Page 22

ALUMNI

totaal

ingelogd EAD*

31-12-2011

83.558

13.978

31-12-2012

88.734

14.616

31-12-2013

93.603

14.961

* EAD = Erasmus alumnidatabase, in beheer bij stafafdeling Marketing & Communicatie Campagne Talking Erasmus In 2013 is de campagne Talking Erasmus gelanceerd. Na een e-mail – met Erasmus als stripfiguur in de hoofdrol – hebben veel alumni gehoor gegeven aan de oproep om hun contactgegevens te actualiseren. Om de conversie van actuele contactgegevens van recent afgestudeerden naar EAD te vergroten, is in januari 2013 het digitale Jong Alumni-formulier in gebruik genomen. Dat houdt in dat de alumni in spe tegelijk met de aanvraag voor het afsluitende examen reageren op de oproep van EAD voor contactgegevens. In het vierde kwartaal van 2013 heeft 83% van de studenten die hun examen aanvragen het digitale formulier ingevuld. Net als in voorgaande verslagjaren is ook dit jaar ingezet op communicatie met alumni via de sociale media: de EUR heeft in mei 2013 het beheer van de Erasmus Universiteit Rotterdam Alumnigroep overgenomen van een alumnus. In acht maanden tijd groeide het ledenaantal van 2.800 naar 6.200. Via Twitter en Facebook ontvangen alumni uitnodigingen voor facultaire alumnibijeenkomsten, zoals de Summit en het Energy Forum van RSM en de jaarlijkse alumnidag van Erasmus School of Economics (ESE). Ook communicatie via meer traditionele kanalen vindt nog steeds plaats. Zo verschijnt elk jaar in mei en september het EA Magazine in een oplage van 35.000 stuks. Het EA Magazine heeft tot doel om kennis over de ontwikkelingen op de EUR met alumni te delen. De Alumni Advies Raad, die de voorzitter van het College van Bestuur adviseert op strategische vraagstukken, is in 2013 twee keer bij elkaar gekomen: in het voor- en najaar. In deze raad hebben alumni van diverse faculteiten zitting.

Profilering onderzoek & valorisatie 42 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

5..

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 43

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement