Page 1

Voorjaar 2017

Catalogus Voorjaar 2017 1-68 omslag.indd 1

20-12-16 19:54


Voorwoord

Geachte ondernemer, Voorjaar! Onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij CBC ’t Gulden Boek te Houten en Zwaan te Mechelen (België). Prijswijzigingen voor­behouden. Van al onze uitgaven berusten de rechten bij: © B.V. Uitgeverij De Banier Uitgeverij De Banier Postbus 308 7300 AH Apeldoorn Laan van Westenenk 12 7336 AZ Apeldoorn Tel. 055 5390 650 Fax: 055 5390 699 E-mail: info@debanier.nl verkoop@debanier.nl redactie@debanier.nl Vertegenwoordigers: Marco Poppe Tel. 06 53 63 81 26 E-mail: mpoppe@debanier.nl André van Stuijvenberg Tel. 06 45 84 03 17 E-mail: avstuijvenberg@debanier.nl

Terwijl de winter nog in volle gang is, kijken we als uitgever alweer naar de lente. We willen u namelijk graag van de nieuwste boeken voorzien voor de tijd dat de dagen weer langer worden en dat liefhebbers van het geschreven boek graag na het avondeten nog even met een boek in de tuin of op het balkon gaan zitten. Of met een e-reader natuurlijk, want de meeste van onze boeken zijn ook als e-book te verkrijgen. Ook voor het voorjaar hebben we weer een groot assortiment. Alle bekende en door ons eerder uitgegeven boeken zijn bij ons te bestellen. We lichten er een paar nieuwe uitgaven voor u uit. Zo is er op theologisch gebied weer veel lezenswaardigs bij ons te verkrijgen. Bijvoorbeeld het boek Troost voor een missend hart, van Alexander Comrie. En een toelichting van ds. J.A. Weststrate op het huwelijksformulier, zoals dat in veel kerken gebruikt wordt. Ook dr. W. van Vlastuin heeft, onder de pakkende titel Katholiek vandaag, een lezenswaardig boek geschreven. Maar er zijn natuurlijk meer boeken te verkrijgen dan alleen theologische werken. Zo is er van de hand van Jannie KranendonkGijssen een jeugdboek over het leven van John Wycliffe verschenen onder de titel

Voor niemand bang. Speciaal vragen we uw aandacht voor de uitgaven rond de herdenking van honderd jaar onderwijsvrijheid. En wie zin heeft om voor een mooie lentedag iets smakelijks te bakken, kan terecht bij Anja Helmink en haar boek Het geheim van de bakker. Een uitgave boordevol recepten. Altijd al meer willen weten over leiderschap en hoe je als manager goed voor je mensen kunt zorgen? Dan mag het boek van Jan Kloosterman over de essentie van dienend leiderschap niet in uw collectie ontbreken. Natuurlijk noemen we hier maar een paar boeken uit ons assortiment. Als u echt een goede indruk wilt krijgen van ons aanbod, dan kunt u in deze catalogus alles vinden. Wilt u onze boeken extra onder de aandacht brengen? Wij helpen u graag met advies, promotiemateriaal en presentaties. Neemt u gerust contact met ons op. We wensen elkaar ook voor het komende voorjaar een mooi en inhoudsvol leesseizoen toe! Met hartelijke groet, Marco Poppe Hoofd verkoop

2

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 2

20-12-16 14:29


Pastorale Theologiethema’s

Samen nadenken over het huwelijksformulier.

Huwelijk en relaties

Ds. J.A. Weststrate

t gehele boek, waarin het huwet overdacht. Duidelijk blijkt dat Woord. Het is bovendien voluit t voorop!

deld tijdens gemeenteavonden. rvan niet alleen waardevol is als r ook tot troost en bemoediging s besloten tot een uitgave. Aan en toegevoegd die aanzetten tot evolle formulier.

redikant van de Gereformeerde nde hij de gemeente te Terneun de gemeente te Pretoria.

Het huwelijk - Een paradijsbloem

re Zelf gesloten in het paradijs. ‘paradijsbloem’ genoemd. Door akt. Daarom begint het huwevermits den gehuwden gewoons vanwege de zonde overkomt.’ en ook dat zij verzekerd mogen un kruis.

Het huwelijk een paradijsbloem

HET HUWELIJK een paradijsbloem

Samen nadenken over het huwelijksformulier

Ds. J.A. Weststrate

Het eerste huwelijk is door de Heere Zelf gesloten in het paradijs. Het wordt dan ook met recht een ‘paradijsbloem’ genoemd. Door onze val is deze bloem echter geknakt. Daarom begint het huwelijksformulier met de woorden: ‘Overmits den gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt.’ Echter, de Heere belooft de gehuwden ook dat zij verzekerd mogen zijn van de gewisse hulpe Gods in hun kruis. Deze twee zaken klinken door in dit gehele boek, waarin het huwelijksformulier regel voor regel wordt overdacht. Het huwelijksformulier is behandeld tijdens gemeenteavonden. Omdat bleek dat de overdenking ervan niet alleen waardevol is als voorbereiding op het huwelijk, maar ook tot troost en bemoediging voor reeds (jarenlang) gehuwden, is besloten tot een uitgave. Aan ieder hoofdstuk is een aantal vragen toegevoegd die aanzetten tot het samen bespreken van dit waardevolle formulier.

Samen nadenken over het huwelijksformulier

Ds. J.A. Weststrate is sinds 26 mei 2009 predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tot 25 februari 2014 diende hij de gemeente van Terneuzen. Op 26 maart 2014 werd hij bevestigd in Pretoria.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden

Ds. J.A. Weststrate

Doelgroep: (aanstaande) echtparen

12-12-16 14:47

Geleid tot de koning Een negental preken over het Bijbelboek Esther

In deze prekenbundel (deel 1) vindt u tien preken over Richteren 13 en 14. Deel 2 verschijnt D.V. najaar 2015.

In deze prekenbundel zijn negen preken opgenomen over Esther 1 t/m Esther 2:20.

Van Terneuzen Ds. J.A. Weststrate is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen Kerkenraad van Terneuzen

Simson was een man van tegenstellingen . Voor zijn geboorte werd hij als Nazireeër door God afgezonderd. Hij werd als richter geroepen om het volk Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toch trouwde hij met een Filistijnse vrouw. Hij

de nazireeër Gods

een hoer in Gaza. Hij gaf zich over aan de Zijn geboorte, opvoeding en huwelijkbezocht zondige Filistijnse Delila. Maar … ondanks zijn onverbeterlijke en zondige bestaan wordt hij door de Heere geplaatst in de rij van geloofshelden. Wat blijkt uit zijn leven dat genade vrij valt. Simson was een eenzame strijder, die mocht strijden in de kracht des Heeren. Maar hij moest inleven: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Ds. J.A. Weststrate is sinds 26 mei 2009 predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tot 25 februari 2014 diende hij de gemeente van Terneuzen. Op 26 mei 2014 werd hij bevestigd in Pretoria.

Ds. J.A. Weststrate

de eenzame strijder

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 13,99

Ds. J.A. Weststrate

Ds. J.A. Weststrate

Simson-grijze.indd 1

Simson,

Ds. J.A. Weststrate

Ds. J.A. Weststrate

Ds. J.A. Weststrate

naar Pretoria (Zuid-Afrika)

Simson,

Ds. J.A. Weststrate

Ds. J.A. Weststrate is sinds 26 mei 2009 predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tot 25 februari 2014 diende hij de gemeente van Terneuzen. Op 26 maart 2014 werd hij bevestigd in Pretoria.

Kerkenraad van Pretoria

Ds. J.A. Weststrate is sinds 26 mei 2009 predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tot 25 februari 2014 diende hij de gemeente van Terneuzen. Op 26 mei 2014 werd hij bevestigd in Pretoria.

Simson was een man van tegenstellingen. Vóór zijn geboorte werd hij als nazireeër door God afgezonderd. Hij werd als richter geroepen om het volk Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toch trouwde hij met een Filistijnse vrouw. Voor zijn ouders was het een onbegrepen weg! Maar zij mochten lijdzaam volgen. Onderweg naar Timnath verscheurde Simson een leeuw. Later, toen hij ernaar terugging, mocht hij honing nemen uit de dode leeuw. God had hem onderwezen dat in Hem de sterkte ligt. Simson had geleerd dat alleen in Christus de zoetheid ligt.

Simson, de eenzame strijder

Hoe duidelijk blijkt Gods leiding met het Joodse volk. De Heere gebruikt een Joods meisje dat op een wereldgelijkvormige wijze leeft aan het hof van koning Ahasvéros om Zijn volk te verlossen. Uit dat volk zou immers naar Gods belofte de Christus geboren worden. Dwars door de zonde van het Perzische hof heen, volvoert de Heere Zijn raad. Hij zal al Zijn welbehagen doen. ‘Heilig zijn, o God, Uw wegen.’ Deze wegen volvoert de Heere ook in het hart van Zijn kinderen. De toepassing daarvan wordt voortdurend gemaakt in de preken.

Simson, de nazireeër Gods

Hoewel in het Bijbelboek Esther de Naam God of Heere Ds. J.A. Weststrate niet voorkomt, mogen we er wel Gods hand in zien.

En woon aldaar

Geleid tot de koning

De Heere bepaalt het arbeidsveld van Zijn knechten. Hij brengt hen daar door onbegrepen wegen. Zijn raad zal bestaan en Hij zal al Zijn welbehagen doen. Hij wint door Zijn liefde in voor Zijn weg. Als Hij zendt gaat Hij ook mee en geeft Hij ook het Woord dat gesproken moet worden. Want Hij regeert ‘van de rivier (de Schelde) tot aan de einden der aarde (Zuid-Afrika)’. Dat beluisteren we ook in deze bundel predicaties waarin u naast de afscheids-, bevestigings- en intrededienst ook enkele andere predicaties aantreft, alsmede een historische schets van de gemeente van Pretoria.

En woon aldaar

Eerder verschenen:

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 300 pag. Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 94 0290 2747 c-NUR 746-065 Verschijnt mei 2017

14-10-14 11:38

3

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 3

20-12-16 14:30


Theologie

Bestudeer het leven van koning Josia!

Bijbelstudie

Ds. A.J.T. Ruis

vergeten is, wordt teruggevonden. Het maakt een diepe indruk Ds. A.J.T. Ruis is sinds 2015 predikant van de christelijke gereforop de jonge koning … kerk te Rotterdam-Kralingen. Eerder diende hij de gemeenmeerde te te In Josia’s leven liggenDamwoude. allerlei geestelijke en praktische lessen, juist voor jongvolwassen lezers. Daarnaast werkt de bestudering van zijn leven verhelderend voor het lezen van Jeremia en Zefanja, profeten die optraden tijdens zijn regering. Bovendien zien we in de figuur van Josia telkens weer de trekken oplichten van de Heere Jezus, de grote Zoon van Josia (Matth. 1:10-11).

Josia, een jonge koning die God zoekt

Josia

Dit boek gaat over Josia, één van de laatste koningen van Juda. Op achtjarige leeftijd wordt hij koning. Als hij zestien jaar is, begint hij de Heere te zoeken. Wanneer enkele jaren later de tempel onder zijn leiding hersteld wordt,zoekt doet de hogepriester Hilkia een verrassende een jonge koning die God ontdekking: Het wetboek van de Heere, dat totaal vergeten is, wordt teruggevonden. Het maakt een diepe indruk op de jonge koning … In Josia’s allerlei geestelijke en praktische lessen, juist Dit boek gaat over Josia,leven eenliggen van de laatste koningen van Juda. voor jongvolwassen lezers. Daarnaast de bestudering van zijn Op achtjarige leeftijd wordt hij koning. Als hijwerkt zestien jaar is, beleven verhelderend voor het lezen van Jeremia en Zefanja, profeten gint hij de Heeredie te optraden zoeken.tijdens Wanneer enkeleBovendien jaren later tempel zijn regering. zien de we in de figuur onder zijn leidingvan hersteld wordt, de hogepriester HilkiaJezus, eende Josia telkens weer doet de trekken oplichten van de Heere grote Zoonhet van Josia (Mattheüs 1: de 10-11). verrassende ontdekking: wetboek van Heere, dat totaal

J

osia een jonge koning die God zoekt

Doelgroep: jongeren

Ds. A.T.J. Ruis

Uitvoering paperback Formaat 12 x 20 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2723 c-NUR 702-032 Verschijnt april 2017

Ds. A.J.T. Ruis (1978) is christelijk gereformeerd predikant. Hij diende eerst de gemeente van Damwoude (Friesland). Sinds 2015 is hij verbonden aan de gemeente te Rotterdam-Kralingen. Voordat hij predikant werd, werkte hij vijftien jaar als docent in het voortgezet onderwijs.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing jongerenorganisaties

Ds. A.J.T. A.T.J. Ruis

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49 Josia, een jonge koning_omslag.indd 1

13-12-16 09:49

4

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 4

20-12-16 14:30


Pastorale Thema’s

Pastoraal boek over de bijzondere betekenis van Gods Woord.

Algemeen

Ds. W. Harinck

op wijzen oord in de t geloof te ontstaan,

Niet zomaar een boodschap

d dat van ende wane Bijbel en gewoonte van de levol ontzag zichtbaar alant naar el heel bij-

gemeente n te Kapel-

Ds. W. Harinck is predikant van de gereformeerde gemeente te Moerkapelle. Voorheen diende hij de gemeenten te KapelleBiezelinge en Woerden.

Niet zomaar een boodschap Het gezag van het Woord van God

Ds. Harinck Ds. W.W. Harinck

De Bijbel is een bijzonder boek. Het is het Woord dat van de mond van God uitgaat. Beseffen we dit voldoende wanneer we Bijbellezen? Dikwijls is het pakken van de Bijbel en het lezen van een Bijbelgedeelte een ritueel, een gewoonte waarbij we nauwelijks beseffen dat de woorden van de levende God tot ons komen. Terwijl mensen vaak vol ontzag naar het onweer luisteren omdat Gods majesteit zichtbaar en hoorbaar wordt, zitten we soms tamelijk nonchalant naar het Bijbellezen te luisteren, terwijl de Heere dan wel heel bijzonder tot ons spreekt. De motivatie achter dit boek is: er nog eens extra op wijzen dat God in Zijn Woord tot ons komt en dat dit Woord in de handen van de Heilige Geest hét middel is om het geloof te werken. Er wordt nagedacht over verschillende thema’s die het ontstaan, het gezag en het gebruik van de Bijbel betreffen.

Niet zomaar een boodschap Het gezag van het sprekenvan Woord vanGod God

Doelgroep: kerkenraden, gemeenteleden, jongeren Eerder verschenen:

Ds. W. Harinck

Altijd bidden

Ds.W. W. Harinck Ds. Harinck

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden • Mailing jongerenorganisaties Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 6278 8824 c-NUR 711-001 Verschijnt mei 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

08-11-16 13:52

5

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 5

20-12-16 14:30


Leven als christen

Appellerende uitgave voor jongeren!

Geloofsopbouw jongeren

Steven Middelkoop

Christus volgen, met vallen en opstaan

Wij leven in een wereld die ons van alle kanten toeroept om zo veel mogelijk van het leven te genieten en succesvol te worden. Maar de Heere vraagt in Zijn Woord iets heel anders. Hij wil dat wij ons comfortabele leventje opgeven en Hem navolgen. Maar wat betekent Gids voor jongeren deze roeping nu precies voor het leven van elke dag? In dit boekje geeft de auteur Bijbels onderwijs aan jongvolwassenen. Het is een dringend appel om niet tweeslachtig te leven, maar ons over te geven aan de weg het tarwegraan te gaan. Wij leven in een wereldChristus die onsenvan allevankanten toeroept omDeze zo manier van leven is niet gemakkelijk, maar geeft alveel mogelijk van het leven te genieten. Maar vraagt leen echte vreugde en zicht op de een Heere eeuwige toekomst.

Doelgroep: jongeren die zoeken naar verdieping

GIDS VOOR JONGEREN

»

Kinderwerk in de praktijk

«

leiding

»____ «

Steven Middelkoop laat zien dat een goede voorbereiding en inleving onmisbaar zijn om een aansprekend verhaal te vertellen. Deze uitgave biedt een basispatroon voor het houden van Bijbelse en historische vertellingen. Daarmee is het geschikt voor zowel (aanstaande) leerkrachten als leidinggevenden van zondagsschool of club.

Tienerwerk in de kerk

Drs. J.P. Proos (docent godsdienst) en drs. A. van den Oever (docent geschiedenis), beiden werkzaam bij Driestar Educatief, leverden eveneens een inhoudelijke bijdrage aan deze uitgave.

Steven Middelkoop

Op een warme en betrokken wi-

Tieners worden in de kerk vaak

jze gaat de schrijver in op allerlei facetten van het tienerwerk. De twee gulden regels voor het jeug-

als de lastigste leeftijdsgroep gezien. Misschien waar, maar in ieder geval is het de mooiste én

dwerk vormen de rode draad: hart voor de jeugd en om het hart van de jeugd. Kortom: een must

belangrijkste leeftijdsgroep! Dit boekje geeft praktische tips om de harten van tieners te bereiken.

voor elke leidinggevende. Ds. A.C. Uitslag

Arnoud Proos

Steven Middelkoop (1986) werkt als senior jeugdwerkadviseur bij de HHJO en studeert theologie. Hij studeerde aan de pabo, deed ervaring op als leidinggevende van een zondagsschool en werkte als leerkracht in het basisonderwijs.

Steven Middelkoop De kunst van het vertellen_omslag-def.indd 4

De kunst van

»

« vertellen ____ Vertellen op school en in de kerk

Steven Middelkoop

voor groepen tieners in kerk en onderwijs.

«

«

gie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doorliep de pabo, werkte in het basisonderwijs en deed een opleiding tot coach. Vanuit de HHJO verzorgt Steven toerusting voor tienerwerkers en spreekt hij geregeld

De kunst van vertellen

Veel vertellingen die je hoort, ben je snel weer vergeten, maar sommige verhalen draag je met je mee. Iets in de vertelling raakte je. Wat is nu precies het geheim van een goede vertelling? En wat moet je doen om een goede verteller te worden? Daarover gaat dit boek.

Steven Middelkoop

Een compleet en leerzaam boekje, geschreven met een hart voor kinderen en kennis van de praktijk. Het zal zowel beginnende als ervaren kinderwerkers inspireren. Gertrude de Regt (jeugdwerkadviseur JBGG)

Werken met tieners is geen gemakkelijke taak, maar wel een heel mooie. Dit boekje is een handzame gids voor iedereen die leiding geeft aan tieners. Het belicht de belangrijkste aspecten van het werken met tieners binnen de gemeente, zowel inhoudelijk als praktisch. De voorbeelden uit de praktijk, tips en persoonlijke vragen maken dit boekje extra toegankelijk.

»

Liefde en

Steven Middelkoop (1986) werkt als Senior Jeugdwerkadviseur bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) en studeert theolo-

Steven Middelkoop

Een vlot geschreven boekje waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Met aandacht voor het doel van kinderwerk, de ontwikkeling van kinderen en de praktische uitwerking op de club. Vragen maken het geschikt om er samen over door te praten. Als leidinggevenden aan de slag, om het hart van kinderen! Geertje Fokkema (jeugdwerkadviseur LCJ)

« kind ___ Kinderwerk in de praktijk

Steven Middelkoop (1986) werkt als Jeugdwerk-adviseur bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Hij studeerde aan de pabo, deed ervaring op als leidinggevende van een zondagsschool en werkte als leerkracht in het basisonderwijs.

«

en leiding ____

«

Dit boekje is een handzame gids voor kinderwerkers. Het belicht alle aspecten van het werken met kinderen van de gemeente. De vele voorbeelden, tips en persoonlijke vragen maken dit boekje extra toegankelijk. Leerzaam, zowel voor startende als voor ervaren kinderwerkers.

»

Tienerwerk in de kerk

Ik koester warme herinneringen aan een avond waarop er een open en persoonlijk gesprek plaatsvond over bekering. Ik vind het bijzonder dat tieners vertrouwen hebben in de groep en ook echt met vragen over hun eigen hart lopen. De Heere werkt onder tieners! (Henny, leidinggevende tienerwerk)

De kunst van het vertellen ____

Als een

» Liefde

Op een dag krijg je een telefoontje. “Wil je leiding geven aan de kinderclub van onze gemeente?” Je hapt even naar adem en vraagt om bedenktijd. Natuurlijk, je houdt van kinderen. Je hebt ook wel wat ervaring, bijvoorbeeld met oppassen, of met je eigen kinderen. Maar een kinderclub leiden is wel even wat anders. Je vraagt je af: Kan ik dat wel?

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing jongerenorganisaties »

Eerder verschenen: » « Als een kind ___

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Steven Middelkoop

»

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2600 c-NUR 707-004 Verschijnt april 2017

met vallen en opstaan

Steven Middelkoop Aritha Vermeulen

in Zijn Woord iets heel De anders. Hij wil dat wij ons comfortabele auteur gaf jarenlang leiding aan de Hersteld Hervormde JongerenMaar Organisatie (HHJO). Tegenwoorleventje opgeven en Hem navolgen. wat betekent deze dig werkt hij als Programma Manager bij Yona Foundation. Daarnaast is hij kerkelijk werker binnen de roeping nu precies voor het leven van elke dag? Hersteld Hervormde Kerk en studeert theologie aan In dit boekje geeft de auteur Bijbels onderwijs aan jongvolwasde Vrije Universiteit in Amsterdam. senen. Het is een dringend appèl om niet tweeslachtig te leven, maar ons over te geven aan Christus en de weg van het tarwegraan te gaan. Deze manier van leven is niet gemakkelijk, maar geeft alleen echte vreugde en zicht op een eeuwige toekomst.

Steven Middelkoop (1986) werkt als Programma Manager bij de Yona Foundation. Daarnaast is hij kerkelijk werker binnen de Hersteld Hervormde Kerk en studeert theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doorliep de pabo, werkte in het basisonderwijs en gaf jarenlang leiding aan de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

Christus volgen

Christus volgen

We verblijven op aarde als asielzoekers in een tijdelijk tentenkamp, om straks in heerlijkheid thuis te komen.

Steven Middelkoop 11-7-2014 11:48:19

6

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 6

20-12-16 14:30


Pastorale zorg

Actuele thema’s Bijbels belicht.

Pastorale zorg in de kerk

Ds. A.T. Vergunst

doen aan de ed geweten’? e Bijbel geeft endien geeft eten kunnen

Bijbels belijnd deel 1

ereformeerde e Kalamazoo sinds 2013 de

Een goed geweten

Een goed geweten

wende stem in ‘de innerlijke

Ds. A.T. Vergunst is predikant van de gereformeerde gemeente te Waupun (VS). Eerder diende hij de gemeenten te Carterton (Nieuw-Zeeland) en te Kalamazoo (VS).

Deel 1 serie Bijbels belijnd Het geweten wordt soms wel ‘de waarschuwende stem in ons binnenste’ genoemd. Calvijn noemt het ‘de innerlijke rechterstoel’. Wat is het geweten? En hoe kun je voldoen aan de oproep van de apostel Petrus: ‘Hebt een goed geweten’? Aan de hand van allerlei gegevens uit de Bijbel geeft de auteur antwoord op deze vragen. Bovendien geeft hij aanwijzingen voor hoe we een zuiver geweten kunnen bewaren.

Ds. A. T. Vergunst

Een goed geweten

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden • Mailing jongerenorganisaties

Doelgroep: jongeren

Uitvoering paperback Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2716 c-NUR 711-002 Verschijnt april 2017

Bijbels belijnd deel 1 Ds. A.T. Vergunst Eerder verschenen: wordt er een brug gelegd tussen het bijbelboek Esther en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat, heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. Zijn boodschap is de allerbelangrijkste die je kunt horen of lezen. Het is de boodschap van redding.

Brug naar Esther-omslag.indd 1

heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. Zijn boodschap is de allerbelangrijkste die je kunt horen of lezen. Het is de boodschap van redding. Ds. A.T. Vergunst, Carterton, Nieuw Zeeland

B rug naar

Esther Eerder verscheen in deze serie ‘Brug naar Markus’ ‘Brug naar Esther’

Brug naar genesis-omslag.indd 1

26-7-2011 10:45:44

Voor van en jonger jaar twaalf er en oud

Ds A.T. Vergunst

Markus

en jongertot Voor twaalf r. van n jaa zestie

Ds A.T. Vergunst

Jullie ds. A.T. Vergunst, Carterton, Nieuw Zeeland

B r ug naar

In ‘Brug naar Genesis’ wordt er een brug gelegd tussen

D s . A . T . Vhet e eerste r g udeel n svant het Bijbelboek Genesis en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat,

Brug naar Genesis

D s . A . T . VIne‘Brug r gnaar u nEsther‘ st

Brug naar Esther

Voor jongeren van twaalf tot zestien jaar.

Ds A.T. Vergunst

Jullie ds. A.T. Vergunst, Carterton, Nieuw Zeeland

21-11-16 11:20

Brug naar Mark

In ‘Brug naar Markus‘ wordt er een brug gelegd tussen het Markusevangelie en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat, heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. De boodschap van het Evangelie is de allerbelangrijkste boodschap die je kunt horen of lezen. Het is de boodschap van redding.

Ds. A.T. Vergunst

B ru g naar

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Genesis Deel 1

3-10-2012 9:08:22

7

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 7

20-12-16 14:30


Theologie

Hertaling van een bekend en geliefd werk van Comrie.

Preken

Alexander Comrie

Troost voor een missend hart

T    

De bekende oudvader Alexander Comrie (1706-1774) heeft veel geschriften nagelaten. De bekendste daarvan zijn – in herDeel 1 serie schreven Verzamelde Leerredenen vorm – Het ABC van het geloof en de Eigenschappen van het zaligmakend geloof. Ook zijn Verzameling van Leer(1749-1750) werd heel bekend en bleef zeer geliefd. De bekende redenen oudvader Alexander Comrie (1706-1774) heeft veel geschriften Het eerste deel van deze ‘leerredenen’ verschijnt nu in hernagelaten. De bekendste daarvan – invoor herschreven – Het taalde vorm onder de titelzijn Troost een missend vorm hart, deel 1. ABC van het nog jonge Comrie sprak deze preken uit in Ook het jaar geloof en deDe Eigenschappen van het zaligmakend geloof. zijn1741, Verzameling van met het doel in te gaan op de geestelijke ingezonkenheid Leerredenen (1749-1750) werd heel bekend en bleef zeer geliefd. Het eerste deel van Gods kinderen. Hij wilde zijn luisteraars en lezers door van deze ‘leerredenen’ verschijnt nu in hertaalde vorm onderterug de titel Troost voor de publicatie van deze preken opwekken tot de Heere te keren. een missend hart, deel Het 1. was tegelijk zijn doel hen hiermee in geestelijke zin te sprak leiden deze en te bemoedigen. had1741, de gave dehet doel in te De nog jonge Comrie preken uit inComrie het jaar met diepste roerselen van de ziel onder woorden te brengen. Zijn gaan op de geestelijke van Hij wilde zijn luistegemeente iningezonkenheid Woubrugge hoorde de Gods prekenkinderen. dan ook graag, en raars en lezers opwekken tot deontvingen Heere terug tedankbaarheid. keren. Het was zijn doel al zijn andere lezers ze met Dattegelijk is wonder. Dezin preken ademen eenbemoedigen. pastorale wijsheid die preken adehen hiermeegeen in geestelijke te leiden en te Comries weldadig aandoet. Ze zijn heel ontdekkend, maar ook bijmen een pastorale wijsheid die weldadig aandoet. Ze zijn heel ontdekkend, maar zonder vertroostend. Ook in onze tijd zijn deze preken het ook bijzonder vertroostend. Ook in onze en tijdherlezen zijn deze preken het daarom méér daarom méér dan waard gelezen te worden.

dan waard gelezen en herlezen te worden. Hertaald door C. Bregman.

In 1739 verscheen de eerste druk van Het ABC des geloofs. Comrie schreef daarin voor zijn gemeente te Woubrugge een woord ter inleiding. Daaruit blijkt precies wat hij met dit boek bedoelde, namelijk een verkorte weergave van een aantal preken, die hij in de voorafgaande jaren gehouden had over verschillende benamingen voor het geloof. Waar u naar verlangt, wordt u nu in handen gegeven. Ik doe dit opdat u het boekje tot profijt van uw onsterfelijke ziel zult gebruiken. Ik twijfel er niet aan dat het u genoegen zal doen dit boekje als een aandenken te ontvangen. Uw voorbeeldige ijver om naar de kerk te komen en naar deze preken te luisteren, samen met mensen uit andere plaatsen, gaf mij moed om het boekje te voltooien. Het verzoek van velen om het te laten drukken, doet mij geloven dat u het met veel genoegen zult aanvaarden. Het enige wat ik u dringend wil vragen, is op uw eigen hart gericht te zijn bij het lezen van elke omschrijving die van het geloof gegeven wordt. Dan zult u erdoor overtuigd kunnen worden of u de grote zaak van het geloof mist of er juist deel aan hebt. God Zelf zende Zijn licht bij de waarheid. Moge Hij het geloof werken waar het niet is, en het versterken waar het wel is. En moge Hij al onze zwakke pogingen zegenen tot uw zaligheid!

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

Alexander Comrie

Alexander Comrie

H ABC

Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof

‘Hoewel ik me in vele opzichten van mijn gebrekkige dienst bewust ben, ben ik mij er althans toch van bewust dat ik een goed geweten heb als ik desgevraagd zeg dat ik met mijn zeer geringe talent nooit anders dan de zuivere en onvervalste leer aan u heb trachten te verkondigen. Daarbij heb ik geen ander fundament gelegd dan wat al gelegd was door de profeten en apostelen, namelijk Jezus Christus. Hij is het Fundament dat in Sion is gelegd; en wie op Hem bouwt, zal nooit beschaamd worden. U weet dat de tijd die we beleven, heel vruchtbaar is voor nieuwe gevoelens en opinies. We willen u daarvoor waarschuwen en wekken u naar ons vermogen op om in het geloof te blijven dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, en daarvoor te strijden zonder ooit een jota naar rechts of naar links af te wijken. Want Jezus Christus is heden, gisteren en in der eeuwigheid Dezelfde!’

  

Alexander Comrie

T     Verzamelde Leerredenen, deel 

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden

  

E van het zaligmakend geloof

Zo schreef Alexander Comrie (1706-1774) in zijn voorwoord van de Eigenschappen des geloofs in 1744. Door de herschrijving van dit boek mag deze boodschap ook in onze tijd nog steeds doorgegeven worden.

Alexander Comrie

Dat was de hartelijke wens en bede van dr. Alexander Comrie in 1739. Het boek is daarna vele malen opnieuw uitgegeven. Het is nu nauwkeurig hertaald en daardoor heel geschikt voor zowel jonge als oude lezers.

Eerder verschenen: H ABC   

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 420 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 2372 c-NUR 700-016 Verschijnt april 2017

Alexander Comrie

Doelgroep: predikanten, studenten, ambtsdragers, gemeenteleden

Alexander Comrie

Alexander Comrie (17061774) werd geboren in Schotland. Hij vertrok rond 1726 naar Rotterdam en studeerde in Groningen en Leiden. Hij promoveerde in 1734. Een jaar na zijn promotie werd Comrie predikant in Woubrugge.

bruin-gecentr-Eigenschappen vh geloof_omslag.indd 1

27-8-2012 15:03:44

8

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 8

20-12-16 14:30


Theologie

Preken

Preken voor speciale momenten in het kerkelijk jaar.

Uit den schat des Woords

Uit den schat des Woords 68e jaargang

Uit den schat des Woords 68e JA A RGA NG

Onderstaande predikanten leverden een bijdrage: Ds. G.J. van Aalst Ds. W. Harinck Ds. A.B. van der Heiden Ds. B. van der Heiden Ds. A.T. Huijser Ds. S.W. Janse Ds. B. Labee Ds. F. Mulder Ds. A. Schot Ds. C. Sonnevelt Ds. W. Visscher Ds. J.B. Zippro

1 Timotheüs 1:16 Markus 7:34 Lukas 14:15-24 Mattheüs 16:21-23 Hooglied 4:9 Genesis 12:1-3 Jesaja 57:15 Psalm 118:22 en 23 1 Korinthe 16:22b Lukas 19:7-10 Johannes 18:6, 8 en 11 Romeinen 6:5 en 6

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden Lijdensweken

Pasen Oudejaarsavond Lijdensweken

68e JA A RGA NG

De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. De predikanten zijn allen verbonden aan de Gereformeerde Gemeenten. Doelgroep: ambtsdragers, persoonlijk gebruik

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 208 pag. Verkoopprijs ca. € 24,95 ISBN 978 94 0290 2389 c-NUR 700-016 Verschijnt februari 2017

9

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 9

20-12-16 14:30


Theologie

Belijdenisgeschriften

Verrassende ontdekkingen in de oude geloofsbelijdenissen.

Dr. W. Verboom In dit boekje hoort de lezer het lied klinken dat de kerk Niemand heeft ons méér lief der eeuwen zingt over de heilsfeiten die God voor haar behoud heeft verricht. het kloppende De heilsfeiten eeuwig in de belijdenissen van Ze devormen kerk der eeuwen

hart in haar geloofsbelijdenissen. Zo horen we het lied van het wonder van Kerst, van Goede Vrijdag, Pasen en ookder vaneeuwen Pinksteren tendeslotte van In dit boekje klinktHemelvaart, het lied datmaar de kerk zingten over de Wederkomst. Het is een boeiende ervaring om in de heilsfeiten die God heeft verricht. Ze vormen het kloppende hart in oude geloofsbelijdenissen dit liefdeslied zó te horen, dat haar geloofsbelijdenissen. Zo horen we het lied van het wonder van je leert meezingen. Kerst, van Goede Vrijdag, van Pasen en van de Hemelvaart, maar ook Het boekje leent zich ervoor om het zelf stil te lezen. van Pinksteren en Tevens ten slotte vanhet deeen Wederkomst. Het isOok eenisboeivormt mooi geschenk. het geschikt ende ervaring om om in de oude geloofsbelijdenissen dit liefdeslied zó auteur te in een kring te bespreken. Daarvoor reikt de achterin het boekje gespreksvragen bij de zes hoofdstukjes ontdekken, dat je mee gaat zingen. aan.

Niemand heeft ons méér lief

Dr. W. Verboom (1941) diende als predikant de hervormde gemeenten te Benschop, Waddinxveen en Hierden. Daarna was hij hoogleraar in de Geschiedenis van het Gereformeerde Protestantisme te Leiden.

Het boekje leent zich als lees- en geschenkboekje. Maar ook is het geschikt om op een vereniging te bespreken. Daarvoor reikt de auteur gespreksvragen aan. Doelgroep: persoonlijk gebruik, geschenk, verenigingen De heilsfeiten in de belijdenis van de kerk der eeuwen Kerstfeest Goede Vrijdag en Pasen Hemelvaart Pinksteren Uitvoering gebonden Wederkomst Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 75 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2631 c-NUR 700-007 Verschijnt maart 2017

De heilsfeiten in de belijdenissen van de kerk der eeuwen

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden

Dr. W. Verboom

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49 Niemand heeft ons meer lief_omslag def.indd 1

26-10-16 15:44

10

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 10

20-12-16 14:30


Theologie

Opnieuw een inhoudsvolle uitgave met Bijbelstudies.

Bijbelstudie Pastoraal

Ds. W. Visscher

st van Gods en heeft dus we stil bij het fte. Keer op d heen Zijn

van Calvijn) or Bijbelstu-

ds . w . visscher

oor het geesgeloof heeft mheden van Christus der naar voren. ag.

20 Bijbelstudies over Jakob De Bijbel is het boek van Gods Raad. We lezen hoe de Heere Zijn belofte geeft in een verloren wereld. Het Vrouwenzaad zal de kop van satan vermorzelen. Dit is in Christus werkelijkheid geworden. In de geschiedenis heeft God Zijn heilsbelofte vervuld. Abraham, Izak en Jakob zijn dragers geweest van Gods belofte van heil. Het leven van deze mensen heeft dus grote betekenis. In deze Bijbelstudies staan we stil bij het leven van Jakob in het licht van Gods belofte. Keer op keer blijkt dat God door de onmogelijkheid heen Zijn belofte vervult. De weg die God houdt met Jakob is ook voor het geestelijke leven van groot belang. Door het geloof heeft Jakob geleefd en overwonnen. De werkzaamheden van het ware geloof, dat zich altijd richt op de Christus der Schriften, komen ook in het leven van Jakob naar voren. Er liggen lessen in voor de gelovigen vandaag.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden • Mailing jongerenorganisaties

Liefgehad

liefgehad

ezen hoe de wereld. Het zelen. Dit is geschiedenis

Ds. W. Visscher is predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort.

Deze Bijbelstudies (met vragen en citaten van Calvijn) zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen.

liefgehad

ds . w. visscher

Deze Bijbelstudies zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen. Ook voor jongeren!

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

behouden

gezonden 20 Bijbelstudies over Mozes

gebeden

ds . w. visscher

ds . w. visscher

ds . w. visscher

20 Bijbelstudies over Noach

9-Noach_def.indd 1

Samuël is een kind van het gebed. In de moeilijke tijd van de richteren heeft de Heere hem geroepen. Door zijn dienst heeft Israël koningschap ontvangen. Saul en David zijn door hem gezalfd. Samuël was ook belangrijk voor het profetenambt. Paulus noemt nadrukkelijk ‘Samuël de profeet’ (Hand. 13:20). Als opvolger van Eli is hij de laatste richter van Israël. In de heilsgeschiedenis neemt hij een grote plaats in. Zijn persoon is ook een type van de Heere Jezus Christus. Vanuit het leven van Samuël kunnen er lijnen worden getrokken naar het Evangelie en naar de levenspraktijk van alle dag. Hij behoort tot de grote ‘wolk der getuigen’.

gebeden

Deze Bijbelstudies (met vragen en citaten van Calvijn) zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen.

ds . w. visscher

Deze Bijbelstudies (met vragen en citaten van oudvaders) zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen. Ook voor jongeren!

Mozes, de knecht des HEEREN, neemt in de heilsgeschiedenis een grote plaats in. Door het geloof heeft hij de goede keuze mogen maken. Hij heeft het volk uit Egypte geleid. Door zijn hand heeft Israël de ceremoniële wetten ontvangen. Mozes wijst in heel zijn leven heen naar de komst van Christus. Maar hij ís de beloofde Messias niet! Gods daden van heil en verlossing komen in de schaduw van het Oude Testament aan het licht. De kerk van het Nieuwe Testament is gefundeerd op het offer van Christus. Naar Zijn komst en naar Zijn werk hebben de gelovigen onder het Oude Verbond uitgezien.

gezonden

Eerder verschenen:

De persoon van Noach herinnert ons aan de zondvloed, Gods oordeel, Gods genade, de regenboog en het verbond. Door het geloof heeft Noach de ark toebereid en werd behouden met zijn gezin. Hij wijst heen naar Christus, de Zaligmaker van zondaren. Noach is een belangrijke schakel in de heilsgeschiedenis. In het Nieuwe Testament wordt meerdere keren verwezen naar Noachs persoon en zijn dagen. Er liggen lessen in voor onze tijd.

ds . w. visscher

ds . w . visscher

Doelgroep: leden Bijbelstudiegroep, jongeren

behouden

20 Bijbelstudies over Jakob

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2709 c-NUR 702-032 Verschijnt april 2017

blauw_Gezonden_Mozes_def.indd 1 21-2-2012 11:30:14

20 Bijbelstudies over Samuël

4-2-2013 18:43:35

11

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 11

20-12-16 14:30


Theologie

Een interessante uitgave voor studerenden en onderwijsgevenden.

Bijbelstudie

Ds. W.A. Zondag

Bijbelse professoren

Ds. W.A. Zondag is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Sinds 2015 is hij verbonden aan de gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Ds. W.A. Zondag

Professoren proberen studenten mee te nemen naar de diepe wateren van de wetenschap. Het zijn mensen die vanwege hun grote vakkennis respect verdienen. Ook de Bijbel kent zulke personen. Zij werden nog niet als ‘professor’ aangesproken, maar wel als ‘leermeester’. In deze uitgave wordt een aantal van hen besproken. Deze leermeesters vinden we zowel in het Oude Testament (David en Salomo) als in het Nieuwe Testament (de Heere Jezus, Gamaliël en Paulus). Er wordt ingegaan op de tijd waarin zij leefden, op hun persoonlijke kennis, de wijze waarop zij hun onderwijs gaven en de inhoud van dit onderwijs. Telkens volgt een toespitsing naar het eigen hart en leven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal discussievragen. Doelgroep: studenten, jongeren, kerkenraadsleden Eerder verschenen:

rust

Een dag van

rust

Bijbelse professoren

Een leerzame uitgave, vooral ook voor jongeren.

Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Ds. W.A. Zondag

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Wat betekenen de woorden: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ en ‘Laat ons de rustdag wijden’ concreet? Dit boekje wil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod en praktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag ‘vieren’ in de 21e eeuw. Ingegaan wordt op de inzetting van de sabbat, het doel ervan, de overgang van de ‘sabbat’ naar de ‘zondag’. Verder komt aan de orde hoe in Bijbels licht moet worden aangekeken tegen ‘arbeid’ op zondag en wat ‘heilig rusten’ betekent. Het boekje heeft een praktische insteek wat betreft de voorbereiding op de zondagse erediensten en het bijwonen ervan. Uiteraard komt ter sprake hoe individueel of in het gezin rond de prediking inhoud kan worden gegeven aan ‘huisgodsdienst’. De teksten worden afgewisseld door kaders met daarin praktische tips en uitspraken van oudvaders die tot nadenken stemmen.

Een dag van

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2419 c-NUR 702-032 Verschijnt mei 2017

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden • Mailing jongerenorganisaties

Ds. W.A. Zondag

Bijbelse professoren_omslag opnieuw.indd 1

08-12-16 09:46

12

Catalogus Voorjaar 2017_p 02-12-theologie.indd 12

20-12-16 14:30


os de la esucristo. nto; en ente. el libro

Praktisch boekje voor jongeren over je thuis voelen in je gemeente.

Pastorale zorg voor jongeren

Peter van Olst

Mi Biblio tiene un hilo rojo

l oro n a ti. cuenta es que lorado

Pastorale zorg

ía. Ocho o cristiano a Misión

In mijn gemeente ben ik thuis

Peter van Olst

Deze uitgave is voor jongeren die (doop)lid zijn van een kerkelijke gemeente, maar daar niet zelf voor hebben gekozen. Je werd geboren in een christelijk gezin. Van jongs af ging je mee naar de dienst, de oppas of de zondagsschool. Je kunt je niet herinneren dat je ooit werd gevraagd of je dit wel wilde. Het was een gegeven. Een gegeven waar je mee moet leren leven. Vind je dat lastig, omdat je je niet thuis voelt in je gemeente? Of waardeer je het als een geschenk van God? Dit boekje wil je helpen na te denken over je gemeente als je thuis. Het bevat gespreksvragen om er met vrienden of met je ouders over door te praten.

In mijn gemeente ben ik thuis

Doelgroep: jongeren Eerder verschenen:

Mijn Bijbel heeft een rode draad

Peter van Olst

Peter van Olst studeerde politicologie en theologie. Acht jaar was hij journalist voor het Reformatorisch Dagblad. Van 2005 tot 2016 werkte hij als evangelist voor ZGG in de sloppenwijk El Florón in Ecuador.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing jongerenorganisaties Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 104 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 2488 c-NUR 711-004 Verschijnt april 2017

Peter van Olst

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

14-12-16 11:33

13

Catalogus Voorjaar 2017_p 13-20-pastoraal.indd 13

20-12-16 14:32


Pastorale zorg

Een praktische handreiking voor ambtsdragers.

Pastorale zorg in de kerk

Ds. G.R. Procee

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2501 c-NUR 711-002 Verschijnt februari 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Ds. G.R. Procee

Ut volorem in rerro blam ipis mi, exerciisci officim et occum eossite escilit aut es doluptio modit exceperum as et as eumquia porpore icaboremque nate saperchillab id quam quibus is et molorunt dem est exped et ommolendunt ullorep ratempo Handreiking voor ambtsdragers repratusam fuga. Nequuntis repellauta cullorem ipsaperibus evel iducia aborepudi iusandicae plicipsusam quodita qui quaevan poritdeutkerkelijke aliti coriorpores apit faccum Totoptatia opbouw gemeente is het quiaectiscid quodit officiatur aut prest qui te nonseni endipitemquo omnis huisbezoek en mo hetipit diaconaal ero dolor asvan et ouderlingen doluptatem dolo et velest bezoek re abo. Elis sed magnitas ma vollorem quas et endae pratur? Aborae et van diakenen onontbeerlijk. Maar hoe in moet je als atiurectio. Volorae liquatempor ma eiundae pereperum sum ambtsdrager je daarop voorbereiden? En wat houdt ipsam est, consed ut et utet praecum quam ipsamus sandaernam hetfacesti geestelijk precies in? natibeatur antusa atis quileidinggeven ipiciaturia voles sint quasper magnisGods nos ma cum et Ds.sitate G.R.eossitem Proceesam, biedtat vanuit Woord enquam de dusam ad mosanda nihilliam ea doluptatur, et unt et et inus alis non gereformeerde traditie een pastorale handreiking aan corerias quia diciumquam rerciat vel iumque cor sam ipsanda etur maiosam in eatiUit quiliefde venitavoor sed untur? ambtsdragers Zijn kudde. Daarin komt Occupta voluptatum ventia dolut pedigni moluptate renti recus, ook zelfdiscipline ambtsdragers ter sprake en in de conem faccum aut voor prat eicipsunt quiaessusae lab inimollab iuntisqui conet ut accaboribus doluptam, berions wordt er stilgestaan bij de vraag hoe zijvelicipsandi het toepasecullicti nullabore, sedia desciate con et estios simos nullaceatis sende werk van Gods Geest in harten van zondaren et occumquatia commolu picatas pelland enihit voluptu kunnen herkennen. scimeturia verovitio molloribus aute del illab id maximporum faccaepro voloreh endae. Alisin nem dolorem ut abo. Offic tem lab inullac estotat aliquas reheniet lab ipsant est, ommoluptaque Doelgroep: numendusamambtsdragers as et ullumque aut harum faces voluptati

Uit liefde voor Zijn kudde

Uit liefde voor Zijn kudde

Ds. G.R. Procee is predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Middelharnis. Daarvoor was hij als predikant verbonden aan de Free Reformed Church of Hamilton in Canada.

Uit liefde voor Zijn kudde

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden

Handreiking voor ambtsdragers

Eerder verschenen: Ds. G.R. Procee

Het is een gebonden boek!

DE HEILIGE DOOP Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop

Ds. G.R. Procee De Heilige Doop.indd 7

20-11-15 16:06

14

Catalogus Voorjaar 2017_p 13-20-pastoraal.indd 14

20-12-16 14:32


Pastorale thema’s

Algemeen

Korte artikelen over aspecten van het (christelijke) leven.

Ds. W. Silfhout

Beschouwelijk

Beschouwelijk Artikelen over de mens, christelijk en kerkelijk leven

Beschouwelijk Artikelen over de mens, christelijk en kerkelijk leven

Ds. W. Silfhout

In onze jachtige tijd is er vaak geen gelegenheid om over bepaalde aspecten van het leven eens rustig na te denken. Daarom is er in deze uitgave voor gekozen om in korte artikelen een aantal aspecten van het leven - die te maken hebben met de mens in het algemeen en de christen in het bijzonder - aan de orde te stellen. Ook aan het kerkelijk leven wordt in een paar artikelen aandacht besteed. Hoewel geprobeerd is de stukjes enigszins te rubriceren, kunnen ze ook los van elkaar gelezen worden. Doel is dat lezers gaan nadenken over hun leven Coram Deo, maar ook over het einde van het leven.

Ds. W. Silfhout is emerituspredikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden

Doelgroep: gemeenteleden Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2402 c-NUR 711-001 Verschijnt februari 2017

Ds. W. Silfhout

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

15

Catalogus Voorjaar 2017_p 13-20-pastoraal.indd 15

20-12-16 14:32


Evangelisatie & Zending

Waargebeurde verhalen en lessen uit Guinee.

Missiologie

Kees Jan van Linden De kronkelweg naar het dorp

Kees Jan van Linden was van 20002012 voor ZGG werkzaam in Guinee (West-Afrika). Hij begeleidde daar het Bijbelvertaalwerk en alfabetiseringswerk in het Mogofin. Op dit moment werkt hij als docent klassieke talen aan de Pieter Zandt s.g. in Kampen. Ook was hij tot eind 2015 nog vanuit Nederland betrokken bij het Bijbelvertaalwerk in het Mogofin.

De kronkelweg naar het dorp De Bijbel vertalen voor Guinese moslims

De Bijbel vertalen voor Guinese moslims

In Guinee kun je urenlang dwalen over kronkelweggetjes en je afvragen of je ooit nog bij de bewoonde wereld uitkomt. Wij mensen kiezen graag kortste naar ons doel. Maar een omweg In de Guinee kunroute je urenlang dwalen over kronkelweggetjes de en je afvragenvergezichten. of je ooit nog De bij de bewoonde leidt vaak langs mooiste Bijbel vertalen voor wereld uitkomt. kiezen graag de kortste Guinese moslims gaat ookWij viamensen slingerpaden en kronkelwegen. Je route naar ons doel. Maar een omweg leidt vaak langs vraagt je onderweg soms af of je ooit wel op je bestemming aande mooiste vergezichten. De Bijbel vertalen voor komt. ‘EenGuinese pad kanmoslims zo kronkelig nietviazijn of het komt bij een gaat ook slingerpaden en wel krondorp uit’, zegt een Mogofin-spreekwoord. De weg van vertalen kelwegen. Je vraagt je onderweg af Woord of je ooitzal welzijn opbestemming je bekan vol kronkelwegen zijn, maarsoms Gods stemming aankomt. Een pad kan zo kronkelig niet zijn bereiken: het dorp, de gemeenschap van de Mogofin. of het komt wel bij een dorp uit, zegt een MogofinEen gezamenlijke uitgave met Zending Gereformeerde spreekwoord. De weg van vertalen kan vol kronkelGemeenten. Metzijn, prachtige kleurenfoto’s. wegen maar Gods Woord zal zijn bestemming

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden

bereiken: het dorp, de gemeenschap van de Mogofin.

Twaalf jaar gast onder de Mogofin

D

‘ e tand en de tong maken wel eens ruzie.’ Het is één van de vele spreekwoorden die de Mogofin in hun dagelijks leven gebruiken. Hoe goed de tand en de tong ook met elkaar kunnen opschieten, op een keer bijt de tand op de tong. Zij die dicht op elkaar leven komen af en toe - onbedoeld - met elkaar in conflict. Zeker als je tot verschillende culturen behoort. Twaalf jaar verblijf in het West-Afrikaanse Guinee heeft ons geleerd hoe waar dit spreekwoord is. Waar gebeurde verhalen houden ons Nederlanders een spiegel voor. Ze illustreren ook dat een boomstam die in het water ligt wel een krokodil kan lijken, maar het nooit wordt.

De Bijbel vertalen voor Guinese moslims

Kees Jan van Linden

Eerder verschenen:

Kees Jan van Linden

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

De kronkelweg naar het dorp

Een boomstam wordt geen krokodil

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 112 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 6278 5953 c-NUR 712-010 Verschijnt juni 2017

Kees Jan van Linden

Doelgroep: geïnteresseerden in zendingswerk

Een boomstam wordt geen krokodil Twaalf jaar gast onder de Mogofin

Kees Jan van Linden

16

Catalogus Voorjaar 2017_p 13-20-pastoraal.indd 16

20-12-16 14:32


Zending op Cuba

Kleine kroniek van het werk van de Spaanse Evangelische Zending op Cuba. Huib de Vries

Huib de Vries

Calvijn op Cuba

Calvijn op Cuba

Het werk van de Spaanse Evangelische Zending in het land van Fidel Castro Langs ongedachte wegen bereiken de Bijbelcursussen van de Spaanse Evangelische Zending ook Cuba. Op het eiland in de Caraïbische Zee is een opvallende honger naar Bijbelse lectuur. Het brengt de reformatorische stichting tot het besluit zich in Latijns-Amerika vooral op de berooide natie van de marxistische dictator Fidel Castro te gaan richten. Na 1991 neemt dit werk een hoge vlucht, ondanks de tegenwerking van de Cubaanse overheid. Calvijn op Cuba geeft een beeld van de arbeid van de SEZ in dit communistische land, die daar wordt verricht onder de naam Eben Ezer. Het biedt ook inzicht in de economische, sociale, kerkelijke en geestelijke situatie op Cuba. Mede dankzij de Spaanse Evangelische Zending omarmt een toenemend aantal Cubaanse predikanten het gereformeerde gedachtegoed.

Het werk van de Spaanse Evangelische Zending in het land van Fidel Castro

Huib de Vries

r de Ere Banier , Thuisheid, In

Calvijn op Cubain twee werelden

cursusk Cuba. vallende eformas-Ameistische 1 neemt werking eeft een munistim Eben sociale, invloed g. Mede omarmt het ge-

Evangelisatie & zending

Doelgroep: geïnteresseerden in zending, evangelisatie en kerkelijk leven in het buitenland

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis, Gedragen door de Herder, Thuisloos in twee werelden, Strijder voor gerechtigheid, In Elspeet en In het hart van de zending.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 96 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 2440 c-NUR 712-000 Verschijnt januari 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99

07-12-16 16:21

17

Catalogus Voorjaar 2017_p 13-20-pastoraal.indd 17

20-12-16 14:32


Levensverhalen

Biografieën van christenen

Een aangrijpende wake-up call voor christenen in de hele wereld.

James Wright

De martelaren van Malatya

De martelaren van Malatya Ut volorem in rerro blam ipis mi, exerciisci officim et occum eossite escilit aut es doluptio modit exceperum as et as eumquia porpore icaboremque nate saperchillab id quam quibus is et Omgebracht in Turkije getuigen van deratempo Messias molorunt dem est exped als et ommolendunt ullorep repratusam fuga. Nequuntis repellauta cullorem ipsaperibus evel iducia aborepudi iusandicae plicipsusam quodita qui Op 18optatia april 2007 gaven driecoriorpores mannen, twee Turkenquiaectiscid en een Duitser, hun quae porit ut aliti apit faccum quoditJezus officiatur aut prest te begin nonsenivan endipitemquo omnis leven voor Christus. Aanquihet deze dag ontmoetten ze in ero dolor as et doluptatem dolo mo ipit et velest re abo. Elis Malatya mensen van wie zij etdachten ze ernaar om sedenkele magnitas ma vollorem quas endae indat pratur? Aboraeverlangden et liquatempor mavriendelijkheid eiundae pereperum sum Bijbelsatiurectio. onderwijsVolorae te ontvangen. Hun en gastvrijheid werd ipsam est, consed ut et utet praecum quam ipsamus sandaernam echterfacesti met verraad beantwoord. atis qui ipiciaturia voles sint quasper natibeatur antusa Slechtssitate weinig gelovigen de restnos vanma decum wereld hoorden dit verhaal. eossitem sam, atin magnis et quam dusam ad mosanda nihilliam ea doluptatur, et unt et et inus alis non Maar de dood van Necati Aydin, Ug ur Yuksel en Tilmann Geske, hoewel corerias quia diciumquam rerciat vel iumque cor sam ipsanda misschien genegeerd vergeten, etur maiosam eatien quisnel venita sed untur?blijft spreken. Hun verhaal laat Occupta ventia dolutzijn pedigni renti recus, zien dat er nogvoluptatum steeds christenen die moluptate in een vijandige omgeving het in conem faccum aut prat eicipsunt quiaessusae lab inimollab Evangelie uitdragen. En het getuigt van de bereidheid om Jezus te volgen, iuntisqui conet ut accaboribus doluptam, velicipsandi berions ecullicti nullabore, sedia desciate con et estios simos nullaceatis waar Hij de weg ook naartoe wijst. et occumquatia commolu picatas pelland enihit voluptu Vertaling: Peter Meeuse, MA. scimeturia verovitio molloribus aute del illab id maximporum faccaepro voloreh endae. Alisin nem dolorem ut abo. Offic tem lab inullac estotat aliquas reheniet lab ommoluptaque Doelgroep: iedereen die betrokken is ipsant op deest, vervolgde kerk in de wereld numendusam as et ullumque aut harum faces voluptati

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 12,99

James Wright

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 220 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 94 0290 1528 c-NUR 402-010 Verschijnt maart 2017

De martelaren van Malatya

Omgebracht in Turkije als getuigen van de Messias

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing jongerenorganisaties • Presentatiebijeenkomst

James Wright

18

Catalogus Voorjaar 2017_p 13-20-pastoraal.indd 18

20-12-16 14:32


Levensverhalen

Biografieën van christenen

Boeiende biografie die tegelijk nieuw licht werpt op de kerkelijke gebeurtenissen van de afgelopen decennia. Aad van Toor

Nu het ouderdomt- Scheerlicht over het leven van ds. A. Beens

Nu het ouderdomt

Nu het ouderdomt Scheerlicht over het leven van ds. A. Beens Het is een roerige tijd als Arend Beens theologie studeert. Provo’s, kabouters, studenten en vredesbewegingen gaan de straat op om de wereld, desnoods met geweld, te verbeteren. Ook binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, waaraan ds. Beens verbonden is, hebben grote veranderingen plaats. Het zogenoemde Samen-op-Wegproces verbindt weliswaar drie kerken, maar zorgt ook voor een diep ingrijpende scheiding binnen ‘zijn’ Nederlandse Hervormde Kerk. In vijftig jaar verandert er veel rondom de predikant. Maar het Ankerpunt van zijn leven blijft onveranderlijk in Gods genade en Zijn trouw. Naast een levensschets, biedt dit boek een serie opstellen voor gemeenteleden, waarin de predikant de achterliggende jaren en kerkelijke gebeurtenissen in zijn gedachten terughaalt.

J

Scheerlicht over het leven van ds. A. Beens

een jonge koning die God zoekt

Doelgroep: jongeren en ouderen, liefhebbers van levensverhalen

Aad vanToor

Aad van Toor

Aad van Toor is al vele jaren werkzaam bij het Reformatorisch Dagblad. In zijn vrije tijd schreef hij diverse predikantsbiografieën.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Presentatiebijeenkomst Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 350 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 1085 c-NUR 402-010 Verschijnt maart 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

08-12-16 11:58

19

Catalogus Voorjaar 2017_p 13-20-pastoraal.indd 19

20-12-16 14:32


Christen & maatschappij

Dienend leidinggeven, voor wie?

Leidinggeven

Jan Kloosterman

Relationeel leidinggeven voor iedereen

Essenties van dienend leiderschap

Essenties van dienend leiderschap

Flaptekst volgt

Jan Kloosterman (1978) studeerde aan verschillende hogescholen, onderwijskundige opleidingen en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. In het dagelijks leven is hij directeur Onderwijs in het (speciaal) voortgezet onderwijs op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en raadslid in de gemeente Apeldoorn.

Essenties van dienend leiderschap

Elke christen wordt geroepen leiding te geven, een ieder op zijn of haar plaats in het contact met anderen. Om werkelijk present te zijn voor de ander, is er leiding nodig. Allereerst hebben we de leiding van Boven nodig, omdat we afhankelijke mensen zijn. Daarnaast is ook leiding aan jezelf noodzakelijk. Omdat we mensen zijn die in relatie tot elkaar leven, hebben de keuzes die we maken invloed op anderen. Het is de vraag wie je als mens wilt zijn in relatie tot de ander. Daarbij gaat het om het horen, zien en verstaan van de ander. Dat bepaalt hoe present je kunt zijn in het liefdevol dienen van je medemens. Doelgroep: iedereen die leidinggeeft, volwassenen

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 13,99

20

Essenties van dienend leiderschap_omslag.indd 1

Catalogus Voorjaar 2017_p 13-20-pastoraal.indd 20

Jan Kloosterman

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 96 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 18,95 ISBN 978 94 0290 2433 c-NUR 808-000 Verschijnt januari 2017

Relationeel leidinggeven voor iedereen

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Presentatiebijeenkomst

Jan Kloosterman

17-11-16 17:00

20-12-16 14:32


Christen & maatschappij

Omgaan met verschil op de refoschool.

Onderwijs

John Exalto (red.)

serie

De multiculturele refoschool

John Exalto (red.)

De multiculturele refoschool

Het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme Deel 3 serie Biblebelt Studies Te midden van een seculiere wereld staat het reformatorisch onderwijs als een monoreligieuze zuil nog recht overeind. Maar hoe verhoudt dit type onderwijs zich tot de plurale samenleving waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft? Hoe worden leerlingen op actieve participatie in die samenleving voorbereid? In deze bundel wordt de relatie tussen het reformatorisch onderwijs en de plurale en multireligieuze samenleving vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd. Daarmee biedt de bundel ook een spiegel voor de omgang met interne levensbeschouwelijke diversiteit.

Het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme

Het reformatorisch onderwijs en de uitdaging van het pluralisme

Broer, t Jan Wisse.

De multiculturele refoschool

ormarecht zich eigen ctieve e ope marantie erlinet reieuze spieh oningen ke di-

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing scholen

Doelgroep: iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs

Biblebelt online Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media

Anneke Pons (red.)

Vensters op refodomes Kerkarchitectuur in de gereformeerde gezindte

Aan deze bundel is meegewerkt door John Exalto, Fred van Lieburg, Henk Middelkoop, Anneke Pons, Johan Roeland, Hans Teerds, Herman Wesselink en Maarten Wisse.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 256 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 2730 c-NUR 740-025 Verschijnt januari 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

Anneke Pons (red.)

Lieburg, F.A. van e.a.

Biblebelt Studies

Biblebelt online_omslag_2.indd 1

Kerkarchitectuur in de gereformeerde gezindte

Ondanks toenemende secularisering in Nederland zijn Anneke Pons (red.) in het laatste decennium veel nieuwe en soms ook grote kerken gebouwd. Zeker de omvangrijke reformatorische kerkgebouwen trekken de aandacht van de media. Hoe kan het dat in de Biblebelt zulke grote godshuizen worden gebouwd, terwijl in de Randstad veel kerkgebouwen noodgedwongen hun deuren sluiten? En hoe kunnen deze opvallende bouwwerken in verband worden gebracht met de bevindelijk gereformeerde levensbeschouwing, waarin ootmoed en nederigheid hoog genoteerd staan? Vergeleken met de traditie van ‘schuurkerken’ lijken de ‘refodomes’ een veranderde visie op de relatie tussen religie, theologie en materialiteit te weerspiegelen. Al deze vragen inspireerden de samenstellers van deze bundel tot onderzoek en veldwerk in Barneveld, waar drie nieuwe kerkgebouwen onder de loep werden genomen. Aangevuld door bijdragen van architecten en andere deskundigen, geeft dit boek een impuls tot de kennis van en bezinning op reformatorische kerkbouw in de eenentwintigste eeuw.

Vensters op refodomes

Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media

Rechtvaardiging door het geloof en eenheid met Christus behoren tot de kern van de reformatorische identiteit. Deze thema’s staan volop in de belangstelling van het theologische debat van dit moment. In deze studie onderzoekt de auteur de kritiek die geuit wordt op het reformatorische spreken over rechtvaardiging en unio cum Christo en gaat hij na of deze terecht is. Hij doet dit aan de hand van een analyse van vier theologen uit de reformatorische traditie die zich intensief met rechtvaardiging en eenheid met Christus hebben beziggehouden: Maarten Luther, Philippus Melanchthon, Johannes Calvijn en John Owen. De studie sluit af met een taxatie aan de hand van het bijbels-theologische spreken van Paulus over deze thema’s Undanihiciat eum alitate optatusa se pratusdam hic to et ium utendit iorepedita velest estrum res et quam dolenditium fuga. Nam, cum es aut labo. Am dior molo ipsapidi occaborro blaut repelib usanture ili-

Biblebelt online

John Exalto (red.)

Eerder verschenen:

Biblebelt Studies

Biblebelt Studies

16-7-2014 17:48:11

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Catalogus Voorjaar 2017_p 21-27-labarum.indd 21

Met bijdragen van Gerdien Bertram-Troost, Nico Broer, John Exalto, Bram de Muynck, Niels Rijke, Bart Jan Spruyt, Richard Toes, Wim Westerman en Maarten Wisse.

21

20-12-16 14:33


Christen & maatschappij

Boeiende studie van allerlei aspecten van de reformatorische muziekcultuur.

Kunst

Fred van Lieburg (red.)

Orgelcultuur in de Biblebelt

Orgelcultuur in de Biblebelt

actief mee aan de slag te gaan. Alleen in reformatorische kringen bijdragen van nemen Hans Fidom, Koos-jan worden De nogbundel nieuwebevat orgels gebouwd, jongeren orgelles en de Jager, Jaco van der Knijff, Fred van Lieburg, Wim van trekken orgelconcerten volle kerken. Of dit allemaal precies klopt of Lieburg, Anneke Pons, Oane Reitsma, Henk Vermeulen, niet, de Wim orgelcultuur de Biblebelt Visser eninMaarten Wisse. is een fenomeen dat nadere bestudering verdient. In deze bundel werpen deskundigen uit verschilOrgelcultuur in de Biblebelt is het vierde deel in de serie lende disciplines – geschiedenis, sociologie, musicologie, filosofie ‘Biblebelt Studies’. en theologie – licht op aspecten van de orthodox-protestantse muziekbeoefening in Nederland.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht Eerder verschenen:

Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media

Vensters op refodomes Kerkarchitectuur in de gereformeerde gezindte

Aan deze bundel is meegewerkt door John Exalto, Fred van Lieburg, Henk Middelkoop, Anneke Pons, Johan Roeland, Hans Teerds, Herman Wesselink en Maarten Wisse.

Biblebelt Studies

Biblebelt online_omslag_2.indd 1

Anneke Pons (red.)

Anneke Pons (red.)

Biblebelt Studies

Ondanks toenemendeAnneke secularisering in Nederland zijn Pons (red.) in het laatste decennium veel nieuwe en soms ook grote kerken gebouwd. Zeker de omvangrijke reformatorische kerkgebouwen trekken de aandacht van de media. Hoe kan het dat in de Biblebelt zulke grote godshuizen worden gebouwd, terwijl in de Randstad veel kerkgebouwen noodgedwongen hun deuren sluiten? En hoe kunnen deze opvallende bouwwerken in verband worden gebracht met de bevindelijk gereformeerde levensbeschouwing, waarin ootmoed en nederigheid hoog genoteerd staan? Vergeleken met de traditie van ‘schuurkerken’ lijken de ‘refodomes’ een veranderde visie op de relatie tussen religie, theologie en materialiteit te weerspiegelen. Al deze vragen inspireerden de samenstellers van deze bundel tot onderzoek en veldwerk in Barneveld, waar drie nieuwe kerkgebouwen onder de loep werden genomen. Aangevuld door bijdragen van architecten en andere deskundigen, geeft dit boek een impuls tot de kennis van en bezinning op reformatorische kerkbouw in de eenentwintigste eeuw.

Biblebelt online

Kerkarchitectuur in de gereformeerde gezindte

Rechtvaardiging door het geloof en eenheid met Christus behoren tot de kern van de reformatorische identiteit. Deze thema’s staan volop in de belangstelling van het theologische debat van dit moment. In deze studie onderzoekt de auteur de kritiek die geuit wordt op het reformatorische spreken over rechtvaardiging en unio cum Christo en gaat hij na of deze terecht is. Hij doet dit aan de hand van een analyse van vier theologen uit de reformatorische traditie die zich intensief met rechtvaardiging en eenheid met Christus hebben beziggehouden: Maarten Luther, Philippus Melanchthon, Johannes Calvijn en John Owen. De studie sluit af met een taxatie aan de hand van het bijbels-theologische spreken van Paulus over deze thema’s Undanihiciat eum alitate optatusa se pratusdam hic to et ium utendit iorepedita velest estrum res et quam dolenditium fuga. Nam, cum es aut labo. Am dior molo ipsapidi occaborro blaut repelib usanture ili-

Vensters op refodomes

Catalogus Voorjaar 2017_p 21-27-labarum.indd 22

Reformatorische muziekbeoefening in heden en verleden

Lieburg, F.A. van e.a.

22

Orgelcultuur in de Biblebelt

Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in (de plaats van) muziek in de gereformeerde gezindte

Fred van Lieburg (red.)

Biblebelt online

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 256 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 2785 c-NUR 740-045 Verschijnt maart 2017

Reformatorische muziek­ beoefening in heden en verleden Fred van Lieburg (red.)

Nederland is rijk aan orgels en vanzelf ook aan organisten. Toch lijkt er sprake te zijn van een versmalling van de orgelcultuur tot de rechterflank van het protestantisme. Veel orgels uit de hoogtijdagen van rooms-katholieke, hervormde en gereformeerde kerkbouw worden bedreigd en voor velen valt het orgel als muziekinstrument Reformatorische muziekbeoefening in heden en verleden te zeer in een religieuze sfeer om er actief mee aan de slag te gaan. Alleen in reformatorische kringen worden nog nieuwe orgels gebouwd, nemen jongeren orgelles Deel 4 serie Biblebelt Studies en trekken orgelconcerten volle kerken. Of dit allemaal precies klopt of niet, de orgelcultuur in de Biblebelt is een fenomeen dat nadere bestudering verdient. In deze Veel orgels uit werpen de hoogtijdagen van hervormde bundel deskundigen uitrooms-katholieke, verschillende disciplines – geschiedenis, sociologie, musicologie, filosofie en theoen gereformeerde kerkbouw worden bedreigd en voor velen valt logie – licht op aspecten van de orthodox-protestantse het orgel als muziekinstrument te zeer in een religieuze sfeer om er muziekbeoefening in Nederland.

De bundel bevat bijdragen van Hans Fidom, Koos-jan de Jager, Jaco van der Knijff, Fred van Lieburg, Wim van Lieburg, Anneke Pons, Oane Reitsma, Henk Vermeulen, Wim Visser en Maarten Wisse.

Biblebelt Studies

16-7-2014 17:48:11

...weet van...weet wetenschap van wetenschap

20-12-16 14:34


in de indte

Reformatie vandaag

mes

Reformatie

Een lezenswaardige studie over een interessant onderwerp. Klaas van der Zwaag

I Klaas van der Zwaag

ons (red.)

Kerkgeschiedenis

Reformatie vandaag

I

500 jaar Hervorming in debat met Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit

Reformatie vandaag 500 jaar Hervorming in debat met Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit

De herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is een gebeurtenis die wereldwijd de aandacht trekt. Deze studie belicht de Reformatie in het kader van een tweevoudige strijd: enerzijds tegen de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds tegen vrije anabaptistische (doopsgezinde) en spiritualistische stromingen. In 2025 wordt 500 jaar doperdom internationaal herdacht, dit naar aanleiding van de eerste doperse gemeente in Zwitserland in 1525. Deze studie volgt dit tweevoudige debat door de eeuwen heen tot op de huidige tijd. De schrijver stelt ten slotte de vraag hoe de Reformatie in déze tijd gestalte zou kunnen krijgen, in een nieuwe context van enerzijds een veranderde Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds nieuwe ‘doperse’ en charismatische vormen van kerk-zijn. De schrijver is van mening dat de Reformatie van de zestiende eeuw nog steeds een rijke inspiratiebron is voor de huidige kerk en theologie. Doelgroep: geïnteresseerden in het onderwerp

Klaas van der Zwaag

elt Studies

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Catalogus Voorjaar 2017_p 21-27-labarum.indd 23

Dr. Klaas van der Zwaag (1955) studeerde filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit en is werkzaam als kerkjournalist bij het Reformatorisch Dagblad. Hij publiceerde onder meer Afwachten of verwachten? (2003) en Augustinus. De kerkvader van het Westen (2006).

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Presentatiebijeenkomst Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang ca. 2 x 672 pag. Verkoopprijs ca. € 69,95 ISBN 978 94 0290 2792 c-NUR 704-040 Verschijnt april 2017

23

20-12-16 14:34


Theologie

Homiletiek

Zeer bruikbare methode voor preekvoorbereiding.

Dr. A. Baars Flaptekstw

Prof. dr. A. Baars is emeritus hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

De brug tussen tekst en preek Een methode van preekvoorbereiding

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden Dr. A. Baars Eerder verschenen: De titel

Gewogen woorden bevat een nieuwe Nederlandse vertaling van de Belijdenis, de Grote en de Kleine Catechismus van Westminster met een uitvoerige inleiding. De vertaling biedt een goed leesbare Nederlandse tekst die recht doet aan het puriteinse taaleigen.

1

16-12-16 13:10

De openingsvraag van de Kleine Catechismus zet de geestelijke toon: ‘Wat is het hoogste doel van de mens? Antwoord: Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen.’

GEWOGEN WOORDEN

In de zestiende en zeventiende eeuw verschenen vele tientallen reformatorische belijdenisgeschriften. Veel van deze geschriften hebben tot

BELIJDEN IN ZEVENVOUD

op de dag van vandaag een gezaghebbende status. In dit boek staan zeven invloedrijke belijdenisgeschriften centraal: de Augsburgse Confessie, de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Westminster Confessie, de Korte Westminster Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De genoemde belijdenisgeschriften zijn, geselecteerd op onderwerp, in kolommen naast elkaar afgedrukt. Deze harmonische weergave maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier de inhoud van de confes-

HARMONIE VAN ZEVEN PROTESTANTSE BELIJDENISGESCHRIFTEN

sies te vergelijken. De Westminster Confessie en de Korte Westminster Catechismus zijn speciaal voor deze uitgave opnieuw uit het Engels

vertaald. Ieder belijdenisgeschrift is verder voorzien DE BELIJDENIS, DE GROTE EN van een uitvoerige inleiding. DE KLEINE CATECHISMUS Belijden in zevenvoud is geschreven voor een breed publiek. Het is niet alleen een leerzaam studieboek voor de theologiestudent of geïnteresVAN seerdeWESTMINSTER leek, maar zal ook voor predikanten en catecheten een handig

BELIJDEN IN ZEVENVOUD

Prof. dr. A. Baars

U en uw kinderen,

de kinderdoop

HARMONIE VAN ZEVEN

Ruth Seldenrijk

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,49

Doelgroep: theologiestudenten, predikanten

Een methode voor preekvoorbereiding

GEWOGEN WOORDEN

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 240 pag. Verkoopprijs ca. € 12,50 ISBN 978 94 0290 2662 De brug tussen tekst en preek_omslag.indd c-NUR 700-015 Verschijnt april 2017

De brug tussen tekst en preek

Aad vanToor

In dit boek stelt de auteur allereerst aan de orde hoe de prediker zich op geestelijke wijze voorbereidt. Vervolgens gaat hij in op de tekstkeuze, de exegese en het heilshistorisch-christologische perspectief van het Oude Testament. Behalve op de klassieke vorm van thema en verdeling, gaat de auteur ook in op andere modellen om de preek te structureren. In de laatste hoofdstukken behandelt hij het gebruik van illustraties, de taal van de preek en de presentatie ervan. Afzonderlijke aandacht krijgt de meditatie met het oog op de toespitsing van de preek op de hoorders. Prof. dr. A. Baars kiest op een eigen manier positie binnen de traditie van de gereformeerde homiletiek en verwerkt ook de recentere ontwikkelingen in de predikkunde.

PROTESTANTSE

hulpmiddel zijn bij bijvoorbeeld de voorbereiding van de (catechismus) prediking of catechese.

BELIJDENISGESCHRIFTEN

en de Bijbel

PROF. DR. A. BAARS IS HOOGLERAAR AMBTELIJKE VAKKEN EN THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT TE APELDOORN. DRS. A. GROOTHEDDE IS KERK- EN OPINIEREDACTEUR BIJ HET REFORMATORISCH DAGBLAD.

DOGMAGESCHIEDENIS AAN DE

PROF. DR. A. BAARS

Geneeskunst

DRS. A. GROOTHEDDE

VERTAALD DOOR THERA TANIS-BAARS I NGELEID DOOR PROF. DR. A. BAARS

2-Synopsis_omslag-rug anders.indd 1

24

Catalogus Voorjaar 2017_p 21-27-labarum.indd 24

PROF.

DR.

A. BAARS

EN DRS.

A. GROOTHEDDE

9-10-2013 13:11:10

...weet...weet van wetenschap van wetenschap

20-12-16 14:34


Theologie

Een kerkhistorische studie met een praktischtheologische focus.

Algemeen

C.T. (Kees) de Groot

n nietdomein tie van houd-

rcerius e handen hun en ook even.

cus laat ig steleologi-

Erasmus Sarcerius’ Pastorale 1559

Erasmus Sarcerius’ Pastorale 1559 EN DE VORMING VAN PREDIKANTEN IN DE ZESTIENDE EEUW

C.T. (KEES) DE GROOT

Erasmus Sarcerius’ Pastorale (1559) en de vorming van predikanten in de zestiende eeuw De vorming van predikanten, het onderscheid tussen christenen en niet-christenen en de rol van de kerk en de gelovigen in het publieke domein zijn de vragen die aandacht krijgen in de bezinning op de organisatie van kerk en geloof. Oude normen en tradities worden hierbij op hun houdbaarheidsdatum bevraagd. In een vergelijkbare situatie schreef de lutherse theoloog Erasmus Sarcerius zijn Pastorale (1559). In dit handboek doet hij predikanten praktische handreikingen aangaande hun voortgaande vorming, de wijze waarop zij en hun gemeenteleden heilig kunnen leven en de kerk kunnen organiseren en ook hoe zij hun verantwoordelijkheid in de samenleving kunnen vormgeven. In deze kerkhistorische studie met een praktisch-theologische focus laat Kees de Groot zijn analyse van de Pastorale uitlopen op vijfentwintig stellingen waarin hij formuleert wat zowel de kerk en haar leden als theologische opleidingen vandaag van Sarcerius kunnen leren. Doelgroep: geïnteresseerden in het onderwerp

C.T. (KEES)

DE

GROOT

C.T. de Groot is predikant van de Ned. Geref. Kerken. Hij diende de gemeenten van Steenwijk, Lelystad en Zeewolde. Momenteel is hij zowel predikant in Nunspeet als docent homiletiek aan de NGP te Apeldoorn. In 2016 promoveerde hij op nevenstaande studie over Erasmus Sarcerius.

Uitvoering paperback Formaat 16 x 24 cm Omvang 416 pag. Verkoopprijs € 34,95 ISBN 978 94 0290 1610 c-NUR 700-000 Is reeds verschenen

07-11-16 16:36

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Catalogus Voorjaar 2017_p 21-27-labarum.indd 25

25

20-12-16 14:34


Kerk & gemeente

Bezinning op de katholiciteit van de kerk in de eenentwintigste eeuw.

Theologie over de kerk

Katholiek vandaag

Dr. W. van Vlastuin

Feriasimus, iliquam, coria ex ex excea seque vel etur aut ide doluptas eiusdaest acia eum dolorerspis denitae laborem fugia sam harume num re venis aut modia que et re, nis esequis ciaerum arum, quam fugiae velluptium vere Een gereformeerd gesprek over katholiciteit mintior iassum ipictat ionsectam aut andis doluptas ut molumque es dolorro volorer cipicillor re nissum everspicia conse rem atius asitatur, offici nis resto et molor mi, volupDeel 2 serie tam,Theologische non nobisquethema’s nullandi quatetur sus maximi, seresequo quossum re vollor reicaeped quiae odi officip ideliaest, sint harcien ihitatem Nim alitis quidan ooit De katholiciteit van de kerk quiam, is een omnitem. geloofsartikel datque meer odi quae cor rerupta est, a cusam que molupti orenieniento vragen oproept. Hoe kan het dat vanaf verschillende dendae volum explaccus dessit, sundiore, con netur,kansels ulpa in één plaats elke zondag dezelfde katholiciteit wordtesed beleden? vinden we kathovolore vellab imporrorit estiscipis quia aut Of et voluptatquasvooral ant reri buiten abo. Ici dest doloria sperestibus sim hil il die samen liciteit vandaag hetasinstituut kerk in groepen minum quaspiet ratemolo tentur? de Bijbel lezen? Betekent katholiek denken dat we de grenzen van het Eveni ut de dolorem oluptas quid molorerum illupti unorthodoxetibus geloof oprekken en hoe ons tot deexwereldwijde anduciust quiditaero cusdienen exceritaewe verfero vitiis eossunte netDeze quaturiore magnatur? kerk te verhouden? studie biedt een doordenking van het begrip

Katholiek vandaag

VLASTU IN

magnia cuptas mo cum ad maxima necto occatium nus si ant quate

necume sandae magnis et odit, volupta tectus alia cusanda volorrum Doelgroep: theologen, ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden quoditatem apella dolendenda doluptatur recus repe eictota sectint

Een gereformeerd gesprek

over katholiciteit

DR . W . VAN VLASTUIN

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Presentatiebijeenkomst T H E O L O G I S C H E T H E M A’ S

ezin vEndae vellor moluptate consendae re venissi nvelliquo totatemperum solupta quas susciandam nullabo ribusam ad erio dolupitas coresto ommodisqui con corem. Beatquis ressini minullut pore vel et venimo totatur? Nem hillor aut rem eum labore sunt aut omnimin velessinvene ma porro is perum aut est, offic te nobit aped ut arum aut aut endust re verehen imenis ea vit experibus nem as re velecep editiunture senihictate voluptatem at quae laboribusdae reribus. Ique estruptate core voluptur? Usaepudicid ma pellabo. Nam acernatium ex et quatem harcipiciae seque volest est et explibusandi cum que conse nis eturi dipita et ipsa quate ant volorrovit aut deles aut voluptatiat que porepudaest explique elendeb itatem vit offici tente natem essitat ectemquid ullenis eaqui odicabores maximo tem ant ma dignis am id qui

T H E M A ’S

Dauw op de aarde-3 regels-blauw.indd 1

Catalogus Voorjaar 2017_p 21-27-labarum.indd 26

De zending

van de kerk in de wereld

DR. J . H . VAN DOLEWEERD

tios dese voloribus.

THEOLOGISCHE T H E M A ’S

26

Dauw op de aarde

am, ne et, inis quat que earum faceped estrum facia volores-

THEOLOGISCHE

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 13,99

Eerder verschenen in deze serie: Dauw op de aarde

cullesecae dis nobis doluptatium expere dolupta temquat. Uitvoeringque paperback Necersperum, quosa volo toremqu atempos apicipsunti nesequiam, Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 256 pag. Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 94 0290 2594 c-NUR 700-040 Verschijnt mei 2017

DR . W . VAN

katholiciteit in de Vroege Kerk en de gereformeerde traditie, getoetst aan Bijbelse noties. In de serie Theologische thema’s worden actuele theologische vragen doordacht vanuit het gereformeerd belijden. Dr. W. van Vlastuin Offic tem. Ut ratis ilistruptae. At pa deligent mos

Katholiek vandaag

Prof. dr. W. van Vlastuin is hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en rector van het Hersteld Hervormd Seminarium aldaar.

T H E O L O G I S C H E T H E M A ’S

21-7-2014 10:00:58

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

20-12-16 14:34


erpen de , die als rmeerde

de edeltelfiguur isme. In voert hij dooi voor

de inleirk.

Vertaald en ingeleid door DE verdediging van het gereformeerde kerkmodel

chappen en nieukerk een

Kerk & gemeente

Een waardevolle vertaling van een boeiend werk.

Ecclesiologie

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

DE VERDEDIGING van het

Antoine de la Roche Chandieu

GEREFORMEERDE KERKMODEL

Vertaald en ingeleid door H.A. Speelman

Antoine de la Roche Chandieu

Midden in de zestiende eeuw ontstaan in Frankrijk gezelschappen die verlangen naar een persoonlijker omgang met God en een nieuwe vorm van kerkzijn. Daaruit ontstaat náást de katholieke een gereformeerde kerk. Op hun eerste nationale synode te Parijs in 1559 ontwerpen de Franse gereformeerden een kerkorde en geloofsbelijdenis, die als voorbeelden zouden dienen voor de gereformeerde kerk in de Nederlanden. Nauw betrokken bij het ontstaan van de Franse kerkorde is de edelman Antoine de la Roche Chandieu (1534-1591). Met De verdediging van het gereformeerde kerkmodel kiest hij positie in de heftige discussie over de plaats van het gewone gemeentelid binnen het presbyteriaal-synodale kerkmodel. Dr. H.A. Speelman laat aan zijn vertaling een boeiende inleiding voorafgaan over de inhoud en achtergrond van dit werk.

Antoine de la Roche Chandieu Vertaald en ingeleid door H.A. Speelman

Doelgroep: persoonlijk gebruik, geïnteresseerden in het onderwerp

Dr. H.A. Speelman is wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Universiteit te Kampen. Antoine de la Roche Chandieu (15341591), gereformeerd predikant te Parijs 1556, synodevoorzitter en hoogleraar in Lausanne. Hij drukte in de ontstaansfase zijn stempel op de gereformeerde kerken in Frankrijk.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Presentatiebijeenkomst Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 240 pag. Verkoopprijs ca. € 17,95 ISBN 978 94 0290 2648 c-NUR 700-040 Verschijnt februari 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 12,99

28-10-16 16:04

...weet van wetenschap ...weet van wetenschap

Catalogus Voorjaar 2017_p 21-27-labarum.indd 27

27

20-12-16 14:34


Kerk & Gemeente

De betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor leraren.

Geloofsbelijdenis

Dr. A.J. Kunz

Voor Anker

Doelgroep: docenten, geïnteresseerden in het onderwerp Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang 164 pag. Verkoopprijs € 10,95 ISBN 978 94 0290 2235 c-NUR 700-051 Is reeds verschenen

Voor Anker De betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor leraren

Dr. A.J. Kunz

Geloofsbelijdenis (1561), gericht op de beroepspraktijk van doDr. A.J. Kunz (1970) isHierbij hervormd predikant en alsdedocent centen in het christelijk onderwijs. komt niet alleen en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief te definitieve tekstGouda. van de belijdenis uit 1618/19 naar voren, maar maakt hij ook gebruik van de eerste editie uit 1561. Hierdoor komt de NGB op een verrassende manier tot klinken en niet alleen voor christelijke docenten. Het boek is geschikt voor iedereen die wil nadenken over leven bij de belijdenis in onze tijd.

Dr. A.J. Kunz

Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs Voor Anker

De meeste christelijke scholen verwijzen in hun statuten naar de belijdenisgeschriften. Als je leraar bent, word je geacht deze te onderschrijven. Maar hoe functioneren de belijdenisgeschriften in de dagelijkse praktijk van het De betekenisonderwijs? van deHoe Nederlandse kunnen ze ons vandaag helpen om christelijk onderwijs gestalte te geven? In Voor Anker geeft Geloofsbelijdenis voor leraren dr. A.J. Kunz een uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), gericht op de beroepspraktijk van docenten inverwijzen het christelijk onderwijs. Hierbij komt niet alleen de Christelijke scholen in hun statuten doorgaans definitieve tekst van de belijdenis uit 1618/1619 naar naar de belijdenisgeschriften. Leraren worden geacht te editie voren, maar maakt hij ook gebruik van dedeze eerste NGB op een verrassende onderschrijven.uit De1561. vraag Hierdoor is echterkomt hoe de belijdenisgeschrifmanier tot klinken. Het onderwijs boek is bedoeld voor christelijke ten in de dagelijkse praktijk van het functioneren. leraren, maar ook voor iedereen die wil nadenken over In Voor Anker geeft een in uitleg levendr. bijA.J. de Kunz belijdenis onzevan tijd.de Nederlandse

Dr. A.J. Kunz is hervormd predikant en als docent en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief te Gouda. In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op de uitleg van artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Advertenties in onderwijsbladen Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49 2710-Voor Anker-omslag.indd 1

10-11-16 13:04

28

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 28

20-12-16 14:38


eerde ge-

Onderwijs in de weg waarin de Heere het heil schenkt.

Praktische Theologie

Ds. A. Schot

de orde des heils

A. Schot s in het ies bleek ls oudeover dit fte voorndeld en ntwoord. den, verok voor emdeling n er veel

Theologie

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

De orde des heils

de

De gulden keten van het heil

orde des heils

Eind 2016 verscheen van de hand van ds. A. Schot een serie artikelen over de orde des heils in het kerkelijk blad de Saambinder. Uit de reacties bleek dat deze artikelen voor zowel jongeren als ouderen heel verhelderend waren. Een uitgave over dit onderwerp zal dan ook zeker in een behoefte voorzien. In dit boekje zijn de artikelen gebundeld en per hoofdstuk voorzien van vragen en antwoorden. Het is heel geschikt voor gemeenteavonden, verenigingsavonden, huisgodsdienst, maar ook voor persoonlijk gebruik. Degenen die geen vreemdeling zijn van de toepassing van het heil zullen er veel herkenning in vinden.

Ds. A. Schot

De gulden keten van het heil

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden

Doelgroep: kerkenraadsleden, gemeenteleden, Bijbelstudiekringen

Eerder verschenen: 17 PREKEN

Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn bijzonder geschikt om gelezen te worden bij een weekopening of – sluiting. Speciaal voor de uitdeling aan ouderen is een groter lettertype gebruikt.

52 meditaties

Jakob heb Ik liefgehad

Ds. A. Schot

Jakob

heb Ik liefgehad Zeventien overdenkingen over het leven van Jakob

Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap Hier komt de tekst van de achterflap

Jonathan,

Sauls zoon, Davids vriend

Als een

appelboom

onder de bomen des wouds

Er is perspectief!

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

Ds. A. Schot

Eerder verscheen van deze auteur: Man van smarten Het verbrijzeld hart verheugd Jakob heb Ik liefgehad Jonathan, Sauls zoon, Davids vriend

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet. Eerder verschenen van deze auteur: – Man van smarten – Het verbrijzeld hart verheugd

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

Ds. A. Schot

Op de Steenrots gegrond

Vanaf de moederschoot heeft Jakob er álles aan gedaan om de zegen te bemachtigen. Hij moest echter leren dat deze alleen uit genade te verkrijgen is. In beginsel kreeg hij in Bethel de zegen. Dat was toen Jakob was uitgewerkt. Toen ging de hemel voor hem open. Toch was het daarmee voor Jakob niet opgelost. Hij miste de troost van de zegen nog. Dat bleek in Pniël, waar hij zei: ‘Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.’ De volle troost werd hem pas geschonken toen hij het geheel mocht verliezen. De auteur wil in deze overdenkingen laten zien hoe Gods verkiezende liefde verheerlijkt wordt in het leven van een dwalende zondaar. Het leven van Jakob is nog steeds tot onderwijs voor hen die niet weten hoe zij de zegen kunnen verkrijgen. ‘Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft.’ De overdenkingen zijn bijzonder leerzaam om persoonlijk te lezen, maar ook heel geschikt om te gebruiken in de leesdiensten.

Jonathan, Sauls zoon, Davids zoon

Deze bundel bevat 52 meditaties. De titel is ontleend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Alleen het huis van de wijze bouwer bleef staan ‘want het was op de steenrots gegrond’. De auteur heeft geen andere begeerte dan te verdiepen en te bouwen op de Steenrots Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook er is onderwijs in te vinden omtrent de leidingen, die de Heere met Zijn kinderen houdt.

Op de Steenrots gegrond

Ds. A. Schot

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 100 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2839 c-NUR 700-003 Verschijnt april 2017

De beeldspraak van de bomen in de Bijbel Ds. A. Schot Barcode

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot Omslag_Jonathan.indd 1

5-Jakob-new-omslag.indd 1

22-05-15 15:30

31-10-2011 10:20:03

29

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 29

20-12-16 14:38


Dagboek vrouwen

Waardevolle overdenkingen voor de lijdensweken.

Pasen

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

In de serie Vrouwen ontmoeten verschijnen: (tekst Vrouwen nemenzal bijD.V. de ook heilsfeiten van de aanpassen?) Heere Jezus een bijzon• Bij het kruis - Dagboek voor de lijdensweken plaats in. laat daar licht op vallen. In dit tweede • In de dere kerk - Dagboek vanDeze Pasen serie naar Pinksteren

Voor elke dag in de lijdensweken geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. Doelgroep: vrouwenverenigingen, gemeenteleden

Bij het kruis

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht

Dagboek voor de lijdensweken A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Eerder verschenen: Serie Bijbelse vrouwen ontmoeten 1 Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit eerste deel ontmoet je vrouwen rond de kribbe. Voor elke dag in de adventsweken geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. Rachab en Ruth uit het Oude Testament, maar ook Elizabet en Anna uit het Nieuwe Testament waren in zekere zin net als Maria moeder van de Heere Jezus. Vanuit deze vrouwen worden lijnen getrokken naar deze tijd. De Kerk als bruid van Christus wordt geroepen om een vruchtbare vrouw te zijn, die geestelijke kinderen baart.

20-10-16 11:03

In de serie Bijbelse Vrouwenvrouwen ontmoeten ontmoeten zal D.V.zal ook D.V. verschijnen: ook verschijnen: (tekst aanpassen?) • Bij het kruis - Dagboek voor de lijdensweken • In de kerk - Dagboek van Pasen naar Pinksteren

Rond de kribbe

Bij het kruis omslag def.indd 1

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 252 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 2495 c-NUR 707-025 Verschijnt februari 2017

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

deel ontmoet je vrouwen op weg naar en bij het kruis: vrouwen uit het Oude Testament en vrouwen uit het Nieuwe Testament. Daarbij gaat het niet om de vrouwen, maar om Hem bij Wie je hen ontmoet. ‘Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was ’t Die door Zijn sterven aan haar het leven gaf.’

Rond Bij hetdekruis kribbe

Bij het kruis

Vrouwen nemen Flaptekst volgt bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit eerste deel ontmoet je vrouwen rond de kribbe. Voor elke dag in de adventsweken geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding vande een lijdensweken Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. Dagboek voor Rachab en Ruth uit het Oude Testament, maar ook Elizabet en Anna uit het Nieuwe Testament waren in zekere zin net als Maria moeder van de Heere Jezus. Vanuit deze vrouwen worden lijnen getrokken naar deze tijd. De Kerk 2 seriewordt Bijbelse vrouwen ontmoeten als bruidDeel van Christus geroepen om een vruchtbare vrouw te zijn, die geestelijke kinderen baart.

Andrea van HartingsveldtMoree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids.

Serie Bijbelse vrouwen ontmoeten 2

Rond de kribbe Dagboek voor de adventsweken lijdensweken A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,99

30

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 30

Rond de kribbe omslag def def.indd 1

01-11-16 13:53

D.V. zal ook verschijnen: In de kerk dagboek van Pasen naar Pinksteren

20-12-16 14:38


ng van

en

Diverse predikanten

Dagboekkalender 2018

de Banier dagboek kalender

.

de

Vertrouwd dagboek met meditaties en verhalen.

Dagboek kerkelijk jaar

2018 grote letter

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen, gedichten en citaten. Per dag vindt u bovendien de gegevens over de datum met de zon- en maanstanden. Het bevat bijdragen van predikanten uit diverse kerkgenootschappen.

dagboek kalender

letter

uitend

de Banier

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen. Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de datum met de zon- en maanstanden.

2018

v grote

j de

Dagboek

v

de Banier dagboek

kalender

de Banier

BANIER dagboek omslag 2018.indd 1

dagboek kalender

2018

Doelgroep: persoonlijk gebruik, jongeren en ouderen

2018

17-11-16 10:03

17-11-16 10:02

Klein: Uitvoering gebonden Formaat 10 x 14,4 cm Omvang ca. 735 pag. Verkoopprijs ca. â‚Ź 12,95 ISBN 978 94 0290 2761 c-NUR 707-022 Verschijnt juli 2017

Grote letter: Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 370 pag. Verkoopprijs ca. â‚Ź 14,95 ISBN 978 94 0290 2778 c-NUR 707-022 Verschijnt juli 2017

31

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 31

20-12-16 14:38


Theologie

49 overdenkingen voor de lijdensweken.

Pastoraal

Et quas modi rest vellendi autet et faccus quistrum que voluptur aut eum enihica boriassit fuga. Evenita nonet lignatur alibusdam volestiasit oditi nonsed eos qui untet et facernatem qui beatibus eratatem et ma volo dit alia nis sit, sapeditatas diciatestota voloreh enecestin non nobis nonecum nonecta temporem re dollanis niet que voloreic te dolut am ad quis earum quiatiis ipsam estectusa pra expersp eligend igsinitatet eum am si am lab ipid ut omnimus denitis lijdensweken aut aut iumque ni con nulparciatia dolupti tem doluptat perspisit, num del et plam in non eost, cum faccus eat

Op weg naar Golgotha

C.H. Spurgeon

Op weg naar Golgotha 49 overdenkingen voor de lijdensweken Deel 6 serie Overdenkingen voor

C.H. Spurgeon

Heel nauwkeurig heeft de Heere Jezus meerdere keren aan Zijn discipelen voorzegd hoe ze met Hem zouden handelen. Hij was Zelf in gedachten vaak De overdenkingen zijn samengesteld door bezig met Zijn aanstaande lijden en sterven. J. Kranendonk-Gijssen O, ons hart moest wel wegsmelten van smart als we denken aan Zijn bespotting, aan de wreedheid die Hij moest ondergaan en aan Zijn dood! Maar ... onze gezegende Meester voegde er nog iets aan toe. ‘Ten derden dage zal Hij weder opstaan.’ Zouden wij niet in gedachten vertoeven bij het bitter lijden van de Heere, als Hij dat Zelf zo nadrukkelijk heeft gedaan? (C.H. Spurgeon)

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) wordt als een van de meest bekende predikers ter wereld beschouwd. Hij wordt wel de ‘prins der predikers’ genoemd.

C.H. Spurgeon

Op weg naar Golgotha Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen Doelgroep: jongeren en ouderen

Zijn leven afgelegd 49 overdenkingen voor de lijdensweken

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

R.M. McCheyne

De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Gestorven voor mij 49 overdenkingen voor de lijdensweken

Dr. H.F. Kohlbrugge

Dr. H.F. Kohlbrugge

Voor al mij zonden-omslag.indd 1

49 overdenkingen voor de lijdensweken

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van Het zien op Jezus van Isaac Ambrosius.

Dit boek bevat 49 overdenkingen die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven én de noodzaak daarvan. Maar ook hoe Hij de Zijnen heeft liefgehad tot het einde toe! Uit de vele nagelaten werken van Dr. H.F. Kohlbrugge is een selectie gemaakt.

Liefgehad tot het einde

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Voor ons geslacht

Isaac Ambrosius

R.M. McCheyne

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry.

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het lijden en sterven van Christus. In de meditaties 1 t/m 30 wordt stap voor stap het lijden van Christus gevolgd. In de meditaties 31 t/m 49 gaat het met name over de vraag wat het nut van Christus’ lijden en sterven is voor ons. Hoe wij Hem liefhebben, op Hem hopen en Hem gelijkvormig moeten worden.

Isaac Ambrosius

Voor al mijn zonden

Matthew Henry

Dit boek bevat 49 meditaties die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven én de noodzaak daarvan. Als geen ander kon McCheyne de zondaarsliefde van Christus voor ogen schilderen. Hij wist daarmee het hart van zijn hoorders te treffen. Toen, maar ook nu. Uit de vele preken van de jonge Schotse predikant is een selectie gemaakt. U vindt in deze bundel meditaties over de voorzeggingen van Zijn lijden in het Oude Testament, Christus’ eigen voorzeggingen in het Nieuwe Testament, en momenten uit Zijn diepe lijden.

Gestorven voor mij

J.C. Ryle

Lees niet alleen het verhaal van Christus’ dood, maar overdenk de werking, de kracht en de verdiensten die eruit voortvloeien. Overdenk het alsof u er zelf bij stond en Christus tot u zei: Weent niet over Mij, maar over u zelven. Uw zonden hebben Mij al dit lijden veroorzaakt, en al Mijn lijden is geweest tot wegneming van uw zonden! (Isaac Ambrosius)

Zijn leven afgelegd

De meditaties zijn samengesteld aan de hand van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes.

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In de eerste vijf meditaties komt de profetie van de lijdende Knecht aan de orde, aan de hand van Jesaja 53. Vervolgens wordt naar aanleiding van het evangelie van Mattheüs stilgestaan bij de vier lijdensaankondigingen, waarna stap voor stap het lijden van Christus wordt gevolgd tot en met Zijn begrafenis.

Matthew Henry

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd aan de orde (Joh. 13 en 14). In week 3 tot en met 7 wordt nagedacht over Christus lijden vanaf het moment dat Hij naar Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis (Joh. 18 en 19).

Christus had een helder besef van de bitterheid van het lijden dat Hij moest ondergaan, maar Hij was volkomen gewillig Zich daaraan te onderwerpen. En dat … tot onze verlossing en zaligheid! (Matthew Henry)

Voor ons geslacht

Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (J.C. Ryle)

J.C. Ryle

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Eerder verschenen: Voor al mijn zonden

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2471 c-NUR 707-091 Verschijnt februari 2017

Liefgehad tot het einde 49 overdenkingen voor de lijdensweken

6-2-2012 10:35:44

32

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 32

20-12-16 14:38


Cadeauboek

Geloofsopbouwende thema’s

Volg gij Mij

Volg gij Mij Zoekende zondaarsliefde

Zeer geschikt als belijdenisgeschenk.

Ds. F. Bakker

Volg gij Mij Zoekende zondaarsliefde

Ds. F. Bakker

In dit geschenkboekje, dat is samengesteld uit de nagelaten meditaties en preken van de geliefde ds. F. Bakker (19191964), staat het thema ‘Volg gij Mij’ centraal. De overdenkingen spreken van Gods zoekende zondaarsliefde, de droefheid naar God, en wenende zondaren die aanhoudend smeken: ‘Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.’ Er is ook bemoedigend onderwijs in te vinden voor hen die op de weg des levens mogen wandelen. De Heere weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. Hij heeft beloofd: ‘Ik zal Israël zijn als de dauw.’ Zo God dan voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Doelgroep: predikanten, ambtsdragers, gemeenteleden

Eerder verschenen: Dit geschenkboekje is samengesteld uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919-1964). Het bevat bemoedigende en onderwijzende overdenkingen over de levensavond. Met pastorale bewogenheid wijst ds. Bakker erop Wie de Heere wil zijn in deze fase van het leven. Oud worden valt niet altijd mee. De dichter van Psalm 71 riep uit: ‘Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God.’ Oud worden betekent loslaten en steeds minder worden in onszelf. Zo is het ook geestelijk. Hoe ouder we mogen worden, hoe groter het wonder dat de Heere ons opzocht én dat Hij ons heeft vastgehouden. Dan hebben we Christus meer en meer lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!

31-10-16 14:52

Gedachten bij de levensavond

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 72 pag. Verkoopprijs ca. € 10,95 ISBN 978 94 0290 2365 c-NUR 713-002 Verschijnt maart 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 8,49

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Ds. F. Bakker

Ds. F. Bakker

7-Bij U alleen_omslag.indd 1

Verlaat mij niet

Ds. F. Bakker

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Ds. F. Bakker

Het lijden op zich is een ramp. Maar biddend lijden is een zegen. Biddend lijden verdiept en heiligt, dat geeft winst voor de ziel en voor de eeuwigheid. Dat doet zelfs roemen in de Heere, omdat op de knieën een God gevonden wordt, Die méér is dan al het lijden. En overal waar God is, daar is het goed.

BijU alleen

Verlaat mij niet

Uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919-1964) is dit geschenkboekje samengesteld. Het is bijzonder geschikt voor zieken en hen die in moeite of zorg verkeren. Opvallend is de hartelijke en pastorale toon. Keer op keer wijst ds. Bakker naar de Heere bij Wie alleen hulp te vinden is. Hoe groot de moeiten en zorgen ook zijn, er is een plaats bij Hem. Zelfs voor hen die niet bidden kunnen!

Bij U alleen

Ds. F. Bakker

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 33

Ds. F. Bakker was slechts acht jaar predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk en diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Onder andere door het boek Gebedsgestalten, waarvan er meer dan 100.000 zijn verkocht, werd hij bij velen bekend en geliefd.

20-7-2011 11:26:13

33

20-12-16 14:38


Cadeauboeken

Een praktisch boekje voor gemeenteleden. Ook geschikt als belijdenisgeschenk.

Belijdenis

X

Ds. A. Schot Untus quod magnimu scidelit lab ipie-

quidita doluptae quia nonsequibus, convoor gemeenteleden

Doelgroep: gemeenteleden

Uitvoering gebonden Formaat 10 x 14,4 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2396 c-NUR 714-005 Verschijnt april 2017

Woorden van C

WIJSHEID voor gemeenteleden

Ds. A. Schot

sequi temolum ut es ut a imil magnam es eroviti busaniam atem ipid quo velenDeel 8 serie Woorden van wijsheid distios verescia nossus qui int expersped maior mi, omnimpo rrorrovid modigDe Bijbel bevat woorden van wijsheid voor allerlei mensen as id quodit abore, iddeeserio. en allerleinam omstandigheden. In dit boekje tem brengt auteur Igenimust, id que con con corepererum Bijbelse woorden voor gemeenteleden onder de aandacht. ellaute velent quiatet Hij gaat inquasinv op de plichten, de mossimus verantwoordelijkheden en de ea pro to tem faceatiam etur aligento voorrechten die het gemeente-zijn met zich meebrengt. bereriorae cum hicia suntwoorVooral voor hen die belijdenis doen ofsequatibus deden, zijn deze rero eumque voluptatiam, optas exceat den aanbevelenswaardig. off icto

Woorden van wijsheid

Woorden vanprovidunt wijsheid nem quis eaquation quo ese-

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden

Ds. A. Schot

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

34

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 34

20-12-16 14:38


Cadeauboeken

X Woorden van wijsheid

n aan de organi-

bezig te mogelijk

n en delen als roeping

Woorden van C

Ds. A. Schreuder is sinds 1996 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Beekbergen, daarna de gemeente te RijssenZuid, sinds 2017 is hij opnieuw verbonden aan de gemeente te Beekbergen.

Woorden van wijsheid

WIJSHEID

voor dienen en delen in de zorg

voor dienen en delen in de zorg

Deel 9 serie Woorden van wijsheid Met hart en hand inhoud geven aan de christelijke identiteit van een organisatie … Hoe doe je dat? De Bijbel vraagt om dienend bezig te zijn en onze medemens zo veel mogelijk recht te doen. Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg wil helpen om je beroep óók als roeping te zien. Een gezamenlijke uitgave met Sirjon zorggroep.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing kerkenraden

Doelgroep: werkers in de gezondheidszorg

Ds. A. Schreuder Eerder verschenen: X

Ds. A. Schot

Het vervullen van een ambt in de kerk is tegelijk gave en opdracht. Dat vraagt in de eerste plaats om licht en leiding door de Heilige Geest. Maar er is ook voortdurend toerusting voor vaders nodig. Daarvoor geeft de Bijbel vele aanwijzingen. In deze uitgave wordt daarvoor in korte bijdragen een aanzet gegeven.

WIJSHEID

Ds. W. Silf hout is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Capelle aan den IJssel-Middelwatering.

Ds. A. Schot

X

Woorden van C

Zieken zijn zelf vaak verlegen om woorden van wijsheid. De familie, die hen in liefde omringt, weet soms ook geen gepaste woorden (meer)te vinden. En ziekenbezoekers of ambtsdragers zien dikwijls op tegen een gesprek, omdat zij voor ambtsdragers ervaren hoe arm mensenwoorden zijn. Woorden van wijsheid voor zieken is zowel bestemd voor hen die ziek zijn áls voor degenen die hen omringen. Er worden woorden aangereikt uit het Boek van de opperste Wijsheid. Zijn bewogenheid met zieken klinkt door in deze handreiking

WIJSHEID

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet.

Ds. W. Silfhout

X

Woorden van C

Door het sterven van geliefden wordt het hele leven anders. Herinneringen blijven over. Rouwverwerking is voor ieder mens verschillend. Ook in Gods Woord komen we mensen tegen die worstelen met gemis en voor zieken sterven. De Bijbel wijst ook op troost. Christus heeft de dood overwonnen. Door het geloof is deze troost de balsem voor het hart. Ook voor bedroefde mensen in onze tijd!

WIJSHEID

Ds. A. Schot

X

Woorden van C

WIJSHEID

Uitvoering gebonden Formaat 10 x 14,4 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2754 c-NUR 713-002 Verschijnt mei 2017

voor weduwen en weduwnaren

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Ds. W. Visscher

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet en vader van een groot gezin.

Woorden van C

Woorden van wijsheid

WIJSHEID

X

Ds. A. Schot

Ds. L. Terlouw

De apostel Johannes schreef: ‘Ik schrijf u, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van de beginne is.’ Het vader worden is een groot voorrecht, maar tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid. Vanaf de zondeval hebben voor moeders vaders daarmee geworsteld. De Bijbel geeft onderwijzende, troostvolle en waarschuwende voorbeelden voor de vaders van nu. Dit boekje is een bijdrage voor vaders, die om Bijbelse raadgevingen verlegen zijn.

Ds. W. Silfhout

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet en vader van een groot gezin.

Woorden van C

Woorden van wijsheid

WIJSHEID

X

Ds. A. Schot

Een moeder neemt voor haar kinderen een grote plaats in. Zij droeg haar kinderen onder het hart en bracht hen ter wereld. Zelfs als de bloedband ontbreekt weten moeders kinderen een voor plaats werkers in hetinhart te geven. De beste de gezondheidszorg raad in dit boekje wordt gegeven door de moeder van de Heere Jezus. Zij sprak op de bruiloft te Kana: ‘Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.’ Wat Gods Woord ons aanraadt en afraadt wordt in dit boekje uitgewerkt.

Ds. A. Schot

Ds. W. Silfhout

Ds. L. Terlouw

Ds. W. Silfhout

Ds. L. Terlouw is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht en heeft een aantal jaren gewerkt als geestelijk verzorger in verpleeghuis Salem te Ridderkerk.

Woorden van C

Woorden van wijsheid

WIJSHEID

X

Woorden van wijsheid

Werken in de zorg brengt mooie maar ook moeilijke dingen met zich mee. Steeds opnieuw is daarin de vraag: Wat wil de Heere van mij, ook ten opzichte van mijn naaste. voor ondernemers Voortdurende bezinning op Gods en leidinggevenden Woord is dan nodig. Dit boekje wil daarbij helpen.

Woorden van wijsheid

Woorden van C

Woorden van wijsheid

Woorden van wijsheid

rum quuntot aspersped minum idebis volor acepudae rnatem non coreicia volore ipiet alit rat occum intur? To ibus porias moditae conecta em. Nequodit q

Waardevolle uitgave voor werkers in de gezondheidszorg.

Ds. A. Schreuder

Ds. A. Schreuder

van de ekbergen.

ernemers en leidinggevenden omniscidel es consed quam dem dolorerum rempora d ulpa vitatqui am di iunt mo mos si teseque qui dolore di equide mpelit quiam, non res dolupiendat et lia verum la diorem quassim hil ipitatiunti

Bijbelse en geloofsopbouwende thema’s

Ds. W. Visscher

35

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 35

20-12-16 14:38


Cadeauboeken

Pareltjes

Waardevol cadeautje voor moederdag of vaderdag! Vaderdag

Moederdag

belijden

moeder liefde Treffende citaten van puriteinen e.a.

Moederliefde

Vaderzorg

Treffende citaten van puriteinen e.a.

Treffende citaten van puriteinen e.a.

moeder liefde Treffende citaten van puriteinen e.a.

Hanna ging met haar kind naar de tabernakel toen hij vader drie jaar oud was. Wezorg kunnen nooit te vroeg beginnen om onze kinderen de dienst van Treffende citaten van de Heere bij te brengen. puriteinen e.a. Matthew Henry

vader zorg Treffende citaten van puriteinen e.a.

Laat al het zaad dat u strooit in de harten van uw kinderen steeds bevochtigd worden met uw gebed, moeders. J.C. Ryle

Uitvoering gebonden Formaat 5,5 x 8 cm Omvang 230 pag. Verkoopprijs € 4,95 ISBN 978 94 0290 2457 c-NUR 713-009 Verschijnt april 2017

Zoals een moeder zeer bezorgd is over haar kinderen die zwak en ziekelijk zijn, zo zal ‘Hij de lammeren in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen’ (Jes. 40:11). Thomas Watson Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Doelgroep: moeders

36

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 36

Hoewel wij het onwaardig zijn, is God rijk in barmhartigheid over ons. Hij geeft mild en verwijt niet. Als onze hemelse Vader zó barmhartig gebed is, zouden wij dan niet Treffende citaten van barmhartig moeten zijn? puriteinen Matthew Henry

Treffende citaten van puriteinen

vergeving Treffende citaten van puriteinen

vergeving vertrouwen vertrouwen Treffende citaten van puriteinen

Vergeving_groen_omslag.indd 1

In wie heeft een kind meer vertrouwen dan in zijn aardse vader? En zou onze Heere Jezus Christus dat vertrouwen dan niet waard zijn? C.H. Spurgeon Uitvoering gebonden Formaat 5,5 x 8 cm Omvang 230 pag. Verkoopprijs € 4,95 ISBN 978 94 0290 2464 c-NUR 713-010 Verschijnt april 2017

belijden

Treffende citaten van puriteinen

God is de beste Vader, omdat Hij volmaakt is. Thomas Watson

gebed Treffende citaten van puriteinen

doop Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

doop

Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

gedachten Citaten van Blaise Pascal

gedachten Citaten van Blaise Pascal

29-05-15 10:00

rust in u

Gebeden van Augustinus

Gebeden van Augustinus

Treffende citaten van Boston, Spurgeon, Watson e.a.

02-06-15 14:27

doop blauw_omslag.indd 1

rust in u

Treffende citaten van Boston, Spurgeon, Watson e.a.

doop Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

doop

Treffende citaten over Doop en opvoeding Van Henry, Watson e.a.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

barmhartigheid

barmhartigheid Treffende citaten van Bunyan, Henry, Spurgeon, Watson e.a.

Treffende citaten van Bunyan, Henry, Spurgeon, Watson e.a.

Doelgroep: Vaders

Rust-binnen.indd 1

11-6-2014 13:08:14

doop roze-7436_omslag.indd 1

viool-Barmhartigheid_omslag_def.indd 1

29-05-15 09:59

13-9-2013 13:56:44

20-12-16 14:39


bemoediging

bemoediging goud Citaten ter bemoediging voor zieken

Citaten ter bemoediging voor zieken

Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

uitzien puur

uitzien

Citaten uit de Psalmen

Citaten uit de Psalmen

Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen

goud

uit de vroege kerk

Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

puur

Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen

licht Uitspraken van de Heere Jezus

puur ii Treffende citaten van Boston, Flavel, Watson en andere puriteinen

licht Uitspraken van de Heere Jezus

puur ii

Treffende citaten van Boston, Flavel, Watson en andere puriteinen

waarheid

waarheid troost Belangrijke teksten uit de Bijbel

Belangrijke teksten uit de Bijbel

genade

genade

Treffende citaten van Maarten Luther

Treffende citaten van Maarten Luther

Treffende citaten van Zacharias Ursinus

geloof Treffende citaten van C.H. Spurgeon

troost wijsheid wijsheid Treffende citaten van Zacharias Ursinus

geloof Treffende citaten van C.H. Spurgeon

toevluchtbehoud

Treffende citaten van S. Rutherford

Treffende citaten van S. Rutherford

Treffende citaten van Bunyan

behoud Treffende citaten van Bunyan

Behoud_nw_omslag_def.indd 1

Catalogus Voorjaar 2017_p 28-37-cadeau.indd 37

moed Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

23-6-2011 14:05:30

moed

getuigen

Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

Citaten uit werk van Groen van Prinsterer

Heil_omslag_def.indd 1

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders

hoop Treffende citaten van Matthew Henry

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders

hoop

Treffende citaten van Matthew Henry

zout Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders.

liefde Treffende citaten van J.C. Ryle

zout

uit de vroege kerk

getuigen heil Citaten uit werk van Groen van Prinsterer

Treffende citaten van Thomas Boston

heil

Treffende citaten van Thomas Boston

navolging Treffende citaten van Thomas Ă Kempis

7-6-2013 10:05:39

trouw Treffende citaten van Matthew Henry e.a. over het huwelijk

e.a. over het huwelijk

liefde Treffende citaten van J.C. Ryle

eerbied Citaten van Johannes Calvijn

eerbied Citaten van Johannes Calvijn

7-6-2013 9:29:58

navolging toekomst Treffende citaten van Thomas Ă Kempis

trouw

Citaten van Ambrosius, Treffende Augustinus en andere citaten van kerkvaders. Matthew Henry

nw rood roos_Liefde_Ryle_omslag_def.indd 1 28-1-2013 10:10:44

Geloof_nw_omslag_def.indd 1

toevlucht

uit de vroege kerk

Treffende citaten van puriteinen

toekomst vrede Treffende citaten van puriteinen

Treffende citaten van puriteinen

vrede Treffende citaten van puriteinen

37

20-12-16 14:39


Geschiedenis

Reformatorisch onderwijs op meerdere manieren belicht!

Maatschappijgeschiedenis

Dr. L.D. van Klinken en drs. D. Vogelaar

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag

17 17

ONDERWIJS

ONDERWIJS

Doelgroep: betrokkenen op het onderwijs, liefhebbers van geschiedenis Uitvoering gebonden Formaat 22,6 x 22,6 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 17,50 ISBN 978 94 0290 2679 c-NUR 695-000 Verschijnt april 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 13,49

Dr. L.D. enG. drs. D. Vogelaar L.D.van vanKlinken Klinken, Slootweg, D. Vogelaar

leerden het het als kind: – einde1917 schoolstrijd. scharnierpunt WeWe leerden als1917kind: – Een einde schoolstrijd. Een scharnierin de geschiedenis van het reformatorisch onderwijs. Vanaf toen was er sprake van financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen. punt in de geschiedenis van het reformatorisch onderwijs. Vanaf Inmiddels is een eeuw reformatorisch onderwijs voorbijgegaan. In dit boek kijken we terug in de geschiedenis. Hoe zat het ook alweer met toen was er sprake van financiële gelijkstelling van openbare en die schoolstrijd? En hoe is het in de loop van de tijd geweest op al die reformatorische scholen, waar de Bijbel openging en de meisjes rokjes bijzondere droegen? Ook scholen. is er aandacht voor de opkomst en ontwikkeling van het voortgezet reformatorisch onderwijs. Inmiddels is een eeuw reformatorisch onderwijs voorbijgegaan. In De tekst wordt afgewisseld met allerlei fotomateriaal, dat ongetwijfeld dit veel boek kijken weTerugkijken terug ininwoord de en geschiedenis. herkenning oproept. beeld maakt duide- Hoe zat het ook allijk dat het ook honderd jaar later nog steeds zo is: de Heere helpt ons en maakt ruimte. weer met die schoolstrijd? En hoe is het in de loop van de tijd geweest op al die reformatorische scholen, waar de Bijbel openging en de meisjes rokjes droegen? Ook is er aandacht voor de opkomst en ontwikkeling van het voortgezet reformatorisch onderwijs. 19 19 20 20 De tekst wordt afgewisseld met allerlei fotomateriaal, dat onge100 JAAR twijfeld 100 JAAR veel herkenning oproept. VRIJHEID VAN VRIJHEID VAN

Om een eigen school

Om een eigen school

Om een eigen school Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag

Dr. L.D. van Klinken was onderwijsadviseur bij het Ds. G.H. Kerstencentrum. Drs. D. Vogelaar was schoolleider op de Pieter Zandt scholengemeenschap. De auteurs zijn lid van de stuurgroep 100 jaar onderwijsvrijheid.

L.D. van Klinken G. Slootweg D. Vogelaar Dr. L.D. van Klinken en drs. D. Vogelaar

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Presentatiebijeenkomst • Advertenties in onderwijsbladen

19

20

17 2017 19

100 JAAR

100 JAAR

ONDERWIJS

ONDERWIJS

VRIJHEID VAN

VRIJHEID VAN

38

Catalogus Voorjaar 2017_p 38-44-geschiedenis.indd 38

20-12-16 14:40


Geloofsopvoeding

Bijbelstudies over de dagelijkse opvoedingspraktijk.

Algemeen

Frans en Andrea van Hartingsveldt

ouders zich

n poosje op

taat haaks op

urende be-

anstaande)

eg daarnaar-

n een Bij-

t dit concreet

deel 3

p die reis

Opvoedingsreis

an een op-

Opvoedingsreis deel 3

Frans en Andrea van Hartingsveldt

Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen

Opvoedingsreis

Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ouders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op reis zijn, koers houden. Een Bijbelse opvoeding staat haaks op deze tijd en gaat tegen de stroom in. Een voortdurende bezinning op opvoeding is daarom nodig. Opvoedingsreis deel 3 gaat over de opvoeding aan jonge kinderen: rust en regelmaat in het gezin, zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren, het geweten en het karakter vormen, omgaan met emoties … Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen de onderwerpen dichtbij. Deze uitgave is geschikt om als ouderpaar samen door te nemen, maar kan ook op een opvoedingsgroep in de kerkelijke gemeente gebruikt worden.

deel 3

Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen

ellezen met

zin ... Opvoe-

ge kinderen: gehoorzaam-

gspunt,

se opvoe-

nderwerpen

ar samen

sgroep in de

ie, gezin

erwijs. Ze

in de gere-

eze serie is

Frans en Andrea van Hartingsveldt

omgaan met

Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs. Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedkringen in de gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit dit boek is ontstaan.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht

Doelgroep: ouders, opvoedingsgroepen

Eerder verschenen:

opvoeding staat haaks op deze tijd en gaat tegen de stroom in. Een voortdurende bezinning op opvoeding is daarom nodig.

Opvoedingsreis

Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ouders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op

Bijbelse opvoeding reis zijn, koers houden. Een Bijbelse opvoeding staat haaks op onze tijd en gaat tegen de stroom in. Een voortdurende bezinin de praktijk ning op opvoeding is daarom nodig.

Met behulp van Opvoedingsreis deel 1 denken (aanstaande) ouders na over het doel van de opvoeding, de weg daar naar

bagage die voor ouders en kinderen op die reis nodig

toe en de bagage die voor ouders en kinderen op die reis no-

is. Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangs-

dig is. Dit is het fundament of uitgangspunt van een Bijbelse

punt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijk-

opvoeding. In Opvoedingsreis deel 2 wordt dit concreet in-

se opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen de

gevuld voor de godsdienstige opvoeding of huisgodsdienst:

onderwerpen dichtbij. Deze uitgave is geschikt om als

bidden en Bijbellezen met kinderen, mee naar de kerk, de

Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs. Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedingskringen in de gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit dit boek is ontstaan.

20-10-16 10:45

Opvoedingsreis deel 2

Bijbelse opvoeding en huisgodsdienst

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

invulling van de zondag en dergelijke. Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen de onderwerpen dichtbij. Deze uitgave is geschikt om als ouderpaar samen door te nemen, maar kan ook op een opvoedingsgroep in de kerkelijke gemeente gebruikt worden. Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs. Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedingsgroepen in de gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit dit boekje is ontstaan.

Frans en Andrea van Hartingsveldt Opvoedingsreis_omslag.indd 4

Frans en Andrea van Hartingsveldt

opvoedingskring in de kerkelijke gemeente gebruikt worden.

Frans en Andrea van Hartingsveldt

ouderpaar samen door te nemen, maar kan ook op een

deel 2

Met behulp van Opvoedingsreis denken ouders na over het doel van de opvoeding, de weg daar naar toe en de

Opvoedingsreis

ders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op reis zijn, koers houden. Een Bijbelse

Opvoedingsreis

Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ou-

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2426 c-NUR 746-000 Verschijnt april 2017

Frans en Andrea van Hartingsveldt 11-11-2014 13:07:36

Opvoedingsreis deel 2_omslag.indd 1

04-02-16 14:24

39

Catalogus Voorjaar 2017_p 38-44-geschiedenis.indd 39

20-12-16 14:40


(Geloofs)opvoeding

Praktische en inhoudsvolle toerusting voor ouders.

Baby’s, peuters en kleuters

Aline Hoogenboom en Joop Stolk

Aline hoogenboom & joop Stolk

Je peuter begrijpen

Je peuter

Serie ChriStelijke OpvOeding

Je peuter begrijpen

Deel 3 serie Christelijke opvoeding Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwarsDedat je er geen raad mee weet,het maar even later kruipen geboorte van een baby verandert leven van ouders De baby huilt wanneer hij wil, of het nu nacht is of ze bij je opingrijpend. schoot om weer eens lekker met je te kroelen. dag. Alles lijkt vanaf nu alleen nog maar om de baby te draaien en andere komen op de tweede plaats. Voor veel ouders zaldingen dit een herkenbaar beeld van hun peuter zijn. Met name moeders kunnen soms helemaal opgaan in de Een beeld dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe reageer ik verzorging van hun kind, alsof er niets anders is dan voeden, verschonen en wassen, elke dag opnieuw. Maar de zorg voor een op een goede manier op mijn peuter? baby houdt veel meer in. Terwijl ouders hun kindje verzorgen, In dit deel zijn vanzijdenamelijk serie Christelijke opvoeding auteurs ook al aan het opvoeden.zoeken Wat datde betekent en op dat antwoord. is voor baby’s, is het onderwerp boek. deze vraaghoe eenbelangrijk praktisch Daarbij proberenvan zedit allereerst peuters te Allerlei begrijpen in wat en laten en bijkomen wat er aspecten vanze hetdoen opvoeden van baby’s aanindehun orde. Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouderswat ‘koppie’ omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen samen te bespreken. Ook zijn achter in het boek suggesties te een peutervinden nodigvoor heeft wat van eenditgoede aanpak is. het en gebruik boek bij een opvoedkring.

gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

Allerlei aspecten van het opvoeden van baby’s komen aan de orde. Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen te bespreken. Ook zijn achter in het boek suggesties te vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring.

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 11,99

Aline hoogenboom & joop Stolk

Dit boek is het eerste deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’, onder hoofredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

Serie ChriStelijke OpvOeding

opvoeden

Voor veel ouders is de puberteit niet de gemakkelijkste tijd. Pubers kunnen ouders uitdagen, grenzen aftasten en ideeën naar voren brengen waarvoor je terugschrikt. Maar er is ook een andere kant. Is het niet fantastisch om uit jouw kind een volwassene te zien groeien? Wie de ontwikkeling van pubers Serie ChriStelijke aandachtig volgt, ziet hoeOpvOeding hun karakter zich ontwikkelt. Dan raak je eigenlijk niet op hen uitgekeken. Zó zijn pubers: soms lastig, maar tegelijk ook zo innemend. De centrale vraag in dit boek is hoe ouders kunnen leren hun zoon of dochter beter te begrijpen en te helpen bij het volwassen worden. Er is aandacht voor de verschillende aspecten van de ontwikkeling van pubers, voor praten met pubers en voor de godsdienstige opvoeding in de puberteit. Ook gaat het boek over vriendschap, verliefdheid en de groei van verantwoordelijkheid voor anderen.

oud

Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen te bespreken. Ook zijn achterin het boek suggesties te vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring. ‘Pubers begrijpen’ is het tweede deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

oud

Aline hoogenboom & joop Stolk

Pubers

begrijpen Serie ChriStelijke OpvOeding

Aline hoogenboom & joop Stolk

De geboorte van een baby verandert het leven van ouders ingrijpend. De baby huilt wanneer hij wil, of het nu nacht is of dag. Alles lijkt vanaf nu alleen nog maar om de baby te draaien en verder komt alles op de tweede plaats. Met name moeders kunnen soms helemaal opgaan in de verzorging van hun kind, alsof er niets anders is dan voeden, verschonen en wassen, elke dag opnieuw. Maar de zorg voor een baby houdt veel meer in. Terwijl ouders hun kindje verzorgen zijn zij namelijk ook al aan het opvoeden. Wat dat betekent en hoe belangrijk dat is voor baby’s, is het onderwerp van dit boek.

Marieke post & joop Stolk

Je baby

verzorgen is ook

Pubers begrijpen

Serie ChriStelijke OpvOeding

Eerder verschenen: Je baby verzorgen is ook opvoeden

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 144 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 2808 c-NUR 746-010 Verschijnt mei 2017

Serie ChriStelijke OpvOeding

Dr. Joop Stolk is emeritus hoofddocent Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds lange tijd verzorgt hij bijscholing voor pedagogen en leraren in ZuidAfrika en andere Afrikaanse landen. Dr. Stolk is getrouwd, heeft twee zoons en vijf kleinkinderen.

Aline hoogenboom

Dit boek is het eerste deel van de serie ‘Christelijke opvoeding’,

Doelgroep: ouders (van peuters) onder hoofredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen

begrijpen

Drs. Aline Hoogenboom is orthopedagoge en was werkzaam als intern begeleider in het basisonderwijs. Zij schrijft regelmatig o.a. artikelen, dagboekstukjes en verwerkingen bij Bijbelstudiemateriaal. Aline is getrouwd en moeder van vier jonge kinderen.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing kerkenraden • Advertenties in onderwijsbladen

40

Catalogus Voorjaar 2017_p 38-44-geschiedenis.indd 40

20-12-16 14:40


Een mooie combinatie van nostalgische verhalen en heerlijke recepten. Om cadeau te doen of zelf van te genieten.

Algemeen

S BA K KER U

HET GEHEIM VAN DE BAKKER

N D ECEP T EN

Eten en drinken

VE R IT RH A L E N E N A HEEL NEDERL Z

Z

ANJA HELMINK

U ANJA HELMINK

WMLKBD

Anja Helmink

Het geheim van de bakker Bakkersverhalen en recepten uit heel Nederland Van Friese dúmkes tot Limburgse vlaai. Achttien bakkers geven hun geheimen prijs en vertellen samen het verhaal van de rijke bakkershistorie in Nederland. In dit boek zijn kleine dorpsbakkers te vinden, maar ook grote bakkersbedrijven. Deze variatie zorgt voor een mooie dwarsdoorsnede van de vele soorten bakkers in Nederland. De veelzijdigheid wordt versterkt door de streekgerelateerde verhalen. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal over de herkomst van het saffraanbrood in Zeeland en van de cranberries op het eiland Terschelling. Het boek bevat bovendien een dertigtal originele recepten van de heerlijkste brood- en banketproducten. Deze zijn afkomstig van de bakkers zelf en klaar voor thuisgebruik.

Anja Helmink (1967) woont in Alblasserdam, op een steenworp afstand van de beroemde molens van Kinderdijk. Zij is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Als pedagogisch medewerker is zij werkzaam op een peuterspeelzaal. Schrijven en fotograferen zijn grote hobby’s van haar. Schrijven doet zij onder andere voor het Reformatorisch Dagblad en voor diverse lokale kranten.

Doelgroep: iedereen die van bakken houdt

Extra promotie: • Advertenties • Persbericht

Uitvoering gebonden Formaat 19 x 19 cm Omvang ca. 144 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 2617 c-NUR 440-000 Verschijnt mei 2017

41

Catalogus Voorjaar 2017_p 38-44-geschiedenis.indd 41

20-12-16 14:40


Eten en drinken

Algemeen

Gezonde en lekkere recepten voor bijzondere mensen!

Kook met me mee! Receptenboek aan de hand van foto’s

ce p t e n b o e k

de

o hand van f

Kook met me mee! an

a

Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking, werkers in de gehandicaptenzorg, kinderen

Re

to

’s

Kook met me mee! is een bijzonder receptenboek dat tot stand is gekomen op initiatief van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Het boek is gemaakt voor en door mensen die wonen en werken bij Adullam. De recepten in dit boek worden bereid met gezonde ingrediënten. Dit receptenboek is bijzonder omdat de recepten uitblinken in duidelijkheid, door prachtige foto’s, heldere stappen en een smaakvol resultaat! De duidelijkheid en de eenvoud van de recepten stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om eten klaar te maken. Koken en bakken kan voor hen een mooie activiteit zijn in het dagelijks leven.

Uitvoering wire-O Formaat 30 x 30 cm Omvang 140 pag. Full colour Verkoopprijs € 34,95 ISBN 978 94 0290 2273 c-NUR 440-000 Is reeds verschenen Ook verkrijgbaar als e-book € 28,99

42

Catalogus Voorjaar 2017_p 38-44-geschiedenis.indd 42

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht

20-12-16 14:40


Kleurboek

Mooie Bijbelteksten geven een meerwaarde aan het kleuren én het versturen van deze kaarten.

Handgeletterde kaarten met Bijbelteksten

Diversen

Linda Bikker

Linda Bikker

Linda Bikker (1979) woont in Gouda. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Tekenen is haar hobby en werk. Linda heeft diverse prentenboeken geschreven én getekend.

Handgeletterde kaarten met Bijbelteksten om te kleuren en te versturen Kleuren als vrijetijdsbesteding voor volwassenen blijft onverminderd populair. Na het succes van Kaarten met Bijbelteksten om te kleuren en te versturen en Kaarten met Spreuken om te kleuren en te versturen van Linda Bikker is er nu een nieuwe uitgave met door haar geïllustreerde Bijbelteksten om in te kleuren. Deze uitgave borduurt verder op de trend van handlettering: ook de letters van de Bijbeltekst kunnen ingekleurd worden. Gedrukt op dik papier, met ringband. De kaarten kunnen gemakkelijk per stuk uit het boekje gehaald worden. Doelgroep: volwassenen

Kaarten met Spreuken om te kleuren en te versturen

Linda Bikker

Linda Bikker

Kaarten met bekende Psalmverzen om te kleuren en te versturen Linda Bikker

om te kleuren en te versturen

Linda Bikker

Kaarten met

Spreuken

Kaarten met bekende

Kaarten met Bijbelteksten om te kleuren en te versturen

Eerder verschenen:

Kaarten met

Bijbelteksten

Psalmverzen om te kleuren en te versturen

om te kleuren en te versturen

Linda Bikker

Linda Bikker

connie-Kleurboek_omslag-groenkader.indd 1

Uitvoering wire-O Formaat 21 x 14,8 cm Omvang ca. 64 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2358 c-NUR 013-021 Verschijnt februari 2017

02-02-15 16:41

43

Catalogus Voorjaar 2017_p 38-44-geschiedenis.indd 43

20-12-16 14:41


Diversen

Agenda

Mattie de Bruine

Agenda 2018 Rozen

Een blijvend populaire agenda.

Rozen

Agenda 2018 GeĂŻllustreerd door Matt ie de Bruine

Dit jaar zijn rozen het thema van de Mattie de Bruine-agenda. Dat levert een sfeervolle agenda op, met een romantisch tintje. Mattie laat met haar stijlvolle natuuraquarellen zien dat dit specifieke thema tegelijk verrassend veelzijdig is. De toelichting bij de illustraties draagt daar zeker aan bij.

Mattie de Bruine houdt van natuur. Dat is duidelijk terug te zien in haar werk. Jarenlang vulde Mattie de rubriek Naturel in Terdege. Deze agenda illustreert ze nu al voor de achttiende keer.

De agenda heeft veel notitieruimte en een liniaal die fungeert als bladwijzer. De agenda begint met de zondag als de eerste dag van de week en vermeldt alle schoolvakanties. Doelgroep: vrouwen, vooral populair bij abonnees van het RD en Terdege

Uitvoering wire-O Formaat 14 x 18 cm Omvang ca. 112 pag. Full colour Verkoopprijs ca. â‚Ź 11,95 ISBN 978 94 0290 2341 c-NUR 011-000 Verschijnt juni 2017 agenda 2018 omslag let op calendarium.indd 1

14-11-16 11:59

44

Catalogus Voorjaar 2017_p 38-44-geschiedenis.indd 44

20-12-16 14:41


Hannah Buckland

Een roman om bij weg te dromen.

Hannah Buckland

Rebecca

Hannah Buckland

m m m i e e a -

Fictie

Rebecca

o

Roman

Rebecca

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 45

Rebecca Stubbs, dochter van een dorpspredikant in het Victoriaanse Engeland, had een idyllische jeugd in een kleine boerengemeenschap. Haar ouders zetten zich volledig in voor zowel de kerk als de armen. Maar nadat een onverwachte uitbraak van de koorts een vernietigend spoor trekt door de stad, moet Rebecca zichzelf zien te redden. Alle steun en beschutting valt weg. Rebecca ontdekt dat ze slecht voorbereid is op deze nieuwe omstandigheden. Als dienstmeisje bij Barton Manor worstelt ze om haar plek te vinden in een onbetrouwbare wereld met door de mens gemaakte regels. Kan ze te midden van een eenzaam leven in de huishouding van een landgoed haar geloof behouden? Moet ze als een omstander altijd zien hoe het leven van ándere mensen zich ontvouwt en bloeit? Of is er ook voor haar iets moois weggelegd? Doelgroep: lezers van goede romans in een Engelse setting

Hannah Buckland woont met haar Nederlandse man en twee zonen op een boerderij in Kent (Engeland). Naast het werk in huis en op de boerderij is ze verpleegster. Schrijven is haar hobby. Voor deze roman verdiepte ze zich met groot genoegen in het Victoriaanse tijdperk.

Extra promotie: • Advertenties • Persbericht Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 396 pag. Verkoopprijs ca. € 21,95 ISBN 978 94 0290 2518 c-NUR 340-000 Verschijnt april 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 16,99

45

20-12-16 14:44


Fictie

Een heerlijke roman!

Historisch

Dromen langs de rivier

Judith Miller

Judith Miller heeft een voorliefde voor het schrijven van historische romans. Met haar boeken heeft ze al veel prijzen gewonnen. Judith woont in Kansas. Meer informatie is te vinden op haar website judithmccoymiller.com.

Dromen langs de rivier

of t he new ly founded stat e of w est v irgini a, t wo fa mil ies t en tat i v ely come toget her

to r ebuil d a wa r-tor n br ick m a k ing business. Ewan McKay has immigrated to West Virginia with

Doelgroep: vrouwen, vertaalde romans

sisters over from Ireland, Ewan pours all his energy into the new job. But when van HughAmerikaanse signs a bad business deal, all Ewan’s liefhebbers hard work is put in jeopardy. As his hopes for the future crumble, Laura reveals something surprising. Can she help him save the brickworks, and will Ewan finally get a shot at winning her heart?

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 384 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 94 0290 2297 c-NUR 340-000 Verschijnt april 2017

Dromen langs de rivier

Laura Woodfield, die verkering heeft met advo-to trade his skills in the his aunt and uncle, promising clay business forde financial help.van Uncle Hugh purchases caat Winston, voelt zich erg thuis in heuvels a brickmaking operation from a Civil War widow and West Virginia, waar haar vader langs de rivier een her daughter, and it’s Ewan’s job to get the company stenenmakerij runde. Omdat niet uit de oorlog up andhij running again. Ewan seeks help the former owner’s terugkwam, wordt de zaak verkocht aanfrom eenLaura, geïmdaughter, and heen quickly migreerde Ier, die zijn vrouw Maggie zijn feels neefa connection Ewan with her, but she’s being courted by another man— meebrengt. Ewan zet zicha lawyer met hart en ziel in om de with far more social clout and money than stenenmakerij weer goedEwan. te laten draaien enmake Laura Resolving that he’ll the brickworks enough a success thatde he can become a partner schiet hem daarbij te hulp. Zal ofniet alleen stenenin the business and be able to afford to bring his makerij, maar ook de liefde opbloeien?

Dromen

langs de rivier

Extra promotie: • Advertenties • Persbericht

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 14,99

46

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 46

20-12-16 14:44


Populair

Een oma en haar kleindochter … Hun levens lopen op een verrassende manier parallel!

Psychologische roman

Janny den Besten

Janny den Besten is getrouwd en heeft twee zoons. Ze werkt in het basisonderwijs. Eerder verschenen van haar hand verschillende titels voor volwassenen én twee kinderboeken bij Uitgeverij De Banier.

Verborgen bloem

Verborgen bloem Janny den Besten

Ellis Rozengaarde is dol op haar oma Bette, naar wie ze vernoemd is. Zowel kleindochter als oma zetten zich in voor Syrische vluchtelingen die in het dorp zijn komen wonen. Ellis’ verloofde, Tom, kan echter maar weinig enthousiasme opbrengen voor Ellis’ belangstelling voor vluchtelingen. Tijdens een van Ellis’ bezoekjes aan oma komt het gesprek op oma’s jeugd. Bette vertelt dat haar verloving aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een andere wending kreeg. Zij, haar familie en duizenden anderen moesten per kolenschuit vanuit Veenendaal evacueren naar het westen van het land. De gebeurtenissen uit het leven van oma werpen een nieuw licht op Ellis’ relatie met Tom. Durft ze het aan om gemaakte keuzes opnieuw te bezien?

Verborgen bloem

Extra promotie: • Advertenties • Persbericht

Doelgroep: liefhebbers van Nederlandstalige romans

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 350 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 94 0290 2334 c-NUR 340-030 Verschijnt april 2017

Janny den Besten

Janny den Besten

Zwanenlied is het vervolg op Zwanenmoeder, maar kan ook apart gelezen worden. Janny den Besten-van Boudestein heeft meerdere romans geschreven bij Uitgeverij De Banier. Ze weet met haar verhalen lezers in het hart te raken en aan het denken te zetten.

Feressequas is exceper aeperibus maioria volupti orempor eicit, es nulluptur a et volendam ium dessequi odi sint in repro blatis sunt porehenempe ente vel molumqu iatio. Nem quibusdae sam everoreseque nonsecero mintiam assunti andis sunt fugia providus sum repudaerum sandit ad maximus doluptia consecaborem volor maio optatquo cuptaquistin ni int, volor alignih iliquatus et auta qui velendi taerchitat. Ulluptatur apit qui quatistrum fuga. Namus dest, officienim ipsunt officabo. Nequam quam, odit incta de odit, untis exerferchil iume denis asimus ipiendi officimin comnit apitature, si sectia nonsequis exerovid et ipis simi, quodiscimos et imposape litaten ditaquae volupta solent, quist occabo. Itat. Faccull aboremp orepratum re dem quas de quae velitis eum ident eum as doloreius ut fugiatur mod quiae omnihitat ut accum con esene

Zwanenlied

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 12,99 Janny den Besten

Zwanen~ moeder

Janny den Besten

ROOS ROOS

Janny den Besten

en vrienden worden uitgenodigd om deze blijde gebeurtenis met hen te vieren. Nicky is van plan om volop te genieten van het feest, maar waarom voelt ze zich zo moe en heeft ze zo weinig eetlust? Niet lang na het feestelijke jubileum krijgt Nicky een moeilijke boodschap te verwerken. Ze is ziek. Zelfs zo ziek dat het maar de vraag is of ze de bruiloft van Roos en Jilles nog kan meemaken. Terwijl Floor naar allerlei oplossingen blijft zoeken, leert Nicky langzaam maar zeker de realiteit te aanvaarden. Hoewel deze heel anders is dan zij zou wensen, strekt zich een hoopvolle toekomst voor haar uit.

Janny den Besten

Kersenbloesem

Zwanenmoeder is de derde roman van Janny den BestenBoudestein. Witzwart en Kersenbloesem verschenen eerder bij uitgeverij De Banier. In de romans van Den Besten worden psychologische thema’s op een fijngevoelige manier beschreven.

Een invoelend geschreven roman over een aangrijpend onderwerp.

Nicky is 25 jaar getrouwd met haar lieve Floor. Familie

Zwanenlied

één bijna volwassen dochter: Roos. Hoewel ze altijd een goede band hadden, botert het de laatste tijd niet meer zo best tussen moeder en dochter. Roos reageert steeds afwijzend op de goede zorgen van haar moeder en gaat haar eigen gang. Nicky vraagt zich wanhopig af waar ze de negatieve houding van haar dochter aan te danken heeft. In de aanloop naar een gezamenlijke vakantie in Zwitserland loopt de spanning hoog op. Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming, houdt Floor Nicky een spiegel voor. De les die ze hieruit mag leren is hard, maar tegelijkertijd bevrijdend.

Janny den Besten

Janny den Besten

Janny den Besten is getrouwd en werkt in het basisonderwijs. Kersenbloesem is haar tweede roman. Joke Verweerd over Janny’s eerste roman, WitZwart: ‘Dit is een knap en ontroerend debuut.’

Indringende roman over de kwetsbare relatie van moeder en dochter.

Nicky is gelukkig getrouwd met Floor. Samen hebben ze

Zwanenmoeder

Een boeiende roman over het voldoen aan verwachtingen van anderen en het zoeken naar Gods weg. ‘Joanne, wil je zo snel mogelijk naar Ierland komen? Je moeder heeft acuut zorg nodig.’ Joanne (28) geniet van haar baan als leerkracht van groep 5. Haar ouders en twee broers zijn een aantal jaar geleden met hun gezinnen naar Ierland verhuisd, vanwege evangelisatiewerk onder de Rooms-Katholieke bevolking. Zelf heeft ze een leven in Nederland opgebouwd. Na het overlijden van Joannes vader blijkt dat haar moeder dementerend is. Haar oudste broer doet een beroep op Joanne, om voor haar moeder te zorgen. Joanne geeft meteen gehoor aan dit verzoek. Het is toch duidelijk dat God dit van haar vraagt? Eenmaal in Ierland wordt Joanne helemaal in beslag genomen door de intensieve zorg voor haar moeder. Haar broers lijken deze situatie vanzelfsprekend te vinden, maar bij Joanne begint het te knagen. Is ze in Ierland omdat God dit van haar vraagt, of is het omdat haar broers dit de beste oplossing vinden?

Kersenbloesem

Eerder verschenen:

ROOS Janny den Besten

47

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 47

20-12-16 14:44


Fictie 15+

Een vlotte young adult roman mét inhoud.

Algemeen

Mirjam Schippers Nikki Bakker zit in havo 4. Ze geniet van gezelligheid met klasgenoten en trekt veel op met haar beste vriendin Lynn. Dat ze sinds kort verkering heeft met Tim, de liefste en leukste jongen van de hele school, maakt haar helemaal Nikki Bakker zitgelukkig. in havoMaar 4. Zewaarom geniet voelt van gezelligheid ze zich steedsmet zo moe en klasgenoten enheeft trektzeveel opminder met haar beste Lynn. steeds energie om vriendin leuke dingen te doen? Door Nikki’s vermoeidheid onbekende oorzaak Dat ze sinds kort verkering heeft met Timmet maakt haar helekomen haar relaties op spanning te staan: Lynn begrijpt maal gelukkig. Maar waarom voelt ze zich steeds zo moe? niet waarom ze het niet ziet zitten om samen naar school Door Nikki’s vermoeidheid met onbekende oorzaak komen te fietsen of zomaar wat af te spreken. Maar vooral is haar relaties onder te te staan. Maarhijvooral Nikki Nikki spanning bang om Tim verliezen: zal tochiswel een keer krijgen vriendin diekeer altijd genoeg maar moe is? bang om Tim tegenoeg verliezen: hijvan zaleen toch wel een als Nikki’s wordt ontdektis? ze dat krijgen van eenPas vriendin dieangst altijdwerkelijkheid maar moe en lusteloos er Eén is, Die wat gebroken is, weer heel kan maken. Is Pas als Nikki’s angst werkelijkheid wordt, ontdekt ze dat er het niet te laat om kapotte relaties weer te lijmen?

LIJMEN?

Lijmen

Mirjam Schippers (1993) is docent Engels op het Driestar College. Al sinds ze jong is, schrijft ze verhalen.

Eén is, Die wat gebroken is, weer heel kan maken. Doelgroep: jongeren vanaf 15 jaar

Verliefd zijn is leuk! Verliefd zijn is spannend! Jill en Lars weten er alles van. Sinds ze elkaar hebben leren kennen op de sportschool, staat hun leven op z’n kop. Na een tijdje weten ze zeker dat ze met elkaar verder willen. Maar er is één probleem: zij gelooft, hij niet. Lars probeert Jill tegemoet te komen, en gaat regelmatig met haar mee naar de kerk, ook al zegt het geloof hem zelf niet zo veel. Samen trotseren ze de problemen die hun relatie met zich meebrengt. De opdracht voor een presentatie bij het vak godsdienst zet alles in een ander licht. En Jill beseft maar half hoe belangrijk deze opdracht is...

DE OPDRACHT

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 200 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2310 c-NUR 285-010 Verschijnt maart 2017

Deze eigentijdse en indringende young adultroman is het debuut van Mirjam Schippers. Mirjam doet de lerarenopleiding Engels en schreef al op jonge leeftijd verhalen.

Mirjam Schippers

DE OPDRACHT

mirjam schippers

Mirjam Schippers (1993) is docent Engels op het Driestar College. Al sinds ze jong is, schrijft ze verhalen. In 2015 verscheen haar debuut bij uitgeverij Eerder verschenen: De Banier: De opdracht, een young adultroman.

Mirjam Schippers

LIJMEN?

Extra promotie: • Advertenties • Persbericht • Mailing jongerenorganisaties

mirjam schippers

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

48

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 48

20-12-16 14:44


15+ jaar

Algemeen

Een indringend verhaal dat je niet snel meer loslaat!

Marjanne Hendriksen

tgezet st een errein

n staat uders mmers lt zich r ...

mt ze dokter ft vaak

YOUNG ALDULT ROMAN

V ERBODEN VO OR

Jongens

Verboden voor jongens Dai, een Zambiaans meisje van 16, zit in de tweede klas van het voortgezet onderwijs en woont in een meisjesinternaat. Er heerst een streng regime. Dit meidenwereldje is verboden terrein voor jongens. Maar ondertussen ... Op een dag ontdekt Dai een geheim. Haar hele leven staat op zijn kop. Wat nu? Ze kan dit toch nooit aan haar ouders vertellen? Zal oma kunnen helpen? Dai’s gedachten cirkelen maar om één ding. Hoe komt ze van dit geheim af? Zal ze stiekem naar de toverdokter gaan? Maar wat als ze dit alles niet overleeft? Ze weet dat sterven niet het einde is ... Doelgroep: meiden van 15 jaar en ouder

MarjanNe Hendriksen

mbia. an het anleieef ze 5 jaar

VERBODEN VOOR JONGENS

NS

Marjanne Hendriksen woont op een zendingspost. Daar zet ze zich in voor het opzetten van christelijk onderwijs in Zambiaanse dorpjes. Marjanne heeft diverse kinderboeken en verhalen geschreven, die zich afspelen in Zambia. Verboden voor jongens is haar eerste boek voor oudere meisjes.

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing jongerenorganisaties

MarjanNe Hendriksen

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2686 c-NUR 285-010 Verschijnt april 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

49

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 49

20-12-16 14:44


Fictie 11-15 jaar

Dit indrukwekkende levensverhaal zou iedereen gelezen moeten hebben!

Historisch

Voor niemand bang John Wycliffe, de moedige Bijbelvertaler Wycliffe het stukvoorlopers perkament opzij. Zijn Dit boek gaat over eenVoorzichtig van deschuift belangrijkste vanvingers zijn verkrampt van het lange schrijven. Voordat hij straks verdergaat, wil hij het eerste deel van zijn stellingen nog eens nauwkeurig doornemen. Hij voelt de Reformatie. de nood van de kerk als een zware last op zijn schouders. En hij weet dat die strijd alleen maar heftiger worden.theologie Wat zullen ze boos zijn als deze John Wycliffe (1324) ontdekt tijdens zijn zal studie stellingen in het openbaar verschijnen. Maar hij is niet bang. Met Gods hulp zal hij deis. strijd niet opgeven. dat de Bijbel een goudmijn Maar juist in de kerk zijn er zo veel dingen die niet overeenkomen met wat er in Gods John Wycliffe (1324-1384) ontdekt tijdens zijn studie theologie dat de Bijbel een goudmijn is. Maar juist in de kerk zijn er zo veel dinWoord staat! gen die niet overeenkomen met wat er in Gods Woord staat! Waarom heeft deom pausde zo misstanden veel macht? En waarom leven de geestelijken Wycliffe voelt zich gedrongen in de kerk in grote weelde? Hoe kan het dat het gewone volk dom gehouden het diepst hun wordtgeheim verboden laat om Gods Woord te lezen? aan de kaak te stellen. wordt, En …enindathet hij de Wycliffe voelt zich gedrongen om de misstanden in de kerk aan de kaak te stellen. wordt hem nietom in dank afgenomen … De bisBijbel in het Engels vertalen. Zal Maar het dat hem lukken deze schop in Lutterworth is woedend, en probeert een complot te smeden om Wycliffe tot zwijgen te brengen. Zelfs de paus roept hem ter vertaak te voltooien?

Doelgroep: kinderen van 11 jaar en ouder, volwassenen

Dit boek gaat over een van de belangrijkste voorlopers van de Reformatie. Het is geschreven voor kinderen van 11 jaar en ouder, maar ook volwassenen zullen het met plezier lezen.

Het leven en werk van Hudson Taylor

STROMEN

‘Ik begrijp niet dat er in China nog steeds geen zendelingen zijn’, zegt de negenjarige Hudson als hij samen met zijn zusje Amelia bij zijn vader op de bank zit. ‘Ik bid vaak of ik later zendeling mag worden in China.’ Als Hudson 17 jaar is, wordt dit gebed verhoord: de Heere roept hem persoonlijk om naar China te gaan en Zijn Naam aan de Chinezen bekend te maken. Hudson bereidt zich voor op deze taak door de Chinese taal te leren en een opleiding tot arts te volgen. Als hij eindelijk genoeg geld heeft, kan hij op reis gaan. In China wordt zijn geloof vele malen op de proef gesteld, maar Hudson ondervindt dat Hij Die hem geroepen heeft altijd getrouw is.

van zegen

James Fraser, zendeling in China

In dit boek lees je het indrukwekkende levensverhaal van de zendeling James Fraser (1886-1938). Het is geschreven voor kinderen van 11 jaar en ouder, maar ook volwassenen zullen het met plezier lezen.

In dit boek lees je het levensverhaal van de zendeling Hudson Taylor (1832-1905). Het is geschreven voor kinderen van 11 jaar en ouder, maar ook volwassenen zullen het met plezier lezen.

Ga voor mij naar China_omslag.indd 1

J. Kranendonk-Gijssen

Plotseling schiet een felle bliksemschicht door de lucht. Met een smak

03-11-16 15:44 valt Saulus op de grond. Op hetzelfde moment hoort hij een stem uit

h e i m e br ief D e ger d e k o n i n g vo o de hemel: ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’

Tijdens zijn reis naar Damaskus wordt Saulus stilgezet door een verblindend licht. De Heere Zelf geeft hem de opdracht om het Evangelie aan de heidenen te brengen. Zo wordt de eens zo vurige christenvervolger een nog vuriger prediker van Gods Woord. n s ve r h a a l v a n l eve De Heilige wijst Paulus H e tGeest s naar Filippi, Korinthe, r èweg e Bde i d o dplaatsen. G uandere Athene en vele Diezelfde Geest geeft ook vrucht op de prediking. Tegenstand blijft Paulus zeker niet bespaard. Toch weet de apostel dat hij mag gaan in het voetspoor van zijn Zaligmaker. Zo mag hij aan het eind van zijn leven belijden dat hij de goede strijd heeft gestreden. In dit boek gaat de lezer met Paulus mee op reis. Het biedt een complete en levendige beschrijving van alle gebeurtenissen tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens zijn zendingsreizen. De prachtige illustraties van Jack Staller maken het verhaal compleet.

J. Kranendonk-Gijssen

Stromen van zegen_omslag.indd 2

In de nacht van 2 november 1561 wordt er een verzegeld pakje over de muur van het kasteel in Doornik gegooid. Het is de Nederlandse Geloofsbelijdenis die Guido de Brès heeft opgesteld. Er zit ook een brief bij voor koning Filips II. Guido de Brès wil hem duidelijk maken dat de ketters helemaal geen verkeerde bedoelingen hebben. Ze willen juist God en de koning eren! In dit boek lees je het levensverhaal van Guido de Brès (1522-1567)

J. Kranendonk-Gijssen

J. Kranendonk-Gijssen

J. Kranendonk-Gijssen

Verschrikt blijft hij staan. Wat was dat? Een krakend geluid! Een soldaat misschien? Z’n hart bonst in z’n keel… Zo snel hij kan verbergt hij het geheime pakje weer onder z’n mantel. Zou het dan op het allerlaatste moment tóch nog mislukken? Met ingehouden adem tuurt hij in het donker. Maar het blijft stil. Voorzichtig sluipt hij verder …

Met Paulus op reis

‘Als Koning Jezus vandaag zou terugkomen en Hij zou miljoenen mensen aantreffen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben … welk antwoord zou ik Hem dan kunnen geven als Hij mij vragend zou aankijken?’ Deze vraag kan de Engelse student James Fraser (1886) maar niet van zich afzetten. Hij wordt als zendeling uitgezonden naar Zuidwest-China. James voelt een diepe liefde voor de Lisu, een bevolkingsgroep die hoog in de bergen woont en een geheel eigen taal en cultuur heeft. Hij wil hen bereiken met de boodschap van redding. James trekt van bergdorp naar bergdorp, maar zijn arbeid onder de Lisu lijkt weinig uitwerking te hebben. Toch gaat hij door met preken en houdt hij aan in het gebed, in het vertrouwen dat het ten diepste Gods eigen werk is. Dat vertrouwen wordt niet beschaamd, want niet lang daarna vloeien stromen van zegen als plasregens neer!

De geheime brief voor de koning

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

Eerder verschenen:

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing jongerenorganisaties

A. Vogelaar-van Amersfoort J. Kranendonk-Gijssen Soldaat in een ander leger

Voor niemand bang_omslag.indd 1

John Wycliffe, de moedige Bijbelvertaler

Stromen van zegen

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2327 c-NUR 284-020 Verschijnt april 2017

Voor niemand bang

J. Kranendonk-Gijssen

antwoording. Maar Wycliffe is niet bang. Hij gaat door met de taak waartoe hij zich geroepen weet: in het diepst geheim laat hij de Bijbel in het Engels vertalen. Zal het hem lukken om deze taak te voltooien?

Jannie Kranendonk-Gijssen is redacteur bij Uitgeverij De Banier. Ze heeft diverse (kerkhistorische) jeugdboeken geschreven.

J. Kranendonk-Gijssen

Voor niemand bang

J. Kranendonk-Gijssen

Met Paulus op reis J. Kranendonk-Gijssen

J. Kranendonk-Gijssen

27-6-2013 15:49:46

24-06-16 12:17

Geheime brief_omslag def.indd 1

22-6-2010 13:11:04

50

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 50

20-12-16 14:45


10-12 jaar

pper? Tim looked at let again. A little boy

wearing a dark blue ocs.

Een nieuw deel in de serie READ! Een spannend, waargebeurd verhaal, om zo het Engels lezen te bevorderen.

Engelstalig

Tekst: Jacqueline den Breejen Illustraties: Daan van Oostenbrugge

Red Crocs

Red Crocs

Tekst: Jacqueline den Breejen Illustraties: Daan van Oostenbrugge

Deel 2 serie READ

o Fremont.

Jacqueline den Breejen (1976) is een Amerikaanse die in Nederland woont en lesgeeft op een basisschool in Lisse. Jacqueline zet zich op verschillende manieren in voor Engels in het reformatorisch onderwijs.

‘BEEP-beep BEEP-beep!’ Tim looked at the tablet in the bus. What?! Police were looking for a kidnapper? Tim looked at Highway 680. Then he looked at the tablet again. A little boy was kidnapped, it said. Oh no! The boy was 3, the tablet said. He was wearing a dark blue shirt, light blue plaid shorts and red Crocs.

basiskennis van het . maar 200 verschillenhet boek is een woord te begrijpen is.

len voor een klein evorderen.

De serie READ biedt opnieuw een waardevol en waargebeurd verhaal voor een klein prijsje, om zo het lezen van Engels te bevorderen.

en Amerikaanse die in en basisschool in Lisse. de manieren in voor rwijs.

Doelgroep: geschikt voor 8-12 jarigen met een basiskennis van Engels, voor gebruik op school of thuis

Eerder verschenen:

‘Oh no, the train! The midnight train! The midnight train from Moingona! It’s coming here. At twelve o’clock. It’s coming to the Honey Creek Bridge. But there is no bridge! The midnight train will crash in Honey Creek! I must stop the midnight train!’ July 6, 1881, at 11:00, by Honey Creek, Iowa (USA). A storm, a bridge, a crash. A train that is coming. And a 16-year-old girl. Can Kate Shelley stop the midnight train?

Midnight Train

Een waargebeurd verhaal. Geschikt voor 8-12 jarigen met een basiskennis van Engels. Voor gebruik op school of voor thuis. Dit verhaal is goed leesbaar doordat er maar 180 verschillende woorden gebruikt worden. Achter in het boek is een woordenlijst opgenomen, zodat de tekst altijd te begrijpen is. De serie READ biedt waardevolle verhalen om zo het lezen van Engels te bevorderen. Een audioversie van het boek is online beschikbaar.

Extra promotie: • Advertenties in onderwijsbladen Uitvoering geniet Formaat A5 Omvang ca. 24 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 2,95 ISBN 978 94 0290 2556 c-NUR 283-010 Verschijnt april 2017

Jacqueline den Breejen (1976) is een Amerikaanse die in Nederland woont en lesgeeft op een basisschool in Lisse. Jacqueline zet zich op verschillende manieren in voor Engels in het reformatorisch onderwijs.

~

t maak

leuk

~

REA D

Midnight train.indd 1

n

En e ge l s l e z

Tekst: Jacqueline den Breejen Illustraties: Trish Flannery

8-12-2014 15:34:46

51

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 51

20-12-16 14:45


10-12 jaar

In dit deel van de Lifelinerserie komt de actualiteit heel dichtbij …

Algemeen

Adri Burghout

Adri Burghout

Lifeliner 2

12

en een aanslag?

en een aanslag?

en een aanslag

Nathan logeert in de kerstvakantie bij zijn

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

4

onbekende afzender, komt alles op scherp te staan.

gen hem om in auto’s die naar het buitenland gaan een pakketje drugs te verstop-

Opnieuw veel spanning, maar ook de nodige humor in dit zesde deel van de

pen. Alessandro gaat in op dit verzoek, maar als hij na een tijdje wil stoppen met dit zaakje, blijkt dat minder gemakkelijk dan gedacht … Tijdens een van zijn vluchten in de traumahelikopter van Lifeliner 2 komt Timo in aanraking met Alessandro. Timo kan op dat moment niet bedenken dat hij later een rol speelt bij de afrekening tussen voor Alessandro ‘bekende’ criminelen. Opnieuw veel spanning in het zevende deel van de Lifelinerserie.

Deel 7

Als Kees Wensink midden in de nacht naar het toilet gaat, hoort hij buiten een auto afremmen. Hij schuift nieuwsgierig de gordijnen opzij en ziet bij de pinautomaat aan de overzijde van de straat een auto stoppen. Juist als hij zich wil omkeren, valt hem

op dat de twee mannen bij de automaat een bivakmuts dragen. Voordat hij beseft wat de mannen aan het doen zijn, klinkt er een daverende knal. Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon komen op hetzelfde moment terug van een bruiloft. Zij raken ongewild betrokken bij deze plofkraak en alle spannende en gevaarlijke gevolgen daarvan …

9

Een plofkraak met gevolgen

Als Kees Wensink midden in de nacht naar het toilet gaat, hoort hij buiten een auto afremmen. Hij schuift nieuwsgierig de gordijnen opzij en ziet bij de pinautomaat aan de overzijde van de straat een auto stop-

een daverende knal. Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon komen op hetzelfde moment terug van een bruiloft. Zij raken ongewild betrokken bij deze plofkraak en alle spannende en gevaarlijke gevolgen daarvan …

10 JAAR EN OUDER

10

Een bizarre crash

Een bizarre crash

Deel 8

pen. Juist als hij zich wil omkeren, valt hem op dat de twee mannen bij de automaat een bivakmuts dragen. Voordat hij beseft wat de mannen aan het doen zijn, klinkt er

Lifeliner

Deel 9

Een vreemd vliegend object Natendant prestiost, ommoste turepraepre, ernament ea veriae. Sae volupitium ressit, istis rese nobis nonsedi conse prest, cus doluptatet am, occupta sundam net

ullut am illabo. Nemquam, corererumque peruntur, consedi volent mi, aut quo doluptature est, sume reiur, tectur? Ationes molorest apideres ra con re re, sum ant quiandi nus doluptamus nus, accabor esequi nos ma non rehenis anti tet et aut lantibus vello es sitatem quassi non nimincias ditiass itatem repellaborro ipsam vid que suntem re, optus, consequam aut officipis repero il mi, si tenecte descipidesti consect atempora volluptatet ea inis cullores int erorrovit aut plaboreicium dellaudandam dolesci taspelitia dolum, nobis am, nes ipis molorunt volent que parchicia dolupta alit veritio nserrum core dolut iderferum coriam re porianienim que rae lab id magnima gnimus vel maio earum doluptaqui

10 JAAR EN OUDER

11

en de Cobrahandel

en de Cobrahandel

Deel 10 Incias dolecea exceri verovitenda dunt volorro vitatatio te mos resti ab iscipienihil imodit aceperum sitis ipis estorer chiciur sae debis quam fuga. Itas et eiur, ium et doluptaque voloreptus ari cusdae nate cus alitaque ommolorporis sin repe mo te

Lifeliner

Deel 11

laccabo riorument qui ommoluptatur sundest harume pe ipsam quia inum volorem quos a aut optatiation re rem eos solupta tiasitiossi aspiciis esed ut fugit eium, si to il incit vita dusam, iligenienis mod quid unt latem dolor molore pa volent, sectiorio es dem ra sedi reiundit laccum qui dus dolor ad quati vel ist, qui omnis as mod es et volupta turianis de laci bea etusantia doluptaquam volum ipsaeptaerum que posa et maxim autem dollenem. Neque non eati conectem imaxima ximaxime labor re soluptatae por sum cus sunt, alibea et alicima gnihillab imolori onsequatem rem audam int reptatem nem dolores aspit quunt enis sinveli cimagni scilicid maximil latinullabo. Et et eum audi doloreh entiis apiscias etusa vellupt atumet ditio etur, aliqui am quam, omnimporest esedita spitas et ese

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Lifeliner

Een vreemd vliegend object

molest, comnimo lestemos dolupicia quam rehentio optas maio is ati simusam

sum volorisqui sandignate ped e

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Een plofkraak met gevolgen

Brute chantage

10 JAAR EN OUDER

Adri Burghout

Lifelinerserie.

Vanaf 10 jaar

Tijdens een van zijn ritjes komt Alessandro in contact met Armand en Danny. Zij vra-

Adri Burghout

Adri Burghout

Lifeliner

en de Cobrahandel

is de persoon die toegang weet te krijgen tot het dak van het VU-ziekenhuis, om de helikopter te saboteren? Als het team van Lifeliner een brief vindt met een bedreigende boodschap van een

Italië. Hoewel zijn moeder niet wil dat hij te veel verwend wordt, mag hij wel toeren in haar Ferrari F 340 Spider.

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Maar algauw blijken er op het station van Lifeliner 1 vreemde dingen te gebeuren. In de parkeerplaats van het ziekenhuis wordt een vrouw zomaar overvallen. En wie

Alessandro is een rijkeluiszoontje. Zijn vader exporteert exclusieve auto’s naar

8

Lifeliner

alleen gebruikt om slachtoffers te vervoeren, maar ook gevaarlijke drugscriminelen.

Brute chantage Deel 6

10 JAAR EN OUDER

Een vreemd vliegend object

Dit is het vijfde deel in de Lifelinerserie, waarin je leest over de avonturen van Rob, zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. In dit deel wordt de reddingshelikopter niet

Sabotage in de nacht

Lifeliner

Een bizarre crash

voor hij het weet, raakt Timo betrokken bij een gevaarlijk avontuur. De Lifeliner gaat op weg naar een zwaar bewaakte gevangenis …

7

Een plofkraak met gevolgen

voor een drugsslachtoffer. Verpleegster Janine vindt dat er een vreemd luchtje zit aan die ongevallen. Er klopt iets niet. ‘Da’s werk voor de politie’, zegt Timo. Maar dan wordt er aangebeld bij de Lifelinerpost. Gemaskerde mannen dringen binnen en

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

Omdat Timo ook ’s nachts mag vliegen, is hij de aangewezen persoon om het Amsterdamse team te komen versterken.

Adri Burghout

Adri Burghout

Lifeliner

Lifeliner

1 in Amsterdam heeft een auto-ongeluk gehad. Er is dringend een vervanger nodig.

Soms zijn er bijzondere gevallen. In korte tijd worden ze een paar keer opgeroepen

Adri Burghout

Deel 3 Lifeliner 2 en de gekaapte luchtballon

Tijdens zijn vakantie in Zwitserland krijgt Timo, piloot op een traumahelikopter, een telefoontje. Een collega van Lifelinerstation

de traumahelikopter. Vaak komen ze als geroepen om mensen in noodsituaties te redden. Spannend, maar mooi werk.

Adri Burghout

Eerder verschenen: Deel 1 Lifeliner 2 vliegt te hulp

Sabotage in de nacht Deel 5

Samen met zijn teamgenoten gaat de jonge piloot Timo dagelijks op pad met

Een spannend verhaal dus, met ook de nodige humor.

Deel 2 Lifeliner 2 krijgt hulp

6

Brute chantage

een gevaarlijke eenmansactie van een geheimzinnige man.

10 JAAR EN OUDER

Sabotage in de nacht

In dit deel lees je over de avonturen van oom Rob, zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. Ze maken spannende ogenblikken mee wanneer ze te maken krijgen met

Lifeliner cocaïnebende

cocaïnebende Deel 4

en de cocaïnebende

begeeft? En wat heeft hij voor kwaad in de zin? Lifeliner 2 en het mysterie op Vliegbasis Volkel is het vierde deel in de Lifelinerserie.

en het mysterie op Vliegbasis Volkel

Op de vliegbasis in Volkel zijn ondertussen vreemde dingen aan de hand. Want wie is de mysterieuze figuur die zich ’s nachts zomaar op het terrein van de vliegbasis

5

Lifeliner

om eerstehulp te verlenen bij ongelukken.

Adri Burghout

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

sis Volkel.

Rob en zijn collega’s vliegen regelmatig uit

Eerder verschenen:

Lifeliner

Rob, de oom van Timo, is piloot van een

traumahelikopter, de Lifeliner 2. Af en toe

vliegt hij ook met de Lifeliner 3, van vliegba-

Zo zijn ze aanwezig bij een ongeluk in Rijssen en Gorinchem en verlenen ze eerstehulp bij een vliegtuigongeluk bij Schiphol.

Lifeliner

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 6,99

Lifeliner

Extra promotie: • Advertenties in diverse bladen

Adri Burghout

Doelgroep: jongens (en meiden) van 10 jaar en ouder

Deel 12

en een aanslag

opa enzorgen. oma. Hij magDaardoor elke dag de hond In Timo’s gezin zijn grote is hij van de buren uitlaten. Tijdens die dageminder inzetbaar op de traumahelikopter. Gelukkig lijkse wandeling ziet hij op zeker moment voor z’n ogen een ongeluk gebeuren. Welke rol speelt de geheimzinnige doos daarvallen chief pilot Marco en zijn collega’s graag voor bij? Het laat Nathan niet meer los. Lifelinerpiloot Timo wordt met de traumahelikopter opgeroepen voor het ongeluk. hem in. Daar leert hij Nathan kennen. Ook hij vraagt zich af wat de doos en het ongeluk met komt een het elkaarOok te maken hebben. Als ernieuwe meer bekendverpleegkundige wordt over de inhoud van de doos,team gaat Timo beseffen dat er iets niet in de haak is … versterken: Munir, een jonge man met Turkse roots. Deel 11 in de serie ‘Lifeliner 2’ bezorgt de lezer opnieuw veel spanning en leesMunir doet het als verpleegkundige heel goed. plezier! Toch merkt Marco iets vreemds in zijn gedrag. Wat is dat? En waarom doet Munir zo? Het lukt Marco niet om daar de vinger achter te krijgen …

Lifeliner

Deel 12 serie Lifeliner

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 94 0290 2563 c-NUR 283-010 Verschijnt april 2017

Adri Burghout is fulltime illustrator. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken. Voor De Banier schreef hij twee succesvolle series: De avonturen van Tim en Tor en Lifeliner 2.

Lifeliner

10 JAAR EN OUDER

Vanaf 10 jaar

2_CS4_Lifeliner dl5 omslag def.indd 1

Lifeliner dl6 Sabotage_omslag.indd 1

11-4-2011 12:36:51

13-4-2010 10:28:45

Lifeliner dl7 Brute chantage_omslag.indd 1

Lifeliner dl8-plofkraak met gevolgen_omslag.indd 1

6-12-2012 11:21:48

21-2-2012 10:35:46

52

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 52

20-12-16 14:45


Algemeen

Marian Schalk 10 JAAR EN OUDER

Schoolstrijd

nder jaar is l tijd om aan

10-12 jaar

School s tr i j d

is veel conn mee. Ook nde jongens

jongens een ds een grote de wedstrijd. …?

Marian Schalk

erdenking 2017. Het is n te zetten hoolstrijd.

Een vlot jeugdboek, waarin duidelijk wordt dat christelijk onderwijs niet vanzelfsprekend is! Marian Schalk

Schoolstrijd Thomas’ klas doet mee aan een wedstrijd. Als ze genoeg punten verdienen, krijgen ze een gratis schoolreis én mogen ze erbij zijn als een 100 jaar oude tijdcapsule wordt geopend. Thomas wil per se winnen. Maar er is veel concurrentie: alle scholen in de gemeente doen mee. Ook Het Palet. En op die school zitten die vervelende jongens die hem elke dag lastigvallen. Thomas hoopt dat Joop hem helpen kan om die jongens een lesje te leren. Hij ergert zich aan Hidde, die wel een grote mond heeft, maar waardeloos werk levert voor de wedstrijd. En hoe zit het met Merel? Is zij betrouwbaar of …?

Marian Schalk schrijft al sinds 1977 kinderboeken bij diverse uitgeverijen. Vanaf 2012 geeft ze ook workshops kinderboeken schrijven en fungeert ze als coach voor beginnende schrijvers. Ze is eigenaar van Adviesbureau Boekenwurm, dat scholen adviseert bij de aanschaf van nieuwe kinderboeken.

Dit boek is speciaal geschreven in het kader van de herdenking 100 jaar vrijheid van onderwijs in 2017. Het is bedoeld om zelf te lezen, maar ook om in te zetten op scholen bij een lessenserie over de schoolstrijd. Doelgroep: kinderen van 9 jaar en ouder

19

20

17 2017

100 JAAR

VRIJHEID VAN

ONDERWIJS

promotie: 19Extra • Persbericht • Presentatiebijeenkomst

100• JAAR Advertenties in onderwijsbladen VRIJHEID VAN

ONDERWIJS

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2570 c-NUR 283-010 Verschijnt maart 2017 Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 7,49

53

Catalogus Voorjaar 2017_p 45-53-fictie.indd 53

20-12-16 14:45


9-12 jaar

Nog meer verhalen over Spurgeon voor kinderen.

Kind & Bijbel

Tony Hutter

Hoe een kat de melk mocht stelen en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen Nieuwe verhalen over Spurgeon voor kinderen. In het leven van Spurgeon gebeurden zo veel dingen waaruit lessen te trekken zijn, dat Tony Hutter er opnieuw in slaagde hierover 52 korte verhalen voor kinderen te schrijven. Door middel van de verhalen raken kinderen al jong vertrouwd met Spurgeon en met zijn werk en geschriften. Ook in dit deel wordt telkens een tekst uit de Bijbel gekoppeld aan een gebeurtenis uit Spurgeons leven. Dat maakt het boekje heel geschikt om als dagboek/zondagsboek te gebruiken.

Hoe een kat de melk mocht stelen

Flaptekst volgt.

Vertaling: Jeannette Donkersteeg Doelgroep: kinderen vanaf 9 jaar

Tony Hutter is geboren in Londen. Na zijn theologische opleiding heeft hij verschillende plaatsen in Engeland gediend als predikant. Inmiddels heeft hij geen eigen gemeente meer, maar preekt hij nog elke zondag.

Tony Hutter

Hoe een de melk mocht stelen

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Mailing jongerenorganisaties

Eerder verschenen:

Tony Hutter

en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

Tony Hutter

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 9,99 Stories for children.indd 1

Hoe een kat_omslag_def-def.indd 1

Hoe een spin het leven van een man redde

Hier komt de flaptekst.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 2525 c-NUR 224-013 Verschijnt april 2017

Tony Hutter

Hoe een het leven van een man redde en 51 andere verhalen over Spurgeon voor kinderen

06-11-15 13:40

17-11-16 15:11

54

Catalogus Voorjaar 2017_p 54-59 kinderen.indd 54

20-12-16 14:46


’k Vouw mijn handen

maar ij als ? Dit over dgeoofd aan-

Geloofsopvoeding

Kinderen 4-12 jaar

’k Vouw mijn handen een boekje over bidden

Handzaam en aansprekend boekje voor kinderen over bidden, met voorbeeldgebeden. Willemieke Kloosterman-Coster Illustraties: Anita Engelen

’k Vouw mijn handen Een boekje over bidden

Willemieke Kloosterman-Coster (1982) is getrouwd en moeder van vier kinderen. Willemieke heeft lesgegeven in het basisonderwijs en schrijft met regelmaat artikelen voor de Gezinsgids.

Willemieke Kloosterman

Bidden: we doen het elke dag meerdere keren, maar waarom bidden we eigenlijk? Tot Wie spreken wij als we bidden, en waar mogen we dan om vragen? Dit boekje geeft op een eenvoudige manier onderwijs over bidden. Daarnaast bevat het een aantal voorbeeldgebeden die kinderen kunnen zingen of uit hun hoofd kunnen leren. Anita Engelen maakte eenvoudige, aansprekende illustraties bij de tekst. Doelgroep: kinderen in de leeftijd van 5-8 jaar

Extra promotie: • Advertenties in kerkelijke bladen • Persbericht • Mailing jongerenorganisaties

Tekst: Willemieke Kloosterman Illustraties: Anita Engelen Uitvoering gebonden Formaat 15 x 15 cm Omvang ca. 48 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 94 0290 2624 c-NUR 746-020 Verschijnt mei 2017

55

Catalogus Voorjaar 2017_p 54-59 kinderen.indd 55

20-12-16 14:46


Prentenboeken

< 6 jaar

Dit prentenboek is een prachtige combinatie van tekst en illustraties.

Lijda Hammenga & Trish Flannery

Fijn dat je er bent!

je er ben t a d t! Fijn

Kijk, ik heb een boek

Kijk, iken hebhet eenisboek net een deurtje. en het Deurtje is net eendicht, deurtje. deurtje open. DeurtjeZullen dicht, deurtje we naaropen. binnen lopen? Zullen we naar binnen lopen?

Lijda Hammenga is getrouwd, moeder en oma. Zij was vele jaren werkzaam in het basisonderwijs. Haar eerste boek verscheen in 1998 bij De Banier. Naast korte verhalen heeft zij inmiddels meer dan vijftien kinderboeken geschreven. Trish Flannery (1952) komt uit een Ierse familie van tien kinderen. In 1971 emigreerde ze naar Nederland, waar ze monumentale vormgeving studeerde. Tegenwoordig werkt ze als illustratrice voor jeugdbladen en kinderboeken.

In dit prentenboek ontdekt een kind de wereld om zich heen: zee en landen ver hiervandaan. De prachtige poëtische van Lijda wordt tot De prachtige poëtische tekst van Lijdatekst Hammenga wordt Hammenga tot verbeelding gebracht door bijzonder sfeervolle illustraties van verbeelding gebracht door bijzonder sfeervolle illustraties Trish Flannery. Het bekijken van dit boek wordt zo keer op keer van Trish Flannery. Het bekijken van dit boek wordt zo keer een heerlijke belevenisreis! op keer een heerlijke belevenisreis! In dit prentenboek ontdekt een kind aan de hand van zijn moeder de wereld zich heen: – een al huis met al zijn kamers vanomdichtbij –van eendichtbij huis met zijn kamers – tot–de tot de zee en landen ver hier vandaan.

Doelgroep: kinderen van 4 tot 8 jaar

Uitvoering gebonden Formaat 19 x 19 cm Omvang ca. 32 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2303 c-NUR 273-000 Verschijnt mei 2017

Tekst: Lijda Hammenga Illustraties: Trish Flannery

56

Catalogus Voorjaar 2017_p 54-59 kinderen.indd 56

20-12-16 14:46


Prentenboeken

Fladder

kker.

< 6 jaar

Fladder

en

Tekst: Dicky Nieuwenhuis Illustraties: Judith Stunnenberg

Fladder Heel vroeg in de morgen wordt Fladder wakker. Het deurtje van het kippenhok staat open. Hè? Hoe kan … Zal ze … Zachtjes pakt Fladder haar hoed en haar tas en gaat op haar tenen het trapje af … Fladder is een deftige bruine kip, die wegloopt omdat ze gepest wordt. Wat gaat Fladder doen? En wat ontdekt ze in de grote wijde wereld?

opt oen? ? Tekst: Dicky Nieuwenhuis Illustraties: Judith Stunnenberg

k. ies bij.

Een origineel en kleurrijk prentenboek!

Dicky Nieuwenhuis (1945) is getrouwd en moeder van 5 kinderen en 14 kleinkinderen. Ze heeft vroeger diverse boeken uitgegeven bij Uitgeverij De Banier, en nu, na vele jaren, de pen weer ter hand genomen om een prentenboek te schrijven. Judith Stunnenberg (1975) is getrouwd en moeder van 3 kinderen. In haar vrije tijd schildert Judith graag. Fladder is het eerste boek dat zij illustreert.  

Doelgroep: jonge kinderen

Tekst: Dicky Nieuwenhuis Illustraties: Judith Stunnenberg

Uitvoering gebonden Formaat 21,5 x 26 cm Omvang ca. 32 pag. Full colour Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 94 0290 2280 c-NUR 273-000 Verschijnt april 2017

57

Catalogus Voorjaar 2017_p 54-59 kinderen.indd 57

20-12-16 14:47


4-6 jaar

Ron en Roos zorgen natuurlijk weer voor een leuke verrassing!

Algemeen

Geesje Vogelaar-van Mourik

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er in de wei?

Wat zit er in de wei?

Deel 10 serie Ron en Roos

Ron en Roos zijn blij.

Geesje Vogelaar-van Mourik

Ron en Roos zijn blij. Bas en Kim gaan trouwen. En zij mogen de hele dag mee! Bas en Kim gaan trouwen. Maar eerst moeten ze helpen. huis van Bas en Kim moet En zij mogen de hele dag mee! Het worden geverfd. En ze moeten nieuwe kleren Maar eerst moeten ze helpen. kopen. En dan geverfd. is de grote vraag: Het huis van Bas en Kim moet worden Wat moeten ze Bas en Kim geven voor het feest? En ze moeten nieuwe kleren kopen. En dan is de grote vraag: Kun jij al zelf lezen? Wat moeten Bas Danze is dit eenen leukKim boek geven voor jou! voor het feest? Dit is het laatste deel in de serie Ron en Roos. Met illustraties van Marijke Duff hauss. Vanaf 6 jaar

Doelgroep: om zelf te lezen voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar, AVI E3, CLIB 3

Vanaf 6 jaar

De papa en mama van Ron en Roos zijn tien jaar getrouwd. Ron en Roos willen hen iets geven. Maar een cadeau kost veel geld. Dat hebben Ron en Roos niet. Boer Bas bedenkt een plan. Een plan met een pet. En Kim helpt ook een handje. Is er nu genoeg geld om iets moois voor papa en mama te kopen? Kun jij zelf lezen? Dan is dit een leuk boek voor jou.

Vanaf 6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

6 JAAR EN OUDER

Wat zit er zit er in de pet? Wat in de bus? Boer Bas is ziek. Dat vinden Ron en Roos zielig, want Bas woont alleen. Wie zorgt er voor hem? Buurvrouw Kim maakt soep. Ze brengt Bas ook wat. Ron en Roos krijgen een goed idee. Ze pakken een pen en een kaart. Ze schrijven iets op de kaart. Dan zoeken ze de goede bus. Gaat hun plan lukken?

Kun jij zelf lezen? Dan is dit een leuk boek voor jou.

Vanaf 6 jaar

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

6 JAAR EN OUDER

Wat zit er in de bus?

Geesje Vogelaar-van Mourik

Een gezellig boekje over een herkenbaar onderwerp: kleding passen en kopen.

Wat zit er zit er in de doos? Wat in de pet?

Geesje Vogelaar-van Mourik

Ron en Roos gaan met mama naar de winkel. Ze kopen kleren voor de zomer. Ron vindt er niets aan. En Roos ook niet. Maar mama heeft een leuke verrassing: als ze klaar zijn mogen ze paardrijden bij boer Bas. Hoe kunnen ze Bas hiervoor bedanken? Papa heeft een goed idee!

Geesje Vogelaar-van Mourik

Vanaf 6 jaar

‘Dit is voor jou’, zegt Roos. ‘Wat een mooie doos’, zegt Bas. ‘Wat zit er in?’ ‘Kijk maar’, zegt Ron. Bas maakt de strik los. Dan haalt hij het deksel van de doos.

6 JAAR EN OUDER

Wat zit er in de bus?

Kun jij al zelf lezen? Dan is dit een leuk boek voor jou!

Wat zit er in de bloem?inWatdezitdoos?er

Wat zit er in de pet?

Het is mooi weer, de zon schijnt. Ron en Roos zijn bij Kim. Ze krijgen een potje met een zaadje erin. Uit het zaadje groeit een bloem. De bloem is groot en geel. In het hart van de bloem zitten pitjes. Wat kun je daarmee doen?

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

6 JAAR EN OUDER

Wat zit er in de doos?

Vanaf 6 jaar

Wat zit er Wat zit er in de emmer? in de bloem?

Geesje Vogelaar-van Mourik

Wat zit er in de kooi_omslag def.indd 1

Kun jij al zelf lezen? Dan is dit een leuk boek voor jou!

Geesje Vogelaar-van Mourik

Vanaf 6 jaar

Vanaf 6 jaar

Het is winter en het sneeuwt. Ron en Roos kleden zich goed aan. Dan gaan ze buiten spelen. Ze gaan ook naar Kim. Kim is in de schuur. Ze staat bij de emmer. Wat zit daar in?

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

6 JAAR EN OUDER

Wat zit er in de bloem

Kun jij al zelf lezen? Dan is dit een leuk boek voor jou!

Wat zit er er in de kooi?inWatde zitemmer?

Wat zit er in de emmer?

Kun jij zelf lezen? Dan is dit een leuk boek voor jou.

Kim gaat naar haar oma. Ron en Roos willen graag mee. Want … bij oma woont Krokkie. Die is zo leuk. ‘Koppie … krau’, zegt hij. En nog veel meer. Maar Ron en Roos mogen niet mee. Jammer! Maar dan verzint Roos een plan. Zullen ze Krokkie gauw weer zien?

6 JAAR EN OUDER

Geesje Vogelaar-van Mourik

Ron en Roos zijn blij als tante Toos komt. Tante Toos is lief en ze heeft een tas … In die tas zit altijd wat lekkers. Maar al dat lekkers is niet goed voor je tanden. Hoe moet dat nu? Zou tante wat anders hebben voor Ron en Roos?

6 JAAR EN OUDER

Geesje Vogelaar-van

Ook verkrijgbaar als e-book Ca. € 6,99

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er Wat zit er in de tas? in de kooi?

Wat zit er in de kooi?

Kijk, daar komt de bus. De deur zoeft open. Tante Toos stapt uit. ‘Dag Ron, dag Roos’, zegt ze blij. Ron kijkt naar haar arm. Heeft tante haar tas wel bij zich? Ja hoor, hij ziet de tas. Die is goed dik.

Eerder verschenen:

Wat zit er in de tas?

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 72 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 94 0290 2549 Wat zit er in de tas? c-NUR 281-010 Verschijnt maart 2017

Wat zit er in de wei?

6 JAAR EN OUDER

Wat zit er in de wei?

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een bekende auteur van romans en kinderboeken. Ze begon al met schrijven als kind en heeft inmiddels tientallen titels op haar naam staan.

2-8-2011 9:13:11

58

Catalogus Voorjaar 2017_p 54-59 kinderen.indd 58

20-12-16 14:47


< 12 jaar

Kind & Bijbel

Een prachtig boek om op speelse wijze Bijbelkennis aan te brengen of te vergroten. Willeke Brouwer

Van Egypte naar Kanaän Bijbels kijk- en zoekboek In dit grote kartonboek kijken kinderen hun ogen uit. Elke plaat is gebaseerd op de geschiedenissen van het volk Israël dat van Egypte naar Kanaän trekt. Vele Bijbelse verhalen uit die periode zijn verbeeld, waardoor aanwezige Bijbelkennis op een creatieve manier wordt geactiveerd. Daarnaast krijgen alledaagse dingen een plek, die een beeld geven van het reizen door de woestijn en alles wat daarbij komt kijken. Op de achterkant staan zeven (fictieve) personen die van begin tot eind gevolgd kunnen worden.

.

Willeke Brouwer is illustrator en ook schrijver. Deze twee vaardigheden heeft ze gebruikt om dit Bijbelse kijk- en zoekboek te tekenen, waarin veel ‘verhalen’ verborgen zijn. Willeke is getrouwd en heeft drie kinderen.

gee aan

Doelgroep: kinderen van klein tot groot

e

Uitvoering kartonboek Formaat 23 x 32 cm Omvang ca. 7 spreads Full colour Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 2532 c-NUR 224-000 Verschijnt april 2017

rik

r

?

59

Catalogus Voorjaar 2017_p 54-59 kinderen.indd 59

20-12-16 14:47


Eerder aangeboden Dr. M.J. Kater

Tolerantie in balans

en Elsbeth Visser-Vogel

De allerbeste wensen Aan de slag met opvoedingsidealen

Marianne Golombek-Jansen e.a.

Epuda doluptat. Inctem fugiatur ratem ut ullit apid quam id magni volorepe mossi simaxim pelicatus quam, odipsunt mint fugia nia imporiora veliqui blanto eaquatu mquaepu dipsum nissite sequos maio ilisquo te qui consequ iatisi od ut et ea verunde stemporem evenditis que nihillessime parciet alit, nullab il ma cone vent as ea del ea pore, sint aut

Marianne Golombek-Jansen, Annemarie Veenstra-van Pruissen Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs De allerbeste wensen

Offici comnient pedit molenis imusdae rferios volupienimus net harum ut aut quam, sim net eum natatqu atectata velestis apis illorum vollupta volestotatem laborempore pa derferum faceate nonsequi adi de recto volupta epudicipsum ex et veriati tota vel mo doloris tiostiorest, iurit molorro magniat ibusci simet verfers pediam, si tem essunti usande sitaqua siminvenimus eaqui adit, custrunti beat. Te sam nes quam volorro et, si iunt eaqui velitatus eliquae vellor aut volum rest as quidit modipiet atiGa. Dis dolupti velecatent que pra im alit excersp ernatiae verspelenis ra quid miligni maionsequi blabor atatius.

Tussen drang en dwang van individu en collectief Driestarreeks voor opvoeding en onderwijs

Dr. M.J. Kater

21-06-16 15:33

Dr. A.A. Kluveld

Marianne Golombek-Jansen e.a.

Tolerantie in balans

Gewetensvrijheid in het geding

De allerbeste wensen

In dit boek wordt het woord tolerantie onder de loep genomen. Het geeft aanbevelingen die de contouren schetsen van een Bijbels genormeerde politiek waarbinnen tolerantie een legitieme plaats heeft.

In dit boek komen gewetensvragen aan de orde die het publieke debat over de gewetensvrijheid benaderen vanuit een relationele dimensie. Wanneer is een beroep op de vrijheid van het geweten geëigend en wanneer is dit misplaatst?

De auteurs verbinden vanuit de Bijbel ons handelen in de opvoeding met onze achterliggende wensen: opvoedingsidealen.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 350 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 1481 c-NUR 740-020 Verschijnt april 2017

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 350 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 94 0290 1474 c-NUR 740-020 Verschijnt april 2017

Ook verkrijgbaar als e-book ca. € 11,99

Ook verkrijgbaar als e-book ca. € 11,99

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 94 0290 1504 c-NUR 746-000 Verschijnt januari 2017 Ook verkrijgbaar als e-book ca. € 8,99

60

Catalogus Voorjaar 2017_p 60-61-eerder aangeboden.indd 60

20-12-16 14:48


Eerder aangeboden

#iChild

#MB

MIDDELKOOP

#media

IN MEDIALAND In dit boekje worden wat zaken aangestipt die met dit thema te maken hebben. Hoe kun je als man, vader, echtgenoot, manager of ambtsdrager kwetsbaarheid tonen zonder slap te zijn? En komt kwetsbaarheid nu wel of niet voort uit angst? En wat zegt de Bijbel over dit thema?

iPARENTS

t.nl/bewust-met-je-mo e mobiel…? ens tussen 12 en 15

#iChild

#MB

Wim van Egdom, redacteur bij het Reformatorisch Dagblad, wil de lezer iets meer vertellen over het thema, dat ook het thema is van de RD-Mannendagen in 2016. Een boekje dat trouwens niet alleen bedoeld is voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen.

wel?’ n. Jij !’ niks va n ooit snap ik meer da et ik a? Daar ram, we l Medi ag ia st oc In !’ ‘S lg op (niet) vo en r er pube jn kind ik mijn doen mi ‘Sinds ? Dat online ‘24/7

Steef & Steven DE BRUIJN

&

Krachtig

Wim van Egdom

#bites

STEEF DE BRUIJN & STEEF MIDDELKOOP

e mobiel…? ens tussen 12 en 15 fd en speelt ruim vier Universiteit Utrecht, nl) als BreakFree waarmee vaak je je telefoon

#barcode

Het lijken twee volstrekt tegengestelde begrippen. Hoe kun je als man krachtig zijn en toch kwetsbaar? En kan in kwetsbaarheid echt kracht liggen?

Kwetsbaar

ekst over med ia opvoeding paar regels voor een pra chtige lende cover voor goede rs en bereik .

PELGRIM

Krachtig & Kwetsbaar

iPARENTS

& Steven

Krachtig & Kwetsbaar

#bites

Wim van Egdom

MIDDELKOOP

Steef de Bruijn en Henrieke van Dam Krachtig_kwetsbaar-omslg.indd 1

13-10-16 14:00

Steef de Bruijn en Steven Middelkoop

Steef de Bruijn en Henrieke van Dam

Wim van Egdom

iParents

Pelgrim in medialand

Krachtig en kwetsbaar

Praktische tips, vergezeld van gespreksvoorbeelden, die opvoeders kunnen toepassen om een openhartig gesprek over media te krijgen.

Handvatten voor ouders en opvoeders in het omgaan met jongeren in een digitale wereld.

Hoe kun je als man krachtig zijn en toch kwetsbaar? En kan in kwetsbaarheid echt kracht liggen? In dit boekje worden wat zaken aangestipt die met dit thema te maken hebben.

05-07-16 14:50

Uitvoering geniet Formaat 14,8 x 10,5 cm Omvang ca. 60 pag. Verkoopprijs ca. € 2,95 ISBN 978 94 0290 1542 c-NUR 740-050 Verschijnt januari 2017

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 94 0290 1535 c-NUR 740-050 Verschijnt januari 2017 Ook verkrijgbaar als e-book ca. € 9,99

Uitvoering paperback Formaat 11 x 16 cm Omvang 121 pag. Verkoopprijs € 4,95 ISBN 978 94 0290 2587 c-NUR 707-000 Is reeds verschenen

61

Catalogus Voorjaar 2017_p 60-61-eerder aangeboden.indd 61

20-12-16 14:48


de behouder des volks negen overdenkingen

Ds. C. Neele is sinds 2011 emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij vervult de preekbeurten van de gemeente te Poortugaal. Eerder diende hij vanaf 1999 tot en met maart 2011 de gemeenten van Aagtekerke en Lisse.

Ds. A. van Voorden is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden. Eerder diende hij de gemeente te De Beek-Uddel.

Gods stem

Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) diende de Hervormde Gemeenten van Woubrugge, Kesteren en Oene. Hij was een geliefd prediker, maar kreeg ook bekendheid door de artikelen die hij in de Oener ambtsperiode schreef in de Veluwse kerkbode. Na zijn overlijden verschenen veel van deze artikeTien overdenkingen over het weer len in boekvorm. Ook werden er meerdere prekenbundels van hem uitgegeven.

in de natuur

on

we

er

da

uw

2ek

Ds. A. van Voorden

dru

wo

lk

en

s to

rm

n

2e

Ds. J.T. Doornenbal

druk

Ds. C. Neele

dru

Ds. J.T. Doornenbal

re g

zo

2ek

Jakob Ezau

Tijdens zijn ambtsperiode in Kesteren publiceerde dominee Doornenbal in de kerkbode van de Hervormde Gemeenten van Kesteren en Opheusden een serie overdenkingen over Jakob en Ezau. en Door middel van dit boekje brengt samensteller Lulof Dalhuisen deze lezenswaardige bijdragen uit de jaren 1940 en 1941 opnieuw onder de aandacht.

Ds. C. Neele

Ds. A. van Voorden

Eerder verscheen van deze auteur: Man van smarten Het verbrijzeld hart verheugd Jakob heb Ik liefgehad Jonathan, Sauls zoon, Davids vriend

52 meditaties

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel. Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

Op de Steenrots gegrond

Jozef,

Gods Woord bevat hemels onderwijs. Ook over de natuur. Zo wijst de Bijbel op het weer in het algemeen (Matth. 16). Op de winter (Ps. 147). Maar ook heeft de Heere door de verschillende weersomstandigheden wat te zeggen. Denk aan de wind (Joh. 3), de regen (Joël 2), het onweer (Openb. 10), de storm (Ps. 107), de dauw (Hoséa 14), de regenboog (Gen. 9), een wolk (1 Kon. 18), en de zon (Mal. 4). De preken zijn bijzonder actueel en leerzaam. Ook voor de kinderen en jonge mensen.

Jakob en Ezau

Speciaal voor de uitdeling aan ouderen is een groter lettertype gebruikt.

Ds. A. Schot

In negen overdenkingen wordt de geschiedenis van Jozef verklaard. Daarin blijkt zo duidelijk dat de Heere dwars door alles heen Zijn raad volvoert. Dat Hij ook alle dingen zal doen medewerken ten goede van Zijn uitverkoren Kerk. Jozef werd ‘zijnde een jongen van zeventien jaar’ als slaaf verkocht naar Egypte. Daar werd hij op Gods tijd en wijze onderkoning, om een groot volk in het leven te behouden. Wat een onbegrepen wegen! Jozef heeft ingeleefd: ‘Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.’ In Jozefs leven liggen bijzondere lessen voor de Kerk des Heeren. Hoe helder schittert de Meerdere van Jozef, Christus, waar Jakobs zoon een type van mocht zijn.

Gods stem in de natuur

Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn bijzonder geschikt om gelezen te worden bij een weekopening of – sluiting.

Jozef, de behouder des volks

Herdrukken

Op de Steenrots gegrond

Deze bundel bevat 52 meditaties. De titel is ontleend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Alleen het huis van de wijze bouwer bleef staan ‘want het was op de steenrots gegrond’. De auteur heeft geen andere begeerte dan te verdiepen en te bouwen op de Steenrots Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook er is onderwijs in te vinden omtrent de leidingen, die de Heere met Zijn kinderen houdt.

Op de Steenrots gegrond

Jozef, de behouder des volks

Gods stem in de natuur

Jakob en Ezau

Ds. A. Schot 172 pagina’s, € 14,95 Gebonden

Ds. A. van Voorden 120 pagina’s, € 16,95 Gebonden

Ds. C. Neele 156 pagina’s, € 17,95 Gebonden

Ds. J.T. Doornenbal 97 pagina’s, € 10,95 Gebonden

Alle zes wonen ze op de Veluwe. Alle zes houden ze van de stilte, van het alleen zijn in de natuur, en van dieren, van een paard en een veulen, een koe en een kalf. En ze zijn alle zes bezorgd over de toestand in de wereld. ‘Dit kan niet lang meer duren; we gaan naar ’t eind.’ Let op het is een gebonden boek. Documentinstelling veranderen.

Mensen van de Veluwe

Karakteristieke leefstijl in woord en beeld Foto’s: Rien Mouw | tekst: Jan van ’t Hul

2

2

e

e

druk Mensen van de Veluwe.indd 1

druk

Dit boek bevat een schets van de opmerkelijke levensgang van Jacobus van Dijk (1913-1984). Als ultra vrijzinnig hervormd predikant kwam hij in zijn tweede gemeente ’s-Gravenzande op 14 maart 1944 tot bekering en legde daarop zijn ambt neer. Reeds een maand later werd hij beroepen in het nabijgelegen rechtzinnige Monster zonder dat men hem had horen preken … God had toch zijn ogen geopend … Hij werd wel ‘het wonder van het Westland’ genoemd. In een kerkelijk vakje was hij niet te stoppen. Zijn devies was: ‘Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen.’

Twee gezichten

M. van Kooten v.d.m.

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon van Praktijk Den Uijl uit Capelle aan den IJssel hebben kunnen putten uit hun ruime praktijkervaringen als therapeut. Ds. C. van Ruitenburg, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel, verzorgde aan het einde van ieder hoofdstuk het pastorale gedeelte.

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon

Dit fotoboek geeft een kleurrijk beeld van de leefstijl van zes bijzondere Veluwenaren. Hun verhalen gaan over de mens die over deze aarde zwerft, doolt en struint, als een nomade, een reiziger, die kwam en eens weer gaat. De zes portretten in woord en beeld worden ingekaderd door natuurfoto’s uit de regio waar ze wonen.

Twee gezichten

Van buiten zijn ze charmant, slim en betrouwbaar. Ze hebben gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.Van binnen is er weinig empathie, ze zijn onzeker en doen zich beter voor dan ze zijn. Omgaan met iemand die lijdt aan narcisme is spitsroeden lopen. Je wordt door hen bekritiseerd, onder druk gezet en gemanipuleerd. Dit maakt dat je alert bent en alles uiterst behoedzaam en angstvallig in de gaten houdt. Leven met iemand met deze stoornis lijkt bijna niet haalbaar. Dit boekje geeft op basis van praktijkervaringen advies. Vragen als: ‘Hoe ga je ermee om? Hoe blijf je staande? Hoe kun je zorgen voor jezelf én voor de ander?’ komen aan de orde. Ds. C. van Ruitenburg voorziet elk hoofdstuk van pastorale onderbouwing op grond van Gods Woord. Een waardevolle handreiking zowel voor degene die aan deze stoornis lijdt áls voor de omgeving.

Het wonder van het Westland

PSYCHOLOGISCHE EN PASTORALE HANDREIKING BIJ NARCISME

Twee gezichten

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon

2

Het wonder van het Westland

Episoden uit het leven van ds. Jac. van Dijk

e

druk

2e

druk

M. van Kooten v.d.m.

2e

druk

21-06-16 10:29

Mensen van de Veluwe

Ontmaskerd

Twee gezichten

Rien Mouw en Jan van ’t Hul 119 pagina’s, € 19,95 Gebonden

Bart Bolier 200 pagina’s, € 9,95 Paperback

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon 89 pagina’s, € 9,95, Paperback

Het wonder van het Westland Ds. M. van Kooten 352 pagina’s, € 19,95, Gebonden

62

Catalogus Voorjaar 2017_p 62-65_herdrukken.indd 62

20-12-16 14:49


Twaalf preken over het leven van Job. Ds. C. Neele is sinds 2011 emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij vervult de preekbeurten van de gemeente te Poortugaal. Eerder diende hij vanaf 1999 tot en met maart 2011 de gemeenten van Aagtekerke en Lisse.

door lijden naar het altaar ds. C. neele

2ek

2ek

dru Het gebed.indd 1

Grote Huis

Een handreiking bij het lezen van teksten uit twintig eeuwen H.J. Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische christelijke geloofstraditie Dr. Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn en directeur van Refo500.

Dr. Ewald Mackay

Dr. Ewald Mackay

Het leven van Job

in het

‘Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.’ Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, de wereld op allerlei gebied veranderde, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de stoere monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg. Wie Luther op zijn weg volgt vanuit zijn eigen woorden, ontmoet echter een kwetsbaar mens, een mens die worstelt met wie God is. Selderhuis tekent deze mens vanuit zijn brieven, zijn tafelgesprekken en zijn preken. Luther als de zoeker die weg wil van de angst voor God en onderweg is naar een andere God dan die van thuis. Een unieke Lutherbiografie, met een veelheid aan afbeeldingen, met het verhaal van de Reformatie, maar vooral van een mens die probeert christen te zijn.

Dr. Herman J. Selderhuis

Dr. Ewald Mackay is historicus en filosoof. Hij is als docent geschiedenis, cuma en filosofie verbonden aan Driestar Hoge­ school te Gouda. Eerder verschenen: Het Grote Huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld (2013) en Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de vakken van het basis-, voortgezet en hoger onderwijs (2014).

ds. C. neele

Matthew Henry

Matthew Henry

In dit boek nodigt Mackay de lezer uit in de ‘Leeskamer van het Grote Huis’. De auteur presenteert vijfentwintig brontek­ sten uit vier periodes: de Vroege Kerk, de middeleeuwse kerk, de kerk van de Reformatie en de Nadere Reformatie en de kerk in de moderne en postmoderne tijd.

Een

leeskamer

Luther

eren bidden

De christelijke geloofstraditie is een eeuwenoud Huis waar­ binnen de schat van het geloof wordt bewaard. Om in dit Huis te wonen, om ons te verbinden met de traditie der eeu­ wen, is het belangrijk dat we kennis nemen van de bronnen die ons zijn nagelaten. De christelijke traditie is immers een traditie van het Woord en van schrijven en lezen.

Een leeskamer in het Grote Huis

Leren bidden

L

Het leven van Job

Herdrukken Hier komt de achterflaptekst.

De geschiedenis van Job is niet onbekend. Deze staat echter beschreven in een groot Bijbelboek van 42 hoofdstukken. Wat is de hoofdlijn van dit Bijbelboek? We kunnen de ondervindingen van Job wel omschrijven als ‘zielsgeschiedenis’. Hij wordt uiteindelijk geleid tot het altaar dat heen wijst naar Jezus Christus. Dáár wordt de ware rust gevonden. Ook nu.

Dr. Herman J. Selderhuis

Luther Een mens zoekt God

2ek

dru

3e

druk

dru

06-11-15 15:02

Een Leeskamer_omslag.indd 1

09-03-16 14:19

Leren bidden

Het leven van Job

Een leeskamer in het Grote Huis

Luther, een mens zoekt God

Matthew Henry 413 pagina’s, € 19,95 Gebonden

Ds. C. Neele 140 pagina’s, € 14,95 Gebonden

Dr. Ewald Mackay 224 pagina’s, € 12,95 Paperback

Dr. Herman J. Selderhuis 336 pagina’s, € 24,95 Gebonden

w

TIJDBETROKKEN VREEMDELINGSCHAP

De bekende Engelse John Charles Ryle (18161900) had de gave om zijn boodschap in korte bewoordingen weer te geven en snel tot de kern van de zaak te komen. Dat blijkt ook duidelijk uit de dagboekstukjes in Gouden momenten die zijn samengesteld aan de hand van de vele werken van Ryle. De nagelaten geschriften vormen een goudmijn vol wijze woorden. De boodschap is nog steeds uiterst actueel! Ryle roept op tot bezinning en zelfonderzoek. Maar wijst ook heen naar de hemelse Medicijnmeester. Zo kunnen de momenten van stil zijn met de Schrift aan de hand van dit dagboek Gouden momenten worden!

J.C. Ryle

Gouden momenten

VERZAMELD WERK VAN DS. G. BOER

TIJDBETROKKEN VREEMDELINGSCHAP VERZAMELD WERK VAN DS. G. BOER

Bijbels dagboek Barcode

2

e

druk

Tijdbetrokken vreemdelingschap Ds. G. Boer 849 pagina’s, € 59,95 Gebonden

G

ouden momenten

Peter van Olst

Bijbels dagboek

J.C. Ryle

E VANGEL IE STEK

Kinderen voor DE KONING Geloofwaardig opvoeden in gezin, kerk en op school dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz en drs. Sarina Brons-van der Wekken

dr. M.J. Kater e.a.

Mijn Bijbel heeft een rode draad

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Ad quo testius volorecto int erit, ut accus repta doluptae eicae. Nequisim sum resequas accatur? Fictur mos eost, quiderfere liquasp identio rendeni hicaeptaes peles audam ut ipsa nulparum volore volupta cus unt quiaeru ptamet et quam autempo rporro voluptatem quas aliquun daerunt, velessunt ut rehendi oratende consecto quatur? Qui as es qui offictotate con nos aute qui vendias quaecabo. Ut aspicim ulla voloria necab inulpar cienis ea voluptas eatur sitatis ad eatiberum illis aut estrum am vendusam que ea eos quid molupta nonserspe nonseditatia perum fuga. Ucia dolest, quis magnitate volorer ehenis dolorpora nobita nobis quatis eos dis magnima iorporrum ipsument ipsam sum est doluptatur? Qui officiis alitatatque est omnimustrum est mo moluptae doluptatio eliquamus aut pedionsequos sequae expere que peris alignati comnimi, sunt laccuscium aut volupta spienimil endunt latur, consequo consed quaessi tatinciet hilland igenis as ma vel incium quaspeles modit, quam, officia quam, sitatem quidem litatemquam, que in eaquidel ium cus minvenis doleste nimolup tatesto qui aceribero tem adi officiae etus ut voluptate id et aspelibus seritiat. Harum re consequo imus quat. Deles num res none rerrovi

Kinderen voor DE KONING

DeEquost a serum estisqu aestium ant ea im faceseque illaut re plabori berferci ulluptus et aliquatur aut odit, volupta temperum aut volupturis eos estruntemquo qui nulpa quis dolore volupta eum fugit, sinto cor moloreic temperf erissim aximili ssequi omnisque consereptae. Eniteni to dentibusam, que parum que iume est eum, aceario occulla ciliquam fugit volore re min essunt ex eost, que id et restionseque comnimpossit eiusanti volupti atiscimaio. Ut la dendis aut experis re officiam, officia doloreperunt et omniscil mos dolorem quibus rehenda nihicim doles as nihiciis aut accuptiame si quamet voluptur molupta turehenis reium aut et quaes provita ssitiam hitibus ut earcium uta sus sament mod minctaercium ut hiciis et officab is alia qui si conet laborrovid ut eumqui quibus solorepro voluptaquis doluptat eum renim quam aut aspicit, qui re re, optas asimagnis sinvelisit et explabo. Nem que dunt harunt lis sum amet duntium que nullit illorro bearum que vidiore prectemque vendis enimus aut quis sit, solupicto bera quid quo is conet ipsam doluptus re, qui ut que dolora quunt del moluptat faccae nulpa volesciunt labo. Et

S AM E N WE RKIN G V O O R TO E RUS T IN G , E VA N GE LIS AT IE EN KIN DE R WE RK

2

3e

e

druk

Gouden momenten J.C. Ryle 380 pagina’s, € 19,50 Gebonden, met foamomslag

druk

Mijn Bijbel heeft een rode draad Peter van Olst 164 pagina’s, € 12,95 Paperback

2e

druk

Kinderen voor de Koning Dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz en drs. Sarina Brons-van der Wekken 109 pagina’s, € 9,95 Paperback

63

Catalogus Voorjaar 2017_p 62-65_herdrukken.indd 63

20-12-16 14:49


In deze dichtbundel vertolkt mevrouw

Groeneweg-de Reuver gevoelens rond HUIB DEM.A. VRIES de thema’s ziekte, eenzaamheid, moeite en verdriet.

Zij laat in haar gedichten uitkomen dat niets bij geval gebeurt, maar dat alles ons toekomt van Gods Vaderlijke hand.

‘k Wil U volgen, o mijn God, Maak mij stil en houd mij klein. Krom wordt recht, o zalig lot, Als ik straks bij U mag zijn! De gedichten zijn bijzonder geschikt voor zieken, rouwdragenden en eenzamen.

3e

8e

druk

druk

Geef ons kracht

M.A. Groeneweg-de Reuver

Drs. Els J.va

Gedichten

Geef ons kracht

n Dijk

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Hij publiceert in het tijdschrift Terdege en in het Reformatorisch Dagblad.

Gedragen Geef ons kracht door de Herder

HUIB DE VRIES

C.H. Spurgeon

Drs. Els J. van Dijk

Woorden van troost

WannUdipisci psandae pelecabor aboressi doluptatem si consenias exero blaborem fugit volor ressit, quaturibusae nati natestione parum a etur? Is nobit lanis sit abori omniet hicatium et harum aut doluptas earcia estiunt. Ri sit eribus. Aruntiam quis erumquam, ullautam que et quiassi tatures desciis qui omnimusae natur repuda dolupient aut exerro erferunde verfere, nos moleni audamet fugiam quam quidunt aruptatur sam, natem. Occaborae. Etur? Giat exerfer naturest volupta tincil iliquid modi doloreperum lab intint fugia nusdaest aut quo ex eatent, quunt autatiae velent, ne que nestis ea volorro tet resti dolecat ianimolorem. Et quo ipsam ea soluptatia pore prataeri ommoluptias et od ut ratiae volor aboreicia volupta nita everit, sam intotatiis perum eaquoditio. Minctas ipsus vendaes quibustior a sam, omnissi nctorunt atium que volupta tusant quid que lam,

Een schets van de jongerenwereld en een appel op volwassenen.

Door een stoeipartij bij een surfmeer breekt Erwin Hout in het voorjaar van 1993 zijn nek. Binnen enkele seconden voelt de atletische student alle kracht uit zijn lichaam wegvloeien. In het ziekenhuis krijgt hij te horen dat hij de rest van zijn leven vanaf zijn hoofd verlamd zal zijn. Het slaat hem niet uit het lood, omdat op hetzelfde moment God hem bemoedigt vanuit Psalm 23. Gedragen door de Herder laat zien hoe deze belofte tot vandaag is vervuld. In de revalidatie van Erwin, de zorg van mensen om hem heen, zijn huwelijk met Marleen en zijn carrière bij BIS, waar hij opklom tot directeur marketing.

Gedragen door de Herder

Herdrukken

Woorden van troost

De hunkerende generatie

Over jongeren wordt veel gezegd en geschreven. Vaak blijft men steken bij hun uiterlijk waarneembare gedrag en dat stemt niet altijd meteen hoopvol. Maar wat beweegt hen nu werkelijk? Zijn zij echt zo onverschillig en ongemotiveerd of is het juist onvermogen?

Woorden van troost

4e

druk

12,5x20-pb_gedichtbundel02eee.indd 1 schreefloos_Gedragen door de Herder_groener.indd 1

De hunkerende generatie-omslag.indd 1

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken van een puritein en predikanten uit de tijd van de Nadere Reformatie.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

18-1-2011 11:01:16

15-1-2013 14:00:34

14-11-2011 8:49:53

Woorden van troost

De hunkerende generatie

Gedragen door de Herder

Geef ons kracht

C.H. Spurgeon 138 pagina’s, € 9,95 Gebonden

Drs. Els J. van Dijk 96 pagina’s, € 9,95 Paperback

Huib de Vries 192 pagina’s, € 14,90 Paperback

M.A. Groeneweg-de Reuver 56 pagina’s, € 4,95 Paperback

VERBROKEN voor u H

anna huilt. Ze heeft verdriet omdat ze geen kinderen heeft. Ze gaat naar het huis van God en vraagt om een kindje. Eli zegt: ‘God geeft jou wat je hebt gevraagd.’ Een jaar later krijgt Hanna een kindje: Samuël. Op een dag brengt Hanna de kleine Samuël naar de tabernakel. Dat heeft ze beloofd. God zorgt voor Samuël. Hij wordt Zijn knecht.

Wilhelmus à Brakel Matthew Henry Petrus Immens Willem Teellinck

Kleine Samuël is het eerste deel in de peuterserie ‘Verhalen voor jou’. In deze serie worden bekende Bijbelverhalen verteld, voor de jongste kinderen.

1 Kleine Samuël

Eerder verscheen Ik voor u

Wilhelmus à Brakel, Matthew Henry, Petrus Immens e.a.

De meditaties zijn een praktische handreiking voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, voor de avondmaalszondag zelf, en de tijd ná het Avondmaal. Het zelfonderzoek richt zich met name op ‘het ware bruiloftskleed’ dat nodig is om de Koninklijke Gastheer aan Zijn tafel te ontmoeten. Het onderwijs richt zich op het leven, lijden en sterven van Christus.

VERBROKEN voor u

VERBROKEN voor u

7e

M.A. Groeneweg-de Reuver

HET LEVEN VAN ERWIN HOUT druk

Kleine

Samuël

Tekst: Jolanda & Noreen Dijkmeijer Illustraties: Willeke Brouwer

2e

2e

4e

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

druk

3e

druk

druk

druk

Kleine Samuel-omslag.indd 1

Verbroken voor u_omslag_def.indd1 1

Verbroken voor u Div. oudvaders 84 pagina’s, € 10,90 Gebonden

4-2-2010 8:46:03

28-6-2010 14:08:55

Ik voor u

Rosa’s holiday

Kleine Samuël

Div. oudvaders 76 pagina’s, € 10,90 Gebonden

Ingrid Medema 156 pagina’s, € 9,95 Gebonden

Jolanda en Noreen Dijkmeijer 18 pagina’s, € 7,90 Kartonboekje

64

Catalogus Voorjaar 2017_p 62-65_herdrukken.indd 64

20-12-16 14:50


doen en een praatje te maken met de koster,

Kinderen horen bij de gemeente, maar niet alles wat ze in de kerk zien en horen is duidelijk voor hen. In dit boek worden de belang-

Behalve aantrekkelijke illustraties bevat dit boek gespreksvragen. Achter in het boek staan pictogrammen om de volgorde van de kerkdienst uit te leggen.

Leeftijd: 3-6 jaar.

-5

er

Pieter naar de kerk

meteen vriendin met Lisa worden. Maar

wil Lisa dit eigenlijk wel? Carolien is nogal bazig en ze kan alles wel érg goed. Als Lisa jarig is, nodigt ze Carolien niet voor

haar feestje uit. Maar dat laat Carolien niet zomaar gebeuren …

Lis

5

e

Maartje gaat hen leren springen! Carolien is dol op Lisa’s pony Summer.

Suzanne Knegt

uitgelegd.

De zomervakantie is voorbij. Lisa zit in groep 6 en ze gaat ook weer naar rijles. Juf Er is ook een nieuw meisje op les: Carolien. Ze wil de pony helpen verzorgen en ook

Willemieke Kloosterman-Coster

rijkste elementen van de eredienst op het niveau van een kind

mag mee r de kerk naa

Willemieke Kloosterman-Coster

druk

a

3 Vanaf 8 jaar

e

02-12-14 13:57

Psalmboek voor jonge kinderen A.C. Jacobsen-Bosma 64 pagina’s, € 8,95 Gebonden

2e

tot de

Eeuwoud Koolmees 175 pagina’s, € 9,95 Gebonden

De brief van Jakobus is heel praktisch van aard. De apostel verbindt het ware geloof aan de levenspraktijk van elke dag. Hij benadrukt dat het geloof zichtbaar moet zijn. Geloof zonder de werken is immers een dood geloof. Daarom worden de Joodse christenen aan wie Jakobus schrijft, aangespoord om daders des Woords te zijn en niet alleen hoorders. Deze brief houdt ons een spiegel voor. Zijn de kenmerken van het ware geloof, die hier genoemd worden, door Gods genade in ons leven te vinden? Aan de vruchten kent men de boom.

C.H. Spurgeon

Rondom de enge poort

Ds. J. Joppe is predikant van de hersteld hervormde gemeente te Oud-Beijerland.

De

Wilhelmus à Brakel geloofde dat Gods kerk een bloeitijd zou doormaken voor de voleinding der wereld en dat het Joodse volk zou terugkeren naar Palestina en tot bekering komen. Brakel baseert zijn positieve toekomstverwachting op de Bijbel, zoals blijkt uit zijn uiteenzetting van enkele belangrijke Schriftplaatsen. Toekomst voor Israël bevat een hoofdstuk uit Brakels Redelijke Godsdienst, dat door ds. C.J. Meeuse is herschreven, overzichtelijk ingedeeld en voorzien van een inleiding.

brief van

Jakobus

Wilhelmus à Brakel

Zijt daders des Woords

Wilhelmus à Brakel

Ds. J. Joppe

ne Herzie k herdru

Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus Jacobus Koelman 96 pagina’s, € 9,95 Paperback

Levensgevaarlijk

Suzanne Knegt 109 pagina’s, € 8,95 Gebonden

Ds. J. Joppe

Jacobus Koelman

Vrienden op de manege

Willemieke Kloosterman-Coster 42 pagina’s, € 11,95 Gebonden

C.H. Spurgeon

Jacobus Koelman

Heere Jezus

01-07-15 09:11

Toekomst voor Israël

Over de

oprechte liefde

druk

26-4-2012 13:31:00

Levensgevaarlijk_omslag.indd 1

De brief van Jakobus

In dit inmiddels beroemde boekje gaat Spurgeon in gesprek met hen die op zoek zijn naar Jezus Christus. Met veel herkenbare, eenvoudige voorbeelden probeert hij aarzeling weg te nemen en zoekers te brengen tot een eenvoudig vertrouwen op de Heere Jezus. Zodat velen zullen ingaan door de enge poort. ‘Mijn lezers,’ zo schrijft de auteur, ‘leen uw eigen exemplaar aan iemand die staat te dralen bij de poort of koop er nog één en geef het uwe weg.’

2e

druk

druk

Pieter mag mee naar de kerk

Rondom de enge poort

Jacobus Koelman

Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus

Et quas modi rest vellendi autet et faccus quistrum que voluptur aut eum enihica boriassit fuga. Evenita nonet lignatur alibusdam volestiasit oditi nonsed eos qui untet et facernatem qui beatibus eratatem et ma volo dit alia nis sit, sapeditatas diciatestota voloreh enecestin non nobis nonecum nonecta temporem re dollanis niet que voloreic te dolut am ad quis earum quiatiis ipsam estectusa pra expersp eligend ignitis sinitatet eum am si am lab ipid ut omnimus aut aut iumque ni con nulparciatia dolupti tem doluptat perspisit, num del et plam in non eost, cum faccus eat

Vervolgde christenen in India

egt Suzanne Kn

& Su mm

Lisa en summer dl5-omslag.indd 1

13x14-Psalmboek jonge kinderen-vlak_omslag.indd 1

Dolupta non con rernam ab ipient officia tibusae pudissitatis re eliqui quamus ent, senis necusciliqui ute vel inverovides alitiisquam volor si to est quiatemquid moluptatem sitempos sequuntiusam necate ipsanie nimenim es inis eatectiisque labo. Venis cum volo exeriti busdaep tasped ut hic tescit, quam, utempor sinis ipsam, tore consequas aut atur mo cullam dolupta natur ma delibusciis dolore nobiti atque sed est verferum ide dus evelessi di rest omnis re porias sim volorit ut adi totatis quiant aut et aut optata int. Tem eatur? Igenimi llacima doluptae ex est, cumque nonem. Et renimet utates doluptaeptas min re mos et quossit intisit autatiunt ommo velluptat accaborepel excesciae vellorendae arum rae nobis re ent audit utet, idem in parci acepelia non et pratio. Min perum, nam aligenim qui odictatet uta pos asperibus imusam utet, quatiunt. Ga. Milit dolo qui cum es endest, con reptat que il maion commolu ptatis eum et aut omnis am harionse ea cum, qui nobiscid ea quibeaquas ea ipsa siminvenim rerumqui quam, cum qui alitinvero velendamus que necusaest liquatum nus, quis sequia nonsend ellaccu sciisqui del istiis eatem quae molessus sitasit atemquaspere sunt, odioren iendam, est et et et labo. Ur,

E EUWOUD KOOLMEES

maar stilzitten is best moeilijk!

aan haar vragen.

-5

samen te zingen, om geld in de collectezak te

Ze zal volgende week op les eens wat dingetjes

op de manege

er

naar de kerk. Pieter kijkt zijn ogen uit, want er gebeurt van alles. Pieter vindt het mooi om

Pieter

Maar … ze kent Carolien nog niet goed.

Vrienden op de manege

Het is zondag. Pieter mag vandaag samen met papa, mama en zijn broer Derk mee

Pieter mag mee naar de kerk

voor jonge kinderen

5

& Su mm

warm. Vriendin worden met Carolien.

Levensgevaarlijk

Lis

Psalmboek

Psalmboek voor jonge kinderen

Psalmen zingen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit boekje bevat een selectie van 25 psalmen die zeer geschikt zijn om de jongste kinderen aan te leren. Omdat bij iedere psalm een herkenbare kleurenillustratie staat, kan het kind de te zingen psalm zelf opzoeken en uitkiezen. Vanwege het kleine formaat kan dit boekje ook gemakkelijk meegenomen worden naar de kerk.

a

Lisa gooit de dekens van zich af. Pfff, wat is het

Eeuwoud Koolmees

Vrienden

9 JAAR EN OUDER

Herdrukken

ne Herzie k herdru

ne Herzie k herdru Toekomst voor Israel_omslag-1.indd 1

Toekomst voor Israël

ne Herzie k herdru 02-12-16 13:47

Rondom de enge poort

De brief van Jakobus

Toekomst voor Israël

C.H. Spurgeon 95 pagina’s, € 9,95 Gebonden

Ds. J. Joppe 156 pagina’s, € 9,95 Paperback

Wilhelmus à Brakel 68 pagina’s, € 7,95 Paperback

65

Catalogus Voorjaar 2017_p 62-65_herdrukken.indd 65

20-12-16 14:50


GESCHRIFTEN VAN DS. I. KIEVIT

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN DS. I. KIEVIT

Vreugde bij de Bron

Vreugde bij de Bron_met flap_paars.indd 1

Ds. W.A. Zondag

5-2-2014 9:02:40

Ds. I. Kieviet 816 pagina’s, € 64,95 Gebonden

Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) was een geliefd predikant, wiens publicaties in de Hervormde Kerkbode van de Veluwe tijdens zijn leven en tot op de huidige dag een aandachtig en glimlachend lezerspubliek trokken. Hij stelde zijn eigen leven voor als een strijd tussen romantiek en stichtelijkheid – tussen zijn liefde voor natuur en cultuur en zijn roeping het Woord van God uit te leggen en te verkondigen. Dit boek bevat een levensschets van deze predikant en een uitgave van veertien teksten, lezingen en artikelen, die hier voor het eerst in druk verschijnen.

Een dag van rust

Christelijke feestdagen in het gezin

Nagelaten geschriften van ds. J.T. Doornenbal

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Romantiek en stichtelijkheid

‘U had het over eenentwintig mijnen’, zegt Michiel. ‘Wat is er met die laatste gebeurd?’ ‘Die ligt hier nog steeds in de buurt, in het bos bij Ploegsteert. Waarschijnlijk ligt hij op een meter of veertig diep.’ Siem legt uit waar het ongeveer moet zijn. Hij aarzelt. ‘Je weet het maar nooit met die oude explosieven. Eén trilling in de grond kan genoeg zijn om te zorgen dat de mijn uit elkaar klapt.’ De kinderen happen naar adem. ‘En wat gebeurt er als hij ontploft?’ vraagt Rhodé gespannen. Siem wacht even. ‘Het is maar goed dat hij niet onder Ploegsteert zelf ligt’, zegt hij dan. ‘Er zou geen huis meer overeind blijven.’

Dit is het eerste deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

campers Jonathan Edwards etc.

De ruimte van soevereine genade

Puriteinse klassieken

1

Drie Duitse vrienden

Romantiek en stichtelijkheid

De 21e mijn

Jan van Reenen 288 pagina’s, € 11,95 Paperback

Dr. Bart Jan Spruyt (red.) 544 pagina’s, € 24,95 Gebonden

Johan Leeflang 154 pagina’s, € 9,95 Gebonden

21-07-16 08:43

Jonathan Edwards

De 21e mijn

Johan Leeflang

1507_Romantiek en stichtelijkheid.indd 1

Jonathan Edwards

Deze flaptekst komt nog.

Johan Leeflang

JAN VAN REENEN

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel op vakantie naar België. Natuurlijk reizen ze met hun grote camper. Tijdens hun vakantie zien ze met eigen ogen de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Ze vinden zelfs een granaathuls uit die tijd. Tijdens de dagelijkse dodenherdenking in Ieper gebeurt er iets vervelends. Michiel wordt ervoor naar het politiebureau gebracht. De drie kinderen vertrouwen het allemaal niet meer. Ze onderzoeken hoe het zit met die onbetrouwbare Stan Stroeve en de bergplaats pal naast de 21e mijn en belanden daardoor in een levensgevaarlijke situatie. Kunnen ze zich hier veilig uitredden?

Dr. Bart Jan Spruyt (red.)

fotografie Bram Lubbers

Elzi de Voogd 187 pagina’s, € 19,95 Gebonden

Andrea van Hartingsveldt-Moree 101 pagina’s, € 14,95, Gebonden

campers De 21e mijn

Nagelaten geschriften van ds. J.T. Doornenbal

Y

Sprakeloos

27-11-2012 8:08:20

Dr. Bart Jan Spruyt (red.)

Romantiek en stichtelijkheid

Zeven moeders over hun z wijgende kind

tekst Elzi de Voogd

Wijzer op weg naar het paasfeest

Wijzer_paasfeest_omslag.indd 1

Ds. W.A. Zondag 112 pagina’s, € 9,95 Paperback

Jan van Reenen

Drie Duitse

en BOUWPLAAT!

In dit boek komen zeven moeders van een zwijgend kind aan het woord. Elzi de Voogd is moeder van Sybe (14), die als gevolg van zijn verstandelijke beperking niet kan praten. Zij bezocht hen en zag de liefde en toewijding, strijdlust en kracht waarmee deze moeders obstakels tegemoet treden. Dit boek is een feest van herkenning voor ouders met een zorgintensief kind, maar het heeft veel meer te zeggen. Het palet aan portretten zet iedere lezer aan het denken: hoe gaan wij om met de ‘stemlozen’ in onze prestatiegerichte maatschappij? Hebben wij oog en hart voor hen in onze eigen leefomgeving? Inclusief een interview met Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie voor mensen met een meervoudige beperking.

campers De 21e mijn

Duitsland, 1938. Hitler heeft het land veel goeds gebracht. Daar is Hermann van overtuigd. Hij wil dus ook graag bij de Hitlerjugend, met zijn neef Otto. Maar daar is zijn vader het niet mee eens. Pas als vader wordt opgepakt, gaat hij overstag. Hermann wordt lid van de Hitlerjugend. Maar hoe moet hij nu omgaan met zijn Joodse vriend Jakob? De Führer vindt Joden ongeschikt om in Duitsland te wonen. Hermann laat op aanraden van Otto zijn vriend in de steek. Toch geeft hem dat geen rust. Zeker niet als hij ziet hoe in de Kristallnacht de winkel van Jakobs vader bruut wordt vernield. Heeft Hitler het echt bij het rechte eind?

Drie Duitse vrienden

Drie Duitse vrienden Vader trekt een wenkbrauw op. ‘Wil Hermann wel bij de Hitlerjugend?’ ‘Jazeker’, knikt Hermann. ‘Waarom heb je het dan niet zelf gevraagd?’ Hermann kijkt naar de steentjes op de grond en geeft geen antwoord. Hij ziet dat vader zijn lippen op elkaar perst en weet nu al dat ze het niet voor elkaar zullen krijgen. ‘Mag het dan?’ vraagt hij. ‘Nee, hiervoor geef ik geen toestemming. Punt uit.’

met

LIJDENSWEEKKALENDER!

Taal is een vanzelfsprekend onderdeel van het leven. We praten, lezen en schrijven zonder er bij stil te staan. Maar wat als iemand niet praten kan? Hoe weet je als moeder dan of je kind pijn heeft? Waar het behoefte aan heeft? Wat er in hem of haar omgaat?

Sprakeloos

Elzi de Voogd

VREUGDE BIJ DE B RON

Zeven moeders over hun zwijgende kind

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Ds. W.A. Zondag is sinds september 2015 predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Sprakeloos

Een leerzame uitgave, vooral ook voor jongeren.

Andrea van Hartingsveldt-Moree

op weg naar het paasfeest

VERSPREIDE

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het paasfees leven. Het geeft vanaf t toe te de eerste lijdenszondag tot en met tweede Bijbelgedeelte om te paasdag een lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm gespreksvragen. om te zingen en Elke lijdensweek begint met een inleiding op het weekthema, waarbij worden gegeven voor suggesties verwerking van de stof. Daarbij is rekening met de verschillende gehouden leeftijden van kinderen . Door middel van de weekkalender zien kinderen bijgevoegde hoe ze elke dag dichter het samenstellen van bij het paasfeest komen. een tijdbalk leren oudere Door kinderen de aankond Oude Testament in igingen uit het de juiste tijd en omstand igheden plaatsen. Verder week een kleurplaat heeft elke of knutselwerkje voor jongere kinderen. Zo alle gezinsleden bij betrekt dit dagboek de lijdensweken en is daarmee tegelijk een gezins-doe-boek . In deze serie is eerder verschenen: – Op weg naar het kerstfeest D.V. zal nog volgen: – Op weg naar het pinkster feest

Ds. W.A. Zondag

De Verspreide Geschriften zijn verzameld en geannoteerd door prof. dr. W. Balke, emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de Reformatie. Hij groeide op in Baarn, en behoorde met zijn familie tot de vriendenkring van ds. Kievit.

rust

Een dag van Wijzer

In Vreugde bij de Bron zijn voor het eerst alle bewaard gebleven contio-lezingen gepubliceerd, naast een representatieve selectie uit de bijdragen in het Gereformeerd Weekblad. Behalve grondige studies over Johannes Calvijn zijn hier belangrijke artikelen en lezingen over Pinksteren, de rechtvaardiging, onsterfelijkheid en opstanding bijeengebracht, en zeven boeiende lezingen over de dynamiek van de moderne tijd en het belang om het statisch-gegevene dynamisch te doorleven.

rust

Wat betekenen de woorden: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ en ‘Laat ons de rustdag wijden’ concreet? Dit boekje wil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod en praktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag ‘vieren’ in de 21e eeuw. Ingegaan wordt op de inzetting van de sabbat, het doel ervan, de overgang van de ‘sabbat’ naar de ‘zondag’. Verder komt aan de orde hoe in Bijbels licht moet worden aangekeken tegen ‘arbeid’ op zondag en wat ‘heilig rusten’ betekent. Het boekje heeft een praktische insteek wat betreft de voorbereiding op de zondagse erediensten en het bijwonen ervan. Uiteraard komt ter sprake hoe individueel of in het gezin rond de prediking inhoud kan worden gegeven aan ‘huisgodsdienst’. De teksten worden afgewisseld door kaders met daarin praktische tips en uitspraken van oudvaders die tot nadenken stemmen.

REUGDE BIJ DE BRON

Een dag van

Hardlopers V

De hervormde predikant Izaäk Kievit (1887-1954) nam in de eerste helft van de twintigste eeuw een vooraanstaande rol in hervormd-gereformeerde kring in. Behalve predikant in Baarn was hij de invloedrijke (eind) redacteur van het Gereformeerd Weekblad. Ook belegde hij vanaf 1939 zogenaamde contio’s (studiebijeenkomsten) voor theologiestudenten en beginnende predikanten.

De ruinte voor souvereine genade_omslag.indd 1

De ruimte van soevereine genade Zeven preken Peter Boer

De ruimte van soevereine genade 21-06-16 11:01

Jonathan Edwards 328 pagina’s, € 22,95, Gebonden

66

Catalogus Voorjaar 2017_p 66-67_hardlopers.indd 66

20-12-16 14:52


De opwekking in Korea en het lijden dat volgde

Breng me thuis

De opwekking in Korea

Stromen van zegen

Steef Post 112 pagina’s, € 9,95 Paperback

Gabi de Ridder 399 pagina’s, € 17,95 Paperback

William Blair en Bruce Hunt 185 pagina’s, € 14,95 Paperback

J. Kranendonk-Gijssen 127 pagina’s, € 9,95 Gebonden

de Bijbel met het rode kaft, doet hij een grote ontdekking! Wat dat is, en wat er daarna allemaal gebeurt, lees je in dit boek.

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster Illustraties: Daan van Oostenbrugge Eenzame vrouwen_omslag-4-groen-rood.indd 1

De ontdekking van Maarten Luther Willemieke Kloosterman-Coster en Daan van Oostenbrugge 44 pagina’s, € 9,95, Gebonden

In dit boekje worden wat zaken aangestipt die met dit thema te maken hebben. Hoe kun je als man, vader, echtgenoot, manager of ambtsdrager kwetsbaarheid tonen zonder slap te zijn? En komt kwetsbaarheid nu wel of niet voort uit angst? En wat zegt de Bijbel over dit thema?

Eenzame vrouwen

&

Het rood is lekker fris, maar misschien ook best wel ‘hard’ omdat het een effen kleur is. Zou het nog mooi zijn om daar een patroontje oid aan toe te voegen? Het is een vraag, we laten het graag aan jou over om daarin een beslissing te maken. We zijn heel benieuwd hoe je het ontwerp aan de achterkant gaat uitwerken. Al te rood lijkt me niet zo mooi. Hierbij alvast de flaptekst. Ik krijg nog een foto van hen samen en een korte auteursbeschrijving. Het lijkt ons heel leuk als je de twee symbooltjes en het spreekwolkje en de kleuren meeneemt in het ontwerp voor het binnenwerk. Eind volgende week stuur ik je het binnenwerk toe, dus dan kun je daarmee verder! In de bijlage vind je trouwens een conceptversie. Evt handig voor een opzetje, kijk maar. O ja, zou je het def ontwerp voor de voorkant begin volgende week kunnen sturen? Alvast veel dank!

Dichterbij ElkE dag EEn vraag om elkaar (nog beter) tE lErEn kEnnEn

Dichterbij Elke dag een vraag om elkaar (nog beter) te leren kennen Hoe ziet jouw ideale dagje eruit? Wat is je lievelingspsalm? Waaraan ben jij verslaafd? Vragen die je misschien niet zo snel aan jezelf stelt. Laat staan dat je ze samen met je geliefde bespreekt. Dit boek wil jou en je man, vrouw, vriend of vriendin een handvat bieden om in gesprek te gaan en zo (nog) dichter bij elkaar te komen. Elke dag een (prikkelende) vraag. Voor jou, voor je geliefde, voor jullie allebei. Durf jij/durven jullie de uitdaging aan? Een aanrader voor elk stel. Getrouwd of nog niet.

Ben Zijl

Over autisme en relaties

24-06-16 12:17

Krachtig

Wim van Egdom

Het helpt allemaal niet om rust voor zijn ziel te vinden. Maar als hij op een dag leest in

Ben Zijl

gaat zelfs naar Rome om de trap van de Sint Pieterskerk op zijn knieën te beklimmen.

Het lijken twee volstrekt tegengestelde begrippen. Hoe kun je als man krachtig zijn en toch kwetsbaar? En kan in kwetsbaarheid echt kracht liggen?

Wim van Egdom, redacteur bij het Reformatorisch Dagblad, wil de lezer iets meer vertellen over het thema, dat ook het thema is van de RD-Mannendagen in 2016. Een boekje dat trouwens niet alleen bedoeld is voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen.

Lees- en kijkboek over zijn leven

Willemieke Kloosterman-Coster

ik doen, zodat God mij genadig zal zijn? Hij probeert veel goede dingen te doen. Hij

Maarten Luther

Krachtig & Kwetsbaar

Kwetsbaar

In het klooster zoekt Maarten Luther antwoord op de grote vraag in zijn hart: Wat moet

Ben Zijl (1948) heeft een praktijk voor psychosociale en seksuologische hulpverlening. Hij is onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van echtparen waarbij binnen de relatie sprake is van autisme. Daarnaast is hij werkzaam als docent bij een opleidingsinstituut voor therapeuten.

Stromen van zegen_omslag.indd 2

Krachtig & Kwetsbaar

het: Maarten wordt monnik.

De ontdekking van

Eenzame vrouwen

heilige Anna dat hij in een klooster zal gaan als hij het onweer overleeft. En zo gebeurt

De ontdekking van Maarten Luther

den. Maar dat verandert als hij door hevig onweer wordt overvallen: Maarten belooft de

20-06-16 14:13

Beter bemiddelen

Dit boek wil een handreiking zijn aan vrouwen, maar ook aan mannen, van wie het huwelijk wordt geteisterd door autisme. Naast uitleg en praktische informatie komen er vrouwen aan het woord die gehuwd zijn (geweest) met een autistische partner. Een boek vol handreikingen en tips.

Maarten Luther is een knappe student, die van plan is om een goede advocaat te wor-

van zegen

James Fraser, zendeling in China

J. Kranendonk-Gijssen

Gabi de Ridder De opwekking in Korea_omslag.indd 1

Wie is Maarten Luther? En waarom is hij zo belangrijk voor de kerk?

STROMEN

J. Kranendonk-Gijssen

eerste roman.

mij vragend zou aankijken?’ Deze vraag kan de Engelse student James Fraser (1886) maar niet van zich afzetten. Hij wordt als zendeling uitgezonden naar Zuidwest-China. James voelt een diepe liefde voor de Lisu, een bevolkingsgroep die hoog in de bergen woont en een geheel eigen taal en cultuur heeft. Hij wil hen bereiken met de boodschap van redding. James trekt van bergdorp naar bergdorp, maar zijn arbeid onder de Lisu lijkt weinig uitwerking te hebben. Toch gaat hij door met preken en houdt hij aan in het gebed, in het vertrouwen dat het ten diepste Gods eigen werk is. Dat vertrouwen wordt niet beschaamd, want niet lang daarna vloeien stromen van zegen als plasregens neer!

Stromen van zegen

Gabi de Ridder (1968) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze heeft een voorliefde voor eigentijdse christelijke

romans in in eenconflict? Nederlandse setting. Breng me thuis is haar Hoe verbind je mensen

‘Als Koning Jezus vandaag zou terugkomen en Hij zou miljoe-

nen mensen aantreffen die nog nooit van het Evangelie gehoord William Blair & Bruce Hunt hebben … welk antwoord zou ik Hem dan kunnen geven als Hij

In dit boek lees je het indrukwekkende levensverhaal van de zendeling James Fraser (1886-1938). Het is geschreven voor kinderen van 11 jaar en ouder, maar ook volwassenen zullen het met plezier lezen.

William Blair & Bruce Hunt

beter bem i ddel en

thuis Breng me

Gabi de Ridder

Steef Post Aritha Vermeulen

een brief aan de enige familie die haar dochtertje Ellie heeft, de rijke familie Van Heijningen. Zullen zij Ellie accepteren als dochter van hun overleden zoon Fabian? De brief ontketent een stroom aan gebeurtenissen. Linda maakt kennis met Christiaan, de tweelingbroer van Fabian, die haar koel en zakelijk tegemoet treedt. Ze ontdekt dat Marleen van Heijningen nog altijd treurt om het verlies van haar zoon, maar er met niemand over kan praten. En Fabians vader Hugo van Heijningen wantrouwt openlijk Linda’s motieven en is moeilijk benaderbaar. Linda’s komst brengt de herinneringen aan Fabian bij iedereen weer boven. De blik richten op de toekomst blijkt een illusie; het pijnlijke verleden dringt zich op. Te midden van dit alles raakt Linda in totale verwarring als ze Christiaan beter leert kennen. Hij lijkt veel meer op Fabian dan ze bij hun eerste kennismaking had kunnen inschatten. Maar voordat Linda en Christiaan zich naar elkaar durven uitspreken, komen Linda en Ellie in een onvoorziene situatie terecht …

Een indrukwekkend ooggetuigenverslag van de grote opwekking in Korea in 1907 en de vervolgingen die daarna plaatsvonden. William Blair (1876-1970), zendeling in Korea ten tijde van de opwekking, beschrijft in het eerste deel van dit boek de opwekking en de gebeurtenissen die eraan voorafgingen. Hij begint zijn verslag met de beschrijving van de wonderlijke manier waarop het Evangelie voor het eerst het gesloten land binnenkwam. Blairs schoonzoon Bruce Hunt (1903-1992), die 48 jaar als zendeling in Korea werkte, schrijft het tweede deel van dit boek. Hij laat zien hoe de opwekking gevolgd werd door zware vervolgingen onder de overheersing van de Japanners en later de communisten.

De opwekking in Korea

Linda Boshoven neemt een moeilijke beslissing. Ze schrijft

thuis

Met twee appendices: Bemiddelen bij huwelijksproblemen en Het leiden van een lastige vergadering.

Een meeslepend verhaal over de kracht van geloof, hoop en liefde.

Steef Post

Breng me

Hardlopers

b e t e r b e m i d de l e n

Conflicten zijn overal waar mensen zijn. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat je uitgedaagd of geroepen wordt om te bemiddelen. Als manager, bestuurder, toezichthouder, ambtsdrager of gewoon als collega of vriend. Hoe voorkom je dat je partij gaat kiezen? Wat moet je doen als mensen hardnekkig aan standpunten blijven vasthouden? Dit prettig geschreven boek leidt je op een praktische manier langs alle voetangels en klemmen. Het biedt houvast als je mensen wilt begeleiden, op weg naar verbinding en verzoening. Met gespreksleidraad.

Wim van Egdom

15-11-16 11:48

Krachtig_kwetsbaar-omslg.indd 1

Maarten & Mariska Dijkstra

13-10-16 14:00

Eenzame vrouwen

Krachtig en kwetsbaar

Dichterbij

Ben Zijl 196 pagina’s, € 12,95 Paperback

Wim van Egdom 121 pagina’s, € 4,95 Paperback

Maarten en Mariska Dijkstra 365 pagina’s, € 16,95 Gebonden, met foamomslag

67

Catalogus Voorjaar 2017_p 66-67_hardlopers.indd 67

20-12-16 14:53


Uitgeverij De Banier Postbus 308 – 7300 AH Apeldoorn Laan van Westenenk 12 7336 AZ Apeldoorn – tel. 055 5390 650 Fax: 055 5390 699 – E-mail: info@debanier.nl verkoop@debanier.nl – redactie@debanier.nl www.debanier.nl

Onze vertegenwoordigers zijn: • Marco Poppe, 06 53 63 81 26 • André van Stuijvenberg, 06 45 84 03 17 Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Wilt u onze fondslijst inzien? Kijk op onze website: www.debanier.nl

Catalogus Voorjaar 2017 1-68 omslag.indd 68

20-12-16 14:11

Voorjaarscatalogus 2017  
Voorjaarscatalogus 2017