Page 1

IKASMATERIALEN

LEHEN HEZKUNTZA DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA BATXILERGOA EDUCACIÓN PRIMARIA erein

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO


IKASMATERIALEN

EREIN ARGITALETXEA

TOLOSA ETORBIDEA 107 20018 DONOSTIA T (+34) 943 218 211 F (+34) 943 218 311 erein@erein.eus www.erein.eus

erein


MATEMATIKA

LH

Matematikako proiektu honek argia izan nahi du bere curriculumplanteamenduei dagokienez, eta praktikoa izan nahi du batez ere, era horretan nahi duen irakasleak aukera izan dezan bere ikasgelan eskakizun handiko proiektu berritzaile bat esperimentatu ahal izateko. Irakaskuntzan, eta bereziki Lehen Hezkuntzako bosgarren eta seigarren ikasturtetan, izan diren teknologia-aldaketak kontuan hartuta, material berri bat osatu dugu, garai berriekin bat datorrena.

MATEMATIKA 1. LIBURUA + KALKULU LANTEGIA 1-2 CD-ROM. Egilea: Luis Pereda Orr: 196 ISBN: 978-84-9746-502-1

MATEMATIKA 4 Egilea: Luis Pereda Orr: 236 ISBN: 978-84-9746-653-0

Zehazki, bosgarren ikasturteko ikaslearen liburua berritu eta on-line material berriarekin osatu dugu: E 1.9 Proiektua. Ikasgelan zein etxean lantzeko moduko materiala da, eta, aurreko bi zikloetakoetan bezala, Problemak Ebazteko Lantegia CD-roma ere erantsi diogu. E 1.9 Proiektua irakasleentzat tresna erabilgarria izateko eta ikasleentzat atseginagoa eta hezigarriagoa izateko xedearekin sortu da. Material horretara sartzeko, kode bat beharko dute ikasle zein irakasleek, eta kode hori Ereinek emango dio ikastetxeari, eskakizuna egin eta gero.

MATEMATIKA 2 Egilea: Luis Pereda Orr: 216 ISBN: 978-84-9746-507-6

MATEMATIKA 5. LIBURUA + PROBLEMAK EBAZTEKO LANTEGIA 5-6 CD-ROM. Egilea: Luis Pereda Orr: 168 ISBN: 978-84-9746-735-3

Matematika 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. mailak. On=line materialak ikasle eta irakasleentzat. http://hezkuntza.erein.com

4

MATEMATIKA 3. LIBURUA + KALKULU LANTEGIA 3-4 CD-ROM. Egilea: Luis Pereda Orr: 232 ISBN: 978-84-9746-652-3

MATEMATIKA 6 Egilea: Luis Pereda Orr: 176 ISBN: 978-84-9746-736-0


MATEMATIKA LAN KOADERNOAK

LH

PROBLEMAK EBAZTEKO LANTEGIA 1-2

PROBLEMAK EBAZTEKO LANTEGIA 3-4

PROBLEMAK EBAZTEKO LANTEGIA 5

PROBLEMAK EBAZTEKO LANTEGIA 6

Egilea: Luis Pereda Orr: 60 ISBN: 978-84-7568-845-9

Egilea: Luis Pereda Orr: 64 ISBN: 978-84-7568-892-3

Egilea: Luis Pereda Orr: 70 ISBN: 978-84-9746-048-4

Egilea: Luis Pereda Orr: 70 ISBN: 978-84-9746-092-7

KALKULU LANTEGIA 1-2

KALKULU LANTEGIA 3-4

KALKULU LANTEGIA 5-6

GEOMETRIA LANTEGIA 5-6

Egilea: Luis Pereda Orr: 80 ISBN: 978-84-7568-847-3

Egilea: Luis Pereda Orr: 80 ISBN: 978-84-7568-896-1

Egilea: Luis Pereda Orr: 68 ISBN: 978-84-9746-047-7

Egilea: Luis Pereda Orr: 90 ISBN: 978-84-9746-046-0

Deskarga ezazu maletatxo aren gida didaktikoa: www.erein.eus IXA

LOPEZ KA MENDIZ SARIA 20 10

ABAL

MANIPULAZIO MATERIALEN MALETATXOA EBALUAZIO FITXAK 1-2-3-4 Egilea: Luis Pereda ISBN: 978-84-7568-901-2

Egilea: Luis Pereda ISBN: 978-84-9746-531-1 Ikaslearen zenbaki eta geometria gaitasunak garatzeko, manipulazio-materialeko maletatxoarekin osatzen da matematikako proiektua.

5


MATEMÁTICAS

EP

El proyecto de matemáticas pretende ser claro en sus planteamientos curriculares y, sobre todo, práctico, para que el profesor/a

que lo desee pueda experimentar en el aula un proyecto exigente e innovador.

Atendiendo a los cambios tecnológicos que se han produci-

do en la enseñanza, y fundamentalmente en los cursos quinto y sexto de Educación Primaria, hemos preparado un nuevo material más acorde a los tiempos actuales.

MATEMÁTICAS 1º. LIBRO + TALLER DE CÁLCULO 1-2 CD-ROM. Autor: Luis Pereda Pág: 196 ISBN: 978-84-9746-506-9

Para el quinto curso, concretamente, hemos reelaborado el libro del alumno, complementándolo con un nuevo material on-line, Proyecto E 1.9, preparado para trabajarlo tanto en el aula como en casa y, al igual que en los dos ciclos anteriores, acompañado por el CD-rom del Taller de Resolución de Problemas. El Proyecto E 1.9 nace con vocación de ser una herramienta útil para el profesor y más ameno e instructivo para el alumnado. Un material al que, tanto el profesor como los alumnos, accederán a través de una clave que, previa solicitud, Erein facilitará al centro escolar.

MATEMÁTICAS 2º Autor: Luis Pereda Pág: 216 ISBN: 978-84-9746-508-3

MATEMÁTICAS 3º. LIBRO + TALLER DE CÁLCULO 3-4 CD-ROM. Autor: Luis Pereda Pág: 232 ISBN: 978-84-9746-655-4

MATEMÁTICAS 5 EDUCACIÓN PRIMARIA

MATEMÁTICAS 4º Autor: Luis Pereda Pág: 236 ISBN: 978-84-9746-656-1

TERCER CICLO

MATEMÁTICAS 5º. LIBRO + TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 5-6 CD-ROM. Autor: Luis Pereda Pág: 168 ISBN: 978-84-9746-737-7

Matemáticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Material on=line tanto para el profesor como para el alumno. http://educacion.erein.com 6

MATEMÁTICAS 6º Autor: Luis Pereda Pág: 176 ISBN: 978-84-9746-738-4


MATEMÁTICAS CUADERNOS DE TRABAJO

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 1º-2º

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 3º-4º

Autor: Luis Pereda Pág: 60 ISBN: 978-84-7568-844-2

Autor: Luis Pereda Pág : 64 ISBN: 978-84-7568-891-6

TALLER DE CÁLCULO 1º-2º

TALLER DE CÁLCULO 3º-4º

Autor: Luis Pereda Pág: 80 ISBN: 978-84-7568-846-6

Autor: Luis Pereda Pág : 80 ISBN: 978-84-7568-893-0

EP

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 5º Autor: Luis Pereda Orr: 70 ISBN: 978-84-9746-052-1

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 6º Autor: Luis Pereda Orr: 70 ISBN: 978-84-9746-093-4

TALLER DE CÁLCULO 5º-6º Autor: Luis Pereda Pág: 68 ISBN: 978-84-9746-051-4

TALLER DE GEOMETRÍA 5º-6º Autor: Luis Pereda Pág: 90 ISBN: 978-84-9746-035-4

Disponible la guía didáctica en www.erein.eus

MALETÍN DE MATERIAL MANIPULABLE

FICHAS DE EVALUACIÓN 1º-2º-3º-4º Autor: Luis Pereda ISBN: 978-84-7568-900-5

Autor: Luis Pereda ISBN: 978-84-9746-532-8 El proyecto de matemáticas se complementa con un maletín de material manipulativo que ayuda al desarrollo de las competencias numérica y geométrica del alumno.

7


MUSIKA

LH

KANTU-KONTARI proiektuak, Oinarrizko Hezkuntzan proposatzen diren helburuak bete eta landu behar diren gaitasunak bultzatzeko asmoz, musikaren alorrerako material argia eta zehatza sortu du. Jardueren eta iradokizun didaktikoen eskaintza zabalak proiektuko ikasmaterialak taldearen dinamikara egokitzea ahalbideratzen du. Edukien aukeraketa zaindua indarrean den Curriculumean oinarritua da, eta, haurraren interesen eremutik abiatuta, interes esparrua zabaltzea du helburu. Eduki horiek unitatez unitate aurkezten dira, lantzen diren gaitasunekin, iradokizun didaktiko eta ebaluazio fitxekin batera. KANTU-

KONTARI proiektuak garrantzi berezia eskaini die haurraren jarrerekin lotura zuzena duten eta heziketarako ezinbestekoak diren hezkuntza konpetentziei. Musika ez da irakasgai arin eta osagarritzat hartzen KANTU-KONTARI proiektuan, aitzitik hainbat ezagutza eta gaitasun lantzeko aukera ematen duen ikasgaitzat baizik. Egungo beharrei erantzuten duen material honek, egungo teknologiak erabiliz haurraren beharrei erantzuten dio. Eta era honetan gure ondarea, gure hizkuntza eta gure kulturatik abiatuz mundu zabaleko eta garai ezberdineko hainbat eta hainbat arte adierazpen aurkezten dira.

MUSIKA LH 1. TESTULIBURUA + LAN-KOADERNOA + CD AUDIO

MUSIKA LH 2. TESTULIBURUA + LAN-KOADERNOA + CD AUDIO

Egileak: Marta Agirre - Alaitz Amezua Orr: 60 + 40 ISBN: 978-84-9746-691-2

Egileak: Marta Agirre - Alaitz Amezua Orr: 60 + 40 ISBN: 978-84-9746-717-9

MUSIKA LH 4. TESTULIBURUA + LAN-KOADERNOA + CD AUDIO

MUSIKA LH 5. TESTULIBURUA + LAN-KOADERNOA + TXIRULA KOADERNOA + CD AUDIO

Egileak: Marta Agirre - Alaitz Amezua Orr: 60 + 40 ISBN: 978-84-9746-819-0

MUSIKA LH 1. GIDALIBURUA

MUSIKA LH 2. GIDALIBURUA

Egileak: Marta Agirre - Alaitz Amezua Orr: 60 + 40 + 20 ISBN: 978-84-9109-033-5

MUSIKA LH 3. GIDALIBURUA

MUSIKA LH 4. GIDALIBURUA

MUSIKA LH 3. TESTULIBURUA + LAN-KOADERNOA + TXIRULA KOADERNOA + CD AUDIO Egileak: Marta Agirre - Alaitz Amezua Orr: 60 + 40 + 16 ISBN: 978-84-9746-818-3

MUSIKA LH 6. TESTULIBURUA + LAN-KOADERNOA + CD AUDIO Egileak: Marta Agirre - Alaitz Amezua Orr: 60 + 40 ISBN: 978-84-9109-035-9

MUSIKA LH 5. GIDALIBURUA

MUSIKA LH 6. GIDALIBURUA

Egileak: M. Agirre - A. Amezua Egileak: M. Agirre - A. Amezua Egileak: M. Agirre - A. Amezua Egileak: M. Agirre - A. Amezua Egileak: M. Agirre - A. Amezua Egileak: M. Agirre - A. Amezua Orr: 144 Orr: 152 Orr: 156 Orr: 160 Orr: 152 Orr: 152 ISBN: 978-84-9746-762-9 ISBN: 978-84-9746-763-6 ISBN: 978-84-9746-822-0 ISBN: 978-84-9746-823-7 ISBN: 978-84-9109-073-1 ISBN: 978-84-9109-074-8

8


EUSKARA, LENGUA CASTELLANA ETA INGELESA. HIZKUNTZA TRATAERA BATERATUA Material hau hizkuntza errealite jakin bati erantzuteko sortua dago eta hizkuntza arloan helburu jakin batzuk lortu nahi dituen eskola batean egin eta esperimentatu izan da, Txingudi Ikastolan. Erabaki asko testuinguru horretan ulertzen dira. Labur baino ez bada ere, material honen zutabe diren oinarri teorikoak azalduko ditugu ondorengo lerroetan. Honako hauek alegia: • Hizkuntza berbazko ekintza bat da. Hiztunak testuinguruan (komunikazio egoeran) eragiteko asmoz erabiltzen du hizkuntza, eta horretarako giza talde jakin batek gauzatutako hizkuntza baliapideak zuzen erabiltzeko estrategiez baliatzen da. • Testua da erabilera zein ekoizpen unitaterik aproposena (ahoz nahiz idatziz) hizkuntzaren irakaskuntza arloan. • Curriculumeko zenbait eduki aukeratzeko, testuak aukeratzeko alegia, testu tipologietan oinarritzen gara, berbaldi genero edo testu generoen sailkapenak eta deskripzioak eskaintzen dizkigute eta. • Ikuspegi askotarik abiatutako ikerketek argi uzten dute hizkuntza bat

LH

baino gehiagoren jabekuntza prozesuek elkarren arteko lotura hestua dutela. • Hizkuntza ezberdinen jabekuntza besteekiko elkarrekintzan ematen da. Hizkuntza bakoitza, beste hizkuntzetako eduki linguistikoak eskuratzeko, ikasleek kontziente edo inkontzienteki erabiliko duten ezagumendu iturri bihurtzen da. Badirudi hortaz, lehen edo bigarren hizkuntza zenbat eta hobeto menderatu, hainbat eta errezago eta hobeto eskuratuko direla hurrengoak. • Gainera, diskurtso generoak hizkuntza guztietan berdintsuak dira, ekoizpen baldintzei berdin erantzuten diete eta testu egitura berdintsua dute. Hizkuntza batetik bestera aldatzen dena, bakoitzaren azaleko osagai linguistikoak dira. • Hizkuntzari buruzko hausnarketa alorrak ere, berak dira hizkuntza guztietan (semantikoa, sintaktikoa, testuala, pragmatikoa...), nahiz eta hizkuntza bakoitzak alor bakoitzean bere-bereak dituen, besteengandik ezberdinak diren gauzatzeak izan.

EUSKARA

LH Eu sk ara

2

EUSKARA LH 1. LIBURUA + LAN KOADERNOA

EUSKARA LH 2. LIBURUA + LAN KOADERNOA

Egilea: Rosa Mari Arano Orr: 230 ISBN: 978-84-9746-931-9

Egilea: Rosa Mari Arano Orr: 230 ISBN: 978-84-9109-003-8

EUSKARA LH 3 Egilea: Rosa Mari Arano Orr: 312 ISBN: 978-84-7568-949-4

Euskara 3, 4, 5 eta 6 gida didaktikoak on=line

IXAKA LOPEZMENDI SARI

ZABAL

2 0 0A3

Ahozko hizkuntza la ntzeko txar telak ere: www.ahozko=hizkun tza.com

EUSKARA LH 4

EUSKARA LH 5

EUSKARA LH 6

Egilea: Rosa Mari Arano Orr: 208 ISBN: 978-84-7568-583-0

Egilea: Rosa Mari Arano Orr: 254 ISBN: 978-84-9746-077-4

Egilea: Rosa Mari Arano Orr: 256 ISBN: 978-84-9746-187-0

AHOZKO HIZKUNTZA LANTZEKO TXARTELAK 1-2 Egilea: Rosa Mari Arano ISBN: 978-84-7568-910-4

9


LENGUA CASTELLANA

EP

LENGUA CASTELLANA 3

LENGUA CASTELLANA 4

LENGUA CASTELLANA 5

LENGUA CASTELLANA 6

Autor: Rosa Mari Arano Pรกg: 220 ISBN: 978-84-7568-948-7

Autor: Rosa Mari Arano Pรกg: 182 ISBN: 978-84-9746-013-2

Autor: Rosa Mari Arano Pรกg: 200 ISBN: 978-84-9746-078-1

Autor: Rosa Mari Arano Pรกg: 200 ISBN: 978-84-9746-188-7

Lengua castellana 3, 4, 5 eta 6 gida didaktikoak on=line

INGELESA

LH

INGELESA 3. IRAKASLEAREN GIDA

INGELESA 4. IRAKASLEAREN GIDA

INGELESA 5. IRAKASLEAREN GIDA

INGELESA 5. PRACTICE BOOK

Egileak: Talde lana Orr: 118 ISBN: 978-84-9746-021-7

Egileak: Talde lana Orr: 128 ISBN: 978-84-9746-087-3

Egileak: Talde lana Orr: 150 ISBN: 978-84-9746-182-5

Egileak: Talde lana Orr: 20 ISBN: 978-84-9746-183-2

INGELESA 6. IRAKASLEAREN GIDA Egileak: Talde lana Orr: 140 ISBN: 978-84-9746-244-0

10

INGELESA 6-1. PRACTICE BOOK Egileak: Talde lana Orr: 24 ISBN: 978-84-9746-245-7

INGELESA 6-3. PRACTICE BOOK Egileak: Talde lana Orr: 36 ISBN: 978-84-9746-258-7


ETIKO-GIZALEGE HEZKUNTZA

Gida didaktikoa on=line

LH

LAUDORIOAK EMAN ETA JASO

TALDEKO ELKARREKINTZAK

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 24 ISBN: 978-84-9746-082-8

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 12 ISBN: 978-84-9746-099-6

NOLA ADIERAZI KEXA BAT?

AHOZKOAK EZ DIREN GAITASUNAK

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 16 ISBN: 978-84-9746-083-5

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 24 ISBN: 978-84-9746-100-9

KONPON ITZAZU GATAZKAK

JOKABIDEA ALDATZEKO ESKAERA

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 24 ISBN: 978-84-9746-079-8

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 16 ISBN: 978-84-9746-101-6

NORBERAREN ESKUBIDEAK DEFENDATU

ERABAKIAK HARTU

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 24 ISBN: 978-84-9746-080-4

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 24 ISBN: 978-84-9746-102-3

EZETZ ESAN

ESTATUS EZBERDINEKIN ELKARREKINTZA

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 16 ISBN: 978-84-9746-081-1

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 16 ISBN: 978-84-9746-103-0

SENTIMENDUAK ADIERAZI

KONTROLA ITZAZU ZEURE PENTSAMENDUAK

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 20 ISBN: 978-84-9746-096-5

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 16 ISBN: 978-84-9746-104-7

MESEDEAK ESKATU

ARDURATSU IZAN

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 16 ISBN: 978-84-9746-097-2

Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 12 ISBN: 978-84-9746-105-4

ELKARRIZKETAK Egileak: Lorratz Elkartea Orr: 16 ISBN: 978-84-9746-098-9

MI AMIGO SAM Autores: Liz Hannah - Gautena Pรกg: 32 ISBN: 978-84-9746-670-7

SAM NIRE LAGUNA Egileak: Hannah Liz - Gautena Orr: 32 ISBN: 978-84-9746-669-1

11


GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNAREN ALDEKO HEZKUNTZA

LH

IXAKA IZABAL MEND LOPEZ SARIA

200

KILIMAK! 1-2 LH

KILIMAK! 3-4 LH

Egilea: Nerea Sancho Orr: 120 ISBN: 978-84-9746-379-9

Egilea: Nerea Sancho Orr: 200 ISBN: 978-84-9746-311-9

7

KILIMAK! 3-4 LH IRAKASLEAREN GIDA

KILIMAK! 5-6 Egilea: Nerea Sancho Orr: 96 ISBN: 978-84-9746-712-4

Egilea: Nerea Sancho Orr: 64 ISBN: 978-84-9746-348-5

HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN HEZKIDETZA ETA GENERO BERDINTASUNA COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA BÁSICA

OINARRIZKO HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN HEZKIDETZA ETA GENERO-BERDINTASUNAREN PLANA LANTZEKO GIDA OROKORRA. LH ETA DBH

LH-EP

OINARRIZKO HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN HEZKIDETZA ETA GENERO-BERDINTASUNAREN PLANA LANTZEKO GIDA. IRAKASLEAREN GIDALIBURUA LH 5.-6.

OINARRIZKO HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN HEZKIDETZA ETA GENERO-BERDINTASUNAREN PLANA LANTZEKO GIDA. IKASLEAREN LAN-KOADERNOA LH 5.-6.

Egileak: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Orr: 50 ISBN: 978-84-9746-973-9

Egileak: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Orr: 50 ISBN: 978-84-9746-972-2

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA BÁSICA. GUÍA GENERAL EP Y ESO.

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA BÁSICA. GUÍA PARA EL PROFESORADO. 5º-6º EP

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA BÁSICA. CUADERNO DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 5º-6º EP

Autores: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Pág: 312 ISBN: 978-84-9109-028-1

Autores: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Pág: 50 ISBN: 978-84-9109-031-1

Autores: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Pág: 50 ISBN: 978-84-9109-032-8

Egileak: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Orr: 312 ISBN: 978-84-9746-970-8

12


DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA


EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA

DBH

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 1. LIBURUA + CDa.

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 2.

Egileak: Talde lana Orr: 288 ISBN: 978-84-9746-726-1

Egileak: Talde lana Orr: 268 ISBN: 978-84-9746-727-8

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 3.

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 4.

LIBURUA + ENTZUNGAIAK HEZKUNTZA PLATAFORMAN.

LIBURUA + ENTZUNGAIAK HEZKUNTZA PLATAFORMAN.

Egileak: Talde lana Orr: 256 ISBN: 978-84-9746-728-5

Egileak: Talde lana Orr: 320 ISBN: 978-84-9746-729-2

LIBURUA + CDa.

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 1. EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 2. EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 3. EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 4. IRAKASLEAREN GIDA IRAKASLEAREN GIDA IRAKASLEAREN GIDA IRAKASLEAREN GIDA Egileak: Talde lana Orr: 180 ISBN: 978-84-9746-756-8

14

Egileak: Talde lana Orr: 142 ISBN: 978-84-9746-838-1

Egileak: Talde lana Orr: 164 ISBN: 978-84-9746-969-2

Egileak: Talde lana Orr: 190 ISBN: 978-84-9109-075-5


EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA

DBH

MURGIL 1 (A EREDUA)

MURGIL 2 (A EREDUA)

MURGIL 3. (A EREDUA)

MURGIL 4. (A EREDUA)

Egileak: Talde lana Orr: 160 ISBN: 978-84-7568-613-4

Egileak: Talde lana Orr: 152 ISBN: 978-84-7568-646-2

Egileak: Talde lana Orr: 192 ISBN: 978-84-9746-321-8

Egileak: Talde lana Orr: 180 ISBN: 978-84-9746-326-3

MURGIL 2. CDa

MURGIL 3. CDa

MURGIL 4. CDa

Eskuragarri argitaletxean

ISBN: 978-84-9746-414-7

ISBN: 978-84-9746-415-4

IDATZIZ IDATZI

EUSKARAZKO HIZTEGIA

EUSKARA ETA IKAS-ESTILOAK

Egilea: Nerea Iriondo Osa Orr: 144 ISBN: 978-84-9746-484-0

Egileak: Talde lana Orr: 632 ISBN: 978-84-9746-240-2

EUSKARA - GAZTELANIA CASTELLANO - EUSKARA

MURGIL 1. CDa Eskuragarri argitaletxean

Egilea: Ibon Sarasola Orr: 640 ISBN: 978-84-9746-084-2

Egilea: I単aki Pikabea Torrano Orr: 104 ISBN: 978-84-9746-199-3

15


GEOGRAFIA ETA HISTORIA / GEOGRAFÍA E HISTORIA

DBH / ESO

GEOGRAFIA ETA HISTORIA. GIZARTE ZIENTZIAK 1

GEOGRAFIA ETA HISTORIA. GIZARTE ZIENTZIAK 2

GEOGRAFIA ETA HISTORIA. GIZARTE ZIENTZIAK 3

GEOGRAFIA ETA HISTORIA. GIZARTE ZIENTZIAK 4

Egilea: Alberto Prego Axpe Orr: 224 ISBN: 978-84-9746-430-7

Egilea: Alberto Prego Axpe Orr: 240 ISBN: 978-84-9746-496-3

Egilea: Alberto Prego Axpe Orr: 240 ISBN: 978-84-9746-432-1

Egilea: Alberto Prego Axpe Orr: 250 ISBN: 978-84-9746-498-7

GEOGRAFÍA E HISTORIA. CIENCIAS SOCIALES ESO 1

GEOGRAFÍA E HISTORIA. CIENCIAS SOCIALES ESO 2

GEOGRAFÍA E HISTORIA. CIENCIAS SOCIALES ESO 3

GEOGRAFÍA E HISTORIA. CIENCIAS SOCIALES ESO 4

Autor: Alberto Prego Axpe Pág: 224 ISBN: 978-84-9746-431-4

Autor: Alberto Prego Axpe Pág: 240 ISBN: 978-84-9746-497-0

Autor: Alberto Prego Axpe Pág: 240 ISBN: 978-84-9746-433-8

Autor: Alberto Prego Axpe Pág: 250 ISBN: 978-84-9746-499-4

ESPAINIAKO MAPA FISIKO/POLITIKOA ISBN: 978-84-9746-457-4 Neurriak: 95 x 130 cm

EUROPAKO MAPA FISIKO/POLITIKOA ISBN: 978-84-9746-458-1 Neurriak: 95 x 130 cm

Bi alde dituzten hormirudiak: alde politikoa eta alde fisikoa. Plastifikaturiko paper sintetikoan inprimatuta. Aurkezpena kartoizko tutu babesgarrian.

16


MATEMATIKA

DBH LOPEZ IXAKA MENDIZ SA

2 0R1IA1

MATEMATIKA 1

MATEMATIKA 2

Egilea: Arantza Egurcegui Orr: 304 ISBN: 978-84-9746-438-3

Egilea: Arantza Egurcegui Orr: 360 ISBN: 978-84-9746-439-0

ABAL

MATEMATIKA 1. IRAKASLEAREN GIDA - EMAITZAK Egilea: Arantza Egurcegui Orr: 272 ISBN: 978-84-9746-031-6

MATEMATIKA 2. EMAITZAK Egilea: Arantza Egurcegui Orr: 348 ISBN: 978-84-9746-804-6

TEKNOLOGIA

DBH LOPEZ IXAKA MEN D

2 0SA0RIA 6

IZAB AL

TEKNOLOGIA 1-2 Egilea: Joseba Mateos Orr: 96 ISBN: 978-84-9746-271-6

GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNAREN ALDEKO HEZKUNTZA

DBH

TAUPADAK! 12-15 URTE Egilea: Nerea Sancho Orr: 104 ISBN: 978-84-9746-419-2

17


HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN HEZKIDETZA ETA GENERO BERDINTASUNA COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA BÁSICA

OINARRIZKO HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN HEZKIDETZA ETA GENERO-BERDINTASUNAREN PLANA LANTZEKO GIDA OROKORRA. LH ETA DBH

DBH / ESO

OINARRIZKO HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN HEZKIDETZA ETA GENERO-BERDINTASUNAREN PLANA LANTZEKO GIDA. IRAKASLEAREN GIDALIBURUA DBH 1.-2.

OINARRIZKO HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN HEZKIDETZA ETA GENERO-BERDINTASUNAREN PLANA LANTZEKO GIDA. IKASLEAREN LAN-KOADERNOA DBH 1.-2.

Egileak: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Orr: 50 ISBN: 978-84-9746-977-7

Egileak: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Orr: 50 ISBN: 978-84-9746-978-4

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA BÁSICA. GUÍA GENERAL EP Y ESO.

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA BÁSICA. GUÍA PARA EL PROFESORADO. 1º-2º ESO

Autores: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Pág: 312 ISBN: 978-84-9109-028-1

Autores: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Pág: 50 ISBN: 978-84-9109-029-8

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA BÁSICA. CUADERNO DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 1º-2º ESO.

Egileak: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Orr: 312 ISBN: 978-84-9746-970-8

18

Autores: M. V. Fernández, M. Irazoki, P.M. Torres Pág: 50 ISBN: 978-84-9109-030-4


ETIKO-GIZALEGE HEZKUNTZA

ZAINTZEN PROGRAMA Egileak: Mª Ángeles de la Caba Rafael López ISBN: 978-84-9746-808-4

DBH

ZAINTZEN PROGRAMA. IRAKASLEAREN GIDA DIGITALA

AXOLA - DVD + GIDA. KULTURARTEKOTASUNA LANTZEKO MATERIALA

Egileak: Mª Ángeles de la Caba Rafael López ISBN: 978-84-9746-809-1

Egilea: Elixir Films ISBN: 978-84-9746-377-5 AXOLA - DVD + GUÍA. MATERIAL PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Autor: Elixir Films ISBN: 978-84-9746-471-0

EMAN BOSTEKOA - DVD BULLYING-AREN PREBENTZIORAKO MATERIALA

EMAN BOSTEKOA - FITXAK BULLYING-AREN PREBENTZIORAKO MATERIALA

EMAN BOSTEKOA - GIDALIBURUA. BULLYING-AREN PREBENTZIORAKO MATERIALA

Egileak: Talde lana ISBN: 978-84-9746-304-1

Egileak: Talde lana Orr: 40 ISBN: 978-84-9746-323-2

Egileak: Talde lana Orr: 32 ISBN: 978-84-9746-324-9

¡CHOCA ESOS CINCO! - DVD. MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BULLYING

¡CHOCA ESOS CINCO! - FICHAS. MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BULLYING

¡CHOCA ESOS CINCO! - GUIA. MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BULLYING

Autores: Varios autores ISBN: 978-84-9746-296-9

Autores: Varios autores Disiponible on-line

Autores: Varios autores Disiponible on-line

19


BATXILERGOA BACHILLERATO


BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

BIOLOGIA 1

GEOLOGIA 1

Egileak: Quercus taldea Orr: 208 ISBN: 978-84-9746-526-7

Egileak: Quercus taldea Orr: 160 ISBN: 978-84-9746-528-1

HIZTEGIA - GEOGRAFIA ETA INGURUMENA Egileak: Talde lana Orr: 164 ISBN: 978-84-9746-293-8

BATX

BIOLOGIA 1 IRAKASLEAREN GIDALIBURUA + EMAITZAK

GEOLOGIA 1 IRAKASLEAREN GIDALIBURUA + EMAITZAK

Egileak: Quercus taldea Orr: 120 ISBN: 978-84-9746-110-8

Egileak: Quercus taldea Orr: 80 ISBN: 978-84-9746-522-9

BIOLOGIA = GEOLOGIA 1. AURKEZPENA ETA ARGAZKIAK HEZKUNTZA PLATAFORMAN

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

BIOLOGÍA 1º

GEOLOGÍA 1º

Autores: Quercus taldea Pág: 208 ISBN: 978-84-9746-527-4

Autores: Quercus taldea Pág: 160 ISBN: 978-84-9746-529-8

DICCIONARIO - GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE ISBN: 978-84-9746-294-5 Autores: Varios autores

22

BACH

BIOLOGÍA 1º LIBRO DEL PROFESOR SOLUCIONARIO

GEOLOGÍA 1º LIBRO DEL PROFESOR SOLUCIONARIO

Autores: Quercus taldea Pág: 120 ISBN: 978-84-9746-276-1

Autores: Quercus taldea Pág: 80 ISBN: 978-84-9746-523-6

BIOLOGÍA = GEOLOGÍA 1. PRESENTACIÓN Y FOTOS EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA


LURRAREN ETA INGURUMENAREN ZIENTZIAK

LURRAREN ETA INGURUMENAREN ZIENTZIAK 2 Egileak: Belén Díez - G. Imaz Orr: 284 ISBN: 978-84-9746-566-3

KANPO ERAGILE GEOLOGIKOAK ETA HAIEN ARRISKUAK. CD-ROM Egilea: Carlos García ISBN: 978-84-9746-327-0

BATX

AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS Y SUS RIESGOS - CD-ROM Autor: Carlos García ISBN: 978-84-9746-418-5

METEOROLOGIA DENONTZAT

LURRA ETA INGURUMENA

NATURA BALIABIDEAK ETA INPAKTUAK

Egilea: Miren Martin Zubeldia Orr: 112 ISBN: 978-84-9746-332-4

Egilea: Rosa Mª Mayo Falque Orr: 140 ISBN: 978-84-9746-398-0

Egilea: María Teresa Bilbao Orr: 140 ISBN: 978-84-9746-394-2

ARTEAREN HISTORIA / HISTORIA DEL ARTE

BATX / BACH

IXAKA IZABAL ND ZME E P O L SARIA

200

8

ARTEAREN HISTORIA 2

ARTEAREN HISTORIA 2. DVD

HISTORIA DEL ARTE 2º

HISTORIA DEL ARTE 2º. DVD

Egilea: Juan Ignacio Mendizabal Orr: 432 ISBN: 978-84-9746-365-2

Egilea: Juan Ignacio Mendizabal ISBN: 978-84-9746-416-1

Autor: Juan Ignacio Mendizabal Pág: 432 ISBN: 978-84-9746-363-8

Autor: Juan Ignacio Mendizabal ISBN: 978-84-9746-437-6

23


MARRAZKETA TEKNIKOA / DIBUJO TÉCNICO

BATX / BACH

MARRAZKETA TEKNIKOA 1

MARRAZKETA TEKNIKOA 2

DIBUJO TÉCNICO 1º

DIBUJO TÉCNICO 2º

Egileak: Talde lana Orr: 216 ISBN: 978-84-9746-120-7

Egileak: Talde lana Orr: 280 ISBN: 978-84-9746-121-4

Autores: Varios autores Pág: 216 ISBN: 978-84-9746-123-8

Autores: Varios autores Pág: 280 ISBN: 978-84-9746-124-5

GEOGRAFIA / GEOGRAFÍA

BATX / BACH

GEOGRAFIA 2. EMAITZAK ETA AUTOEBALUAKETA HEZKUNTZA PLATAFORMAN. GEOGRAFIA 2. BATXILERGOA

GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO

Egileak: Mª D. Barinagarrementeria M. Garizurieta - C. Sola Orr: 224 ISBN: 978-84-9746-850-3

Autoras: Mª D. Barinagarrementeria M. Garizurieta - C. Sola Pág: 224 ISBN: 978-84-9746-904-3

HISTORIA

GEOGRAFÍA 2. SOLUCIONARIO Y AUTOEVALUACIÓN EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA.

BATX / BACH GIDA DIDAKTIKOA ON=LINE. GUÍA DEL PROFESOR ON=LINE.

HISTORIA 2. BATXILERGOA

HISTORIA 2º BACHILLERATO

Egilea: Alberto Prego Axpe Orr: 440 ISBN: 978-84-9746-126-9

Autor: Alberto Prego Axpe Pág: 440 ISBN: 978-84-9746-125-2

24


EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA

MURGIL 1. (A EREDUA) TESTU LIBURUA + IRAKURGAI LIBURUA Egileak: Talde lana Orr: 216 ISBN: 978-84-7568-841-1

MURGIL 2. (A EREDUA) TESTU LIBURUA + IRAKURGAI LIBURUA Egileak: Talde lana Orr: 220 ISBN: 978-84-7568-902-9

BATX / BACH

MURGIL 1. IRAKASLEAREN GIDA

MURGIL 1. CD

Egileak: Talde lana Orr: 72 ISBN: 978-84-7568-850-3

ISBN: 978-84-9746-316-4

MURGIL 2. IRAKASLEAREN GIDA

MURGIL 2. CD

Egileak: Talde lana Orr: 80 ISBN: 978-84-7568-912-8

ISBN: 978-84-9746-317-1

LITERATURA

BATX

Un

U n L it e ib e r a t u r ts ra a la 1

LITERATURA UNIBERTSALA 1 Egileak: I. Aldekoa, M. J. Olaziregi, I. Gillenea eta A. Gurrutxaga ISBN: 978-84-9109-057-1

ib e L it e r ts ra tu a la r a 1. Gi

da

LITERATURA UNIBERTSALA 1. IRAKASLEAREN GIDA Egileak: I. Aldekoa, M. J. Olaziregi, I. Gillenea eta A. Gurrutxaga

25


FISIKA ETA KIMIKA

BATX

FISIKA-KIMIKA BATXILERGOA 1

FISIKA-KIMIKA 1. GIDA DIGITALA

LABORATEGIKO TEKNIKAK 1

Tร‰CNICAS DE LABORATORIO 1ยบ

Egilea: Luis Zaballos Orr: 408 ISBN: 978-84-9746-766-7

Edizio digitalaren formatua: PDF Egilea: Luis Zaballos Orr: 320 ISBN: 978-84-9746-802-2

Egileak: C. Portas - M. E. Rivero Orr: 120 ISBN: 978-84-9746-022-4

Autores: C. Portas - M. E. Rivero Pรกg: 120 ISBN: 978-84-9746-063-7

FISIKA

BATX

FISIKA BATXILERGOA 2

FISIKA BATXILERGOA 2. GIDALIBURUA

Egilea: Jenaro Guisasola, Ane Leniz eta Oier Azula Orr: 292 ISBN: 978-84-9746-817-6

Egilea: Jenaro Guisasola, Ane Leniz eta Oier Azula Orr: 292 ISBN: 978-84-9746-976-0

KIMIKA

26

BATX

KIMIKA BATXILERGOA 2

KIMIKA BATXILERGOA 2 GIDALIBURUA

Egilea: Luis Carlos Zaballos Orr: 426 ISBN: 978-84-9746-902-9

Egilea: Luis Carlos Zaballos Orr: 352 ISBN: 978-84-9746-975-3


GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUTAKO MATEMATIKA

BATX

GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUTAKO MATEMATIKA 1. ARBEL DIGITALERAKO ARIKETA-BILDUMA

MATEMATIKA GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUA 2. ESTATISTIKA. TESTUINGURUDUN PROBLEMEN BILDUMA.

MATEMATIKA GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUA 2. ALJEBRA. TESTUINGURUDUN PROBLEMEN BILDUMA.

Egilea: Itziar Nabarro ISBN: 978-84-9746-671-4

Egilea: Loli Alvarez Gorostiza Orr: 112 ISBN: 978-84-9746-623-3

Egilea: Loli Alvarez Gorostiza Orr: 64 ISBN: 978-84-9746-664-6

TEKNOLOGIA

BATX

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA ONGIZATE-GIZARTEAN Egilea: Luis Zaballos Orr: 244 ISBN: 978-84-9746-557-1

ERLIJIOA

BATX

ERLIJIOEN HISTORIA Egilea: Kike Llanos Orr: 104 ISBN: 978-84-9746-328-7

Liburuei ehiago buruz g u, hi baduz jakin na z gure sar zaite n! ea webgun

s

in.eu www.ere

27


EREIN ARGITALETXEA TOLOSA ETORBIDEA 107 20018 DONOSTIA

T (+34) 943 218 211 F (+34) 943 218 311 erein@erein.eus www.erein.eus

Ikasmaterialen katalogoa 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you