Page 1

Honours Master Defensie

Erasmus School of Economics


Honours Master Defensie

Geef glans aan je CV met de Honours Master Defensie! Vijf excellente studenten krijgen de unieke kans om extra vakken te volgen bij topdocenten van de ESE. Tijdens de colleges leer je theoretische kennis toe te passen op de praktijk van de defensieorganisatie. Daarna krijg je de kans om je scriptie te schrijven tijdens een stage bij het Commando DienstenCentra (CDC). De Honours Master Defensie bied je de ruimte om ervaringen uit te wisselen en te netwerken op de kick-off bijeenkomst in Den Haag of tijdens borrels en lunches.

De Honours Master Defensie is opgezet in nauwe samenwerking met het CDC, onderdeel van het ministerie van Defensie. De master opleiding is bedoeld voor studenten die de master Economics of Markets, Organisations and Policy (EMOP) volgen. Als één van de zeven defensieonderdelen is Commando DienstenCentra het shared service center voor Defensie. Het CDC draagt zorg voor de levering van ondersteunende producten en diensten aan alle onderdelen van de krijgsmacht. CDC is wereldwijd actief, 24 uur per dag, het hele jaar door, en is cruciaal als ondersteunende eenheid van Defensie. CDC verzorgt onder andere transport, gezondheidszorg, catering, huisvesting, ICT, militaire opleidingen en personele- en facilitaire diensten. In de nabije toekomst zullen steeds meer ondersteunende diensten worden geconcentreerd bij CDC. Hiermee wordt de effectiviteit van de dienstverlening vergroot en kan de klant een breed scala van diensten aanvragen bij één centraal loket.

Je krijgt de kans om kennis te maken met de CDC bedrijfsstructuur en cultuur, producten en diensten en problematiek waarmee één van de grootste werkgevers van Nederland in de praktijk mee te maken heeft. Je opereert tijdens je stage in de bestuurlijk omgeving waarin het CDC haar specialistische diensten en producten op een kostenbewuste en klantgerichte wijze levert. Na afloop van de Honours Master Defensie kun je solliciteren naar een baan bij het Commando DienstenCentra, maar dat is niet verplicht. De kennis en ervaring die je opdoet tijdens je stage in deze veelzijdige omgeving is bruikbaar bij allerlei organisaties, van bedrijfsleven tot overheid.

Curriculum Je volgt tijdens de Honours Master Defensie het reguliere curriculum van de master Economics of Markets, Organisations and Policy (EMOP). Daarnaast volg je een extra vak Besluitvormingsprocessen in het derde blok en een extra vak Personeelseconomie

-2-

in het vierde blok (zie schema 1). Je scriptie schrijf je tijdens een stage bij het CDC. Doel is steeds om theoretische inzichten te koppelen aan praktische problemen. Besluitvormingsprocessen Besluiten bij Defensie gaan over complexe zaken. Hoe organiseer je bijvoorbeeld dat het materieel vanuit Uruzgan weer terug komt naar Nederland bij het overdragen van taken in Afghanistan? Om dit soort complexe processen soepel te laten verlopen is een goede besluitvorming cruciaal. Welke informatie is nodig? Wanneer schakel je welke adviseur in? Omdat goede besluitvorming zo belangrijk is bij Defensie volg je in het derde blok een speciaal vak hierover. CDC zal eerst de besluitvormingsprocessen in haar organisatie toelichten. Daarna zullen (top)docenten van de vakgroep Algemene Economie vertellen over de verschillende manieren waarop besluitvormingsprocessen georganiseerd kunnen worden en de voor- en nadelen van deze methoden in diverse situaties. Je zult vervolgens de opgedane kennis leren toepassen op de uitdagingen die CDC in de praktijk kent door het behandelen van concrete casussen, zoals het sourcen van onderdelen van de Defensie-organisatie.


Schema 1: Het programma voor de Honours Master Defensie

Programma-onderdelen

Blok

FEM11034

Introduction to Econometrics

1

4 cr

FEM11056

Game Theory and Its Applications

2

4 cr

2 vakken, te kiezen uit:

FEM11049

The Practice of Economic Policy Making

1

FEM11036

Advanced Modern Macroeconomics

2

FEM11037

Economics of Organisations

2

FEM11038

Industrial Organisation

1

1 keuzevak, te kiezen uit:

Master vakken van de ESE (inclusief een van de overgebleven vakken hierboven genoemd)

1 seminar, te kiezen uit:

FEM11053

Seminar Economics of Organisations

3

FEM11064

Seminar Economic Policy

3

1 seminar, te kiezen uit:

FEM11041

Seminar Trade and Growth

4

FEM11052

Seminar Games, Strategy & Markets

4

12 cr

FEM11071

Stage Defensie + Master Scriptie

16 cr

Honours Master Defensie vakken:

FEM61002

Besluitvormingsprocessen

3

4 cr

FEM61003

Personeelseconomie

4

4 cr

Totaal Programma

68 cr

Personeelseconomie Defensie heeft in totaal 68.160 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland. De medewerkers zijn een belangrijk kapitaal van Defensie. Dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Hoe werf je voldoende geschikt personeel? Hoe zorg je dat militairen na afloop van hun aanstelling bij Defensie een nieuwe en passende baan vinden? En hoe hou je de medewerkers gemotiveerd? Daarom schenken we in het vierde blok van de Honours Master Defensie aandacht aan

het vak personeelseconomie. De opzet van dit vak is hetzelfde als bij het onderdeel Besluitvormingsprocessen. CDC zal eerst haar personeelsbeleid toelichten en schetsen wat de kansen en bedreigingen zijn bij het handhaven van een krijgsmacht van voldoende omvang en kwaliteit. Daarna zullen docenten van de vakgroep Algemene Economie vertellen over de rol van (financiële) prikkels bij het aantrekken, selecteren en motiveren van personeel. Uiteindelijk leer je de theorie weer toepassen op de praktijk door het behandelen van casussen uit het personeelsbeleid van Defensie.

-3-

ECTS credits

8 cr 4 cr

12 cr

Scriptie Na afloop van het vierde blok schrijf je van half april tot uiterlijk half augustus je scriptie over een onderwerp op het gebied van personeelseconomie of besluitvormingsprocessen tijdens een stage bij het CDC. Tijdens je stage krijg je praktische begeleiding van een medewerker van Defensie. De wetenschappelijke begeleiding vindt plaats door een docent van de vakgroep Algemene Economie.


Extracurriculaire activiteiten

Staf

ESE organiseert samen met het CDC verschillende sociale evenementen tijdens de masteropleiding. Begin november organiseert het CDC een Kick-Off bijeenkomst op locatie. Aan het begin van het derde blok eten we gezamenlijk een hapje na afloop van het eerste college. Aan het begin van het vierde blok is er een borrel voor studenten, medewerkers van Defensie en de docenten op de campus. In de stageperiode kunnen studenten ervaringen uitwisselen tijdens een lunchbijeenkomst. Tenslotte vieren we natuurlijk gezamenlijk de succesvolle afronding van de Honours Master bij de uitreiking van de certificaten eind augustus.

De vakgroep algemene economie zet een aantal van haar beste docenten in voor deze Honours Master. • Prof. Dr. Bauke Visser, Professor in Economics of Decision-making Processes • Prof. Dr. Otto Swank, Professor in Economics, Director of the Department of Economics • Dr. Josse Delfgaauw, Assistant Professor in Micro-economics, Erasmus School of Economics Lecturer of the Year 2007-2008 • Prof. Dr. Robert Dur, Professor of Economics of Incentives and Performance • Drs. Margaretha Buurman, Trainee Assistant Professor

Je kunt je aanmelden via de volgende procedure: 1) Stuur een CV, cijferlijst en korte motivatie naar Margaretha Buurman voor 24 september; 2) Na een eerste selectie op basis van CV, cijferlijst en motivatie krijg je een uitnodiging voor een selectiegesprek met medewerkers van Defensie en de Erasmus School of Economics in week 40; 3) Uiterlijk 15 oktober hoor je of je toegelaten bent tot de Honours Master Defensie.

Certificaat

De coördinatie is in handen van: • Drs. Margaretha Buurman

Je behaalt het reguliere diploma van de master Economics of Markets, Organisations and Policy (EMOP). Daarnaast krijg je een certificaat van de Honours Master Defensie van de Erasmus School of Economics.

Selectieprocedure

Contact

Voor toelating tot de master gelden dezelfde toelatingseisen als voor de EMOP-master (zie www.ese.eur.nl/master). De Honours Master is bedoeld voor studenten die bovengemiddeld presteren en de Nederlandse nationaliteit­bezitten. Vanzelfsprekend vinden we je motivatie ook belangrijk.

Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met: Margaretha Buurman E-mail: buurman@ese.eur.nl Phone: +31 10 4081423/4081441 Website: www.ese.eur.nl/studenten/ honours_master_defensie

Honours Master Defensie  
Honours Master Defensie  

Na de succesvolle master programma’s die zijn georganiseerd in samenwerking met PricewaterhouseCoopers en Allianz start op 1 september een 3...

Advertisement