Page 1


İçindekiler TEMEL IŞIKLANDIRMA

cephe; cephe, fon; cephe, saç; yanal; yanal, fon; yanal, saç; yanal, reflektör; yanal, saç, reflektör; yanal, fon, reflektör; alttan ışık; üstten ışık; ters ışık.

BELGESEL FOTOĞRAF çalışan insan.

KURGU

iç mekan (stüdyo); dış mekan.

FOTO-RÖPORTAJ


Cephe Işığı; Işık kaynağı konunun önünde fotoğrafçının arkasındadır. Konu bakış yönündeki her noktasından eşit miktarda aydınlanmıştır ve hiç gölge yoktur. Gölgenin yokluğu derinlik duygusunu yok eder. Kontrastlık başka aydınlatma şekillerine göre daha düşüktür. Yüzde yüz cephe ışığı çok enderdir. İster fotoğrafçının arkasındaki güneş olsun, ister makinanın üzerine takılı olan flaş olsun, gerçek cephe ışığı için en iyi kaynak ring-flaşlardır. Çünkü objektifi kuşatan bu halka biçimindeki lamba gerçekten gölgesiz görüntü verir.


“Cephe ve Fon Işığı; cephe ışığı ile aydınlatılan modelin arka plandan ayrılması için fon ışığı kullanılır.”


“Cephe ve Saç Işığı; cephe ışığı ile aydınlatılan modelin arkasından 45°lik bir açıyla saçın ışıklandırılması."


Yanal Işık; Işık kaynağı konunun yan tarafındadır. Sağ veya soldan gelen ışık gölgelere neden olduğu için görüntünün dokularını daha belirginleştirir. Yandan gelen ışıkla oluşan bu gölgeler fotoğrafa derinlik duygusu kazandırır. Doku ve desen çekimlerinde bu ışık kullanılmalıdır. Daha güçlü ve zengin görüntüler elde edilir. Üç boyutluluk yan ve önden aydınlatma izleniminin ve renk veriminin iyi olması için sıkça başvurulan bir aydınlatma şeklidir. Yanal ışığın kullanımı kolaydır ve daima iyi sonuç verir.


" Yanal ve Fon Işığı; Yanal ışık ile aydınlatılan modelin arka plandan ayrılması için fon ışığı kullanılır.”


“Yanal ve Saç Işığı; yanal ışık ile aydınlatılan modelin arkasından 45°lik bir açıyla saçın ışıklandırılması."


"Yanal Işık ve Reflektör; Yanal ışık ile aydınlatılan modelin gölgede kalan tarafının reflektör ile aydınlatılması."


“Yanal Işık, Saç Işığı ve Reflektör; yanal ışık ile aydınlatılan modelin arkasından 45°lik bir açıyla saçın ışıklandırılması ve gölgede kalan tarafının reflektör yardımıyla ışıklandırılması."


"Yanal Işık, Fon Işığı ve Reflektör; Yanal ışık ile aydınlatılan modelin gölgede kalan tarafının reflektör ile aydınlatılması ve modeli fondan ayırmak için fon ışığı kullanımı."


Alttan Işık; Az çok konuların alttan aydınlatıldığı şekildir. Doğada mevcut olmayan bir aydınlatmadır. Bu tip aydınlatma doğal olmayan teatral etkiler yapar. İyi kullanılması zordur. Çünkü garip, gerçek olmayan fantastik etkiler oluşturur ve bunlar zorlama bir ifade taşır. Stüdyo ortamında verilmek istenen duyguya göre kullanılabilir.


Üstten Işık; Işık kaynağı az çok konunun üzerindedir. Diğer aydınlatma şekilleri arasında daha az fotojeniktir. Çünkü düşey yüzeyler doğru renk verimi için yeterince aydınlanmazlar. Gölgeler çok küçüktür ve derinlik ifadesi veremeyecek şekilde görüntüde yer alır. Dışarıda bu tipik bir öğle güneşi ışığıdır.


Ters Işık; Işık kaynağı az veya çok konunun arkasındadır ve onu arkadan aydınlatır. Konu kontrastı diğer aydınlatma şekillerine göre daha yüksektir. Önden gelen ışıkta nesnenin göremediğimiz tarafın aydınlattığı için bakış yönümüzde detaylar kanybolur; ama nesnenin dış formu belirginleşir. Konunun etrafındaki ışık hüzmeleri fotoğrafı güzelleştirir. İstenirse nesne dolgu flaşıyla aydınlatılabilir. En dramatik ışık formudur. İfade ve atmosfer kuvvetlendirmede olağanüstü güzellikler ve ifadeler dünyasının kapısını aralar.


"Dış mekanda ters ışık."


Belgesel Fotoğraf Çalışan İnsan Belgesel fotografçılık en geniş anlamda konusunu yaşamsal gerçeklikten alan, insanları ve çevresini kaydetmeyi, betimlemeyi amaçlayan fotografın en etkin dallarından biridir. Fotografik gerçekliğe değişik biçimlerde yaklaşmak mümkündür. Bir açı değişikliği, farklı bir çerçeveleme, görüntünün belli kısımlarının özellikle vurgulanması, ışık seçimi, bir takım şeylerin kare dışında bırakılması veya en az düzeyde verilmesi, görsel anlatımı büyük ölçüde etkiler. Bu anlamda fotografı çeken kişi belgelemenin niteliğini belirleyen en önemli öğedir.


Belgesel fotograf bir kitle iletişim aracındaki fotograf kadar genel veya sevdiğimiz birinin fotografı kadar özel olabilir. Gelişigüzel çekilmiş iyi bir belgesel fotograf, bir “an” fotografından daha az göze çarpabilir. Fakat dikkatli bir incelemeyle, belgesel fotografın kişinin yaşantısını canlandırdığı kadar, psikolojik ve duygusal yönlerinin de zengin olduğu görülür.


Dış Mekan Kurgu


Kurgu St端dyo


İlyas Salman Foto-Röportaj

Foto-röportaj, fotoğrafın, hayatımızın içine en fazla girdiği alanlarından biridir. En genel tanımı ile; bir olayı ya da durumu, bir yeri, daha doğrusu bir "şey"i, fotoğraflarla anlatmak olan foto-röportajda amaç da tanımın içinde yer alır. Anlatmak, anlatılmak istenenin nasıl anlatılacağı, fotoğrafı çekenin üslubuyla doğrudan bağlantılı olsa da, bu alanın etiği açısından kaçınılmaz olan şart, objektif olabilmektir. Bir fotoğraf, çekildiği andan başlayarak, tamamıyla çekenin yorumuna sahip olsa da, foto-röportajcı, anlattığını yansız ve olduğu gibi anlatmak zorundadır. Foto-röportaj içeriği itibariyle, çok fazla sayıda insana ulaşır. Dünyadaki, her yaştan, her yaşayıştan insanı ilgilendirebilecek birçok olay foto-röportajlarla gözler önüne serilmiştir; Vietnam Savaşı, Hippiler, Çernobil Faciası, Afrika'daki açlık felaketi gibi.. Foto-röportaj, konularının çeşitliliği açısından, zengin bir alandır. Sokak insanlarının yaşamından, iş yaşamına, tarihe yön veren olaylardan, Hawaii Adası'nın doğal güzelliklerine kadar... Kısacası, foto-röportajda konu sınırsızdır. Foto-röportajcının işini en iyi şekilde yapabilmesi için, iyi düzeyde genel kültüre sahip olması, sadece kendi ülkesindeki olayları değil, tüm dünya genelinde gelişen olayları günü gününe takip etmesi ve kullandığı makineye ve donanıma her şeyiyle hakim olması gerekir.


Eray Eren | Portre Teknikleri  

Portre Teknikleri adlı dersin içeriği ve yapılan çalışmalarının derlenmesi.

Eray Eren | Portre Teknikleri  

Portre Teknikleri adlı dersin içeriği ve yapılan çalışmalarının derlenmesi.

Advertisement