Page 1

1. Geen eigen licht Tekst: Isaäc da Costa Melodie en bewerking: Leander van der Steen

1.

Bij ’t openslaan van ’t Boek der boeken gedenk, o christen, dag aan dag, dat, wie dat Woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag.

2.

Geen mensen wijsheid zou hier baten, geen vlijtig’ arbeid hier volstaan; all’ eigen wijsheid dient verlaten; een ander oog moet opengaan.

3.

Voordat g’ u dan begeeft tot lezen, val, christen, val uw God te voet! En dat een heilig, heilzaam vrezen zich meester maak’ van uw gemoed.

4.

Vraag, eer gij verder gaat, een zegen; vraag ogen, oren en een hart. En Jezus Zelve koom’ u tegen in dit Zijn Woord bij vreugd en smart.

Gods Woord en dienst

Elk zing Zijn lof_tekstA5_bw.indd 9

9

22-10-15 14:06


2a. Gebed voor het bijbellezen Tekst: Robert Murray McCheyne Vertaling: ds. C.J. Meeuse (Š Den Hertog B.V. Houten) Melodie: Martijn den Haan

1. Zalf U mijn ogen, o Heilige Geest! Laat mij verhogen, wat U mij geeft. 2. Open mijn oren, door zonde doof, doe mij U horen en geef geloof. 3. Verbreek mijn harte, o Jezus! leg, in vreugd en smarte Uw Woord daar weg.

2b. Prayer before Bible reading Tekst: Robert Murray McCheyne Melodie: Martijn den Haan

1. Anoint mine eyes, o Holy Dove! That I may prize this Book of love. 2. Unstop mine ear, made deaf by sin, that I may hear Thy voice within. 3. Break my hard heart, o Jesus, my Lord; in the inmost part hide Thy sweet Word.

10

Elk zing Zijn lof_tekstA5_bw.indd 10

Gods Woord en dienst

22-10-15 14:06

Profile for Erdee Media Groep

elkzingzijnloftekstboekfdd  

elkzingzijnloftekstboekfdd