Page 11

CAMPUS

1 december 2011 | 11

ONDERWIJS

Numerus fixus rechten en bedrijfseconomie

De initiatiefnemers van Facebookpagina Occupy Albron: de drie Duitse IBA-studenten Bennet, Philipp en Moritz. De pagina is al ruim 1200 keer ‘geliked’ en de studenten zitten inmiddels aan tafel bij Albron. Hoe kom je erop? “Het begon met een discussie tijdens een college ethiek. We gebruikten de campuscatering als voorbeeld omdat we het immoreel vonden dat studenten worden afgezet om winst te maken. Daarna kwam het idee voor ‘Occupy Albron’.” Waarom een Facebookpagina? “We willen een platform bieden, zodat we de kracht van studenten kunnen bundelen en zo de campuscatering kunnen verbeteren. Het gaat ons gewoon om een simpele studentenmaaltijd, zoals spaghetti Bolognese, tegen een redelijke prijs. Is het elders beter dan? De gemiddelde prijs van een maaltijd is op de EUR zo’n zes euro. Op de Universiteit Utrecht betaal je maar twee of drie euro. Hoe kunnen ze verwachten dat we goed studeren zonder fatsoenlijk eten?” Had je verwacht dat het zoveel success had? “Nee, maar door al die steun zie je dat mensen het echt belangrijk vinden. Het is niet alleen ons idee, het is een idee van iedereen. Wij zijn alleen degenen die zijn begonnen.” IS > Lees meer op pagina 30

Vanaf studiejaar 2013-2014 geldt er een landelijke numerus fixus voor de opleidingen rechten en bedrijfseconomie. Voor komend collegejaar schaft de Erasmus School of Law deze juist af.

Universiteitenvereniging VSNU heeft de landelijke invoering bevestigd. De universiteiten willen voorkomen dat de populaire opleidingen uit hun voegen barsten en de kwaliteit ervan onder druk komt te staan. Over het aantal studen-

ten dat straks zal worden toegelaten en de selectieprocedure moeten nog afspraken worden gemaakt. Voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde bestaat sinds jaar en dag een numerus fixus. Sinds dit studiejaar geldt dat ook voor de psychologieopleidingen. Daarover werd vorig jaar een akkoord bereikt. Over de invoering van een numerus fixus voor rechtenstudies wordt al jaren gesproken. De Erasmus School of Law hanteerde de laatste jaren een numerus fixus, ervanuit-

gaande dat alle Nederlandse rechtenfaculteiten dit zouden invoeren. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Vanwege tegenvallende studentenaantallen en omdat daardoor de selectieve werking van de numerus fixus niet echt werkte, heeft decaan Maarten Kroeze juist voorgesteld de numerus fixus voor komend jaar af te schaffen. De faculteitsraad stemde 17 november in met dit plan. Pas later werd bekend dat een landelijke overeenstemming bereikt was vanaf 2013-2014. HOP/LJ

DE QUOTE

Wetenschap is mensenwerk Robbert Dijkgraaf, scheidend president van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW) over het ontslag van prof. Poldermans door het Erasmus MC.

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE EUR heeft flirtnetwerk

Flirten op de universiteit doe je voortaan via de website Biddys.nl. Met een account kun je op 36 locaties op de EUR berichtjes sturen. lees meer op www.erasmusmagazine.nl

Ode aan de meertaligheid

Meertaligheid is een verrijking voor de samenleving, zegt De Nederlandse Taalunie. Ze gaf eenmalig het blad Taalpeil uit. lees meer op www.erasmusmagazine.nl

Erasmus MC creëert dodelijk griepvirus

Onderzoekers van Erasmus MC zijn erin geslaagd een superdodelijke variant van de vogelgriep te creëren. lees meer op www.erasmusmagazine.nl

Scan deze qr-code

en surf meteen met je smartphone naar EM.Online! lees meer op www.erasmusmagazine.nl

EM #8: Fuseren?  
EM #8: Fuseren?  
Advertisement