Page 1

MODA HUKUKu ENSTİTÜSÜ

www.modahukukuenstitusu.org


2

3

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

BAŞKANIN MESAJI

İÇERİK BAŞKANIN MESAJI 3

BİZ KİMİZ? 5

NELER YAPIYORUZ? 7

YÖNETİM KURULUMUZ 17

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Av. Erdem Eren | Başkan

19

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

Türkiye’de moda tasarımı, tekstil ve hazır giyim sektörü bir bütün olarak bugün en fazla dış ticaret fazlası vererek Türkiye ekonomisi içindeki yerinin önemini ortaya koymaktadır. Ancak; Türkiye’nin en büyük endüstrilerinden olan moda, tekstil ve hazır giyim sektörleri her geçen gün büyümesine ve dinamik yapısıyla küresel ekonomiye çok ciddi ekonomik katkılar sağlamasına rağmen, sektörün gelişimi ve küresel pazarda rekabet üstünlüğünün kazanılması için büyük bir öneme sahip olan hukuki zemin tam anlamıyla oluşturulamamıştır. Ülkemizde henüz moda tasarımcılarının yetiştirildiği okullarda ve akademilerde moda tasarımı, moda yönetimi, satış ve pazarlamaya yönelik dersler ve eğitimler verilmesine rağmen ne moda tasarımcısı adayları için hukuk dersleri ve eğitimleri verilmekte ne de hukuk fakültelerinde ve barolarda moda ve hukuk arasında bir bağ kurularak ilgili eğitimler ve dersler verilmektedir. İşte bu noktada moda hukuku, moda sektörünün değer zincirinin her aşamasında (tasarım, üretim, satın alma, dağıtım ve tüketim gibi) moda endüstrisinin yapısal sorunlarına çözümler getirmek için birçok farklı hukuk disiplinini içinde barından bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


4

5

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

BİZ KİMİZ?

Moda Hukuku Enstitüsü bünyesinde, sektörün aktörleri olan, tekstil şirketlerine, tasarımcılara, tasarım ofislerine, tasarım dernek ve birliklerine küresel moda pazarında rekabet üstünlüğünün kazanılması, sektörde yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişmesi ve sektörün değer zincirinin yönetim stratejilerin yönetilmesi için işbirliği içerisinde olduğumuz üniversiteler ve akademilerle birlikte akademik eğitimler vermekteyiz.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


6

7

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU NEDİR?

"Türkiye’de ilk defa Moda Hukuku Enstitüsü tarafından, sektörün aktörleri olan, tekstil şirketlerine, tasarımcılara, tasarım ofislerine, tasarım dernek ve birliklerine küresel moda pazarında rekabet üstünlüğünün kazanılması, sektörde yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişmesi ve sektörün değer zincirinin yönetim stratejilerin yönetilmesi için eğitimler verilmeye başlanmıştır."

Moda hukuku, başta Fikri Mülkiyet Hukuku olmak üzere, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Reklam Hukuku, Rekabet Hukuku ve İş Hukuku gibi birçok hukuk disiplinini içinde barındırmaktadır. Moda Hukuku, moda endüstrisi pazarında, bir ürünün kavramsal tasarım aşamasında bu ürün üzerindeki fikri ve sınai hakların korunmasından, üretim, pazarlama-satış, tüketim ve sonrası aşamalarına kadar ki süreçlerde belirlenen stratejilerin hukuki zeminini oluşturma noktasında değer zincirinin tüm aşamalarında pratik zeminini bulan yeni bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


8

9

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU NEDEN VAR?

"Birleşmiş Milletler Yaratıcı Ekonomiler Raporu’na göre ”moda” başlığı altında gelişmekte olan ülkeler içinde ihracat rakamlarına bakıldığında 2005 yılında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dünya ihracatındaki payı %53,02 olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bu alanda dünya ihracatındaki payı ise sadece %0,9 ‘da kalmaktadır"

Moda tasarım sektöründe bir ürünün ve hizmetin kavramsal tasarımından tüketiciye erişimine kadar gerekli olan tüm faaliyetleri içeren değer zincirinin iyi kurgulanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Ayrıca rekabet üstünlüğünün kazanılması için bu süreçlerdeki markalaşma, tasarım, üretim, satış-pazarlama, dağıtım ve lojistik stratejilerinin kurgulanması ve yönetilmesi aşamasında moda hukuku büyük bir önem taşımaktadır. Moda hukuku, bu süreçlerde değer zincirinin her aşamasında sektörel stratejilerinin belirlenmesi ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişmesine ve bu sayede de küresel pazarda rekabet üstünlüğünün elde edilmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


10

11

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

BİZ NE YAPIYORUZ? Değer zincirinin kavramsal tasarım aşamasından tüketim aşamasına kadar her aşamasında moda hukuku, başta fikri mülkiyet hukuku olmak üzere sözleşmeler hukuku, reklam hukuku, rekabet hukuku, uluslararası ticaret hukuku, iş hukuku ve bilişim ve e-ticaret hukuku alt başlıklarıyla sektörel stratejilerin kurgulanmasında gerekli hukuki zeminin oluşturması için büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda Moda Hukuku Enstitüsü bünyesinde, sektörün aktörleri olan , tekstil şirketlerine, tasarımcılara, tasarım ofislerine, tasarım dernek ve meslek birliklerine küresel moda pazarında rekabet üstünlüğünün kazanılması, sektörde yaratıcı ve katma değer yaratmaya odaklı bilincin gelişmesi ve sektörün değer zincirinin yönetim stratejilerin yönetilmesi aşamasında hukuki eğitim programları verilmektedir.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


12

13

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Fikri Mülkiyet Kapsamında Hukuki Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi

"Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan 60 bin Türk firmasından sadece 6 bininin uluslararası marka tescili bulunmaktadır. Geriye kalan 54 bininin uluslararası tescili bulunmaması sebebiyle; gümrüklerde mallarına el konulması, marka tecavüzü ve ciddi tazminat davaları ile karşı karşıya kalma riski bulunmaktadır."

Tasarım sürecinde ortaya çıkan eser ya da ürün, fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde birçok hukuki koruma yollarından faydalanabilmektedir. Burada amaç, söz konusu eser ve ürünlerin hukuki yollarla korunması ve fikir üretiminin özendirilmesidir. Moda Hukuk Enstitüsü'nde fikri mülkiyete ilişkin hakların korunması için marka, patent, endüstriyel tasarımların tescili, fikri ve sınai hakların haksız kullanımının engellenmesi, fikri ve sınai haklara ilişkin olarak eğitim programları verilmektedir. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


14

15

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA VE SÖZLEŞMELER HUKUKU Moda Hukuku Kapsamında Sözleşmelerin Hazırlanması Ve Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Moda endüstrisinde taraflar, aralarındaki hak ve yükümlükleri belirlemek için birçok sözleşme düzenlemektedirler. Bu sözleşmelerde her iki tarafın aleyhine durumların tespit edilerek açığa çıkarılması ve her iki tarafın da iradesine uygun sağlıklı bir hukuki ilişkinin kurulması için sözleşmelerin hukuka uygunluğunun denetiminin yapılması hayati öneme sahiptir. Moda Hukuku Enstitüsü, ürünlerin üretim ve dağıtımı sürecinde, imzalanacak olan başta satım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, iş görme sözleşmeleri, mal teslim ve sigorta sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hukuka uygunluğunun sağlanması için gerekli eğitimleri vermektedir.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


16

17

MODA HUKUKU ENSTITUSU

Av. Erdem Eren Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULUMUZ

MODA HUKUKU ENSTITUSU

Av. Mustafa doğan başkan yardımcısı

Av. BUKET BAŞ EREN Yönetim Kurulu ÜYESİ

modahukukuenstitusu

modahukukuenstitusu

modahukuk

modahukuk

mustafadogan

erdemeren

mdogan@modahukukuenstitusu.org

erdemeren@modahukukuenstitusu.org

Av. CEREN KALI GENEL SEKRETER

Av. SAADET ERGİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ modahukukuenstitusu modahukuk buketbaseren buketbas@modahukukuenstitusu.org

modahukukenstitusu

modahukukenstitusu

modahukuk

modahukuk

cerenkali

saadetergin

cerenkali@modahukukenstitusu.org

cerenkali@modahukukenstitusu.org

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


18

19

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA VE REKLAM HUKUKU Satış ve Pazarlama Stratejilerinin Reklam Hukukuna Uygunluğunun Denetimi

Moda tasarım sektörü için pazarlama sürecinde reklamın önemi tartışmasızdır. Ancak hukuk düzeni reklamlara belirli sınırlamalar ve aldatıcı reklam yasağı gibi kurallar getirmektedir. Moda Hukuku Enstitüsü'nde reklamın yayın süresi, ücreti, yayından kaldırılması durumu gibi özellik arz eden ve sözleşmede olması gereken unsurların hukuka uygun şekilde ve menfaatlerini gözetecek biçimde düzenlenmesi amacıyla eğitimler verilmektedir.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


20

21

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA VE REKABET HUKUKU Rekabet Hukuku'na Uygun İş Stratejilerinin Oluşturulması Ve Denetlenmesi

"4056 Sayılı Kanun'da sayılan kurallara uymayanlar hakkında yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna (%10) kadar idari para ceza hükmedilir."

Rekabet Hukuku, şirketler arasındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı nitelikte olabilecek davranışların denetlenmesi ve yasaklanması suretiyle mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunmasını amaçlayan hukuk dalıdır.

"Ayrıca ihlalde belirleyici etkisi olduğu tespit edilen yönetici ve çalışanlara şirkete verilen cezanın %5'ine kadar para cezası uygulanması söz konusu olabilmektedir."

Moda Hukuku Enstitüsü'nde bu amaçla, moda endüstrisindeki birleşmelerin ve devralmaların ve sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uyumu konusunda eğitim programları verilmektedir.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


22

MODA HUKUKU ENSTITUSU

Terms and Conditions

23

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA VE ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Dış Ticaret Stratejilerinin Belirlenmesindeki Hukuki Zeminin Oluşturulması Moda endüstrisinde dış ticaret, genel anlamı ile ülke içinde bulunan malların ve ulusal sermayenin ülke sınırları dışına paylaşımı ile açıklanabilir. Moda endüstrisinin küresel pazarda gelişmesi ve rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi açısından dış ticaret politikalarını doğru belirlemesi önemlidir. Bu politikaların hukuki zemininin oluşturulması amacıyla uluslararası ticareti düzenleyen temel anlaşmaların hazırlanması, temel kuralların bilinmesi, dış ticaret finansmanına dair sözleşmeler hazırlanması, uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası ticari alım satımlarda kullanılan ödeme şekillerinin kararlaştırılması ile ilgili eğitimler verilmektedir. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


24

25

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA VE TÜKETİCİ HUKUKU Satış ve Satış Sonrası Stratejilerin Tüketici Hukukuna Uygunluğunun Denetimi

Sürekli değişim ve rekabetin yaşandığı, zaman baskısının ağır olarak hissedildiği moda endüstrisinde ayakta kalabilmek için pazarlama planlarının yapılmasında, ürün-tasarım, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu stratejileri belirlerken tüketicilerin haklarının ihlal edilmemesi ve hukuki sorunlar yaşanmaması için, Moda Hukuku Enstitüsü bünyesinde moda tüketim hukuku eğitimleri verilmektedir.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


26

27

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA VE İŞ HUKUKU Moda Endüstrisinde İşçi-İşveren İlişkilerinin Düzenlenmesi

Günümüzde hem işveren hem de işçiler iş hayatındaki ilişkilerinin düzenlenmesinde hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Her sektörde olduğu gibi moda ve tekstil endüstrisinde de işveren ile işçi arasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Moda Hukuku Enstitüsü, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etme sürecinde çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıkları önlemek için tarafların haklarını karşılıklı menfaat dengesini koruyacak şekilde eğitim programları düzenlenmektedir. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


28

29

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA HUKUKU ENSTITUSU

MODA VE BİLİŞİM HUKUKU Bilişim Ve E-ticaret Stratejilerinin Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Günümüzde moda endüstrisinde, internet üzerinde yapılan elektronik yayıncılık, sosyal medya platformları, elektronik ilan ve reklam faaliyetleri, internet yazılımları, elektronik mal ve hizmet ticareti ve benzeri faaliyetler her geçen gün artmaktadır. Söz konusu bu faaliyetlerin hukuki zeminin oluşturulması ve bu doğrultuda hareket edilmesi oldukça önem taşımaktadır. Telif ve fikri sınai hakların internet üzerinden kullanımı için hukuki altyapı kurulması, kişisel verilerin korunması ve kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking) ile mücadele edilmesi ve benzeri konularda şirketlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü kazanması amacıyla eğitimler verilmektedir.

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad Eryılmazlar Sok Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir. İSTANBUL

T: +90 (216) 574 57 01 F: +90 (216) 574 57 56

www.modahukukuenstitusu.org


Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Eryılmazlar Sok. Özçelik Plaza, 8/1 Ataşehir, İstanbul Tel: +90 (216) 574 57 01 Fax: +90 (216) 574 57 56 info@modahukukuenstitusu.org

www.modahukukuenstitusu.org

Moda Hukuku Enstitüsü  
Moda Hukuku Enstitüsü  

www.modahukukuenstitusu.org

Advertisement