Page 62

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

• EUR Holding BV heeft de volgende huurverplichtingen: 1.

Niet verwerkte verplichtingen

Een huurverplichting (incl. servicekosten) voor een studentenhostel van k€ 360 per jaar.

2. Een huurverplichting inzake kopieerapparaten t/m januari 2015 voor k€ 14,3 per jaar en voor k€ 19,1 t/m juli 2017.

Garanties • Door de EUR (ESE), UVA en VU is in het kader van de herkenningsaanvraag van het Tinbergen Instituut een garantie afgegeven voor de periode 2011 t/m 2015 om gedurende deze periode bepaalde middelen ter beschikking te stellen aan het Tinbergen Instituut. • Door de EUR is in het kader van een bijdrage aan Stichting European University Games een garantie afgegeven van M€ 0,5.

3. Een huurovereenkomst voor het Lange Voorhout 92 in Den Haag tto 1 april 2016 van k€ 39,3 per jaar 4. Een huurovereenkomst voor de Science Tower aan het Marconiplein te Rotterdam tot 31 augustus 2015 van k€ 111,4 per jaar. 5. Een huurovereenkomst voor de Science Tower aan het Marconiplein te Rotterdam tot en met december 2023 van k€ 50,5 per jaar.

• Vooruitlopend op de totstandkoming van een samenwerkings-huurovereenkomst met de Gemeente Rotterdam is door de EUR een garantie afgegeven van M€ 1,4. • In de huurovereenkomst met Tuin van Noord BV voor de huur van Noordsingel 113-117 te Rotterdam voor het Erasmus University College is een bankgarantie afgegeven van k€ 75.

Leasingovereenkomsten • EUR Holding BV heeft een operationele leaseverplichting inzake kantoormachines waarvoor de kosten k€ 23 per jaar bedragen in de periode 2009 t/m 2016.

• In de samenwerkingsovereenkomst met SSH Utrecht is vastgelegd dat de EUR tot 31 juli 2023 voor k€ 370 garant staat voor de kosten als gevolg van leegstand huisvesting buitenlandse studenten. • Door de EUR Holding BV is per 25 mei 2012 een bankgarantie gesteld ten behoeve van een ontvangen voorschotbetaling. Per balansdatum bedraagt de garantie k€ 162.

Licentieovereenkomsten • Het SSC ICT is verplichtingen aangegaan inzake softwarelicencties met een resterende verplichting ultimo 2013 van M€ 1,9. • De Universiteitsbibliotheek is verplichtingen aangegaan inzake software- en uitgeverslicenties met

Andere niet in de balans opgenomen verplichtingen

een resterende verplichting ultimo 2013 van M€ 1,4.

• De EUR heeft een overeenkomst met TBI groep m.b.t. onderhouds-, elektra- en werkbouwkundige werkzaamheden. De jaarlijkse kosten zijn k€ 612. • Door de EUR zijn leveringsovereenkomsten afgesloten met Essent Energie Verkoop Nederland B.V. omtrent de levering van elektriciteit. De jaarlijkse kosten zijn k€ M€ 1,8. • Door de EUR is voor schoonmaakwerkzaamheden een contract afgesloten met GOM Schoonhouden

Fiscale eenheid • EUR Holding BV is samen met haar werkmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op grond van de invorderingswet is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde belastingen.

B.V. die is verlengd t/m 31 december 2014. De jaarlijkse kosten zijn M€ 2,2. • De EUR heeft zich voor M€ 1,4 aan overige niet in de balans opgenomen verplichtingen vastgelegd. • De EUR heeft overeenkomsten afgesloten in het kader van Europese aanbesteding voor Aannemers civiele werken, Accountantsdienstverlening, Afvalinzameling en –verwerking, Beveiliging, Centrale reprovoorziening, Drukwerk, Herimplementatie ERP systeem, Huur multifunctionele printers, Kantoorartikelen, Kantoormeubilair, Kopieer en printpapier, Levering van audiovisuele middelen, Levering van energie, Parkeermanagementsysteem, Postdiensten, Programmamanagement Campus in Ontwikkeling II, Servers en Storage, Student Informatiesysteem, Werkplekapparatuur, printers en randapparatuur, Telefonie diensten en Levering netwerkcomponenten incl. dienstverlening, Vormgeving en DTP. • De EUR heeft ultimo 2013 voor M€ 26 aan investeringsverplichtingen uitstaan. Meerjarige financiele verplichtingen Huurovereenkomsten • De EUR is voor M€ 7 verplichtingen aangegaan, bestaande uit voor huisvesting M€ 6 apparatuur M€ 0,2 en beveiliging M€ 0,8. • RSM BV heeft een contract gesloten voor drie wooneenheden bij Vestia Rotterdam Stadswonen. Dit contract is afgesloten voor de duur van twee jaar en eindigt medio 2015. De maandelijkse verplichting als gevolg van dit contract bedraagt ca. k€ 44,5. • Alle overige contracten afgesloten door RSM BV met betrekking tot de huur van woningen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

122 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 123

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement