__MAIN_TEXT__

Page 1

1. Geen eigen licht

1

Tegenstem instrumentaal

2



 

             

4 1

     



  

              

     

  

   

 

  

         

 

  

 

  

    

 

       

  

3. Voordat g’ u dan begeeft tot lezen, val, christen, val uw God te voet! En dat een heilig, heilzaam vrezen zich meester maak’ van uw gemoed. 4. Vraag, eer gij verder gaat, een zegen; vraag ogen, oren en een hart. En Jezus Zelve koom’ u tegen in dit Zijn Woord bij vreugd en smart.

 

 

2. Geen mensen wijsheid zou hier baten, geen vlijtig’ arbeid hier volstaan; all’ eigen wijsheid dient verlaten; een ander oog moet opengaan.

 

 

1. Bij ‘t openslaan van ‘t Boek der boeken gedenk, o christen, dag aan dag, dat, wie dat Woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag.

3

Tekst: Isaäc da Costa Melodie en bewerking: Leander van der Steen

 

    

1, 2 Gods Woord en dienst

15


2. Gebed voor het bijbellezen - Prayer before Bible reading Canon

1

1

2

3

2. Open mijn oren, door zonde doof, doe mij U horen en geef geloof.

4

1

1. Zalf U mijn ogen, o Heilige Geest! Laat mij verhogen, wat U mij geeft.

3. Verbreek mijn harte, o Jezus! leg, in vreugd en smarte Uw Woord daar weg

          

2

1. Anoint mine eyes, o Holy Dove! That I may prize this Book of love. 2. Unstop mine ear, made deaf by sin, that I may hear Thy voice within. 3. Break my hard heart, o Jesus, my Lord; in the inmost part hide Thy sweet Word.

      

3, 4, 5 16

Gods Woord en dienst

Tekst: Robert Murray McCheyne Vertaling: ds. C.J. Meeuse (© Den Hertog B.V. Houten) Melodie: Martijn den Haan


3. Dit Boek is meer dan goud   11

 

21

 

11

 

 

   

 

  

 

  



 



 

 

 

 

  

 

 

    

 

     

1. Dit Boek is meer dan goud; dit Boek past jong en oud; dit Boek is voor elks kwalen; dit Boek kan nimmer dwalen; dit Boek beschrijft ons lot: dit Boek is ‘t Woord van God!

   

 

  

   



     

 

   

 

   

  

 



   

 

2 3

2 3

Tegenstem instrumentaal

Tekst: J.H. Maatjes Melodie en bewerking: Gerard de Wit

6,7 Gods Woord en dienst

17


4. De sabbat Tegenstem vocaal

Tekst: L.G.C. Ledeboer Melodie: John Roberts Bewerking: Gerard de Wit

 

1





2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gods Woord en dienst

18

 

 

 



 



 1

 3

 


1. O sabbat der ruste, o dag van de Heer’, op u knielen alle de schepselen neer. O Koning der ere, de staf van Uw Woord drijft slapende zielen weer juichende voort.

 

 

  

3. ‘t Is Jezus, Die zondaren roep en bekeert, door Woord en door Geest u verslagenheid leert; verbrijzelt het harte, en geeft voor een steên een vlezen en heerst dan als Koning alleen.

 

  

4. Door Jezus alleen wordt geopend de baan, Die heeft voor de Zijnen het Godsrecht voldaan: de bloedschuld betaald en Gods toren geblust en schenkt al de Zijnen vergeving en rust.

 

5. O zalige Godsdag, wiens morgen eens rijst! waar iedere dag van de Heer’ ons op wijst; mijn ziele verlangt naar die zalige dag, die Abraham in het gelove reeds zag.

 

2. Daar juichen zij allen, in Jezus verblijd, die kronen ontvangen na wettige strijd. De dood is verslonden, de zond’ is niet meer; het graf is verwonnen door Jezus, de Heer’.

  

 

8, 9 Gods Woord en dienst

19

Profile for Erdee Media Groep

elkzingzijnlofklaverskribocd  

elkzingzijnlofklaverskribocd