Page 32

Grafiek 3: Aantal medewerkers naar leeftijd excl. student-assistenten (peildatum: 31 december 2013)

Man/ vrouw verhouding Grafiek 1: Man/vrouw-verhouding op functie (peildatum: 31 december 2013)

Leeftijd (absoluut)

100%

1000

90%

900

80%

800 700

60%

Percentage

Percentage

70%

50% 40%

600 500 400

30%

300

20%

200

10%

100

0% HL

UHD

UD

Overig WP

Promovendi

Student assistent

OBP 0 2008

Functie vrouwen

2009

2010

2011

2012

2013

Jaar

mannen < 35

35 - 50

> 50

Leeftijd Het personeelsbestand van de EUR kent een groot aantal personeelsleden (924 werknemers) onder de

Hoogleraren

35 jaar. Dit is bijna 40% van het totale personeelsbestand (exclusief student-assistenten). Opvallend is

Het totale aantal bijzonder en gewoon hoogleraren daalde met vijf personen. Vijf mannelijke hoogle-

dat de spreiding van de medewerkers over de leeftijdscategorieën afgelopen jaren gelijk is gebleven

raren vertrokken. Er kwam één vrouwelijke hoogleraar bij. Het gaat hier om betaalde en onbetaalde

(exclusief student-assistenten). Het percentage medewerkers jonger dan 35 jaar is 38,8%, het percen-

krachten, zowel bij de EUR als bij het Erasmus MC.)

tage medewerkers tussen de 35 en 50 jaar is 33,8% en het percentage medewerkers ouder dan 50 Het aantal vrouwelijke hoogleraren is met 0,3% gestegen tot 14,8%. Dit komt door een toename van

jaar is 27,4%.

het aantal vrouwelijke bijzonder hoogleraren van 21,8% in 2012 naar 22,8% in 2013. Daarentegen Grafiek 2: P ercentage medewerkers naar leeftijd excl. student-assistenten

is het aandeel vrouwelijke gewoon hoogleraren ten opzichte van 2012 gelijk gebleven met 9,1% (zie tabel 3 en grafiek 4).

(peildatum: 31 december 2013)

Leeftijd (percentage) 45%

Het aantal bijzonder hoogleraren is ten opzichte van 2012 met vijf hoogleraren gedaald naar een totaal

40%

van 197. Hieronder zijn 45 vrouwen, dat is één vrouw meer dan in 2012 (zie tabel 3).

Percentage

35%

Gewoon hoogleraren

30%

De EUR heeft 178 gewoon hoogleraren (bezoldigd). Op peildatum 31 december 2013 zijn 17 van de

25%

178 gewoon hoogleraren vrouw. Het aantal vrouwen is hiermee gelijk gebleven ten opzichte van 2012.

20% 15% 10% 5% 0% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jaar < 35

35 - 50

> 50

62 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 63

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement