Page 1

INFORMATION BOOKLET


Avrupa Gençlik Parlamentosu Nedir? Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP), Avrupa’daki en büyük siyasi tartışma, kültürlerarası diyalog ve gençlik platformlarından biri olmanın yanı sıra gençler için gençler tarafından gönüllü olarak 35’den fazla ülkede yürütülen bir kurumlar ağıdır. Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun uluslararası şemsiye organizasyonu ve en büyük destekçisi Schwarzkopf Stiftung (Schwarzkopf Vakfı)’dur. Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland Avrupa Gençlik Palamentosu’nun tüm konferanslarının patronluğunu üstlenmiştir. 1987’de Fontainebleau, Fransa’da kurulan “European Youth Parliament” (EYP), geleceğin toplumunun şekillenmesinde gençlerin aktif bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla tasarlanmış benzersiz bir forumdur. EYP, siyasi partilerden bağımsız, tamamen genç Avrupa vatandaşlarının ihtiyaçlarına uygun bir eğitim projesidir. EYP, özgür düşünmeyi ve gençlerin sosyo-politik girişimlerini teşvik etmekte, gerekli sosyal ve profesyonel becerilerin kazanılmasına olanak sağlamaktadır.

“Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun genç Avrupalılara demokratik farkındalık aşılamasını ve diyalogu teşvik etme çalışmalarını ilgiyle izliyorum.” José Manuel Barroso Avrupa Komisyonu Başkanı

Kuruluşundan bu yana Avrupa Gençlik Parlamentosu bünyesinde on binlerce genç bölgesel, ulusal ve uluslararası konferanslarda yer almış, arkadaşlıklar oluşturmuş ve farklı kültürlerle ilişkiler kurmuştur. Böylelikle Avrupa ulusları arasında uyum ve kültürlerarası diyalog çabalarına önemli bir katkı sağlamıştır. Ulusal ve uluslararası konferanslar aracılığıyla Avrupa Gençlik Parlamentosu geleceğin Avrupalı liderlerini bir araya getirmektedir. 16-22 yaş aralığındaki katılımcılar, titizlikle seçilmekte ve diğerlerinden şu özelliklerle ayrılmaktadırlar: - Mükemmel dil becerileri - Takım içi uyum - Kültürler arası beceri - Siyasi farkındalık - Analitik yetenekler - Özgüven


Katılımcılar 60 yabancı 40 Türk olmak üzere 96 delege

EuroTurco Forum Nedir? EuroTurco Forum, Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye ve Bilgi Üniversitesi Avrupa Gençlik Topluluğu’nun iş birliği içerisinde, 7-12 Eylül 2014 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi Santral kampüsünde yapılması öngörülen Avrupa Gençlik Parlamentosu konferansıdır. Katılımcılarını Türkiye'de ve yurtdışında eğitim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. 100 katılımcıdan 40’ı Türk, 60'ı yabancı olacaktır. Görevli kadrosu ve diğer katılımcılar ile toplamda 145 kişilik bir konferans olacaktır. Ana çerçevede 8 adet komite, kendi komite konuları ile ilgili temayla bağlantılı sorun ve çözümlerden oluşacak bir taslak hazırlayıp, söz konusu bu taslakları Genel Kurulda tartışmaya sunacaktır. Ayrıca konferansın 5. gününde katılacak sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte bu kuruluşun çalışma alanıyla ilgili bir proje hazırlanıp genel kurul gününde sunumu yapılacaktır. Konferansın teması ise “Avrupalı bir ülkenin geleceğe dönüşü”dür. Amaç, Avrupa ve Türkiyeyi harmanlayarak, bu sentez içinde Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili konuları tartışmak ve bu birleşim bağlamında efektif çözümler sunmaktır.

11 kişilik Avrupa Gençlik Parlamentosu üyesi basın ekibi 8 komite başkanı, 2 başkan yardımcısı ve 1 konferans başkanından oluşan 11 kişilik Avrupa Gençlik Parlamentosu üyelerinin bulunduğu komite başkanı ekibi 20 kişilik organizasyon ekibi Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri Komitelerde bulunacak uzmanlar


Hedeflerimiz §Türkiye ve Avrupa sorunlarına karşı farkındalığı artırarak gençlerin siyasete katılımını teşvik etmek

§Katılımcıların modern tartışma kültürünün gelişeceği, fikirlerini özgürce belirtip savunabilecekleri bir ortam yaratmak

§Katılımcıların özgüvenlerinin artacağı, değişik kültürlere, sosyoekonomik

durumlara ve görüşlere sahip gençlerin bir araya gelerek, açık fikirli ve fikirlere saygılı bir ortamda çözüm önerisi üretecekleri bir süreci başlatmayı ve yaygınlaştırmak

§Üniversitelilerin de bu tip konferanslara katılımının sağlanması için adım atmayı ve konferansı geleneksel hale getirmek

§Üniversite çağındaki gençlerin aktif demokratik katılımcı vatandaş olmalarını sağlamak

§Kültürlerarası etkileşimi ve paylaşımı işbirlikçi bir yaklaşımla sağlamayı, §Sivil Toplum Kuruluşlarıyla beraber gerçekleştirilecek projelerle gençlere farklı ve profesyonel bir bakış açışı kazandırmak

§Katılımcıların topluluk önünde konuşmalarına, ortak bir iş ortaya

çıkarmalarına, karşısındakini dinlemelerine, sorunları saptayabilmelerine ve efektif çözümler üretmelerine öncü olmak Düzenlenen tüm Avrupa Gençlik Parlamentosu etkinlikleri aşağıdaki amaçlar uğruna çalışır:

•Avrupa ile ilgili olan dünya sorunlarına dikkat çekip gençleri politik olarak aktif olmaya teşvik etmek,

•Gençlerin dünyada yaşanan sorunlar hakkında küresel bir anlayışa sahip “Avrupa Gençlik Parlamentosu etkinliklerinin başarılarından haberdar olmaktan çok memnunum” Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Bakanı

olmasını sağlamak ve bu doğrultuda onları farklı kültürler ve uygulamalar ile tanıştırıp uluslararası diyaloğu ve anlayışı yaymak,

•Avrupa gençliğini global sorunlar ile tanıştırıp bu doğrultuda kişisel gelişimine katkıda bulunmak,

•Avrupa'daki genç insanların politik, ekonomik ve sosyal sorunlar hakkındaki düşüncelerini ve önerilerini ifade edebileceği bir platform sağlamak.


Türkiye’de Avrupa Gençlik Parlamentosu EYP Türkiye, 1999 yılından bu yana EYP ağının aktif bir üyesidir. Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye oluşumu, zamanla büyük gelişme göstermiş ve bugün tamamen gençler tarafından yönetilen ve Türkiye’nin birçok okuluyla bağları olan bir kuruluşa dönüşmüştür. EYP Türkiye, çalışmalarını Mart 2011’den beri Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği olarak sürdürmektedir. Yaklaşık 150 üyesi olan EYP Türkiye’de, çalışmaların tamamı gönüllü olarak çalışan gençler tarafından yürütülmektedir. EYP Türkiye, diğer ülkelerdeki merkezlerle işbirliği halinde hem kendi konferanslarını düzenlemekte, hem de Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yapılan oturumlara delegasyonlar yollamaktadır. EYP Türkiye’nin birincil amacı 16-22 yaş grubundaki gençlere EYP’nin genel amaçları doğrultusunda bilinçlendirici etkinlikler ve olanaklar sunabilmek ve kültürler arası diyalogu geliştirirken Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmaktır. EYP Türkiye, her yıl düzenlediği iki Ulusal Seçim Konferansı ve bir Uluslararası İstanbul Gençlik Forumu’na ek olarak, Avrupa Gençlik Parlamentosu 69. Uluslararası Oturumu’na da ev sahipliği yapmış olan kuruluş pozisyonundadır. EYP Türkiye, her sene etkinlikleriyle 500’den fazla gence ulaşmakta ve düzenlediği etkinlikler kapsamında T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı, Vehbi Koç Vakfı, Türk Hava Yolları, Schwarzkopf Vakfı ve İstanbul Ticaret Odası gibi pek çok özel sektör ve kamu kuruluşu tarafından da desteklenmektedir. EYP Türkiye Yönetim Kurulu; bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, dört Üyeden oluşmakta, ve kurulun tüm eylemleri üç kişiden oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenmektedir.

“Genç insanların Avrupa Birliği’nin geleceği hakkındaki tartışmalara aktif bir şekilde katılması çok önemli. Avrupa Gençlik Parlamentosu, açıkça görülüyor ki, bunun için gerekli ve etkili platformu sağlıyor.” Tony Blair İngiltere Eski Başbakanı


Konferans Elementleri Takım Oluşturma Çalışmaları: Konferansın ilk günü komiteler kendi içlerin- den bir dizi oryantasyon aktivitesine başlayacak, komite başkanlarının yön- lendirmesiyle takım oluşturma çalışmaları içerisine gireceklerdir. İç ve dış ortam fark etmeksizin, fiziksel, yaratıcılık gerektiren ve problem çözmeye dayalı bu aktivitelerin hepsinin temelinde eğlenceli bir şekilde takım arkadaşlıkları oluşturmak, böylelikle de sonraki günlerde mümkün olan en etkili çalışma ortamını yaratma amacı yatar. Programın bu bölümünden sonra artık tam anlamıyla bir takım olan komite, komite çalışmalarına geçiş yapacaktır.

“Avrupa Gençlik Parlamentosu etkinliklerime desteğimi belirtmek isterim. Bu etkinlikler size demokratik katılım konusunda çok önemli deneyimler kazandıracaktır.” Olli Rehn Ekonomik İşlerden Sorumlu Avrupa Komisyoneri

Komite Çalışmaları: Konferansın ikinci ve üçüncü günlerinde her komite önceden belirlenmiş komite konuları üzerinde, tüm delegelerin anlaşabildiği şekilde, komite çalışmalarının sonunda bir karar taslağı yazmak amacıyla tartışacaktır. Komite konularını mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda ele alacak delegeler, çalışmalar sonunda konu üzerine derin- lemesine düşünmüş ve sahip olduğu bilgilere farklı açılardan bakabilme becerisini elde etmiş olacaklardır. Komite çalışmaları uzun tartışmaların sonucunda komitenin konuyla ilgili çözüm önerilerinin sunulduğu karar taslağı yazımıyla sonlandırılacaktır. Genel Kurul: Konferansın son gününde, tüm katılımcılar, komite çalışmaları sırasında oluşturulmuş karar taslaklarını tartışacakları bir platformda toplanacaklardır. Bu toplantının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşeceği Ankara Gençlik Forumu’nda her bir komite, karar taslağını sunup savunmasını yapacaktır. Sonrasında, diğer delegelerin de


etkin katılımıyla, soru-cevap düzeninde yapılan açık tartışma ve karşı konuşmalarla çözüm önerilerinin geçerliliği tartışılacaktır. Tüm bu tartışmalar, karşılıklı paylaşımın yanında, katılımcıların diğer komite konuları hakkında fikir sahibi olmaları ve ilgi duydukları komite konuları hakkında daha fazla araştırma yapıp öğrenmeye teşvik edilmeleri amacıyla yapılmaktadır. Eurovillage: Avrupalı genç katılımcıların kendi ülkelerinin yöresel yemeklerini sunacakları ve diğer ülkelerin masalarını ziyaret ederek kültür alışverişi yapacağı etkinliktir. Euroconcert: Konferans katılımcılarından müzik ve dans gibi alanlarda yeteneği olanların bir gösterilerini vermek amacıyla bir araya gelecekleri etkinliktir. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri: Olağan komite çalışmalarının yanı sıra, 5.gün yapılacak çalışmalarda her komite konferansımıza katılacak bir sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle/temsilcileriyle beraber o kuruluşun çalışma alanıyla ilgili bir proje ortaya koyacak ve son gün Genel Kurul’un bir oturumunda projenin sunumunu yaparak oylamaya sunacaktır. Uzman Konuşmaları: Komite konularıyla bağlantılı olarak her komite ile önceden iletişime geçilerek, komite çalışmaları sırasında bir gün 1-2 saatliğine konusunda uzman bir kişi girip konuşma yapacak, komitenin konu hakkında daha aydınlanmasını sağlayacaktır.

“Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun bu uluslararası oturumu, gençlere fikir paylaşımı ve kendi fikirlerini başkalarına sunma yeteneğini geliştirme konusunda önemli bir fırsat sağlıyor.” Jerzy Buzek Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı


Program 1. Gün: Görevliler Takım Kurma Çalışmaları 13:30-14:00 Görevliler Takımı otele varış, yerleşme 14:30-18:30 Görevliler Takım Kurma Çalışmaları 19:30-23:00 Görevliler Takımı Akşam Yemeği 2. Gün: Takım Kurma Çalışmaları 09:00-10:00 Delegasyonların okula varışı, kayıtlar 10:00-11:30 Takım Kurma Çalışmaları 11:30-11:45 Kahve Molası 11:45-13:45 Takım Kurma Çalışmaları 13:45-14:45 Öğle Yemeği 14:45-16:00 Takım Kurma Çalışmaları 16:00-16:15 Kahve Molası 16:15-18:30 Takım Kurma Çalışmaları 19:30-22:00 Komite Yemekleri

“Sizleri uluslararası, bölgesel ve ulusal etkinliklerle her yıl on binlerce gence ulaşan bu organizasyonu devam ettirdiğiniz için tebrik ediyorum.” Josep Borrell Fontelles Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı

3. Gün: Açılış Seremonisi+ Komite Çalışmaları 08:30-09:00 Katılımcıların okula varışı 09:00-10:45 Açılış Seremonisi 10:45-11:00 Kahve Molası 11:00-13:45 Komite Çalışmaları 13:45-14:45 Öğle Yemeği 14:45-16:45 Komite Çalışmaları 16:45-17:00 Kahve Molası 17:00-19:00 Komite Çalışmaları 19:30-21:30 Eurovillage


4. Gün: Komite Çalışmaları 08:30-09:00 Katılımcıların okula varışı 09:00-11:45 Komite Çalışmaları 11:15-11:30 Kahve Molası 11:30-13:45 Komite Çalışmaları 13:45-14:45 Öğle Yemeği 14:45-16:45 Komite Çalışmaları 16:45-17:00 Kahve Molası 17:00-19:00 Komite Çalışmaları 19:00-20.00 Akşam Yemeği 20:00-22.00 Euroconcert 5. Gün: Komite Çalışmaları 08:30-09:00 Katılımcıların okula varışı 09:00-11:45 Proje Tasarısı Çalışmaları 11:15-11:30 Kahve Molası 11:30-13:45 Proje Tasarısı Çalışmaları 13:45-14:45 Öğle Yemeği 14:45-16:45 Proje Tasarısı Çalışmaları 16:45-17:00 Kahve Molası 17:00-19:00 Proje Tasarısı Çalışmaları 20:00-00:00 Kapanış Partisi 6. Gün: Genel Kurul + Kapanış Seremonisi 08:30-09:00 Katılımcıların okula varışı 09:00-10:30 Genel Kurul 10:30-10:45 Kahve Molası 10:45-12:15 Genel Kurul 12:15-12:30 Kahve Molası 12:30-14:00 Genel Kurul 14:00-14:45 Öğle Yemeği 14:45-16:15 Genel Kurul 16:15-16:30 Kahve Molası 16:30-18:00 Genel Kurul (Sivil Toplum Kuruluşları) 18:00-18:15 Kahve Molası 18:15-19:30 Kapanış Seremonisi

“Avrupa Gençlik Parlamentosu ile bu tür inisiyatiflerin uluslar arasındaki köprüleri kurma konusunda oldukça önemli olduğuna inanıyorum.” Janez Potocnik Avrupa Komisyonu Çevre Komisyoneri


Avrupa Gençlik Parlamentosunun Partnerleri Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu Avrupa Gençlik Parlamentosu'na uzun süredir destek vermektedir. Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland Avrupa Gençlik Parlamentosu'nu desteklemektedir. EYP(European Youth Parliament) konferanslarında gençler tarafından oluşturulan çözüm önerileri ve taslaklar UNESCO, Avrupa Konseyi, AB enstitüleri, Avrupa basın enstitüleri gibi birçok uluslararası organizasyona gönderilmektedir. Bunun yanı sıra, EYP adı altında düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslar basında her zaman geniş yer kaplamakta ve medyada adından sıkça bahsettirmektedir. Uluslararası düzeydeki Avrupa Gençlik Parlamentosu konferanslarına Avrupa Komisyonu üyeleri ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin yanı sıra yüksek mevkiden temsilciler de katılmaktadır. Geçmişte EYP konferanslarına katılmış bazı liderlerin isimleri aşağıda bulunabilir:

•Josep Borrell Fontelles, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı •Jacques Barrot, eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı •Jan Figel, Eğitim ve Kültür Komisyoneri •Laszlo Kovacs, Vergi Komisyoneri •Dr. Ralf-Rene Weingartner, Gençlik ve Spor Direktörü Aşağıdaki kuruluşlar Avrupa Gençlik Parlamentosu'na geçtiğimiz yıllarda destek vermiştir: “Açıkçası, Avrupa Gençlik Parlamentosu çok önemli sorunları tartışıyor ve ben bu çalışmaların Avrupa gençliği arasında gördüğü ilgiden çok memnuniyet duydum.” Terry Davis Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri

•Kamu Kuruluşları: •Avrupa Komisyonu •Avrupa Parlamentosu •Dışişleri Bakanlığı (Almanya) •Devlet Eğitim ve Araştırma Sekreterliği (İsviçre) •Dışişleri Bakanlığı (Norveç) •Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Norveç) •Gençlik, Eğitim ve Spor Bakanlığı (Çek Cumhuriyeti) •İtalya Cumhuriyeti Senatosu •İngiliz Dışişleri ve İçişleri Ofisi


İletişim EuroTurco Forum Proje Koordinatörleri euroturco@eypturkey.org Avrupa Gençlik Parlamentosu Türk Ulusal Komitesi info@eypturkey.org


EuroTurco Forum - Tanıtım Kitapçığı  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you