ‫بینش و ایده‌های خوب و جدید است‬ ‫که منجر به موفقیت شود‪ ».‬فراری‬ ‫می‌گوید بااینکه بیشتر افراد سعی‬ ‫می‌کنند نحوه ارتباط را یاد بگیرند و‬ ‫یاد بگیرند چطور ایده‌هایشان را موثرتر‬ ‫بیان کنند‪ ،‬بااینحال راهشان اشتباه‬ ‫است و فرصت‌های اشتباهی را پیش‬ ‫رویشان قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫پس برای اینکه شنونده‌ای خوب باشیم‬ ‫چه باید بکنیم؟‬ ‫سه قدم تا تبدیل شدن به شنونده‌ای‬ ‫خوب‬ ‫‪ .۱‬برخورد محترمانه‬ ‫بهترین شنونده‌ها تشخیص می‌دهند که‬ ‫نمی‌توانند بدون گرفتن اطالعات از‬

‫اطرافیانشان موفق شوند‪ .‬وقتی برای‬ ‫ایده‌ها و نظرات دیگران ارزش قائل‬ ‫باشید‪ ،‬احتمال رفت‌وآمد کردن آنها با‬ ‫شما بیشتر بوده و ایده‌ها و اطالعاتشان‬ ‫را بیشتر در دسترس شما قرار می‌دهند‬ ‫که موجب رشد شده و احتمال موفقیت‬ ‫را باال می‌برد‪.‬‬ ‫برای شنونده خوبی بودن باید‬ ‫اطالعات مهم را از دیگران گرفته تا به‬ ‫آنها برای ارائه ایده‌ها و راهکارهای‬ ‫جدید کمک کنید‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫شنونده‌های خوب سریع پاسخ‬ ‫حرف‌های طرف‌مقابلشان را نمی‌دهند‬ ‫یا نمی‌گویند که کجای حرفشان اشتباه‬ ‫بوده است؛ آنها فعاالنه گوش داده و‬ ‫بعد سواالت محترمانه‌ای می‌پرسند که‬ ‫نهایت ًا به کشف راهکارها یا برنامه‌های‬ ‫عملی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین خیلی مهم است که بدانید‬ ‫پرسیدن سواالت محترمانه به این معنی‬ ‫نیست که این سواالت نمی‌توانند‬ ‫سخت یا کنایه‌دار باشند‪ .‬رمز این کار‬ ‫این است که سواالت را به طریقی‬ ‫بپرسید که جریان سیال مکالمه را حفظ‬ ‫کرده و تولید فکر و ایده کند‪.‬‬

‫فراری قاعده ‪ ۸۰\۲۰‬را طراحی کرده‬ ‫است که در آن فرد مخاطب باید ‪۸۰‬‬ ‫درصد از مواقع و خود فرد ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫مواقع صحبت کنند‪ .‬او همچنین تالش‬ ‫می‌کند که این ‪ ۲۰‬درصد از زمان‬ ‫را صرف پرسیدن سواالتی درمورد‬ ‫حرف‌های مخاطب کند تا گفتن‬ ‫حرف‌های خود‪ .‬او می‌گوید بااینکه‬ ‫مقاومت دربرابر میل به حرف زدن‬ ‫درمقابل گوش دادن کار دشواری است‬ ‫اما با تمرین و صبر می‌توانید کنترل این‬ ‫تمایل را به دست آورده و کیفیت و‬ ‫تاثیر گفتگوهای خود را باال ببرید‪.‬‬ ‫و آخر اینکه دکتر فراری اشاره می‌کند‬ ‫که گاهی نیاز به قطع صحبت‌های‬ ‫طرف‌مقابل است تا گفتگو پیش رفته‬ ‫و هدایت شود‪ .‬بااینحال توصیه می‌کند‬ ‫که این کار محترمانه انجام شود تا‬ ‫انتقال اطالعات طرف‌مقابل مختل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به چالش کشیدن تصورات‬

‫فراری در مقاله‌ای می‌نویسد‪،‬‬ ‫«شنونده‌های خوب به دنبال درک‪-‬‬ ‫و به چالش کشیدن‪--‬تصوراتی‬‫هستند که در زیر پوسته هر گفتگو‬ ‫‪ .۲‬بیشتر گوش کنید‪ ،‬کمتر حرف بزنید‪ .‬پنهان است‪ ».‬او باور دارد که یکی از‬ ‫فاکتورهای مهم در خوب گوش دادن‬

‫این است که برای به دست آوردن‬ ‫چیزی که از مکالمه می‌خواهید و‬ ‫گرفتن تصمیمات درست‪ ،‬باید آماده‬ ‫به چالش کشیدن تصورات و فرضیات‬ ‫قدیمی خود باشید‪ .‬فقط به این دلیل‬ ‫که چیزی همیشه به طریقی خاص‬ ‫انجام می‌شده است به این معنی نیست‬ ‫که راهی به همان اندازه خوب یا بهتر‬ ‫برای آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫این تغییر رویکرد هم سریع و راحت‬ ‫حاصل نمی‌شود‪ .‬تغییر دشوار است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬انجام کاری متفاوت‬ ‫همیشه خطری دیگر به کار اضافه‬ ‫می‌کند‪ .‬اما بستن ذهن به سمت ایده‌ها‬ ‫و افکار جدید هم خطر به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬اگر همیشه این رویکرد را دارید‬ ‫که می‌دانید چه چیزی بهتر است‪،‬‬ ‫فرصت‌های کشف چیزهای بهتر را از‬ ‫دست می‌دهید‪.‬‬ ‫فراری می‌گوید همانطور که بعضی‬ ‫افراد نسبت به بقیه نویسنده‌های بهتری‬ ‫هستند‪ ،‬بعضی هم شنونده‌های بهتری‬ ‫هستند‪ .‬اما‪ ،‬با تشخیص توانایی‌ها و‬ ‫ضعف‌های فردی خود‪ ،‬و استفاده از‬ ‫این استراتژی‌ها برای گوش دادن‪ ،‬هر‬ ‫فردی می‌تواند به شنونده‌ای خوب‬ ‫تبدیل شود و درنتیجه تصمیم‌گیری‌های‬ ‫بهتری داشته باشد‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

43


‫‪42‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫ده جمله ای‬ ‫بــطور حتم موارد بسیار زیادی‬ ‫وجود دارند که یک مرد هیچ‬ ‫وقـت نـمی خـواهـد از زبان‬ ‫همسرش بشنود‪" .‬بریم خرید"‬ ‫یـکی از آنهاست‪ .‬با شنیدن چنین‬ ‫عباراتی متوجه خواهید شـد کـه‬ ‫کل بعدازظهرتان در کنار اتاق‬ ‫پرو خانم تلف خواهد شـد‪.‬‬ ‫"تــو مـثـل پـدرت هسـتـی" یـکی دیـگر‬ ‫از این عبارات نـا گـوار اسـت و بـدتـر‬ ‫از آن شنـیـدن " تـو مـثـل پـدرم رفتار‬ ‫مـی کـنـی" اسـت که می تواند به طور‬ ‫جدی مردها را آزار دهـد‪.‬‬ ‫در ایـن قـسـمـت چـنـد نـمـونـه از‬ ‫وحـشتـنـاک ترین‪ ،‬مــهیب ترین‪،‬‬ ‫دلخراش ترین و آزاردهنده ترین‬ ‫کلماتی را که یـک زن می تـوانـد در‬ ‫بـرابـر شوهرش بـر زبان بیاورد را ذکر‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ -10‬من داشتم فکر می کردم که ‪...‬‬ ‫اگر او به شما بگوید که " من فکر می‬ ‫کنم‪ "...‬شما واقعا باید با مسئله جدی‬ ‫برخورد کنید‪ .‬من با شما شرط می بندم‬ ‫که موضوع بحث چیزی جز ازدواج‪ ،‬و‬ ‫یا یک پایان تلخ نخواهد بود‪.‬‬ ‫خانم ها معموال چنین مسائلی را به‬ ‫روش های مختلف بیان می کنند مثال‪:‬‬ ‫"تو چرا منو دوست داری؟" و یا "آیا تا‬ ‫حاال در مورد آینده فکر کردی؟"‪ .‬در‬ ‫برخورد با این مسائل شما باید همیشه‬ ‫یک راه فرار زیرکانه در سر داشته‬ ‫باشید و چه کاری بهتر از تغییر موضوع‬ ‫بحث‪.‬‬ ‫‪ -9‬مرد باش‬ ‫هیچ چیز به اندازه زیر سوال بردن‬ ‫مردانگی آقایون دردآور نیست‪ .‬شما‬ ‫می توانید به راحتی مردانگی خود را‬ ‫با سبیلتان! اثبات کنید و از این طریق‬ ‫او را شرمنده کنید‪.‬‬ ‫اما اگر نمی خواهید کار به این جا‬ ‫کشیده شود می توانید موضوع بحث‬ ‫را عوض کنید‪ .‬به عنوان مثال "آیا تو‬ ‫خودت یک زن کاملی؟ شاید به خاطر‬ ‫همینه که اینقدر غر میزنی"‬ ‫‪ -8‬پدر و مادرم می خواهند تو را‬ ‫ببینند‬ ‫مفهوم این عبارت از دو مورد خارج‬ ‫نیست‪:‬‬

‫حشت دارند‬ ‫ز شنیدنش و‬ ‫که آقایون ا‬

‫ رابطه شما کامال جدی می شود و‬‫گرفتار درد سر بزرگی می شوید‪ .‬و هر‬ ‫اتفاقات مهمی در حال وقوع است‪.‬‬ ‫چه مدت زمان بیشتری را برای جواب‬ ‫ قرار است تا مشکالت روانی شما در دادن صرف کنید او نا امید تر شده و‬‫زیر میکروسکوپ روان شناسی خانواده شما را احمق تر فرض می کند‪ .‬زمانی‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫که شما باالخره فریاد می کشید " اوه‪،‬‬ ‫تنها کاری که از دست شما بر می‬ ‫مدل موها تو عوض کردی!" او از‬ ‫آید این است که امیدوار باشید تا پدر‬ ‫عصبانیت منفجر می شود و گوشواره‬ ‫خانواده به یاد تعمیر آن چند سیم چین های جدیدش را به زمین پرتاب می‬ ‫قدیمی که دارد نیفتد‪.‬‬ ‫کند و میرود‪.‬‬ ‫‪ -2‬دوستم نامزد کرده ‪ /‬باردار شده‬ ‫‪ -7‬سرم درد میکنه‬ ‫شاید این عبارت در نگاه اول بی خطر‬ ‫عبارت مذکور به این معناست که‬ ‫به نظر برسد البته تا زمانیکه صدای‬ ‫امشب ابراز عشق و عالقه تعطیل‬ ‫او نازک نشده و نا امیدی در آن موج‬ ‫است‪ ،‬رفیق‪ .‬اما شما در این مورد‬ ‫نزند‪ .‬شما باید بدانید که منظور واقعی‬ ‫هم می توانید او را گول بزنید‪ .‬اگر‬ ‫او چیست‪ " :‬کی ما نامزد می کنیم ‪/‬‬ ‫احساس می کنید که او اصال دوست‬ ‫بچه دار می شویم؟"‬ ‫ندارد که شهوت شما را فرا بگیرد‪ ،‬می مسیر انحرافی فوق العاده در این‬ ‫توانید یک عدد آسپرین برای سردردش قسمت این است که به ظاهر وانمود‬ ‫به او بدهید‪ .‬این کارخود به خود همه‬ ‫کنید که همه چیز را قبول می کنید‪.‬‬ ‫چیز را روبه راه می کند‪.‬‬ ‫اما متاسفانه هیچ کاری از دست شما‬ ‫بر نمی آید هنگامی که او به کنار شما‬ ‫‪ -6‬نامزد قبلیم این کار رو نمی کرد‬ ‫بیاید و با صدای آرام بگوید‪" :‬من‬ ‫چون شما هیچ وقت در مورد روابط‬ ‫باردارم"‪ .‬موفق باشی رفیق‪.‬‬ ‫قبلی خود با او صحبت نمی کنید به‬ ‫همین دلیل انتظار ندارید که او هم در‬ ‫‪ -1‬ما باید با هم صحبت کنیم‬ ‫این مورد با شما صحبت کند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی او شما را علنا با مردی مقایسه‬ ‫می کند که خودش او را به زباله ها‬ ‫سپرده! اوه‪ ،‬خدای من‪ ،‬خیلی سریع از‬ ‫خودتان دفاع کنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬به چی فکر می کنی؟‬ ‫خانم ها خیلی کنجکاو هستند‪ .‬آنها‬ ‫باید از تمام افکار‪ ،‬احساسات‪ ،‬عالیق‪،‬‬ ‫عقاید‪ ،‬گمان ها و اشارات شما سر‬ ‫دربیاورند‪ .‬از سوی دیگر آقایون اصال‬ ‫دوست ندارند که در مورد همه چیز‬ ‫کاوش کنند و بحث راه بیندازند‪.‬‬ ‫سکوت آنها را بیشتر راضی نگه می‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬به نظرت اون خوشگله؟‬ ‫مطمئنا او شما را دیده که در حال نگاه‬ ‫کردن به آن خانم زیبا که عقل و هوش‬ ‫را از سر میبرد بوده اید‪ .‬اصال مهم‬ ‫نیست که تا چه حد زیرکانه و پنهانی‬ ‫نگاه می کردید‪ ،‬در هر حال او متوجه‬ ‫شده است‪ .‬بنابر این اگر بگویید "نه"‬ ‫او می داند که شما دروغ می گویید‬ ‫و بحث و جدل آغاز خواهد شد‪ .‬پس‬ ‫باز هم زمان استفاده از حقه های‬ ‫هنرمندانه است‪" :‬یک کم‪ ،‬ولی خیلی‬ ‫چاقه" و بعد هم برای اتمام قضیه دعا‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬چه تغییری کردم؟‬ ‫به طور حتم اگر نتوانید تشخیص دهید‬

‫به خاطر داشته باشید که هیچ چیز‬ ‫مثبتی در مورد این عبارت وجود‬ ‫ندارد‪ .‬شما باید انتظار بر هم خوردن‬ ‫رابطه و یا شرکت در یک بحث‬ ‫طوالنی که چطور نمی تواند نیازهای‬ ‫او را براورده کنید را داشته باشید‪ .‬به‬ ‫هر حال هیچ یک از موارد ذکر شده‬ ‫خوشایند نیستند و نمی توانید کار‬ ‫چندانی نسبت به آن انجام دهید‪.‬‬ ‫این عبارت یک ضربه شست واقعی‬ ‫است‪ .‬حال تصور کنید که او از شما‬ ‫سوال کند " تو فکر می کنی من‬ ‫چاقم؟" هیچ چیز بدتر‪ ،‬نیشدارتر و‬ ‫آزاردهنده تر از این وجود ندارد‪ .‬به هر‬ ‫حال همه چیز به خودتان بستگی دارد‪.‬‬ ‫راه فرار‬ ‫در حالیکه هیچ یک از مردها دوست‬ ‫ندارند که عبارات مذکور را بشنوند‪،‬‬ ‫ولی متاسفانه مجبور هستند‪ .‬بعضی از‬ ‫آنها را می توان تا حدودی تحمل کرد‬ ‫اما تنها کاری که می توانید انجام دهید‬ ‫این است که خود را برای شنیدن‬ ‫آنها آماده کنید‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

41


‫‪40‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫کدام شخصیت‌ها به درد هم می‌خورند؟‬ ‫می‌گویند اگر دنبال همسر‬ ‫ایده‌آل‌تان می‌گردید‪ ،‬راهش این‬ ‫است که اول‪ ،‬شخصیت خودتان را‬ ‫بشناسید و بعدش براساس شخصیت‬ ‫خودتان‪ ،‬دنبال شخصیتی بگردید‬ ‫که با شما سازگار باشد‪ .‬اگر شما‬ ‫هم این تئوری را قبول دارید‪ ،‬با‬ ‫ما همراه شوید…‬

‫ماجراجویان با ماجراجویان ازدواج کنند‬ ‫افراد ماجراجو عاشق ریسک کردن هستند‪.‬‬ ‫اگر چنین شخصیتی داشته باشید‪ ،‬احتماال بسیار‬ ‫کنجکاو‪ ،‬خالق و پرانرژی هستید و معموال فرد‬ ‫خودانگیخته‌ای هستید‪ .‬عالیق فراوانی دارید؛‬ ‫از کوهنوردی و ماهی‌گیری گرفته تا رفتن به‬ ‫سینما و تئاتر‪.‬‬ ‫گزینه ازدواج‪ :‬شما با افراد ماجراجویی که‬ ‫درست مانند خودتان باشند‪ ،‬به خوبی رابطه‬ ‫برقرار می‌کنید‪ .‬اگر دنبال همسر ایده‌آل‬ ‫خودتان هستید‪ ،‬عجله نکنید؛ چون ماجراجویی‬ ‫شما باعث می‌شود خیلی سریع در عشق گرفتار‬ ‫شوید و عاقالنه‌ عمل نکنید‪ .‬اگر به کسی واقعا‬ ‫عالقه دارید‪ ،‬به خودتان فرصت دهید تا بهتر‬ ‫او را بشناسید‪ .‬در عین حال گاهی ماجراجویی‬ ‫بیش از اندازه ممکن است شما را وسوس ‌ه کند‬ ‫که روابط جدید را امتحان کنید ولی باید با این‬ ‫خصوصیت نادرست مبارزه کنید‪.‬‬ ‫روان‌شناسی شخصیت‪ :‬افراد ماجراجو شخصیت‬ ‫خود را بیش از همه مدیون میزان ترشح زیاد‬ ‫هورمون دوپامین در مغزشان هستند‪ .‬این‬ ‫هورمون‪ ،‬همان هورمونی است که به شما‬ ‫احساس شادی و شادابی و سرزندگی می‌بخشد‪.‬‬ ‫اگر آدم خالقی باشید‪ ،‬احتماال خصلتا‬ ‫باوفا هستید و وظیفه‌شناسی و آبروداری از‬ ‫خصوصیات عالی شخصیت شماست‪ .‬آرامش‪،‬‬ ‫اجتماعی بودن و مدیریت عالی منابع انسانی از‬ ‫خصوصیات عالی شخصیت شماست‬ ‫خالق‌ها با خالق‌ها ازدواج کنند‬ ‫اگر آدم خالقی باشید‪ ،‬احتماال خصلتا‬ ‫باوفا هستید و وظیفه‌شناسی و آبروداری از‬ ‫خصوصیات عالی شخصیت شماست‪ .‬آرامش‪،‬‬ ‫اجتماعی بودن و مدیریت عالی منابع انسانی‬ ‫از خصوصیات عالی شخصیت شماست‪ .‬شما‬ ‫دوست دارید از قوانین پیروی کنید و می‌توانید‬ ‫به راحتی برای زندگی خودتان برنامه‌ریزی‬ ‫داشته باشید و طبق آن برنامه قدم به قدم به‬ ‫هدف‌تان برسید‪ .‬دیگران از شما بسیار راضی‬ ‫و خشنود هستند و شما را به عنوان آدمی قابل‬ ‫اعتماد می‌شناسند‪.‬‬ ‫گزینه ازدواج‪ :‬افراد خالق و سازنده درست مانند‬ ‫خودتان‪ ،‬زوج مناسبی برای شما هستند‪ .‬طرف‬ ‫مقابل‌تان ممکن است قدرت حمایت‌گری‬

‫شما را بپرستد ولی مواظب باشید این حمایت‬ ‫همه‌جانبه‪ ،‬این احساس را در همسرتان ایجاد‬ ‫نکند که دارید مرتب او را کنترل می‌کنید‪ .‬شما‬ ‫و همسرتان احتماال سال‌ها با هم زندگی خواهید‬ ‫کرد چون افرادی مثل شما برای حفظ و تداوم‬ ‫زندگی‌شان هر کاری می‌کنند و وفاداری به‬ ‫طرف مقابل رکن نخست زندگی‌شان است‪.‬‬

‫روان‌شناسی شخصیت‪ :‬شخصیت آرام و موقر‬ ‫خود را باید مدیون هورمون سروتونین باشید‪.‬‬ ‫این ماده شیمیایی می‌تواند اخالق شما را تعدیل‬ ‫کرده و عصبانیت و حالت تهاجمی شما را‬ ‫کنترل کند‪.‬‬ ‫مدیرها با سازگارها ازدواج کنند‬ ‫اگر مدیریت بخش غالب از شخصیت‌ شما‬

‫است‪ ،‬حتما می‌دانید که بسیار رک و راست‬ ‫هستید و بدون پرده نظرتان را می‌دهید‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با مسایل بسیار منطقی و واقع‌بینانه برخورد‬ ‫می‌کنید‪.‬‬ ‫قاطعیت و استواری از شما جدانشدنی است‪.‬‬ ‫شما به آسانی می‌توانید در روابط و کار‬ ‫خودتان تمرکز کنید و در ریاضیات‪ ،‬مکانیک و‬ ‫موزیک می‌توانید زبردست باشید‪ .‬رقابت‌جویی‬ ‫و جاه‌طلبی عشق همیشگی زندگی شماست‪.‬‬ ‫گزینه ازدواج‪ :‬افرادی می‌توانند برای شما‬ ‫بهترین زوج باشند که خصوصیت اصلی‬ ‫شخصیت‌شان کنار آمدن و سازش با طرف‬ ‫مقابل باشد و طبیعت انعطاف‌پذیری داشته‬ ‫باشند و گرنه کار شما با یک مدیر به دعوا‬ ‫و جنگ قدرت می‌کشد‪ .‬اگر شما در روابط‬ ‫خانوادگی و عاشقانه خود دست از کنترل‬ ‫و امر و نهی بردارید‪ ،‬عشق آرام آرام وارد‬ ‫زندگی شما خواهد شد و از درگیر شدن در‬ ‫رابطه عاشقانه که نمی‌توانید آن را کامال کنترل‬ ‫کنید‪ ،‬نمی‌هراسید‪ .‬شما شخصیت محکمی‬ ‫دارید که مشکالت خود را نشان نمی‌دهید‬ ‫ولی این خصوصیت شما ممکن است باعث‬ ‫شود همسرتان فکر کند شما پنهان‌کار‪ ،‬مرموز‪،‬‬ ‫سرد و بی‌روح هستید‪ .‬اجازه دهید دست‌کم‬ ‫در روابط خانوادگی احساسات شما بر قدرت‬ ‫مدیریت مطلق و محکم و دست‌نیافتنی شما غلبه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫روان‌شناسی شخصیت‪ :‬هورمون مردانه‬ ‫تستوسترون که در بدن مردان بیشتر و در بدن‬ ‫بانوان کمتر ترشح می‌شود این خصوصیت‬ ‫شخصیتی شما را پررنگ تر می‌کند‪.‬‬ ‫انعطاف‌پذیرها با مبادی آداب‌ها ازدواج کنند‬ ‫اگر شما شخصیت انعطاف‌پذیری داشته باشید‪،‬‬ ‫دیگران از با شما بودن لذت خواهند برد چون‬ ‫شما توانایی زیادی در روابط اجتماعی دارید‬ ‫و در صحبت کردن عالی هستید‪ .‬احساسات‬ ‫قوی و روشن و واضح از خصوصیات برجسته‬ ‫شماست‪.‬‬ ‫گزینه ازدواج‪ :‬شما بیش از همه با افرادی که‬ ‫مبادی آداب و مۆدب هستند کنار خواهید‬ ‫آمد‪ .‬این افراد که سیاست باالیی در روابط خود‬ ‫دارند‪ ،‬رفتار شما را می‌پذیرند‪ .‬فقط مراقب باشید‬ ‫با زبان بازی و صحبت‌های بی‌توقف خودتان‬ ‫آنها را دل‌زده نکنید‪ .‬در روابط با طرف مقابل‌تان‬ ‫رقابت نکنید‪ .‬توصیه ما به همسر شما این است‬ ‫که در صحبت کردن کم نیاورید‪ .‬گرچه طرف‬ ‫مقابل شما بسیار خوش‌صحبت است ولی شما‬ ‫هم با اعتماد به نفس از خصوصیات خودتان‬ ‫بگویید‪ .‬افرادی مثل همسر شما دوست دارند‬ ‫که شما نظرتان را درباره شخصیت و رفتارشان‬ ‫بی‌پرده بگویید‪.‬‬ ‫روان‌شناسی شخصیت‪ :‬استروژن که یک‬ ‫هورمون زنانه است و در بدن بانوان بیش از‬ ‫آقایان ترشح می‌شود نقش اصلی را در‬ ‫بروز این خصوصیات شخصیت شما‬ ‫ایفا می‌کند‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

39


‫‪38‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫چگونه به فرزندمان اعتمادبه نفس بدهیم؟‬ ‫روی یکی از صندلی های‬ ‫پارک بنشینید و به محوطه بازی‬ ‫کودکان دقت کنید‪ .‬بچه ها را‬ ‫که در حال دویدن‪ ،‬پریدن یا‬ ‫باالرفتن از اسباب بازی ها هستند‪،‬‬ ‫نگاه کنید‪...‬‬

‫پیداکردن بچه هایی که با جسارت بیشتری‬ ‫از وسایل بازی استفاده می کنند‪ ،‬اصال‬ ‫سخت نیست‪ .‬انگار قدم هایشان را محکم‬ ‫تر برمی دارند و از اینکه هر کدام از‬ ‫وسایل بازی جدید را حتی برای اولین‬ ‫بار امتحان کنند‪ ،‬ترسی ندارند‪ ،‬اما بچه‬

‫هایی را هم می توانید ببینید که برای قدم‬ ‫برداشتن حتی در سطح صاف از پدر و‬ ‫مادرشان کمک می خواهند‪ .‬این تفاوت‬ ‫بارز رفتار به عقیده روان شناسان به دلیل‬ ‫خصوصیتی به نام «اعتمادبه نفس» است‪.‬‬ ‫تمام والدین برای افزایش و تقویت‬ ‫اعتمادبه نفس فرزندشان تالش می کنند‪.‬‬ ‫کودکی را تصور کنید که برای اولین بار‬ ‫تصمیم دارد از یک پارچ آب برای خودش‬ ‫آب بریزد‪ .‬اولین واکنش پدر و مادرها‬ ‫معموال این است‪« :‬عزیزم! حواست رو‬ ‫جمع کن آب رو نریزی‪ ».‬اما به نظرتان‬ ‫این جمله چطور است؟ «باریکال که‬ ‫خودت برای خودت آب می ریزی‪،‬‬ ‫عزیزم!» در این مطلب روش هایی برای‬ ‫تقویت اعتمادبه نفس کودک پیشنهاد شده‬ ‫است‪.‬‬

‫● الگوی مثبتی برایش باشید‬ ‫حتما شما هم چند بار در دوران نوجوانی‬ ‫چنین جمله هایی را به زبان آورده اید‪:‬‬ ‫«آرزو دارم این کار را انجام دهم‪ ،‬اما نمی‬ ‫توانم‪ ».‬این جمله های منفی که ناشی‬ ‫از ناتوانی در انجام امور است‪ ،‬به رفتار‬ ‫والدین مرتبط است‪ .‬کودکان دقیقا از رفتار‬ ‫پدران و مادران الگوبرداری می کنند‪ .‬پس‬ ‫اگر مشغول انجام کاری هستید و مستاصل‬ ‫هم شده اید‪ ،‬از این جمله استفاده نکنید‪:‬‬ ‫«رییسم خواسته این فایل را روی سیستم‬ ‫پاورپوینت اجرا کنم اما اصال نمی توانم تا‬ ‫آن موقع این کار را انجام دهم‪ ».‬با بیان‬ ‫چنین جمله هایی غیرمستقیم به فرزندتان‬ ‫نداشتن اعتمادبه نفس را منتقل می کنید‪.‬‬ ‫حتی اگر قادر به انجام کاری نیستید‪،‬‬ ‫مثبت صحبت کنید‪« :‬رییسم خواسته این‬ ‫فایل را روی سیستم پاورپوینت اجرا کنم‪.‬‬ ‫هنوز نتوانسته ام ولی تمام تالشم را انجام‬ ‫می دهم و مطمئنا به نتیجه دلخواهم می‬ ‫رسم‪ .‬با یک برنامه ریزی صحیح حتما می‬ ‫توانم انجامش دهم‪ ».‬در تمام این مدت‬ ‫فرزند شما به گفته هایتان گوش می دهد و‬ ‫به اینکه با یک کار سخت چگونه برخورد‬ ‫می کنید‪ ،‬توجه دارد‪.‬‬ ‫● بگذارید ریسک کند‬ ‫به فرزندتان بیاموزید حتی اگر نتیجه نهایی‬ ‫آنچه انتظارش را داشته‪ ،‬نباشد‪ ،‬اینکه راه‬ ‫مورد عالقه خود را انتخاب و برای انجام‬ ‫آن تالش کند‪ ،‬ارزشمند است و بخش‬ ‫زیادی از کار را پیموده است اما این تفکر‬ ‫مخصوص افرادی است که اعتمادبه نفس‬ ‫دارند و از به نتیجه نرسیدن نمی ترسند‪.‬‬ ‫فرزندتان را ترغیب کنید در فعالیت های‬ ‫گروهی در مدرسه مانند عضویت در تیم‬ ‫های ورزشی‪ ،‬گروه های موسیقی یا حتی‬ ‫گروه های علمی شرکت کند‪ .‬با این کار‬ ‫او فرصت نشان دادن توانایی هایش را به‬ ‫دست می آورد و حتی ممکن است در این‬ ‫گروه ها به عنوان سرگروه نقش هایی را‬ ‫برعهده بگیرد که در تقویت اعتمادبه نفس‬ ‫او نقش زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اقدام دیگری که می توانید انجام دهید‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای گردش های کوتاه اما‬ ‫هیجان انگیز خانوادگی است؛ دوچرخه‬ ‫ای کرایه و مسیری را از قبل انتخاب‬ ‫کنید و به فرزندتان بگویید یک گردش‬ ‫غیرمنتظره دارید‪ .‬مسیر حرکت را به او‬ ‫نگویید‪ .‬بگذارید در عمل انجام شده قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬ترس را بیازماید و اعتمادبه نفسش‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مسابقه های ‪ ۲‬نفری بین خودتان و او‬ ‫ترتیب دهید؛ بذرهای یک گیاه خاص را‬ ‫تهیه کنید و از فرزندتان بخواهید آن را‬ ‫بکارد و مسوولیت پرورش اش را برعهده‬ ‫بگیرد‪ .‬با دیدن روند رشد گیاه شما و‬

‫رسیدگی تان به آن‪ ،‬او هم ترغیب می شود‬ ‫این کار را انجام دهد و ترس از انجام‬ ‫کارهای انفرادی کم کم در وجودش از بین‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫● به او حق انتخاب بدهید‬ ‫وقتی برای خرید لباس کودک می روید‪،‬‬ ‫به هماهنگ کردن رنگ های لباس های‬ ‫مختلف توجه می کنید اما ممکن است‬ ‫فرزندتان رنگ هایی را انتخاب کند که‬ ‫خیلی هم با هم جور نیستند و شما دوست‬ ‫ندارید لباسی با آن رنگ ها بپوشد‪.‬‬ ‫اینکه کودک شما چند رنگ ناهماهنگ‬ ‫را انتخاب کند‪ ،‬خیلی بهتر از این است‬ ‫که همیشه شما انتخاب کنید‪ .‬به او حق‬ ‫انتخاب بدهید‪ .‬بخش مهمی از شکل‬ ‫گیری اعتمادبه نفس کودک به انتخاب‬ ‫های مستقل او بستگی دارد‪ .‬حتی اگر‬ ‫انتخاب های درست و بجایی نباشد‪.‬‬ ‫مطمئن باشید پس از چند بار‪ ،‬انتخاب‬ ‫های درستی خواهد داشت چون به خودش‬ ‫اعتماد دارد‪.‬‬ ‫● به اندازه ستایشش کنید‬ ‫برای تشویق کودکتان هم حد و مرزی‬ ‫قائل شوید‪ .‬اینکه دختر ‪ ۱۰‬ساله شما از‬ ‫دستمال کاغذی برای پاک کردن لبش‬ ‫هنگام غذاخوردن استفاده می کند امری‬ ‫بدیهی است و نیازی نیست بابت این کار‬ ‫هدیه ای دریافت کند‪ .‬بچه ها خیلی سریع‬ ‫همه چیز را می آموزند و شما به صورت‬ ‫ناخودآ گاه به این دلیل که حس پدر و‬ ‫مادری دارید‪ ،‬آنها را تشویق می کنید‪.‬‬ ‫اینکه کودک را تشویق می کنید‪ ،‬بسیار‬ ‫عالی است اما به او حسی واقعی ببخشید‬ ‫و این حس را اغراق آمیز نکنید‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت فکر می کند این کارهای ساده‬ ‫هم حتما خیلی سخت بوده و فقط او از‬ ‫عهده انجامش برمی آید‪.‬‬ ‫● بگذارید مشکالتش را خودش حل کند‬ ‫بچه ها با حل مشکالتشان‪ ،‬اعتمادبه‬ ‫نفسشان را تقویت می کنند و به توانایی‬ ‫های خود پی می برند‪ .‬آیا فرزندتان را در‬ ‫حالی که مشغول پیداکردن یک تکه پازل‬ ‫است فقط تماشا می کنید یا سریع تکه‬ ‫پازل گمشده را برایش پیدا می کنید؟ آیا‬ ‫وقتی به سختی مشغول بستن دکمه های‬ ‫لباس با بند کفشش است‪ ،‬سرزنشش می‬ ‫کنید و خودتان انجام این کار را به عهده‬ ‫می گیرید یا اجازه می دهید برای چند‬ ‫بار دکمه ها را جابجا ببندد یا بند کفشش‬ ‫وسط راه باز شود؟ مطمئن باشید اگر‬ ‫بتواند این کارهای ساده را بارها اشتباه‬ ‫انجام دهد‪ ،‬حتما در آینده با اعتمادبه‬ ‫نفس بیشتری مشکل های بزرگ تر را به‬ ‫تنهایی حل می کند‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

37


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

36


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

35


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

34


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

33


‫‪30‬‬

‫‪32‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫فیبرو میالژیا و خستگی‬ ‫عالئم‪ :‬خستگی مزمن‪ ،‬درد عضالنی عمیق‪،‬‬ ‫نقاط حساس دردناک‪ ،‬مشکالت خواب‪،‬‬ ‫اضطراب و افسردگی‪.‬‬ ‫فیبرومیالژیا یکی از شایع‌ترین علل بی‌امان‬ ‫خستگی و درد عضالنی بویژه در زنان است‪.‬‬ ‫برای فیبرومیالژیا و سندرم خستگی مزمن‬ ‫اختالالت جداگانه اما مرتبطی در نظر گرفته‬ ‫می شود که خستگی عامل مشترکی در میان‬ ‫تمام این اختالالت است که تا حد زیادی با‬ ‫زندگی مردم گره خورده است‪ .‬با ابتال به‬ ‫عارضه فیبرومیالژیا‪ ،‬فرد احساس می‌کند بدون‬ ‫توجه به مدت زمان خواب‪ ،‬هرگز خواب‌‬ ‫آرامی نداشته و ممکن است مدام در طول روز‬ ‫احساس خستگی داشته باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر این چرخه خواب مبتالیان به این‬ ‫بیماری با بیدارشدن‌های مکرر‪ ،‬قطع می‌شود‪،‬‬ ‫با این حال‪ ،‬احساسات روانی مبهم و مه‌آلود‬ ‫این افراد از قدرت تمرکز آنها می‌کاهد و این‬ ‫خستگی ثابت در طول روز‪ ،‬با تحرک و ورزش‬ ‫است که کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ضمن این‌که فیبرومیالژیا مشکالت مربوط به‬ ‫خلق‌وخو را نیز به‌وجود می‌آورد که بهترین‬ ‫راه‌حل برای جبران این مشکالت انجام‬

‫حرکات ورزشی هر چه بیشتر است چرا که اثر‬ ‫فوق‌العاده‌ای در رفع خستگی‪ ،‬خواب خوب و‬ ‫بهتر شدن خلق و خو دارد‪.‬‬ ‫شنا کردن و حضور در استخر‪ ،‬خستگی‌ها را به‬ ‫آرامی کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب بخشی از وقت خود را در‬ ‫سالن‌های ورزشی و استخر سپری کنید‪.‬‬ ‫حساسیت‌های غذایی و خستگی‬ ‫نشانه‌ها‪ :‬خستگی‪ ،‬خواب‌آلودگی و خستگی‬ ‫مداوم‪.‬‬ ‫موادغذایی‪ ،‬انرژی به بدن می‌رساند اما گاهی‬ ‫اوقات‪ ،‬حساسیت‌های غذایی‪ ،‬اثرات سوئی‬ ‫برجای خواهند گذاشت‪ .‬در واقع ممکن است‬ ‫خستگی نخستین عالمت هشداردهنده در‬ ‫حساسیت غذایی و یا نداشتن تحمل غذایی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بهتر است در این‌صورت‪ ،‬از پزشک برای‬ ‫حذف برخی موادغذایی از رژیم غذایی‬ ‫مشورت گرفته شود‪ .‬با خوردن بعضی از‬ ‫موادغذایی پس از ‪ 10‬الی ‪ 30‬دقیقه فرد‬ ‫دچار خواب‌آلودگی می‌شود و یا مواردی از‬ ‫این دست که با حذف آنها از رژیم غذایی‪،‬‬ ‫مشکالت موجود کمتر خواهند شد‪ .‬بهتر است‬ ‫با تجویز پزشک متخصص یک تست آلرژی‬

‫انجام شود‪.‬‬ ‫بیماری‌های قلبی و خستگی‬ ‫عالئم‪ :‬احساس خستگی حتی با انجام‬ ‫فعالیت‌های ساده و آسان‪.‬‬ ‫اگر پس از انجام یک فعالیت ساده‪ ،‬احساس‬ ‫خستگی می‌کنید مشورت با پزشک را فراموش‬ ‫نکنید چرا که ممکن است بیماری قلبی مطرح‬ ‫باشد‪ .‬بیماری قلبی‪ ،‬علت اصلی مرگ و میر در‬ ‫زنان محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫اگر خستگی مربوط به قلب باشد معموالً‬ ‫دارودرمانی به کاهش دردها‪ ،‬خستگی و‬ ‫بازگرداندن انرژی کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫آرتریت روماتوئید و خستگی‬ ‫عالئم‪ :‬خستگی‪ ،‬خشکی صبحگاهی‪ ،‬درد‬ ‫مفاصل‪ ،‬التهاب مفاصل‪.‬‬ ‫التهاب مفاصل یکی دیگر از علل خستگی بیش‬ ‫از حد است‪ .‬آرتریت روماتوئید که با درد و‬ ‫سفتی مفاصل همراه است‪ .‬درمان زودهنگام‬ ‫و تهاجمی بهترین رویکرد در برابر بیماری‬ ‫آرتریت روماتوئید شناخته شده است‪.‬‬ ‫داروهای التیام‌بخش مربوط به این بیماری‬ ‫داروهای ضدالتهابی و غیراستروئیدی است و‬ ‫البته داروهای تزریقی از انواع دیگر راه‌های‬ ‫درمانی است‪.‬‬

‫آپنه خواب و خستگی‬ ‫عالئم‪ :‬خستگی مزمن‪ ،‬احساس خستگی پس از‬ ‫بیدار شدن خواب‪ ،‬خروپف‪.‬‬ ‫طبق آمارهای جهانی‪ ،‬بیش از یک سوم افراد‬ ‫بزرگسال‪ ،‬فقط چند شب در هفته با خروپف‬ ‫مواجه هستند‪ .‬خروپف همراه ارتعاش از‬ ‫بخش‌های نرم گلو ایجاد می‌شود‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫خروپف به دلیل خواب‌آلودگی در طول روز و‬ ‫خستگی بیش از حد ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫آپنه خواب یک بیماری مربوط به خروپف‬ ‫است و زمانی به‌وجود می‌آید که تنفس فرد‬ ‫در حین خواب متوقف می‌شود و آپنه انسدادی‬ ‫خواب نیز به دلیل میزان کم اکسیژن در خون‬ ‫به‌وجود خواهد آمد چرا که انسداد باعث‬ ‫جلوگیری از رسیدن هوا به ریه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫سطح پائین اکسیژن‪ ،‬عملکرد مغز و قلب را‬ ‫تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و گاهی اوقات همین‬ ‫آپنه خواب‪ ،‬نشانه‌ای برای وجود خستگی‌های‬ ‫مزمن است‪.‬‬ ‫سیگار کشیدن‪ ،‬چاقی و مواردی از این دست‬ ‫خطر ابتال به آپنه خواب را تشدید می‌کند‪ .‬البته‬ ‫خوابیدن به پهلو نیز در کاهش آپنه خواب مؤثر‬ ‫است‪ .‬چرا که کمک می‌کند تا راه‌های تنفسی‬ ‫فرد باز بماند‪.‬‬ ‫گاهی اوقات استفاده از دستگاهی به نام‬ ‫‪ CPAP‬تأثیرگذار است و البته در صورت‬ ‫حاد بودن شرایط‪ ،‬انجام عمل جراحی اثربخش‬ ‫خواهد بود‪ .‬در صورت درمان نشدن این مشکل‬ ‫خطر ابتال به سکته مغزی و یا حمله قلبی‪،‬‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫دیابت نوع دو و خستگی‬ ‫عالئم‪ :‬خستگی شدید‪ ،‬افزایش تشنگی و‬ ‫گرسنگی‪ ،‬افزایش ادرار‪ ،‬وزن غیرطبیعی‪.‬‬ ‫آمارهای جهانی شیوع دیابت نوع ‪ 2‬را بین‬ ‫کودکان و بزرگساالن نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫با کاهش وزن‪ ،‬افزایش فعالیت‌های بدنی‪ ،‬حفظ‬ ‫و کنترل قند خون‪ ،‬مصرف انسولین و داروهای‬ ‫دیابت و پیروی از رژیم غذایی کربوهیدرات با‬ ‫شاخص گلیسمی پائین هر چند که بحث‌برانگیز‬ ‫است به درمان دیابت نوع دو کمک می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین ترک سیگار‪ ،‬کنترل فشار خون و‬ ‫کاهش کلسترول راهکارهای دیگری است‬ ‫که شدت این عارضه و پیشروی آن را تخفیف‬ ‫می‌بخشد‪.‬‬ ‫تیروئید و خستگی‬ ‫عالئم‪ :‬خستگی مفرط‪ ،‬تنبلی‪ ،‬افسردگی‪،‬‬ ‫تحمل نکردن سرما و افزایش وزن شایع‌ترین‬ ‫علل بیماری تیروئید هستند‪.‬‬ ‫باتوجه به آمارهای جهانی‪ ،‬حدود ‪ 17‬درصد از‬ ‫زنان در سن ‪ 60‬سالگی به اختالل تیروئید مبتال‬ ‫می‌شوند‪ .‬شایع‌ترین علت اختالل خودایمنی‬ ‫مربوط به عارضه تیروئیدیت هاشیموتو است‪.‬‬ ‫با بررسی مقدار هورمون تیروئید که از طریق‬ ‫آزمایش خون مشخص می‌شود به تشخیص‬ ‫قطعی این بیماری و درمان آن کمک‬ ‫خواهد شد‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

31


‫‪30‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫یکند‬ ‫شاداب م ‌‬ ‫ا را فردی‬ ‫ای که شم‬ ‫‪ 13‬نکت ‌ه‬ ‫روزنامه ایران‪ :‬اکثر افراد مواقعی‬ ‫که به سرماخوردگی یا آنفلوانزا‬ ‫مبتال هستند و یا این‌که از وجود‬ ‫برخی عفونت‌های ویروسی رنج‬ ‫می‌برند احساس می‌کنند سطح‬ ‫انرژی بدن‌شان کاهش یافته و با‬ ‫خستگی مداوم درگیر می‌شوند‪.‬‬ ‫این نوع خستگی‌ها با وجود‬ ‫طوالنی بودن محدود هستند اما‬ ‫گاهی اوقات احساس خستگی‬ ‫آنقدر به طول می‌انجامد که‬ ‫مداوم و غیرقابل توضیح می‌شود‪.‬‬ ‫این نوع از خستگی‌ها‪ ،‬برخاستن از‬ ‫خواب‪ ،‬مدیریت کارهای روزانه‬ ‫و عملکرد فرد را با مشکل مواجه‬ ‫می‌سازد که در اغلب موارد برای‬ ‫چنین خستگی‌هایی‪ ،‬دالیلی وجود‬ ‫دارد‪ .‬ممکن است رنیت آلرژیک‪،‬‬ ‫کم‌خونی‪ ،‬افسردگی‪ ،‬فیبرومیالژیا‬ ‫و بیماری‌های دیگری از این دست‬ ‫سالمت را تحت‌الشعاع قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ 13‬راه مبارزه با خواب‌آلودگی و‬ ‫خستگی را بشناسید‪.‬‬

‫آلرژی‪ ،‬تب یونجه و خستگی‬ ‫نشانه‌ها‪ :‬خستگی‪ ،‬سردرد‪ ،‬احتقان بینی‪.‬‬ ‫رنیت آلرژیک یکی از شایع‌ترین علل‬ ‫خستگی‌های مزمن است‪ .‬این عارضه اغلب‬ ‫براحتی قابل درمان است‪.‬‬ ‫برای تشخیص دقیق این عارضه‪ ،‬پزشک عالئم‬ ‫را به‌طور کامل ارزیابی می‌کند و تست‌های‬ ‫مختلف برای بررسی آلرژی به گروه گیاهان‪،‬‬ ‫غبار‪ ،‬حشرات‪ ،‬حیوانات‪ ،‬کپک‌ها‪ ،‬تغییرات‬ ‫آب و هوا و یا سایر موارد انجام می‌شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این استفاده از برخی داروهای کاهش‌دهنده‬ ‫این عالئم تجویز می‌شود‪.‬‬ ‫از این قبیل داروها می‌توان به داروهای خوراکی‬ ‫آنتی‌هیستامین غیرخواب‌آلود‪ ،‬تعدیل‌کننده‌های‬ ‫لوکوترین‪ ،‬تثبیت‌کننده‌های ماست سل‌ها و‬ ‫استروئیدهای موضعی بینی اشاره کرد‪ ،‬البته‬ ‫در موارد شدید رنیت آلرژیک‪ ،‬ممکن است‬ ‫پزشک تا تجویز یک دوره کوتاه‌مدت از‬ ‫کورتیکو استروئیدها‪ ،‬به منظور کاهش التهاب‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین عکسبرداری‌های آلرژی –‬ ‫ایمونوتراپی هم در چنین مواردی کمک‌کننده‬ ‫هستند‪ .‬معموالً طی یک دوره سه تا پنج سال‬

‫تجویز می‌شوند و البته مؤثر نیز خواهند بود‪.‬‬ ‫کم‌خونی و خستگی‬ ‫نشانه‌ها‪ :‬خستگی‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬احساس سرما‪،‬‬ ‫تحریک‌پذیری‪.‬‬ ‫کم‌خونی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در ایالت‬ ‫متحده امریکا است که حدود ‪ 3/5‬میلیون نفر از‬ ‫جمعیت امریکا به آن مبتال هستند‪.‬‬ ‫همچنین برای زنان در سال‌های باروری‪،‬‬ ‫کم‌خونی از شایع‌ترین علل خستگی به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬این مسئله بخصوص در زنانی که‬ ‫چرخه‌های قاعدگی سخت‪ ،‬تومورهای فیبروئید‬ ‫و یا پولیپ رحم دارند‪ ،‬بیشتر دیده می‌شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این ممکن است کم‌خونی در نتیجه‬ ‫بواسیر‪ ،‬مشکالت دستگاه گوارش از قبیل‬

‫زخم یا سرطان باشد‪ .‬داروهای غیراستروئیدی‬ ‫نیز منجر به بروز مشکالت دستگاه گوارش و‬ ‫خونریزی می‌شود‪.‬‬ ‫بیماری‌های مزمن مثل دیابت یا بیماری‌های‬ ‫کلیوی‪ ،‬کمبود آهن‪ ،‬اسید فولیک و یا ویتامین‬ ‫‪ B12‬نیز از سایر علل کم‌خونی است‪ .‬خستگی‪،‬‬ ‫هنگامی بروز می‌کند که خونریزی منجر به‬ ‫کمبود هموگلوبین شود‪.‬‬ ‫این پروتئین غنی از آهن در گلبول‌های قرمز‬ ‫خون است که مسئول انتقال اکسیژن از ریه‌ها‬ ‫به سایر نقاط بدن است‪ .‬زمانی که بافت‌ها و‬ ‫ارگان‌های بدن‪ ،‬اکسیژن کافی دریافت نکنند‬ ‫فرد احساس خستگی و ناتوانی در انجام فعالیت‬ ‫و کارهایش دارد‪.‬‬

‫برای تأیید تشخیص کم‌خونی توسط پزشک‪،‬‬ ‫انجام آزمایش خون ضرورت دارد اگر علت‬ ‫خستگی کم‌خونی و کمبود آهن باشد‪ ،‬استفاده‬ ‫از مکمل‌های آهن‪ ،‬بهترین راه درمان است‪.‬‬ ‫عالوه بر این افزودن موادغذایی غنی از آهن‬ ‫مانند اسفناج‪ ،‬کلم بروکلی و گوشت قرمز‬ ‫به رژیم غذایی به همراه مکمل‌های آهن‪ ،‬به‬ ‫جذب بهتر آهن‪ ،‬کمک خواهد کرد‪ .‬همچنین‬ ‫استفاده از ویتامین ث نیز در این میان به تسکین‬ ‫عالئم و بهبودی منجر می‌شود‪.‬‬ ‫افسردگی‪ ،‬اضطراب و خستگی‬ ‫عالئم‪ :‬غم و احساسات ناامیدکننده و بی‌ارزشی‪،‬‬ ‫درماندگی‪ ،‬خستگی‪.‬‬ ‫گاهی اوقات افسردگی و یا اضطراب‪ ،‬ریشه‬

‫در خستگی‌های مزمن دارد‪ ،‬در واقع بین ‪60‬‬ ‫الی ‪ 80‬درصد مبتالیان به خستگی‌های مزمن‪،‬‬ ‫دچار برخی بیماری‌های روانی هستند‪ .‬معموالً‬ ‫افسردگی بین سنین ‪ 15‬الی ‪ 30‬سال نمود پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین ممکن است زنان‪ ،‬پس از زایمان‬ ‫نیز به این عارضه دچار شوند‪ .‬برخی از مردم‬ ‫نیز‪ ،‬اختالل خلقی فصلی در زمستان را تجربه‬ ‫می‌کنند که با احساس خستگی و غم و اندوه‬ ‫توأم است‪.‬‬ ‫این عارضه تأثیرگذار بخشی از اختالل دوقطبی‬ ‫را نیز سبب می‌شود‪.‬‬ ‫فرد باوجود عارضه افسردگی‪ ،‬خلق و خوی‬ ‫افسرده‌ای را در طول روز خواهد داشت و به‬

‫این ترتیب نسبت به انجام فعالیت‌های عادی‬ ‫گذشته خود ابراز بی‌عالقگی می‌کند‪.‬‬ ‫تمام این احساسات با خستگی همراه بوده و‬ ‫فرد را به سمت پرخوری و یا کم‌خوری شدید‬ ‫پیش می‌برد‪ ،‬همچنین این افراد یا بیش از‬ ‫حد می‌خوابند و یا این‌که ساعات خواب‌شان‬ ‫بشدت کاهش پیدا می‌کند و احساس ناامیدی‬ ‫و بی‌ارزش بودن لحظه‌ای از آنها دور نمی‌شود‪.‬‬ ‫در زیر به عالئم جدی این عارضه اشاره‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ تحریک‬‫ اختالل در خواب‬‫ نگرانی بیش از حد‬‫‪ -‬احساس هشدار مداوم‬

‫ احساس دائمی خطر‬‫ عصبانیت‬‫در صورت عالئم افسردگی و اضطراب پزشک‬ ‫باید بررسی‌های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫اگر هیچ علت جسمی برای بیماری اضطراب‬ ‫و افسردگی وجود نداشته باشد‪ ،‬ممکن است‬ ‫پزشک دارو تجویز کند و یا نیاز به مشاوره‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫گاهی اوقات دارودرمانی توأم با روان‌درمانی‬ ‫تأثیر بیشتر و بهتری برجای خواهد گذاشت‪،‬‬ ‫البته گاهی اوقات نیز درمان با الکترو شوک‬ ‫برای درمان بیمارانی که از افسردگی شدید‬ ‫رنج می‌برند‪ ،‬مؤثر واقع می‌شود‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪32‬‬


‫‪29‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫هراس از تنهایی‬ ‫؟ چرا به‬ ‫چرا بیشتر ما از تنهایی گریزانیم ‌‬ ‫محض اینكه تنها می‌شویم فور ًا سعی می‌كنیم‬ ‫به هر وسیله‌ای كه شده (سراغ دیگران رفتن‪،‬‬ ‫به آنها تلفن زدن‪ ،‬گوش دادن به رادیو یا‬ ‫تماشای تلویزیون‪ ،‬مطالعه كتاب یا ورود به‬ ‫اینترنت خود را سرگرم كنیم تا از تنهایی‬ ‫درآییم؟ چرا وقتی هیچ یك از این وسایل‬ ‫و شیوه‌ها را در اختیار نداریم‪ ،‬كالفه و‬ ‫بی‌حوصله می‌شویم؟ پاسخ همه این سؤال‌ها‬ ‫یك چیز است‪ :‬هراس از خود‪ .‬وقتی تنها‬ ‫می‌شویم‪ ،‬در واقع نزد خویشتن خویش حضور‬ ‫پیدا می‌كنیم و چون تصویری مثبت از خود‬ ‫نداریم و اساس ًا با خود بیگانه‌ایم‪ ،‬قادر به‬ ‫تحمل خویش نیستیم و راهی برای فرار از این‬ ‫وضعیت می‌جوییم‪.‬‬ ‫توجه انسان به ماهیت یگانه خود و تنهایی‬ ‫وجودی خویشتن و پرداختن به نهانی‌های‬ ‫درون خویش رفته رفته موجب آشتی او با‬ ‫خود می‌شود و همین امر همنشینی او با‬ ‫خویش را دلنشین می‌كند‪ .‬استمرار در این‬ ‫امر به تدریج باعث انس آدمی به خلوت و‬ ‫تنهایی می‌شود از همین نكته روشن می‌شود‬ ‫كه چرا روح‌های بزرگ نه تنها هراسی از‬ ‫تنهایی ندارند‪ ،‬بلكه مشتاق آن هستند‪ .‬تاریخ‬ ‫نیز گواهی می‌دهد كه همه انسان‌های بزرگ‪،‬‬ ‫از انبیا گرفته تا عرفا و حكما‪ ،‬با تنهایی‬ ‫انس داشته و از بودن در حضور خویش لذت‬ ‫می‌برده‌اند‪ .‬نكته این است كه این روح‌های‬ ‫بزرگ ‪ ،‬آن‌قدر خویشتن خویش را آشنا و‬ ‫دوست‌داشتنی می‌یافتند كه نه تنها از حضور‬ ‫در محضر خویش ملول نمی‌شدند‪ ،‬بلكه‬ ‫چنین فرصت‌هایی را مغتنم می‌شمردند ‌‪ ،‬از‬ ‫آن استقبال می‌كردند و آن را به مجالی برای‬ ‫خلوت با معبود و راز و نیاز با محبوب تبدیل‬ ‫می‌كردند‪ .‬در عوض‪ ،‬بیشتر ما به علت آنكه‬ ‫كمال و فضیلتی در خود سراغ نداریم از خود‬ ‫گریزانیم و تاب نشستن در محضر خویش را‬ ‫نداریم‪ .‬اتفاق ًا ترس از مرگ نیز ریشه در همین‬ ‫واقعیت دارد‪ ،‬چون مرگ وضعیتی است كه با‬ ‫آن پیوندهای بیرونی (اجتماعی) انسان قطع‬ ‫می‌شود و او با خویشتن خویش تنها می‌ماند‪.‬‬ ‫بازیافت خویش‬ ‫حال اگر هراس از تنهایی نشانه ترس ما از‬ ‫خویشتن خود باشد‪ ،‬چگونه می‌توان بر این‬ ‫هراس غلبه كرد؟ راه‌حل فقط در یك چیز‬ ‫است‪ :‬بازیافتن خود‪ .‬ولی این تالش می‌باید‬ ‫در بستر همین زندگی اجتماعی صورت پذیرد‪‌،‬‬ ‫نه در انزوای مطلق و گریز كامل از آدمیان‪‌،‬‬ ‫چون این شیوه نه با فطرت بشر سازگار‬ ‫است‪ ،‬نه با ضرورت‌های زندگی این جهانی‬ ‫همخوانی دارد‪ .‬دشواری‌ كار نیز از همین‬ ‫جا ناشی می‌شود كه هر انسانی از روی طبع‬ ‫یا ضرورت‪ ،‬در جامعه زندگی می‌كند‪‌،‬ولی‬ ‫با اندك تأملی درمی‌یابد كه موجودی است‬ ‫یگانه و تنها كه با وجود همه ارتباطات بیرونی‬ ‫و اجتماعی‪‌،‬هویتی فردی و مختص خویش‬ ‫دارد‪ .‬نه این امكان برایش فراهم است كه‬ ‫از جامعه و ارتباطات اجتماعی خویش به‬ ‫صورتی كلی رهایی یابد و به خود بپردازد‪‌،‬‬ ‫نه اینكه پیوندهای اجتماعی او می‌تواند‬

‫جایگزین هویت فردی و شخصی او شود‪ .‬او‬ ‫خودش است و خویشتن خود‪ ،‬تا با خود چه‬ ‫سودا كند‪.‬‬ ‫روح‌های بزرگ ‪ ،‬آن‌قدر خویشتن خویش را‬ ‫آشنا و دوست‌داشتنی می‌یافتند كه نه تنها از‬ ‫حضور در محضر خویش ملول نمی‌شدند‪،‬‬ ‫بلكه چنین فرصت‌هایی را مغتنم می‌شمردند ‌‪،‬‬ ‫گویی پاره‌ای از آموزه‌های اسالمی هم در‬ ‫مقام یادآوری همین نكته اساسی به انسان‬ ‫است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬علی‌رغم همه توصیه‌های‬ ‫دینی در مورد اهمیت پیوندهای خانوادگی و‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی‪ ،‬قرآن تصریح می‌كند‬ ‫كه انسان به صورت فردی خلق شده و به‬ ‫همین صورت فردی نیز وارد عرصه آخرت‬ ‫می‌شود‪( .‬سوره انعام‪ ،‬آیه‪ )94‬به تعبیری‬ ‫دیگر‪ ،‬هر انسانی همواره موجودیتی فردی و‬ ‫یگانه دارد‪ .‬ولی در زندگی دنیوی‪ ،‬به اقتضای‬ ‫شرایط‪ ،‬ناگزیر از زیستن جمعی با دیگران‬ ‫است كه این امر می‌تواند موجب غفلت او از‬ ‫ماهیت فردی خویش شود‪ .‬از این رو است كه‬ ‫اهل معرفت توصیه می‌كنند كه «در میان مردم‬ ‫باشید‪ ،‬ولی با آنها مباشید» (كن فی‌الناس‬ ‫و التكن معهم) یعنی مباد آنكه اقتضائات‬ ‫زندگی اجتماعی در دنیا موجب غفلت شما‬ ‫از ماهیت فردی و یگانه‌تان شود‪ ،‬چون سرمای ‌ه‬ ‫اصلی‌تان چیزی غیر از خودتان نیست‪.‬‬ ‫تنها میان تن‌ها‬ ‫چه گوهرها كه بر اثر كاویدن در خویش و‬ ‫تأمل در هستی و نجوا با معبود به دست‬ ‫نمی‌آید‪ .‬اما این امر مستلزم گریز از جامعه‪،‬‬ ‫ترك مسئولیت‌های اجتماعی و در پیش‬ ‫گرفتن زندگی راهبانه نیست (ال رهبانیه‬ ‫‌فی‌االسالم)‪ ،‬بلكه نیازمند فراهم كردن‬ ‫فرصت‌هایی معین در بستر زندگی اجتماعی‬ ‫است‪ ،‬برای حضور در محضر خویش‪،‬‬ ‫همچنان كه شیوه همه پیامبران و جانشینان‬ ‫آنها نیز همین بوده است‪.‬‬ ‫روشن است كه توفیق بهره‌جویی از خلوت‬ ‫با خویش نیازمند كسب حداقلی از پاكیزگی‬ ‫درونی است‪ ،‬چرا كه خلوت ناپارسایان جز‬ ‫افزودن بر بدی‌ها نتواند بود‪ .‬از این جنبه‬ ‫حداقلی كه بگذریم‪ ،‬بهره‌مندی از فواید‬ ‫تنهایی و خلوت با خویش نیازمند تأمل و‬ ‫ممارست مداوم در احوال درون است و این‬ ‫راهی است كه هر كه باید به پای خویش در‬ ‫آن گام نهد‪ .‬بندگی جدید مجال كمی برای‬ ‫خلوت انسان‌ها با خویش باقی نهاده و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬دانش جدید نیز بیشتر به ابعاد‬ ‫منفی تنهایی (تنهایی مخرب) پرداخته است‪،‬‬ ‫ولی این همه نباید موجب غفلت از آثار مثبت‬ ‫و سازنده انس با تنهایی شود‪ .‬كافی است‬ ‫در گیر ودار اشتغاالت زندگی‪ ،‬فرصت‌هایی‬ ‫بیابیم‪ ،‬چشم از جهان پر آب و رنگ بیرون‬ ‫بدوزیم و لختی به تماشای جهان پر رمز و راز‬ ‫درون بنشینیم تا به توصیه مولوی عمل كرده‬ ‫باشیم كه چنین بانگ رسا در عالم سر داده‬ ‫است‪:‬‬ ‫ای بستگان تن‪ ،‬به تماشای جان روید‬ ‫آخر رسول گفت تماشا مبارك‬ ‫است‪.‬‬


‫‪28‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫در تنهایی چه می گذرد؟‬ ‫فرانسیس بیكن‪ ،‬فیلسوف شهیر‬ ‫انگلیسی‪ ،‬می‌گفت فقط دو نفر از‬ ‫تنهاییدرتنهاییچهمیگذرد؟روانشن‬ ‫اسی لذت می‌برند‪ :‬یكی خدا و‬ ‫دیگری موجود ددمنش‪ .‬در این‬ ‫جمله واقعیتی نهفته است‪ .‬تنهایی‬ ‫هم می‌تواند زمینه‌ساز پلیدی‌ها‬ ‫باشد‪ ،‬هم می‌تواند مقدمه نیل به‬ ‫كماالت روحی و معنوی باشد‪،‬‬ ‫پس باید دید كه كدام راه‬ ‫مطلوب و توصیه‌شدنی است‪ :‬گریز‬ ‫از تنهایی یا خیز برداشتن به سوی‬ ‫آن؟‬

‫رنج روان یا گنج نهان؟‬ ‫تاریخ بشر را آدمیان متوسطی پر كرده‌اند كه‬ ‫زندگی در جمع را بر انزوای فردی ترجیح‬ ‫داده و می‌دهند‪ .‬عزلت و انزوا و قطع ارتباط‬ ‫با دیگران برای بیشتر مردم امری است‬ ‫نامطلوب و نوعی شكنجه‪ .‬اما در میان خیل‬ ‫عظیم انسان‌ها‪ ،‬افرادی جمع‌گریز هم بوده‌اند‬ ‫كه یا فاقد توانایی‌ها و مهارت‌های الزم برای‬ ‫زندگی با دیگران بوده‌اند و یا بنا بر دالیلی‬ ‫خاص‪ ،‬گوشه‌نشینی و عزلت را بر اختالط با‬ ‫مردم ترجیح داده‌اند‪ .‬دسته اول شامل افرادی‬ ‫می‌شود كه از سر ناچاری و انفعال تن به‬ ‫تنهایی می‌دهند و غالب ًا نیز از این وضعیت‬ ‫رنج می‌برند‪ ،‬مثل برخی از بیماران روانی‬ ‫دچار افسردگی‪ .‬تنهایی این گروه را می‌توان‬ ‫«تنهایی منفی یا مخرب» نامید‪ .‬اما دسته‬ ‫دوم كسانی هستند كه آ گاهانه و هدفدار‬ ‫سراغ تنهایی می‌روند‪ ،‬چون از تنها بودن‬ ‫لذت می‌برند‪ ،‬مثل بیشتر عارفان و صوفیان‪.‬‬ ‫تنهایی این گروه را می‌توان «تنهایی مثبت یا‬ ‫سازنده» تلقی كرد‪ .‬هدف این نوشتار بررسی‬ ‫آثار مثبت یا منفی تنهایی در زندگی افراد‬ ‫معمولی و متعارفی است كه در جوامع بشری‬ ‫زندگی می‌كنند‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

27


‫‪26‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫آویشن‪ :‬معجزه‌ی طبیعت‬ ‫این گیاه می‌تواند درمانی طبیعی‬ ‫و بی خطر برای نفخ معده‪ ،‬بوی‬ ‫بد دهان‪ ،‬گلودرد‪ ،‬آب ریزش‬ ‫بینی‪ ،‬سرفه‪ ،‬تعریق و غیره باشد‪.‬‬ ‫آویشن یک گیاه معجزه‌گر است‬ ‫و جا دارد که در هر آشپزخانه‌ای‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬

‫‪Graydon Hill Realty Ltd., Brokerage‬‬ ‫‪124 Merton Street, Suite 203‬‬ ‫‪Toronto ON M4S-2Z2‬‬ ‫‪(416) 922-1142‬‬

‫‪David Shira‬‬ ‫‪R E P R E S‬‬

‫‪S A L E S‬‬

‫‪T / 416.922.1142‬‬ ‫‪F / 416.922.1170‬‬ ‫‪M / 416.315.9938‬‬ ‫‪email: d.rad@graydonhill.co‬‬

‫‪VALID‬‬

‫‪D‬‬

‫‪INSURANCE SERVICES‬‬

‫‪61 STEELES AVE. EAST, TORONTO, ON, M2M 3Y3, TEL: (416) 901-9695, TOLL FREE: (416) 519-9694, FAX: (41‬‬

‫‪6083 YONGE ST‬‬

‫‪416.828.3908‬‬

‫‪8‬‬

‫‪.9‬‬

‫‪+ tax‬‬ ‫‪/Month‬‬

‫‪$‬‬

‫‪from‬‬

‫‪TOP CASH FOR YOUR GOLD‬‬

‫‪Tel: 647.724.9448‬‬ ‫‪www.NorthTel.ca‬‬

‫باید بدانید که این گیاه می‌تواند درمانی‬ ‫طبیعی و بی خطر برای نفخ معده‪ ،‬بوی بد‬ ‫دهان‪ ،‬گلودرد‪ ،‬آب ریزش بینی‪ ،‬سرفه‪ ،‬تعریق‬ ‫و غیره باشد‪ .‬در این مطلب سعی داریم‬ ‫گوشه‌ای از خواص درمانی این گیاه معجزه‬ ‫گر را نشان داده و روش استفاده‌ی آن را بیان‬ ‫کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫آویشن برای مقابله با نفخ معده‬ ‫آویشن حاوی ترکیبات تلخ مزه‌ای است که‬ ‫می‌تواند به هضم غذا کمک کند‪ .‬اگر دچار‬ ‫نفخ‪ ،‬سنگینی‪ ،‬گرفتگی عضالت معده و در‬ ‫حالت کلی هر نوع مشکل مربوط به دستگاه‬ ‫گوارش هستید بعد از غذا از آویشن استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫روش مصرف‬ ‫یک نوک انگشت برگ خشک آویشن را در‬ ‫یک فنجان بریزید و با آب‌جوش پُر کنید‪ .‬در‬ ‫فنجان را بپوشانید و اجازه دهید که به مدت‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 10‬دقیقه دم بکشد‪ .‬محلول را صاف‬ ‫کنید‪ .‬بعد از دو وعده‌ی اصلی‪ ،‬یک فنجان از‬ ‫این جوشانده میل کنید‪ .‬این دوره‌ی درمانی را‬ ‫بیش از ‪ 3‬هفته ادامه ندهید‪.‬‬ ‫آویشن جلوی تعریق زیاد پاها را می‌گیرد‬ ‫آویشن یک دئودورانت یا بو گیر طبیعی و‬ ‫فوق‌العاده موثر محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫روش استفاده‬ ‫‪ 50‬گرم آویشن خشک را در دو لیتر آب ریخته‬ ‫و بجوشانید‪ .‬سپس در ظرف را بگذارید و‬ ‫شعله را خاموش کنید‪ .‬اجازه دهید محلول به‬ ‫مدت ‪ 15‬تا ‪ 20‬دقیقه دم بکشد‪ .‬سپس آن را‬ ‫صاف کنید و داخل تشت یا وان حمام بریزید‪.‬‬ ‫به مدت ‪ 10‬دقیقه پاهایتان را در این محلول‬ ‫قرار دهید‪.‬‬ ‫هر هفته ‪ 1‬تا ‪ 3‬بار این کار را انجام دهید‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که آویشن خاصیت‬ ‫ضدعفونی کنندگی نیز دارد و برای همین‬ ‫می‌تواند از بروز قارچ‌های احتمالی روی پا نیز‬ ‫پیشگیری کند‪.‬‬ ‫آویشن برای درمان آفت و بوی بد دهان‬

‫آویشن یک گیاه ضدعفونی کننده و التیام‬ ‫بخش است‪ .‬برای همین می‌توان از آن برای‬ ‫درمان آفت‌ها و التهاب لثه و همچنین برای‬ ‫پایان دادن به کابوس بوی بد دهان استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روش استفاده‬ ‫برای غرغره کردن یک لیوان آب را بجوشانید‬ ‫و سپس یک قاشق چای‌خوری آویشن را در‬ ‫آن ریخته و به مدت ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه بجوشانید‪.‬‬ ‫محلول را صاف کنید و روزانه چند بار غرغره‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫آویشن برای مقابله با برونشیت‪ ،‬آنژین‪،‬‬ ‫سینوزیت و گریپ‬ ‫آویشن برای مقابله با عفونت‌های مجاری‬ ‫تنفسی فوق‌العاده است‪ .‬این گیاه شگفت‬ ‫انگیز باعث تعریق بیشتر می‌شود و همین امر‬ ‫تب را کاهش می‌دهد‪ .‬آویشن با سرماخوردگی‬ ‫مقابله کرده و ضد اسپاسم است برای همین‬ ‫سرفه را از بین می‌برد‪.‬‬ ‫نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مصرف‬ ‫شربت آویشن باعث کاهش دوره و شدت‬ ‫عالئم برونشیت شده و ضدسرفه است‪.‬‬ ‫روش مصرف‬ ‫برای مقابله با سرفه یک مشت آویشن تازه‬ ‫یا خشک را در یک لیتر آب ریخته و به‬ ‫مدت ‪ 20‬تا ‪ 25‬دقیقه بجوشانید‪ .‬محلول را‬ ‫صاف کرده و با عسل شیرین کنید‪ .‬هر دو‬ ‫ساعت یک بار یک فنجان از این جوشانده‬ ‫میل کنید‪ .‬توجه داشته باشید که این دوره‌ی‬ ‫درمانی را نباید بیش از ‪ 3‬هفته دنبال کنید‪.‬‬ ‫بخور آویشن برای تمیز کردن مجاری تنفسی‬ ‫یک قطره افشره‌ی خوراکی آویشن را در یک‬ ‫پیاله آب گرم (نه جوش) بچکانید‪ .‬حوله‌ای‬ ‫روی سرتان انداخته و بخور بگیرید‪ .‬می‌توانید‬ ‫از برگ‌های خشک آویشن نیز بخور درست‬ ‫کنید‪ .‬برای این کار یک قاشق غذاخوری‬ ‫آویشن خشک را در یک لیوان آب سرد‬ ‫به مدت یک ساعت بخیسانید و سپس با‬ ‫شعله‌ی کم آن را داغ کنید‪ .‬بعد بخور بگیرید‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید اگر عالئم سرماخوردگی‪،‬‬ ‫برونشیت و غیره برطرف نشد حتم ًا به پزشک‬

‫مراجعه کنید‪.‬‬ ‫آویشن جلوی ضعف را می‌گیرد‬ ‫آویشن خاصیت تقویت‌کنندگی دارد‪ .‬برای‬ ‫همین توصیه می‌کنیم اگر دچار خستگی‪،‬‬ ‫ضعف‪ ،‬کاهش قوای بدن‪ ،‬کم خونی و‬ ‫افسردگی شده‌اید به سراغ آویشن بروید‪.‬‬ ‫روش استفاده‬ ‫در ‪ 150‬میلی لیتر آب جوش یک قاشق‬ ‫چای‌خوری کوچک آویشن بریزید‪ .‬در ظرف‬ ‫را بگذارید و اجازه دهید به مدت ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫دقیقه دم بکشد‪ .‬محلول را صاف کرده و‬ ‫روزانه دو فنجان از این جوشانده میل کنید‪.‬‬ ‫از این گذشته می‌توانید در حمام نیز از خواص‬ ‫این گیاه استفاده کنید‪ .‬برای این کار ‪ 60‬گرم‬ ‫آویشن را در یک لیتر آب بریزید و بگذارید‬ ‫بجوشد‪ .‬در ظرف را بگذارید و زیر شعله را‬ ‫کم کنید و بگذارید به مدت ‪ 15‬تا ‪ 20‬دقیقه‬ ‫دم بکشد‪ .‬محلول را صاف کرده و در آب وان‬ ‫بریزید‪ 15 .‬دقیقه در وان آب دراز بکشید تا‬ ‫خستگی‌تان از بین برود‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که حمام آویشن برای‬ ‫تسکین دردهای روماتیسم هم مفید است‪.‬‬ ‫آویشن برای تسکین گلودرد‬ ‫آویشن برای کاهش التهاب گلوی ناشی از‬ ‫الرنژیت یک درمان موثر محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫روش مصرف‬ ‫غرغره کردن با محلول آویشن التهاب گلو را‬ ‫کاهش می‌دهد‪ .‬برای این کار ‪ 5‬گرم برگ‬ ‫خشک آویشن را در ‪ 100‬سی‌سی آب جوش‬ ‫ریخته و به مدت ‪ 10‬دقیقه بجوشانید‪ .‬دهانتان‬ ‫را با این محلول شستشو دهید‪ .‬این دوره‬ ‫را بیش از ‪ 3‬هفته دنبال نکنید‪ .‬در صورت‬ ‫برطرف نشدن عالئم بیماری به پزشک‬ ‫مراجعه کنید‪.‬‬ ‫آویشن‪ :‬موارد منع مصرف‬ ‫توجه داشته باشید که در مورد گیاهان و‬ ‫داروهای گیاهی نیز همیشه مورد منع مصرف‬ ‫وجود دارد‪ .‬مصرف آویشن برای افراد‬ ‫آلرژیک مورد منع مصرف دارد‪ .‬از این گذشته‬ ‫زنان باردار‪ ،‬شیرده و کودکان نیز نباید از‬ ‫افشره‌ی خوراکی آویشن استفاده کنند‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

25


‫‪24‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫دروغ‬

‫های عمده‬

‫ن به مردان‬ ‫زنا‬

‫این هم یكی دیگر از جمالت‬ ‫سنتی اولین قرار است‪ .‬او احتما ً‬ ‫ال‬ ‫تماشای فوتبال را به عنوان یكی‬ ‫از كارهای مورد عالقه اش به شما‬ ‫معرفی می كند تا نشان دهد كه‬ ‫چقدر با شما هم عقیده است و با‬ ‫دخترهای دیگر یك فرق اساسی‬ ‫دارد‪.‬‬

‫فكر می كنید همسرتان به هیچ وجه اهل دروغ‬ ‫نیست؟ بهتر نیست كه درباره این موضوع دقیق‬ ‫تر بیندیشید؟‬ ‫دالیل دروغ گفتن متفاوت است‪ ،‬از نگرانی‬ ‫او برای احساسات شما گرفته تا حفظ رابطه‬ ‫خودش باشما‪ ،‬ولی مطمئن باشید همسر مور‬ ‫عالقه شما هم یك انسان است و از دروغ به‬ ‫عنوان یك حربه برای رسیدن به اهدافش (‬ ‫شاید به طور ناخودآگاه ) استفاده می كند‪.‬‬ ‫دلیلشان هر چه كه باشد ده نوع عمده آن در‬ ‫زیر آمده است‬ ‫‪ « - 1‬هیچ وقت سعی نكرده ام چیزی را در‬ ‫مورد تو تغییر دهم »‬ ‫وای فكر می كنید چه چیزی ممكن است؟‬ ‫یعنی واقعاً از شنیدن صدای خرناسه شما عصبی‬ ‫نشده؟ یعنی او از همه رفتار شما راضی است؟‬ ‫به هر حال اگر هم به شما نگفته در سالهای‬ ‫آینده خواهد گفت‪ ،‬پس تا می توانید از این‬ ‫فرصت بهره ببرید او « سعی نكرده چیزی را‬ ‫در شما تغییر دهد؟ » پس شما مرد ایده آل او‬ ‫هستید!‬ ‫‪ « - 2‬من از بودن در جمع دوستان تو لذت می‬ ‫برم »‬

‫مهم نیست دوستان شما چقدر انسان های‬ ‫جالبی هستند‪ ،‬این نظر شماست و احتماالً‬ ‫همسرتان از ته قلب اینطور فكر نمی كند‪ .‬پس‬ ‫تا آنجا كه می توانید این مالقات ها را كاهش‬ ‫دهید تا همسرتان تصمیم نگیرد و احساس قلبی‬ ‫اش را راجع به مالقات های پر سر و صدای‬ ‫شما با دوستانتان بیان كند‪.‬‬ ‫‪ « - 3‬من از انجام دادن هر كاری برای تو لذت‬ ‫می برم »‬ ‫ً‬ ‫این ها جمالت اول رابطه ها هستند‪ .‬واقعا فكر‬ ‫می كنید همسرتان از شستن لباس های شما یا‬ ‫جمع كردن ظرفهای غذا در حالی كه شما لم‬ ‫داده اید و تلویزیون تماشا می كنید لذت می‬ ‫برد؟ اگر نمی خواهید روزی با جمله « لطفاً‬ ‫خودت جورابهای بد بویت را بشو » مراجه‬ ‫شوید‪ ،‬خودتان زودتر دست به كار شوید‪.‬‬ ‫‪ « - 4‬من خانواده تو را مثل خانواده خودم‬ ‫دوست دارم »‬ ‫ممكن است او در تظاهر كردن بسیار وارد‬ ‫و ماهر باشد ولی بدانید این احساس قبلی او‬ ‫نیست اگر شك دارید این بار كه او خانواده‬ ‫تان را برای شام دعوت می كند به ماهیچه های‬

‫صورتش نگاه كنید تا متوجه لبخند مصنوعی‬ ‫كه او به زور به لب دارد شوید‪.‬‬ ‫‪ « - 5‬من عاشق ورزش هستم »‬ ‫این هم یكی دیگر از جمالت سنتی اولین قرار‬ ‫است‪ .‬او احتماالً تماشای فوتبال را به عنوان‬ ‫یكی از كارهای مورد عالقه اش به شما معرفی‬ ‫می كند تا نشان دهد كه چقدر با شما هم‬ ‫عقیده است‬ ‫و با دخترهای دیگر یك فرق اساسی دارد‪.‬‬ ‫اگر او جز نوادر روزگار نباشد ( و واقعاً عاشق‬ ‫فوتبال نباشد ) بعد از مدتی از شما هم به خاطر‬ ‫تماشای فوتبال ایراد خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ « - 6‬اگر به من بگویی كه چاق شده ام اصالً‬ ‫ناراحت نخواهم شد »‬ ‫ً‬ ‫اص ً‬ ‫ال چنین چیزی ممكن است؟ اصوال اگر‬ ‫شما سعی كنید با تعریف بیش از حد از او‬ ‫خوشحالش كنید‪ .‬موفق نخواهید شد چرا كه‬ ‫او می فهمد كه شما دروغ می گوئید ولی الزم‬ ‫نیست این صداقت خود را با اظهار نظر درباره‬ ‫اندامش به او ثابت كنید‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫جنگ جهانی سوم در منزل شما به وقوع‬

‫خواهد پیوست‪.‬‬ ‫‪ « - 7‬تو راست می گویی‪ ،‬حق با توست »‬ ‫در مشاجرات دوران دوستی و نامزدی همیشه‬ ‫دخترها حق را به پسرها می دهند ولی آیا در‬ ‫زندگی هم عقیده آنها این چنین است؟ در‬ ‫حقیقت «حق با توست » معادل « کافی است‬ ‫و تمامش کنیم » است او می خواهد فقط‬ ‫مشاجره را به پایان برساند!‬ ‫ً‬ ‫‪ « - 8‬توجه تو به دیگر زنان اصال برایم مهم‬ ‫نیست »‬ ‫اوایل شكل گیری یك رابطه‪ ،‬دخترها برای‬ ‫بی تفاوت جلوه دادن خود از چنین جمالت‬ ‫فریبنده ای بهره می گیرند‪.‬شانس شما این‬ ‫جاست كه وقتی مشغول تماشای دختران‬ ‫دیگرهستید می توانید از میزان عصبانیت او‬ ‫آگاه شوید‪.‬‬ ‫البته این كام ً‬ ‫ال طبیعی است‪ .‬خود را جای او‬ ‫بگذارید؛ اگر او هر پسر خوشگلی را ببنید‬ ‫شروع به طنازی كند چه احساسی به شمادست‬ ‫خواهد داد ‪.‬‬ ‫‪ « - 9‬پول تو برایم هیچ اهمیتی ندارد »‬ ‫با این كه مبلغ پول شما در حساب بانكی تان‬ ‫برای اكثر زنان اهمیت چندانی ندارد ولی‬ ‫استقالل مالی شما برای همه آنها مهم است‪.‬‬ ‫ممكن است به شما نگوید چون نمی خواهد‬ ‫شما را بترساند ولی مطمئن باشید كه همینطور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ « - 10‬عزیزم ناراحت نباش‪ ،‬این چیزها برای‬ ‫همه اتفاق می افتد »‬ ‫در زندگی همه ما لحظات سخت پیش می‬ ‫آید‪ ،‬اكثر زنان در مواقع سختی همسرانشان از‬ ‫این جمله كلیشه ای استفاده می كنند‪ .‬به هر‬ ‫حال اص ً‬ ‫ال مهم نیست‪ ،‬مهم این است كه او از‬ ‫بین همه افراد دیگر شما را انتخاب كرده‬ ‫است‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

23


‫‪22‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫انهای مفی‬ ‫زم‬

‫ی خوردن‬ ‫د برا‬

‫خوابیدن‬ ‫و‬

‫در حالی که هرگز بهترین زمان‬ ‫برای سیگار کشیدن یا خوردن‬ ‫غذاهای بی کیفیت چرب وجود‬ ‫ندارد اما از نظر علمی و پزشکی‬ ‫رفتارهای سالم را باید در بهترین‬ ‫زمان خودش انجام داد‪.‬‬

‫اگر از قطارهای سریع استفاده می کنید اواخر‬ ‫صبح بهتر است‪ .‬اما برای قطارهای سبک و‬ ‫کند‪ ،‬عصر هنگام بهتر است‪ .‬با این حال بهترین‬ ‫زمان را باید برای "رفتن" در نظر گرفت نه‬ ‫بازگشت تا بدن خود را هماهنگ کند‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای خوردن کربوهیدرات‬ ‫اگر دچار اضافه وزن هستید و از مشکالت‬ ‫کلسترول‪ ،‬تری گلیسیرید و قند خون رنج می‬ ‫برید بهترین زمان برای مصرف کربوهیدرات‬ ‫"هرگز " است‪ .‬مگر آنکه مقدار بسیار اندک‬

‫‪ ،‬در زیر به برخی از این رفتارها و چگونگی و‬ ‫چرایی آنها اشاره می شود‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای خواب‬ ‫زود به رختخواب رفتن و زود بیدار شدن ایده‬ ‫بسیار خوبی است‪ .‬بر اساس طب شرقی‪ ،‬کانال‬ ‫های مهم انرژی برای احیای بدن در ساعت ‪11‬‬ ‫شب فعال می شوند‪ .‬در مطالعات علمی غربی‬ ‫نیز آمده است هورمون هایی که به شما کمک‬ ‫می کند به طور مناسب تری بافت را ترمیم و‬ ‫جربی و قند را بسوزانید‪ ،‬در صورت خواب‬ ‫کافی ترشح می شوند‪.‬‬ ‫پس سعی کنید در ساعت ‪ 11‬شب به خواب‬ ‫بروید‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای خوردن‬ ‫بستگی دارد‪ .‬اگر الغر باشید بدن می تواند‬ ‫انرژی خود را تامین کند و زمان غذا خوردن‬ ‫از اهمیت کمتری برخوردار است اما سه وعده‬ ‫غذایی پایه باید حفظ شود‪ .‬اگر اضافه وزن‬ ‫دارید یا پیش دیابت هستید وعده های غذایی‬ ‫باید در عین زیاد بودن کم حجم و بدون‬ ‫کربوهیدرات تصفیه شده باشد‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای سفر‬

‫و ناچیزی پس از یک ورزش سنگین‪.‬‬ ‫اگر الغر هستید یا بسیار فعال‪ ،‬بهترین زمان‬ ‫پس از ورزش و همچنین پیش از خواب‪،‬‬ ‫است چرا که کربوهیدارت ها کیفیت مناسب‬ ‫تری را برای خواب فراهم می کنند‪ .‬این مواد‬ ‫مغذی تاثیرات بر شیمی مغز را آرام می کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که در زمان استرس دوست‬ ‫داریم کربوهیدرات بخوریم‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای مصرف مکمل ها‬ ‫اغلب‪ ،‬بهتر است مکمل ها همراه با غذا خورده‬ ‫شوند چرا که هضم غذا موجب جذب بهتر‬ ‫مکمل ها می شود‪.‬‬ ‫تنها استثنا ماده غذایی محرک مانند کافئین یا‬ ‫کارنیتین است که باید با معده خالی خورده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای کارهای فکری‬ ‫ایده ال است کارهای فکری در صبح انجام‬ ‫شود‪ .‬با آغاز روز باید تمرکز کرد ولی‬ ‫همانطور که روز می گذرد باید بر آرامش‬ ‫بدن و ذهن خود بیافزاییم تا برای خواب آماده‬ ‫شویم‪.‬‬


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

21


‫‪20‬‬

‫‪Tel: 416.512.9874‬‬ ‫‪No. 643 / Oct, 19, 2012‬‬

‫تی که دی‬ ‫وق‬

‫گر عشقی‬

‫ود ندارد‬ ‫وج‬

‫وقتی که با یک شکست در زندگی‬ ‫مواجه می شویم دیگر دلیلی برای‬ ‫عاشق بودن نمی بینیم و طالق را‬ ‫تنها راه برای گذشتن از این مانع‬ ‫سخت انتخاب می کنیم‪.‬‬ ‫بسیاری از آدمیان طالق را شکست در حوزه‬ ‫بسیار با اهمیتی از زندگی تلقی می‏کنند‪ .‬افرادی‬ ‫که تجربه طالق را پشت سر گذاشته‏اند‪ ،‬خود‬ ‫را از لحاظ اجتماعی فردی نابسنده و فاقد‬ ‫مهارت‏های ارتباطی بسیار اساسی می‏دانند‪.‬پس‬ ‫از طالق‪ ،‬به دالیل مختلف ممکن است عزت‬ ‫نفس افراد‪ ،‬دچار آسیب شود‪ .‬از آنجاییکه‬ ‫اغلب اوقات طالق به دنبال یک دوره تعارض‬ ‫رخ می‏دهد‪ ،‬بسیاری از افراد که در معرض‬ ‫طالق قرار گرفته‏اند‪ ،‬خود را شخصی نابسنده‬ ‫و فاقد توان کافی می‏دانند‪.‬‬ ‫مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طالق‬ ‫از خود نشان می‏‏دهند‪ ،‬با یکدیگر متفاوتند‪.‬‬ ‫مردان گرایش به آن دارند که طالق را به عنوان‬ ‫رویدادی که به ناگهان رخ داده است‪ ،‬ادراک‬ ‫کننده و زنان بیشتر احتمال می‏رود که آن را‬ ‫به عنوان نقطه پایانی بر یک فرآیند طوالنی‬ ‫قلمداد کنند‪ .‬از سوی دیگر مطالعات نشان داده‬ ‫است که طالق برای زنان تجربه ای تنش‏زاتر و‬ ‫گسلنده‏تر از مردان است‪.‬‬ ‫کنار آمدن با طالق‬ ‫سازگاری با طالق به عوامل بسیاری از جمله‬ ‫نگرش در مورد ازدواج ناموفق‪ ،‬شخصیت فرد و‬ ‫محیط اجتماعی و ‪ ...‬بستگی دارد‪ .‬در ادامه این‬ ‫مبحث‪ ،‬برخی توصیه‏های‪.‬کلی در این زمینه به‬ ‫شما ارائه می‏گردد‪ - :‬بسیاری از افراد‪ ،‬طالق را‬ ‫معادل با مرگ می‏دانند‪ .‬فقدان فردی (همسر)‬ ‫که زمانی دوستتان داشته و شما دوستش‬ ‫داشتید‪ ،‬می‏تواند این احساس را در شما ایجاد‬ ‫کند که دیگر فردی دوست داشتنی نیستید و‬ ‫بخش مهمی از زندگی‏تان را از دست داده‏اید‪.‬‬ ‫یادگیری این مساله که به زندگی فعلی‏تان سر‬ ‫و سامان دهید و دوباره بیاموزید که به سبک‬ ‫و روش دیگری زندگی کنید‪ ،‬به شما کمک‬ ‫بسیاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫مردان گرایش به آن دارند که طالق را به عنوان‬ ‫رویدادی که به ناگهان رخ داده است‪ ،‬ادراک‬ ‫کننده و زنان بیشتر احتمال می‏رود که آن را‬ ‫به عنوان نقطه پایانی بر یک فرآیند طوالنی‬ ‫قلمداد کنند‪ -1 .‬شما باید بپذیرید که بخشی‬ ‫از زندگی شما (زندگی زناشویی) دچار وقفه‬ ‫شده است ولی این رویداد بدان معنا نیست که‬ ‫شما از جنبه‏‏های دیگر زندگی خود غافل شوید‬ ‫لذا تغییرات اساسی در روند زندگی خود ایجاد‬ ‫کنید‪ .‬با اعضای خانواده‏تان که مورد عالقه و‬ ‫اعتماد‏تان هستند‪ ،‬در ارتباط باشید‪ .‬صحبت‬ ‫کردن با این افراد (در مورد احساسات و‬ ‫مشکالتی که با آن مواجه هستید) نقش سوپاپ‬

‫اطمینان را بازی کرده و موجب تخلیه هیجانی‬ ‫شما می‏شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬طالق در بسیاری از افراد (به خصوص‬ ‫زنان) باعث شکل‏گیری افسردگی می‏گردد‬ ‫و ادامه یافتن این مشکل گاه باعث می‏شود‬ ‫که تا مدت‏ها بعد ازطالق‪ ،‬فرد در حال دست‬ ‫و پنجه‏ نرم کردن با این مشکل باشد‪ .‬در این‬ ‫مواقع به افراد توصیه می‏شود که در صورت‬ ‫ادامه‏دار شدن مشکل‪ ،‬حتماً به یک روان‬ ‫درمانگر مراجعه کنند‪ .‬از طرف دیگر با افرادی‬ ‫از اعضای خانواده و یا دوستان خود‪ ،‬که این‬ ‫تجربه را پشت سر گذاشته‏اند‪ ،‬مشورت کنید‬ ‫و بررسی کنید که آنها در این شرایط چه‬ ‫راهبردهایی را اتخاذ کرده بودند‪.‬‬ ‫شما باید بپذیرید که بخشی از زندگی شما‬ ‫(زندگی زناشویی) دچار وقفه شده است ولی‬ ‫این رویداد بدان معنا نیست که شما از جنبه‏‏های‬ ‫دیگر زندگی خود غافل شوید‬ ‫‪ -3‬به این مساله توجه داشته باشید که هیچ‏کس‬ ‫کامل و بدون نقص نیست‪ .‬اگر زندگی زناشویی‬ ‫شما با شکست مواجه شده است و مجبور به‬ ‫طالق شده‏اید‪ ،‬این مساله نشان‏دهنده نقص یا‬ ‫ناکارآمدی شما نیست‪ .‬بسیاری از زوجین بر‬ ‫اثر عدم دقت در انتخاب درست‪ ،‬مشکالت‬ ‫ارتباطی‪ ،‬عدم هماهنگی و‪ ...‬ممکن است مجبور‬ ‫به طالق شوند‪ ،‬بنابراین شما تنها نیستید و این‬ ‫تجربه منحصر به شما نمی‏گردد‪ ،‬لذا خودتان را‬ ‫مقصر ندانسته و به سرزنش خویشتن نپردازید‪.‬‬ ‫اطمینان داشته باشید که طالق پایان راه نیست‪.‬‬ ‫به خودتان فرصت دهید تا این شرایط سخت‬ ‫را پشت سر بگذارید و به این امید باشید که‬ ‫در آینده دور یا نزدیک‪ ،‬خواهید توانست بنای‬ ‫یک زندگی زناشویی موفق را پایه‏ریزی کنید‪.‬‬ ‫رویش عشق‬ ‫برای کنار آمدن با طالق‪ ،‬کمک‏های بیرونی از‬ ‫سوی متخصصان بهداشت روانی و گروه‏های‬ ‫خودیاری متشکل از افراد مطلقه می‏تواند‬ ‫کمک موثری به این دسته افراد ارائه دهد‪ .‬گاه‬ ‫مشاهده می‏شود‪ ،‬حتی هنگامیکه طرفین عزم‬ ‫خود را برای طالق جزم کرده‏اند‪ ،‬مشاوره با‬ ‫زوج‏ها می‏تواند مفید واقع شود‪ .‬برخی از فنون‬ ‫مساله‏گشایی و مهارت‏های حل تعارضی هم‬ ‫می‏تواند برای کمک به حل آسیب‏های ناشی‬ ‫از جدایی موثر باشد‪ .‬اگر در جریان طالق و یا‬ ‫بعد از آن قرار دارید‪ ،‬مراجعه به مراکز بهداشت‬ ‫روانی به شما توصیه می‏شود‪.‬‬


19

Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

19


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

18

18


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

17


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

16


13

Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

15


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

14 12


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

13


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

12


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

11


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

10


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

9


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

8


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

7


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

6


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

5


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

4 6


3

Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

3


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

2

2


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

1


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

B


Tel: 416.512.9874 No. 643 / Oct, 19, 2012

A


Javanan 643  

Javanan 643

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you