Page 74

WNT overzicht

Ingevolge het OCW-controleprotocol 2013 en de Wet Normering Top inkomens is onderstaand een

2013

Uitk. einde dienst-

Voorz. beloning

9,4

33,8

-

166,8

9,4

30,6

-

Nee

Prof. dr. H.A.P. Pols

Nee

Prof. dr. H.G. Schmidt

Ja

Drs. A. van Rossum, voorzitter

verband 2013

183,4

1,0

2013

1,0

1-2-2010

Belastbare

1-1-2010

Drs. B.J.H. Straatman

verband

Mr. P.F.M. van der Meer Mohr

Nee

8-11-2013 1,0

27,2

1,2

5,0

-

8-11-2013

1,0

152,8

7,3

25,8

-

1-10-2005 31-12-2013

-

15,0

-

-

-

2012

College van Bestuur:

onkosten 2013

Omvang dienstver-

Einddatum dienst-

Beloning 2013

Bedragen in k€

band in FTE

De genoemde CvB leden zijn ook opgenomen in het WNT overzicht.

Ja

dienstverband

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders.

Ingangsdatum

omgerekend naar het voltijdse equivalent.

Naam

rekening gehouden met de omvang van het dienstverband en zijn dienstverbanden kleiner dan voltijds,

van toepassing

persoon EUR incl. de leden van het CvB (norm 2013 is k€ 228,6). In deze opgave (bedragen in k€) is

Voorzittersclausule

overzicht opgenomen van inkomens (en functie) van medewerkers die in dienst zijn van de rechts-

1-9-2009

- Mr. P.F.M. van der Meer Mohr, voorzitter

233,6

228,0

- Drs. B.J.H. Straatman, lid

213,7

215,4

33,9

-

192,3

227,0

Nee

Mr. F.W.H. van den Emster

1-9-2007

-

10,0

-

-

-

670,4

Nee

Dr. V.C.M. Timmerhuis

1-1-2008

-

10,0

-

-

-

Nee

Prof. mr. J.E.J. Prins

1-6-2012

-

10,0

-

-

-

Nee

Ir. drs. H.N.J. Smits

1-7-2011

-

10,0

-

-

-

- Prof. dr. H.A.P. Pols, rector magnificus - Prof. dr. H.G. Schmidt, rector magnificus

673,5 Raad van Toezicht: * - Drs. A. van Rossum, voorzitter

15,0

27,8

- Mr. F.W.H. van den Emster

10,0

13,7

- Dr. V.C.M. Timmerhuis

10,0

13,7

- Prof. mr. J.E.J. Prins

10,0

6,2

- Ir. drs. H.N.J. Smits

10,0

11,2

- Prof. dr. J.M. Bensing

-

7,4

- Prof. dr. W.A.F.G. Vermeend

-

1,7

55,0

81,7

728,5

752,1

Totaal

4.2 - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa M€ 11,3 – (2012: M€ 4,4)

2013 4.2.1 Immateriële vaste activa 4.2.2 Materiële vaste activa

Begroting 2013

2012

0,1

-

-

11,2

10,0

4,4

11,3

-

10,0

-

4,4

* De vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht is met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2009 herzien. Het verschil is in 2012 verrekend conform de vigerende regeling.

146 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 147

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement