Page 2

LUMINA

CREªTINULUI Serie nouã – Anul XIX aprilie 2008, nr. 4 (220) Publicaþie lunarã a Diecezei Romano-Catolice de Iaºi Prima apariþie: ianuarie 1913 Adresa: Redacþia Lumina creºtinului Bd. ªtefan cel Mare, 26, 700064-Iaºi tel. 0232/212003; fax 0232/211527 e-mail: editor@ercis.ro Pe internet: http:// lumina.ercis.ro Redactor: pr. Cornel Cadar (e-mail: cornel@ercis.ro) Colectivul de redacþie: sr. Lenuþa Bãcãoanu, sr. Ana Celmare, Ovidiu Biºog, Maricel Bulai, Marcelin Blaj Tehnoredactare: ing. Silviu Dogariu Tipar: Tipografia Presa Bunã, Iaºi Director tipografie: pr. Iosif Comoraºu Preþul: 1,5 lei Pe copertã: Fericitul Ieremia Valahul ISSN 1453-3758

Cum sã mã abonez? Pentru a deveni abonaþi achitaþi contravaloarea prin mandat poºtal sau persoanei prin care revista ajunge la dv. Prin mandat poºtal plata se va efectua pe adresa: Bãcãoanu Lenuþa, Bd. ªtefan cel Mare, 26; 700064-Iaºi. Pe mandatul poºtal, la rubrica „Loc pentru corespondenþã” specificaþi: „Pentru abonamente la publicaþia...”. Notaþi numãrul de abonamente ºi adresa dv. exactã. În cont nu se vor expedia bani prin mandat poºtal. Contul bancar deschis la BCR IAªI: Episcopia Romano-Catolicã – Editura Presa Bunã RO35RNCB0175033592360003

Sã ne rugãm cu Biserica Intenţia generală: Pentru ca toţi creştinii, chiar şi în situaţiile dificile şi complexe ale societăţii de astăzi, să proclame neobosit cu viaţa lor că învierea lui Cristos este izvor de speranţă şi de pace. Intenţia misionară: Pentru ca viitorii preoţi din Bisericile tinere să fie din ce în ce mai bine formaţi din punct de vedere cultural şi spiritual pentru a evangheliza popoarele lor şi lumea întreagă.

Apostolul neamurilor (VIII) „Nu vreau, fraþilor, ca voi sã rãmâneþi în neºtiinþã cu privire la cei decedaþi, ca sã nu vã întristaþi ca aceia care nu au speranþã. Cãci dacã noi credem cã Isus a murit ºi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiþi împreunã cu el” (1Tes 4,13-14).

ntemeiată de sfântul Paul, în a doua sa călătorie misionară, Îîn colaborare cu ucenicii Sila şi

Timotei, comunitatea creştină din Tesalonic, foarte receptivă şi trăitoare în Duhul Sfânt, totuşi nu este scutită de felurite încercări, îndeosebi din partea iudaizanţilor. Nevoit să plece din mijlocul neofiţilor creştini, apostolul ţine legătura cu ei, prin scrisori, aşa cum făcea şi cu alte comunităţi evanghelizate de el. Canonul Sfintelor Scripturi conţine, printre altele, şi două scrisori pe care apostolul neamurilor le adresează tesalonicenilor.

În prima, care este şi cea mai veche scriere din Noul Testament, scrisă în anul 50, în Corint, sfântul Paul le cere să umble „în dragostea lui Dumnezeu” şi să întreţină dragostea frăţească prin muncă. Informat despre îngrijorarea tesalonicenilor cu privire la cei decedaţi, apostolul îi linişteşte, îndreptându-le atenţia spre Isus, cel care a murit şi a înviat. Ancorat total în adevărul învierii lui Isus, fără de care zadarnică ar fi predicarea evanghelică şi credinţa creştinilor, acelaşi apostol îi asigură că tocmai aşa cum Isus a murit şi a înviat, la fel, şi aceia care trăiesc şi mor în Cristos vor fi aduşi de Dumnezeu să fie împreună cu el. Această încredinţare luminoasă îl face pe fiecare creştin să răzbată cu succes prin toate dificultăţile vieţii pământeşti, susţinut de darul înşeptit al Duhului Sfânt, cel trimis de Isus de la Tatăl.

Mesaj terezian

Mereu uniþi cu Cristos „De când am înţeles că îmi este imposibil să fac ceva cu de la mine putere, misiunea încredinţată nu mi s-a părut mai grea; am simţit că singurul lucru necesar era de a mă uni din ce în ce mai mult cu Isus şi că restul îmi va fi dat cu prisosinţă. Într-adevăr, niciodată speranţa nu mi-a fost înşelată”. P.A.D.

Lumina crestinului, nr 4/2008  

Publicatie lunara a Diecezei Romano-Catolice de Iasi

Lumina crestinului, nr 4/2008  

Publicatie lunara a Diecezei Romano-Catolice de Iasi

Advertisement