Page 1

Bijbelse liederen_bw.indd 10

14-02-19 08:12


Waar komt alles om ons heen vandaan?

Tekst: Attie van Amerongen, componist: T.J. van Driel Bron: Ook uit de mond der kind’ren

Bijbelse liederen_bw.indd 11

14-02-19 08:13


Bijbelse liederen_bw.indd 12

14-02-19 08:13


God, Die alles maakte 2. God, Die ’t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij.

3. God, Die alles maakte, de maan, de sterrenrij. Als duist’re wolken komen, zorgt steeds voor mij.

Tekst: S.B. Rhodes (1830-1890), componist: H. von Muller bewerker: W. Lindhout

Bijbelse liederen_bw.indd 13

14-02-19 08:13


Bijbelse liederen_bw.indd 14

14-02-19 08:13


De eerste mensen in de hof van Eden 2. Toen is de zonde in hun hart gekomen; ze hebben de verboden vrucht genomen. Ze kruipen weg, wat zijn ze bang! Komt dat nu door die sluwe slang? 3. Maar Christus zal de duivel overwinnen, het volk van God zal in de hemel zingen. Daar is geen angst, geen nood of pijn, daar zal weer altijd blijdschap zijn.

Tekst: Willy Dingemans-Westveer (1948), bewerking: S.M.W. Bezemer Bron: Ook uit de mond der kind’ren

Bijbelse liederen_bw.indd 15

14-02-19 08:13


Bijbelse liederen_bw.indd 16

14-02-19 08:13


Het water steeg wel hoog 2. De dieren gingen mee, de grote en de kleine, met Noach en de zijnen. De dieren twee aan twee, de dieren twee aan twee.

3. De regenboog staat hoog, als teken voor de volken, Gods woorden te vertolken: Het land, het land blijft droog, het land, het land blijft droog.

Tekst: Hanna Lam, muziek: Wim ter Burg

Bijbelse liederen_bw.indd 17

14-02-19 08:13

Profile for Erdee Media Groep

bijbelseliederenbdb  

bijbelseliederenbdb