Page 1

!

!

!

ERC-Gràcia presenta

LA CAMPANA DIGITAL VO NEC LEM C O ESS ITA NÈIXE RL TS D E ASS TEL OCI E LA T S È A EVA F C O I 606 Ó .059 N .985 COM UNI SEC CA’ .CO T A M.E NOS MB RC . GR ALT AC I RES A@ ! GM AIL

.CO

14 de Gener de 2009

Número 1

http://erc-gracialogspot.com/

M

Torna la Campana de Gràcia en format online

ACTUALITAT “Esquerra presenta un Pla de Polítiques de xoc per fer front a la crisi” Llegeix la notícia a: www.esquerra.cat

SUMARI LA CAMPANA DIGITAL

Avui neix La Campana Digital, una nova publicació que Esquerra Republicana de Gràcia enceta amb la il·lusió dels projectes que comencen a caminar. Un butlletí electrònic que vol ser el nexe de comunicació entre esquerra i els veïns i veïnes i les entitats del Camp d’en Grassot, el Coll, La Salut, Vallcarca-Penitents i la Vila.

Continua llegint a la pàg. 2

Signatura del Pacte Nacional per a la Immigració, 19 de desembre 2009

EL PACTE NACIONAL PER A LA IMMIGRACIÓ El Pacte Nacional per a la Immigració presentat per la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila i el secretari per a la Immigració, Oriol Amorós, va ser signat el passat 19 de desembre per tots els grups parlamentaris (excepte PP i Ciutadants), agents econòmics, socials, entitats municipalistes i 18 entitats de la Taula de Ciutadania i Immigració, en un acte institucional presidit pel President de la Generalitat. Continua llegint a la pàg. 3

PROPOSTES I POSICIONAMENT D’ERC-GRÀCIA AL PLENARI DE GRÀCIA DEL 2 DE DESEMBRE

ERC-Gràcia va votar favorablement als pressupostos del Districte i de Barcelona, després d'haver incorporat diversos punts.

Bar del Casino de la Violeta, Vila de Gràcia

La Campana de Gràcia,1899

La Campana Digital és un butlletí quinzenal per tal d’apropar esquerra a les entitats com la teva, que destaquen per la seva tasca al nostre barri.

Continua llegint a la pàg. 4

ERC-Gràcia, Carrer Sant Salvador, 109-111 | 606.059.985 | www.esquerra.cat/gracia


LA CAMPANA DIGITAL!

n ova p u bl i c a c i ó q u e E s q u e r r a

Primerament fou afecte a Pi i Margall però anà modificant la seva posició i ajudà el moviment de

Republicana de Gràcia enceta amb la il·lusió dels projectes que comencen a

Solidaritat Catalana i féu una política catalana d’esquerres entre la classe

caminar. Un butlletí electrònic que vol ser el nexe de comunicació entre ERCGràcia i els veïns i veïnes i les entitats

obrera, el seu públic majoritari. Des del 2 de juliol de 1932 fins a la seva mort, arran dels fets d’octubre de

setmanari

del Camp d’en Grassot, el Coll, La Salut, Vallcarca-Penitents i la Vila de

1934, fou propietat d’Esquerra Republicana de Catalunya.

republicà i

Avui neix La Campana Digital, una

2

Portada de la Campana de Gràcia, 1899

Miquel Pagès, President d’ERC-Gràcia

LA CAMPANA DIGITAL

PÀGINA

“La Campana de Gràcia” va ser un satíric, anticlerical

Gràcia Avui la publicació que us presentem, vol ser també una campana que soni sense QUÈ ERA LA CAMPANA DE GRÀCIA?

“La Campana de Gràcia” va ser un setmanari satíric, re publicà i anticlerical fundat el 8 de maig de 1870 i amb el seu títol, suggerit per Valentí Almirall, recordava els disturbis provocats per la lleva de minyons, dos mesos abans, a la Vila

parar en defensa de les posicions del catalanisme d’esquerres, de l’ independentisme, dels valors republicans i dels barris de Gràcia.

fundat el 8 de maig de 1870 i amb el títol suggerit per Valentí Almirall

La Campana Digital recull aquest esperit històric i enllaça amb les noves

de Gràcia, durant els quals la campana de la parròquia no va

tecnologies per fer-vos arribar quinzenalment el batec, les propostes i la informació que genera Esquerra des de

deixar de tocar.

Gràcia, per a Gràcia. Miquel Pagès, President d’ERC-Gràcia

ERC-Gràcia, Carrer Sant Salvador, 109-111 | 606.059.985 | www.esquerra.cat/gracia


LA CAMPANA DIGITAL!

PÀGINA

3

El Pacte Nacional per a la Immigració és una realitat El Pacte Nacional per a la Immigració presentat per la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila i el secretari per a la Immigració, Oriol Amorós (ambdós d’ERC), va ser signat el passat 19 de desembre per tots els grups parlamentaris (excepte PP i Ciutadants), agents econòmics i socials (excepte CCOO), entitats municipalistes i 18 entitats de la Taula de Ciutadania i Immigració (excepte SOS racisme), en un acte institucional presidit pel President de la Generalitat. El Pacte Nacional per a la Immigració respon directament a les tres demandes principals que planteja la ciutadania davant el repte de la immigració. En aquest sentit, Capdevila ha afirmat que “la gent ens demana tres coses: que governem els fluxos migratoris, no competir pels serveis públics i viure en una societat diversa, no en una diversitat de societats. I el Pacte ho respon amb tres eixos: gestió dels fluxos migratoris i accés al mercat de treball, adaptació dels serveis públics a una societat diversa i integració en una cultura pública comuna”.! CATALUNYA HA DE SER EL PROJECTE COMÚ COMPARTIT PER TOTHOM Segons el document del Pacte, garantir la cohesió social i assegurar que el projecte comú, que és Catalunya, sigui compartit per tothom requereix de cinc idees clau: la participació de totes les persones i la lluita contra la formació de mecanismes de segregació; l’ús del català com a llengua comuna; l’equilibri entre la laïcitat i la pluralitat religiosa; la incorporació de la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; i el reforç de les polítiques adreçades a la infància, la joventut, la gent gran i les famílies. El Pacte Nacional per a la Immigració també planteja l’accés al dret a vot per a les persones immigrades. Es proposa que els immigrants amb 5 anys de residència regular tinguin dret a vot a les eleccions municipals (per fer-ho a les autonòmiques s’hauria de canviar la Constitució).

112 MESURES, 12 PRINCIPIS D’ACTUACIÓ El Pacte inclou un total de 112 mesures, de les quals 62 són polítiques vigents que cal reforçar i 50 són iniciatives noves que tenen per màxim objectiu garantir una bona convivència i una major cohesió social. Els 12 principis d’actuació: 1) Garantir el respecte i extensió dels drets humans. 2) Garantir la igualtat de drets i el respecte als deures per al conjunt de la societat. 3) Ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a norma de convivència. 4) Promoció de l’autonomia Públic a l’acte d’ERC-Gràcia sobre immigració “Els novinguts són benvinguts?” i de la igualtat d’oportunitats per afavorir la igualtat efectiva. 5) Dret d’accés als serveis, entenent aquest com l’accés de cada titular al conjunt de recursos, El Pacte equipaments, projectes i programes. Nacional per a 6) Normalització, evitant estructures paral!leles la Immigració que puguin provocar la segregació dels titulars del dret d’accés als serveis. Les respostes planteja específiques són temporals i responen a l’accés al dret necessitats que també ho són. a vot per a les 7) Els serveis han d’admetre enfocaments diferenciats atesa l’heterogeneïtat de les persones persones segons criteris d’edat, d’origen, de immigrades sexe o de nivell formatiu. 8) Incorporar la perspectiva de gènere durant tot el procés i com a eina d’anàlisi. 9) Incorporar la lluita contra el racisme i la xenofòbia en totes les accions dels agents signants del Pacte. 10) Les mesures s’hauran d’adaptar a la diversitat territorial de Catalunya. 11) Garantia d’aplicació: la dotació de recursos per als programes que estableixi el Pacte forma part del compromís institucional per desenvolupar-los i és un requisit ineludible per assolir els seus objectius. 12) Seguiment i avaluació: es constituirà una mesa de seguiment del Pacte Nacional integrada per tots els agents signants i els membres de la Taula de Ciutadania i Imatge campanya de sensibilització de la Immigració. Generalitat de Catalunya

ERC-Gràcia, Carrer Sant Salvador, 109-111 | 606.059.985 | www.esquerra.cat/gracia


LA CAMPANA DIGITAL!

PÀGINA

4

Propostes i posicionament d’ERC-Gràcia a l’últim Plenari de Gràcia del 2 de desembre ERC-GRÀCIA VA VOTAR A FAVOR DELS PRESSUPOSTOS DESPRÉS D’HAVER INCORPORAT IMPORTANTS PUNTS EN LA NEGOCIACIÓ LES INCORPORACIONS D’ERC AL PAD Els punts en concret, fruit de les negociacions dutes a terme pel Regidor Ricard Martínez i el conseller Àlex López contenen algunes de les incorporacions d’ERC-Gràcia al PAD: 1- es continuaran efectuant obres d’acondicionament de carrers a les diverses illes de vianants de Gràcia. 2- es va incorporar una dotació per al lloguer d'un local per a les diferents associacions del Camp d'en Grassot, així com una campanya per tal de fomentar l'associacionisme de la ciutadania en entitats i associacions de veïns i veïnes. 3- en el pressupost s'inclouen obres sol·licitades per Esquerra com ara el Carrer Grassot i l’inici de l'estudi del carrer Pi i Margall. Quant al planejament respecte el vial del pont de Vallcarca, ERC-Gràcia hi vam donar suport atès que ja ho havíem demanat en l’anterior mandat, però

El President del Districte, Ricard Martínez

vàrem criticar la gestió del temps i de la informació que està fent Urbanisme de Barcelona respecte el pla urbanístic, i vam demanar que s’informés millor els veïns i veïnes i que s’agilitzi tot plegat per a evitar més degradacions puntuals al barri. En un altre ordre de coses, vam donar suport a la creació de la comissió de seguiment del Protocol Festiu, creat en el mandat anterior, per tal que es pugui actualitzar en els termes que resten inclosos en el propi Protocol. ESQUERRA ACONSEGUEIX EL SUPORT UNÀNIM DEL CONSELL PLENARI A FAVOR DE LA CONSERVACIÓ DE LA VIOLETA Esquerra Gràcia va presentar una proposta d'acord per tal que el Consell Plenari del Districte de Gràcia acordés que en el concurs d’idees esdevingués un requisit i no un criteri a valorar mantenir els criteris de protecció establerts al catàleg de patrimoni.

Així mateix, es demanava encarregar al Taller d’Història de Gràcia l’elaboració d’un recull documental, fotogràfic i audiovisual sobre la història de la Violeta. Aquesta proposta va aconseguir el suport de totes les forces polítiques presents al Consell del Districte de Gràcia. ESQUERRA DEMANA AL DISTRICTE QUE RECONSIDERI LA POSICIÓ DE LA SORTIDA DEL METRO L9 Esquerra demana al Districte que reconsideri la posició de la sortida de metro de la futura estació de metro de la línia 9, al barri de la Salut, per tal que s’ubiqui també al carrer de Sant Josep de la Muntanya, i no només als Jardins Menéndez Pelayo. Per últim, Esquerra va preguntar quines gestions ha dut a terme el Districte per a l’optimització del bus de barri 116.

El Casino La Violeta

ERC-Gràcia, Carrer Sant Salvador, 109-111 | 606.059.985 | www.esquerra.cat/gracia

La Campana Digital  
La Campana Digital  

Butlletí electrònic d'ERC-GRàcia