Page 1

5.Книгознавство та бібліографія у 18-19 ст. З

іншого

боку

традиційного

документознавства

виступає

нетрадиційне, чи загальне, документознавство. Воно сформувалося у рамках книгознавчих дисциплін. Нова версія наукової дисципліни розробляється російськими та українськими науковцями в області бібліотечної справи і книгознавства. Імпульсом до цього переходу, як вважає Є. О. Плешкевич, послугував перехід

у

бібліографознавстві

с

книгознавчої

концепції

на

документографічну, коли сформоване у ході довгої практики поняття «книга» було замінене на абстрактне для цієї дисципліни поняття «документ». На думку Н. Б. Зінов¢євої, документознавство виросло з книгознавства, фондознавства і науково-інформаційної діяльності. «Книга, – відзначала вона, – як основне джерело інформації в суспільстві з другої половини

ХХ

століття

стала

трансформуватися,

видозмінюватися,

поступатися своїми позиціями новим джерелам інформації, що мають іншу матеріальну основу, систему виразних одиниць, і іншу форму. Цей факт поставив дослідників-книгознавців перед необхідністю розширити «книгу» до терміну, більш адекватного сучасним реаліям, що і було вирішено іменувати

документом,

документознавством»

а

відповідно,

науку,

його

вивчаючу

pitanya  

vidpovidi na pitanya

pitanya  

vidpovidi na pitanya

Advertisement