Page 1

444 2 689

senpolatgroup.com.tr


Kasko Sigortası Trafik Sigortası

İşyeri Sigortası

Hayat Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Deprem Sigortası

Konut Sigortası Sağlık Sigortası

Bireysel Emeklilik Sigortası

All Risk Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

senpolatgroup.com.tr Saray Bosna Cad. Sarıca İşmerkezi Kat 1 Yakutiye / Erzurum 0 442 234 90 02 - 04


Başarı aynı yönde sonuna kadar gitmektir.


Sigorta sektöründe Türkiye genelinde müşteri memnuniyetini ve güvenini ilke edinmiş, maksimum verim ve maksimum fayda sağlamak amacıyla hareket ederek size ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri üretmek için lider bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz Vizyonumuz doğrultusunda her türlü ticari,ahlaki,hukuki kurallara saygılı ve bu kuralları özenle yerine getiren güçlü, dinamik, deneyimli kadromuzla sigorta sektörüne hizmet etmek ve bunun için kaliteli yönetim anlayışını ilke edinerek bu sektörde güvenilir adımlarla ilerlemek.

Vizyonumuz - Misyonumuz

Vizyonumuz


Türkiye’de bir yılda ortalama 1 milyon trafik kazası olduğunu, Bu kazalarda 4.045 kişinin öldüğünü ve 211.486 kişinin yaralandığını, Trafik kazalarının 2 saniyelik bir dikkatsizlik sonucu olduğunu,

Trafik Sigortası

Bir yılda oluşan kazaların toplam maliyetinin 2.1 milyon TL olduğunu, Bir yıldaki kazaların %58’inin karşı tarafın dikkatsiz olması sonucunda olduğunu,

Biliyormuydunuz?

Trafik Sigortası Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara yol açabilirler. Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalar da karşı tarafa verdikleri zararı aracın kusuru nisbetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu Trafik Sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar. Zorunlu Trafik Sigortası olmayan (veya süresi sona ermiş) araçlar görüldükleri yerde bağlanır (trafiğe çıkması engellenir). Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür.


2011 yılı itibariyle Türkiye’de yaklaşık 14,5 milyon kayıtlı araç vardır. Ve bu araçların %75’inin kaskosu yapılmamıştır, Ülkemizde bir yılda ortalama 40 bin aracın terör , kundaklama vb. olaylara maruz kaldığını, Kaskosuz araç kullanan insanların sayısı %40 civarında iken bunların sadece %10’unun geçir diği kazanın maliyetini karşılayabildiğini, Park halindeki aracın %40 oranında kazaya uğrama riski taşıdığını,

Kasko Sigortası Tazminat aldınız, araç bedeliniz eksildi. Fark primi ödemenize gerek yok. Maksimum Kasko Sigortası sayesinde Hasar Ek Belge Primi'ni ödemenize gerek yok. Hasar sonrası eksilen sigorta bedelinizi otomatik olarak eski bedelinize yükseltiyoruz. (ses ve görüntü cihazları hasarları hariç olmak üzere). Böylece başlangıçtaki sigorta bedelinizle Maksimum Kasko Sigortası güvenceniz devam ediyor. Maksimum Kasko Sigortası; çarpma, devrilme, yanma, çalınma gibi zararlar karşısında otomobilinizi güvence altına alıyor.

*Yukarıdaki İstatistiki Bilgiler www.tuik.gov.tr Adresinden Alınmıştır.

Kasko Sigortası

Biliyormuydunuz?


Son 12 ay içinde istihdam edilenlerden % 3.7’si çalıştığı işe bağlı bir rahatsızlık geçirmiştir. Türkiye’de bir yılda ortalama 250.000 hırsızlık olayı yaşandığını ve bunların %47’sinin işyerlerinde meydana geldiğini,

İşyeri Sigortası

Türkiye’de bir yılda iş yerlerinde oluşan maddi hasarların ortalama toplam değerinin 4 milyon TL olduğunu, Bir yılda oluşan kazaların toplam maliyetinin 2.1 milyon TL olduğunu, Ve iş yeri sigortası yaptıran iş yeri sayısının toplam iş yeri sayısının %25’i olduğunu,

Biliyormuydunuz?

İşyeri Sigortası Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suistimal, iş veren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatları bu poliçede. Ayrıca; deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz. İşyerinizdeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz. Faaliyetinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz, ürün sorumluluk, emtia dahili nakliyat, fasondaki emtia teminatlarını da alabilirsiniz. İşyerim Paket Sigortası'na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçe ile tam güvence sağlayabilirsiniz. *Yukarıdaki İstatistiki Bilgiler www.tuik.gov.tr Adresinden Alınmıştır.


Son 12 ay içerisinde çalışmış olanların % 2.9’u bir iş kazası geçirdiğini, İş kazası geçirenlerin sektörel dağılımları incelendiğinde; iş kazası geçirenlerin oranının en yüksek olduğu sektörün % 10.1 ile madencilik ve taş ocakçılığı olduğu görülmektedir. Bunu % 7.7 ile elektrik, gaz ve su sektörü izlediğini,

Biliyormuydunuz?

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun’una tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür. İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

*Yukarıdaki İstatistiki Bilgiler www.tuik.gov.tr Adresinden Alınmıştır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Meslek grupları açısından, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanların işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalma oranları % 4.7 ile ortalamanın üzerindedir,


All Risk Sigortası

Türkiye’deki 13 milyon konutun yaklaşık 9.5 milyonunda hiçbir sigorta güvencesinin bulunmadığını, Türkiye'de trafikteki 15 milyon 812 bin 460 bin araçtan 7 milyon 955 bin 365 ˊini oluşturan otomobilden 7 milyon 494 bin 878 ˊinin trafik sigortası varken, yüzde 5,79ˊu olan 460 bin 487 otomobilin sigortası olmadığını, Türkiye’de sigortalanabilecek toplam 13 milyon konutun sadece yüzde 15’inin konut sigortası yaptırdığını, Türkiye'de 2011 Kasım itibariyle özel sağlık sigortası yaptıranların sayısı 2,28 milyona ulaştığını,

Biliyormuydunuz?

All Risk Sigortası

Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı “Bütün Tehlikeler” olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların dışında kalan tüm tehlikelerin teminat altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, “Bütün Tehlikeler” (All Risk Poliçe’si) olarak adlandırılmaktadır. *Yukarıdaki İstatistiki Bilgiler www.tuik.gov.tr Adresinden Alınmıştır.


Hala ülkemizdeki konutların %37’sinin depreme dayanıksız, eski betonarme yapılardan oluştuğunu, Konut hasar tespitleri sonucunda ortaya çıkan minimum rakamın yıllık konut sigortası priminden fazla olduğunu, Konut olaylarının %20’sinin evdeki küçük dikkatsizlik ve küçük yaştaki çocuklardan kaynaklandığını,

Biliyormuydunuz?

Konut Sigortası

Konut sigortası; evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşitidir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı sizi teminat altına alır. Evinizin bir teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an sizi güvende hissettirir. Aylık taksitler ile evinizi sigorta altına alabilirsiniz. Bu sigortalar yıllık olarak yapılır. Her yıl yenilenebilir. *Yukarıdaki İstatistiki Bilgiler www.tuik.gov.tr Adresinden Alınmıştır.

Konut Sigortası

Türkiye’de ortalama bir günde 1450 konutta küçük ya da büyük ölçekli olay meydana geldiğini,


Deprem Sigortası

Türkiye topraklarının % 96’sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde olduğunu ve nüfusun % 98’inin bu bölgelerde yaşadığını, 1999 yılında büyük bir deprem yaşanan Marmara Bölgesi’ndeki konutların % 67,4’ünün İç Anadolu Bölgesi’ndeki konutların % 71,5’inin, Ege Bölgesi’nde % 76,7’sinin, Akdeniz Bölgesi’nde % 82,6’sının, Karadeniz Bölgesi’nde % 82,7’sinin, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde % 88,2’sinin, Doğu Anadolu Bölgesi’nde % 85,5’inin deprem sigortası bulunmadığını, Büyük bir deprem beklenen ve 2 milyon 714 bin konut bulunan İstanbul’da bile her 100 konuttan sadece 34,8’i için zorunlu deprem sigortası yaptırıldığını, Ve deprem sigortasının zorunlu olduğunu,

Biliyormuydunuz?

Deprem Sigortası

587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası’na ilişkin kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Zorunlu Deprem Sigortası ile; Depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın,deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. *Yukarıdaki İstatistiki Bilgiler www.tuik.gov.tr Adresinden Alınmıştır.


Türkiye'de yaşayan bireylerin %18'inin ferdi kazalara maruz kaldığını, Bir yılda ortalama 130.000 kapkaç, gasp gibi olaylar yaşandığını,

Haşere zehirlenmesi olaylarından yılda 3000 kişinin öldüğünü ve 1200 kişinin yaralandığını;

Biliyormuydunuz?

Ferdi Kaza Sigortası Dileriz hayat sevdiklerinize ve size sağlıklı bir yaşam sunar. Ancak daha güvenli bir gelecek için, olabilecek bütün aksilikleri düşünerek hareket etmelisiniz. Beklenmedik bir kaza sonucu hayatınızın tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlığa maruz kalmanız durumunda, sevdiklerinizin sıkıntılarını azaltmak ve geleceklerini garanti altına almak için çok özel bir güvenceye ihtiyacınız var. Ferdi Kaza Sigortası ile bu konudaki beklentilerinizi tam anlamı ile karşılayacak bir güvenceye sahip olabilir, sadece size değil sevdiklerinize de daha güvenli bir gelecek hazırlayabilirsiniz.

*Yukarıdaki İstatistiki Bilgiler www.tuik.gov.tr Adresinden Alınmıştır.

Ferdi Kaza Sigortası

Son 5 yılda ölüm olaylarının %20’sinin küçük kaza olarak nitelendirilen kaza lardan kaynaklandığını;


Sigortasız bir insanın yıllık sağlık giderlerinin,yaptıracağı sağlık sigortası giderlerin den daha fazla olduğunu, Türkiye’de salgın hastalık, bulaşıcı hastalık ile hastalığa yakalanma oranınızın çok yüksek olduğunu, Türkiye’de bir yılda insanların ilaç giderlerine harcadığı maliyetin ortalama 3.2 milyon TL olduğunu, Sağlık sigortası ile istediğiniz doktorda,istediğiniz hastanede tedavi olabileceğinizi,

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Biliyormuydunuz?

Ne şanslıyız ki artık hemen bütün rahatsızlıkların bir tedavisi var. Peki ya sizin bu tedaviyi karşılayacak ekonomik gücünüz var mı? Artık Türkiye'nin en seçkin sağlık kurumlarında tedavi olabilirsiniz. Hem de tedavi masraflarını düşünmeden. Sağlık sigortaları tüketicilere; hastane seçebilme özgürlüğü,hızlı ve kesintisiz hizmet alma,7 gün 24 saat danışmanlık hizmetinden faydalanma gibi pek çok avantajlar sunuyor. *Yukarıdaki İstatistiki Bilgiler www.tuik.gov.tr Adresinden Alınmıştır.


Seyahat Sigortası Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde karşılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz. “

Seyahat Sigortası

size her yer eviniz gibi


Bireysel Emeklilik Sigortası

hayatınızın emekliliğini

güvence altına alın! Bireysel Emeklilik Sigortası Bugün birikim yapmaya başlamanız, hayatınızda pek çok şeyi değiştirebilir. Emeklilik döneminizde hayalini kurduğunuz hayat standardına sahip olabilmek için düzenli birikim yapmak istiyorsanız, Geleceğe Yatırım Planı tam size göre! Çalışırken aylık kenara koyacağınız gelirinizin, çalışma hayatınızın sonunda toplu para veya aylık emekli maaşı olarak geri alınması sistemidir. 18 yaşını doldurmuş herkes sisteme katılabilir. Yatırdığınız Her Katkı Payına %25 DEVLET KATKISI EKLENİYOR.

100 = 125 200 = 250


Hayat Sigortası Hayat sigortası, konusu insan hayatı olan ve insanın yaşamı boyunca karşı karşıya gelebileceği rizikolar için önlem almayı sağlayan ve bu nedenle de çok çeşitli türleri içeren bir sigorta dalıdır. Hayat sigortalarında amaç, kişinin ufak tasarruflarını sigorta primi adı altında değerlendirerek, yaşamında meydana gelebilecek bazı olaylarda (örneğin ölüm gibi), ailesine maddi destek sağlamaktır. Bu nedenle hayat sigortalarının hiçbir zaman bir zenginleşme aracı veya bir borsa olayı gibi görülmemesi gerekir. Ayrıca gerek teknik, gerekse yasal olarak hayat sigortasının bunu sağlaması mümkün değildir.

Hayat Sigortası

Mutluluğun garantisi olduğu gibi sigortası da var!


kendine iyilik yap!

senpolatgroup.com.tr Terminal Cad. No 26 Yakutiye / Erzurum 0442 238 27 27


Paris Turları

Yunanistan Turları

Roma Turları

Amsterdam Turları

Batum Turları

Uzak Doğu Turları

Dubai Turları

Disnayland Turları

Orta Avrupa Turları

Barselona Turları

Klasik İtalya Turları

Ukrayna

Dünyayı keşfedin. İnanılmaz yerleri, değişik tatları, farklı kültürleri, eşsiz güzellikleri ve doğa harikaları ile dünyanın tadını çıkarın. Size uygun tatil ve tur paketleriyle dünyayı gezin dolaşın doya doya hayatınızı yaşayın.

Yurtdışı Turlar

gez, eğlen, gör, keşfet


GAP Turları

Ateşin İbrahim’e karşı serin ve selamet ol emrini aldığı Balıklıgöl den, Antitoroslar ın 2100 metresinde Tanrı Kral Antiochos’un yurdunu tanrıların ortak yurdu yapmasına, tüm tarih boyunca kutsal addedilen bölgenin, hayat kaynakları Fırat ve Dicle Irmaklarından, erişilmez mağaralar anlamına gelen yaşayan antik kent Hasankeyf’e, Dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur 20 astronomundan biri kabul edilen El Battani nin doğduğu yer Harrandan, Müze kent Mardin’e kadar bir şiirdir GAP. Keşfetmek üzere olan bir kaşifin ilk heyecanını yaşamak, paylaşmak isteyen herkes için...

Kapadokya Turları

M.Ö 6. yüzyılda Pers orduları başında Büyük Cyrus Kapadokya bölgesine ulaştığında bu bölgeye Pers dilinde "Cins Atlar Ülkesi" anlamına gelen Katpatuka adını verir. Tarih boyunca doğudan batıya doğru yapılan askeri seferler üzerinde bir geçiş noktası konumunda olan Kapadokya, yer altı şehirleri, kaya kiliseleri, güvercinlik vadileri ile mistik bir dünyanın kapılarını bizlere açıyor. O kapıdan girmek isteyenleri beklercesine..

Yurtiçi Turlar

Doğu Anadolu Turları

Doğunun kalbi Erzurum dan, Efsanevi Nemrut dağına, ihtişamının içinde gizli kalmış hikayeleriyle Ağrı Dağı ndan, birbirinden güzel kervansaraylara,yüzlerce yıl boyunca şehirleri savunan kalelerden, güzellikleriyle büyüleyen doğasına; Doğu Anadolu Bölgesinin gizli kalmış hazinelerini keşfetmeye davet ediyor.

Likya Turları

Tarihte bilinen ilk demokratik birliği kurmuş olmakla bilinen Likyalıların yayıldıkları bölgenin isimleri günümüzde Antalya ve Fethiye arasında kalan, Teke Yarımadası denen bölgedir. Herodot Likya halkından bahsederken ‘‘Hiç kimseye benzemeyen bir töreleri vardır.O da babaları yerine analarının adını kullanmalarıdır.Bir Likyalı ya kim olduğunu sorun, size annesinin, anneannesinin, büyük anneannesinin ismini söyleyerek cevap verir’’Birbirinden güzel koyları, tarihi ve kültürü ile Likya Kutsal Işık Ülkesi keyifli bir yaz tatili geçirmek için vazgeçilmeniz olacak.

Ege - Akdeniz Turları

Antalya’nın sembolu Aspendos’tan ,farklı bir deneyim için Rafting keyfine.Batıkşehir’de yüzebilmek ,12 adaların büyüsü.Gökova körfezi ve Sedir adası,Aşıklar yolu mucizesi ve Bodrum.Ege-Akdeniz yada Akdeniz Ege.İsme gerek duymayan, ayrıcalık isteyen tüm gezginlere…

Karadeniz Turları

Tanrı Zeus, ırmak tanrısı Osopos’un güzeller güzeli kızı Sinope’yi gördüğü zaman haylaz bir rüzgarı yanına çağırmış ve en zarif hali ile Sinope’nin kulağına senin için Olyposun tahtından vazgeçersem bana gönlünü açarmısın demesini istemiş. Korku içindeki genç kız kendisine dokunmamasını ve sonsuza kadar eşsiz kalmak istediğini söylemiş heybetli Zeus’a. Tanrılar tanrısı sözüne sadık kalmış ve Sinope’yi bir yarım adaya dönüştürmüş.Böyle başlamış Karadeniz de ilk kent olarak kurulan Sinop ve Karadeniz tarihi…


Uçak Bileti

Özgürce Dilediğin Yere Uç...! Uçak Bileti Dünya artık çok küçük, istediğiniz ülkeye istediğiniz şehire, iş için, gezmek için, görmek için, eğlenmek için, gidebilirsiniz.


MSC Cruise Gemi Turları

Louis Cruises Gemi Turları

Costa Cruises Gemi Turları

Royal Caribbean Cruises Gemi Turları

Gemi Turları Okyanuslara yakışır kruvaziyer gemileri ile sunduğumuz konfor ve hizmet ile denizlerdeki favori oteliniz olmaya adayken, zarif ve şık tasarımıyla dikkat çeken kruvaziyerlerde size denizler üzerinde konfor ve lüksü yaşatıyoruz.

Gemi Turları

Rotanı Belirle Hayata Açıl...!


Şenpolat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you