Page 1

İhale Uygulama ve Mevzuat Danışmanlığı Hizmeti

İhale ve Mali Hizmetler Birimleri İçin

20. YIL

KAMPANYASI “GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİLGİ KAYNAĞINIZ”

Güncel Mevzuat, Yaşar Üniversitesi ve Dijitek İşbirliğiyle


02 .

Yılsı Grup, Dijitek K

Özel

a y n a amp

5’i Biryerde!

1. Mevzuat Uygulama Uzmanlığı Hizmeti 2. Mevzuat Danışmanlığı Hizmeti 3. Mevzuat Yayınları Hizmeti 4. İhale ve Mali Yönetim Eğitim Hizmeti 5. İhale ve Mali Yönetim Yazılımları Hizmeti

Dijitek Grup, Güncel Mevzuat, Vitamin Ltd. ve Dijitek Ltd. firmalarından oluşmaktadır. Grup üyeleri, kamu kurumlarına daha etkili hizmet verebilmek amacıyla bir araya geldi.


wİhale Uygulama ve

Mevzuat Danışmanlığı Hizmeti Güncel Mevzuat, Yaşar Üniversitesi ve Dijitek İşbirliğiyle

Yaşar Üniversitesi

Dijitek

Güncel Mevzuat

Yaşar Üniversitesi “… Üniversiteler arasında ‘sanat duyarlılığı’, ‘proje temelinde çalışma deneyimi’ ve ‘tasarım becerileri’ en yüksek uzmanları yetiştirecek program, altyapı ve kadrolara sahip, sağlıklı karar alarak çabuk organize olabilen ve disiplinli çalışarak hızlı hareket edebilen ve etkili hamlelerle başarılı sonuçlar alma becerisi yüksek, verimliliği kalitenin ayrılmaz bir parçası olarak uygulayabilen, küresel gelişmelere duyarlı, bilimsel etik ve moral değerlerine sadık bir üniversite olma” öngörüsü ile bölgesinde ve Türkiye’de farklı bir yer kazanmıştır.

Dijitek, 1992 yılında kamu kurumlarına bilişim hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu. 20 yıldır, kamu mali yönetimi alanında mevzuat uygulamalarıyla ilgili yazılım ve otomasyonlar üretmektedir.

Güncel Mevzuat, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet vermek üzere kuruldu. Kamu idarelerine ihale ve mali yönetim mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları alanında hizmet vermektedir. Güncel Mevzuat bu amaçla, ilgili mevzuat alanlarında izleme, derleme, yayın, eğitim, danışmanlık ve ön denetim faaliyetleri yürütür.

Bu hizmet paketinde Dijitek tarafından sunulan hizmetler: İhale, Harcama ve Ön Mali Kontrol Otomasyonu, Çerçeve-Münferit-Toplu Alımlar Yönetimi, Taşınır Mal Yönetimi, Bütçe ve Ödenek, Muhasebe, Personel ve İnsan Kaynakları, Araç Takip ve Servis Yönetimi Yazılımları

Bu hizmet paketinde Güncel Mevzuat tarafından sunulan hizmetler: Mevzuat Uygulama Uzmanlığı Hizmeti, Mevzuat Danışmanlığı Hizmeti ve Mevzuat Yayın Hizmeti

Bu hizmet paketinde Yaşar Üniversitesi tarafından sunulan hizmetler: Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimleri ve Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı Eğitimleri

20.Yıl

Özel

Kampanyası


İhale Uygulama ve Mevzuat Danışmanlığı Hizmeti Nedir ? Dijitek’in 20. hizmet yılı kapsamında, Yaşar Üniversitesi, Güncel Mevzuat ve Dijitek işbirliğiyle ihale ve mali hizmetler birimleri için özel bir hizmet paketi oluşturuldu. Paketle, Güncel Mevzuat Enstitüsü tarafından eğitimi tamamlanmış Mevzuat Uygulama Uzmanları tarafından, yerinde uygulama hizmeti sunulmaktadır. Hizmet, Güncel Mevzuat Enstitüsü Mevzuat Grup Başkanlığı tarafından verilecek mevzuat danışmanlığı hizmetini de kapsamaktadır.

Kazandırdıkları Nelerdir ? • İhtiyaç listesi, yaklaşık maliyet, ihale dokümanlarının hazırlanması, komisyon çalışmaları, tekliflerin değerlendirilmesi, yazışmalar, komisyon çalışmaları, sözleşmeye davet aşamasında kadar ihale sürecinin yürütülmesi, • Sözleşme sürecinin yönetimi, hakediş raporlarının hazırlanması, muayene ve kabul işlemleri, ödeme emrinin düzenlenmesi, vergi-kesin teminat iadelerinin takibi, • Ön mali kontrol sürecinde, ödeme öncesi uygunluk kontrolü, bütçe ve ödenek takibi, yüzde on limitlerinin kontrol edilmesi, • İhale iptalleri ve şikâyet ile soruşturma vb. gibi olumsuzluklar en aza indirilmesi,

Yaşar Üniversitesi ve Güncel Mevzuat işbirliğiyle yürütülen sertifikalı eğitim programlarına, kamu görevlilerinin katılımı bu hizmet paketi kapsamında ücretsiz sunulmaktadır.

• Yerinde, uzaktan ve sürekli danışmanlık hizmeti verilmesi,

Hizmet süresi boyunca, Güncel Mevzuat Yayınları ücretsiz olarak verilmektedir.

• Eğitim ve kariyer gelişimi sürecinde; üniversite ve uygulama bilgisi ve olanaklarını içeren sertifikalı eğitimlerle, mevzuat bilgisinin geliştirilmesi,

Hizmetin içinde, Dijitek’in ihale ve mali yönetim yazılımları bulunmakta, bu yazılımlar uzmanlarca idarenin iş ve işlemlerinde kullanılmaktadır. Paketle, Mevzuat Uygulama Uzmanı, bilgi ve tecrübesini, Dijitek’in yazılımlarını ve Güncel Mevzuat yayınları ile danışmanlık hizmetini, Yaşar Üniversitesi imkân ve sertifika eğitimlerini idarenin kullanımına sunacaktır.

• Mevzuat, uygulama ve yargı kararları zamanında takip edilebilmesi,

• Görevlilerin hatalı ve mevzuata aykırı işlemler nedeniyle idari, cezai ve mali sorumluluklarla ilgili yaptırımlarla karşılaşılmaması, • İhale ve mali yönetim yazılımlarının kullanımıyla, uygulamaların sonuç ve raporları yönetime, kamuoyuna ve muhalefete açık bir biçimde sunulabilmesi.


Paketin İçeriği • Mevzuat Uygulama Uzmanlığı Hizmeti • Mevzuat Danışmanlığı Hizmeti • Mevzuat Yayınları Paketi • İhale ve Mali Yönetim Eğitim Hizmeti • İhale ve Mali Yönetim Yazılımları Hizmeti

Mevzuat Uygulama Uzmanlığı Hizmeti • Hizmet, idarelerin ihale, mali yönetim ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamalarını verimli, hatasız ve zamanında yapabilmeleri amacıyla verilen nitelikli personel hizmetidir. • Güncel Mevzuat Enstitüsü tarafından kamu disiplini çerçevesinde yetiştirilmiş Mevzuat Uygulama Uzmanları, kamu kurumlarında ilgili mevzuat uygulamalarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, tasniflenmesi ve arşivlenmesi, kaydedilmesi için gerekli olan iş, işlem ve süreçlerinde görev yaparlar.

İhale ve Mali Yönetim Mevzuatı Eğitimi • Kamu İhale, Kamu Mali Yönetimi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile idarenin tabi olduğu mevzuat alanlarında eğitim hizmeti verilir. • Güncel Mevzuat İç Kontrol ve Mali Hukuk Enstitüsü ile Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sertifikalı ihale ve mali yönetim eğitim seminerlerine, idare personelinin ücretsiz katılımı sağlanır. • Mevzuat Uygulama Uzmanları tarafından gerektiğinde idare hizmet binasında da ilgili eğitimler verilir.


Mevzuat Danışmanlığı Hizmeti

İhale ve Mali Yönetim Yazılımları

• Mevzuat Uygulama Uzmanları ile Mevzuat Grup Başkanlığı tarafından verilen, ihale, mali yönetim ve sosyal güvenlik mevzuatı alanlarında verilen danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Hizmet süresi içerisinde, ihale (Diyos), bütçe muhasebe, taşınır ve personel yazılımları hizmetin doğru, zamanında ve elektronik ortamda yürütülebilmesi için kullanılır.

• İhtiyaç duyulan mevzuat bilgileri ile uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara verilecek cevapları kapsar.

Musda voluptam et volorrum a vel inus cora doloressit molum inus commodNet as invent lam quate dolor rem fuga. Venda id et, sit dolupta consent etur sit pliqui omnimolor ra delessi quuntibusam desequam ea voluptatur, sum dolessi taepero que excepe coreperspit aut perit ditat.

• Uyuşmazlıklar karşısında izlenecek yollar ile emsal yargı kararlarının idarelere sunulmasını kapsar.

At hici cuptatibus ates alit, accus modiciminus veriori orepedi remporporum


Mevzuat Yayınları Paketi

Hangi Kurumlar Yararlanabilir ?

Aylık olarak yayımlanan Güncel Mevzuat dergisi aboneliği:

• Yeterli sayı ve nitelikte personeli bulunmayan,

• (Degi, ihale, mali yönetim ve sosyal güvenlik mevzuatı bölümlerinden oluşmaktadır. Her bölümle ilgili olarak, makale, yargı kararları, kurul kararları, soru-cevaplar ve aylık mevzuat bilgisi yer almaktadır.)

• Mevzuatı düzenli takip etmek isteyen,

Kamu İhale Mevzuatı Föyü Aboneliği:

• İhale süreçlerinde iptal, şikâyet ve sorunlar yaşayan,

• 1.700 sayfa, iki cilt ve değişir yapraklı Kamu İhale Mevzuatı Föyü. Güncel Mevzuat Yayınlarından Çıkan Diğer Eserler, sözleşme döneminde ücretsiz olarak sağlanır.

• Hatasız, zamanında ve doğru ihale yapmak isteyen, • Herhangi bir ihale otomasyonu kullanmayan,

• Ön mali kontrol ve sözleşme sürecini doğru yürütmek isteyen, • Nitelikli, sertifikalı ve düzenli mevzuat eğitimi almak isteyen, • Denetimlerde sorun yaşamak istemeyen, kamu idareleri bu hizmetlerden yararlanabilir.

Uygulama Nasıl Olacak ? Kapmanyadan yararlanmak isteyen idarelerin başvuruları Güncel Mevzuat yetkililerince incelenir. Başvuru, idarenin türü ve işlem hacmine göre değerlendirilir. Gerekli personel, zaman ve eğitim materyalleri birlikte planlanır. Ayrıntılı bilgi için : www.mevzuat.com.tr


İhale Uygulama ve Mevzuat Danışmanlığı Hizmeti İhale ve Mali Hizmetler Birimleri İçin

20.

Yıalsı

EK’İN

DİJİT

K

Özel

ny a p am

Güncel Mevzuatı Araştırma ve Eğitim Derneği Kazım Özalp Mah. Reşit Galip Cad. No: 100 G.O.P./Ankara Tel : (0312) 472 93 46 Faks : (0312) 472 92 05 www.mevzuat.com.tr hizmetpaketleri@mevzuat.com.tr

dijitek  

dijitek, katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you