Page 8

Conclusie Het College heeft continuĂŻteit getoond in 2013 om de in eerdere jaren ingezette initiatieven met daadkracht uit te voeren. Dankzij deze initiatieven zal de EUR ook de komende jaren haar goede positie kunnen behouden. De Raad is tevreden over de interactie met het College en de wijze waarop het College de Raad informeert over belangrijke ontwikkelingen. Hierdoor kon de Raad zijn toezichthoudende taak naar behoren uitoefenen en het College adviseren over belangrijke beslissingen. De Raad heeft vastgesteld dat de Decanen de samenwerking met het College als zeer positief waarderen. Daarbij zijn ook moeilijke onderwerpen goed te bespreken. De Decanen van de verschillende faculteiten binnen de EUR zijn sterk betrokken bij het algemene beleid van de universiteit en hebben een aanzienlijke inbreng in de discussies daarover. Samenstelling Raad van Toezicht Gedurende 2013 werd de Raad van Toezicht van EUR gevormd door: drs. Anton van Rossum

voorzitter RvT

prof.mr. Corien Prins

lid RvT

dr. VĂŠronique Timmerhuis lid RvT mr. Erik van den Emster

lid RvT, tevens lid Audit Committee en lid RvT Erasmus MC

ir.drs. Hans Smits vicevoorzitter RvT, tevens voorzitter Audit Committee en voorzitter Audit Committee RvT Erasmus MC De heer Van Rossum heeft na acht jaar het voorzitterschap op 16 december 2013 overgedragen aan de heer Smits. De Raad en het College van Bestuur zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn bestuurlijke taken. De voorzitter van het College van Bestuur reikte hem namens de universitaire gemeenschap als blijkvan waardering de Erasmus Centennial Award uit. De Raad van Toezicht van Erasmus Universiteit Rotterdam ir.drs. Hans Smits, voorzitter

Erasmus Universiteit Rotterdam in hoofdlijnen 14 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

2..

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 15

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement