Page 1

Voorjaar 2018

Voorjaar 2018_p 01 en 60-omslag.indd 1

14-12-17 11:08


Geloofsopbouw

Een speciale boodschap voor jongeren van de bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards

Jongeren

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards

Als je jong bent Overdenkingen voor jongeren

Jonathan Edwards (17031758) was een Amerikaanse opwekkingsprediker, theoloog en zendeling bij de Indianen.

Deze bundel bevat veertien overdenkingen die Jonathan Edwards speciaal voor jongeren heeft geschreven. De auteur is recht door zee en verbloemt de werkelijkheid niet. Hij benadrukt de ernst van de zonde en de kortheid van het leven. Vooral laat hij zien hoe belangrijk het is om God in je jeugd te zoeken. Alleen door het beoefenen van het geloof kunnen jonge mensen beantwoorden aan het doel van hun bestaan. Doelgroep: Jongeren, ouders

Overdenkingen voor jongeren

Als je jong bent

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 6479 c-NUR 707-004 Verschijnt maart 2018

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar jongerenorganisaties

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

04-12-17 12:13

3

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 3

14-12-17 14:02


Theologie

Waardevolle overdenkingen voor jong en oud

Algemeen

C.H. Spurgeon Dit boek bevat de mooiste overdenkingen uit het maandblad ‘The Sword and the Trowel’, dat uitgegeven werd door C.H. Spurgeon. In deze bloem-

lezing Spurgeon de lezer aan te zijn Dit boek bevat despoort mooiste overdenkingen uitbereid het maandblad om God te ontmoeten. We moeten onze zinnen ‘The Sword and the Trowel’, dat uitgegeven werd doorniet C.H. zetten op de vluchtige dingen van alledag, maar de

Spurgeon. In deze bloemlezing spoort Spurgeon de lezer aan genadetijd moeten we gebruiken om het eeuwige bereid te zijn om God te ontmoeten. We moeten onze zinnen goed te zoeken. In beeldende taal wijst de auteur de niet zetten op de vluchtige dingen van alledag, maar juist de zoekende zondaar steeds weer op Jezus, want wie genadetijd gebruiken om het eeuwige goed te zoeken. in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. ‘Zie nu In opbeeldende taal wijst de auteur de zoekende zondaar steeds Jezus’, zo roept Spurgeon ons op, ‘want vandaag weer is op Jezus, want wie in Hemtijd!’ gelooft, wordt niet veroordeeld. ‘Zie de aangename nu op Jezus’, zo roept Spurgeon ons op, ‘want vandaag is de aangename tijd!’

Wees bereid

Wees bereid

C.H. Spurgeon

Wees bereid

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) wordt als een van de meest bekende predikers ter wereld beschouwd. Hij wordt wel de ‘prins der predikers’ genoemd.

Vertaald door T. van der Plas.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 192 pag. Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 94 0290 6592 c-NUR 700-000 Verschijnt april 2018

C.H. Spurgeon

Doelgroep: Jongeren en ouderen

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 10,49

4

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 4

14-12-17 14:02


Theologie

Een waardevol boek vol tijdloos geestelijk onderwijs

Algemeen

Samuel Rutherford

Het genadeleven

+

+ SAMUEL RUTHERFORD

Deel 2 in de serie Theologische Werken van Samuel Rutherford

SAMUEL RUTHERFORD

Het genadeleven

In dit boek behandelt de Schotse puritein Samuel Rutherford de werkingen van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Achtereenvolgens bespreekt de auteur Gods heilige soevereiniteit in de schepping, de herschepping en het leven van Zijn kinderen. Gods soevereiniteit doet niets af van de menselijke verantwoordelijkheid. Daarom behandelt Rutherford uitvoerig het gebruik van de middelen en de noodzaak daarvan. Ook het gebed krijgt ruime aandacht. Het trinitarisch-christocentrisch perspectief van Rutherford blijkt uit de afzonderlijke behandeling van de invloeden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Rutherfords vele onderscheidingen zijn geen vruchten van spitsvondigheid, maar dienen tot een verfijnde uiteenzetting die vruchtbaar wil zijn tot opbouw van Gods Kerk. Ds. J.A. Kloosterman uit Lunteren schreef een inleiding op dit werk dat nog niet eerder in het Nederlands verscheen. Ruth Pieterman verzorgde de vertaling.

Het genadeleven

Doelgroep: Predikanten, theologen, geïnteresseerde gemeenteleden

Samuel Rutherford (16001661) was een Schotse predikant en schrijver. Zijn inhoudsvolle boeken en brieven worden al eeuwenlang door velen met stichting gelezen.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Eerder verschenen: +

+

SAMUEL RUTHERFORD

II

Beproeving en overwinning van het geloof

SAMUEL RUTHERFORD

Beproeving en overwinning van het geloof

I

De Banier

De Banier

Beproeving en overwinning_omslag-Else-cmyk.indd 1

17-11-17 17:02

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 672 pag. Verkoopprijs ca. € 39,95 ISBN 978 94 0290 6547 c-NUR 700-000 Verschijnt juni 2018

5

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 5

14-12-17 14:02


Theologie

Is een kind werkelijk onbekwaam tot enig goed?

Mensbeeld

onderworpen is, máár in Christus geheiligd en tot kind aangenomen’?

Wat zal er van dit kind worden?

Verrassend genoeg blijken nadere reformatoren als Jacobus Koelman en Willem Teellinck een optimistische kijk te hebben op de opvoedbaarheid van het kind. Nemen zij de verdorven, menselijke natuur wel serieus genoeg?

Tabula rasa als pedagogisch ijkpunt Deel 4 van de Driestarreeks

In het jodendom wordt het kind vanaf vier jaar ingewijd in de wereld van de Thora en beschouwd als een heilige vrucht, toegewijd aan de heilige dienst van God. Wat is de theologische betekenis van de besnijdenis en hoe kijken Studium jodenGenerale aan tegen individualiteit en collectieve identiteit?

Dr. Bart Wallet is als historicus verbonden aan de VU en aan het departement voor Hebreeuwse en Joodse studies aan de UvA.

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Driestarreeks Studium Generale

0512-Wat zal er van dit kind worden_omslag.indd 1

07-12-17 16:01

Desiderius Erasmus over opvoeding, Bijbel en samenleving

Epuda doluptat. Inctem fugiatur ratem ut ullit apid quam id magni volorepe mossi simaxim pelicatus quam, odipsunt mint fugia nia imporiora veliqui blanto eaquatu mquaepu dipsum nissite sequos maio ilisquo te qui consequ iatisi od ut et ea verunde stemporem evenditis que nihillessime parciet alit, nullab il ma cone vent as ea del ea pore, sint aut

Dr. A.L.H. Hage is docent cultuur en maatschappij en studieleider Studium generale aan Driestar hogeschool te Gouda.

met verhalen over gebeurtenissen of gebruiken uit het verleden, maar het Woord van God. Juist daarom kunnen sommige gedeelten ongemakkelijke vragen oproepen: Wat moeten wij nu met al dat geweld? Wat is de zin van de in detail beschreven offerwetgeving? Wat betekenen de nog onvervulde beloften over herstel van Israël en een toekomstige heilstijd?

gaan in hun bijdragen diepgaand op deze vraPastoraal De enauteurs actueel gen in. Door een benadering vanuit het geheel van de Schrift reiken ze antwoorden aan die de lezer houvast bieden en duidelijk maken wat de relevantie van deze gedeelten is voor onze tijd. De bijdragen in deze bundel vormen een uitwerking van een drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma van Driestar educatief.

Geweld, offers en beloften

Driestarreeks Studium Generale

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

22-06-17 15:10

dr. A. Versluis, dr. P. de Vries, prof. dr. M.J. Paul

De actualiteit van het Oude Testament

dr. A. Versluis e.a.

Driestarreeks Studium Generale

3005_Erasmus-omslag_DEF.indd 1

Voordr.christenen dr. A. Baars, dr. P.C. Hoek, A.J. Kunzis het Oude Testament niet zozeer een boek

De belijdenisgeschriften

dr. A. Baars, dr. P.C. Hoek, dr. A.J. Kunz

De auteurs illustreren niet alleen Erasmus’ veelzijdigheid en zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ook aandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen de protestants-christelijke traditie.

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

De actualiteit van het Oude Testament

Eerder verschenen:

A.L.H. Hage (red.) Offi ci comnient pedit molenis imusdae rferios volupienimus net harum ut aut quam, sim net eum natatqu atectata velestis apis illorum vollupta volestotatem laborempore pa derferum faceate nonsequi adi de recto volupta epudicipsum ex et veriati tota vel mo doloris tiostiorest, iurit molorro magniat ibusci simet verfers pediam, si tem essunti usande sitaqua siminvenimus eaqui adit, custrunti beat. Te sam nes quam volorro et, si iunt eaqui velitatus eliquae vellor aut volum rest as quidit modipiet atiGa. Dis dolupti velecatent que pra im alit excersp ernatiae verspelenis ra quid miligni maionsequi blabor atatius.

De belijdenisgeschriften

De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de standaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd, waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensief bezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheid kon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerde pedagogen in de zeventiende eeuw.

A.L.H. Hage (red.)

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

Doelgroep: Theologen, onderwijzers en opvoeders

Prof. dr. Gerard C. den Hertog is emeritus hoogleraar systematische Theologie aan de TUA.

Tabula rasa als pedagogisch ijkpunt

Desiderius Erasmus

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 0454 c-NUR 700-000 Verschijnt mei 2018

Wat zal er van dit kind worden?

Prof. dr. Leendert F. Groenendijk e.a

Is een kind bij de geboorte als een onbeschreven blad papier óf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent het als we belijden dat een pasgeborene ‘aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, máár in Christus geheiligd en tot kind aangenomen’? Verrassend genoeg blijken nadere reformatoren als Jacobus Koelman en Willem Teellinck een optimistische kijk te hebben op de opvoedbaarheid van het kind. Wat is de theologische betekenis van de besnijdenis en hoe kijken Joden aan tegen individualiteit en collectieve identiteit?

Prof. dr. Leendert F. Groenendijk is emeritus hoogleraar Geschiedenis van levensbeschouwelijke opvoeding aan de VU.

L.F. Groenendijk, G.C. den Hertog en B. Wallet Wat zal er van dit kind worden?

L.F. Groenendijk, G.C. den Hertog Is een kind bij de geboorte als een onbeschreven blad papier óf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent het als we belijden dat een pasgeen B. Wallet borene ‘aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf

1805-De actualiteit van het oude testament_omslag.indd 1

26-06-17 13:05

6

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 6

14-12-17 14:02


Theologie

Een toegankelijke studie over een belangrijk theologisch onderwerp

Het verbond

SEMPER REFORMANDA

Het onwankelbare verbond

REEKS

Ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld en ds. P. Mulder (red.)

Het onwankelbare verbond Een dogmatische verkenning

Deel 1 van de Semper Reformanda-reeks

Ds. G. Clements e.a.

Het onwankelbare verbond Een dogmatische verkenning

Ds. G. Clements, Ds. J.J. van Eckeveld en Ds. P. Mulder (red.)

Het verbond is een van de theologische kernnoties uit de Bijbel. In onze tijd is er veel onbegrip en verwarring als het gaat om de verbondsleer. Dit boek wil op toegankelijke wijze informeren over de gereformeerde verbondsleer. Aan de studie werkten acht predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten mee. Aan de orde komen tal van onderwerpen als: Hoe wordt er in het Oude en Nieuwe Testament over het verbond gesproken? Hoe werd er ten tijde van de Reformatie en Nadere Reformatie over het verbond gedacht? Welke opvattingen over het verbond hebben zich in de twintigste eeuw ontwikkeld? Wat verstaan we onder het wezen van het verbond? Het onwankelbare verbond. Een dogmatische verkenning is het eerste deel van de Semper Reformanda-reeks, waarin verschillende actuele theologische onderwerpen worden behandeld. Deel 2 over de Heilige Schrift is in voorbereiding. Doelgroep: Predikanten, theologen en geïnteresseerde gemeenteleden

Ds. G. Clements is docent apologetiek, missiologie en dogmatiek aan de Theologische School en predikant van de Gereformeerde Gemeente te Gouda. Ds. J.J. van Eckeveld is voorzitter van het curatorium van de Theologische School en predikant van de Gereformeerde Gemeente te Zeist. Ds. P. Mulder is rector van de Theologische School en predikant van de Gereformeerde Gemeente te Tricht-Geldermalsen.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 384 pag. Verkoopprijs ca. € 29,95 ISBN 978 94 0290 6561 c-NUR 700-002 Verschijnt maart 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 22,49

7

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 7

14-12-17 14:02


Theologie

Onderwijs in de persoonlijke beleving van het heil

Praktische Theologie

Ds. A. Schot

de beleving van het heil

Dit boekje volgt op de uitgave De orde des heils. Evenals in die uitgave worden de onderwerpen, na behandeling, ook nu weer samengevat in vraag en antwoord. Dit zorgt ervoor dat ook deze uitgave De gulden keten voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Bij ‘de orde des heils’ viel de nadruk op de orde waarin het heil wordt toegepast. Die orde bleek onomkeerbaar. Bij de ‘heilsbeleving’ neemt de auteur Dit boekje volgt op de uitgave ordeinvalshoek. des heils. De Evenals in die uitgave weer een De andere uitgangspunten zijn nu na de heilsfeiten. In Zijn heeft Christusin worden de onderwerpen, behandeling, ookvernedering nu weer samengevat het heil verworven, in Zijn verhoging past Hij het vraag en antwoord. Dit heil zorgt ervoor dat ook deze uitgave voor vertoe. Maar is er ook verband tussen de verschilschillende doeleinden gebruikt kan worden. lende heilsfeiten en de persoonlijke heilsbeleving? Uit nadruk dit boekje duidelijk dathet de verschillende Bij De orde des heils viel de opblijkt de orde waarin heil wordt heilsfeiten ook van onderscheiden betekenis zijn in toegepast. Die orde bleek onomkeerbaar. Bij De beleving van het heil het leven der genade.

De beleving van het heil

beleving van het heil De gulden keten

Ds. A. Schot

neemt de auteur weer een andere invalshoek. De uitgangspunten zijn Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde genu de heilsfeiten. In Zijnmeente vernedering heeft Christus het heil verworven, te Nunspeet in Zijn verhoging past Hij het heil toe. Maar is er ook verband tussen de verschillende heilsfeiten en de persoonlijke heilsbeleving? Uit dit boekje blijkt duidelijk dat de verschillende heilsfeiten ook van onderscheiden betekenis zijn in het leven der genade.

de

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

Doelgroep: Ambtsdragers, gemeenteleden, Bijbelstudiekringen

Ds. A. Schot

onder de bomen des wouds

Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn bijzonder geschikt om gelezen te worden bij een weekopening of – sluiting. Speciaal voor de uitdeling aan ouderen is een groter lettertype gebruikt.

Eerder verscheen van deze auteur: Man van smarten Het verbrijzeld hart verheugd Jakob heb Ik liefgehad Jonathan, Sauls zoon, Davids vriend

De beeldspraak van de bomen in de Bijbel

Ds. A. Schot

52 meditaties

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet.

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

Ds. A. Schot

Op de Steenrots gegrond

Eind 2016 verscheen van de hand van ds. A. Schot een serie artikelen over de orde des heils in het kerkelijk blad de Saambinder. Uit de reacties bleek dat deze artikelen voor zowel jongeren als ouderen heel verhelderend waren. Een uitgave over dit onderwerp zal dan ook zeker in een behoefte voorzien. In dit boekje zijn de artikelen gebundeld en per hoofdstuk voorzien van vraag en antwoord. Het is heel geschikt voor gemeenteavonden, verenigingsavonden, huisgodsdienst, maar ook voor persoonlijk gebruik. Degenen die geen vreemdeling zijn van de toepassing van het heil zullen er veel herkenning in vinden.

de orde des heils

appelboom

Deze bundel bevat 52 meditaties. De titel is ontleend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Alleen het huis van de wijze bouwer bleef staan ‘want het was op de steenrots gegrond’. De auteur heeft geen andere begeerte dan te verdiepen en te bouwen op de Steenrots Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook er is onderwijs in te vinden omtrent de leidingen, die de Heere met Zijn kinderen houdt.

Ds. A. Schot

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

17 PREKEN

Als een

Op de Steenrots gegrond

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 100 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6677 c-NUR 700-003 Verschijnt april 2018

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

de

orde des heils

De gulden keten van het heil

Ds. A. Schot

8

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 8

14-12-17 14:02


iae simi, esserum

Apedita-

upi sse-

ra doloquaspit cerio. Ut maio et nest aut ssum fuquis vit gnimus, o ipsant

Kerkvaders

Een verrassend commentaar van een vergeten reformator

Petrus Martyr Vermigli

IK GELOOF

at urepe-

Theologie

Ik geloof Een eenvoudige verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis door Petrus Martyr Vermigli

IK GELOOF

PETRUS MARTYR VERMIGLI

EEN EENVOUDIGE VERKLARING VAN DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS DOOR

PETRUS MARTYR VERMIGLI

In 1542 vluchtte de voormalige monnik Petrus Martyr Vermigli voor de inquisitie vanuit Italië naar Zwitserland. Om zijn achtergebleven geestverwanten te bemoedigen, schreef hij zijn eerste boek: een catechismus in het Italiaans. Hierin legt hij stap voor stap de Apostolische Geloofsbelijdenis uit. Op een heel toegankelijke manier komen zo de belangrijkste elementen van het christelijk geloof aan de orde. Steeds weer stelt Vermigli Christus centraal en richt hij zich op het nut en de troost van wat we geloven. Zo verdiept hij op een fijnzinnige manier ons besef van de rijkdom van het christelijk geloof. Hij maakt duidelijk dat alleen de gereformeerden werkelijk katholiek zijn. Vermigli’s boekje is nog altijd niet verouderd. De inhoud ervan vormt een bruikbaar hulpmiddel om onze kennis van de Bijbel en de gereformeerde geloofsleer op te frissen. Vertaald en ingeleid door C.L. Freeke. Doelgroep: Predikanten, theologen en geïnteresseerde gemeenteleden

VERTAALD

DOOR

C.L. FREEKE

Petrus Martyr Vermigli (1499-1562) ontdekte pas als veertigjarige de Reformatie en raakte bevriend met Calvijn, Bucer en Bullinger. Door zijn tientallen publicaties werd hij een van de invloedrijkste reformatorische theologen.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 6585 c-NUR 700-006 Verschijnt mei 2018

9

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 9

14-12-17 14:02


Theologie

Hertaling van een bekend en geliefd werk van Comrie

Preken

A. Comrie t auditiam que volorum aliqui doloratenit evel ipsant odia  nossinto vit dolupta dolupta sperovidis aciae mo ent offictatio doloribus, sum facearc hillabo. Equid et volupta tiisimint quaeribus mi, solupidit officiendam landi aute simendus esVerzamelde Leerredenen tesequias vollaut pero oddeel quamIIresto duntibusam dis aped quiditi untiis sust, comniatet peraerat as de volendam volo molectum inctaquas conse sus escil is ellenis sam eres evenDe bekendedaes oudvader Comrie (1706-1774) heeft ut veel geschriften ea num Alexander quatempor simpel ipsape vel et molentibus in raturitaqui re nonet van estiaLeerredenen sed quis ellignam que sim res nagelaten. Ook zijn Verzameling (1749-1750) werd heel bekend en dolorro eos aliae doloriamenis se liqui quo con parunt rebleef zeer geliefd. Deel I van deze ‘leerredenen’ is al eerder verschenen in herrumquis exerionsequi offictati dolor mossintio molent re, a taalde vormque onder deoccus titelilitas Troost missend ashart. est aut amvoor fuga.een Ut volorum rere Nu numvolgt vel- deel 2 als Herstel laborro odisMet invelist alique et verum voluptat apic- het verschil tussen voor een biddend hart. deze andere titelducillest wordt tegelijkertijd torit rem et ent quatem eum exerum iur, serspel in ene entus beide delenest, aangegeven. In deelautas 1 wordt gelovige metuteen con estrum volent molor de a nus esto ipsunt incitingezonken geloofsesequi re int, sed estrum expliquid ulparunt dolut et voloreleven beschreven, en hem wordt de weg gewezen om aan die gestalte te ontkomen. est fuga. Ut latur sit, officaestis ent facepre vollenIn deel 2 zetpudant het herstel van deze gelovige in. Dat kan alleen in een weg van gebed. dam a cum faceperum quibusapiet quos nihic te sin repudio De preken ademen eenveles pastorale die weldadig aandoet. maximet lam doluptawijsheid sit volorehendis estrum eat optat. Ze zijn heel ontEcum id bijzonder qui int omnihilia quidem. Atiustrum voluptatem. dekkend, maar ook vertroostend. Ook in onze tijd zijn deze preken het Nam exerror iatisciatus vene aut faccus rest, cullupti tendaarom méér dan waard gelezen en herlezen te worden. ditate earit esernat ecatior erepro vel eius simagnis alitem venisi acea preicaborro est, od estibusam quod que porerit molut Hertaald door C.veliquame Bregman.sequasit es iume volores cilitiata dit, ne voloruptiae pro dellum harciis anda vellest

Herstel voor een biddend hart H    

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Alexander Comrie

H     Verzamelde Leerredenen, deel 

Eerder verschenen: De bekende oudvader Alexander Comrie (1706-1774) heeft veel geschriften nagelaten. De bekendste daarvan zijn – in herschreven vorm – Het ABC van het geloof en de Eigenschappen van het zaligmakend geloof. Ook zijn Verzameling van Leerredenen (1749-1750) werd heel bekend en bleef zeer geliefd. Het eerste deel van deze ‘leerredenen’ verschijnt nu in hertaalde vorm onder de titel Troost voor een missend hart, deel 1. De nog jonge Comrie sprak deze preken uit in het jaar 1741, met het doel in te gaan op de geestelijke ingezonkenheid van Gods kinderen. Hij wilde zijn luisteraars en lezers door de publicatie van deze preken opwekken tot de Heere terug te keren. Het was tegelijk zijn doel hen hiermee in geestelijke zin te leiden en te bemoedigen. Comrie had de gave de diepste roerselen van de ziel onder woorden te brengen. Zijn gemeente in Woubrugge hoorde de preken dan ook graag, en al zijn andere lezers ontvingen ze met dankbaarheid. Dat is geen wonder. De preken ademen een pastorale wijsheid die weldadig aandoet. Ze zijn heel ontdekkend, maar ook bijzonder vertroostend. Ook in onze tijd zijn deze preken het daarom méér dan waard gelezen en herlezen te worden.

T    

Alexander Comrie

T     Verzamelde Leerredenen, deel 

Alexander Comrie

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 420 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 6028 c-NUR 700-016 Verschijnt april 2018

Alexander Comrie

Doelgroep: Predikanten, studenten, ambtsdragers, gemeenteleden

Alexander Comrie (17061774) werd geboren in Schotland. Hij vertrok rond 1726 naar Rotterdam en studeerde in Groningen en Leiden. Hij promoveerde in 1734. Een jaar na zijn promotie werd Comrie predikant in Woubrugge.

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

10

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 10

14-12-17 14:02


rsavond

weken

Preken

Preken voor speciale momenten in het kerkelijk jaar

Diverse predikanten Gereformeerde Gemeenten

Uit den schat des Woords

weken

Theologie

Uit den schat des Woords

Uit den schat des Woords 69e JA A RGA NG

Jaargang 69 Onderstaande predikanten leverden een bijdrage:

69e JA A RGA NG

Ds. G.J. van Aalst Ds. P.D. den Haan Ds. S.W. Janse Ds. M. Joosse Ds. W.J. Karels Ds. J. van Laar Ds. P. Mulder Ds. J. van Rijswijk Ds. A. Schot Ds. A. Verschuure Ds. J.W. Verweij Ds. A.J. de Waard

Mattheüs 11:25-27 Joël 2:23b Numeri 10:29 Lukas 2:27-30 Ezechiël 20:37 2 Koningen 19:14 en 15 Efeze 4:8-10 Lukas 13:6-9 Johannes 19:18c Psalm 51:13b Johannes 16:20 Lukas 24:5b

Advent Vakantieperiode Kerst Biddag Hemelvaart Oudejaarsavond Lijdensweken Pinksteren Pasen

Doelgroep: Ambtsdragers, persoonlijk gebruik

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 208 pag. Verkoopprijs ca. € 24,95 ISBN 978 94 0290 6035 c-NUR 700-016 Verschijnt januari 2018

11

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 11

14-12-17 14:02


Theologie

Een toegankelijk boek over een onbekende wereld

Engelen

Ds. W. Visscher

De onzienlijke dingen Deel 3 van de serie

Hier komt de flaptekst. En deze tekst is even een soort tekst die de flaptekst moet voorstellen. de tekst zal niet Bijbels belijnd zolang zijn want da tis tot nu nog steeds zo geweest dat de tekst vrij beknopt is opde achterflap van deze boekjes.

Bijbels belijnd deel 3 Ds. W. Visscher

We geloven dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. We noemen dit de zichtbare wereld. Er is echter ook een geestelijke wereld. God heeft ook die vanBijbels engelen, Deelwereld 3 in de serie belijnd.gevallen engelen, machten en krachten geschapen. Wij zien die wereld niet, maar in de Ds. W. Visscher Bijbel komen we haar op vrijwel elke bladzijde tegen. De wereld van de geestelijke machten heeft invloed op alles wat er op de aarde gebeurt. Denk maar eens aan de kwade invloed van de satan. De engelen zijn echter gedienstige geesten die tot zaligheid van Gods kinderen worden uitgezonden. Ook vandaag de dag vervullen ze hun dienst tot eer van God en tot heil van Gods kerk. Het is van groot belang om in onze tijd vast te houden aan de realiteit van de door God geschapen geestelijke wereld.

Ds. W. Visscher is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort.

Bijbels belijnd, deel 3

De onzienlijke dingen

Hier komt de flaptekst. En deze tekst is even een soort tekst die de flaptekst moet voorstellen. de tekst zal niet zolang zijn want da tis tot nu nog steeds zo geweest dat de tekst vrij beknopt is opde achterflap van deze boekjes.

De onzienlijke dingen

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden en jongerenorganisaties

Ds. W. Visscher

Doelgroep: Jongeren

Bijbels belijnd deel 1

Deel 1 serie Bijbels belijnd

1

07-11-17 09:09

Ds. A.T. Vergunst is predikant van de gereformeerde gemeente te Waupun (VS). Eerder diende hij de gemeenten te Carterton (Nieuw-Zeeland) en Kalamazoo (VS).

Deel 2 serie Bijbels belijnd Ds. C. Harinck is predikant.

Ds. C. Harinck

Ds. A.T. Vergunst

Een goed geweten_omslag_def.indd 1

Een goed geweten Ds. A.T. Vergunst

Hemel en hel_omslag.indd 1

Bijbels belijnd deel 2

Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn. Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.Hier komt de flaptekst die best weleens heel lang zou kunenen zijn.

20-04-17 10:52

Bijbels belijnd deel 2

Hemel of hel

Wat is het geweten? En hoe kun je je geweten vormen? Aan de hand van allerlei gegevens uit de Bijbel geeft de auteur antwoord op deze vragen. Bovendien geeft hij praktische aanwijzingen hoe gewetensvorming in de opvoeding een plek kan krijgen.

Bijbels belijnd deel 1

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Ieder mens heeft een geweten. Het geweten is niet onveranderlijk, maar wordt gevormd. Het op goede wijze vormen van het geweten is een opdracht van God.

Een goed geweten

Uitvoering paperback Formaat 11,3 x 16,7 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. €De9,95 onzienlijke dingen_omslag.indd ISBN 978 94 0290 6288 c-NUR 700-035 Verschijnt mei 2018

Eerder verschenen:

Hemel en hel Ds. C. Harinck

31-05-17 10:18

12

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 12

14-12-17 14:02


Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Bijbelse professoren II

Ds. W.A. Zondag

In deel I werden vijf professoren uit het Oude Testament voor het voetlicht geplaatst. In dit deel doen we hetzelfde met vijf leermeesters uit het Nieuwe Testament. Achtereenvolgens komen aan de orde: Jakobus, Petrus, Johannes, Gamaliël en Paulus. Het onderwijs dat wij van hen ontvangen, bestaat enerzijds uit hun persoonlijke leven (wat moesten zij zelf leren, hoe deden zij dat en op welke wijze zijn zij hierin ons tot een voorbeeld?) en anderzijds uit het gesproken of geschreven onderwijs. Wat dat laatste betreft, wordt met name ingezoomd op een aantal zendbrieven, waaronder de drie brieven van Johannes. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een flink aantal discussievragen. Het boekje is vooral interessant voor studerenden en onderwijsgevenden.

deel 2

an de geregleraar Ar-

Een interessante uitgave voor studerenden en onderwijsgevenden

Bijbelstudie

Ds. W.A. Zondag Bijbelse professoren

ment voor et vijf leerens komen . Uiteraard eere Jezus hen (en in t enerzijds hoe deden rbeeld?) en s. Wat dat antal zendhoofdstuk Het boekje venden.

Theologie

Doelgroep: Studenten, jongeren, ambtsdragers

Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Eerder verscheen: Een dag van rust

deel 2 Nieuwe Testament

Wat betekenen de woorden: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ en ‘Laat ons de rustdag wijden’ concreet? Dit boekje wil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod en praktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag ‘vieren’ in de 21e eeuw. Ingegaan wordt op de inzetting van de sabbat, het doel ervan, de overgang van de ‘sabbat’ naar de ‘zondag’. Verder komt aan de orde hoe in Bijbels licht moet worden aangekeken tegen ‘arbeid’ op zondag en wat ‘heilig rusten’ betekent. Het boekje heeft een praktische insteek wat betreft de voorbereiding op de zondagse erediensten en het bijwonen ervan. Uiteraard komt ter sprake hoe individueel of in het gezin rond de prediking inhoud kan worden gegeven aan ‘huisgodsdienst’. De teksten worden afgewisseld door kaders met daarin praktische tips en uitspraken van oudvaders die tot nadenken stemmen.

rust

Een dag van

rust

Er wordt ingegaan op de tijd waarin zij leefden, op hun persoonlijke kennis, de wijze waarop zij hun onderwijs gaven en de inhoud van dit onderwijs. Telkens volgt een toespitsing naar het eigen hart en leven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal discussievragen. Het boekje is vooral interessant voor studerenden en onderwijsgevenden.

Ds. W.A. Zondag

Een dag van

Eerder verschenen:

Professoren proberen studenten mee te nemen naar de diepe wateren van de wetenschap. Het zijn mensen die vanwege hun grote vakkennis respect verdienen. Ook de Bijbel kent zulke personen. Zij werden nog niet als ‘professor’ aangesproken, maar wel als ‘leermeester’. Deze leermeesters vinden we zowel in het Oude Testament (David en Salomo) als in het Nieuwe Testament (de Heere Jezus, Gamaliël en Paulus). In deze uitgave (deel 1) wordt een aantal van hen uit het Oude Testament besproken. Deel II verschijnt in 2018. Daarin vinden we een aantal ‘professoren’ uit het Nieuwe Testament.

Bijbelse professoren deel 1

Ds. W.A. Zondag

Bijbelse professoren

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Een leerzame uitgave, vooral ook voor jongeren.

Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

deel 1

Ds. W.A. Zondag

Ds. W.A. Zondag

Bijbelse professoren

Ds. W.A. Zondag Bijbelse professoren_omslag opnieuw.indd 1

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6059 c-NUR 702-032 Verschijnt mei 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

23-03-17 11:06

30-10-17 11:09

13

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 13

14-12-17 14:02


Theologie

Bijbelstudie

Bestudeer het leven van Jesaja!

J. Kriekaard

Jeroen Kriekaard (1987) is docent godsdienst op het Driestar College te Gouda en geeft catechisatie. Van zijn hand verschenen onder andere een vijfdelige serie over de heilsfeiten en een Bijbelstudie voor het gezin.

Jesaja Evangelist van het Oude Testament Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Hij wordt ook wel de ‘evangelist van het Oude Testament’ genoemd. De Heere riep Jesaja om Zijn Woord tot het volk Israël te brengen. Door deze opdracht werd de profeet een lastdrager. We ontmoeten Jesaja in dit boek op verschillende momenten: soms is hij bang, soms gaat hij gebukt onder een grote last. Maar de profeet mag ook woorden van troost spreken. In zijn leven liggen geestelijke en praktische lessen voor jongeren en volwassenen.

J E SAJA

Jesaja. Evangelist van het Oude Testament is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor verenigingen. Doelgroep: Jongeren, volwassenen, verenigingen

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 6387 c-NUR 702-032 Verschijnt april 2018

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden en jongerenorganisaties

EVANGELIST

VAN HET OUDE TESTAMENT J. Kriekaard

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99 Jesaja.indd 3

06-12-17 14:47

14

Voorjaar 2018_p 02-14-theologie.indd 14

14-12-17 14:02


Kerkgeschiedenis

Prachtig Vaderdagcadeau

Algemeen

M. van Kooten v.d.m.

Ds. M. van Kooten is predikant van de Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland te Elspeet. Daarvoor diende hij de gemeenten van Montfoort en Scherpenisse.

Levieten in de kerk Orgeltrappers, dorpelwachters, voorzangers en anderen sinds de reformatie Zoals in de tempel naast de priesters de Levieten werkzaam waren, is het ook in de kerk. Naast de ambtsdragers zijn er ook anderen die een belangrijke taak hebben, zoals de organist, de koster, de collectant en de voorlezer. Dit boekje gaat over deze ‘Levieten’ alsmede hun helpers in vroeger dagen zoals orgeltrappers, voorzangers, klokkenluiders, hondenslagers, stokmannen en zelfs trommelslagers. Deugden en ondeugden van deze lieden treft u in dit boekje aan. U leest zowel over een organist die tijdens de kerkdienst de kroeg bezocht als over diens collega die tijdens de prediking tot bekering kwam. Van een ‘boze’ koster die de zonde bedreef als de zonen van Eli tót een dorpelwachter die de marteldood onderging. In dit boekje wordt de lezer kriskras door het land geleid. Onthutsende voorvallen en ontroerende gebeurtenissen in allerlei kerkverbanden sedert de Reformatie worden beschreven. Lachwekkend en zielroerend. Tot lering en vermaak.

Levieten in de kerk

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

C. Olevianus

Frederik III

P. Datheen

Ds. M. van Kooten

V.D.M.

Dit boek bevat een schets van de opmerkelijke levensgang van Jacobus van Dijk (1913-1984). Als ultra vrijzinnig hervormd predikant kwam hij in zijn tweede gemeente ’s-Gravenzande op 14 maart 1944 tot bekering en legde daarop zijn ambt neer. Reeds een maand later werd hij beroepen in het nabijgelegen rechtzinnige Monster zonder dat men hem had horen preken … God had toch zijn ogen geopend … Hij werd wel ‘het wonder van het Westland’ genoemd. In een kerkelijk vakje was hij niet te stoppen. Zijn devies was: ‘Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen.’

VROUWEN

M. van Kooten v.d.m.

Ds. M. van Kooten

Z. Ursinus

M. VAN KOOTEN V.D.M.

Anekdotes over de preekstoel

Heidelberg

zoals Marie Torel, de vrouw van Farel en Catharina Krapp, de vrouw van Melanchton. Net zoals de reformatoren waren ook zij verschillend van karakter. Sommigen waren van adel, anderen waren ooit non, nog weer anderen van eenvoudige komaf. Eén ding hadden ze gemeen. Ze vreesden allen de Heere en waren hun mannen tot grote steun. In enkele gevallen zelfs als manager. Zonder hun steun waren de reformatoren niet geworden wat ze geweest zijn. Vandaar dat ze in dit boekje onder de aandacht worden gebracht.

REFORMATOREN

M. van Kooten v.d.m.

Ds. M. van Kooten

Dit boekje gaat op eenvoudige wijze in op de totstandkoming van dit gereformeerde belijdenisgeschrift. De bekendste figuren die bij de totstandkoming van de Heidelbergse Catechismus betrokken zijn geweest worden voor het voetlicht gehaald: Keurvorst Frederik III van de Palts, Zacharius Ursinus en Caspar Olevianus. Ze zijn in een Engelse beschrijving van de Heidelberger wel eens genoemd ‘the prince, the professor and the preacher’. De bekendste Nederlandse vertaler Petrus Datheen is in dit boekje niet vergeten.

M. VAN KOOTEN In dit boekje maakt u kennis met vrouwen van

reformatoren. Bekende DE VIER MANNEN VANzoals Catharina van Bora, de vrouw van Luther maar ook minder bekende

Het wonder van het Westland

Op 19 januari 2013 is het 450 jaar geleden dat Frederik III van de Palts zijn voorwoord schreef op de Heidelbergse Catechismus, die enkele weken later van de drukpers kwam en niet lang daarna ook in een Nederlandse vertaling op de markt verscheen.

VROUWEN VAN

De houten broek

De vier mannen van Heidelberg

Ds. M. van Kooten

Ucias experum etus, alique pratia nonsequ untiorem elita is magnis et volorum estia des reperum et hil imet eaqui tes volum fuga. Nequasp erchiciate numqui quame pratemp oreicto ipsus quamet voluptum as estrum laborruptata dolupicte rem quistru ptatur min commodis et utas ut officiis di nes imolora turiori onsequament qui aliciur, ipiendelisi repel ipid quamus ariae ommolup tumquianda dolorporibus as estem quis maximus maximol uptatem eliqui dolorep tasimus disciet ex endandus ariam facepro rrovide rferem rem quaesti buscipsum imi, enihitae dolum apicabo reprece rferchite conse restiunt. Ebitia vel illectet exceatusti dolorepuda namus

De houten broek

Orgeltrappers, dorpelwachters, voorzangers en anderen sinds de reformatie

Het wonder van het Westland

Episoden uit het leven van ds. Jac. van Dijk

VAN REFORMATOREN

M. van Kooten v.d.m.

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6400 c-NUR 704-020 Verschijnt mei 2018

06-12-17 14:25

15

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 15

14-12-17 11:30


Leven als christen

Geloofsopbouw

Dr. Bart Jan Spruyt (red.)

Goud in handen

Dus, odit earum nulpa nonserci dolectius ut quam, nonsequisque eaquatemque destia deseque venisqui quid modi aut am, temporrum et aut facernam,traditie, site do- gekozen door Teksten uit de christelijke luptaspis sint faccuptissed quiduntopinievormers dolor sinciminte doreformatorische lorerio iunt ut autatempos sedis eserisquid et quoditi orempore exero dercienit rest il eos evenis aut aturio In een tijd van secularisatie kerkverlating corepti atemporae pla vollaut veliquibereen numet verchil is het een hoge roeping om het est, blijvend waardevolle vancipsam de christelijke ium aspersped tem. Bea derumet offi et asim traditie in herinnering te roeverunda debisciis reiuntotas aceatenum aut We ea vopen, tesunt bewaren en door geven. hebben goud in handen, veeluit meer Teksten lorestion porenis eos mosapic iditibusant, qui nonsed de christelijke dan we ons vaak bewust zijn. etur remperum fuga. Obistia in ea volluptin re nihil traditie, de Vanuit deze gedachte is aan zo’n dertig reformatorische opinievormers iducid quos magnitas aliquibusae doluptas ditio eaquagekozen door vraag gesteld welke tekst zij belangrijk vinden om door te reformatorische geven. De tektiunt, siminctaspis repudit eat. sten die zij hebben gekozen zijn in dit boek verzameld en toegelicht: van opinievormers

Goud in handen

Augustinus tot W. Aalders, met ‘oude’ en nieuwe schrijvers als Smijtegelt, À Brakel en Myseras, Gray, Erskine en ds. Ledeboer, O. Noordmans en A. A. van Ruler. En gedichten van Gerrit Achterberg, Willem de Mérode en Anton van Duinkerken. Alle teksten weerspiegelen de wijsheid, waarheid en schoonheid van de christelijke traditie en kunnen een bijdrage leveren aan onze vorming tot bewuste en, in onze tijd, weerbare christenen. Doelgroep: Persoonlijk gebruik, jongeren en ouderen Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 384 pag. Verkoopprijs ca. € 22,95 ISBN 978 94 0290 6646 c-NUR 707-001 Verschijnt april 2018

De christelijke traditie als rijke inspiratiebron voor hedendaagse christenen

Dr. Bart Jan Spruyt (1964) is historicus en publicist. Hij is leraar Cultuur en Maatschappij aan de hogeschool De Driestar en docent kerkgeschiedenis aan het Hersteld Hervormd Seminarie (Vrije Universiteit) in Amsterdam.

Goud in handen

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Teksten uit de christelijke traditie, gekozen door reformatorische opinievormers Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) was een geliefd predikant, wiens publicaties in de Hervormde Kerkbode van de Veluwe tijdens zijn leven en tot op de huidige dag een aandachtig en glimlachend lezerspubliek trokken. Hij stelde zijn eigen leven voor als een strijd tussen romantiek en stichtelijkheid – tussen zijn liefde voor natuur en cultuur en zijn roeping het Woord van God uit te leggen en te verkondigen. Dit boek bevat een levensschets van deze predikant en een uitgave van veertien teksten, lezingen en artikelen, die hier voor het eerst in druk verschijnen.

Dr. B.J. Spruyt (red.)

Dr. B.J. Spruyt (red.)

Eerder verschenen: Dr. Bart Jan Spruyt (red.)

Romantiek en stichtelijkheid Nagelaten geschriften van ds. J.T. Doornenbal

Romantiek en stichtelijkheid Nagelaten geschriften van ds. J.T. Doornenbal

Dr. Bart Jan Spruyt (red.)

1507_Romantiek en stichtelijkheid.indd 1

21-07-16 08:43

16

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 16

14-12-17 11:30


Leven als christen

Klein maar fijn; een boekje voor elke vrouw!

Specifiek voor vrouwen

M. Vermeulen en ds. J. Westerink Karaktervol geloven & leven

Karaktervol geloven & leven Ieder mens heeft z’n eigen karakter. Dat wil nog niet zeggen dat ieder mens ‘karaktervol’ leeft. Maria Vermeulen behandelt in dit boekje de vraag hoe je als vrouw meer karaktervol kunt leven. Ds. J. Westerink gaat in op de vraag hoe karakter en geloof zich tot elkaar verhouden. Daarbij betrekt hij de geschiedenis van de Sunamitische vrouw.

karaktervol

&

geloven leven

De bijdragen van beide auteurs zijn gebaseerd op de lezingen die zij in mei 2017 op de Terdege Vrouwendag hebben gehouden.

Ds. J. Westerink (1939) is sinds 1963 predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij diende achtereenvolgens Haamstede en Kerkwerve, Nunspeet, UrkMaranatha, Bunschoten, UtrechtWest en Urk-Maranatha (tweede maal). Hij is sinds 2008 emeritus. M. Vermeulen is al meer dan vijfentwintig jaar betrokken bij hulpverlening aan ouders en kinderen. Ze is trainer van professionals en cursusleider van verschillende opvoedcursussen.

Doelgroep: Vrouwen

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Een waardevol boekje voor elke vrouw!

Drs. C. Roest, ds. B.L.P. Tramper

Loslaten, een kunst (juiste maat).indd 1

02-11-17 13:33

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 17

los-

laten

M. Vermeulen en ds. J. Westerink

Veel vrouwen vinden het moeilijk om dingen los te laten. Ze maken zich bezorgd om hun kinderen, hun huishouden en hun verplichtingen. Ze voelen zich beklemd door de eisen die anderen aan hen stellen en door de eisen die ze zichzelf opleggen. In dit boekje zijn twee lezingen samengebracht die gehouden werden op de Terdege Vrouwendag 2015. Ds. B.L.P. Tramper gaat in op het feit dat loslaten een gave van God is. De Bijbel geeft daar diverse aanwijzingen voor. Drs. C. Roest benadert loslaten als iets dat te leren is. Hij geeft allerlei tips om loslaten in de praktijk te brengen.

Los-laten, een kunst

M. Vermeulen en ds. J. Westerink

Eerder verschenen:

Uitvoering paperback Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 5,95 ISBN 978 94 0290 6448 c-NUR 707-003 Verschijnt april 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 3,99

een kunst Drs. C. Roest, ds. B.L.P. Tramper

14-03-16 12:08

17

14-12-17 11:30


Theologie

Pastoraal

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Johannes Calvijn

‘t Is al voor mij geschied 49 overdenkingen voor de lijdensweken

Deel 7 in de serie Overdenkingen voor de lijdensweken De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke Zijndag lichaam opgeoff ons Man metvan God een moment stil teerd staanom bij deze smarten.

Joh. Calvijn

Christus heeft niet alleen te verzoenen, maar Hij heeft ook in Zijn ziel de smarten gedragen die wij hebben Laatde mijMan toch nooit verdiend. Zo is Hij in waarheid vanvergeten smarten geworden, van Wie Die kroon, dat kleed, dat riet! Jesaja heeft geprofeteerd: ‘HijDitwas veracht en de onwaardigste onder de trooste mijn geweten: ’t Is al voor mij geschied! mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid …’ Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen (Joh. Calvijn) De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij deze Man van smarten.

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Dr. H.F. Kohlbrugge

Liefgehad tot het einde

De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

49 overdenkingen voor de lijdensweken

C.H. Spurgeon

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Gestorven voor mij

De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Op weg naar Golgotha

Zijn leven afgelegd

R.M. McCheyne

Et quas modi rest vellendi autet et faccus quistrum que voluptur aut eum enihica boriassit fuga. Evenita nonet lignatur alibusdam volestiasit oditi nonsed eos qui untet et facernatem qui beatibus eratatem et ma volo dit alia nis sit, sapeditatas diciatestota voloreh enecestin non nobis nonecum nonecta temporem re dollanis niet que voloreic te dolut am ad quis earum quiatiis ipsam estectusa pra expersp eligend ignitis sinitatet eum am si am lab ipid ut omnimus aut aut iumque ni con nulparciatia dolupti tem doluptat perspisit, num del et plam in non eost, cum faccus eat

Dr. H.F. Kohlbrugge

Voor al mij zonden-omslag.indd 1

49 overdenkingen voor de lijdensweken

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van Het zien op Jezus van Isaac Ambrosius.

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Dit boek bevat 49 overdenkingen die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven én de noodzaak daarvan. Maar ook hoe Hij de Zijnen heeft liefgehad tot het einde toe! Uit de vele nagelaten werken van Dr. H.F. Kohlbrugge is een selectie gemaakt.

Liefgehad tot het einde

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Voor ons geslacht

Isaac Ambrosius

R.M. McCheyne

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry.

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het lijden en sterven van Christus. In de meditaties 1 t/m 30 wordt stap voor stap het lijden van Christus gevolgd. In de meditaties 31 t/m 49 gaat het met name over de vraag wat het nut van Christus’ lijden en sterven is voor ons. Hoe wij Hem liefhebben, op Hem hopen en Hem gelijkvormig moeten worden.

Isaac Ambrosius

Voor al mijn zonden

Matthew Henry

Dit boek bevat 49 meditaties die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven én de noodzaak daarvan. Als geen ander kon McCheyne de zondaarsliefde van Christus voor ogen schilderen. Hij wist daarmee het hart van zijn hoorders te treffen. Toen, maar ook nu. Uit de vele preken van de jonge Schotse predikant is een selectie gemaakt. U vindt in deze bundel meditaties over de voorzeggingen van Zijn lijden in het Oude Testament, Christus’ eigen voorzeggingen in het Nieuwe Testament, en momenten uit Zijn diepe lijden.

Gestorven voor mij

J.C. Ryle

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In de eerste vijf meditaties komt de profetie van de lijdende Knecht aan de orde, aan de hand van Jesaja 53. Vervolgens wordt naar aanleiding van het evangelie van Mattheüs stilgestaan bij de vier lijdensaankondigingen, waarna stap voor stap het lijden van Christus wordt gevolgd tot en met Zijn begrafenis.

Lees niet alleen het verhaal van Christus’ dood, maar overdenk de werking, de kracht en de verdiensten die eruit voortvloeien. Overdenk het alsof u er zelf bij stond en Christus tot u zei: Weent niet over Mij, maar over u zelven. Uw zonden hebben Mij al dit lijden veroorzaakt, en al Mijn lijden is geweest tot wegneming van uw zonden! (Isaac Ambrosius)

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Zijn leven afgelegd

De meditaties zijn samengesteld aan de hand van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes.

Christus had een helder besef van de bitterheid van het lijden dat Hij moest ondergaan, maar Hij was volkomen gewillig Zich daaraan te onderwerpen. En dat … tot onze verlossing en zaligheid! (Matthew Henry)

Matthew Henry

Doelgroep: Jongeren en ouderen

J.C. Ryle

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd aan de orde (Joh. 13 en 14). In week 3 tot en met 7 wordt nagedacht over Christus lijden vanaf het moment dat Hij naar Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis (Joh. 18 en 19).

’t Is al voor mij geschied

Voor ons geslacht

Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (J.C. Ryle)

Voor al mijn zonden

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Joh. Calvijn

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Laat mij toch nooit vergeten Die kroon, dat kleed, dat riet! Dit trooste mijn geweten: ’t Is al voor mij geschied! Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6196 c-NUR 707-091 Verschijnt januari 2018

Johannes Calvijn (15091564) is misschien wel de belangrijkste theoloog die is voortgekomen uit de reformatie. Hij wordt vaak in een adem genoemd met Maarten Luther.

’t Is al voor mij geschied

Christus heeft niet alleen Zijn lichaam opgeofferd om ons met God te verzoenen, maar Hij heeft ook in Zijn ziel de smarten gedragen die wij hebben verdiend. Zo is Hij in waarheid de Man van smarten geworden, van Wie Jesaja heeft geprofeteerd: ‘Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid …’ (Joh. Calvijn)

C.H. Spurgeon

Op weg naar Golgotha 49 overdenkingen voor de lijdensweken

6-2-2012 10:35:44

18

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 18

14-12-17 11:30


it boekje g en een

Van Pasen naar Pinksteren

Waardevolle overdenkingen tussen Pasen en Pinksteren

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Serie Bijbelse vrouwen ontmoeten 3

In de kerk

serie laat rk: vrou. Daarbij st in hun

Dagboek vrouwen

Andrea van HartingsveldtMoree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids.

In de kerk Dagboek van Pasen naar Pinksteren Deel 3 in de serie Bijbelse vrouwen ontmoeten

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Vrouwen nemen bij de heilsfeiten een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit derde deel ontmoet je vrouwen in de kerk: vrouwen uit het Oude Testament en vrouwen uit het Nieuwe Testament. Daarbij gaat het niet om de vrouwen, maar om het werk van de Heilige Geest in hun leven. Hij versiert de bruid van Christus met geestelijke gaven.

In de kerk

Voor elke dag in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat.

Dagboek van Pasen naar Pinksteren

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Doelgroep: Vrouwenverenigingen, gemeenteleden

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree Serie Bijbelse vrouwen ontmoeten 2

Serie Bijbelse vrouwen ontmoeten 1 Vrouwen nemen Flaptekst volgt bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit eerste deel ontmoet je vrouwen rond de kribbe. Voor elke dag in de adventsweken geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. Rachab en Ruth uit het Oude Testament, maar ook Elizabet en Anna uit het Nieuwe Testament waren in zekere zin net als Maria moeder van de Heere Jezus. Vanuit deze vrouwen worden lijnen getrokken naar deze tijd. De Kerk als bruid van Christus wordt geroepen om een vruchtbare vrouw te zijn, die geestelijke kinderen baart. In de serie Vrouwen ontmoeten zal D.V. ook verschijnen: (tekst aanpassen?) • Bij het kruis - Dagboek voor de lijdensweken • In de kerk - Dagboek van Pasen naar Pinksteren

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Rond de kribbe Dagboek voor de adventsweken lijdensweken A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Rond de kribbe omslag def def.indd 1

Bij het kruis omslag def.indd 1

Rond Bij hetdekruis kribbe

In de serie Bijbelse Vrouwenvrouwen ontmoeten ontmoeten zal D.V.zal ook D.V. verschijnen: ook verschijnen: (tekst aanpassen?) • Bij het kruis - Dagboek voor de lijdensweken • In de kerk - Dagboek van Pasen naar Pinksteren

Rond de kribbe

07-11-17 08:56

Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit eerste deel ontmoet je vrouwen rond de kribbe. Voor elke dag in de adventsweken geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. Rachab en Ruth uit het Oude Testament, maar ook Elizabet en Anna uit het Nieuwe Testament waren in zekere zin net als Maria moeder van de Heere Jezus. Vanuit deze vrouwen worden lijnen getrokken naar deze tijd. De Kerk als bruid van Christus wordt geroepen om een vruchtbare vrouw te zijn, die geestelijke kinderen baart.

Bij het kruis Dagboek voor de lijdensweken A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

01-11-16 13:53

20-10-16 11:03

Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 180 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 6278 9098 c-NUR 707-025 Verschijnt maart 2018

19

Voorjaar 2018_p 19.indd 19

18-12-17 15:05


Dagboeken

Dagboek kerkelijk jaar

Vertrouwd dagboek met meditaties en verhalen

Diverse predikanten

Dagboekkalender 2019 de Banier

Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen

dagboek kalender

dagboek en te zingen psalm opgegeven. k a l eSchriftgedeelte nder

Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de datum met de zon- en maanstanden.

2019 grote letter

Deze uitvoering is in grote letter en bevat uitsluitend

2 0meditaties. 19

v

de Banier dagboek

Doelgroep: Persoonlijk gebruik, jongeren en ouderen

de Banier

Statenvertaling.

kalender

2019

letter

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen, gedichten en citaten. Per dag vindt u bovendien de gegevens over de datum met de zon- en maanstanden. Het bevat bijdragen van predikanten uit diverse kerkgenootschappen.

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de

grote

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen. Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de datum met de zon- en maanstanden.

v

de Banier dagboek

Kleine letter: Uitvoering gebonden Formaat 10 x 14,4 cm Omvang ca. 735 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 8718 0478 c-NUR 707-022 Verschijnt juli 2018

Grote letter: Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 370 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 8718 0485 c-NUR 707-022 Verschijnt juli 2018

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

kalender

2019

20

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 20

14-12-17 11:30


Donna Kelderman

uwen maken , maar e. even, doore an-

Vrouwen

Dagboek met een gouden inhoud!

Donna Kelderman (samenst.)

De vreugde van mijn hart

neesuwd. aar al et als ens. eugde

Dagboek & overdenking

De vreugde van mijn hart Meditaties van vrouwen die ons zijn voorgegaan

Meditaties van vrouwen die ons zijn voorgegaan

De vreugde van mijn hart Samengesteld door Donna Kelderman

In dit dagboek kijken we in het hart van godvrezende vrouwen uit het verleden. Vrouwen die streden tegen de zonde, te maken hadden met eenzaamheid, tegenspoed en teleurstellingen, maar die zich desondanks verheugden in Gods liefde en genade. Volg hen in de verschillende seizoenen van het geestelijk leven en ontdek de bemoediging, vermaning en wijsheid die zo doorgegeven mag worden van de ene generatie vrouwen aan de andere. De auteurs van dit dagboek: Ruth Bryan, Anne Dutton, Isabella Graham, Elizabeth Julia Hasell, Frances Ridley Havergal, Sarah Hawkes, Susan Huntington, Harriet Newell, Katherine Parr, Susannah Spurgeon, Anne Steele en Mary Winslow. Vertaald door Th. van Eijzeren. Doelgroep: Vrouwen

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 400 pag. Verkoopprijs ca. € 24,50 ISBN 978 94 0290 6509 c-NUR 707-025 Verschijnt mei 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 18,49

21

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 21

14-12-17 11:30


Pastorale thema’s

Burn-out

Waardevol Vaderdaggeschenk!

David Murray

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 240 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 94 0290 3454 c-NUR 711-020 Verschijnt april 2018

Doelgroep: De focus in dit boek ligt op ambtsdragers, maar het is geschikt voor alle drukke mannen.

ArithaMurray Vermeulen David

de eindstreep te behalen.

- voor mannen -

Sedi rehenim poreprae et eum nimi, quidebisti offictissunt que essequod et essimag nimusanimet officit veresti alitior eicatemo qui cum reriatur, sit aut ditatem eatias et fugit eos nus ad quibus dolum asped molest reperis volo min commos autat et oditium Een Bijbelse levensstijl een jachtige cultuur que nobis eos ut quibeatinaut res voluptur? Qui bero cone veles con prenima asperro optaernam essi ne as num ent ab ides dolore volorio to eictur simus, sit, ulpa corro exerum ea doluptiist, sin aestrum consequae vendam quis site vene explabo. ‘Hoe ben ik prest, hier velesti terechtgekomen?’ Itas dolupturiam volenis ipietur? Non pro occupta et re maiossitia voluptatur, nosam dolut undae nullo quezichzelf perum inum quibus Dat is een vraag die veel christelijke mannen stellen als ze dolorrum cusande llecto voluption explignam fugia dolupta sintegen het randje van burn-out aan aut zitten, of sierquimiddenin. veliqui ra auteen qui offi cia ipsapideles es et ist, vendigenis Ze dolorit es que sandebi tistia nem quatia dempossin es magni voelen zich dist uitgeput, depressief, gespannen, angstig en zonder di accaboria se antia volupta epelest ad mos as nis dolorectas dolendem et veriorum id eumkerk re ipsapera que litam quiatur? vreugde. Hun tijdipsandis gaat op aan familie, en werk, maar ze zijn Acimpossus. Ommodit aut dit velita debis ideni istiis consequia vergeten omseregelmatig even rust te nemen of tijd omautterestias herstellen. sant hictur, qui untur molenimodit dusae esequis nis vollaborero estios modi ut audantium nonsequiam, volendest Totdat het niet langer gaat. magniende eost, autassimus sunt renditatem elentinctat verum eaquis offibiedt cia nobissunt as millutem volorrohoop omnis as De auteur van ditiunt, boek vermoeide mannen opmagde toenia corepe ipid esequas pelestrum nitat repudictur? Ellabor andistrum est, nossuntis antem aut qui voluptaleven conserspedit komst. Mede op basis van ervaringen uitomnia zijn eigen geeft hij elendae. Itatur? praktische adviezen van eenoffiburnVit, odisquiom velitde quewaarschuwingssignalen excea volorup tatquid ex essiminvelit cim ut doluptas res saeperr ovitio. Xim haribus ciendeb itaquossi out te herkennen, maar vooral focust hij op genade. Gods genade imusandem doloresedita dolorit, nos magnat enditibus modio qui si vel mo tem velecatus en eumverder simi, occabores maakt het mogelijk om voluptiaest, ons levenexcea te resetten te gaan in nem liquidelite ommo mo moles nossi sus, officimus iuntiorpor een rustigersunt, tempo. Zo is mogelijk omniminis met vreugde in het nulparum as het nisimin ra il ipsunt, vit, odisquam a hart

Reset

Reset - voor mannen -

David Murray

David Murray doceert Oude Testament en praktische theologie aan het Puritan Reformed Theological Seminary en is voorganger in de Free Reformed Church in Grand Rapids (VS). Daarnaast spreekt hij regelmatig op conferenties.

Reset

Een Bijbelse levensstijl in een jachtige cultuur

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 12,99

22

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 22

14-12-17 11:30


Pastorale thema’s

om hun kind? an, thuis, op het ing? Hoe geven voldoende aaneren op dezelfde

ntraal. Het is in ers die een kind oor mensen die en, ambtsdragers, die bereid zijn oontje of dochen die het gezin

Rouwen om een kind

t ergste wat oute in het gezin.

Linda Klein en Joop Stolk

Rouwen om een

ijk voor lpsychotherapie.

Linda Klein en Joop Stolk

n zich gespecialigsproblemen.

Kind verliezen

kind

Een pastoraal, praktisch en indrukwekkend boek over het gemis van een kind Linda Klein en Joop Stolk

Rouwen om een kind Het sterven van een kind is misschien wel het ergste wat ouders kan overkomen. Een onherstelbare leegte in het gezin. Een gemis dat levenslang meegedragen wordt. Wat weten we van deze ouders die rouwen om hun kind? Waar lopen zij en de overige kinderen tegenaan, thuis, op het werk, op school, in hun familie- of vriendenkring? Hoe geven ouders, bij al hun persoonlijke verdriet, toch voldoende aandacht aan de andere kinderen? Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. Het is in de eerste plaats geschreven voor christen-ouders die een kind moesten missen. Daarnaast is het een boek voor mensen die om het gezin heen staan, zoals familie, vrienden, ambtsdragers, gemeenteleden en leerkrachten. Doelgroep: Iedereen die te maken heeft met verdriet om een verloren kind

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Linda Klein is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut. Ze werkt in een groepspraktijk voor Basis en Specialistische GGZ en is docent speltherapie. Voor ouders schrijft zij over opvoedingsvragen. Joop Stolk is emeritus hoofddocent Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor gezinnen met opvoedingsproblemen.

Uitvoering paperback Full colour Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 224 pag. Verkoopprijs ca. € 15,95 ISBN 978 94 0290 6615 c-NUR 711-040 Verschijnt februari 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

23

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 23

14-12-17 11:30


Evangelisatie & zending

Evangelisatietraining

Inspiratiebron voor iedereen die op een Bijbelse manier wil getuigen

Peter Masters

Het zout der aarde Getuigen naarHier hetkomt voorbeeld vanid Jezus en Zijn de flaptekstAs que dollitam inciae.discipelen Nem labo. Ebitatias del ent licabo. Nequia perum faccaboriae vel mo illicie turions ectur, a simusaeWe beseffen vaakcea niet en praktische richtlijet hoeveel harum, utgedetailleerde pediam quat licabo. Oreped quid a qui debis prerumqui bevatten acitis nen de evangeliënmolum en deeaquatius Handelingen der Apostelen voor aliquid itibusto eaquam ius eos as et exero maxiiedereen die in zijn omgeving een getuige wil zijn. De Heere Jezus mi, quatur, omni natem alit es ist oditiis expliqu hanteerde voor verschillende soorten ongelovigen gerichte ibeaqui bea sedi officie ndaest im facepel molor- straterovidbestuderen quo essuntiisen nihitatium solori beaquianti gieën die wij kunnen toepassen. am facerehendes si doluptatem re plia comnis et In dit boek worden alléén de methoden van de Heere Jezus en Zijn pore cumet esed quatis mi, odis a parunt. apostelen nauwkeurig onderzocht. Het getuigende voorbeeld van Cit arume litios sit mint. Lest paruptam molupis as et moluptas het Nieuwe Testament is meeripiciet dan voldoende om ons aaninus te spreas rem quo volor solenduntur?

ken en aan te moedigen. Ontdek in dit boekje hoe u, net als de Heere Jezus deed, verschillende soorten mensen kunt benaderen en met hen kunt praten, namelijk: onwetenden en onverschilligen, schijnheiligen, egoïsten en verharde atheïsten. Logo comm Uitvoering paperback Formaat 12,5 x Evangelisatie 20 cm HHK Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 6608 c-NUR 712-011 Verschijnt januari 2018

Doelgroep: Iedereen die wil getuigen in zijn omgeving; mensen die betrokken zijn bij evangelisatiewerk

Dr. Peter Masters is sinds 1970 predikant van de Metropolitan Tabernacle in Londen (de kerk van Spurgeon), die bekend staat om de nadruk die wordt gelegd op evangelisatie.

Het der aarde

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden

Getuigen naar het voorbeeld van Jezus en Zijn discipelen Peter Masters

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49 Het zout der aarde.indd 1

01-12-17 14:18

24

Voorjaar 2018_p 15-24-leven als christen .indd 24

14-12-17 11:30


Theologie

Studie over de rijke betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving

Algemeen

Dr. P. de Vries

Dr. P. de Vries

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Dr. P. de Vries is docent Bijbelse theologie en hermeneutiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de Vrije Universiteit.

De blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving Waarom zouden we de offerwetten uit het Oude Testament aan tafel of in onze stille tijd nog lezen? Het Oude Testament kan zich geen godsdienst zonder offers voorstellen. De offerdienst gaf immers toegang tot God. Zonder kennis van deze wetten begrijpen we belangrijke aspecten van de nieuwtestamentische boodschap niet. De offerwetgeving vinden we vooral in Leviticus. Ieder offer heeft zijn eigen betekenis, maar centraal staat de verzoening. Niet voor niets vormt Leviticus 16 het centrum van de Pentateuch. Dat gaat over de grote verzoendag, het hoogtepunt van de hele offerwetgeving. In oudtestamentisch perspectief werd dan op alomvattende wijze verzoening en reiniging tot stand gebracht. Tegen deze achtergrond verstaan we de brief aan de Hebreeën, waarin het werk van Christus vooral wordt geplaatst in het licht van wat de hogepriester op de grote verzoendag deed.

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen De blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving

Doelgroep: Theologen, predikanten en theologisch geïnteresseerde gemeenteleden

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 172 pag. Verkoopprijs ca. € 18,95 ISBN 978 94 0290 6554 c-NUR 700-000 Verschijnt februari 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

27-11-17 13:26

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Voorjaar 2018_p 25-27-labarum .indd 25

25

14-12-17 13:59


Kerkgeschiedenis

Boeiende studie over de traditie en het gebruik van de ‘Eenige Gezangen’ uit ons psalmboek

Vaderlandse kerkgeschiedenis

Jaco van der Knijff

Heilige gezangen

Wél psalmen in de eredienst, geen gezangen. Dat is sinds de zestiende eeuw in de calvinistische traditie in Nederland de gangbare visie op het kerklied. Psalmen komen uit de Bijbel en hebben daarom goddelijk Gezangen daarentegen meestal vrije liedeHerkomst,gezag. ontwikkeling enzijnreceptie van de lofzangen in ren en kunnen dus ketterijen bevatten. Die moeten het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in daarom geweerd worden uit de eredienst. Het is een de Staatsberijming van gulden regel die nog altijd 1773 van kracht is bij orthodoxe gereformeerden in ons land.

Heilige gezangen

Toch kennen ook de Nederlandse calvinisten een

Jaco van der Knijff

Wél psalmen gezangentraditie. in de eredienst, geen gezangen. Dat is sinds de zestiende Sinds de Staatsberijming van 1773 hebben zij in hun psalmboek van twaalf eeuw in de calvinistische traditieeen in collectie Nederland de gangbare visie op het ‘Eenige Gezangen’. En die collectie gaat op haar beurt kerklied. Psalmen komen uit de Bijbeldieen hebben weer terug op de reeks lofzangen sinds 1566 in daarom goddelijk gezag. het psalmboek van Petrus Dathenusvrije staat. liederen en kunnen dus ketteGezangen daarentegen zijn meestal In deze studie wordt beschreven hoe deze collectie rijen bevatten. ‘Eenige Gezangen’ in een periode van ruim 200 jaar Toch kennenontstaat. ook deDaarnaast Nederlandse calvinisten een gezangentraditie. Sinds staat de vraag centraal waarom déze gezangen orthodoxe gereformeerden de Staatsberijming van voor 1773 hebben zij in hunwelpsalmboek een collectie acceptabel zijn, terwijl alle overige gezangen worden van twaalf ‘Eenige Gezangen’. collectie gaat afgewezen. Gaat het hier Die misschien om ‘heilige ge-terug op de reeks lofzanzangen’? gen die sinds 1566 in het psalmboek van Petrus Dathenus staat. In deze studie wordt beschreven hoe deze collectie ‘Eenige Gezangen’ Jacovan van der Knijff (1976) uit Apeldoorn in een periode ruim tweehonderd jaarstudeerde ontstaat. Daarnaast staat de theologie aan de Theologische Universiteit Apelvraag centraal waarom déze gezangen voor orthodoxe gereformeerden doorn en de Rijksuniversiteit Groningen (kerkmuziek). Hij is bij het Reformatorisch Dagblad werk- worden afgewezen. wel acceptabel zijn, terwijl alle overige gezangen zaam als muziekredacteur. Gaat het hier misschien om ‘heilige gezangen’? Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 600 pag. Verkoopprijs ca. € 39,95 ISBN 978 94 0290 6332 c-NUR 704-050 Verschijnt juni 2018

Heilige gezangen_omslag.indd 3

26

Voorjaar 2018_p 25-27-labarum .indd 26

Doelgroep: Geïnteresseerden in het onderwerp

Jaco van der Knijff (1976) uit Apeldoorn studeerde Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Rijksuniversiteit Groningen (kerkmuziek). Hij is bij het Reformatorisch Dagblad werkzaam als muziekredacteur.

Jaco van der Knijff

Heilige gezangen

Promotie: • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773

Eerde versc

met CD 14-12-17 10:09

...weet van...weet wetenschap van wetenschap

14-12-17 13:59


Evangelisatie & zending

Bewogen met de wereld

t boodschappers nt de harten van hap in heel uitvervolgens ook zonder culturele

e gaan wat het als schepping, kiezing bepalen Gesprekken met verzoening, het g van geloof. is gegeven door e uitleg kan anden van nieuwe we vragen. even de auteurs oorden, waarbij n ontvangst er-

sië). Dr. Jan H. van

star hogeschool en

ndonesië). Dr. Dick

, als vertaalcoördi-

n Wamena.

Bijbelse

Bewogen met de wereld Bijbelse kernwoorden voor missionaire theologie

voor missionaire

Deel 4 in de serie Theologische Thema’s

theologie

THEOLOGISCHE THEMA’S

ELCO VAN BURG JAN VAN DOLEWE ERD DICK KRONEMAN

Nem hillor aut rem eum labore sunt aut omnimin velessinvene ma porro is perum aut est, offic te nobit aped ut arum

aut aut endust re verehen imenis ea vit experibus nem as re velecep editiunture senihictate voluptatem at quae laboribusdae reribus. Ique estruptate core voluptur? Usaepudicid ma pellabo. Nam acernatium ex et quatem harcipiciae seque volest est et explibusandi cum que conse nis eturi dipita et ipsa quate ant volorrovit aut deles aut voluptatiat que porepudaest explique elendeb itatem vit offici tente natem essitat ectemquid ullenis eaqui odicabores maximo tem ant ma dignis am id qui

Dauw op de aarde

Feriasimus, iliquam, coria ex ex excea seque vel etur aut ide doluptas eiusdaest acia eum dolorerspis denitae laborem fugia sam harume num re venis aut modia que et re,

esequis ciaerum arum, quam fugiae velluptium vere De nis zending

mintior iassum ipictat ionsectam aut andis doluptas ut molumque es dolorro volorer cipicillor re nissum everspicia

vanconse de rem kerk atius asitatur, offici nis resto et molor mi, volup-

tam, non nobisque nullandi quatetur sus maximi, seresequo quossum re vollor reicaeped quiae odi officip ideliaest, sint harcien ihitatem quiam, omnitem. Nim alitis que qui odi quae cor rerupta est, a cusam que molupti orenieniento dendae volum explaccus dessit, sundiore, con netur, ulpa volore vellab imporrorit estiscipis esed quia aut et voluptatquas ant reri abo. Ici dest as doloria sperestibus sim hil il minum quaspiet ratemolo tentur? DR. J . H . VAN DOLEWEERD Eveni ut de dolorem oluptas quid molorerum illupti untibus anduciust quiditaero cus exceritae verfero vitiis ex eossunte net quaturiore magnatur?

in de wereld

Katholiek vandaag

De rechtvaardiging door het geloof behoort tot de kern van het Evangelie. Het is de ‘vrolijke ruil’ waarbij onze ongerechtigheid ingeruild wordt voor de volmaakte gerechtig-

heid van Christus. Een gereformeerd In deze studie gaat de auteur vanuit een bijbels-theolo-

gische invalshoek in op de betekenis van de rechtvaardiging. Hij doet dit door de rechtvaardiging te behandelen tegen de achtergrond van de Bijbelse verbondsgeschiedenis. Daarmee is deze studie tevens een apologie van de klassiek-gereformeerde verbondsleer waarin de rechtvaardiging gezien wordt als een van de weldaden van het genadeverbond. Het boek eindigt met een praktisch-pastorale benadering van de rechtvaardiging.

gesprek

over katholiciteit

DR . W . VAN VLASTUIN

am, ne et, inis quat que earum faceped estrum facia volorestios dese voloribus.

21-7-2014 10:00:58

Dr. M. Klaassen (1981) is hervormd predikant te Arnemuiden. Eerder diende hij de hervormde gemeenten van Sliedrecht en Hedel. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2013 op een studie over het reformatorische spreken over de rechtvaardigmaking.

T H E O L O G I S C H E T H E M A’ S

De HEERE onze

God is bewogen met de wereld. Hij stuurt boodschappers van het Evangelie tot alle volken. Hij opent de harten van mensen. Daardoor wortelt de blijde Boodschap in heel uiteenlopende culturen en krijgt het Woord een culturele inbedding. We dienen daarom steeds weer na te gaan wat het Woord betekent. Bijbelse kernwoorden als schepping, barmhartigheid, rechtvaardigheid en verkiezing bepalen het raamwerk van missionaire theologie. Gesprekken met nietgelovigen gaan over God, verlossing, verzoening, het Woord, de kerk en de persoonlijke beleving van geloof. De inhoud van deze Bijbelse kernwoorden is gegeven door de Heilige Geest, Die Zelf Uitlegger is. Die uitleg kan anders uitpakken dan wij denken. Antwoorden van nieuwe christenen verrassen en zorgen voor nieuwe vragen. Vanuit hun jarenlange zendingservaring geven de auteurs een grondige uitleg van missionaire kernwoorden, waarbij zij aandacht besteden aan de toepassing en ontvangst ervan in andere culturen.

Rechtvaardiging en verbond

in heilshistorisch perspectief

gerechtigheid

Doelgroep: Theologen, predikanten en geïnteresseerden in zendingswerk

D R . M . K L A A S SE N

T H E O L O G I S C H E T H E M A’ S

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Voorjaar 2018_p 25-27-labarum .indd 27

Dr. ir. Elco van Burg MA (1983) is theoloog en bedrijfskundige en werkt voor Lentera Papua, onder meer als theologisch docent in Wamena (Papua, Indonesië). Dr. Jan H. van Doleweerd (1961) is missioloog en docent Godsdienst aan de Driestar Hogeschool. Namens de ZGG is hij theologisch docent in Denpasar (Indonesië). Dr. Dick Kroneman (1959) is werkzaam namens de ZGG als theoloog, vertaalkundige en vertaalcoordinator voor SIL International. Daarnaast is hij docent exegese in Wamena (Papua, Indonesië).

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 320 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 6356 c-NUR 712-010 Verschijnt mei 2018

DR. M.

quoditatem apella dolendenda doluptatur recus repe eictota sectint que cullesecae dis nobis doluptatium expere dolupta temquat.

K LAAS SE N

magnia cuptas mo cum ad maxima necto occatium nus si ant quate necume sandae magnis et odit, volupta tectus alia cusanda volorrum

VLASTU IN

Dauw op de aarde-3 regels-blauw.indd 1

Dr. W. van Vlastuin Offic tem. Ut ratis ilistruptae. At pa deligent mos

THEOLOGISCHE T H E M Aquosa ’ S volo toremqu atempos apicipsunti nesequiam, Necersperum,

DR . W . VAN

T H E M A ’S

THEOLOGISCHE

THEOLOGISCHE T H E M A ’S

De HEERE onze gerechtigheid

erio dolupitas coresto ommodisqui con corem. Beatquis ressini minullut pore vel et venimo totatur?

Katholiek vandaag

totatemperum solupta quas susciandam nullabo ribusam ad

Dauw op de aarde

Eerder verschenen:

ezin vEndae vellor moluptate consendae re venissi nvelliquo

Grondige en soms verrassende uitleg van Bijbelse kernwoorden Elco van Burg, Jan van Doleweerd en Dick Kroneman

kernwoorden

JAN VAN

DOLEWEERD E . A .

Papua, onder meer

Bewogen met de wereld

Missiologie

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

27

14-12-17 13:59


toekomst

Cadeauboeken

Treffende citaten van puriteinen

Pareltjes

Inspirerende citaten van puriteinen e.a.

Citaten om elke dag over na te denken

Onderwijs

Verhoring

Treffende citaten van puriteinen e.a.

Treffende citaten van puriteinen e.a. vertrouwen

onderwijs

onderwijs

Inspirerende citaten van puriteinen e.a.

Inspirerende citaten van puriteinen e.a.

Tekst: Christus ijverde niet alleen om voldoening aan te brengen, maar ook om een voorbeeld te geven. Hij deed dit niet alleen om Gods toorn te stillen; maar ook om ons te onderwijzen. Thomas Watson

verhoring Treffende citaten van puriteinen e.a.

verhoring Treffende citaten van puriteinen e.a.

De Naam Jehova is een bemoediging onder allerlei gebrek of moeite, want hierdoor zijn wij verzekerd, dat wanneer de ellendigen en nooddruftigen water zoeken en er is geen, en hun tong versmacht van dorst, de Heere hen zal verhoren. De God Israëls zal hen niet verlaten. Ebenezer Erskine

De arbeider in Gods wijngaard heeft hemels onderwijs nodig om de tarwe die gezaaid wordt zorgvuldig te kiezen en vrij te houden van het onkruid van de dwalingen. C.H. Spurgeon Doelgroep: Allen die betrokken zijn bij onderwijs en/of jeugdwerk Uitvoering gebonden Formaat 5,5 x 8 cm Omvang ca. 233 pag. Verkoopprijs ca. € 4,95 ISBN 978 94 0290 6073 c-NUR 713-001 Verschijnt januari 2018

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

God is zó bereid om de gebeden van Zijn volk te horen en te verhoren, dat Hij door Zijn Geest in het hart hun de gebeden ingeeft en de woorden ervoor in hun mond legt. Matthew Henry

Uitvoering gebonden Formaat 5,5 x 8 cm Omvang ca. 233 pag. Verkoopprijs ca. € 5,95 ISBN 978 94 0290 6080 c-NUR 713-001 Verschijnt januari 2018

Treffende citaten van Boston, Spurgeon, Watson e.a.

vergeving Treffende citaten van puriteinen

toekomst Treffende citaten van puriteinen

vertrouwen Treffende citaten van Boston, Spurgeon, Watson e.a.

vergeving Treffende citaten van puriteinen

Doelgroep: Geschenkboekje bij allerlei gelegenheden Vergeving_groen_omslag.indd 1

02-06-15 14:27

vrede

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Treffende citaten van puriteinen

vrede Treffende citaten van puriteinen

28

Voorjaar 2018_p 28-33-cadeau.indd 28

14-12-17 11:40


vertroosting Treffende citaten van puriteinen e.a.

bemoediging

vertroosting dankbaarheid Treffende citaten van puriteinen e.a.

dankbaarheid Treffende citaten van puriteinen e.a.

Treffende citaten van puriteinen e.a.

bemoediging

Treffende citaten van puriteinen e.a.

goud

goud

Citaten ter bemoediging voor zieken

uit de vroege kerk

Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

Citaten ter bemoediging voor zieken

moeder liefde

licht Uitspraken van de Heere Jezus

moeder vader liefde zorg Treffende citaten van puriteinen e.a.

licht Uitspraken van de Heere Jezus

Treffende citaten van puriteinen e.a.

waarheid Belangrijke teksten uit de Bijbel

vader zorg

gebed

gebed belijden belijden Treffende citaten van puriteinen

Treffende citaten van puriteinen

Treffende citaten van puriteinen e.a.

waarheid

troost

Belangrijke teksten uit de Bijbel

Treffende citaten van Zacharias Ursinus

troost Treffende citaten van Zacharias Ursinus

Treffende citaten van puriteinen

wijsheid Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders

Treffende citaten van puriteinen

wijsheid uit de vroege kerk

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders

zout Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders.

hoop Treffende citaten van Matthew Henry

zout

uit de vroege kerk

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders.

hoop

Treffende citaten van Matthew Henry

trouw Treffende citaten van Matthew Henry e.a. over het huwelijk

liefde

trouw

Citaten van Blaise Pascal

uitzien

gedachten uitCitaten van Blaise Pascal zien

Citaten uit de Psalmen

Citaten uit de Psalmen

puur Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen

puur

Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen

puur ii Treffende citaten van Boston, Flavel, Watson en andere puriteinen

puur ii

genade

Treffende citaten van Boston, Flavel, Watson en andere puriteinen

Treffende citaten van Maarten Luther

genade Treffende citaten van Maarten Luther

geloof Treffende citaten van C.H. Spurgeon

geloof Treffende citaten van C.H. Spurgeon

Geloof_nw_omslag_def.indd 1

doop Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

doop

Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

doop roze-7436_omslag.indd 1

doop

doop Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

29-05-15 10:00

Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

rust in u

rust in u

Gebeden van Augustinus

Gebeden van Augustinus

Rust-binnen.indd 1

Voorjaar 2018_p 28-33-cadeau.indd 29

barmhartigheid Treffende citaten van Bunyan, Henry, Spurgeon, Watson e.a.

11-6-2014 13:08:14

29-05-15 09:59 viool-Barmhartigheid_omslag_def.indd 1

barmhartigheid Treffende citaten van Bunyan, Henry, Spurgeon, Watson e.a.

toevlucht Treffende citaten van S. Rutherford

toevlucht Treffende citaten van S. Rutherford

moed Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

28-1-2013 10:10:44

behoud Treffende citaten van Bunyan

behoud

navolging

Treffende citaten van J.C. Ryle

Treffende citaten van J.C. Ryle

eerbied Citaten van Johannes Calvijn

Citaten van Johannes Calvijn

liefde

navolging Treffende citaten van Thomas Ă Kempis

Treffende citaten van Thomas Ă Kempis

nw rood roos_Liefde_Ryle_omslag_def.indd 1

gedachten

eerbied

Treffende citaten van Matthew Henry e.a. over het huwelijk

7-6-2013 9:29:58

moed

Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

getuigen Citaten uit werk van Groen van Prinsterer

getuigen Citaten uit werk van Groen van Prinsterer

heil Treffende citaten van Thomas Boston

heil

Treffende citaten van Thomas Boston

Heil_omslag_def.indd 1

7-6-2013 10:05:39

YZ Al meer dan

Treffende citaten van Bunyan

125.000 Pareltjes verkocht!

Behoud_nw_omslag_def.indd 1

23-6-2011 14:05:30

13-9-2013 13:56:44

14-12-17 11:41


Cadeauboeken

Vaderdag

Een mooi cadeautje voor Vaderdag!

Steef Post

Steef Post (1957) is mediator en coach. Hij is columnist bij het Reformatorisch Dagblad. Eerder publiceerde hij onder andere over kerkhistorische onderwerpen en geloofstoerusting voor jongeren.

Een man een man Wat maakt een man een man? Echte mannen hebben daar best ideeën over. Woorden als stoer, avontuurlijk en dominant komen al snel in beeld. Maar wat zegt de Bijbel? ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’, staat in Genesis. Jonge mannen worden opgewekt om matig te zijn. Gezag hoort erbij, maar niet minder vergeving. Maar waarom knielen mannen zo gemakkelijk voor de afgoden geld en macht? Hoe voorkomt een man dat hij wordt binnengezogen in de wereld van pornografie en machtsmisbruik? In dit boekje worden boeiende en prikkelende thema’s die er écht toe doen verkend. Daarbij is misschien wel de belangrijkste vraag: Wat betekent het als je man ‘in Christus’ bent en hoe groeien mannen in het geloof? Doelgroep: Mannen Eerder verschenen: Conflicten zijn overal waar mensen zijn. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat je uitgedaagd of geroepen wordt om te bemiddelen. Als manager, bestuurder, toezichthouder, ambtsdrager of gewoon als collega of vriend. Hoe voorkom je dat je partij gaat kiezen? Wat moet je doen als mensen hardnekkig aan standpunten blijven vasthouden? Dit prettig geschreven boek leidt je op een praktische manier langs alle voetangels en klemmen. Het biedt houvast als je mensen wilt begeleiden, op weg naar verbinding en verzoening. Met gespreksleidraad. Met twee appendices: Bemiddelen bij huwelijksproblemen en Het leiden van een lastige vergadering.

Een man een man.indd 1

Steef Post Aritha Vermeulen

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

b e t e r b e m i d de l e n

Formaat 12,5 x 20 Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6349 c-NUR 713-010 Verschijnt mei 2018

Steef Post

man Een

een man

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Steef Post

beter bem i ddel en Hoe verbind je mensen in conflict?

30-11-17 16:34

30

Voorjaar 2018_p 28-33-cadeau.indd 30

14-12-17 11:41


ndom het

ot en met week is lf uitsprak

pgenomen doeling de

Bijbelse en geloofsopbouwende thema’s

Onderwijs rondom het Heilig Avondmaal Robert Murray McCheyne (1813-1843) was een Schotse predikant. Met grote ernst en liefde wees hij op Christus’ liefde voor zondaren.

R.M. McCheyne

Zonder geld en zonder prijs

en van de 813-1843).

Cadeauboek

R.M. McCheyne

Zonder geld en zonder prijs

Dit geschenkboekje is samengesteld uit de werken van de geliefde predikant Robert Murray McCheyne (1813-1843). Het geheel vormt een praktische handreiking rondom het Heilig Avondmaal. Het boekje bevat zes meditaties voor maandag tot en met zaterdag. Voor de zondag en de daaropvolgende week is gebruikgemaakt van een preek die McCheyne zelf uitsprak tijdens een nabetrachtingsdienst. Speciaal voor jonge mensen zijn enkele vragen opgenomen die hij in bewogenheid aan hen stelde, met de bedoeling de vragen te beantwoorden tussen God en hun ziel.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Doelgroep: Ambtsdragers, gemeenteleden én jongeren

Thema van deze bundel is: ‘Ik voor u (daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven).’ Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken van een puritein en predikanten uit de tijd van de Nadere Reformatie. Eerder verscheen Ik voor u Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Robert Murray McCheyne, Matthew Henry, Thomas Watson e.a.

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

Verbroken voor u_omslag_def.indd1 1

VERGOTEN voor u

VERBROKEN voor u

De meditaties in dit geschenkboekje zijn een praktische handreiking voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Voor elke dag is er een gedeelte voor zelfonderzoek en een onderwijzend gedeelte over de woorden: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden …’ Voor de avondmaalszondag wordt heel praktisch aangegeven hoe de gestalte van ons hart dient te zijn als we naderen tot de Tafel. De bundel besluit met de bemoediging: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ (Rom. 8:35-37). Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken van puriteinen.

Eerder verschenen in deze serie Ik voor u en Wilhelmus à Brakel Verbroken voor u. Matthew Henry Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Petrus Immens Willem Teellinck

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 88 pag. Verkoopprijs ca. € 10,90 ISBN 978 94 0290 6011 c-NUR 713-002 Verschijnt januari 2018

VERGOTEN voor u

R.M. McCheyne, Andrew Gray, Matthew Henry en Thomas Watson

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

versie4_Vergoten voor u_omslag_def.indd 1

R.M. McCheyne, Andrew Gray, Matthew Henry en Thomas Watson

Bij de samenstelling is vooral gebruik gemaakt van de werken van puriteinen, predikanten uit de Reformatie en de Nadere Reformatie.

De meditaties zijn een praktische handreiking voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, voor de avondmaalszondag zelf, en de tijd ná het Avondmaal. Het zelfonderzoek richt zich met name op ‘het ware bruiloftskleed’ dat nodig is om de Koninklijke Gastheer aan Zijn tafel te ontmoeten. Het onderwijs richt zich op het leven, lijden en sterven van Christus.

voor u

Wilhelmus à Brakel, Matthew Henry, Petrus Immens e.a.

Voor de avondmaalszondag is er een praktisch gedeelte dat aangeeft hoe disgenoten de sacramenten behoren te ontvangen. De bundel besluit met een toespraak die Robert Murray McCheyne hield na de bediening van het Heilig Avondmaal.

IK

VERBROKEN voor u

VERGOTEN voor u

Deze bundel bevat meditatieve stukjes die betrekking hebben op het lijden van de Heere Jezus. Het is een handreiking tot overdenking van gedeelten uit Gods Woord in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, en op de avondmaalszondag zelf. Voor elke dag is er een meditatie tot zelfonderzoek én een meditatie met onderwijs over Christus’ liefde opgenomen. Steeds wordt er afgesloten met een passend gedicht.

VERBROKEN voor u

Eerder verschenen:

IK voor u

IK voor u Robert Murray McCheyne, Matthew Henry, Thomas Watson e.a.

R.M. McCheyne

Meditaties voor de voorbereidingsweek, de avondmaalszondag en de nabetrachting

Zonder geld en zonder prijs

4-2-2010 8:46:03

31-1-2011 14:02:02

31

Voorjaar 2018_p 28-33-cadeau.indd 31

14-12-17 11:41


Christen & maatschappij

Natuur & milieu

Kan een reformatorisch christen warmlopen voor de natuur en het milieu?

Dr. H.F. Massink

Oog voor de schepping De opdracht duurzaam om te gaan met de aarde Duurzaamheid, is dat geen links idealisme? Kan een reformatorisch christen warmlopen voor het behoud van natuur en milieu? De schrijver van dit boekje zoekt in de Bijbel naar antwoord hierop. Hij stelt dat de manier waarop God nog steeds zorgt voor Zijn schepping, voor ons een reden is om er zorgvuldig en respectvol mee om te gaan. Een tweede vraag waarover dit boek iets zegt, is wat er in de wereld, maar ook in Nederland aan de hand is. Wat willen die mensen die het steeds maar over duurzaamheid hebben eigenlijk verbeteren? Er blijkt genoeg aan de hand om in actie te komen. Daarover gaat het derde onderdeel van dit boek. Het geeft aan wat wij zouden kunnen doen om duurzamer met onze leefomgeving om te gaan.

Oog voor de schepping De opdracht duurzaam om te gaan met de aarde

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Maatschappelijk betrokken christenen Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 94 0290 6264 c-NUR 740 Verschijnt mei 2018

Henk Massink (1962) studeerde Theologie aan de Universiteit Leiden en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde in 2013 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een onderzoek naar de betekenis van het begrip duurzaamheid.

Dr. H.F. Massink

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 12,99 Oog voor de schepping_omslag def.indd 1

30-11-17 16:36

32

Voorjaar 2018_p 28-33-cadeau.indd 32

14-12-17 11:41


discussie ij het nae manier e manier

t allerlei d gevolen voor eld. Hoe cht op de

it onder-

Schepping & Evolutie Speciale editie voor jongeren van het succesvolle boek Oorspronkelijk

Dr. M.J. Paul

Waar komen wij vandaan?

f of is de

Christen & Maatschappij

ek is geoortgezet

ment aan e Theolo-

Waar komen wij vandaan?

Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat Waar komen wij vandaan? Stammen we van apen af of is de mens afzonderlijk geschapen door God? De vraag naar onze oorsprong staat centraal in de discussie over schepping en evolutie. Dit boek wil je helpen bij het nadenken over deze vraag. De auteur laat zien dat de manier waarop je deze vraag beantwoordt, afhangt van de manier waarop je de Bijbel uitlegt. Onze opvatting over schepping en evolutie brengt allerlei consequenties met zich mee. Zij heeft bijvoorbeeld gevolgen voor onze visie op de ouderdom van de aarde en voor onze visie op het kwaad en het lijden in deze wereld. Hoe wij denken over onze oorsprong bepaalt ook ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. De auteur schreef een uitgebreide studie over dit onderwerp, getiteld Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. In Waar komen wij vandaan? vat hij de kern hiervan op een toegankelijke manier samen. Dit boek is Eerder verschenen: geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Oorspronkelijk Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken.

Doelgroep: Jongeren

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

Overwegingen bij schepping en evolutie

Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij is eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar scholen • Mailing naar kerkenraden en jongerenorganisaties

Dr. M.J. Paul

Dr. M.J. Paul

Oorspronkelijk

Dr. M.J. Paul

Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat

Waar komen wij vandaan?

Dr. M.J. Paul

Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 6325 c-NUR 740-085 Verschijnt januari 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

33

Voorjaar 2018_p 28-33-cadeau.indd 33

14-12-17 11:41


Kind & opvoeding

Een boek vol informatie en ideeën om kinderen en kunst bijeen te brengen

4-12 jaar

Ineke de Jong-den Hartog Op een dag zag kunstenaar Martijn Koomen een mier over zijn bord lopen. Hij pakte een Kinderen leren mooivolgde is hij de mier. potlood. Metwat het potlood Er kwam een grappige lijn op het bord te staan die precies liet zien hoe de mier gelopen Dit bord glazuurde hij. Daarna maaktegezegd. Veel kinderen Ieder kindhad. is een kunstenaar, wordt weleens hij nog meer borden. Op elk bord stond een zijn inderdaad Ze houden van knutselen, zingen of van anderecreatief. mierenroute.

voorlezenIeder en verhalen leerkrachten kind is eenvertellen. kunstenaar,Maar wordtouders weleens en gezegd. Veel kinde- moeren zijn creatibij ef. de Ze houden vanvan knutselen, zingen in ten kinderen welinderdaad begeleiden vorming hun creativiteit. een koor of van voorlezen en verhalen vertellen. Maar ouders en Hoe kun je zorgen voor eenkinderen sfeer waarin ruimtebijisdevoor kunst leerkrachten moeten wel begeleiden vorming vanen creativiteit. cultuur enhun waarin kinderen hun creatieve talenten kunnen ontwikHoe kun je eenvoudiger zorgen voor eendan sfeerveel waarin ruimte denken. is voor kunst en kelen? Dat begint mensen cultuur en waarin kinderen hun creatieve talenten kunnen ontDit boek wikkelen? geeft handvatten om kinderen bijeen teDoor brenDat begint eenvoudiger dan en veelkunst mensen denken. speelse manier kennis teprikkelende laten maken met aller- en gen. Met kinderen behulp op vaneen herkenbare situaties, vragen lei vormen van creativiteit geef je hen de kans om te ontdekken concrete waar tips hun kunnen ouders en leerkrachten al snel aan de slag. interesses liggen. Daarnaast biedt het boek een stukje bezinning op de vraag hoe Dit boek geeft handvatten om kinderen en kunst bijeen te brenchristenen met kunst ensituati cultuur om kunnen gaan. gen. Metcreativiteit, behulp van herkenbare es, prikkelende vragen en

Ineke de Jong (1982) studeerde Kunstgeschiedenis. Als freelance kunsthistoricus werkt ze mee aan o.a. tentoonstellingen en kunsthistorisch onderzoek en schrijft ze artikelen. Ze verzorgt ook gastUitvoering paperback lessen en kunstprojecten op basisscholen. Ze is getrouwd en heeft Formaat 14 x dochters. 21 cm twee

Omvang ca. 192 pag. Verkoopprijs ca. € 15,95 ISBN 978 94 0290 6370 c-NUR 854-020 Verschijnt mei 2018

Ineke de Jong-den Hartog

concrete tips kunnen ouders en leerkrachten al snel aan de slag. Daarnaast biedt het boek een stukje bezinning op de vraag hoe Doelgroep: Ouders leerkrachten christenen meten creati viteit, kunst en cultuur om kunnen gaan.

Een mier op je bord

Een mier op je bord

Ineke de Jong (1982) studeerde Kunstgeschiedenis. Als freelance kunsthistoricus werkt ze mee aan o.a. tentoonstellingen en kunsthistorisch onderzoek en schrijft ze artikelen. Ze verzorgt ook gastlessen en kunstprojecten op basisscholen. Ze is getrouwd en heeft twee dochters.

Ineke de Jong-den Hartog

Een mier op je bord Kinderen leren wat mooi is

Promotie: • Advertenties in tijdschriften • Advertenties in onderwijsbladen

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99 Een mier op je bord_ omslag 2e versie.indd 1

23-11-17 10:10

34

Voorjaar 2018_p 34-38-geloofsopvoeding.indd 34

14-12-17 11:49


Geloofsopvoeding

andachts-

Christelijke en en te bouwen

Aline Hoogenboom en Marieke Post

Aline hoogenboom & Marieke post

Drs. Aline Hoogenboom is orthopedagoge en was werkzaam als intern begeleider in het basisonderwijs. Zij schrijft regelmatig o.a. artikelen, dagboekstukjes en verwerkingen bij Bijbelstudiemateriaal. Aline is getrouwd en moeder van vier jonge kinderen.

Met je kind praten over het geloof

Met je kind praten over het geloof

Deel 4 in de serie Christelijke opvoeding Met je kind in gesprek over het geloof: je wilt het heel graag, maar hoe pak je het aan? Hoe breng je een gesprek op gang? En hoe breng je verdieping aan? Hoe kom je erachter welke vragen er leven in het hart van je kind? En wat doe je als je zelf niet zo’n prater bent? Op deze praktische vragen vind je in dit boek een antwoord. We gaan ook een stapje verder. Want als je in gesprek wilt over zo’n diep en persoonlijk onderwerp als het geloof, heb je daarvoor een basis van veiligheid en wederzijds vertrouwen nodig. Een gesprek met een peuter verloopt anders dan een gesprek met een puber. Daarom wordt er aandacht gegeven aan specifieke aandachtspunten voor verschillende leeftijden.

Serie ChriStelijke OpvOeding

Aline hoogenboom & Marieke post

er zo’n arvoor hart tot

Met je kind praten over het geloof

raag, gang? En e vragen bestaat, n vind je

Praktische tips om met je kind over het geloof te praten

Kinderen < 16 jaar

Marieke Post-de Bel MSc heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ze werkt als orthopedagoog in het Voortgezet Onderwijs. Ze is getrouwd en moeder van twee kinderen.

Doelgroep: Ouders van kinderen in alle leeftijden

opvoeden

Voor veel ouders is de puberteit niet de gemakkelijkste tijd. Pubers kunnen ouders uitdagen, grenzen aftasten en ideeën naar voren brengen waarvoor je terugschrikt. Maar er is ook een andere kant. Is het niet fantastisch om uit jouw kind een volwassene te zien groeien? Wie de ontwikkeling van pubers Serie ChriStelijke OpvOeding aandachtig volgt, ziet hoe hun karakter zich ontwikkelt. Dan raak je eigenlijk niet op hen uitgekeken. Zó zijn pubers: soms lastig, maar tegelijk ook zo innemend.

Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen te bespreken. Ook zijn achterin het boek suggesties te vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring. ‘Pubers begrijpen’ is het tweede deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

SERIE CHRISTELIJKE OPVOEDING

begrijpen

Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen.

Voor ChriStelijke veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter Serie OpvOeding

zijn. Een beeld dat tegelijk veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles ‘nee’ zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem gerust stellen als hij ’s nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind? In dit deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’ zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun ‘koppie’ omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is. Dit boek is het derde deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Eerder verschenen ‘Je baby verzorgen is ook opvoeden’ en ‘Pubers begrijpen’.

Je peuter

begrijpen SERIE CHRISTELIJKE OPVOEDING

Aline Hoogenboom & Joop Stolk

De centrale vraag in dit boek is hoe ouders kunnen leren hun zoon of dochter beter te begrijpen en te helpen bij het volwassen worden. Er is aandacht voor de verschillende aspecten van de ontwikkeling van pubers, voor praten met pubers en voor de godsdienstige opvoeding in de puberteit. Ook gaat het boek over vriendschap, verliefdheid en de groei van verantwoordelijkheid voor anderen.

Pubers

Je peuter begrijpen

906431

Aline hoogenboom & joop Stolk

Dit boek is het eerste deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’, onder hoofredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

Aline Hoogenboom & Joop Stolk

Marieke post & joop Stolk

Serie ChriStelijke OpvOeding

Aline hoogenboom & joop Stolk

Allerlei aspecten van het opvoeden van baby’s komen aan de orde. Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen te bespreken. Ook zijn achter in het boek suggesties te vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring.

Je baby

verzorgen is ook

Pubers begrijpen

De geboorte van een baby verandert het leven van ouders ingrijpend. De baby huilt wanneer hij wil, of het nu nacht is of dag. Alles lijkt vanaf nu alleen nog maar om de baby te draaien en verder komt alles op de tweede plaats. Met name moeders kunnen soms helemaal opgaan in de verzorging van hun kind, alsof er niets anders is dan voeden, verschonen en wassen, elke dag opnieuw. Maar de zorg voor een baby houdt veel meer in. Terwijl ouders hun kindje verzorgen zijn zij namelijk ook al aan het opvoeden. Wat dat betekent en hoe belangrijk dat is voor baby’s, is het onderwerp van dit boek.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Serie ChriStelijke OpvOeding

oud

Aline hoogenboom & joop Stolk

9 789402 902808

Peuter-omslagdef.indd 1

21-04-17 09:14

Uitvoering paperback Full colour Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 15,95 ISBN 978 94 0290 6431 c-NUR 746-020 Verschijnt mei 2018

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften 35

Voorjaar 2018_p 34-38-geloofsopvoeding.indd 35

14-12-17 11:49


Geloofsopvoeding

Een waardevol boek om in het gezin inhoud te geven aan de lijdenstijd

Kinderen 4-12 jaar

De weg naar Golgotha

Willemieke Kloosterman-Coster & Anneke Kloosterman-van der Sluys De lijdenstijd is een tijd waarin we als vanouds

stilstaan bij de Heere Jezus op Zijn weg naar Golgotha en overdenken wat Hij gedaan heeft. Dit boek is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebruiken in het gezin. Op weg naar Golgotha bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de dicht bij kinderen te brengen, is er iedere Delijdensweg lijdenstijd is een tijd waarin we als vanouds stilstaan bij de Heere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een grootGolgotha vel papier geplakt Jezus op Zijn weg naar en overdenken wat Hij gedaan worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij het kruis en het lege graf. heeft. Dit boek is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebrui-

De weg naar Golgotha Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen

De weg naar Golgotha

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

4-8gezin. jaar. kenLeeftijd: in het De weg naar Golgotha bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat, die uitkomt bij het kruis en het lege graf.

Willemieke Kloosterman-Coster (1982) is getrouwd en moeder van vier kinderen. Willemieke heeft lesgegeven in het basisonderwijs en schrijft met regelmaat artikelen voor de GezinsGids. Anneke Kloosterman-van der Sluys (1984) is getrouwd en heeft jonge kinderen. Anneke schrijft een blog over huisgodsdienst en is docent Theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen Willemieke Kloosterman-Coster Anneke Kloosterman-van der Sluys

Doelgroep: Kinderen van 3-8 jaar Eerder verschenen:

De weg naar Golgotha_omslag.indd 1

Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Jesaja 11:1a

De Boom van Isaï bevat dertig dagboekstukjes, met een bijbehorend Schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van het gedeelte van die dag kunnen kinderen het bijbehorende symbool ophangen, bijvoorbeeld aan een tak of op het raam. Leeftijd: 3-8 jaar.

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

De Adventstijd is als vanouds een periode om uit te zien naar het Kerstfeest. De Boom van Isaï is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebruiken in het gezin. Iedere dag van de Adventstijd staat er een symbool centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst en het werk van de Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn komst.

De boom van Isaï

Uitvoering gebonden Full colour Formaat 20 x 20 cm Omvang ca. 80 pag. Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 94 0290 6530 c-NUR 746-020 Verschijnt januari 2018

Promotie: • Advertenties in tijdschriften 28-11-17 14:42

Weekthe

De boom van Isaï

rlam

s, het Offe

ma: Jezu

Weekthe

g Dinsda

Uitzien naar het Kerstfeest

Weekthe

oe

al en m

Zondev

te derbelof

sen op twee men lve 106:4 i. God laat en eten, beha en moo en: Psalm bom orzaam. is goed van alle Eva geho e. Alles on‘Je mag Adam en en de aard tegen Adam: Eva zijn e hemel Eerst zijn dag. Adam en zond God de Heere zegt t je sterven.’ Nu is de elijke n schept Eva. De moe Wat erg! t die vres In het begi en: Adam en je daar van eet, vrucht. . r dan kom weg uit oden won Maa e Als . verb ar. daar de aard voor altijd voor altijd weg met elka en eten van de ene boom pping is ten God en dat Hij el van die Gods sche en. En ze moe ! God belooft de duiv vrede met e van in naar ie n ze sterv derbeloft er hoop Ze leve luisteren goede en moo zullen Toch is am. Ze In de moe e. Eens gehoorza ld gekomen. Het nover God. el over winnen. de Heer tege van ldig duiv en straf in de were Zoon, zal de zijn schu Eva krijg ee Zijn len. Hij mensen Adam en oft hierm Als Hij zal beta en alle ld Zij belo schu dijs. God en. het para n Die de vermorzelen.’ over winn Want duivel zal sture orzeld. u de kop Offerlam de Iemand zal verm g ld ‘Dat als slan de schu zegt God: Jezus zal de kop van de n Híj kan t e Jezus. de Heer het kruis, word even. Allee dat Hij ook jouw n te verg sterf t aan t om de zonden oft, mag je wete Jezus sterf je in Hem gelo Als voldoen. heef t. betaald schuld

Lezen: Gene

5 – Zing sis 3:6-1

Vragen

aan die God belofte en we de rlam zijn? l Hoe noemEva geef t? s het Offe Heere Jezu Adam en moest de ? l Waarom straf verdiend ook l Heb jij

ak

r van Iz

Het offe

rlam

s, het Offe

ma: Jezu

g Maanda

Willemieke Kloosterman-Coster Anneke Kloosterman-van der Sluys

het lam voor en, r is het zorg 116:1 Izak, ‘waa brandoffer het er’, zegt lam voor Izak. ‘Vad voor een ham en heef t dat zal Zelf op, Abra e bevolen de berg zoon. ‘God r. ouw t erop de Heer lopen ze llen dat naar zijn e. Hij vertr ze wee niet verte ham de Heer Langzaam Abraham kijkt verder gaan Izak kan En er?’ amt Abra altaar. Nu en. Hij brandoff antwoordt hij. op het gehoorza niet zegg ’, legt hem het nog ilijk. Toch mijn zoon vast en te ham kan is zo moe t hij Izak Nee, Abra t offeren. Het e doet. t Izak niet r. Dan bind Je hoef moe Heer , stop! een altaa sterven? hij Izak wat de ‘Abraham Abraham goed is hij nu bouw t van God. dat het r. Moet op de berg Hij is het offe t de stem Boven ft, klink van Mij.’ een ram. Izak het. het mes ophe t Hij ziet st houd begrijpt zijn Abraham dat je het mee ham kijkt om. Wat als r ram. Maa t Ik Abra rt de Nu wee struiken. Abraham offe Izak. Izak offeren. sel in de ts van rdier. gerit plaa t aan offe de in rlam t Er klink Zelf voor een ram sterf s als Gods Offe altijd t blij! De God zorg e Jezu eren voor en Izak de Heer Zijn kind Abraham n. Zo is f, zodat en leve n. Hij stier mag blijv gestorve het kruis n! leve mogen

Lezen: Gene

13 – Zing sis 22:1-

God? ham van krijgt Abra opdracht r? e moeilijke goed? s op elkaa Welk l t het toch Heere Jezu l Hoe kom de ram en de  l Hoe lijken

Vragen

Weekthe

en: Psalm

s, Over

ma: Jezu

over winnaar

zonde,

dood duivel,

en graf

ndag Paaszo

t! Hij leef

bee. Een aard t de aard 118:12 gaat erop dt en beef het graf en en: Psalm 8 – Zing seling schu e steen van heus 28:1en. Plot ! zwar s en in de morg el. Hij rolt de t op uit de dood de Heere Jezu De is vroeg hem van staa zitten. bij. Het t uit de e Jezus en zo veel op de steen d at is voor de Heere kom De Heer l Ze hield gekruisig De sabb l van e wonder: ze verdrietig. ze de enge en Jezus, Die grot de enge zien het aan Een zijn zoek ving! maar komen, gebeurt graf. Wat En dan het graf r niet bang. Jullie En ga het dan naar het zitten. wen bij lag. wen gaan Als de vrou dood. ‘Wees maa maar waar Hij n! De vrou l zegt: n uit de gestorve Maar de enge Kom, kijk opgestaa staan! nu is Hij Jezus is ikken. opge is urd. schr want Hij n is gebe is de Zoon vrouwen s agmorge hier niet, die zond en houden. Jezu is. Hij is vertellen.’ op er n wat n kunn discipele te begrijpen t Hem tege naar ten zich Het is niet geen duivel heef over wonnen! Ze haas dood kon Geen graf, heef t de dood van het graf. blij! De Hij snel weg tegelijk ook zo van God, wen gaan maar De vrou Ze zijn bang, s leeft! . en. Jezu luja! Jeruzalem niet vasthoud e staan, halle hun Heer waarlijk opge ’ is De Heer

Lezen: Matt

s, Over

ma: Jezu

over winnaar

zonde,

dood duivel,

en graf

g Paasda Tweede

Jezus en

Thomas

opgeHij is echt want 75:1 gezien. urd, e Jezus en: Psalm er is gebe kens in en de Heer as wat Ze hebb llen aan Thom ik de litte zo blij. ven. ‘Als pelen zijn midden. Ze verte het niet gelo t Jezus !’ De disci Hij kan in hun hij. Dan staa hoofd. , Jezus leeft was opeens nooit’, zegt as ook bij hen. as, dan mag je dt zijn Hij . het ‘Thomas schu ik as Thom de dood Thom , geloof maar, Thomblij gevoel vult ar. Nu is staan uit en voel niet bij. as. ‘Kom Een r bij elka was er e niet zie Thomas pelen wee kijkt naar Thom , maar gelovig.’ de Heer echt! Hij de disci en van als je lovig Jezus leeft de hand ben je, later zijn e zij u’, zegt Hij. s niet onge heerlijk, dagen Maar zalig ‘Vred echt. Wee mijn God!’ Wat ziet. en. Een paar het at je het e en hun midd kens. Ik ben weer in litte ‘Mijn Heer gelooft nu, omd aan Mijn as. Hij roept: mas, jij voelen . Jij van Thom as. Hij zegt: ‘Tho niet zien het hart e Jezus raft Thom de Heer oft, ben Jezus best toch gelooft!’ Jij kunt Hem gelo en voor jou. Maar als je in niet ziet belofte, ook . littekens een is Zijn Dat aan voelen gezegd! kunt niet heef t het Zelf . Hij je zalig

Lezen: Joha

nnes 20:24

-31 – Zing

e Jezus de Heer Vragen pel was er niet bij toen hij Welke disci en stond? l , voordat eerst doen in het midd Thomas ven Wat wilde l om te gelo ven? kon gelo weleens moeilijk het Vind jij l ziet? niet wat je

gen

Vra het graf? urt er bij de dood Wat gebe de vrouwen? l e Jezus n dat de Heer Wat voele l kent het Wat bete l wonnen? heef t over

36

Voorjaar 2018_p 34-38-geloofsopvoeding.indd 36

14-12-17 11:49


9-12 jaar

zondag thuis agboek. Daarinderclubs.

Waarom een vlieg op de neus van een kerkganger moest zitten

sen uit het lechreven door net als Spurn leer je Spurk verhaal iets

Spurgeon voor kinderen!

Kind en Bijbel

Tony Hutter

Tony Hutter

Waarom een

Waarom een vlieg op de neus van een kerkganger moest zitten en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

Tony Hutter is geboren in Londen. Na zijn theologische opleiding heeft hij verschillende plaatsen in Engeland gediend als predikant. Inmiddels heeft hij geen eigen gemeente meer, maar preekt hij nog elke zondag.

Deel 3 Verhalen over Spurgeon Spurgeon hield van kinderen. Hij bezocht vaak de kinderen in het weeshuis dat hij stichtte. Daar luisterde hij naar hun gesprekken en naar hun vragen. En steeds zag hij mogelijkheden om de gesprekken te gebruiken om kinderen een Bijbelse waarheid te leren. Tony Hutter heeft deze lessen uitgewerkt in 52 korte verhalen over Spurgeon. Dat maakt het boekje heel geschikt om wekelijks te gebruiken, bijvoorbeeld in de klas of op een zondagsschool. Zo raken kinderen al jong vertrouwd met Spurgeon en met zijn werk en geschriften. Dit is het derde en laatste deel in deze serie. Doelgroep: Kinderen vanaf 9 jaar Eerder verschenen:

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

Flaptekst volgt.

Hoe een kat de melk mocht stelen

Hier komt de flaptekst.

Hoe een spin het leven van een man redde

Tony Hutter

op de neus van een kerkganger moest zitten

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar jongerenorganisaties

Tony Hutter

Hoe een het leven van een man redde

Tony Hutter

Tony Hutter

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

Tony Hutter

Hoe een

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 6578 c-NUR 224-013 Verschijnt mei 2018

de melk mocht stelen en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

01-12-17 13:36 Stories for children.indd 1

Hoe een kat_omslag_def-def.indd 1

06-11-15 13:40

17-11-16 15:11

37

Voorjaar 2018_p 34-38-geloofsopvoeding.indd 37

14-12-17 11:49


Geloofsopvoeding

Toegankelijk boekje met uitleg over de waarde van de kinderdoop!

Doop

Ds. J.C. den Ouden Thema’s voor tieners

Thema’s voor tieners

Gedoopt!

J.C. den Ouden is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Opheusden.

Een teken voor het leven

Waarom ben jij gedoopt? Wat is de waarde van dat water op je voorhoofd? In dit boekje vind je uitleg over de doop. Als je het leest, zul Deel 1 Thema’swat voor tieners je ontdekken een voorrecht het is om gedoopt te zijn. Toen jij gedoopt bent, verbond God Zijn Naam met die van jou en zei: ‘Jij hoort bij Mij.’ Zo veel goedheid en genade verWaarom ben jij gedoopt? Wat is de waarde van dat water dienen wij niet, maar toch zegt God dat ons toe bij de doop. opditjeboekje voorhoofd? In wordt ook duidelijk dat de doop vraagt om een antwoord. Weet jijvind van vergeving van zonden en Als dienjejijhet de leest, Heere zul al In dit boekje je uitleg over de doop. in jouw jonge leven?

Doelgroep: Tieners, jongeren

J. C. D E N O U D E N

je ontdekken wat een voorrecht het is om gedoopt te zijn. Toen jij gedoopt bent, verbond God Zijn Naam met die van J.C. den Ouden is predikant van de hersteld hervormde gemeente te Opheusden. jou en zei: ‘Jij hoort bij Mij.’ Zo veel goedheid en genade verdienen wij niet, maar toch zegt God dat ons toe bij de doop. In dit boekje wordt ook duidelijk dat de doop vraagt om een antwoord. Weet jij van vergeving van zonden en dien jij de Heere al in jouw jonge leven?

J. C. D E N O U D E N

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften • Mailing naar kerkenraden en jongerenorganisaties

Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 94 6278 3492 c-NUR 746-070 Verschijnt april 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 6,99

38

Voorjaar 2018_p 34-38-geloofsopvoeding.indd 38

14-12-17 11:49


aasd Wat zit ccesvolle

Janet en Geoff Benge

an een turen zijn at hij een t en in elen.

Waargebeurde verhalen

Lees het verhaal van Eric Liddell, de atleet die liever dominee werd

Janet en Geoff Benge

Meer dan Olympisch goud

den

Non-fictie

Meer dan

Olympisch goud Waarom een Olympisch kampioen zendeling wilde worden Janet en Geoff Benge

Meer dan Olympisch goud Waarom een Olympisch kampioen zendeling wilde worden Eric Liddell wordt in 1902 geboren in China, als zoon van een zendelingenechtpaar. Om goed onderwijs te ontvangen sturen zijn ouders hem in Londen naar school. Daar blijkt al snel dat hij een uitstekende loper is. Zijn atletencarrière neemt een vlucht en in 1923 wint hij een gouden medaille bij de Olympische Spelen. Maar dan maakt Eric een keuze die de sportwereld verbaasd doet staan. Hij keert terug naar China als zendeling … Wat zit daarachter? Dit boek vertelt het levensverhaal van de succesvolle atleet die liever dominee werd.

Janet en Geoff Benge zijn al ruim dertig jaar een schrijversechtpaar. Janet was leerkracht op een basisschool, Geoff historicus. Het paar heeft twee dochters en een geadopteerde zoon. Ze wonen in Orlando, Florida.

Vertaling: Eveline de Boer-van Vliet. Doelgroep: Geïnteresseerden in levensverhalen

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 176 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 6462 c-NUR 402-000 Verschijnt mei 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

39

Voorjaar 2018_p 39-43 opvoeding.indd 39

14-12-17 11:51


Levensverhalen

Biografieën van christenen

Marjory Bonar

Andrew Bonar als pastor

Dus, odit earum nulpa nonserci dolectius ut quam, nonsequisque eaquatemque destia deseque venisqui Herinneringen dagboekfragmenten quid modi aut am, en temporrum et aut facernam, site doluptaspis sint faccuptissed quidunt dolor sinciminte doAndrew lorerio iunt ut autatempos sedis eserisquid et quoditi Bonar ‘U orempore moet meer hebben danrest eenil hoop. Nu aut al kunt exero dercienit eos evenis aturiou wéten of uw naam als corepti atemporae vollaut numet geschreven staat inpla het boekveliquibere des levens vanverchil het Lam.’ Nuchterheid, pastor ium aspersped est, tem. Bea derumet officipsam et asim teerheid en godsvrucht gingen samen bij de Schotse predikant verunda debisciis sunt reiuntotas acea num aut ea voHerinneringen Andrew Bonar (1810-1892), vriendqui vannonsed McCheyne. Dit boek,en dagboeklorestion porenis eos mosapic een iditibusant, fragmenten eturzijn remperum Obistia in ea volluptin nihil door dochterfuga. Marjory samengesteld uitrepersoonlijke herinneriniducid quos magnitas aliquibusae doluptas ditio eaquagen, brieven en dagboekfragmenten, belicht Bonar vooral als mens tiunt, siminctaspis repudit eat. en Offi als cia herder vanpratus de kudde dieoffi hem toebetrouwd. seressit apiet qui cilitwas eumqui occus, ommopastoraat etus ventotae oditiur sundiciis atemporiti utat Niet alleen heeft Hetutlange van Bonar was zeer veelzijdig. volore elecupt aturibus, cus. hij unte de plattelandsgemeente van Collace gediend, maar ook een Pid quas delento etur si aut ut volore aut officatum eanieuw gestichte stadsgemeente in de achterstandswijk Finnieston rum rem et et esto culpa nem in ra dolorio tem. Iquianvandiae. Glasgow. Andisintum fugit mincidessum volupit, commolu ptaqui sollabo. Ut laut repudi cus maios volore, non restios et que repudi cum vellupta cone apienis eum, Doelgroep: Gemeenteleden en ambtsdragers vel moluptat omnis posse susdam dolliatem nos ad quo

Andrew Bonar als pastor

Promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen en tijdschriften Eerder verschenen: GIDS VOOR ZIEKEN- EN ROUWBEZOEK

Met een keur aan teksten laat de Schotse predikant Andrew A. Bonar (1810-1892) allereerst de Bijbel zelf spreken in deze gids voor zieken- en rouwbezoek. Het boek is niet alleen geschikt voor ambtsdragers, maar voor iedereen die met ziekte en lijden in de naaste omgeving wordt geconfronteerd. De auteur is vooral bekend door zijn biografie over tijdgenoot en collega Robert Murray M’Cheyne. Hij maakte ook de bekende verzameling brieven van Samuel Rutherford voor de druk gereed. Zelf was Bonar predikant in Collace (Pertshire) en Finnieston (Glasgow).

Zijn meditaties over offers en ambtsdragers, over rein en onrein nog wel actueel? Jawel! De auteur onderstreept in dit boek steeds wat het wil zeggen dat in Jezus Christus de oudtestamentische schaduwdienst volmaakt is vervuld. Bonar schreef zelf in zijn voorwoord: ‘In geen Bijbelboek is God zo vaak Zélf aan het woord als in Leviticus.’ De meditatieve Lessen uit Leviticus zijn door hun lengte heel goed geschikt voor dagelijkse lezing. De Schotse predikant Andrew A. Bonar (1810-1892) is vooral bekend door zijn biografie over tijdgenoot Robert Murray M’Cheyne. Zelf was Bonar predikant in Collace (Pertshire) en Finnieston (Glasgow). Hij maakte ook de bekende verzameling brieven van Samuel Rutherford voor de druk gereed.

TROOST voor zieken

ANDREW BONAR

M AR JO RY BONAR

Eerder gaf uitgeverij De Banier van Andrew Bonar uit: Lessen uit Leviticus (2011), Stromen van levend water (1992) en Eens een vreemd’ling – Uit het leven van ds. Robert Murray McCheyne (1999).

ANDREW BONAR

lessen uit Leviticus

Herinneringen en dagboekfragmenten

ANDREW BONAR

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 13,49

Andrew Alexander Bonar (1810-1892) was een Schotse predikant en auteur. Hij was een vriend van R.M. McCheyne, en schreef diens biografie.

TROOST voor zieken

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 94 0290 6219 c-NUR 402-010 Verschijnt februari 2018

MARJORY BONAR

‘Een krachtige bemoediging voor neerslachtige christenen en afgematte predikanten.’ (Evangelical Times)

lessen uit

Leviticus ANDREW BONAR

GIDS VOOR ZIEKEN- EN ROUWBEZOEK

Lessen uit leviticus-omslag.indd 1

3-10-2011 14:49:44

40

Voorjaar 2018_p 39-43 opvoeding.indd 40

14-12-17 11:51


Levensverhalen

Zendingsverhalen

Een origineel cadeauboekje met inhoud die tot nadenken stemt

Léonie Dieleman

Léonie Dieleman

t, dan is het wel e en draagt haar e skill lessen’ aan en.

De vrouw die zeven koeien waard was

ltuur levert ook . Léonie heeft in een verrassende, die in de spiegel

Spiegelverhalen uit Afrika met een lach en een traan Als er één werelddeel is, waar men elkaar graag verhalen vertelt, dan is het wel in Afrika. Léonie Dieleman werkt onder jongeren in Mozambique en draagt haar steentje bij aan deze verhalencultuur. Ze geeft zogenaamde ‘life skill lessen’ aan Afrikaanse jongeren en verpakt deze lessen in pakkende verhalen. Het leven van deze Nederlandse vrouw in een Afrikaanse cultuur levert ook nieuwe verhalen op: grappige verhalen en verdrietige verhalen. Léonie heeft in dit boekje de mooiste verhalen opgetekend. Het resultaat is een verrassende, leerzame en soms ook prikkelende leeservaring voor iedereen die in de spiegel van de Afrikaanse cultuur durft te kijken.

erkster actief in e scholen aldaar.

Léonie Dieleman

Spiegelverhalen uit Afrika met een lach en een traan

Doelgroep: Vrouwen en mannen met interesse voor andere culturen 20-11-17 15:57

Léonie Dieleman is sinds 2005 als jongerenwerkster actief in Mozambique. Ze geeft levenslessen op publieke scholen aldaar. Eerder was ze werkzaam in Brazilië.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 6240 c-NUR 402-020 Verschijnt april 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

41

Voorjaar 2018_p 39-43 opvoeding.indd 41

14-12-17 11:51


Handletter zelf je wenskaarten!

Wenskaarten

Wenskaarten om te handletteren en te versturen

Diversen

Linda Bikker

Linda Bikker

Linda Bikker (1979) woont in Gouda. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Tekenen is haar hobby en werk. Linda heeft diverse prentenboeken geschreven én getekend.

Wenskaarten om te handletteren en te versturen Handletteren en kleuren als vrijetijdsbesteding voor volwassenen is helemaal van nu. Na het succes van Handgeletterde kaarten met Bijbelteksten om te kleuren en te versturen en Handgeletterde kerstkaarten om te kleuren en te versturen van Linda Bikker is er nu een nieuwe uitgave met door haar geïllustreerde wenskaarten. Deze uitgave laat stap voor stap zien hoe je de kaarten zelf kunt voorzien van handlettering. De handgeletterde tekst en illustraties kunnen ingekleurd worden. Gedrukt op dik papier, met ringband. De kaarten kunnen gemakkelijk per stuk uit het boekje gehaald worden.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Creatieve volwassenen

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Kaarten met

Spreuken om te kleuren en te versturen Linda Bikker

Kaarten met bekende Psalmverzen om te kleuren en te versturen Linda Bikker

Kaarten met Bijbelteksten om te kleuren en te versturen

Linda Bikker

Linda Bikker

Linda Bikker

connie-Kleurboek_omslag-groenkader.indd 1

Linda Bikker

om te kleuren en te versturen

Kaarten met Spreuken om te kleuren en te versturen

om te kleuren en te versturen

Linda Bikker

Psalmverzen

Handgeletterde kaarten met Bijbelteksten

Kaarten met bekende

Kaarten met

Bijbelteksten

Linda Bikker

Eerder verschenen:

Handgeletterde kerstkaarten om te kleuren en te versturen

Uitvoering wire-O Formaat 21 x 14,8 cm Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 6622 c-NUR 013-002 Verschijnt februari 2018

02-02-15 16:41

42

Voorjaar 2018_p 39-43 opvoeding.indd 42

14-12-17 11:51


Diversen

Een blijvend populaire agenda

Agenda

Mattie de Bruine

Landschappen

Agenda 2019 Geïllustreerd door Matt ie de Bruine

Agenda 2019 Landschappen Dit jaar zijn landschappen het thema van de Mattie de Bruineagenda. Dat levert een sfeervolle agenda op, met een landelijk tintje. Mattie brengt met haar stijlvolle natuuraquarellen het bos-, strand- en weidelandschap tot leven. De agenda heeft veel notitieruimte en een liniaal die fungeert als bladwijzer. De agenda begint met de zondag als eerste dag van de week en vermeldt alle schoolvakanties.

Mattie de Bruine houdt van natuur. Dat is duidelijk terug te zien in haar werk. Jarenlang vulde zij de rubriek Naturel in Terdege. Deze agenda illustreert ze nu al voor de negentiende keer.

Doelgroep: Vrouwen, vooral populair bij abonnees van het RD en Terdege

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

agenda 2019 omslag let op calendarium.indd 1

29-11-17 13:30

Uitvoering wire-O Formaat 14 x 18 cm Omvang ca. 112 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 6202 c-NUR 011-010 Verschijnt juni 2018

43

Voorjaar 2018_p 39-43 opvoeding.indd 43

14-12-17 11:51


Fictie

Streek- en familieroman

Een spannend verhaal waarin ‘moed’ de kern van alles blijkt te zijn

Gabi de Ridder

Geef me moed

Tim Hordijk is blij met zijn baan als docent op de Bijbel-

Gabi de Ridder (1968) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft een voorliefde voor eigentijdse christelijke Doelgroep: Lezers van eensetting. goedeEerder roman in Nederlandse setting romans in een Nederlandse schreef zij Breng me thuis, dat zeer positief ontvangen werd.

Eerder verschenen:

thuis

Gabi de Ridder (1968) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft een voorliefde voor eigentijdse christelijke romans in een Nederlandse setting. Breng me thuis is haar eerste roman.

Gabi de Ridder

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,49

Een meeslepend verhaal over de kracht van geloof, hoop en liefde.

L

inda Boshoven neemt een moeilijke beslissing. Ze schrijft een brief aan de enige familie die haar dochtertje Ellie heeft, de rijke familie Van Heijningen. Zullen zij Ellie accepteren als dochter van hun overleden zoon Fabian? De brief ontketent een stroom aan gebeurtenissen. Linda maakt kennis met Christiaan, de tweelingbroer van Fabian, die haar koel en zakelijk tegemoet treedt. Ze ontdekt dat Marleen van Heijningen nog altijd treurt om het verlies van haar zoon, maar er met niemand over kan praten. En Fabians vader Hugo van Heijningen wantrouwt openlijk Linda’s motieven en is moeilijk benaderbaar. Linda’s komst brengt de herinneringen aan Fabian bij iedereen weer boven. De blik richten op de toekomst blijkt een illusie; het pijnlijke verleden dringt zich op. Te midden van dit alles raakt Linda in totale verwarring als ze Christiaan beter leert kennen. Hij lijkt veel meer op Fabian dan ze bij hun eerste kennismaking had kunnen inschatten. Maar voordat Linda en Christiaan zich naar elkaar durven uitspreken, komen Linda en Ellie in een onvoorziene situatie terecht …

Breng me

Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 416 pag. Verkoopprijs ca. € 18,95 ISBN 978 94 0290 6394 c-NUR 344-000 Verschijnt april 2018

thuis Breng me

Geef me oed

Gabi de Ridder

in Biesterlo. Maar hij treft zijn nieuwe woonplaats in Timschool Hordijk is blij met zijn baan als docent op de Bijbelschool in grote verwarring aan. Er is al enige tijd een brandstichter Biesterlo. Maar hij treft woonplaats grote verwarring actief, en de politie krijgtzijn hemnieuwe maar niet te pakken. Deinangst groeit.tijd Hoelang kan die pyromaan zijn gang nogpolitie krijgt aan.inErhetisdorp al enige een brandstichter actief, en de gaan? hem maar niet te pakken. De angst in het dorp groeit. Op de Bijbelschool komt Tim in contact met Esther. Zij beOp wijst de Bijbelschool Tim contactvan met hem een grote komt dienst bij hetinbewerken zijnEsther. lesmate-Zij bewijst professionele roept bewondering hem hemriaal. eenHaar grote dienst bijaanpak het bewerken van zijn bij lesmateriaal. Maar op. hij Maar zodra hij doet pogingen haar persoonlijk meer persoonlijk zodra pogingen om doet haarom meer te benaderen, te benaderen, houdt Esther hem op afstand. Waarom is het houdt op afstand. Waarom voorEsther haar zohem moeilijk om hem toe te laten is in het haar voor leven?haar zo moeilijk om Dan hembreekt toe te in haar leven? hetlaten moment aan dat er heel veel tegelijk gebeurt. brandweer krijgt een aan melding, neemt Esther ondergebeurt. De DanDe breekt het moment dat Tim er heel veel tegelijk zijn hoede en ongewild zijn ze samen getuige van een crubrandweer krijgt een melding, Tim neemt Esther onder zijn hoede ciale gebeurtenis. Geeft dit alles hen de moed om dichter bij en ongewild zijn ze samen getuige van een cruciale gebeurtenis. elkaar te komen? Geeft dit alles hen de moed om dichter bij elkaar te komen?

Geef me

Een spannend verhaal waarin ‘moed’ de kern van alles blijkt te zijn.

Gabi de Ridder (1968) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft een voorliefde voor eigentijdse christelijke romans in een Nederlandse setting. Eerder schreef zij Breng me thuis, dat zeer positief ontvangen werd.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Gabi de Ridder

Gabi de Ridder

44

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 44

14-12-17 12:43


Fictie

Historische roman

Een meeslepend verhaal over het verwerken van verdriet in het leven

Gerdien Nijland

Donker water

Donker water

Gerdien Nijland (1980) is getrouwd en moeder van drie zoons. Als kind schreef ze al veel verhalen. In 2015 verscheen de roman Zonder jou van haar hand. Gerdien betrekt graag het verleden bij haar verhalen.

Donker water

Gerdien Nijland

Sophie kan het verdriet niet aan. Ze weet maar één oplossing: weg van de plaats waar de herinneringen haar telkens teveel worden. Zodra zich een reden aandient, vlucht ze voor haar ouders, haar vrienden en haar huis. Op haar reis ontmoet ze Lenie. De oude vrouw ontvangt haar hartelijk. Hoewel ze Sophie lijkt te doorzien, vraagt ze nergens naar. Integendeel, ze vertelt Sophie uit haar eigen verleden. En haar verhaal is zó meeslepend, dat Sophie door Lenies woorden wordt meegenomen naar een wereld van lang geleden. Zonder dat Sophie het aanvankelijk in de gaten heeft, houdt het verleden haar een spiegel voor. Dat geeft een onverwachte wending. Maar maakt het ook een einde aan Sophies vlucht?

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Liefhebbers van romans waarin het verleden een belangrijke plaats inneemt

GERDIEN NIJLAND

Gerdien Nijland

Zonder jou

Eerder verschenen:

Feressequas is exceper aeperibus maioria volupti orempor eicit, es nulluptur a et volendam ium dessequi odi sint in repro blatis sunt porehenempe ente vel molumqu iatio. Nem quibusdae sam everoreseque nonsecero mintiam assunti andis sunt fugia providus sum repudaerum sandit ad maximus doluptia consecaborem volor maio optatquo cuptaquistin ni int, volor alignih iliquatus et auta qui velendi taerchitat. Ulluptatur apit qui quatistrum fuga. Namus dest, officienim ipsunt officabo. Nequam quam, odit incta de odit, untis exerferchil iume denis asimus ipiendi officimin comnit apitature, si sectia nonsequis exerovid et ipis simi, quodiscimos et imposape litaten ditaquae volupta solent, quist occabo. Itat. Faccull aboremp orepratum re dem quas de quae velitis eum ident eum as doloreius ut fugiatur mod quiae omnihitat ut accum con esene

GERDIEN NIJLAND

Zonder jou RO M A N

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 416 pag. Verkoopprijs ca. € 18,95 ISBN 978 94 0290 6318 c-NUR 342-000 Verschijnt maart 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

45

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 45

14-12-17 12:43


Fictie

Algemeen

Gestolen hart

Amanda Cabot

Amanda Cabot

Een roman om bij weg te dromen

De toekomst waar ze van droomde, is vervlogen. Maar misschien wacht haar iets beters …

Vanuit de verte lijkt Cimmaron Creek een idyllisch stadje in Texas. Maar als voormalige juf Lydia Crawford in 1880 de stoffige straten instapt, ontdekt ze een diepgewortelde wrok tegen noorderlingen zoals zij. Dat houdt Lydia echter niet tegen – alles zal goedkomen zodra ze weer verenigd zal zijn met haar verloofde. Deals toekomst waar dat ze van is vervlogen. Maar ze ontdekt hij droomde, verdwenen is en zijn zwangere vrouw achterMaar misschien wacht haar iets beters … gelaten heeft, weet Lydia niet wat ze moet doen. De knappe sheriff weet haar vertrouwen te winnen, maar kan ze wel iemand in deze stad anuit de verte lijkt Cimmaron Creek een idyllisch stadje vertrouwen geheimenjufdeLydia overhand lijken te hebben? in Texas. Maarwaar als voormalige Crawford in 1880

Gestolen hart

Amanda Cabot heeft diverse christelijke romans op haar naam staan. Ze is getrouwd en woont in Cheyenne, Wyoming.

V

Omvang ca. 352 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 4598 c-NUR 340-000 Verschijnt april 2018

Gestolen hart

de stoffige straten instapt, ontdekt ze een diepgewortelde wrok tegen noorderlingen zoals zij. Dat houdt Lydia echter Vertaald door Daniëlle Langerak. niet tegen – alles zal goedkomen zodra ze weer verenigd zal zijn met haar verloofde. Doelgroep: Vrouwen, Amerikaanse Maar als ze ontdekt dat hijliefhebbers verdwenen is van en zijn zwangere vertaalde romans vrouw achtergelaten heeft, weet Lydia niet wat ze moet doen. De knappe sheriff weet haar vertrouwen te winnen, maar kan ze wel iemand in deze stad vertrouwen waar geUitvoering paperback heimen de 14 overhand lijken te hebben? Formaat x 21 cm

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Amanda Cabot

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

46

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 46

14-12-17 12:43


aken en dan stig.

Onze eigen oorlog

d

Fictie

vertoont nder e is

n dan mpo op.

Maarten Brand

Onze eigen oorlog

Maarten Brand

eid. Zo et gezin. Wie kan

Oorlogs- en verzetsverhaal

Een aangrijpende novelle over een persoonlijke strijd in oorlogstijd

Maarten Brand

Onze eigen oorlog Wat is het grootste gevaar waar ik mee te maken heb? Ik ben minder bang voor Duitse soldaten dan voor onze eigen oorlog. Al is er nu een wapenstilstand. Soort van. Moeder is weg. En vader ging net bijna van zijn stokje. En ik? Hoe moet ze het redden? Vader is ziek en vertoont geheimzinnig gedrag. Haar zusje glipt telkens onder haar handen vandaan. Haar kleinste broertje is lastiger dan ooit. En moeder is weg … Toch neemt Mieke haar verantwoordelijkheid. Zo goed en kwaad als het lukt zorgt ze voor het gezin. Daarbij moet ze steeds op haar hoede zijn. Wie kan ze in vertrouwen nemen? Totdat ze een brief van moeder ontdekt. En dan volgen de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Zal deze strijd tot overwinning leiden? Doelgroep: Geïnteresseerden in fictie rond de Tweede Wereldoorlog

~ N O V E L L E ~

Maarten Brand (1981) werkt in het basisonderwijs. In 2010 begon hij met het schrijven van korte verhalen en boeken. Diverse titels staan inmiddels op zijn naam.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6493 c-NUR 337-000 Verschijnt april 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

47

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 47

14-12-17 12:43


Fictie 15+

Familieroman

Chaos

CHAOS

Mirjam Schippers

Een vlotte young adult roman mét inhoud

De zomervakantie is voorbij. Lynn Leeflang zit in havo 5 en bereidt zich voor op het examen. Haar beste vriendin, Nikki, is blijven zitten, maar buiten schooltijd zijn er nog genoeg momenten waarop ze elkaar ontmoeten. is verrast als Simon, een vakantieliefde, ineens DeLynn zomervakantie is voorbij. Lynn zit in havo 5 weer en bereidt zich contact zoekt. Ze besluit de relatie een kans te geven en voor op het examen. Haar beste vriendin, Nikki, is blijven zitten, geniet van de aandacht die Simon haar geeft. Maar er is maar buiten schooltijd zijn er nog genoeg momenten waarop ze ook een lastige kant: Simon praat niet veel over wat hem elkaar ontmoeten. Lynn is verrast als Simon, een vakantieliefde, bezighoudt en is soms onnavolgbaar in zijn gedrag. Toch weetweer Lynn contact zeker datzoekt. ze van Ze hem houdt.de Maar waarom ineens besluit relatie een kans te duurt dan zo ze haar die klasgenoot Maurits geven enhet geniet vanlang de tot aandacht Simon haar geeft. Maar vertelt dat ze een relatie heeft? En waarom kan ze niet er is ook een lastige kant: Simon is een echte binnenvetter en zo goed hebben als hij aandacht besteedt aan andere soms onnavolgbaar in zijnontstaat gedrag.een Toch weet Lynn meisjes? In Lynn’s hoofd complete chaos.zeker dat ze vanOok hem houdt. Maar waarom duurt het Met dan wie zo lang haar schoolprestaties lijden eronder. kan tot ze haar ze praten over haar vertelt dubbeledat gevoelens? wat moet ze klasgenoot Maurits ze een En relatie heeft? ermee?

Doelgroep:

Mirjam Schippers (1993) is docent Engels. Al sinds ze jong is, schrijft ze verhalen. In 2015 verscheen haar debuut bij uitgeverij JongerenDevanaf jaar een young adultBanier:15 De opdracht, roman. Dit boek is een vervolg op Lijmen, maar kan ook apart gelezen worden.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Eerder verschenen:

alles van. Sinds ze elkaar hebben leren kennen op de sportschool, staat hun leven op z’n kop. Na een tijdje weten ze zeker dat ze met elkaar verder willen. Maar er is één probleem: zij gelooft, hij niet. Lars probeert Jill tegemoet te komen, en gaat regelmatig met haar mee naar de kerk, ook al zegt het geloof hem zelf niet zo veel. Samen trotseren ze de problemen die hun relatie met zich meebrengt. De opdracht voor een presentatie bij het vak godsdienst zet alles in een ander licht. En Jill beseft maar half hoe belangrijk deze opdracht is...

Mirjam Schippers

DE OPDRACHT

Deze eigentijdse en indringende young adultroman is het debuut van Mirjam Schippers. Mirjam doet de lerarenopleiding Engels en schreef al op jonge leeftijd verhalen.

LIJMEN?

Mirjam Schippers

Mirjam Schippers (1993) is docent Engels op het Driestar College. Al sinds ze jong is, schrijft ze verhalen. In 2015 verscheen haar debuut bij uitgeverij De Banier: De opdracht, een young adultroman.

Verliefd zijn is leuk! Verliefd zijn is spannend! Jill en Lars weten er

DE OPDRACHT

Nikki Bakker zit in havo 4. Ze geniet van gezelligheid met klasgenoten en trekt veel op met haar beste vriendin Lynn. Dat ze sinds kort verkering heeft met Tim, de liefste en leukste jongen van de hele school, maakt haar helemaal gelukkig. Maar waarom voelt ze zich steeds zo moe en heeft ze steeds minder energie om leuke dingen te doen? Door Nikki’s vermoeidheid met onbekende oorzaak komen haar relaties op spanning te staan: Lynn begrijpt niet waarom ze het niet ziet zitten om samen naar school te fietsen of zomaar wat af te spreken. Maar vooral is Nikki bang om Tim te verliezen: hij zal toch wel een keer genoeg krijgen van een vriendin die altijd maar moe is? Pas als Nikki’s angst werkelijkheid wordt ontdekt ze dat er Eén is, Die wat gebroken is, weer heel kan maken. Is het niet te laat om kapotte relaties weer te lijmen?

mirjam schippers

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

mirjam schippers

LIJMEN?

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 196 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6257 c-NUR 285-010 Verschijnt april 2018

mirjam schippers

In Lynn’s hoofd ontstaat een complete chaos. Ook haar schoolprestaties lijden eronder. Met wie kan ze praten over haar dubbele gevoelens? En wat moet ze ermee?

CHAOS

Mirjam Schippers (1993) is docent Engels op het Driestar College. Al sinds ze jong is, schrijft ze verhalen.

mirjam schippers

48

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 48

14-12-17 12:43


Fictie 13-15 jaar

Algemeen

Prikkels

Prikkels

Een nieuwe meidenserie!

Heidi de Vries-Flier

Prikkels Deel 1 Summer girls

heidi de vries-flier

De tweeling Veerle en Renske geeft zich op voor een zomerkamp in Luxemburg. Veerle ziet het helemaal zitten en hoopt vooral dat er leuke jongens met het kamp meegaan. Maar Renske vraagt zich wanhopig af waar ze aan begonnen is. Omdat ze hooggevoelig is, ziet ze als een berg op tegen het kamp. Tijdens de vakantieweek voelt Renske zich een vreemde eend in de bijt en heeft ze moeite om alle prikkels te verwerken. Gelukkig kan ze goed opschieten met Mirjam en ook is het prettig dat de kampleiding begrip heeft voor haar situatie. Vooral Remco toont zich bezorgd om haar. Maar dan ontdekt Renske dat ze Remco meer dan leuk vindt. Juist die ontdekking zorgt voor nóg meer prikkels in haar hoofd. Remco heeft immers verkering …! Doelgroep: Meiden van 12 jaar en ouder Eerder verschenen:

r heidi de vries-flie

Heidi de Vries-Flier (1988) studeerde aan de pabo. Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze schreef als kind al vaak verhalen. Van haar hand verscheen ook de succesvolle meidenserie ‘Friends Forever’.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 184 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 6523 c-NUR 284-010 Verschijnt februari 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

49

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 49

14-12-17 12:43


13-15 jaar

Opnieuw een boek over de Tweede Wereldoorlog vanuit Duits perspectief

Oorlog

Jan van Reenen

De sirenes loeien ten teken dat het weer veilig is. Mensen stappen op en wachten geduldig in de rij tot ze de schuilkelder kunnen Berlijn, 1944. verlaten. Jakob bevindt zich in het hol van de leeuw. kijkt de mensen langs. Hij ziet de vuile vegen op hun wanVreemdJakob genoeg is Berlijn in Duitsland de veiligste stad voor gen. Maar dan verstijft hij. Daar staat iemand die hij kent! Iemand een Jood. Hitler gaat oorlog verliezen, maar de haat richting in het uniform vande de SS …

Joden blijft nog altijd groot. Jakob verblijft daarom opbevindt verschillende onderduikadressen. Berlijn, 1944. Jakob zich in het hol van de leeuw. genoeg is Berlijn deop veiligste Duitsland Maar alsVreemd de bombardementen Berlijnstad deinstad in eenvoor ruïne een Jood. Hitler gaat de oorlog verliezen, maar de haat richting veranderen, kan hij niet anders dan als zwerver overleven. Joden blijft nog altijd groot. Jakob verblijft daarom opbelandt verschillende onderduikadressen. Totdat hij in een schuilkelder en daar een schokkende Maar als de bombardementen op Berlijn de stad in een ruontmoeting heeft … Wordt dit zijn einde? ine veranderen, kan hij niet anders dan als zwerver overleven. Totdat hij in een schuilkelder belandt en daar een schokkende … vervolg Wordt ditop zijnDrie einde? Bommenontmoeting op Berlijn heeft is het Duitse vrienden, maar

Bommen op Berlijn

Bommen op Berlijn Bommen op Berlijn

Jan van Reenen schreef meer dan twintig romans en jeugdboeken. Geschiedenis heeft zijn bijzondere interesse.

Jan van Reenen

Bommen op

kan

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

ook zonder voorkennis gelezen worden. Bommen op Berlijn is het vervolg op Drie Duitse vrienden, maar kan ook zonder voorkennis gelezen worden.

Doelgroep: Jongens en meiden van 12 jaar en ouder

Drie Duitse vrienden Vader trekt een wenkbrauw op. ‘Wil Hermann wel bij de Hitlerjugend?’ ‘Jazeker’, knikt Hermann. ‘Waarom heb je het dan niet zelf gevraagd?’ Hermann kijkt naar de steentjes op de grond en geeft geen antwoord. Hij ziet dat vader zijn lippen op elkaar perst en weet nu al dat ze het niet voor elkaar zullen krijgen. ‘Mag het dan?’ vraagt hij. ‘Nee, hiervoor geef ik geen toestemming. Punt uit.’

Duitsland, 1938. Hitler heeft het land veel goeds gebracht. Daar is Hermann van overtuigd. Hij wil dus ook graag bij de Hitlerjugend, met zijn neef Otto. Maar daar is zijn vader het niet mee eens. Pas als vader wordt opgepakt, gaat hij overstag. Hermann wordt lid van de Hitlerjugend. Maar hoe moet hij nu omgaan met zijn Joodse vriend Jakob? De Führer vindt Joden ongeschikt om in Duitsland te wonen. Hermann laat op aanraden van Otto zijn vriend in de steek. Toch geeft hem dat geen rust. Zeker niet als hij ziet hoe in de Kristallnacht de winkel van Jakobs vader bruut wordt vernield. Heeft Hitler het echt bij het rechte eind?

Drie Duitse vrienden

JAN VAN REENEN

Jan van Reenen

Drie Duitse

JAN VAN REENEN

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 224 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 6301 c-NUR 284-060 Verschijnt maart 2018

Eerder verschenen:

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

50

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 50

14-12-17 12:43


nkele gt

Geesje Vogelaar

Geesje Vogelaar-van Mourik

p.

Ga mee op reboundkamp!

13-15 jaar

DWARS!

ee’. nis

Fictie

Dwars! Tienerboek over reboundkamp

! S R A W D elaar-van Geesje Vog

Mourik

Het stopwoord van de 15-jarige Sem is ‘geen idee’. Met zijn onverschillige houding roept hij ergernis op en het lijkt wel of hij altijd dwars wil liggen. Om aan zijn gedrag te werken, moet hij op reboundkamp. Sem en de andere deelnemers zijn beslist geen lieverdjes. Ze worden tijdens de kampweek in Duitsland flink gedrild. De begeleiders van de groep, de docenten Stok en Teeuw, zien geen enkele overtreding door de vingers. De hele groep krijgt straf als een van de deelnemers de fout in gaat. Sem heeft verschrikkelijk de balen van het kamp. Maar achter al het onverschillige gedrag gaat een jongen schuil die zoekt naar waardering en vriendschap. Is er iemand die hem ziet zoals hij werkelijk is?

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een bekende auteur van romans en kinderboeken. Ze begon al met schrijven als kind en heeft inmiddels tientallen titels op haar naam staan.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Jongens en meisjes van 12 jaar en ouder

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6226 c-NUR 284-010 Verschijnt april 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

51

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 51

14-12-17 12:43


10-12 jaar

Adri Burghout

Adri Burghout

Lifeliner 2 en de Friese eend deLifeliner Friese Deel 13en serie 2

10 JAAR EN OUDER

13

Lifeliner

en de Friese eend

eend

Lifeliner

Deel 13 Adri Burghout

Lifeliner

10 JAAR EN OUDER

4

traumahelikopter, de Lifeliner 2. Af en toe vliegt hij ook met de Lifeliner 3, van vliegbasis Volkel. Rob en zijn collega’s vliegen regelmatig uit om eerstehulp te verlenen bij ongelukken. Zo zijn ze aanwezig bij een ongeluk in Rijssen en Gorinchem en verlenen ze eerste-

Lifeliner 2 en het mysterie op Vliegbasis Volkel is het vierde deel in de Lifelinerserie. In dit deel lees je over de avonturen van oom Rob, zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. Ze maken spannende ogenblikken mee wanneer ze te maken krijgen met een gevaarlijke eenmansactie van een geheimzinnige man.

Timo, piloot op een traumahelikopter, een telefoontje. Een collega van Lifelinerstation 1 in Amsterdam heeft een auto-ongeluk

geroepen om mensen in noodsituaties te

gehad. Er is dringend een vervanger nodig.

redden. Spannend, maar mooi werk.

Omdat Timo ook ’s nachts mag vliegen,

Soms zijn er bijzondere gevallen. In korte

is hij de aangewezen persoon om het

tijd worden ze een paar keer opgeroepen

dan wordt er aangebeld bij de Lifelinerpost. Gemaskerde mannen dringen binnen en voor hij het weet, raakt Timo betrokken bij een gevaarlijk avontuur. De Lifeliner gaat op weg naar een zwaar bewaakte gevangenis … Dit is het vijfde deel in de Lifelinerserie, waarin je leest over de avonturen van Rob, zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. In dit deel wordt de reddingshelikopter niet alleen gebruikt om slachtoffers te vervoeren, maar ook gevaarlijke drugscriminelen.

Deel 6

Maar algauw blijken er op het station van Lifeliner 1 vreemde dingen te gebeuren. In de parkeerplaats van het ziekenhuis wordt een vrouw zomaar overvallen. En wie is de persoon die toegang weet te krijgen tot het dak van het VU-ziekenhuis, om de helikopter te saboteren? Als het team van Lifeliner een brief vindt met een bedreigende boodschap van een onbekende afzender, komt alles op scherp te staan. Opnieuw veel spanning, maar ook de nodige humor in dit zesde deel van de Lifelinerserie.

Een spannend verhaal dus, met ook de nodige humor.

Vanaf 10 jaar

Sabotage in de nacht

Amsterdamse team te komen versterken.

voor een drugsslachtoffer. Verpleegster Janine vindt dat er een vreemd luchtje zit aan die ongevallen. Er klopt iets niet. ‘Da’s werk voor de politie’, zegt Timo. Maar

Lifeliner

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Deel 3 Lifeliner 2 en de gekaapte luchtballon

Sabotage in de nacht Deel 5Tijdens zijn vakantie in Zwitserland krijgt

Samen met zijn teamgenoten gaat de jonge piloot Timo dagelijks op pad met

Adri Burghout

Deel 1 Lifeliner 2 vliegt te hulp Deel 2 Lifeliner 2 krijgt hulp

6

de traumahelikopter. Vaak komen ze als

Adri Burghout

en de Friese eend

Eerder verschenen:

10 JAAR EN OUDER

cocaïnebende

cocaïnebende Deel 4

Lifeliner

Sabotage in de nacht

begeeft? En wat heeft hij voor kwaad in de zin?

5

en de cocaïnebende

Op de vliegbasis in Volkel zijn ondertussen vreemde dingen aan de hand. Want wie is de mysterieuze figuur die zich ’s nachts zomaar op het terrein van de vliegbasis

en het mysterie op Vliegbasis Volkel

hulp bij een vliegtuigongeluk bij Schiphol.

Lifeliner

Rob, de oom van Timo, is piloot van een

Adri Burghout

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

Tijdens een inzet ziet Timo vanuit de lucht een Tijdens een inzet ziet Timo vanuit de lucht vreemde verkleuring in ineen een vreemde verkleuring eenmaïsveld. maïsveld. Daar wil hij hij meer van weten. Maar hoe? meerDaar vanwilweten. Maar hoe? Nadat hij bijna een Nadat hij bijna een aanvaring heeft met aanvaring heeft met een buizerd een buizerd krijgt hij ineens een goed krijgt hij een dee. In zijn vrije tijd gaat hij op onderzoek uit. idee. In zijn vrije tijd gaat hij op onderzoek uit. Er zijn echter meer merkwaardige zaken die zich in de omgeving van Timo afspelen. Er zijn echter meer merkwaardige zaken die zich Wat is er met de drone van kennis Roel gebeurd? En wat zit er in de groencontainer in stukjes de omgeving vanpuzzel Timo afspelen. van de achterburen? Het lijken allemaal van een grote te zijn, maar Wat is er met Timo weet er geen raad mee. Zal hij de de politie inlichten? Timo twijfelt drone van kennis Roel…gebeurd? En wat zit er in de groencontainer van de achterburen? Timo Dit is deel 13 in de serie Lifeliner 2. Het verhaal zal lezers weer veel avontuur en spanweet er geen raad mee. Zal hij de politie inlichten? ning opleveren!

Vanaf 10 jaar

Lifeliner dl6 Sabotage_omslag.indd 1

2_CS4_Lifeliner dl5 omslag def.indd 1

7 Brute chantage

Tijdens een van zijn vluchten in de traumahelikopter van Lifeliner 2 komt Timo in aanraking met Alessandro. Timo kan op dat moment niet bedenken dat hij later een rol speelt bij de afrekening tussen voor Alessandro ‘bekende’ criminelen. Opnieuw veel spanning in het zevende deel van de Lifelinerserie.

Deel 7 Als Kees Wensink midden in de nacht naar het toilet gaat, hoort hij buiten een auto afremmen. Hij schuift nieuwsgierig de gordijnen opzij en ziet bij de pinautomaat aan de overzijde van de straat een auto stoppen. Juist als hij zich wil omkeren, valt hem op dat de twee mannen bij de automaat een bivakmuts dragen. Voordat hij beseft wat de mannen aan het doen zijn, klinkt er een daverende knal. Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon komen op hetzelfde moment terug van een bruiloft. Zij raken ongewild betrokken bij deze plofkraak en alle spannende en gevaarlijke gevolgen daarvan …

Lifeliner dl8-plofkraak met gevolgen_omslag.indd 1

Lifeliner dl7 Brute chantage_omslag.indd 1

ullut am illabo. Nemquam, corererumque peruntur, consedi volent mi, aut quo

ipis molorunt volent que parchicia dolupta alit veritio nserrum core dolut iderferum

Vanaf 10 jaar

10 JAAR EN OUDER

11

Incias dolecea exceri verovitenda dunt volorro vitatatio te mos resti ab iscipienihil imodit aceperum sitis ipis estorer chiciur sae debis quam fuga. Itas et eiur, ium et doluptaque voloreptus ari cusdae nate cus alitaque ommolorporis sin repe mo te quos a aut optatiation re rem eos solupta tiasitiossi aspiciis esed ut fugit eium, si to il incit vita dusam, iligenienis mod quid unt latem dolor molore pa volent, sectiorio es dem ra sedi reiundit laccum qui dus dolor ad quati vel ist, qui omnis as mod es et volupta turianis de laci bea etusantia doluptaquam volum ipsaeptaerum que posa et maxim autem dollenem. Neque non eati conectem imaxima ximaxime labor re soluptatae por sum cus sunt, alibea et alicima gnihillab imolori onsequatem rem audam int reptatem nem dolores aspit quunt enis sinveli cimagni scilicid maximil lati-

10 JAAR EN OUDER

12

en de Cobrahandel

en de Cobrahandel

Deel 10

Adri Burghout

Lifeliner

en een aanslag?

en een aanslag Deel 11

Nathan logeert in de kerstvakantie bij zijn opa en oma. Hij mag elke dag de hond van de buren uitlaten. Tijdens die dagelijkse wandeling ziet hij op zeker moment voor z’n ogen een ongeluk gebeuren. Welke rol speelt de geheimzinnige doos daar-

Lifeliner Deel 12

bij? Het laat Nathan niet meer los.

nullabo. Et et eum audi doloreh entiis apiscias etusa vellupt atumet ditio etur, aliqui

Lifelinerpiloot Timo wordt met de traumahelikopter opgeroepen voor het ongeluk. Daar leert hij Nathan kennen. Ook hij vraagt zich af wat de doos en het ongeluk met elkaar te maken hebben. Als er meer bekend wordt over de inhoud van de doos, gaat Timo beseffen dat er iets niet in de haak is … Deel 11 in de serie ‘Lifeliner 2’ bezorgt de lezer opnieuw veel spanning en leesplezier!

am quam, omnimporest esedita spitas et ese

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

sum volorisqui sandignate ped e

Vanaf 10 jaar

van een bruiloft. Zij raken ongewild betrokken bij deze plofkraak en alle spannende en gevaarlijke gevolgen daarvan …

Adri Burghout

Lifeliner

laccabo riorument qui ommoluptatur sundest harume pe ipsam quia inum volorem

Adri Burghout

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

coriam re porianienim que rae lab id magnima gnimus vel maio earum doluptaqui

een daverende knal. Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon komen op hetzelfde moment terug

Deel 9

en een aanslag

cipis repero il mi, si tenecte descipidesti consect atempora volluptatet ea inis cullores int erorrovit aut plaboreicium dellaudandam dolesci taspelitia dolum, nobis am, nes

een bivakmuts dragen. Voordat hij beseft wat de mannen aan het doen zijn, klinkt er

6-12-2012 11:21:48

en de Cobrahandel

esequi nos ma non rehenis anti tet et aut lantibus vello es sitatem quassi non nimincias ditiass itatem repellaborro ipsam vid que suntem re, optus, consequam aut offi-

Een vreemd vliegend object

doluptature est, sume reiur, tectur? Ationes molorest apideres ra con re re, sum ant quiandi nus doluptamus nus, accabor

dijnen opzij en ziet bij de pinautomaat aan de overzijde van de straat een auto stop-

21-2-2012 10:35:46

Een vreemd vliegend object

molest, comnimo lestemos dolupicia quam rehentio optas maio is ati simusam

het toilet gaat, hoort hij buiten een auto afremmen. Hij schuift nieuwsgierig de gor-

Lifeliner

ressit, istis rese nobis nonsedi conse prest, cus doluptatet am, occupta sundam net

Als Kees Wensink midden in de nacht naar

Lifeliner

Natendant prestiost, ommoste turepraepre, ernament ea veriae. Sae volupitium

Lifeliner

Een vreemd vliegend object

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 6,99

Een bizarre crash

Een bizarre crash

Deel 8

pen. Juist als hij zich wil omkeren, valt hem op dat de twee mannen bij de automaat

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

10

9

Een plofkraak met gevolgen

Lifeliner

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

10 JAAR EN OUDER

Adri Burghout

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Een plofkraak met gevolgen

Brute chantage

Adri Burghout

Lifeliner

Een bizarre crash

zaakje, blijkt dat minder gemakkelijk dan gedacht …

8

Lifeliner

pen. Alessandro gaat in op dit verzoek, maar als hij na een tijdje wil stoppen met dit

10 JAAR EN OUDER

Een plofkraak met gevolgen

in contact met Armand en Danny. Zij vragen hem om in auto’s die naar het buitenland gaan een pakketje drugs te verstop-

Lifeliner

Lifeliner

haar Ferrari F 340 Spider. Tijdens een van zijn ritjes komt Alessandro

Brute chantage

Adri Burghout

Italië. Hoewel zijn moeder niet wil dat hij te veel verwend wordt, mag hij wel toeren in

Lifeliner

Alessandro is een rijkeluiszoontje. Zijn vader exporteert exclusieve auto’s naar

11-4-2011 12:36:51

13-4-2010 10:28:45

Adri Burghout

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Doelgroep: jongens (en meiden) van 10 jaar en ouder Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 94 0290 6486 c-NUR 283-010 Verschijnt april 2018

Adri Burghout is fulltime illustrator. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken. Voor De Banier schrijft hij drie succesvolle series: De avonturen van Tim en Tor, Lifeliner 2 en Douwe en Dano.

Wat is dat toch, die Friese eend, die Timo ontdekt …?

Algemeen

52

Voorjaar 2018_p 44-52 jeugd.indd 52

14-12-17 12:44


Fictie 7-9 jaar

8 JAAR EN OUDER

e speel-

win ik.

t van ht op siert, hij gaat veredacht. plan erzingt hij ngmeer. nen nnen?

Janny den Besten

Janny den Besten

Hiep hoi, Koningsdag!

Hiep hoi, Koningsdag!

Deel 4 serie Jens en Jolien

Janny den Besten is getrouwd en heeft twee zoons. Ze werkt in het basisonderwijs. Eerder verschenen van haar hand verschillende titels voor volwassenen. Met het boek 1 april won zij dit jaar de Eigenwijsprijs.

In de klas van Jens en Jolien gaat een Oranjeproject van start. Het project wordt afgesloten met een optocht op Koningsdag. Wie zijn fiets of skelter het mooist versiert, wint een prijs! Jens ziet het al helemaal voor zich: hij gaat een Canadese legerjeep maken, en zelf wil hij zich verkleden als soldaat. Maar dat is niet zo simpel als gedacht. Het pak is veel te duur en mama is helaas niet van plan om het zomaar te kopen. Jens moet dus zelf iets verzinnen om het geld bij elkaar te krijgen. Samen met Jolien bedenkt hij een plan. Zou het genoeg geld opleveren om het pak te kunnen kopen? En … zou het Jens lukken om de prijs te winnen? Met illustraties van Marijke Duff hauss.

Janny den Besten

tisch won de

Hiep hoi, Koningsdag!

raag en

De auteur won de Eigenwijsprijs met deze humoristische én leerzame serie!

Algemeen

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Kinderen vanaf 7 jaar, AVI E5, CLIB 5 Eerder verschenen: 8 JAAR EN OUDER

hoor!’ Nu moeten Jens en Jolien er zelf ook één ne-

trapt Jolien tegen een steentje in de brandgang. Het ketst tegen de schuur van buurvrouw Prietkamp. Meteen staat Jolien stil. O nee, daar is dat geluid weer. Jens kijkt achterom. ‘Wat is er?’

Voor Jens blijft er maar één over … De meester lacht.

‘Spriet? Zit je daar nog steeds mee?’

‘Om met mij een mop uit te halen, moet je vroeger

Jolien knikt. ‘Ja, ik weet niet.’

opstaan!’

‘Nou, kom op! Dan moet je gewoon gaan kijken!’

Een vlot en humoristisch geschreven verhaal, waarin je ook dingen over het kerstfeest te weten komt die je vast nog niet wist!

Vanaf 8 jaar

8 JAAR EN OUDER

Kerst in de Tjalkstraat

Jens gaat op zijn knieën voor zijn nachtkastje zitten. Voorzichtig trekt hij het deurtje open. Het is donker binnenin. En het ruikt een beetje vreemd. Jolien buigt zich voorover. ‘Kom dan!’ roept Jens zachtjes. Er klinkt geritsel. Even later houdt hij een lichtbruin bolletje in zijn hand. ‘Dit is Wollie. Mooi, hè?’ Trots laat hij de hamster aan Jolien zien. ‘Ah!’ Jolien aait met haar vinger over zijn rugje. Ze legt haar wang tegen zijn vacht. ‘Wat is-ie zacht! Net een bolletje wol!’ Het is bijna dierendag. Iedereen in de klas kijkt ernaar uit, behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar buren in de Tjalkstraat een dier te lenen, maar dat mislukt. Dan besluit Jens om stiekem zelf een hamster te kopen. Zou dierendag nu toch een feestje worden? Opnieuw een vlot en humoristisch geschreven verhaal in de serie ‘Jens en Jolien’. Door het opstel van Jolien kom je ook allerlei dingen over dierendag te weten.

Vanaf 8 jaar

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

Het is kerstvakantie. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor Kerst, maar Jens en Jolien vervelen zich. Mama zegt: ‘Ga iets nuttigs doen.’ De tweeling helpt daarom de bewoners van de Tjalkstraat: buurvrouw Jonker, meneer De Groot, buurman Landgraaf, mevrouw Rodenburg, meneer Broekhuizen … maar die rare buurvrouw Prietkamp slaan ze liever over. Dan hoort Jolien een vreemd geluid in de schuur van ‘Spriet’. Zal ze vlug voorbijlopen, of …?

Janny den Besten

Een vlot geschreven, humoristisch verhaal waarin je ook leert waar de traditie van grapjesdag op 1 april vandaan komt.

Janny den Besten

brief ratis) les ok een (g o is en k e o om zelf e Bij dit b er wijzers d n o r o la o k v een s . g e m aa k t aien met ra d te t c je Oranjepro

huis lopen.

‘En ik verscheur dat papier met al die nut-ti-ge dingen.’Boos

Met een wit gezicht wijst Jolien naar de schuur.

Jens en Jolien zijn een vrolijk stel. Ze halen niet alleen graag een grap uit, maar gaan ook op zoek naar een man voor hun tante Sandra. Dat ‘PlanManSan’ loopt iets anders dan ze zelf gedacht hadden. Intussen is Jolien druk bezig met het voorbereiden van haar spreekbeurt. Die gaat over … 1 april!

Met illustraties van Marijke Duffhauss

1 april!

men. Snel pakt Jolien de laatste goede schuimzoen.

Janny den Besten

Doei dierendag!

de schuimzoenen. Hij kijkt scherp naar Jolien. Dan glimlacht hij en pakt de achterste. ‘Hartelijk bedankt

Kerst in de Tjalkstraat

meester natuurlijk niet … Zijn grote hand gaat naar

1 april!

de doos, zodat die ene schuimzoen precies voor de meester ligt. Er zit scheerschuim in, maar dat weet de

8 JAAR EN OUDER

tekst: Janny den Besten illustraties: Marijke Duffhauss ‘Ik ga nooit meer mensen helpen’, zegt Jens als ze naar

‘Alstublieft meester, een schuimzoen!’ Jolien draait

Janny den Besten

Doei dierendag! Met illustraties van Marijke Duffhauss

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 124 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 6363 c-NUR 282-010 Verschijnt maart 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,99

53

Voorjaar 2018_p 53-56 kinderen.indd 53

14-12-17 12:54


Fictie 4-6 jaar

Een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers

Algemeen

vanaf 6 jaar

Linda Bikker

Suus en Sem maken een tent

6 JAAR EN OUDER Suu

Suus verveelt zich. Suus verveelt zich. zegt mam. ‘Hier heb ik een lap. ‘Kijk’, zegt mam. ‘Hier heb‘Kijk’, ik een lap. Kun je daar iets mee?’ Kun je daar iets mee?’ Suus heeft een leuk idee. Suus heeft een leuk idee. Samen met Sem maakt ze een tent. Samen met Sem maakt ze een tent. Maar dan begint het te regenen. Maar dan begint het te regenen. Is het nu uit met de pret? Is het nu uit met de pret? Suus en Sem maken een tent is een

Doelgroep: Jongens en meisjes vanaf 6 jaar, AVI E3, CLIB 3 vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

vanaf 6 jaar

6 JAAR EN OUDER

Suus is jarig.

Ze wil liever geld.

Want Suus spaart munten.

Met munten kun je leuke dingen kopen!

En … met munten kun je andere kinderen helpen.

Suus en Sem gaan sparen is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

Suus en Sem sparen_omslag_def_coolvetica.indd 1

Suus en Sem gaan naar de markt. De man van het brood geeft een kleurplaat. Wie wint, krijgt een prijs.

Suus kleurt haar plaat heel netjes. Ze denkt dat ze wint!

Of is die van Sem mooier?

Maar dan pakt Ben de plaat van Suus. Suus huilt. Nu kan ze niet meer winnen! Of toch wel?

Suus en Sem gaan kleuren is een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar

vanaf 6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er in de doos? Suus Li n d a

6 JAAR EN OUDER Suu

s en Sem

en Sem

Bikk

er

gaan kleuren

Suus

Li n d a

Bikk

er

en Sem

Linda Bikker (1979) woont in Gouda. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Tekenen is haar hobby en werk. Linda heeft diverse prentenboeken geschreven én getekend.

maken een tent

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Geesje Vogelaar-van Mourik Linda Bikker

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

s en Sem

Geesje Vogelaar-van Mourik Linda Bikker

Vanaf 6 jaar

Suu

Suus Wat en zit Sem er ingaan de sparen doos

Ze viert feest met Roos, Jop, Saar en Sem. Suus vraagt geen pakjes.

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Linda Bikker

Suus Wat en zit Sem er ingaan de kleuren doos

Uitvoering gebonden Full colour Eerder verschenen: Formaat 14,8 x 21,5 cm Wat zit er Omvang ca. 32 pag. Wat Vanaf zit er 6 jaar in de doos? inWatdezitdoos?er in de doos? Suus Verkoopprijs ca. € 9,95 en Sem gaan sparen ISBN 978 94 0290 6417 c-NUR 282-010 Verschijnt april 2018

Mourik Linda Bikker Suus en Sem maken een tent Geesje Vogelaar-van

Deel 3 serie Suus en Sem

s en Sem

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

2-6-2014 11:41:08

54

Voorjaar 2018_p 53-56 kinderen.indd 54

14-12-17 12:54


7-9 jaar

vanaf 6 jaar

Algemeen

Maarten Brand

Eetje wil over

E E TJ E

e n de k raa i

Een nieuw avontuur van Eetje!

Maarten Brand

Maarten Brand (1981) werkt in het basisonderwijs. In 2010 begon hij met het schrijven van korte verhalen en boeken. Diverse titels staan inmiddels op zijn naam.

Eetje en de kraai Deel 2 serie Eetje Kra-kra-kra … Pok-pok-pok. Eetje vliegt naar buiten. Jim holt achter hem aan. Dan zien ze hem. Een grote zwarte vogel. Eetje is boos op de kraai. De vogel maakt alles vies. Maar Eetje heeft een goed idee …

raai. De

s. Maar

Een spannend verhaal voor beginnende lezers.

idee …

Promotie: • Advertenties in tijdschriften

Met illustraties van Ingrid ter Koele.

al voor

Maarten Brand

Doelgroep: Kinderen vanaf 6 jaar die zelf kunnen lezen, AVI E3, CLIB 3

Eerder verschenen: vanaf 6 jaar

jij over gaat’, zegt Jim.

Eetje wil over

‘Ik maak een plan zodat ‘Huh?’ zegt Eetje. Hij naar groep 4?

Maarten Brand

E E TJ E

Wi L O V E R

Dat kan toch niet als je zo slecht leest?

Eetje wil graag naar groep 4. Maar zijn rapport is niet goed. Dan komt zijn vriend Jim met een plan …

Met illustraties van Ingrid ter Koele

Maarten Brand

Een spannend verhaal voor beginnende lezers.

6 jaar en ouder

Met illustraties van Ingrid ter Koele

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 6424 c-NUR 282-010 Verschijnt maart 2018 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

55

Voorjaar 2018_p 53-56 kinderen.indd 55

14-12-17 12:54


Jeugd

Herkenbare en gezellige voorleesverhalen, rijk geïllustreerd!

Voorleesboek

Michiel Bakker

4 JAAR EN OUDER

Geitenkeutels voor opa Ruth en Ruben krijgen een logé: Lotta, een meisje uit Duitsland. Het is een beetje lastig dat ze een andere taal spreekt, maar algauw heeft Lotta het erg naar een geitenboerderij, ze maken een fietstocht die in het water valt (of toch niet …!) Lotta mag ook mee

Ruth en Rubenopkrijgen Lotta, eenDaar meisje uitze op vakantieeen naarlogé: Katwijk aan Zee. spelen Duitsland. Hethet is strand een beetje lastig dat taal en zwemmen ze inze deeen zee. andere De vakantie voorbij. dan is het het jammer genoeg spreekt, maar vliegt algauw heeftEnLotta erg naar haar ook zin.tijd Samen Ruth Ruben omeen afscheid te nemen van hun beleven ze vanvoor alles: zeenbezoeken geitenboerderij, ze maDuitse vriendinnetje. ken een fietstocht die in het water valt (of toch niet …!) Lotta mag ook mee op vakantie naar Katwijk aan Zee. Daar spelen ze op het strand en zwemmen ze in de zee. De vakantie vliegt voorbij. En dan is het jammer genoeg ook tijd voor Ruth en Ruben om afscheid te nemen van hun Duitse vriendinnetje. Marijke Duff hauss maakte kleurige illustraties bij dit boek. Geitenkeutels voor opa is het derde en laatste deel in een serie met gezellige voorleesverhalen over Ruth en

Doelgroep: Kinderen van 4 jaar en ouder Ruben, geschreven voor kinderen vanaf 4 jaar.

Promotie: • Advertenties in tijdschriften Eerder verschenen: 4 JAAR EN OUDER

4 JAAR EN OUDER

Ruth en haar vriendinnetje Lisa hebben in de woonkijkt nieuwsgierig naar binnen. ‘Hoi Ruben’, zegt

Ruth en Ruben hebben vakantie. Samen met papa en mama gaan ze naar Katwijk aan Zee. Daar is van alles

Ruth. ‘Kom je op bezoek? Dan ben jij de buurman!’

Zomerse avonturen van Ruth en Ruben

Dat wil Ruben wel en hij kruipt er ook bij. Intussen gaat mama chips voor de kinderen pakken, dan kunnen ze die lekker opeten in hun huisje. Maar dan … ‘Ooooh, help!’ horen ze ineens. ‘Een muis!’ roept mama. ‘Er zit een muis in de kelder!’

Muis in huis!

Houd de dief!

kamer een huisje gemaakt onder de tafel. Ruben

tekst: Michiel Bakker illustraties: Marijke Duffhauss

Muis in huis! Avonturen van Ruth en Ruben

te beleven: Ruth en Ruben gaan springen in de golven, een zandkasteel bouwen, vliegtuigen kijken en nog veel meer. Er is zelfs een meeuw die Ruths ijsje wil opeten. Aan het eind van de vakantie weten Ruth en Ruben het zeker: ze willen nog lang niet naar huis!

Marijke Duffhauss maakte kleurige illustraties bij dit boek.

tekst: Michiel Bakker illustraties: Marijke Duffhauss

In deze vrolijke voorleesverhalen beleven Ruth en Ruben van alles. Ze mogen appels plukken in de boomgaard en schaatsen in de stad. Wanneer ze op bezoek zijn geweest in de brandweerkazerne, gaan ze thuis in de tuin brandweertje spelen met de tuinslang. Maar precies op het moment dat ze tegen de tuindeur spuiten, gaat die open … Marijke Duffhauss maakte aansprekende illustraties bij elk verhaal.

Michiel Bakker

Houd de dief! is een boek met gezellige en herkenbare voorleesverhalen voor kinderen vanaf 4 jaar.

Michiel Bakker

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

Avonturen van Ruth en Ruben

Houd de dief!

Uitvoering gebonden Marijke Duffhauss maakte kleurige illustraties bij dit boek. Full colour Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 80 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 90 8718 0461 c-NUR 281-020 Verschijnt maart 2018

Geitenkeutels voor opa Michiel Bakker

haar zin. Samen beleven ze van alles: ze bezoeken

Deel 3 serie Ruth en Ruben

Geitenkeutels voor opa

Michiel Bakker (1969) is journalist bij het Reformatorisch Dagblad. Gebeurtenissen in zijn eigen gezin vormen mede de inspiratie voor zijn boeken.

tekst: Michiel Bakker illustraties: Marijke Duffhauss

Houd de dief_def_omslag.indd 1

13-3-2014 9:15:25

56

Voorjaar 2018_p 53-56 kinderen.indd 56

14-12-17 12:55


Herdrukken Herziene herdruk

getrokken

W. B. Kranendonk

Op 30 mei 1942 werd de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort een zelfstandige gemeente. Wat er sindsdien in deze kerk is gebeurd, wordt beschreven in dit boek dat verschijnt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gemeente. Het boek laat zien dat de Heere, ondanks alle menselijke tekorten, in Amersfoort heeft willen wonen en werken. De gemeente kwam eerst samen in een kleine kerk aan de Stovestraat. Als gevolg van gestage groei ontstond begin jaren zestig behoefte aan een grotere vergaderplaats. Die werd gevonden aan de Zuidsingel. Na twintig jaar kon na veel tegenstand een nieuwe kerk worden gebouwd aan de Waterdaal. Mede door een ruim aanbod van scholen op reformatorische grondslag was er in de loop der jaren sprake van een forse groei van het ledental. Momenteel telt de gemeente ongeveer 1450 (doop)leden. Drie predikanten dienden Amersfoort. Opmerkelijk is dat zeven dienaren des Woords in Amersfoort lid zijn geweest. Van hen is in dit boek een levensschets en een meditatie opgenomen.

Van kramp naar kracht

WIJ GEDENKEN Je kunt niet alleen kramp in je spieren hebben maar ook in je denken. Allerlei oorzaken kunnen er zijn voor het feit dat je UWER WELDADIGHEID vastloopt. In je denken, je relatie of op het werk. Is het mogelijk uit de kramp te geraken en die misschien zelfs om te zetten in kracht? Gereformeerde Gemeente Amersfoort 1942 – 2017

In dit boekje wordt wat verder ingezoomd op waar de verkramping vandaan kan komen. En hoe je er af kunt komen. Door de kramp te accepteren en langzaam te leren je ‘denkspieren’ te ontspannen.

Van kramp naar kracht

CHRISTUS

Gereformeerde Gemeente Amersfoort 1942 – 2017

Wij gedenken De arme twijfelende christenUwer tot weldadigheid

Wij gedenken Uwer weldadigheid

et qui officilit eumqui occus, itiur sundiciis atemporiti utat us, cus. ut ut volore aut officatum eaem in ra dolorio tem. Iquianncidessum volupit, commolu pudi cus maios volore, non vellupta cone apienis eum, susdam dolliatem nos ad quo

De arme twijfelende christen

pa nonserci dolectius ut quam, nonserci dolectius ut quam, emque destia deseque venisqui ue destia deseque venisqui porrum et facernam, aut facernam, rum et aut site site do- dosed quidunt dolor sinciminte quidunt dolor sinciminte do- dompos sedis eserisquid et quoditi s sedis eserisquid et quoditi enit il eos evenis aut aturio rest rest il eos evenis aut aturio vollaut veliquibere numet verchil aut veliquibere numet verchil derumet officipsam et asim a. Bea derumet officipsam et asim reiuntotas autvoea vountotas aceaacea numnum aut ea mosapic iditibusant, nonsed apic iditibusant, qui qui nonsed Obistia in volluptin ea volluptin re nihil stia in ea re nihil aliquibusae doluptas eaquauibusae doluptas ditioditio eaquaudit eat. eat.

Reeds verschenen

Wim van Egdom, redacteur bij het Reformatorisch Dagblad, wil de lezer iets meer vertellen over dit onderwerp dat ook het thema is van de RD-Mannendagen in 2017. Voor vrouwen zal het geschrevene trouwens zeker niet minder herkenbaar zijn dan voor mannen.

Van

kramp naar kracht

Wim van Egdom

Thomas Hooker

Thomas Hooker

9 789402 906660

W. B. Kranendonk

Thomas Hooker

Wim van Egdom

Van kramp naar kracht-omslag-2.indd 1

03-11-17 16:12

W.B. Kranendonk

Wim van Egdom

Wij gedenken Uwer weldadigheid

Van kramp naar kracht

Op 30 mei 1942 werd de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort een zelfstandige gemeente. Wat er sindsdien in deze kerk is gebeurd, wordt beschreven in dit boek dat verschijnt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gemeente. Het boek laat zien dat de Heere, ondanks alle menselijke tekorten, in Amersfoort heeft willen wonen en werken.

Allerlei oorzaken kunnen er zijn voor het feit dat je vastloopt. In je denken, je relatie of op het werk. Is het mogelijk uit de kramp te geraken en die misschien zelfs om te zetten in kracht? In dit boekje wordt wat verder ingezoomd op waar de verkramping vandaan kan komen. En hoe je er af kunt komen.

Uitvoering gebonden Formaat 17 x 24 cm Omvang 480 pag. Verkoopprijs € 32,50 ISBN 978 94 0290 6660 c-NUR 704-000

Uitvoering paperback Formaat 11 x 16 cm Omvang 110 pag. Verkoopprijs € 4,95 ISBN 978 90 8718 0447 c-NUR 711-000

23-11-17 16:41

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken De Engelse puritein Thomas Hooker (1586-1647) geeft aangevochten en bestreden zielen onderwijs in de weg der zaligheid. Met grote bewogenheid en ernst geeft hij bekommerde zielen raad en troost. Hij wijst de lezer op de beloften uit Gods Woord en de noodzaak van een leven door het geloof. Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 14,90 ISBN 978 94 0290 6271 c-NUR 711-001 Verschijnt februari 2018

Voorjaar 2018_p 57-59-herdrukken.indd 57

57

14-12-17 14:03


«

Drs. J.P. Proos (docent godsdienst) en drs. A. van den Oever (docent geschiedenis), beiden werkzaam bij Driestar Educatief, leverden eveneens een inhoudelijke bijdrage aan deze uitgave. Steven Middelkoop (1986) werkt als senior jeugdwerkadviseur bij de HHJO en studeert theologie. Hij studeerde aan de pabo, deed ervaring op als leidinggevende van een zondagsschool en werkte als leerkracht in het basisonderwijs.

vertellen ____ Vertellen op school en in de kerk

J

Te di omnim lam eaturia qui dolupta tusantion nonseque volore, quam quasi alit es et doluptatur as elentiorio. Apitaquiatas quam es eum faci sapisqui utem volum dolorep erioritio cuptis eumquam dita et poratat enisit explab incture officto es estessi rendam fugiationsed maios incipsa illuptas exerorepedit ut velliam facculpa ducia duscien istium et ratur re que pos et iunt la dolorit, qui corempore offictusdam que vente as consequis core corro evel ium re dissuntior rerisquam hiliquuntur, solupta tempore mperum facessi tatusda entur rerro deleser ionempore volum quat. Faceaquis re offici optat et alicid que occupta tiatquam fuga. Itatium experum quiae laboreh enisquas pel ius, excero endit labo. Cat invent optur? El int deniandam estore, ullibusae dolupta tempor audi rem quiatur seruptatis ut eos volupta conseribus eatus, aut aut doluptur alit, ut que volectem dolum, ommo cum que solorro officae

Scheerlicht over het leven van ds. A. Beens

een jonge koning die God zoekt

Aad van Toor

2e

druk

dru

24-06-16 09:23

Nu het ouderdomt_omslag.indd 1

Vruchtbaar door verdrukking ds. M. Klaassen, 223 pagina’s, paperback, € 14,95

Vervolgde christenen in Syrië

D ALEN

3ek

dru De kunst van het vertellen_omslag-def.indd 4

Aad vanToor

Steven Middelkoop

Nu het ouderdomt

VAN

M. Klaassen

Het leven van Jozef

2ek

Vruchtbaar door verdrukking-definitief.indd 1

«

G ISETTE

verdrukking door

»

Steven Middelkoop

Vruchtbaar

De kunst van

«

verdrukking

M. Klaassen

De kunst van het vertellen ____

Steven Middelkoop laat zien dat een goede voorbereiding en inleving onmisbaar zijn om een aansprekend verhaal te vertellen. Deze uitgave biedt een basispatroon voor het houden van Bijbelse en historische vertellingen. Daarmee is het geschikt voor zowel (aanstaande) leerkrachten als leidinggevenden van zondagsschool of club.

Flaptekst volgt.

Nu het ouderdomt- Scheerlicht over het leven van ds. A. Beens

De kunst van vertellen

»

Hier komt de flaptekst

Vruchtbaar door

Herdrukken

»

Veel vertellingen die je hoort, ben je snel weer vergeten, maar sommige verhalen draag je met je mee. Iets in de vertelling raakte je. Wat is nu precies het geheim van een goede vertelling? En wat moet je doen om een goede verteller te worden? Daarover gaat dit boek.

Gisette van Dalen

2e

druk

08-12-16 11:58

11-7-2014 11:48:19

De kunst van het vertellen

Nu het ouderdomt

Noodsprong

Steven Middelkoop, 96 pagina’s, paperback, € 9,95

Aad van Toor, 279 pagina’s, paperback, € 16,95

Gisette van Dalen, 144 pagina’s, gebonden, € 9,95

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.

Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij is eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.

Oorspronkelijk

Jonathan Edwards

Overwegingen bij schepping en evolutie

Bijbels dagboek Ds. Joh. van der Poel (1909-1981) was een bekend predikant in het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten en daarbuiten. Vanwege zijn singuliere gaven, zijn godvruchtige levenswandel en zijn beminnelijke karakter nam hij een grote plaats in onder allen die Sion niet gram zijn.

Dr. M.J. Paul

Uit zijn nagelaten werken is een dagboek samengesteld. Het zijn woorden vol onderwijs. Op de hem typerende wijze kon ds. Van der Poel met grote ernst spreken over de eeuwige toekomst van hen die voor eigen rekening voortreizen naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Maar wat kon hij ook liefdevol wijzen op de mogelijkheid van zalig worden in de geheel enige Borg en Middelaar.

PELGRIM

Mijn raad zal bestaan

IN MEDIALAND

Ds. Joh. van derJonathan Poel Edwards etc.

Mijn raad zal bestaan

Mede door dit dagboek mag ds. Van der Poel nog spreken nadat hij gestorven is.

Bijbels dagboek

Dr. M.J. Paul

Jonathan Edwards

Deze flaptekst komt nog.

Ds. Joh. van der Poel

2ek

Bijbels dagboek

Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

Oorspronkelijk

Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken.

De ruimte van soevereine genade

Puriteinse klassieken

1

2

e

druk

dru

De ruinte voor souvereine genade_omslag.indd 1

Oorspronkelijk

Mijn raad zal bestaan

dr. M.J. Paul, 528 pagina’s, paperback, € 24,95

ds. Joh. van der Poel, 372 pagina’s, gebonden, € 19,95

De ruimte van soevereine genade Zeven preken Peter Boer

De ruimte van soevereine genade

2e

Steef de Bruijn en Henrieke van Dam

druk 21-06-16 11:01

Jonathan Edwards, 328 pagina’s, gebonden, € 22,95

2e

druk

Pelgrim in medialand Steef de Bruijn en Henrieke van Dam, 143 pagina’s, paperback, € 12,95

58

Voorjaar 2018_p 57-59-herdrukken.indd 58

14-12-17 14:03


Dit geschenkboekje is samengesteld uit

Bijbels dagboek Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje Gebedsgestalten waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht.

Zwijgt het voort ds. A. Schreuder, 115 pagina’s, gebonden, € 14,95

In dit boekje probeer ik vanuit persoonlijke ervaringen met u te delen wat rouw met een mens doet. Bewust koos ik voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

Een mens zoekt God

21-06-16 15:33

Ds. F. Bakker

Blijft in Mij

Verlaat mij niet

dr. H.J. Selderhuis, 336 pagina’s, gebonden, € 24,95

ds. F. Bakker, 372 pagina’s, gebonden, € 19,50

ds. F. Bakker, 62 pagina’s, gebonden, € 10,95

Ds. A.T. Vergunst

Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

s bel Bij oek b dag

God heeft concreet iets te zeggen. Zeker ook tot jonge mensen. In dit dagboek komen kernwoorden dicht bij. Ze worden concreet voor het leven van jongeren. God vraagt door Zijn Woord en Geest naar jou. Vaak verwijst het dagboek naar de belijdenisgeschriften. Die helpen om het Woord nog beter te begrijpen. Elke week is er een ander kernwoord met Bijbelse inhoud. Zo wordt concreet Wie God is en hoe Hij werkt. Ten diepste is Christus de Kern van het Woord. Hij wil jouw hart hebben!

2e

Ik wist niet hoe moeilijk dit was_omslag.indd 1

7e

druk

Luther een mens zoekt God

2e

druk

In het dorp waar Edwin en Vera en hun vriend Peter wonen, wordt al tijden voor oud en nieuw met illegaal vuurwerk geknald. Edwin vindt die harde knallen best vet en zou het liefst al zijn zakgeld aan vuurwerk besteden. Maar als hij op een avond Tim en Tor uitlaat, wordt hij getuige van een ernstig ongeluk, veroorzaakt door een nitraatbom. Edwins mening over vuurwerk verandert op slag. Als hij vervolgens ontdekt dat een van de jongens op school illegaal vuurwerk verkoopt, bedenkt hij een plan. Door te doen alsof hij vuurwerk wil kopen, kan hij er misschien achter komen wie er precies achter dit vuurwerk zit. Het lijkt erop dat dit plan goed uitpakt, maar voor Edwin het goed en wel in de gaten heeft, raakt hij verzeild in een gevaarlijke situatie … Ds J. A. van den Berg e.a. Lees je graag een spannend boek? Ga dan mee met Edwin, Vera en Peter. Samen beleven ze allerlei avonturen. Gelukkig zijn hun honden Tim en Tor er altijd bij, want zonder hun aanwezigheid lopen deze verhalen slecht af! Gevaarlijk vuurwerk is het vijfde deel in de serie ‘Tim en Tor’.

s bel Bij oek b dag 10 jaar en ouder

2e

druk Gewetensvrijheid_omslag.indd 1

Gedachten bij de levensavond

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

4e

s Bijbel k dagboe

Het relationele geweten ondervraagd

Verlaat mij niet

Luther

Ontboezemingen van een rouwdragende man en vader Ds. A.T. Vergunst

Gewetensvrijheid in het geding

Bijbels dagboek

CONCREET

Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker. De ander wordt plotseling uit dit leven weggenomen. Naast het ingrijpende verlies van dierbaren door de dood, kunnen we echter ook rouwen om het verliezen van gezondheid of een baan, om (seksuele) mishandeling, om een verhuizing, om een echtscheiding of de echtscheiding van onze ouders.

Ik wist niet hoe moeiijk dit was!

Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen. Het rouwproces is eigenlijk een herordening van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen zijn gekomen.

Bijbels dagboek

Oud worden valt niet altijd mee. De dichter van Psalm 71 riep uit: ‘Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God.’ Oud worden betekent loslaten en steeds minder worden in onszelf. Zo is het ook geestelijk. Hoe ouder we mogen worden, hoe groter het wonder dat de Heere ons opzocht én dat Hij ons heeft vastgehouden. Dan hebben we Christus meer en meer lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!

druk

22-08-16 13:14

Dr. A.A. Kluveld

onderwijzende overdenkingen over de levensavond. Met pastorale bewogenheid wijst ds. Bakker erop Wie de Heere wil zijn in deze fase van het leven.

Dr. Herman J. Selderhuis Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

druk

Zwijgt het voort_omslag.indd 1

Blijft in Mij

Blijft in Mij

Ds. F. Bakker

In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel Blijft in Mij.

nagelaten meditaties van ds. F. Bakker Ds. F. de(1919-1964). Bakker Het bevat bemoedigende en

F. Bakker

Verlaat mij niet

2

e

Dr. Herman J. Selderhuis

Eerder verscheen: Vergeven, dat gaat zomaar niet.

Ds. A. Schreuder

Ds. A. Schreuder is sinds 1996 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Beekbergen, sinds 2001 is hij verbonden aan de gemeente te Rijssen-Zuid.

Zwijgt het voort

Hoe spreken we mét en óver de ander?

Luther

Herdrukken

Zwijgt het voort

Veel van wat niet gezegd behoeft, moet of mag worden over anderen, wordt toch doorverteld. Het gaat dan om intieme dingen, persoonlijke geheimen, slechte dingen of onwaarheden. Doorvertellen beschadigt de persoon over wie het gaat en ook degene die het doorvertelt, terwijl degene die het aanhoort wordt belast met iets wat hij beter niet kon weten. We noemen dit roddelen. Het is een onuitroeibaar kwaad. We gaan er tijdens bezoeken, op ons werk en zelfs in de kerkelijke gemeente vaak heel lichtvaardig mee om. Maar in Zijn Woord veroordeelt de Heere het als een vreselijke zonde, een werk van de duivel. Om dit kwaad in te dammen wijst Gods Woord ons als remedie: ‘Zwijgt het voort …’

Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! ‘Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikSsst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! zijn ken als ikSsst! de naam vanSsst! Christus ook maarSsst! hoorde noemen.’ Dit Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!van Ssst! Ssst!dieSsst! Ssst! Ssst! Ssst! deSsst! woorden de man heel Ssst! Europa in beweging bracht, de Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!op Ssst! Ssst! Ssst!veranderde, Ssst! Ssst!keizer Ssst!enSsst! wereld allerlei gebied paus Ssst! tot wanhoop Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! voorgesteld Ssst! Ssst!wordt Ssst!als Ssst! Ssst!monnik wist te brengen en meestal de stoere Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! geweld Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! op zijn dieSsst! met groot zijn stellingen aansloeg. Wie Luther Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!ontmoet Ssst! Ssst! Ssst! weg volgt vanuit zijnSsst! eigenSsst! woorden, echter een kwetsbaar mens, een Ssst! mens die worstelt wieSsst! God is. Selderhuis Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!met Ssst! Ssst! Ssst! tekent deze mens vanuit zijnSsst! brieven, zijnSsst! tafelgesprekken zijn preken. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!enSsst! Luther de zoeker weg wil van de Ssst! angst voor en onderSsst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!als Ssst! Ssst! die Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!God Ssst! weg is naar eenSsst! andere GodSsst! dan die van Ssst! thuis. Ssst! Een unieke Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!Lutherbiografi met een veelheid afbeeldingen, met het verhaal Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!e,Ssst! Ssst! Ssst!aan Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! van de Reformatie, maar vooral van een mens die probeert christen te zijn. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Dr. H.J. Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn en Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! directeur van Refo500. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Schreuder Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ds. Ssst!A. Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Peter Ssst! Ssst! Boer Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst! Ssst!

vanaf 15jaar

druk

3e

druk

Spannende avonturen met Tim en Tor - deel 5

4e

druk

03-08-17 11:52

Gewetensvrijheid in het geding

Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

Dr. A.A. Kluveld, 350 pagina’s, paperback, € 14,95

Ds. A.T. Vergunst, 128 pagina’s, paperback, € 10,95

Concreet

Gevaarlijk vuurwerk

Ds. J.A. van den Berg e.a., 372 pagina’s, paperback, € 14,90

Adri Burghout, 150 pagina’s, gebonden, € 8,95

59

Voorjaar 2018_p 57-59-herdrukken.indd 59

14-12-17 14:03


Uitgeverij De Banier Postbus 613 – 7300 AP Apeldoorn Laan van Westenenk 12 7336 AZ Apeldoorn – tel. 055 5390 650 Fax: 055 5390 699 – E-mail: info@debanier.nl verkoop@debanier.nl – redactie@debanier.nl www.debanier.nl

Onze vertegenwoordiger is: • Marco Poppe, 06 53 63 81 26 Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Wilt u onze fondslijst inzien? Kijk op onze website: www.debanier.nl

Voorjaar 2018_p 01 en 60-omslag.indd 60

14-12-17 11:08

Voorjaarscatalogus 2018  
Voorjaarscatalogus 2018