Page 1


MUSIKA 3.qxp:Maquetación 1

17/7/13

09:29

Página 2

Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikazio publiko edo aldaketa egiteko, nahitaezkoa da jabeen baimena, legeak aurrez ikusitako salbuespenezko kasuetan salbu. Obra honen zatiren bat fotokopiatu edo eskaneatu nahi baduzu, jo CEDROra (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

1. argitalpena: 2013ko uztailean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onetsia (2013-V-31) Diseinua eta maketazioa Ivan Landa Azala eta barruko ilustrazioak: Ivan Landa © Marta Agirre, Alaitz Amezua © EREIN. Donostia 2013 ISBN: 978-84-9746-818-3 L. G.: SS-1066/2013 Erein argitaletxea Tolosa Etorbidea 107 20018 Donostia T 943 218 300 F 943 218 311 e-mail: erein@erein.com www.erein.com Inprimatzailea: Gertu inprimategia Zubillaga industrialdea 9 20560 Oñati T 943 78 33 09 F 943 78 31 33 e-mail: gertu@gertu.net www.gertu.net


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 6

6


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 3

Agirre Amezua

Marta Alaitz

3

Musika Lehen hezkuntza Bigarren zikloa erein


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 5


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 7


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 8

8


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 9

9


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 10

10


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 11

11


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 12

12


MUSIKA 3.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

09:29

P谩gina 13

13


AZALA LAN KOADERNOA3.qxp:Maquetación 1

19/7/13

11:49

Página 1

erein Kantu-kontari proiektua indarrean dagoen Oinarrizko Curriculumarekin bat dator eta bertan planteatzen diren gaitasunen ikuspegitik abiatzen da.

• Musika 3. maila • Musika. Lan-koadernoa 3. maila • Txirula-koadernoa

• CD-audioa • Irakaslearentzako didaktika gidaliburua • Musika 4. maila • Musika. Lan-koadernoa 4. maila • CD-audioa • Irakaslearentzako didaktika gidaliburua

erein


3 koadernoa.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

10:28

P谩gina 3

Agirre Amezua

Marta Alaitz

3

Musika Lehen hezkuntza Bigarren zikloa

LAN-KOADERNOA


3 koadernoa.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

10:28

P谩gina 4

4


3 koadernoa.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

10:28

P谩gina 5

5


3 koadernoa.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

10:28

P谩gina 6

6


3 koadernoa.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

10:28

P谩gina 7

7


3 koadernoa.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

10:28

P谩gina 8

8


3 koadernoa.qxp:Maquetaci贸n 1

17/7/13

10:28

P谩gina 9

9

Musika LH 3  

KANTU-KONTARI proiektua Lehen Hezkuntzara zuzendua dagoenmusika-hezkuntza egitasmoa da. Proiektu hau indarrean dagoen Oinarrizko Hezkuntzare...