Page 1

Moda Hukuku

TWEET “TASARIM” 1


Moda Hukuku

#tasarım, en basit ifadesiyle bir ürün veya ürün parçasının görünümüdür.

#tasarım düşüncesi tek başına hukuki korumadan faydalanamaz.Yani,üründen bağımsız bir tasarım hukuki himaye görmez.

Hukukumuzda #tasarım ların korunması için iki şart vardır. Yenilik ve ayırt edicilik.

#tasarım mevzuatıyla ürünlerin görünümündeki yenilikler korunmaktadır.

2


Moda Hukuku

Patent ve faydalı model hukuku ürünlerin özgün üretim tekniklerini, #tasarım hukuku ise ürünlerin özgün şekillerini konu alır. #tasarım lar, ürünün görünümü; faydalı modeller (ve patentler) ise ürünün çalışma prensibiyle ilgili kavramlardır.

Bazı #tasarım lar, aynı zamanda FSEK’in koruma şartlarını da taşıyabilir.

Bu durumda söz konusu #tasarım, hem tasarım mevzuatı, hem de FSEK korumasından faydalanır.

3


Moda Hukuku

Bir ürün hem #tasarım, hem de faydalı model mevzuatının koruma şartlarını taşıyorsa, hak sahibi her iki mevzuata da dayanabilir Bir grafik tasarımı #tasarım mevzuatı yanında, estetik nitelikteyse ayrıca FSEK m.4 hükmünce güzel sanat eseri olarak da korunacaktır.

#tasarım sahiplerinin, tasarımlarını eser olarak koruyabilmesi kendilerine büyük avantaj sağlar.

#tasarım mevzuatına göre bir tasarım maksimum 25 yıl korunurken; aynı tasarım FSEK kapsamında eser olarak, tasarımcının hayatı boyu + 70 yıl süreyle korunmaktadır.

4


Moda Hukuku

#tasarım mevzuatı çerçevesinde koruma için tescil zorunluluğu varken, eserler meydana geldikleri anda koruma kendiliğinden başlar Hak sahibi, üçüncü kişilerin geliştirmiş olduğu aynı ya da benzer bir #tasarım kullanılmasını yasaklayabilir.

Tescilsiz #tasarım larda hak sahibi, sadece taklide bağlı bir koruma talep edebilir.

Tescilli #tasarım larda ise, bu koruma genel olup, bağımsız olarak meydana getirilen tasarımlar üzerinde bile hak iddia edebilir. 5


Moda Hukuku

Bu durumda, #tasarım hakkı sahibinin, sonraki tasarımın kendi tasarımına benzediğini ve kendi tasarımından taklit edildiğini ispatlaması gerekir. Tescilli tasarımda ise, #tasarım hakkı sahibinin sonraki tasarımın kendi tasarımına benzediğini ispat etmesi yeterlidir.

Tescilsiz #tasarım larda hak sahibi, sadece taklide bağlı bir koruma talep edebilir.

#tasarım hakkının sağladığı koruma herkese karşı ileri sürülebilir

6


Moda Hukuku

Yani #tasarım konusu ürünü üreten, satan ya da elinde bulunduran herkese karşı tasarım hakkı ileri sürülebilir

#tasarım hakkına tecavüzün varlığı için kusur aranmaz

Kusur, sadece #tasarım hakkına tecavüz nedeniyle istenen tazminat taleplerinde aranır

#tasarım hakkının sağladığı koruma herkese karşı ileri sürülebilir

7

Tweet Tasarım  

Tasarım Hukuku

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you