Page 1

www.erasmusmagazine.nl

HET VERDRIET VAN ROTTERDAM

Coassistenten De weg naar 20 jaar EUR moeten vaker meer dan al- Roadrunners de deur uit leen studeren

In Ne ter w na s i tio ns n id al e

Erasmus Magazine

12 november 2009 #07


INHOUD

12 november 2009 | 03

10 Het verdriet van Rotterdam Voorwoord

Doe íets! Er was een moment dat ik dacht: ik doe het niet meer. Drankjes serveren, friet bakken en achter de kassa staan. Het levert wel (zwart) geld op, maar ik vind er niks aan, en wat levert zo’n bijbaantje me nou op? (Stiekem kon ik het natuurlijk ook niet; ik liet meer dan eens glazen drank over mensen heen vallen). Ik nam me voor nooit meer een bijbaantje te nemen dat niets met mijn toekomstige beroep van journalist te maken had. Dat ik me vervolgens twee warme zomers lang zat te vervelen op de stadsredactie van een regionaal dagblad in het diepe zuiden des lands, was niet erg: het stond immers goed op mijn CV en ik stak er meer van op dan van patat bakken. Overigens heb ik ook nog gewerkt in de Thuiszorg, en ook dat leverde me wat op: mensenkennis en een idee voor een achtergrondartikel dat ik later goed kon verkopen aan een krant. Waarmee ik maar wil zeggen: doe íets naast je studie! Werken, sporten, actief zijn bij een vereniging op de universiteit of in je eigen dorp. In deze EM staat een routebeschrijving die je bij de juiste ‘buitenschoolse activiteit’ brengt. Stap in, loop er doorheen en lees wat andere studenten vertellen over hun ervaring. En als friet bakken en drank serveren jou commerciële en sociale vaardigheden oplevert: doen! Maar doe het niet (alleen) voor je CV, maar ook omdat je het leuk vindt en je er wat van leert. Die bijbaantjes in de horeca hebben me namelijk wel iets bijgebracht: mededogen met obers en serveersters, ook als ze eens iets laten vallen. Wieneke Gunneweg Hoofdredacteur Erasmus Magazine en EM Online gunneweg@em.eur.nl

Uitgave Jaargang 13, 2009-2010 EM 07 - 12 november 2009 Erasmus Universiteit Rotterdam ISSN: 0922 – 713x Redactieadres Erasmus Magazine Gebouw E, kamers 21-27 Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam Postadres Erasmus Magazine Postbus 1738 3000 DR Rotterdam

18 20 jaar EUR Roadrunners

EN VERDER…

DE KWESTIE

10 Het verdriet van Rotterdam ACHTERGROND

14 Meer dan alleen studeren 16 Coassistenten vaker de deur uit 18 20 jaar EUR Roadrunners 20 Moraliteit op de werkvloer

04 06 12 22 24 26 32

Uitvergroot Campus Ongehoord In&Uit Service Colofon Achterpagina

EM. Online www.erasmusmagazine.nl Erasmus Magazine verschijnt in zijn geheel ook op deze website Volgende editie EM 8 verschijnt op donderdag 26 november 2009 Advertentieoverzicht Deloitte, Randstad, Erasmus Universiteit Rotterdam © Erasmus Magazine

Auteursrecht voorbehouden. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

28 29 30 31

INTERNATIONAL

Pasta for foreign students Instituto Cervantes Behavioural ethics Things to do in Rotterdam


INHOUD UITVERGROOT


12 november 2009 | 05

JONG GELEERD

Leerlingen van basisschool de Margriet uit Rotterdam Blijdorp steken enthousiast hun vinger op tijdens een college over filosofie en kunst. In samenwerking met de stichting ‘Kunst in de klas’ (K!K) mochten ze op 30 oktober plaatsnemen in de collegebanken. De kinderen hadden zich voorbereid op het college van masterstudent Izaak Dekker en filosoof-econoom Liesbeth Noordegraaf-Eelens. Met filosofische vragen als ‘Wie was er eerder; de kip of het ei?’ en ‘Hoe weet ik dat ik, ik ben?’ beleefden zij de middag als een echte student. LR (foto: RvdH)


CAMPUS

3 september 2009 | 02

RANKINGS

Ranking van de rector Op het bureau van rector magnificus Henk Schmidt slingert nu ook de Shanghai-ranking die vorige week is gepresenteerd. Het is de zoveelste ranking dit jaar, na Elsevier, Times Higher Education en de CWTS-ranking uit Leiden. Waar heeft onze rector een boodschap aan?

“Kijk”, zegt Henk Schmidt van achter zijn bureau: “Volgens de Shanghai-ranking staat de Erasmus Universiteit in de top-200 van de wereld. Van de drie- of vierduizend universiteiten, staat de Erasmus Universiteit meestal bij de beste 250. En ha, dat klopt natuurlijk ook. Maar goed, een hele rankingindustrie is in opkomst – het is een grote mode. De methodiek vind ik echter vaak questionable.” Universiteiten als Leiden en Amsterdam staan in die rankings vrijwel altijd boven de EUR. Schmidt: “Maar dat zijn brede, grote universiteiten. Met meer vakken. Logisch dat ze meer publicaties hebben. Wat je ziet in een ranking als Shanghai, is dat er niet wordt gecorrigeerd voor de grootte van de universiteit.” De Times Higher Education-ranking (EUR op plaats 108) is volgens Schmidt misschien nog wel het meest ‘questionable’ van allemaal. “Dan bellen ze met academici, vooral in Engeland natuurlijk, met de vraag wat ze de beste universiteit vinden. Daar zit natuurlijk een hoop bias in.” En de Elsevier-keuzegids met het gemiddelde cijfer van 7.5 voor de EUR? Schmidt: “Het door Elsevier gevraagde oordeel van academici over hun onderwijs is natuurlijk lariekoek. Die gaan gewoon na wie ze van hun collega’s kennen en vervolgens of ze die goed vinden. Het oordeel van studenten over het onderwijs snijdt echter wel degelijk hout. Dat is ook elk jaar ongeveer constant.” Het meest gecharmeerd is Schmidt van de Leidse CWTSranking. “Die gaat om citaties en impact. Het voortbouwen op andermans werk, daar gaat wetenschap om. Het is de meest faire maat. In de Leidse ranking is de Erasmus Universiteit de beste van Nederland, nummer 8 van Europa en nummer 56 van de wereld.” “O ja”, zegt Schmidt, “dan is er nu ook nog de Duitse CHE-ranking van Die Zeit. Die zou ik niet noemen, ware het niet dat economie en psychologie in Rotterdam als ‘top of the bill’ worden beoordeeld.” DR

Louk de la Rive Box

Banaan met een boodschap

Louk de la Rive Box, rector van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, laat een banaan van Max Havelaar zien die elke bezoeker van de Max Havelaarlezing op woensdag 4 november kreeg. Daaraan kleefde misschien nog wel de belangrijkste boodschap van de jaarlijkse Havelaar-bijeenkomst op campus Woudestein: iedereen kan zijn steentje bijdragen door te kiezen voor duurzaamheid en fair trade. Of zoals Hans van Bochove van Starbucks zei: “De consument kan proberen te begrijpen dat duurzaamheid een prijs heeft en een espresso latte bij Starbucks dus 3,50 euro kost.” Ook wetenschapper Gary Gereffi (Duke University) en minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders waren te gast. Koenders’ boodschap was onder meer dat de overheid, zelf ‘een van de grootste consumenten’, het goede voorbeeld moet geven en moet kiezen voor duurzame goederen. Ook kon hij niet nalaten te zeggen: “Het totaal aan uigedeelde bonussen ná de crisis, overstijgt nog steeds het wereldwijde budget voor ontwikkelingssamenwerking.” DR (foto: RvdH)

CIJFER Veni-beurzen sleepte de EUR dit jaar in de wacht. De NWO deelt deze beurzen à 250.000 euro uit aan talentvolle jonge onderzoekers. Twee zijn er voor een RSMonderzoeker, drie voor de Erasmus School of Economics en vier voor het Erasmus MC. In totaal zijn het er drie minder dan vorig jaar, maar interessant is, zoals rector magnificus Henk Schmidt tegenover EM verklaarde, dat campus Woudestein dit jaar breder vertegenwoordigd is in de verdeling en dus meer in ‘evenwicht’ is met het Erasmus MC. Vorig jaar wisten vooral de onderzoekers van het Erasmus MC de Veni’s binnen te halen. Schmidt: “En nu streven naar een evenwicht op een nog hoger niveau.” Dus: volgend jaar weer twaalf Veni’s of meer. DR

UITSLAG POLL Terwijl duurzaamheid en milieu hoog op de agenda van de EUR staan, is dit jaar het Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde (ESM) opgeheven (zie opiniestuk in EM 6). Een stomme zet?

3,7% Nee, het ESM past niet bij het businessimago van de EUR

18,5% Nee, de faculteiten besteden al genoeg aandacht aan duurzaamheid 37,0% Ja, zo komt het duurzaamheidsbeleid niet serieus over

40,7% Ja, juist nu is dit thema hot


CAMPUS UNIVERSITEIT

ICT

Probleem mailvertraging opgelost Tot ergernis van EUR-medewerkers werkte de universiteitsmail de laatste weken trager. Soms kwamen e-mails helemaal niet aan. De oorzaak was een storing in de spamfiltersoftware van het e-mailsysteem.

Inmiddels zijn alle mailproblemen voorbij. De fout in de software is gevonden, en er is een nieuwere versie van het softwarepakket geïnstalleerd. Uit voorzorg wordt het mailverkeer verdeeld over meerdere servers. Mocht er dan opnieuw een fout optreden, kunnen de overige servers het werk overnemen, zodat er minimale vertraging ontstaat. Bovendien wordt het mailverkeer nu zorgvuldig in de gaten gehouden. Als er iets mis is, wordt er binnen vijf minuten actie ondernomen. “De vertraging in het mailverkeer ontstond doordat de virusscanner langzamer werkte. Het scannen van de inhoud van e-mails en eventuele bijlagen duurde daarom langer en zodoende stonden binnenkomende mails langer in de wachtrij om bezorgd te wor worden”, legt directeur SSC ICT Wouter Drinkwaard uit. Volgens hem hebben de virusscanner en de spamfilter het druk, want 70 procent van de binnenkomende e-mails is spam en/of af afkomstig van dubieuze (e-mail)bronnen. “De virusscanner houdt sowieso mailtjes tegen die verstuurd zijn door mailsystemen op inter internet die op een ‘zwarte lijst’ staan”, aldus Drinkwaard. “Bij twijfelgevallen wordt de e-mail wel bij de geadresseerde afgeleverd, maar met een waarschuwing dat het spam kan betreffen.” LJ

Twee nieuwe leden van het College van Bestuur treden begin 2010 aan. Pauline van der Meer Mohr wordt de nieuwe voorzitter en volgt Jan Willem Oosterwijk op, die wegens ziekte is teruggetreden. En Bart Straatman treedt in de voetsporen van derde lid Kees van Rooijen. De twee nieuwe bestuurders stellen zich voor.

Pauline van der Meer Mohr:

“Ik heb hier gestudeerd en altijd contact gehouden met de organisatie en met mijn studentenvereniging RVSV, waarvan ik preses was. Dus ik sprong een gat in de lucht toen deze functie zich aandiende. In mijn voorgaande banen bij TNT en ABN Amro had ik als verantwoordelijke voor human resources veel te maken met mensen en organisaties, management development en het opzetten van corporate universities. Onderwijs en wetenschap gaan me aan het hart. Om het in de termen van het bedrijfsleven te zeggen: kennis en opleiding van mensen vormen een mooi product om mee bezig te zijn. Verder heb ik altijd gezegd, dat ik het tweede deel van mijn carrière in de non-profitsector wilde werken. Hoewel ik in Den Haag blijf wonen, vind ik Rotterdam een heerlijke stad.”

Bart Straatman:

ONDERWIJS

FHKW steunt fonds Annegien Tegelaar De Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) doneert verspreid over vier jaar 10.000 euro aan het Annegien Tegelaar-Prins (ATP) Fonds. Dit fonds verstrekt beurzen aan FHKW-studenten die een periode in het buitenland studeren.

Annegien Tegelaar-Prins was coördinator Internationalisering bij de faculteit en overleed op 23 mei 2008. Om haar enthousiasme over studeren in het buitenland levendig te houden, hebben haar man en twee broers precies een jaar na haar overlijden het fonds opgericht. Hiermee willen zij studenten blijven stimuleren om een brede blik op de wereld te ontwikkelen. Het fonds ontvangt geld van sponsors en particulieren, bijvoorbeeld van medewerkers van de faculteit die Annegien een warm hart toedragen. In september zijn de eerste twee studenten met een ATP-beurs naar het buitenland vertrokken. Een daarvan is Martijn Huisman, derdejaars student Media & communicatie. Hij verblijft ruim vijf maanden in Tokio, Japan. Huisman kende Annegien TegelaarPrins zelf niet, maar is via international officer Sabaï Doodkorte doorverwezen naar het fonds. “Ik vind het bijzonder om als

Zij besturen straks deze universiteit

een van de eersten een beurs te ontvangen. Het fonds is een goed initiatief en ik wil me daarom bij terugkomst graag voor deze zaak inzetten”, aldus de student. Wie in aanmerking willen komen voor een beurs, moet studeren aan de FHKW, voor minimaal drie, en maximaal twaalf maanden naar het buitenland gaan en een positief, assertief, leergierig, ondernemend en creatief karakter hebben. Volgens Sonja Braber, hoofd Bureau Onderwijs bij de FHKW, is de groei van het aantal uitwisselingsstudenten de afgelopen jaren geheel toe te schrijven aan TegelaarPrins’ inspanningen. Op de website van het ATP-fonds verwoordt Braber het aldus: ‘Annegien was vitaal en ondernemend, altijd enthousiast en vol nieuwe plannen en ideeën. Voor onze faculteit was ze een uitstekende ambassadeur.’ LJ

“Op dit moment werk ik voor een van de grootste welzijnsorganisaties in Nederland: de Lumens groep in Eindhoven. Wij zijn verantwoordelijk voor onder meer opbouwwerk, maatschappelijk werk en gezinscoaches. Daarvoor werkte ik vijftien jaar als consultant, en adviseerde ik veel not-for-profitorganisaties over hun bedrijfsvoering. De functie van lid van het College van Bestuur is de mooiste functie die ik me kan indenken: werken in een onderwijsorganisatie, met professionals met zulke scherpe ambities. Ik heb in mijn leven al veel strategiedocumenten gezien en die van de EUR springt er uit door de heldere keus: we beperken ons in waar we goed in zijn, maar daar willen wel de beste in zijn. Vanwege mijn gezinssituatie blijf ik in IJsselstein wonen, maar niemand zal ooit aan mijn werk merken dat ik niet in Rotterdam woon. En hoewel ik vroeger met mijn opa naar Sparta ging, blijf ik net als Kees van Rooijen fan van PSV.” WG


CAMPUS

12 november 2009 | 08

CAlamiteiten

Wie moet je bellen?

81100! Een duister figuur op de gang? Een stelende hand in je tas? Rookwolken onder de deur? Welk nummer moet je bellen bij onraad op de campus? 81100 !

Tijdens de Dies Natalalis, de ‘verjaardag’ van de EUR op vrijdagmiddag 6 november in de Aula, kreeg de psycholoog-econoom Daniël Kahneman het eredoctoraat van de EUR, uit handen van de hoogleraar econometrie Peter Wakker (ESE). Ook werd het nieuwe College van Bestuur van de Erasmus Universiteit voorgesteld aan het publiek: Henk Schmidt (rector magnificus), Pauline van der Meer Mohr (voorzitter) en Bart Straatman. Schmidt greep de gelegenheid aan om een lezing te houden over academisch denken bij studenten. Hij ziet duidelijk veel in het aanleren van wiskundig, logisch conditioneel denken bij studenten. Ook zei Schmidt, door onderzoek gestaafd, dat de beste onderzoekers nog niet de beste onderwijzers zijn. Hij vindt het geen schande wanneer er onder zijn bewind ook ‘onderwijsprofessoren’ zouden inaugureren, die misschien niet de grootste onderzoekers zijn, maar wel bevlogen college kunnen geven. DR (foto:RvdH )

KWESTIE-RAMADAN

‘We hebben niet iedereen kunnen overtuigen’

Voor het eerst spraken Universiteitsraad en College van Bestuur eind oktober over het gedwongen vertrek van hoogleraar Burgerschap & Identiteit Tariq Ramadan in augustus.

Rector Henk Schmidt voerde namens het universiteitsbestuur het woord: “Jullie willen wel erg veel weten, tot details over wie wanneer heeft gebeld aan toe. We kunnen pas na afronding van de rechtszaak alles vertellen.” Voorzitter Harry Daemen: “Maar dan is het mosterd na de maaltijd.” Dan toch maar wat vragen beantwoorden. En de bespreking blijft openbaar. Studentlid Sanne Blauw: “Heeft de EUR zich goed laten adviseren om imagoschade in deze zaak te voorkomen?” Schmidt: “De publiciteit was niet alleen negatief. De afwijzende en goedkeurende reacties hielden elkaar in evenwicht.” Personeelslid Tim de Mey: “Was het niet beter geweest als de EUR helemaal niet aan Ramadan was begonnen?” Schmidt: “Bij een normale bijzonder hoogleraar zit er nog een filter in de vorm van een stichting tussen hoogleraar en geldgever, bij gasthoogleraren werkt dat niet zo. Dit punt gaan we aanpassen, want we hebben destijds niet alle gevolgen van het aanbod van de gemeente overzien.” Studentlid Che Brandes: “Hoe bedoelt u, er

waren evenveel positieve als negatieve reacties, er waren toch veel medewerkers tegen zijn vertrek?” Schmidt: “We zijn inderdaad niet in staat geweest om alle collega’s te overtuigen van ons besluit. Dat deel dat wel overtuigd was, heeft echter geen columns geschreven. Het is overigens tragisch om te denken dat het College van Bestuur de academische vrijheid geweld zou hebben aangedaan. Terwijl wij in maart dit jaar Ramadan nog hebben verdedigd na de aantijgingen door de Gay Krant. Het gaat echter om de academische geloofwaardigheid en die werd aangetast door Ramadans werk voor het Iraanse Press TV. En geloofwaardigheid is het kostbaarste wat je hebt als wetenschapper.” Brandes; “Bent u bereid een petitie aan te nemen die is ondertekend door studenten en medewerkers die zich zorgen maken over de academische vrijheid op deze universiteit?” Schmidt: “Dit moet geen mantra worden; want waar is die vrijheid dan aangetast? Wat mag niet meer wat daarvoor wel mocht? Maar natuurlijk willen wij als CvB met iedereen spreken en willen wij de petitie van u ontvangen.” WG

Met deze boodschap voert het facilitair bedrijf (EFB) van de EUR de campagne ‘Woudestein veilig’. Het telefoonnummer 81100, of om volledig te zijn 010 4081100, is bij te weinig mensen bekend, zo bleek uit onderzoek van de EFB. En hoewel de meest voorkomende vorm van criminaliteit op de campus kleine diefstallen zijn, en de veiligheidsbeleving van studenten en medewerkers groot is, moeten ze wel weten wat te doen in geval van nood. Overigens is 81100 niet alleen een noodnummer, maar kun je er ook terecht met minder acute veiligheidskwesties. De campagne komt voort uit een nieuw calamiteitenplan dat de EUR het afgelopen jaar heeft uitgewerkt. Daarin is voor het eerst geregeld wie er in de verschillende calamiteitenteams (CT) zitten en wie waarvoor verantwoordelijk is bij een calamiteit. Er is een CT voor medewerkers, voor studenten en voor fysieke calamiteiten. Daarboven staat een overkoepelend calamiteitenmanagementteam (CMT), voor als een gebeurtenis vraagt om een stevige aanpak van bovenaf. Dat laatste team is recent al in actie gekomen om de universiteit voor te bereiden op de Mexicaanse griep. De komende tijd gaat er ook meer worden geoefend met ontruimingen van gebouwen. En krijgen de bedrijfshulpverleners en EHBO’ers extra training. WG


CAMPUS

4

1 oktober 2009 | 09

GEZONDHEID

Plan huisarts op campus valt slecht Het leek zo’n mooi plan: een huisarts die voor studenten, maar ook voor studenten, maar ook voor medewerkers, spreekuur houdt op de campus. Ondernemer in campus. Ondernemer in huisartspraktijken Paul Drost kwam met het plan en collegelid Kees van het plan en collegelid Kees van Rooijen zag er wel wat in.

vragen

aan

Zij hadden echter niet gerekend met de Rotterdamse huisartsen in de buurt. Het meningsverschil liep hoog op, maar misschien gaat dat spreekuur er nu toch komen. Ondernemer Drost had eind 2008 het voortvarende plan om een huisarts een praktijk te laten openen op Woudestein. Per slot van rekening zat er ook al een fysiotherapeut en met de komst van studentwoningen op het campusterrein zou er vraag zijn naar medische zorg. Het plan was na overleg met het universitair bestuur in kannen en kruiken: de praktijk zou snel open kunnen. Nog één ding moest er geregeld worden: samenwerking met lokale huisartsen voor de weekend- en nachtdiensten. En daar liep het mis. Hoewel vrije vestiging van huisartsen is toegestaan, ligt het onderwerp gevoelig bij gevestigde huisartsen. Ook in dit geval. Een kwestie van geld en principes. Geld, omdat een huisarts die louter studenten en hoger opgeleide werkenden bedient, relatief meer verdient dan een huisarts met een praktijk waar ook ouderen, sociaal zwakkeren en onverzekerden een plek vinden. Principes omdat huisartsen een brede zorg willen bieden aan iedereen en geen ondernemer willen zijn die de meest lucratieve doelgroepen er uit kan pikken.

Geneeskundestudent Madelon Metman van vrouwendispuut Matuta. De leden van het dispuut werven donateurs voor Orange Babies, de stichting die in Afrika zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s helpt. Waarom steunen jullie Orange Babies? “We hebben iets met kinderen en onze officiële dispuutkleur is oranje. Dat is niet toevallig, want Matuta was de Romeinse godin van de barensnood én van het ochtendgloren. ’s Ochtends kleurt de lucht vaak oranje, dus toen Orange Babies op ons pad kwam, was dat een perfecte match.” Matuta is de godin van de barensnood. Zijn jullie al bezig met kinderen krijgen? “Nee, we zijn allemaal studenten van 19 of 20 jaar. Maar het zou mooi zijn als Matuta ons in de toekomst ook bijstaat, zodat we zonder problemen een gezond kindje op de wereld kunnen zetten.” Hoe kunnen mensen donateur worden? “Een makkelijke manier om te doneren is door ‘Orange Babies aan’ naar 5757 te sms’en. Maandelijks wordt dan 4,50 euro afgeschreven van je telefoonrekening. Wie het eng vindt om via een sms donateur te worden, kan op de website ouderwets een formulier invullen.” Heeft Orange Babies jullie al uitgenodigd voor een reisje naar Afrika als tegenprestatie? “Dat zit er waarschijnlijk niet in, maar we hoeven er ook niets voor terug. De stichting is in ieder geval blij met onze inzet en heeft shirtjes en armbandjes gesponsord, zodat we herkenbaar zijn als we de straat op gaan.” LJ

STUDENTEN

Huisgenoot van het Jaar Verkiezing!

Heb je een huisgenoot die jouw leven leuker, makkelijker of prettiger maakt? Nomineer hem of haar dan voor de verkiezing ‘Huisgenoot van het Jaar 2009’ en win een etentje voor jou en al je huisgenoten! Meerdere nominaties van dezelfde persoon verhogen de winkans! Een onafhankelijke jury kiest op basis van jouw motivatie de grappigste, liefste of gekste huisgenoot. De winnaar wordt op 15 december 2009 bekend gemaakt tijdens een groot debat over huisvesting voor jongeren en studenten in Rotterdam in Your Space. De Huisgenoot van het Jaar Verkiezing wordt georganiseerd door Erasmus Magazine in samenwerking met Mustapha Akchich en Derek Otten (Your World). DR Nomineren kan tot 7 december via www.erasmusmagazine.nl.

DIT WAS HET NIEUWS OP EM ONLINE ‘Eindelijk wordt de wetenschap wakker’ Alle lof voor NWOvoorzitter Jos Engelen, die wetenschappers oproept vaker in publiek toegankelijke tijdschriften te publiceren.

Maar dat was wel het businessplan van ondernemer Drost, die ook een studentenpraktijk heeft opgezet in Twente en in Utrecht. Terwijl de praktijken in Kralingen, waar de meeste studenten wonen, niet vol zijn, zou de campuspraktijk de lucratieve patiënten ook nog weglokken. En dat pikten een aantal Rotterdamse huisartsen niet. Tenslotte vingen ze al studenten op in hun praktijk. En dan te bedenken dat de huisartsen samenwerken met de EUR en het Erasmus MC als het gaat om het opleiden van huisartsen. Daar zouden ze dus mee stoppen, als de EUR haar plannen voor een huisarts op de campus zou doorzetten. Hoewel dit dreigement door het universitair bestuur als oneigenlijk werd gezien, zat de schrik er in. Dus voorlopig geen huisarts op de campus. Eerst maar eens praten met de lokale huisdokters. Inmiddels heeft ondernemer Drost zich gevestigd in een praktijk in Capelle a/d IJssel, dichtbij de EUR, is er een duidelijkere lijst gekomen met huisartsen die studenten inschrijven, en wordt er besproken of er ‘een’ huisarts uit de buurt op bepaalde uren spreekuur kan houden op de campus. WG

Selectie van geneeskundestudenten moet beter Voor een grote groep studenten voorspelt het VWOeindexamencijfer niet hoe de studieprestaties zijn tijdens de opleiding.

WWW.ERASMUSMAGAZINE.NL Jongeren ruiken kans De jongerenafdeling van het CDA probeert het hogere collegegeld voor de tweede studie alsnog tegen te houden via de Eerste Kamer.

Who’s in control? Onder anderen Maxime Verhagen en Peter Bakker van TNT spraken tijdens de Academic Conference van de Star Management Week.

Doe mee aan de EM Blind date! Ben je single? Geef je via de site op voor de EM Blind Date in de vorm van een romantisch diner.


INHOUD DE KWESTIE

12 november 2009 | 10

Het verdriet van Rot Rotterdam wil aantrekkelijker worden voor hoogopgeleiden, maar krijgt dat niet voor elkaar met wolkenkrabbers en marketingcampagnes. Het is een complex probleem, stelt historicus Paul van de Laar, waar zowel de EUR als het gemeentebestuur zich op verkijkt. “Je kunt universiteitsmedewerkers niet verplichten om hier te komen wonen.” tekst Geert Maarse foto Levien Willemse

Schrijver Marcel Möring stelde onlangs in NRC Handelsblad dat Rotterdam een culturele en intellectuele elite nodig heeft. “Klopt. De vraag is

alleen hoe je die elite definieert. De universiteit levert een groot aantal hoogopgeleiden af, maar het Rotterdamse probleem is dat de meeste afgestudeerden hier niet blijven wonen. Ondertussen verlangt Marcel Möring terug naar een betrokken elite uit het verleden. Al sinds het eind van de negentiende eeuw kampt Rotterdam met een uittocht van deze groep en maken mensen zich zorgen om de bovenlaag die verdwijnt naar Wassenaar of Den Haag. Is het, als je kijkt naar de culturele en sociale samenstelling van de bevolking, niet veel aannemelijker dat er een nieuwe, multiculturele elite voor in de plaats komt? Je moet als stad je uiterste best doen om die groep aan je te binden. Dan heb je het vraagstuk van de universiteit, die de nieuwe elite opleidt, te pakken. Het is van het grootste belang dat die doorstroomt in het management, in de cultuursector, in de ambtelijke diensten. Dat moet leiden tot een nieuwe binding met de stad.” Welke rol spelen docenten en hoogleraren van de universiteit daarin? “Ik denk een betrekkelijk klei-

ne. Hoeveel mensen van de wetenschappelijke staf voelen zich daadwerkelijk betrokken bij de dingen die in de stad gebeuren? Als ik kijk naar mijn eigen collega’s aan de FHKW, denk ik dat het merendeel niet in Rotterdam woont. Die mensen doen hier wel onderzoek, maar zijn niet per definitie betrokken bij de stad. Gisteravond was er een debat in De Unie. Daar heb ik geen van mijn collega’s gezien. Dat zegt wel iets.”

Wat dan? “De baan aan de universiteit ziet men sec

als werk. Hier wordt geld verdiend met onderwijs en onderzoek. Een medewerker van de EUR kan zich volstrekt isoleren van de stad, door het feit dat zijn culturele leven zich elders afspeelt. Ik denk dat je het van de staf niet moet hebben.”

Is het erg dat zoveel docenten en hoogleraren buiten Rotterdam wonen? “Dat is net zoiets als de

vraag stellen: vind je het vervelend dat er zoveel CO2-uitstoot is. Het is vervelend, maar wat kun je er aan doen? Je kunt mensen niet verplichten om hier te komen wonen.” Toch zegt de universiteit zich te willen richten op ‘het stimuleren van vestiging van haar medewerkers in Rotterdam’. “Stel: je kunt een geweldige on-

derzoeker krijgen, maar die wil niet naar Rotterdam komen. Dan neem je als universiteit toch geen genoegen met een andere, mindere wetenschapper die wél bereid is om hier te komen wonen? Het klinkt mooi, stimuleren, maar in de praktijk werkt het niet. Tenzij je er op de een of andere manier voor kunt zorgen dat je zelf een nieuwe elite opleidt. Natuurlijk kun je zeggen: we hanteren een verhuisplicht voor nieuwe werknemers. Maar dat werkt niet eens voor ambtenaren in de stad.”

Waarom willen medewerkers hier niet wonen?

“Rotterdam heeft haar imago niet bepaald mee. Mensen denken dat het geen prettige woonstad is. En waarom zouden ze verhuizen? Veel wetenschappers zijn zo flexibel, ze hoeven vaak helemaal niet op de universiteit te zijn voor hun werk. Maar het is heel makkelijk om het iemand kwalijk te nemen dat hij hier niet wil wonen. Je kunt je ook afvragen wat Rotterdam zou moeten doen om zo iemand aan te trekken. De stad kan wel zeggen: Rotterdam durft!, Rotterdam moet een woonstad worden, Rotterdam is een cultuurstad, Rotterdam moet aantrekkelijk worden voor de elite. Maar daar trapt niemand in als er geen concrete bewijzen zijn.” Verkeert de stad in een soort permanente identiteitscrisis?

De een na de andere marketingcampagne wordt uit de kast getrokken. “Er worden wel degelijk goede analyses gemaakt van de problemen in de stad, maar op de een of andere manier worden die niet omgezet in beleid. De negatieve punten die telkens terugkeren in studies – eenzijdige economische ontwikkeling, een middenklasse die Rotterdam niet aan zich weet te binden, de onvervulde behoefte aan

andere woningen – spelen al sinds de jaren zestig. Hoe komt het dat wij dertig, veertig jaar lang niet in staat zijn geweest om het tij te keren? Ik zou graag willen dat bestuurders nou eens een keer voor een langetermijnstrategie gingen. Alleen: met de politici van vandaag is dat nauwelijks mogelijk. Bestuurders met een visie ontbreken; dat is voor Rotterdam funest.” Lijkt de universiteit daarin op de stad? Ook de EUR streeft naar een versteviging van de onderlinge band, maar worstelt met de uitwerking. “Voor de universiteit is het lastig. Je bevindt je in een landelijke universitaire gemeenschap. Als ik me inzet voor de stad, door aan lezingen en debatten bij te dragen, telt dat niet mee voor mijn academische carrière. Leuk dat het op je CV staat, maar uiteindelijk gaat het om het aantal publicaties dat je in internationale tijdschriften plaatst. In die zin zijn we de gevangenen van het systeem. Als je als wetenschapper efficiënt met je tijd om wilt gaan, moet je je zo min mogelijk bezighouden met dingen buiten je vakgebied om.”


DE KWESTIE

terdam

12 november 2009 | 11

‘Bestuurders met een visie ontbreken; dat is voor Rotterdam funest’

‘Rotterdam heeft haar imago niet bepaald mee.’

Ondertussen houdt de stad zich vooral bezig met het verzinnen van nieuwe campagnes. “Je houdt

jezelf voor de gek als je denkt dat het probleem opgelost is met flitsende folders. Al die branding-activiteiten lijken op elkaar. Vandaag is het branding Rotterdam, morgen is branding Enschede, straks branding Twello. Iedereen wil de creatieve klasse aan zijn stad binden. Als je goed kijkt welke vocabulaire gebruikt wordt om Rotterdam te promoten, zie je dat het allemaal gebaseerd is op clichés uit de jaren vijftig: de opgerolde mouwen, ‘geen woorden maar daden’. Dat heeft heel goed gewerkt in de naoorlogse wederopbouwperiode. Het is een imago dat hoort bij het industriële tijdperk en bij het Feyenoordlied. Prachtig, maar het slaat nergens meer op in een postindustriële, geglobaliseerde wereld. Net als het idee dat Rotterdam de haven is. Dat is iets van vroeger. Daarom is een historische analyse van de stad belangrijk, om dat soort dingen te ontzenuwen.” Wat kan de universiteit dan nog doen? “De uni-

versiteit zou een structurele bijdrage kunnen leveren

met een stedelijke denktank. Dat is veel belangrijker dan mensen stimuleren hier te komen wonen. Het gaat om de lange termijn. Dat het gemeentebestuur niet elke keer na de verkiezingen zegt: we gooien het roer maar weer om. Bijna alle problemen wil de gemeente oplossen met een commissie, een advies, een compromis zus, een projectje zo. Dat werkt niet. De universiteit zou een universitair onderzoeksprogramma op moeten zetten. Ik heb het weleens geopperd: een master Urban studies. En dan heb ik het niet over een leerstoeltje van bijvoorbeeld Tariq Ramadan. Nee, dan moet er ook een studierichting komen, met geld van de universiteit en geld uit de gemeenschap. Door het onderzoek dat mensen doen in zo’n universitair programma betrek je ze ook bij de stad. Toen ik voor het eerst naar Rotterdam kwam, dacht ik, terwijl ik het station uitliep: hier ga ik nooit wonen. Maar ik ben me als wetenschapper in de stad gaan verdiepen en dan blijkt Rotterdam buitengewoon boeiend te zijn. En met haar eigen, bijzondere karakter heel leuk om te wonen. Ik voel me hier thuis, terwijl ik ook een flinke drempel over moest.”

PAUL VAN DE LAAR (1959) is als bijzonder hoogleraar Stadsgeschiedenis, gespecialiseerd in de historie van Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als Hoofd Collecties en Wetenschappelijke Staf van het Historisch Museum Rotterdam. In deze hoedanigheid houdt hij zich de laatste jaren intensief bezig met diverse aspecten van de Rotterdamse stadscultuur, zowel in het publieke als het academische debat. Hij werkt op dit moment aan diverse erfgoedprojecten op het gebied van de multiculturele Rotterdamse samenleving. In zijn huidige meerjarige researchproject staat een vergelijking tussen de stads- en migratiecultuur in Hamburg, Liverpool, Marseille en Rotterdam centraal. Van de Laar woont in Rotterdam sinds 1985.


ONGEHOORD HET EM PANEL bestaat uit medewerkers, onderzoekers en studenten van de EUR die reageren op een actuele ontwikkeling op de EUR, in het hoger onderwijs, onderzoek of studentenzaken. Een aantal reacties verschijnt in de papieren EM, de overige reacties zijn te lezen op www. erasmusmagazine.nl. Ook deelnemen? redactie@em.eur.nl (fotografie: RvdH)

12 november 2009 | 12

Afgelopen weken was er weer volop discussie over het gebrek aan vrouwen aan de top van bedrijven en organisaties. Moeten we een quotum instellen? Of hebben vrouwen een andere ambitie en moeten we dat accepteren? Hoe dan ook, de EUR staat er even positief op met de benoeming van een vrouwelijke voorzitter van het College van Bestuur.

‘Vrouw aan het roer is goed voor de EUR’

Regina Boot

student geschiedenis

(ON)GEHOORD (On)gehoord is de brieven- en opinierubriek van Erasmus Magazine. De pagina’s staan open voor iedereen die wil reageren op de inhoud van Erasmus Magazine of een opiniebijdrage wil schrijven over zaken die de Erasmus Universiteit in de meest brede zin of het hoger onderwijs in het algemeen betreffen. Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd. Ingezonden stukken dienen te worden ingestuurd met vermelding van naam, adres en telefoonnummer of emailadres. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, dan wel (in overleg) aan te passen. Wilt u reageren, stuur uw bijdragen dan naar opinie@em.eur.nl

“Een vrouw aan het roer van de EUR is goed, als ze haar werk goed doet. Ik vind dat een baan niet op grond van geslacht aan iemand toegewezen zou moeten worden, maar op grond van prestaties. Of vrouwen voorrang zouden moeten krijgen voor topfuncties hangt voor mij af van de reden waarom vrouwen die topfuncties nu niet krijgen. Komt dat door hun al dan niet afwezige prestaties, of door het bestaan van een ‘old boys network’ onder de oudgedienden? In dat laatste geval zou ik zeggen dat het wel eerlijk is om die ‘old boys’ te dwingen vrouwen toe te laten. Aan de andere kant is het voor vrouwen met kinderen vaak lastig het hoofd boven water te houden. In de wetenschap is het presteren en publiceren. Als je kinderen hebt, maak je al gauw minder kans omdat je een aantal publicatiemogelijkheden mist. Ik weet niet of je dat kunt veranderen door vrouwen ‘gedwongen’ topfuncties te geven. Het is nu eenmaal hoe het gaat in de academische wereld. Over het algemeen zou ik zeggen: het krijgen van een topfunctie moet gebaseerd zijn op prestaties, of je nu een man bent of een vrouw.”

Elaine Mak

universitair hoofddocent Erasmus School of Law

Hulya Alabas

“Vind ik wel, ja. Alleen al omdat de universiteit hiermee een heel mooi voorbeeld stelt: er zijn goede vrouwelijke kandidaten voor topfuncties en zij verdienen een kans om te laten zien wat zij in huis hebben. Helaas zijn er nog steeds veel te weinig vrouwen aan de top van bedrijven en organisaties. Persoonlijk vind ik het jammer als dit met allerlei quota zou moeten worden aangepakt. Mooi dus dat de EUR zelf goed heeft rondgekeken naar vrouwelijk talent. Ik denk dat Pauline van der Meer Mohr een prima keuze is en ik ben benieuwd naar haar plannen als nieuwe bestuursvoorzitter. Voor het werk zelf moet het verder natuurlijk niet uitmaken of een man of een vrouw aan het roer staat; er moet gewoon kwaliteit worden geleverd. Wel denk ik dat vrouwen over het algemeen een andere aanpak hebben. Niet per se beter, maar anders dan de werkwijze van mannen. Vrouwen zijn vaak meer gericht op communicatie, op teamwork. Gelukkig zien bedrijven en organisaties steeds meer in dat zij kunnen profiteren van een goede mix van vrouwelijke en mannelijke werknemers.”

“Het aantal vrouwen dat doorstroomt naar hogere functies is jammer genoeg erg laag en dit terwijl internationaal onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen doorgaans beter in staat zijn leiding te geven dan mannen. Het is wat mij betreft dan ook zeker een stap in de juiste richting dat de EUR een vrouwelijke voorzitter krijgt. Op 1 januari 2010 zal Pauline van der Meer Mohr als de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de EUR aantreden. Er zijn tal van redenen waarom mijn voorkeur uitgaat naar een vrouwelijke voorzitter. Het staat vast dat vrouwen de eigenschap bezitten om zich tegelijkertijd in verschillende situaties te redden en wanneer het gaat om leidinggevende functies, zijn vrouwen als het ware een spin in het web. Vanuit een soort centrale positie onderhouden zij de contacten. Hiernaast beschikken vrouwen over een sterke intuïtie en zijn het goede luisteraars. Mede hierdoor vertrouw ik erop dat er in de toekomst op vele topfuncties een plaats is voor de VROUW. Dus wat houdt de vrouw nog tegen?!”

student rechten


ONGEHOORD

12 november 2009 | 13

VAN DER SCHOT

Kirsten Rohde

universitair docent Erasmus School of Economics “Tien jaar geleden leek me dit een nutteloze discussie. Vaak vind ik het prettiger om met mannen om te gaan dan met vrouwen. In de afgelopen tien jaar is mij echter duidelijk geworden dat er wel degelijk werkgerelateerde situaties zijn waarin je het als vrouw in een mannenwereld moeilijker hebt, dan als man in een mannenwereld. Een vrouw aan het roer lijkt me een zeer goede zaak. Een organisatie wordt er beter van als er mensen met verschillende visies aan de top zitten, zodat er met een open vizier creatief en divers beleid kan worden gevoerd. Vrouwen bekijken dingen vaak vanuit een andere hoek dan mannen en hebben vaak een andere manier van zakendoen. Daarom is het belangrijk dat (de top van) een organisatie niet alleen uit mannen bestaat, maar ook uit vrouwen. Kwaliteit moet daarbij niet uit het oog verloren worden: inhoudelijk moeten vrouwen wel aan dezelfde criteria voldoen als mannen. Een vrouw aan de top maakt het ook makkelijker voor andere vrouwen om de top te bereiken. Als vrouwen worden beoordeeld op basis van criteria die door uitsluitend mannen zijn opgesteld, zal het voor hen relatief moeilijk zijn om de top te bereiken, omdat een aantal van hun sterke punten door mannen niet gezien en/of niet gewaardeerd worden. Een vrouw in het management van een organisatie kan, beter dan veel mannen, wél inschatten wat de sterke punten van de andere vrouwen in de organisatie zijn, en kan er daardoor voor zorgen dat vrouwelijke talenten makkelijker de top bereiken.”

KAREN MAAS & SANDRA PHLIPPEN

Het verschil tussen economie en wijsheid

K: Denk je dat we de recessie hadden kunnen voorkomen? We kunnen toch best bedenken wat er allemaal fout is gegaan. Economische groei is een doelstelling op zich geworden, in plaats van een middel om maatschappelijke welvaart te bevorderen. Banken hebben zich ontpopt tot casino’s en er werd gedacht dat de markt een zelfdenkend systeem is dat ook de touwtjes in handen neemt als er ergens iets misgaat. In 2007 voorspelden de economen van Goldman Sachs op basis van computermodellen dat de kans dat het financiële systeem ineen zou storten eigenlijk verwaarloosbaar is. Economische modellen hebben het overgenomen van de menselijke ratio. Skidelsky (2009) zegt in zijn boek “Keynes, The return of the Master” dat de recessie het resultaat is van een intellectueel falen van de economie als vak. ‘Old grandmaster’ Keynes heeft met zijn introductie van het begrip ‘onzekerheid’ destijds een enorme wending in de economische wetenschap gebracht. Maar om sluitende rekenmodellen te kunnen ontwikkelen, hebben economen in de loop van de tijd de term onzekerheid omgedoopt tot risico. Risico kun je rationaliseren en berekenen. Dit zie je ook goed terug in de economische opleidingen waar het modelleren en analyseren van cijfers de overhand heeft gekregen. Studenten worden opgeleid tot precisiemachines, die leren te vertrouwen op de schijnwerkelijkheid van cijfers. Er ligt een mooie uitdaging voor ons om studenten weer te leren zelf te denken.

S: Interessante visie. Ik vind het wel terecht dat economen ter verantwoording worden geroepen in deze crisis. Het bijna ideologische vertrouwen in de vrije markt irriteerde mij ook. Maar ik ben het totaal niet eens met het idee dat economen die de ‘werkelijkheid’ simplificeerden met hun rekenkundige modellen, aan de crisis hebben bijgedragen. Ik durf zelfs te stellen dat we niet genoeg zijn uitgegaan van het ‘nut maximaliserende individu’ in investeringsbanken waar de crisis is begonnen. Volgens mij hebben medewerkers van financiële organisaties – van de financiële tussenpersoon tot de econoom bij Lehman – zich juist als homo economicus gedragen. Dat wil zeggen, zij hebben hun eigen nutsfunctie, met daarin inkomen en status als drijvers van menselijk gedrag, geprobeerd te optimaliseren. Was men van deze benadering van de werkelijkheid uitgegaan, dan had men de crisis eerder zien aankomen en waren er nog mogelijkheden geweest om mensen zo te sturen dat het belang van de consument, de maatschappij en de firma in de ‘targets’ van de werknemer had kunnen worden meegenomen. Maar nee, men ging uit van een altruïstischer mensbeeld waarin de werknemer zelf wel zou letten op de vraag of dat wat hij/zij deed wel ethisch verantwoord was. Volgens mij zit dáár het probleem… Karen Maas is promovenda en Sandra Phlippen is universitair docent, beiden bij de Erasmus School of Economics


INHOUD ACHTERGROND

12 november 2009 | 14

De weg naar meer dan studeren alleen College volgen, leren en studeren. Dat zijn zo’n beetje de voornaamste redenen om naar de campus te komen. Maar er is meer! Zo biedt de EUR tal van mogelijkheden om je naast je studie verder te ontplooien. Van commissielid bij een studievereniging tot een uitwisseling met een universiteit in het buitenland. Dit handige schema helpt je op weg om er achter te komen wat het beste bij jou past. tekst Tim Gouw, Lindemarie Jongste en Laurie Raats

Natuurlijk wil ik wat naast mijn studie doen; nieuwe ervaringen en vaardigheden opdoen, mezelf ontplooien en bovenal mijn vrije tijd nuttig, verantwoord en leerzaam besteden.

1

Nee

Oké, prima. Maar bedenk wel dat naast een afgeronde studie een uitgebreid cv bij veel werkgevers een pre is.

Nee

Ja

Verstandige keuze. Jij bent iemand die al nadenkt over de toekomst. Ga snel door naar stap 2.

Buiten de vertrouwde muren van Woudestein of Hoboken zijn er banen genoeg te vinden. Dat moet je maar lekker zelf uitzoeken. Ga langs bij uitzendbureaus, die zich voornamelijk richten op het aanbieden van banen aan studenten van de EUR. Zoals Randstad Callflex.

Het liefst werk ik op de universiteitscampus.

3

5

Eigenlijk zoek ik gewoon een leuk bijbaantje. Wat extra inkomsten kunnen immers nooit kwaad.

2

Ja = 3

Als het even kan, wil ik de kennis die ik in de collegezalen opdoe in de praktijk brengen. Kortom, de bijbaan die ik zoek moet wel een beetje studiegerelateerd zijn.

4

Ja = 4

Individueel werken heeft mijn voorkeur.

Nee = 7

Ja = 5

Nee

Ik ga bier tappen in onze enige echte campuskroeg In de Smitse.

Ja Organisaties als Stichting Intermediair 6

Ik wil (samen)werken met medestudenten.

Ja Mentor, UB-werkstudent, studentassistent, ambassador: allemaal functies die de EUR laat invullen door studenten en waarvoor jij je dus kunt opgeven. Ook kun je bijles geven aan studenten via Capita Selecta.

Heleen van PoeCKe LEEFTIJD: 21 STUDIE: Master Economics of Markets, Organisations and Policy STUDENT-ASSISTENT ONDERWIJSMARKETING “In mijn functie als Student-assi Student-assistent Onderwijs Onderwijsmarketing ben ik verantwoordelijk voor de Open Dag Master. Daarnaast

Nee = 6

Nee

Studenten van alle faculteiten kunnen terecht bij Unipartners en het Erasmus Business Center voor een uitdagende baan of bijbaan bij een bedrijf.

houd ik de website voor scholieren bij. Op dit moment verwerk ik de gegevens van een grote enquête die we hebben gehouden onder alle internationale studenten. Zo hopen we erachter te komen waarom iemand voor de EUR heeft gekozen. Een bijkomend voordeel van dit baantje is dat je de faculteit goed leert kennen, zodat je weet bij wie je waarvoor terecht kunt. Mijn werktijden zijn super flexibel en ik heb praktisch geen reistijd.”

Rotterdam (SIR) en SlimStuderen.nl bieden een ideale mogelijkheid om studeren met een bijbaan te combineren. Denk aan het maken van collegeverslagen en samenvattingen.

Rob StaSSen LEEFTIJD: 23 STUDIE:Master Strategisch Management WERKTE AAN TWEE PROJECTEN VIA UNIPARTNERS “Met het eerste project ging ik voor een middelgroot bedrijf in de IT-business op zoek naar de mogelijke partnerships die zij buiten hun werkterrein konden aangaan. Het tweede project was voor de gemeente Rotterdam en behelsde de taak om op een rij te zetten hoe jonge hoogopgeleide mensen naar de stad getrokken kunnen worden. Zeer interessant, zeker gezien het feit dat ikzelf tot de doelgroep be behoor. Je wordt geselecteerd op je theoretische achtergrond en on ondernemende instelling, waardoor je direct je studie in de praktijk kan brengen. De mate van verantwoordelijkheid die je hierbij krijgt heeft mij in alle opzichten positief verrast.”

MattHijS WouteRSe LEEFTIJD: 22 STUDIE: Bedrijfskunde en master Finance and Investments. BARMAN IN CAFÉ IN DE SMITSE “In 2005 ben ik begonnen in In de Smitse. Het is vrijwilligerswerk en het verschilt per week hoeveel uren je maakt. De ene week werk ik vijf uur, de andere week twintig uur. Het is ontzettend leuk werk, en naast mijn studie goed vol te houden. Ondertussen zit ik in mijn laatste studiejaar en moet ik straks stoppen als barman. Maar ik raad het iedereen zeker aan om achter de bar te komen staan!”


INHOUD ACHTERGROND

7

Ik zoek een stage.

12 november 2009 | 15

Ja = 8

8

Ik wil op uitwisseling.

Nee =11

11

Ik wil diepgaande kennis opslurpen.

Ja Naast de reguliere opleidingen

biedt de EUR jaarlijks aan talentvolle bachelors uit alle disciplines een exclusief programma aan. Het Erasmus Honours Programme geeft excellente studenten de kans kennis te maken met boeiende en actuele thema’s uit andere opleidingen dan hun eigen studie. Toonaangevende hoogleraren uit verschillende disciplines dagen honoursstudenten uit om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.

nielS KooMan LEEFTIJD: 21 STUDIE: Master International Economics and Business Studies NAM DEEL AAN HET ERASMUS HONOURS PROGRAMME “De selectie voor het programma vindt plaats op grond van een uitnodiging. Daarin word je gevraagd te solliciteren. In eerste instantie stond ik op plaats 26 – er kunnen slechts 25 studenten per jaar deelnemen. Een beetje geluk heeft er voor gezorgd dat ik toch kon meedoen, want uiteindelijk viel er iemand af. Het Honours programme heeft mijn blik verbreed. Door de combinatie van verschillende multidisciplinaire vakken ga je heel anders tegen je ei eigen studie aankijken. Vooral de levendige discussies met medestudenten en de reisjes naar Londen en Parijs zullen mij nog lang bijblijven.”

Nee = 13

Nee

Erasmus Cultuur organiseert cursussen uitsluitend voor reguliere dagstudenten van de EUR t/m 27 jaar. Daarnaast kun je terecht bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) waar Erasmusstudenten altijd 50 procent korting krijgen. Sportcursussen kun je volgen via de SSVR.

eRiC StaM LEEFTIJD: 24 STUDIE: Sociologie LID VAN DE DEBATING SOCIETY “Ik ben sinds 2003 lid van de Debating Society. Het is vooral zo leuk, omdat er veel internationale studenten lid zijn. Hierdoor vinden de debatten plaats zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook zijn er avonden waarop je een extra training kunt krijgen. Natuurlijk kost het wel meer tijd als je met wedstrijden mee wilt doen. Behalve de gezelligheid, is het ook erg leer leerzaam.”

13

Ik wil in een commissie aan de slag.

Ja Sport-, studie-

Nee = 14

Nee

Word lid van The Erasmus Debating Society, of van de boekenclub die er sinds kort is op de universiteit. Door gezamenlijk boeken uit de (wereld)literatuur te lezen, zal je blik op de hedendaagse samenleving ongetwijfeld verbreden.

Sanne blauW LEEFTIJD: 22 STUDIE: Master Algemene Econometrie STUDENT-LID URAAD “Tijdens mijn eerste jaar hier op de uni ben ik campagneleider geweest voor iemand die zich verkiesbaar had gesteld. Zo kwam ik voor het eerst in aanraking met de Uraad. Toen ik merkte dat ik mij aan veel dingen op de universiteit ergerde, besloot ik er zelf wat aan te gaan doen in

Nee

AIESEC en ELSA (richten zich op rechtenstudenten) zijn twee grote namen als het buitenlandse stages aangaat. Deze bemiddelingsbureaus vormen een uitstekend startpunt voor een eerste oriëntatie. Ook via de EUR zelf kun je een stage regelen in het buitenland.

MaaiKe HoogStede

en cultuurverenigingen zijn er in overvoed op de EUR. De meeste zijn vrijwel het gehele jaar op zoek naar commissieleden die zich actief willen inzetten voor het organiseren van allerhande activiteiten.

Ik ben graag met politiek bezig.

14

Ik ben op zoek naar een medische stage.

STOLA zijn gespecialiseerd in medische stages.

Ik wil in (korte tijd) veel nieuwe kennis opdoen.

Ja = 12

12

10 Ja IFMSA en

Informeer bij je eigen faculteit wat de mogelijkheden zijn.

Ja Een uitwisseling vindt

plaats binnen samenwerkingsovereenkomsten tussen verschillende universiteiten zowel binnen Europa als daarbuiten. De EUR heeft voor meer informatie een speciale website beschikbaar.

Ja = 10

Nee

Nee = 9 9

Daarbij wil ik de grens over.

LEEFTIJD: 21 STUDIE: Derdejaars IBA VERBLEEF ACHT WEKEN IN GHANA VOOR AIESEC “Afgelopen zomer heb ik in Ghana twee universiteiten bezocht. Dat was een hele bijzondere ervaring. Behalve dat we daar studenten hielpen met het schrijven van een goede motivatiebrief en het maken van een goed cv, zijn we voor een humanitair project langs basisscholen geweest om voorlichting over AIDS te geven. De verschillen in cultuur zijn enorm, maar dat maakte het juist voor mijzelf ook ontzettend leerzaam. Je moet back to basic, en alle theorieën en ideeën die je van te voren hebt, kunnen meteen de prullenbak in. Ik raad absoluut ieder iedereen aan om tijdens de studie erop uit te gaan en de wereld te ontdekken.”

Ja Stel je verkiesbaar voor de Universiteits- of Faculteitsraad en praat mee over de gang van zaken op de universiteit. Ook kun je solliciteren voor een plaats bij de opleidingscommissie.

plaats van alleen te klagen. Natuurlijk kun je niet alles van het ene op het andere moment veranderen, maar ik merk nu al dat er naar mij geluisterd wordt. Als lid van de raad sta je dichterbij de hoge pieten van het College van Bestuur dan de ge-middelde student, en laten die nu net de belangrijke beslissingen nemen.”


ACHTERGROND

12 november 2009 | 16

Rampenoefening in het Erasmus MC.

Geneeskundestudenten moeten vaker de deur uit Welke maatregelen zijn nodig als de Mexicaanse griep in Rotterdam uitbreekt? Hoe wordt de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker georganiseerd? Aankomend artsen krijgen nog nauwelijks les in deze aspecten van de openbare gezondheidszorg. Zij worden vooral voorbereid op het contact met hun patiënten in de spreekkamer. Maar hier komt verandering in. EM ging op bezoek bij een lesdagje ‘Arts en Maatschappij’. tekst Kees Vermeer fotografie Levien Willemse

D

ocent vandaag is Paul Mertens, arts maatschappij en gezondheid en infectieziektebestrijding bij de GGD en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), en wetenschappelijk docent bij MGZ. Hij overlaadt de coassistenten met dia’s van krantenknipsels, stelt prikkelende vragen, peilt de meningen over maatschappelijke dilemma’s en test en passant regelmatig hun parate kennis. ‘Wat vinden jullie ervan als er foliumzuur aan brood wordt toegevoegd zodat iedereen het binnenkrijgt?’ ‘Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de volksgezondheid?’ ‘Waar ligt de samenhang tussen public health en de curatieve gezondheidszorg?’ ‘Hoe groot is het budget voor de gezondheidszorg?’ ‘Hoeveel mensen gaan er per jaar dood aan ziekten? En: ‘Wie deelt de vaccins uit tegen de Mexicaanse griep?’ De geneeskundestudenten moeten op de meeste van deze vragen het antwoord schuldig blijven.

Spreekkamer wordt kleiner

Het is vooral te danken aan de samenwerking tussen de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) van het Erasmus MC en de GGD, dat geneeskundestudenten vanaf heden af en toe de

spreekkamer worden ‘uitgesleurd’ en worden meegenomen naar de praktijk. Die samenwerking kreeg vier jaar geleden officieel vorm in de academische werkplaats CEPHIR, afkorting voor de niet geringe naam Centre for Effective Public Health In the Larger Rotterdam Area. Doordat artsen in spe binnen CEPHIR veel meer dan voorheen worden meegenomen naar de buitenwereld, leren ze te kijken over de grenzen van de curatieve gezondheidszorg heen. Dat is heel nuttig, blijkt tijdens deze lesdag ‘Arts en Maatschappij’. De lesdag is onderdeel van het coschap Sociale Geneeskunde, dat in totaal tien dagen duurt en tweewekelijks plaatsvindt voor groepjes van zo’n tien tot twintig coassistenten. De coassistenten hebben vandaag aanvankelijk een afwachtende houding en moeten de antwoorden op sommige vragen schuldig blijven. Op de vraag wie regelmatig een krant leest, gaan slechts drie vingers omhoog. Mertens wijst hen op het nieuwe curriculum voor aankomend artsen bij het Erasmus MC. De arts van straks moet beschikken over zeven competenties. Om er een paar te noemen; goed kunnen communiceren, samen kunnen werken en maatschappelijk vaardig zijn. “De spreekkamer wordt steeds kleiner”, schetst Mertens figuurlijk de toekomst. “Vroeger waren artsen de machtige mensen.

Nu zijn er meer partijen: de overheid, de verzekeraars en de zorgontvangers. De zorg draait nu om doeltreffendheid en kosteneffectiviteit. De autonomie van de arts neemt af, die van de patiënt neemt toe.” Mertens weet de gemoederen goed los te maken met een krantenknipsel: een verzekeraar looft een bonus uit aan artsen als die minder keizersneden doen. “Daar moeten wij als arts toch over beslissen, en niet de verzekeraar!?”, roept een van de coassistenten. “Een bonus is een verkeerde reden om geen keizersnede te doen.” Mertens, die zelf als tropenarts circa duizend keizersneden heeft uitgevoerd, weet uit ervaring dat die vaak onnodig worden gedaan. “Dus het is wel goed dat de verzekeraar er iets aan doet.” Maar de coassistenten vinden dat artsen in zo’n geval onderling naar het probleem moeten kijken en bijvoorbeeld betere richtlijnen voor keizersneden vaststellen. Mertens constateert: “Je voelt hoe gevoelig dit ligt bij jonge artsen.”Zijn advies: “Probeer niet boos te worden, maar ga in overleg met de andere partij.”

Winst van vandaag ‘Wat vinden jullie daarvan?’, is een vraag die Mertens gedurende de dag vele malen stelt. “De overheid wil een meldings-


ACHTERGROND

plicht voor artsen van kindermishandeling. Wat vinden we daar eigenlijk van?” Hij stimuleert de aanwezigen om na te denken, vragen te stellen en hun mening te geven. En ook: “Laat je niks wijsmaken. Léér dingen, bijvoorbeeld alles omtrent ziekteverschijnselen. Want als je die niet kent, zie je ze niet bij een patiënt.” Ook over de bestrijding van infectieziekten krijgen de coassistenten veel te horen. Mertens laat uitgebreid zien hoe de Mexicaanse griep zich verspreidt en wat daartegen de mogelijke maatregelen zijn. Ook hier komen weer een aantal maatschappelijke dilemma’s aan de orde: wat mag vaccinatie kosten? Wie moeten we vaccineren: iedereen, of alleen de risicogroepen? De coassistenten laten steeds meer hun stem horen. Mertens stelt tevreden vast: “Jullie beginnen goede vragen te stellen. Dat is de winst van vandaag.” De coassistenten zijn zeer te spreken over het onderwijs van Mertens. “Onze opleiding is vooral klinisch georiënteerd; over ‘arts en samenleving’ horen we niet veel. Er is wel een blok over infectieziekten, maar dat is niet vergelijkbaar met vandaag”, aldus de één. Een medestudent voegt daaraan toe: “In de studie is er doorgaans wel aandacht voor maatschappelijke aspecten, maar lang niet zo intensief als

12 november 2009 | 17

vandaag. Dit is extra leuk, omdat het gaat over dingen die nú spelen, zoals de Mexicaanse griep. Ik vind het jammer dat dit zo laat in de studie zit. Ik zou hier veel meer van willen weten.”

Intensief Het is een uitputtende dag, niet alleen voor de coassistenten is, maar ook voor Paul Mertens zelf. “Het is erg intensief; ik ben kapot na zo’n dag. Maar het is zó boeiend om te doen. Ik heb dit dan ook niet zo maar even in elkaar gezet; deze dag is echt gegroeid, doordat ik steeds dingen aanpas aan de hand van de actualiteit en opmerkingen van de coassistenten. Ik ben blij dat het zo gewaardeerd wordt. In de evaluatie krijgt de dag meestal een 8. Soms krijg ik een 4; daar zit ik dan echt mee.”

IN DE PRAKTIJK Onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) werken samen met inmiddels drie GGD’s in projecten die relevant zijn voor de openbare gezondheidszorg, oftewel public health. De samenwerking heeft het geneeskundeonderwijs met betrekking tot de public health enorm versterkt, verklaart docent Paul Mertens. “Alle coassistenten gaan nu een dag naar de GGD voor praktijkervaring. Ze krijgen daar een opdracht die ze gezamenlijk moeten uitwerken. Een deel van de groep doet vervolgens een voorstel voor bijvoorbeeld beleidsmaatregelen, een ander deel bestudeert de literatuur over het onderwerp. Via de elektronische leeromgeving Blackboard kunnen ze met elkaar overleggen. Ook kunnen ze mensen van de GGD raadplegen.” Voorheen moesten de studenten bij een huisarts te rade gaan voor een public health-casus. Nu werken ze veel meer met elkaar, en houden ze zich ook bezig met de effectiviteit, haalbaarheid en betaalbaarheid van een maatregel. “Dat is de praktijk van de public health”, verklaart Ed van Beeck, universitair hoofddocent bij MGZ. “We nemen de studenten bijvoorbeeld mee naar een commandocentrum voor rampenbestrijding. Daar ervaren ze dat gezondheidszorg slechts één van de partijen in het geheel is. Oplossingen bedenk je namelijk samen met andere partijen.” Dat laatste gebeurt ook in een nieuw opgezette minor voor derdejaars studenten van alle faculteiten. Zij volgen samen tien weken lang het vak Public Health in de grote stad. “We richten ons op toekomstige bestuurders en beleidsmakers”, aldus Van Beeck. “Studenten krijgen onder andere de opdracht om in groepen vanuit verschillende disciplines een gezondheidsprobleem te analyseren en uit te werken. Het geeft heel leuke interacties als bijvoorbeeld een psycholoog, een econoom, een jurist en een medicus in een groepje samenwerken. Dankzij CEPHIR hebben we dit keuzevak snel kunnen opzetten. We kenden elkaar immers al, dus we konden meteen beginnen met de inhoud.”


INHOUD ACHTERGROND

12 november 2009 | 18

Schoenen aan en rennen maar De studentenhardloopvereniging van Rotterdam, de EUR Roadrunners, vierde op 2 november haar twintigjarig bestaan. Volgens de leden is de vereniging een goede mix van sportiviteit en gezelligheid. ‘Na de wedstrijd drinken we lekker een biertje.’ EM begaf zich zaterdag 31 oktober in het Kralingse Bos onder de hardlopende studenten tijdens de Erasmusronde. tekst Lindemarie Jongste fotografie Levien Willemse


ACHTERGROND

D

e herfstzon verwarmt het terras van atletiekvereniging PAC, waar de honderden deelnemers, variërend in leeftijd van dertien tot zestig jaar, aan de Erasmusronde door elkaar krioelen. Felgekleurde schoenen – Asics lijkt veruit favoriet –, broeken en shirtjes steken vrolijk af tegen de zwarte kleding en wit schoeisel van degenen die minder willen opvallen. De leden van EUR Roadrunners zijn te herkennen aan de gele shirts met opdruk en zwarte broek. Iedere loper bereidt zich op eigen wijze voor op de race; hier en daar joggen duo’s een rondje op de atletiekbaan. Anderen doen rek- en strekoefeningen of kletsen met medelopers, genietend van het zonnetje. Een man van wie de bierbuik net onder het strakke shirt vandaan piept detoneert met de afgetrainde collega-atleten. Zodra de lopers voor de 10 kilometer – veruit de populairste afstand bij de Erasmusronde – en de 15 kilometer worden opgeroepen zich te verzamelen bij de start, gaat alle overbodige kleding uit. De fanatiekelingen, te herkennen aan zonnebrillen en ultrakorte broekjes met split aan de zijkant, staan in de voorste rij. Om 12 uur stipt klinkt het startschot. Onder luid applaus zet de meute zich in beweging, voorafgegaan door de ‘voorfietser’ die de route aangeeft. Een kwartiertje later is het de beurt aan de lopers van de 5 kilometer. Roadrunner Santoucha Pinas is één van hen. Ze oogt ontspannen en at daarstraks nog een boterhammetje. “Normaal gesproken ben ik nerveus en heb ik hartkloppingen zo vlak voor een wedstrijd, maar nu maan ik mezelf rustig te blijven ademhalen”, lacht de derdejaars student. Drie jaar geleden werd ze lid van de Roadrunners, vooral om ‘strakker’ te worden. Nu traint ze om fit te blijven en conditie op te bouwen. “Bij de club gaat het niet alleen om trainen en knallen, er is ook ruimte voor sociale activiteiten. Aan het eind van elke maand gaan we bijvoorbeeld gezamenlijk uit eten.”

Een beetje competitie De Erasmusronde is een open hardloopwedstrijd die al 37 jaar tijdens de Dies Sportweek wordt gehouden. Aanvankelijk organiseerde de EUR de loop alleen, maar sinds twee decennia werkt de universiteit samen met de Roadrunners. Deze zaterdag doet er een recordaantal van vijfhonderd lopers mee. Volgens de voorzitter van de EUR Roadrunners, Paul van Keulen, wilden vandaag nog driehonderd deelnemers zich inschrijven. Helaas was er nog maar plaats voor honderd. Hardlopen is dus populair. Dat merkt de hardloopvereniging ook, want het laatste jaar groeide het ledenaantal naar 52. Nog steeds een bescheiden vereniging, maar volgens Van Keulen is dat juist een voordeel omdat zo bijna alle leden elkaar kennen. De masterstudent Entrepreneurship & New Business Venturing ziet de oorzaak van de ledengroei in een betere communicatie. “Veel studenten denken dat iedereen bij onze club wedstrijdloper is en op hoog niveau traint, maar dat is niet zo. Uiteraard zijn er een paar fanatici, maar gezelligheid en feesten zijn zeker zo belangrijk.” Dat feesten doen de Roadrunners bijvoorbeeld na de jaarlijkse Batavierenrace, de grootste estafette-

12 november 2009 | 19

wedstrijd voor studenten in Europa, of na estafettes in plaatsen als Londen en Zürich. “Daar wordt niet raar opgekeken als we na het lopen een biertje drinken, maar bij wedstrijden waar geen feest aan is gekoppeld, leidt het wel eens tot een frons bij andere lopers”, grijnst Van Keulen. Penningmeester van de Roadrunners, Renée van Hoof, is ook wel gecharmeerd van het intieme karakter van de vereniging. Ze is een jaar lid en had snel contact met iedereen. Van Hoof begon met hardlopen toen ze op kamers ging in Rotterdam. “Het is een makkelijke sport om mee te starten. Schoenen aan en rennen maar. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn, zeker nu met die mooie herfstkleuren. Tijdens het lopen kan ik mijn hoofd helemaal leegmaken en ontspannen.” Van Hoof werd lid toen ze het lopen serieuzer wilde aanpakken. “De vereniging is een goede stok achter de deur om wekelijks te blijven sporten. Bovendien wil ik qua conditie en snelheid niet achterblijven bij de rest. Tussen de leden is er toch een beetje competitie.”

Off the Road Begon men de EUR Road-

runners twintig jaar geleden als trainingsgroep voor de Rotterdam Marathon, en waren de leden destijds voornamelijk langeafstandslopers, nu ligt het accent bij de meeste leden op afstanden als de 5 en 10 kilometer. Lang niet alle leden van de club blijken te studeren: oud-studenten blijven plakken, ook al hebben ze een baan, zoals Jocelyn Bolluijt die momenteel een postdoc Register Accountant aan de EUR volgt. Voor haar trainingen is ze inmiddels overgestapt naar PAC, maar voor de gezelligheid doet ze nog wel eens met de Roadrunners mee aan wedstrijden. “Actief bezig zijn in de buitenlucht en het voldane gevoel achteraf”, vindt zij het fijne van hardlopen. Oud-leden kunnen zich overigens ook aansluiten bij Off the Road. Voorzitter van deze oud-ledenvereniging en Roadrunner van het eerste uur Joos de Bakker prijst de goede sfeer tussen de snelle en de minder goede lopers. De oud-leden doen nog regelmatig mee met estafettes in binnenen buitenland, waarbij volgens hem er altijd een gezonde rivaliteit heerst tussen de teams van Roadrunners en Off the Road. “Het mooie is dat wij nog vaak winnen!”

Stapje terug De eerste lopers van de 5 ki-

lometer rond de Kralingse Plas komen het atletiekterrein opgesprint. Zwetend en met verbeten gezicht en stormen ze naar de finish. Als ze die passeren klinkt de piep van de aan hun schoen bevestigde Champion Chip. Ook al wordt zo voor elke loper de exacte tijd geregistreerd, het gros van hen kijkt meteen op het horloge, benieuwd of ze een persoonlijk record hebben gelopen. Uitdampend, en met tevreden of teleurgestelde blik analyseren de sporters vervolgens hun race onder het genot van sportdrank en een banaan. Roy Houkes, die in september zijn economiestudie aan de EUR afrondde, baalt van zijn tijd van ruim twintig minuten op de 5 kilometer. “Ik had verwacht om binnen de achttien minuten te lopen, maar dat bleek te optimistisch. Tot de eerste kilometer ging het aardig, daarna moest ik een stapje terug doen.” De Roadrunner geeft als reden dat hij de

laatste tijd weinig heeft getraind. Santoucha Pilas is daarentegen dik tevreden met haar tijd van net 27 minuten. “Ik heb precies volgens schema gelopen, dus mijn doel gehaald”, glundert ze, nog nahijgend van de geleverde inspanning. Overigens is de beste roadrunner vandaag Harmen Perk die als eerste eindigde op de 10 kilometer in een tijd van 33.11 minuten.

TWINTIG JAAR ROADRUNNERS: • EUR Roadrunners bestaat sinds 2 november 1989. • Het is de enige Nederlandse wegatletiekvereniging voor studenten. • Het ledenaantal schommelt vanaf de oprichting tussen de 35 en 60. • In 2008-2009 waren 50 leden goed voor 600 wedstrijduitslagen. • Clubrecords heren: 5km: Antal Amptmeijer, 15.42 (Utrecht, 2002); 10 km: Antal Amptmeijer, 32.13 (Rotterdam, 1998). • Clubrecords vrouwen: 5 km: Aagje Engel, 21.03 (Rotterdam, 2005); 10 km: Linda Hoek, 42.45 (Dordrecht, 2008). HOOGTEPUNTEN: • Bij Bruggenloop Rotterdam 2007 kreeg de vereniging een prijs voor het relatief grootste aantal deelnemers uit één vereniging. • Roadrunners organiseren sinds 2007 het Nederlands Studenten Kampioenschap Ekiden, waarbij een team van 6 studenten de marathonafstand (42,195 km) loopt in estafettevorm (2x 10 km, 3x 5 km en 1x 7, 2 km). In 2009 deden er 19 teams mee uit het hele land. • Het herenteam werd derde bij NSK Ekiden in 2009. • De derde plaats bij de SOLA-estafetteloop in Zweden in 1992. • De New York Marathon-reizen in 1991, 1993, 1996 en 2002. DIEPTEPUNTEN: • In 2004 stopt trainer Cees van Muiden, terwijl de club in een moeilijke periode zit. Het ledenaantal loopt terug tot een kwart van het oorspronkelijke aantal. Het duurt anderhalf jaar voordat er een nieuwe trainer komt. • Het onbewust achterlaten van twee Roadrunners in Lila Edet in Zweden tijdens de SOLA-estafette in 1994. Ze vonden een tijdje onderdak in een telefooncel.


ACHTERGROND

12 november 2009 | 20

Regels werken immoraliteit in de hand

G

edragspsychologen en Overal luidt de roep om meer toezicht en regelge- idee waar de RSM nog mee schijnt spelen om ethisch bewustzijn te moraalfilosofen die binving om de ‘grote graaicultuur’ aan te pakken. Het testimuleren: afstudeerders een genen de economische wezojuist opgerichte Erasmus Centre for Behavioural loofsbrief laten tekenen waarin ze tenschappen opereren, goed te zijn, later, als manawerden door de ‘hardcore’ Ethics (ECBE), onder leiding van psycholoog David beloven gers. economen en bedrijfskundigen nog wel eens smalend weggezet als softies. De Cremer, zet vraagtekens bij nog meer papieren Het goede voorbeeld Maar de tijden zijn veranderd en daar wetten. tekst Daan Rutten illustratie Bas van der Schot Er zijn al zoveel gedragscodes, maar speelt de Rotterdam School of Matoch ziet De Cremer ‘individuen en nagement, Erasmus University (RSM) organisaties erin falen om een versnel op in. Behalve duurzaamheid (zoantwoordelijke sociale actor te zijn”. als de campagne ‘I Will’) zet de RSM Hoe kan het dat mensen die zichzelf goed vinden, toch foute dingen doen? Om nu ook bedrijfsethiek duidelijk op de agenda, waarmee de faculteit met een dat te zien, moeten we volgens De Cremer op een andere manier kijken en dat antwoord komt op de maatschappelijke roep om meer ethisch bewustzijn. Of noemt hij de behavioural ethics approach. zoals decaan George Yip zei bij de inleiding van De Cremers inaugurele redeDe Cremer geeft alvast een frappant onderzoeksresultaat prijs in zijn lezing. voering op 23 oktober: “We moeten lessen trekken uit de crisis.” Soms werken regelgeving, codes of conduct en bestraffende systemen de fouGeloofsbrief Ja, de zorgen over het leefklimaat, de val van de beur- ten – ironisch genoeg – zelf in de hand. Mensen gaan ook op zoek naar wat zen en ook de onheilspellende zwendelpraktijken, van Enron tot Ahold en DSB, niet vooraf is opgeschreven, naar de mazen in de wetten. In de trant van: “Als het echt zo slecht was, zou het wel vermeld staan in de gedragscode, of niet?” hebben ook bij de onderwijs- en onderzoeksinstellingen een ander besef doen De Cremer vervolgt: “Hoe complexer onze regels en wetten voor straffen zijn ontstaan. In een recente Univers, de universiteitskrant van Tilburg, bepleitten opgesteld, hoe meer het laat zien dat er wel iets mis moet zijn met het gedrag bekende economen, zoals Lans Bovenberg en Kees Koedijk (ex-RSM), om de van veel van onze medeburgers.” Waaruit voortkomt dat mensen elkaar nog economie toch vooral te zien als een ‘sociale wetenschap’, met meer oog voor, minder gaan vertrouwen en meer op eigen houtje gaan opereren, wat ook weer zeg maar, de weerbarstige praktijk ervan. Sylvester Eijffinger, hoogleraar Euimmoreel gedrag aanwakkert. ropese financiële economie in Tilburg, pleitte in datzelfde artikel om de ‘moHet ECBE gaat dus op zoek naar andere manieren om ethisch gedrag van en in reel-ethische kant’ van het vak nu eens serieus te gaan nemen. De vraag blijft natuurlijk hoe je dat als wetenschappelijke instelling gaat integreren in je vak- organisaties te stimuleren. De Cremer wijst op de potentie van transparante beslissingsbomen in organisaties, waarmee leiders hun beslissingen legitimegebied, zonder in loze praat of ‘moralistisch gezever’ te vervallen. Hoe dan ook, waar de bedrijfskundigen en economen in Tilburg nog bezig zijn ren. Leiders moeten zichtbaar het goede voorbeeld geven. “Het leidt tot acceptatie van de bestaande moraal door de volgers”, concludeerde hij in eerder onmet het opstellen van hun cahier de doléances, jatte de Rotterdam School of derzoek. Ook ‘opofferingsgezindheid’ van leiders en managers lijkt positief uit Management de gelauwerde sociale psycholoog David De Cremer (1972) uit te pakken, blijkt uit zijn eigen onderzoek. de stal van de Tilburgers – niet lullen maar poetsen. De Cremer kreeg meteen De Cremer legt de focus meer op het psychologisch ‘begrijpen’ dan op het de vrije hand om, binnen de business school die RSM is, een centrum op te ‘voorschrijven’, en juist dát zou zijn studenten, MBA’ers en managers nog wel zetten dat onderzoek gaat doen naar ethiek in het bedrijfsleven. Eind oktober beleefde het Erasmus Centre for Behavioural Ethics de opening met een acade- eens beter kunnen opvoeden, is zijn overtuiging. “Studenten te leren begrijpen misch symposium en de oratie van De Cremer zelf. De wetenschappelijke visie waarom mensen, inclusief zijzelf, handelen op een goede of slechte wijze, kan ze bewust maken van morele waarden.” die hierbij naar voren kwam, lijkt misschien vruchtbaarder dan dat andere


INHOUD WETENSCHAP KORT

Promovendi schrijven niet alleen interessante proefschriften, ze bedenken doorgaans ook aantrekkelijke covers. Bas Groot Koerkamp vertelt over het hoe en waarom van de omslag van zijn dissertatie Uncertainty in Medical Decision Making.

“Mijn proefschrift gaat over de onzekerheid bij het maken van medische keuzes. Moet je een patiënt wel of niet opereren? Of moet je wel of niet een röntgenfoto maken? In mijn proefschrift pas ik een methode toe waarbij de mate van onzekerheid de opzet van toekomstig klinisch onderzoek bepaalt. Ik heb de cover zelf ontworpen – binnen een half uur. Via Google heb ik het poppetje gevonden en toen heb ik heel netjes het copyright ervan gekocht. Het mannetje op de voorkant houdt een vraagteken in zijn handen; dit slaat terug op de inhoud van mijn proefschrift. Je kunt de afbeelding ook bekijken alsof het mannetje met het vraagteken op zijn hoofd krabt. Wat de kleur betreft: recent kocht ik een polo in de kleuren paars en groen. Bovendien is paars de lievelingskleur van mijn vrouw. Deze kleurencombinatie valt goed op tussen andere proefschriften.” LR

12 november 2009 | 21

Je eigen Quest

Hoe krijg je dat voor elkaar, een speciale aflevering van het populair wetenschappelijke tijdschrift over je eigen onderzoeksgebied? Het lukte Marja Miedema, consulent wetenschap & samenleving bij Erasmus MC.

Miedema: “Mooi is het geworden hè? Je hebt er inderdaad wel een leuke zak geld voor nodig. Het onderzoeksproject Stem Cells in Development and Disease (SCDD), gefinancierd door de overheid, is bijna aan het einde van het traject, en we hadden nog een substantieel bedrag over voor communicatie. Wij zijn naar Quest toegestapt voor een samenwerking, en ons onderzoek naar stamcellen bleek goed bij hen te passen. Zodoende hebben we deze coproductie kunnen maken. Wij van Erasmus MC kwamen met ideeën en contacten, de journalisten hebben de verhalen gemaakt. Zij weten duidelijk hoe je zoiets aantrekkelijk kan brengen. Wel merk je soms dat journalisten een andere pet op hebben dan wetenschappers. Zij wilden openen met het verhaal over een knie die in een rug groeit. Maar daarmee zou volgens ons de nadruk teveel komen te liggen op een toepassing die nog een lange weg te gaan heeft, namelijk het kweken van weefsels. Na overleg met de redactie opent het

nummer nu met een patiëntenverhaal, dat de boodschap goed overbrengt: Beenmergtransplantaties worden wel al regelmatig gedaan, maar de meeste andere therapieën staan nog in de kinderschoenen. Veel meer fundamenteel onderzoek is nodig. De 'special' maakt ook goed duidelijk dat stamcelonderzoek lang niet alleen draait om embryo’s, waar het zo vaak over gaat in de media. We kunnen ook stamcellen halen uit weefsel. Die stamcellen kunnen niet meer uitgroeien tot alles, maar wel bijvoorbeeld nog helpen bij de genezing van specifieke organen.” Het themanummer Spoedcursus Stamcel van Quest ligt niet in de winkels, maar abonnees van Quest en relaties van het Erasmus MC hebben het nummer wel ontvangen. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar aanvragen via www. stemcells.nl. Maar het loopt storm. Miedema: “Er zijn al duizend exemplaren vergeven, we hebben er nog zo’n vijftienhonderd. Maar er is altijd nog een digitale versie beschikbaar.”DR

PUBLICEREN

NWO wil ‘open accesss’ verplichten Wetenschappers moeten hun bevindingen vrij toegankelijk publiceren, om een subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te krijgen. Dat wil NWO-voorzitter Jos Engelen komend jaar als voorwaarde gaan stellen.

Engelen sprak die ambitie uit in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Wetenschappers publiceren hun onderzoek nu in wetenschappelijke tijdschriften, zoals Science en Nature. Maar die tijdschriften rekenen volgens Jos Engelen ‘arbitraire abonnementskosten’, die soms

nauwelijks nog te betalen zijn door universiteitsbibliotheken. Kortom: ontdekkingen weten het publiek steeds moeilijker te vinden. Engelen pleit voor het ‘Zweedse model’, waarbij artikelen die tot stand komen door NWO-gelden binnen een half jaar toegankelijk worden in een openbaar archief. Liever wil Engelen nog verder gaan. “Nieuwe resultaten, zeker topresultaten, wil je onmiddellijk in open access kunnen zien.” De vraag blijft of deze ‘omslag’ zo gemakkelijk is te maken. Het huidige wetenschappelijke systeem is gebaseerd op publicaties in de wetenschappelijke (top)tijdschriften. Hierin publiceren is belangrijk

voor de loopbaan van de wetenschapper. Hoe beter het tijdschrift, hoe meer impact het onderzoek heeft, en dat helpt om onderzoeksbeurzen aan te vragen, bijvoorbeeld bij het NWO. Maar daar zijn volgens Engelen oplossingen voor. “Misschien moeten onderzoeksfinanciers als het NWO in een overgangsperiode enige coulance betrachten bij het beoordelen van de impact van open access-tijdschriften. Die hebben misschien iets minder impact, maar daar moeten we dan ruimhartiger mee omgaan als iemand een onderzoeksbeurs aanvraagt. Dat wil ik het komende jaar ook graag regelen.” . HOP/DR


IN&UIT

SINTERKLAAS

Niet weer hè, die surprises en gedichten… Wat doen we eigenlijk op 5 december? Grote kans dat de vraag deze maand valt. Daarom: vier tips voor een leuke Sinterklaas.

1. Leve de traditie Steeds meer Nederlanders verruilden de afgelopen jaren Sinterklaas voor de Kerstman. Vind jij dat de traditie bewaard moet blijven? Ga dan voor de totale traktatie op 5 december: lootjes, surprises en gedichten. Hierbij geldt: de voorpret is een groot deel van de lol. Het eindeloze papier-machégeknutsel op zolder, de geheimhouding en de hand leggen aan de laatste venijnige dichtregels, het heeft toch wel wat. Eventueel uit te breiden met de ouderwetse jutezak voor de deur (laat de buurvrouw aanbellen).

2. Ga dobbelen

Geen zin in de surprisestress en rijmcrisis, maar wil je de pakjes niet missen? Nodig dan een groep mensen uit, laat ze allemaal drie cadeautjes van bijvoorbeeld vijf euro meenemen en gooi ze op een hoop. Je kunt ze verdelen met een heus Sinterklaasspel, maar een dobbelsteen werkt net zo goed. Zes gooien is een presentje pakken, vijf gooien is een cadeautje doorgeven naar rechts, vier gooien is ruilen met een persoon naar keuze… enzovoort. Doorgaan tot alle cadeautjes op zijn en dan pas openmaken. Nadeel: de pakjes worden onvermijdelijk oneerlijk verdeeld. Tip: een paar flessen wijn op tafel nemen veel ongenoegen weg.

3. Bereid een feestmaal

Wat moet je met een cadeautje als je alles al hebt? Sinterklaas kan ook gewoon een gelegenheid zijn om een aantal vrienden en familieleden uit te nodigen voor een avond lekker eten. Want uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je een leuke avond hebt met dierbaren, toch? Voor de idealisten: geld dat je uitspaart door niet mee te doen aan de materialistische pakjesmanie, kun je doneren aan een goed doel. Je koopt al een kip voor een Afrikaans of Oost-Europees gezin voor € 25,- (kijk op heifer.nl).

4. Neem de kinderen mee

Op zaterdag 28 november doet de heiligman de universiteit aan. Net als elk jaar wordt in de Aula een sinterklaasviering voor kinderen van medewerkers georganiseerd. Het programma, met onder meer een optreden van DieDrie, is vooral geschikt voor kinderen tussen de 4 en 9 jaar, maar andere kinderen zijn ook welkom. Kinderen opgeven kan via eur.nl/sint09. GM

Edward Hopper, Seven A.M., (1948)

TENTOONSTELLING

Het moderne leven

De moderne Amerikaanse schilderkunst uit het begin van de twintigste eeuw is in Europa vooral bekend dankzij het werk van één kunstenaar: Edward Hopper (1882-1967). In het kader van het vierhonderdjarig bestaan van New York is in de Kunsthal de tentoonstelling Modern life: Edward Hopper and his time te zien. De verlaten straten en eenzame figuren uit zijn oeuvre hebben volgens het museum een stempel gedrukt op het beeld dat wij van Amerika hebben. De tentoonstelling toont niet alleen werk van Hopper, maar ook van diens minder beroemde tijdgenoten. GM ‘Modern life’ is tot 17 januari te zien in de Kunsthal. Op dinsdag 24 november (15.30u) organiseert Erasmus Cultuur een rondleiding. Voor kaarten: eur.nl/sgec

WAARHEEN, WAAROM

‘Over menselijke dwalingen’ EM vraagt in elk nummer een EUR-medewerker om een uitgaanstip. Wim Labree is universitair docent Gezondheidswetenschappen aan het iBMG en tipt de theatervoorstelling ‘Drank, dames en Decamerone’. Wat zien we in deze voorstelling van Bonheur? “Het is de laatste voorstelling van een drieluik. Het stuk is gebaseerd op een verboden boek van de Italiaan Giovanni Boccaccio: de Decamerone. Dat speelt zich af in een veertiende-eeuws landhuis in Florence, als daar de pestepidemie woedt. Tien gezonde mensen sluiten zichzelf in dat huis ter bescherming op en gaan elkaar uit verveling verhalen vertellen. Dat zijn vooral verhalen over menselijke dwalingen. Over hartstocht, gebreken, hoogmoed, overspel, afgunst. Zinnenprikkelende thema’s, die aan bod komen in een voorstelling met dans, theater en muziek.” Wat is dit voor verboden boek? “Weinig mensen kennen de Decamerone, maar eenzelfde soort werk is The Canterbury Tales. De

Decamerone is in de middeleeuwen geschreven, en sindsdien vaak verbrand en als ijdel en onzedelijk beschouwd. Zelfs in de vorige eeuw gold het nog als zeer omstreden.” Is de voorstelling nu ook omstreden? “Dat niet. Maar het is mooi om te realiseren dat die verhalen voor zoveel commotie hebben gezorgd. De geschiedenis van een verboden boek is interessant omdat die ook iets vertelt over de geschiedenis van onze moraal. Daarnaast is het boek nog bijzonder actueel. Het gaat ook over godsdienst, seksualiteit en vrijheid van meningsuiting.” GM ‘Drank, dames en Decamerone’ is op vrijdag 27 november te zien in theater Bonheur, Eendrachtsstraat 81, Rotterdam.


IN&UIT

12 november 2009 | 23

MUZIEK

‘Het is geen grote droom of zo’

Arianna Dekker (19) won in oktober het studenten coversongfestival van Erasmus Cultuur. Maar kiezen tussen de muziek en haar studie Geneeskunde vindt ze vooralsnog onzin. ‘Muziek kan altijd nog. Toch?’

Wat wil je worden als je later groot bent? “Geen idee. Ik ben geneeskunde gaan studeren omdat ik huisarts wilde worden. Maar als je hier dan komt zie je hoeveel andere specialismen er ook nog zijn. En dat een huisarts alleen mensen doorsluist. Ach, er zijn zoveel dingen leuk. Misschien ga ik ooit nog wel rechten studeren en word ik medisch advocaat. Wat mij betreft is het allemaal heel breed.” En de muziek dan? “Dat is geen droom. Nou vooruit, misschien stiekem toch een beetje. Maar je hebt zoveel geluk nodig om het daarin te maken. En ik heb al de kans gekregen om geneeskunde te gaan doen. Het is heel leuk om met muziek bezig te zijn, maar het kan altijd nog. Toch?” Je doet wel mee aan een wedstrijd. En die win je ook nog. “Dat is meer voor de lol. Daar verzamelen zich mensen die muziek leuk vinden. Zo kwam ik op het Coversongfestival in aanraking met een Amerikaanse jongen, Chris Verhoeven, die zelf veel liedjes schrijft. Het is leuk om zo iemand te ontmoeten. Ik hoef niet per se te winnen, maar het is leuk dat ik een liedje aan mensen kan laten horen. Ik speel liever voor publiek dan in mijn eigen huiskamer. Maar ik zoek wel de kleine dingen op.”

UIT/GAAN

Café Out of Time Bier: € 1,80 (Jupiler) Sfeer: 5

Nieuwe Binnenweg 345 Studentikoosheid: 1 Sjanskansen: 2

Vooral veel onverschilligheid Rotterdamse volkswijken zitten vol met kroegen als Out of Time: morsige tenten waar de drempel platgelopen wordt door vage types. Echt gezellig is het er niet, en je weet nooit wie je tegenkomt.

Wat doe je op muzikaal gebied? “Ik heb zangles. En anderhalf jaar geleden heb ik de piano verruild voor gitaar. Maar ik speel het allebei dus. Het meeste doe ik samen met mijn twee zusjes van zestien. Als we optreden is het vaak met zijn drieën.” Wat zijn jullie ambities? “We hebben weleens mensen benaderd voor een optreden, maar uiteindelijk is ook dat geen grote droom of zo. We doen het voor onszelf en voor andere mensen, niet omdat we nu zo nodig Idols of Popstars moeten winnen. Onze buurman heeft een studio, daarin gaan we nu een album opnemen met bandarrangementen eronder. Hij had het al over een officiële cd-presentatie en een bekende Nederlander die dat dan moest hosten. Leuk hoor, maar het kost bakken met geld. Voorlopig sturen we het album alleen naar vrienden en familie.” GM

Eerst een korte anekdote. Een jaar of wat geleden, diep in de dinsdagnacht, zat ik met een vriend in café Will’ns en Wetens. Het laatste biertje. We zaten met onze rug naar de deur, het hoofd wazig en het geld op. Achter ons, aan de statafels bij het raam, hingen een paar Algerijnse jongens met gemene gezichten. Er was al een poosje sprake van enige commotie om ons heen, maar we sloegen er geen acht op. Pas toen mijn vriend ineens stamelde dat zijn portemonnee weg was, maakte zich van ons een dronken verwarring meester. En die jongens waren ineens heel snel verdwenen. Enfin. Een van die Algerijnen staat over de gokkast geleund als ik café Out of Time binnenstap. Hij is niet de enige met een boeventronie. Aan de bar zitten een paar ongeschoren Britten met een flesje Hertog Jan, achter in de zaak, bij de pooltafel, draaien een paar ruwe kerels om hun keu en vlakbij de deur dolt een grote zwarte kerel (ingeschoren Mike Tyson-haar, misschien de eigenaar) met zijn terriër. Iedereen kijkt met een half oog naar de televisies, die afgestemd zijn op voetbal, tennis en SBS 6. Onverschilligheid voert de boventoon in Out of Time. Het is geen tent waar

je als ‘vreemdeling’ warm onthaald wordt. De enige met een glimlach op het gezicht is het kleine, donkere barmeisje, dat een vuurtje geeft zodra je een sigaret in je mond steekt en danst op een nummer van R. Kelly als ze even niets te doen heeft. Met de rest van de mensen kun je je maar beter niet bemoeien. Althans, zo lijkt het. Boven de ingang hangt een antieke motorfiets. Met zijn ouderwetse, gele bubbeltjesglas en vaalbruine plavuizen heeft de zaak veel weg van het thuishonk van een club hooligans. Je verwacht grote bebaarde mannen die elkaar ruw op de rug rammen en proosten met grote pullen bier. Maar de enige beroering wordt gewekt door het voetbal: als Dordrecht gelijkmaakt tegen Ajax. Op het eerste gezicht is het een ingekakte bedoening, en toch een beetje broeierig. Een achteloze opmerking kan zomaar leiden tot een blauw oog, maar voor hetzelfde geld word je de beste vrienden met die dronken Pool naast je. Het hangt van je mensenkennis af. Om terug te komen bij de portemonnee: die kregen we, na veel onderhandelingen in achterafstraatjes, uiteindelijk terug. De moraal? Het kan raar lopen. Of zoiets. GM (foto: LW)


INHOUD SERVICE

EM SERVICE EM Service is de (gratis) informatierubriek van Erasmus Magazine en is voornamelijk bedoeld voor nietcommerciële berichten van alle EUR-faculteiten- en afdelingen en EUR-studentenverenigingen. De deadline is dinsdag voor 16.00 u. 9 dagen voor verschijning. Mail naar: service@em.eur.nl Nadere informatie bij Erasmus Magazine: 010 4081115 Volgende verschijningsdata EM 8 - 26 november EM 9 - 10 december EM 10 – 14 januari EM 11 – 28 januari e.v.

EUR-BERICHTEN

12 november 2009 | 24

Het koor heeft vooral een

Vertrouwenspersonen

entertainmentfunctie en

Wordt u wel eens lastig ge-

treedt regelmatig op bij

vallen, gepest, (seksueel)

‘feesten en partijen’, jubile-

geïntimideerd? Neem dan

um of afscheid, ter verho-

contact op met de vertrou-

ging van de feestvreugde.

wenspersoon!

Ook zijn er meer officiële

Voor personeel: Lucille Mac

optredens. Dirigent is Ger

Nack, Bureau Universiteits-

Lugtenberg, vaste begelei-

psychologen, tel. (010)

der is Karina Markarova.

4081139, of 06 57421251, e-

Nieuwe leden zijn welkom!

mail: macnack@oos.eur.nl

Uitnodigingen voor optre-

Voor studenten: Dorie

dens ook…

Geers, Bureau Studentende-

www.eur.nl/chanteur

canen, kamer G3-10, tel.

QUIZ

17 November, 1 December Pub quiz

In every Irish pub there is a pub quiz. Now we also have one on the Erasmus University Rotterdam. While drinking a beer you answer questions about sport and pictures, listen to sound fragments, questions about the daily news, pop trivia. Limited places, so be there in time! If you only want to support a team you are welcome as well. Location: Café In de Smitse, T-building, Woudestein. Time: 17.00 hrs. Entrance fee: € 3,-. Language: English

(010) 4081139, of 06

Tentamens en examens

EUR die pas terug zijn van

tot Sportcentrum Wou-

Erasmus Kerstkoor 2009

13919885, e-mail: vertrou-

Voor praktische informatie

uitwisseling. Om 17.30 uur

destein van maandag t/m

Waarom zou je dat tot thuis

wenspersoon-studenten@

over schriftelijke tenta-

worden er 3 prijzen verloot

vrijdag van 12.00 - 19.00

beperken? Zing mee met

oos.eur.nl

mens, cijferregistratie, be-

door de Stichting A.A. van

uur. Wil je ook na 19.00 uur

haalde studieresultaten en

Beek Fonds. Deze prijzen (€

en/of in het weekend spor-

afstuderen kan je terecht bij

1.100, € 700 en € 350) zijn

ten, dan koop je een alge-

de afdeling examenadmini-

bedoeld voor studenten die

mene medewerkerskaart

het Erasmus Kerstkoor, een project van medewerkerskoor Chant’EUR: bekende

Erasmus Studenten Service Centrum

kerstliederen en Christmas

Het centrale

stratie. Openingstijden: van

komend jaar naar het bui-

voor € 140,-. Een fitnesstoe-

carols, populaire én klassie-

servicepunt

9-16 uur op de 5e verdie-

tenland willen voor studie-

slag is nodig om gebruik te

ke kerstliederen - bij de uit-

voor studen-

ping van het J-gebouw. Voor

uitwisseling of stage. De

maken van alle fitnessfacili-

reiking van de kerstpakket-

ten. Zie de

algemene informatie: www.

voorwaarden van het A.A.

teiten en kost € 30,-. Wan-

eur.nl/ea.

van Beek Fonds zijn te vin-

neer je een arbeidsovereen-

den op www.trustfonds.nl

komst hebt met de Erasmus

Verder dien je bij de prijsuit-

Universiteit Rotterdam, ont-

reiking aanwezig te zijn. Lo-

vang je van de SSVR € 50,-

ten zijn verkrijgbaar bij de

subsidie retour op bank- of

Promoveren aan de EUR

ten of bij de kerstborrel van

website voor een overzicht

Promoveren aan de Eras-

jouw faculteit. De eerste

van de diensten. Locatie: C-

mus Universiteit Rotterdam

boekingen zijn al binnen!

hal (CB-07), campus Wou-

kan op een aantal manie-

‘Its the most wonderfull

destein Telefoon: (010) 408

ren. Het bureau Universitai-

time of the year…’

2323 Openingstijden: werk-

Voorlichtingsmarkt studeren en stages in het buitenland

re Plechtigheden is het aan-

Het kost je lucht, stemban-

dagen van 9.30 - 17.00 uur.

Op 19 november a.s. van

stands van de faculteiten

girorekening na aanschaf

spreekpunt voor alle zaken

den, een beetje tijd en een

Website: www.eur.nl/essc

16.00 uur tot ca. 18.00 uur

en bij de stand van A.A. van

van de sportkaart.

die betrekking hebben op

beetje goede wil. Muziek

vindt in de L-hal, de jaarlijk-

Beek-Fonds.

promoveren. Voor meer in-

kunnen lezen is absoluut géén must. Instapdag: dins-

Meldpunt studenten & RSI

se voorlichtingsmarkt over

formatie kunt u (ook) terecht bij de faculteit waar-

dag 17 november. We gaan

Voor studenten die last

buitenland plaats. Interna-

toe uw vakgebied behoort

tot aan de Kerst elke dins-

denken te hebben van RSI is

tional offices van facultei-

of op www.eur.nl/promove-

dag aan het programma

er het meldpunt Studenten

ten geven voorlichting over

ren

werken, tijdens lunchtijd

& RSI. Daar kunnen studen-

de mogelijkheden, voor-

(12.30-13.30 uur) in de Eras-

ten terecht voor informatie

waarden, selectieprocedu-

Medewerkerskoor Chant’EUR

mus Galerij, nabij de Aula.

en advies over omgaan met

res etc. Verder zijn er stands

En mis je een repetitie, ach…

RSI en het voorkomen ervan

van de Nuffic, Fulbright

Sinds voorjaar 2001 kent de

Dus: ben je medewerker

en worden de klachten ge-

Center, stagebemiddelaars,

universiteit een eigen me-

van de EUR: meld je aan of

registreerd. Meldpunt Stu-

taal- en trainingscentrum

dewerkerskoor. Daarin zin-

kom gewoon langs! lugten-

denten & RSI: Dhr. B. den

en fondsen. Er zijn studen-

gen zo’n 30-35 medewer-

berg@smc.eur.nl

Boogert, studentendecaan,

ten van partneruniversitei-

kers van faculteiten, centra-

www.eur.nl/chanteur

G 3-08. (secretariaat). E-

ten die iets over hun eigen

mail: rsi-student@oos.eur.nl

universiteit kunnen vertel-

le diensten of andere afdelingen van de universiteit.

studeren en stages in het

len en studenten van de

Breakfast at 1

SPORT

Studenten-actie Sporten tot 1 september 2010 inclusief fitness voor slechts €100 (i.p.v. €120)! Deze actie geldt in november en december 2009. Kijk voor meer info op www. erasmussport.nl.

Erasmus Vitaal (voor medewerkers) Tussen de middag een half uur sporten en na een uur weer helemaal fit terug op je werkplek! Of kom een

DEBAT

18 november Revenge of the Nerds

Een filosoof, een psycholoog en een mediadeskundige gaan in gesprek over het fenomeen ‘nerd’. Kunnen wij zonder deze mannen of vrouwen? En zijn het toch vaak mannen die een technische achtergrond hebben? En het belangrijkste: wat maakt iemand een nerd? Het debat wordt gehouden tijdens het maandelijkse Denkcafé in Arminius. Locatie: Arminius, Museumpark 3, Rotterdam. Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur. Toegang is gratis.

uur sporten na je werk! Spinning, Keep Moving, Yoga, Zumba, Aerobics, Pilates, BBB, Steps, Total Body Workout, Conditietraining op Muziek en nog veel meer! Daarnaast bieden we ‘Erasmus Vitaal Op Maat’ aan met zelfgekozen clinics, sporten met je collega’s en personal training. Mail voor meer informatie naar Ton de Raad: deraad@ssvr.nl. De Erasmus Vitaalkaart is geldig tot 1 september 2010. Deze kaart geeft toegang

Elke zondag ontbijt om 13.00 uur voor maar € 3,50: 2 broodjes met beleg naar keuze, melk of jus d’orange, gekookt ei en koffie of thee.

Avondmaaltijden Eet ’s avonds ook eens echt lekker en goedkoop, 7 dagen per week een versbereide maaltijd.

Sportcentrum Woudestein 010 – 4081875 sportraad@rssr.nl www.erasmussport.nl


INHOUD SERVICE

PERSONALIA

mr. Pauline van der Meer Mohr

drs. Bart Straatman

12 november 2009 | 25

Oosterwijk blijft aan als ad-

of the 2009 C.A.P. van Stolk

viseur van het College. Op

Award. The C.A.P. van Stolk

uiterlijk 15 februari 2010

Award is an annual prize

treedt drs. Bart Straatman

honouring an individual

(1956) als lid toe tot het Col-

who made a significant

lege van Bestuur. Hij volgt

contribution, respectively

drs. Kees van Rooijen op, die

achieved excellence in the

de EUR na acht jaar verlaat.

implementation of ma-

Beide nieuwe leden worden

nagement at a very high le-

benoemd voor een periode

vel. The C.A.P. van Stolk

van vier jaar. Pauline van

Award is an initiative of the

der Meer Mohr en Bart

Rotterdam School of Ma-

Straatman zullen samen

nagement, Erasmus Univer-

met de rector magnificus,

sity, its student association

prof.dr. Henk Schmidt, het

STAR and the Vereniging

College van Bestuur vor-

Trustfonds Erasmus Univer-

men.

siteit Rotterdam. Mr. C.A.P.

OPTREDENS

19 november Open Mic Night

Dichters, stand-uppers en muzikanten; iedereen is welkom bij de Open Mic Night. Laat jouw talent zien op het kleine podium van Café in de Smitse! Ook de winnaars van Singer/songwriter contest Nootuitgang zijn aanwezig: Corijn en Eugene and the Moose. Locatie: Café in de Smitse, T-gebouw, campus Woudestein. Tijd: 20.00 uur. Toegang is gratis. Zelf optreden? Geef je op via erasmuscultuur@oos.eur.nl

van Stolk was one of the

De Raad van Toezicht van de

latter Association’s foun-

Erasmus Universiteit Rot-

ding members. Leo van Wijk

terdam heeft mr. Pauline

was awarded the prize on

van der Meer Mohr (1960)

28 October. It was presen-

benoemd tot voorzitter van

ted by Aad Veenman, the

het College van Bestuur per

Committee’s Chairman, du-

1 januari 2010. Zij volgt drs. Jan Willem Oosterwijk op

Leo van Wijk

die zijn functie ter beschik-

the former CEO of Air

king stelt wegens ziekte.

France-KLM, is the winner

ring the STAR Management Week’s Academic Congress.

(Erasmus MC)

VRIJDAG 13 NOVEMBER 09.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

MAANDAG 16 NOVEMBER 12.00 – 13.00 u. Tinbergen Instituut, gebouw H, zaal Blijdorp, H17-01 (W)

Promotie Y.R.K. Waterman

Research on Monday

Promotie E. van Asperen

(Faculteit der

Spreker: Paula Bustos

(Erasmus School of

Rechtsgeleerdheid)

(Unversitat Pompeu Fabbra

Economics)

De aansprakelijkheid van de

and CREI)

Essays on Port Container

werkgever voor

‘The Impact of Trade on

and Bulk Chemical Logistics

arbeidsongevallen en

Technology and Skill

Optimization

Ons bereikte het droevige bericht dat Anna Bogaards-Kok op 25 oktober aan de gevolgen van een auto-ongeluk is overleden. Anna was een bijzondere vrouw; zeer vitaal en met een groot hart voor de faculteit.

beroepsziekten; een

Upgrading. Evidence from

rechtsvergelijkend

Argentina’

13.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

11.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

DINSDAG 17 NOVEMBER 13.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

Promotie Femke P.N.

Anna was een uitstekende secretaresse, die steeds op zoek was naar nieuwe uitdagingen, ze was voor de studenten Internationale Economie letterlijk en figuurlijk een mentale coach, ze droeg bij waar ze dacht dat ze iets kon betekenen en was altijd en overal een ieder tot steun. Het is duidelijk dat we Anna gaan missen. Haar grote professionaliteit, accuratesse, toewijding en werklust, haar aanstekende lach en haar ijzersterke conditie waren bij iedereen bekend. Ze was zeer gewaardeerd lid van Chant’EUR, het medewerkerskoor van de Erasmus Universiteit.

Promotie M. Ouhlous

Promotie Ashna Mohangoo

Studies on Methicillin

(Erasmus MC)

(Erasmus MC)

Resistant and Susceptible

Magnetic Resonance

Asthma-Related Symptoms

Staphylococci

Imaging and Multi-Detector

and Health-Related Quality

Computed Tomography

of Life in Children

15.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

15.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

Promotie S.A. Spangler

the Carotid Artery: Optimization Validation

Promotie Lieke H.H.M.

Liprin-Alpha Proteins

and Clinical Implication

Boonen (instituut Beleid en

Regulate Neuronal

Management

Development and Synaps

16.00 u. Aula, gebouw A (W)

Gezondheidszorg)

Function

Oratie Dr. J. Jansz, bijzonder

Health Care: (im)possible?

WETENSCHAPSAGENDA

Anna Bogaards-Kok (1941-2009)

Een bijzondere vrouw die altijd jong is gebleven

onderzoek

Angiography of the Atherosclerotic Plague at

Haar vertrek van de faculteit is nu echt gekomen. Heel veel medewerkers zullen de herinneringen aan een erg prettige samenwerking koesteren en mogen zich gelukkig prijzen haar gekend te hebben. Het is ontzettend jammer dat ze van haar pensionering maar zo kort heeft kunnen genieten. Wij leven mee met de familie en naasten van Anna en wensen hen veel sterkte toe in de komende periode. We hopen dat ze de steun bij elkaar zullen vinden die nodig is om dit verlies te verwerken.

‘Participating Media

WOENSDAG 18 NOVEMBER 09.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

Audiences 2.1.’

Promotie Stefania Boccia

Historische en Kunstwetenschappen

Gastric Cancer

11.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

Mollema (Erasmus MC) Clinical Epidemiological

(Erasmus MC)

Consumer Channeling in

hoogleraar Communicatie en Media, Faculteit der

Prof. dr Philip Hans Franses Decaan Erasmus School of Economics

Genetic Determinants of

DONDERDAG 19 NOVEMBER 09.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W) Promotie Janneke M. Richter (Erasmus MC) Computer Use Exposed!


SERVICE

12 november 2009 |26

11.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

COLOFON

TENTOONSTELLING

20 november – 18 december De hedendaagse nerd

Promotie E. Rácz Molecular Targets of Narrow-Band UVB

Is de nerd van tegenwoordig anders dan die van vroeger? Komen de jampotglazen, stapels boeken en sukkelige uitstraling nog steeds voor? Hoe zit de hedendaagse nerd eruit? Deze vragen werden gesteld aan studenten naar aanleiding van het Denkcafé in Arminius. Nu worden de beste foto’s geëxposeerd in onze Studenten Galerie. Locatie: Luchtbrug naar de centrale bibliotheek, campus Woudestein. Toegang is gratis.

Phototherapy in Psoriasis

15.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W) Promotie Daniëlla M.J. Oom (Erasmus MC) Diagnosis and Treatment of Disorders of the Posterior Pelvic Compartment

VRIJDAG 20 NOVEMBER 09.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W) Promotie S.E. Moolenburgh (Erasmus MC) Psychological Functional and Aesthetic Outcome After Nasal Reconstruction

11.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

13.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

11.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

Promotie Thanyalak Tha-In

Promotie M.J. Bijl (instituut

Promotie C.A. den Uil

(Erasmus MC)

Beleid en Management

(Erasmus MC)

DONDERDAG 26 NOVEMBER 09.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

Intravenous

Gezondheidszorg)

The Microcirculation is

Promotie M. Krop (Erasmus

Immunoglobulins after

The Influence of the

severe heart failure and

MC)

Liver Transplantation: new

CYP2D6*4 Polymorphism on

cardiogenic shock

Prorenin revisited: New

insights in mechanisms of

Drug Response and Disease

action

Susceptibility

13.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

16.00 u. Aula, gebouw A (W) Prof.mr.dr. M.A.J.M. Buijsen,

LEZING

30 november Darwin in het Erasmus MC

Waarom is baren pijnlijk? En waarom komen welvaartsziekten steeds vaker voor? Deze vragen stellen artsen maar zelden. De evolutionaire geneeskunde houdt zich daar wel mee bezig. Daarbij maken de wetenschappers gebruik van zeer recente inzichten uit gebieden als infectiologie, oncologie, genetica en zelfs psychologie. In het Wetenschapscafé vertelt immunoloog prof.dr. Jon Laman (Erasmus MC) over de evolutionaire geneeskunde. Locatie: DikT, Hoogstraat 110, Rotterdam (naast de Centrale Bibliotheek). Tijd: 19.30 uur. Toegang is gratis.

Insights from Studies in

Redactieadres Erasmus Magazine Gebouw E, kamers 21-27 Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam Postadres Erasmus Magazine Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam EM.Online www.erasmusmagazine.nl Erasmus Magazine verschijnt in zijn geheel ook op deze website Redactie Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur Gert van der Ende, eindredacteur Lindemarie Jongste-Sneep, webredacteur Marjolein Marchal, redacteur Daan Rutten, wetenschapsredacteur Laurie Raats stagiaire

mast cells

E: redactie@em.eur.nl

Promotie E.W. de Bekker-

16.00 u. Aula, gebouw A (W)

Grob (Erasmus MC)

Afscheidscollege Prof.dr. J.A.

Discrete Choice

Monsma (Faculteit der

bijzonder hoogleraar Recht

Experiments in Health Care:

Rechtsgeleerdheid)

en Gezondheidszorg

Theory and Applications

Lokale belastingen en

Medewerkers Fotografie: Ronald van den Heerik, Levien Willemse, Michel de Groot Illustraties: Énio Ramalho, Bas van der Schot Columns: Walewein, Ewout Hoorn, Karen Maas, Sandra Phlippen Teksten: Tim Gouw, Ernest van der Kwast, Geert Maarse, , Caroline van der Schaaf, Kees Vermeer, Martine Zeijlstra International Pages: Korneel Luth, Christian Mathis, Vytautas Serys, Alexander Broekman, Yonathan Friedman, Mark van der Maas, Giovanna Sanches, Zvezde Klingenberg, Roel Klein Wolterink, Gail Whiteman

acceptatie

(instituut Beleid en Gezondheidszorg)

15.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W)

“Theorie en definitie van

Promotie Ashraf Anwar

het gezondheidsrecht”

(Erasmus MC)

Management

New Aplications for Real-

MAANDAG 23 NOVEMBER 12.00-13.00 u. Tinbergen Instituut, gebouw H, zaal Blijdorp, H17-01 (W)

Time Three- Dimensional

------------------------------

W = campus Woudestein, Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Echocardiography

Secretariaat/ Servicepagina’s José Luijpen T 010 4081115 E erasmusmagazine@ em.eur.nl

Research on Monday Spreker: Richard Chisik (Florida International University) Thema nog niet bekend.

DINSDAG 24 NOVEMBER 13.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W) Promotie T.J.M. Ingenhoven (Erasmus MC) The Role of Psychodynamic Assessment in Diagnosis and Treatment of Personality Disorders

WOENSDAG 25 NOVEMBER 09.30 u. Senaatszaal, gebouw A (W) Promotie Carmelo Gabriele (Erasmus MC) Respiratory Morbidity and Exhaled Nitric Oxide in the First 2 Years of Life The Generation R Study

FILM

16 november The Right Movie Night

Het is weer tijd voor een goede film. Deze keer is A few good men op het scherm te zien. In deze film staan twee militairen terecht voor moord. Onder anderen Tom Cruise, Demi Moore en Oscarwinnaar Jack Nicholson spelen erin mee. Vooraf aan de film is er een inleiding door strafrechtdeskundige en advocaat prof.mr.dr. Geert Jan Knoops. Locatie: Cinerama, Westblaak 18, Rotterdam. Tijd: 19.00 uur. Kaartje kost € 5,-. Kaartjes zijn te koop aan de kassa van Cinerama (reserveren is mogelijk via 010 4115300) en vanaf woensdag 11 november bij de stand in de L-hal.

Abonnement? Maak € 27,50 over op bankrekening 465 964 397 t.n.v. Erasmus Magazine te Rotterdam, o.v.v. ‘jaarabonnement EM’ Advertenties Hennie Boes T 010 4081827 E advertenties@em.eur.nl W www.erasmusmagazine. nl/advertenties Cover fotografie Bas Kaligis Vormgeving Unit20, Yoe San Liem en Maud van Velthoven Druk HaboDacosta, Vianen Redactieraad Prof.dr. Marlite Halbertsma (voorzitter), Wajid Hassan, Wim de Jong, Martijn Kleppe, Sophie Konings, drs. Liesbeth NoordegraafEelens, Pieter Kuijt (adviseur)


De perfecte bijbaan en werken aan je cv bij • • • •

Ervaring opdoen in de financiële dienstverlening Gratis opleidingen & goed salaris Volop doorgroeimogelijkheden & roosterflexibiliteit Ongedwongen werksfeer & jonge bedrijfscultuur

Haal jij een kick uit het behalen van commerciële successen? Je werkt 8 tot 16 uur per week in een team van gedreven HBO- en WO studenten. Je benadert klanten van Robeco, en je maakt afspraken voor hen met adviseurs. Je bent nog minimaal 1 jaar beschikbaar. Op dinsdag 1 december start de betaalde training die gedurende drie weken op dinsdag, woensdag en donderdag plaatsvindt. Je start met een salaris van € 10,04 bruto per uur. Binnen de functie kun je doorgroeien naar senior. Spreekt bovenstaande jou aan? Mail je CV naar robecodirect@nl.randstad.com of bel 010-2247250 voor meer info.

EuroCollege Hogeschool (ECHS) begeleide MBO & HBO opleidingen in centrum van Rotterdam zoekt

s t evig talent

voor verschillende functies: steunlessen studiebegeleiding  projectbegeleiding secretarieel en receptie-werk

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit en ambitie. Wij hechten veel belang aan inhoud, representatie en betrouwbaarheid. Zie www.eurocollege.nl voor impressies. Informatie : e.vandewalle@dimu.nl Sollicitaties : solliciteren@dimu.nl t.a.v. drs. Mw J. van Gelder.

Rondleiders

gezocht door het Wereldmuseum voor de vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Je bent een vlotte verteller en je beheerst meerdere talen. Werktijden op afroep tussen 10.00 en 22.00 uur, inclusief weekeinden. T: 010-2707121 E: wkleintunte@wereldmuseum.nl www.wereldmuseum.nl

Rijles vanaf

21,- EURO De goedkoopste uit de regio!! Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

Directie Chauffeur

Student gevraagd, wonend in omgeving Utrecht/Bosch en Duin, studerend in Rotterdam, voor chauffeurswerkzaamheden van Bosch en Duin naar R’dam Brainpark v.v. op werkdagen, in overleg. Meer info: Daphne Huntink Workships Group B.V., 010-4530377

VERKEERSSCHOOL AVANTI Hoog slagingspercentage bij het eerste examen (55 - 60%). Diverse rijopleidingen. Examendatum direct bekend. Stadhoudersweg 6e. Telefoon (010) 4673820 / 4679448, e-mail: info@avantirijschool.nl, www.avantirijschool.nl

CAPELLE AAN DEN IJSSEL Valeriusrondeel

IDEAAL VOOR DE STUDENT! Te koop (voormalig huur) 1 kamer studioappartementen ca. 35 m2 op slechts 2 metrostations afstand van de universiteit. Nu extra aantrekkelijk door 25 % koopgarantkorting. Koopsom € 47.250 - € 59.250 k.k. Voor meer informatie: Ruseler Capelle 010-451 51 00


EM INTERNATIONAL

november 2009 | 02 28 312september

Zvezde Klingenberg is an IBAstudent on exchange in Canada. He writes about his experience at Queens.

In those countries where Spanish is not the first language, the Cervantes Institute promotes Spanish language.

this edition of “Things to Do” will focus on the more alternative places.

>> more on page 30

>> more on page 30

>> more on page 31

INTERNATIONAL

no. 12 november 2009

Academic happy meals Pasta is on the menu and it smells promising. The sports centre on the campus cooks proper student food, for a proper student price. For 3,75 euro you get yourself a plateful of delicious macaroni. Cook Dirk Jan explains that the other dishes are a little more expensive at 4,50 euro, but that is still cheap. What is more, international students from the F/G Building pay twenty percent less. Most nights Dirk Jan prepares food for around thirty hungry students, and they like what they’re having. Their feedback to Dirk Jan is positive. But it will be even better, as the plan is to add more choice to the menu, including fresh veggies. KL

Ranking the University

In the nternational Student Barometer (ISB), international students of around a hundred universities around the globe are asked about their universities. Two years ago, the EUR decided to join the ISB in order to gain insight into how international students experience their stay in Rotterdam. The results for the EUR the past two years have been both good and bad but the university’s overall ranking has not been very high. It appeared that education and teachers at the EUR are good but in other areas there was, and probably still is, room for improvement. Many things have already improved since the ISB started. The introduction of the official welcome event for

international students is an example. Also, the housing situation has improved and the university has started to manage better students’ expectations prior to arriving. In other words, the answers in the ISB questionnaires from students in the past two years have resulted in improvements enjoyed by you today. But the university is keen to improve the ‘Dutch experience’ even further. Your opinion matters. Therefore, please participate in the next round of the ISB and let the university know what you think. Only international students can participate, which is easy: Follow the link in the invitation received by email. Also, by participating you get the chance to win 1000 euro in cash, (or suggest a charity). KL


12 3 september november 2009 | 03 29

Gail Whiteman

Cabin Fever

David De Cremer

BUSINESS AND ETHICS

Erasmus Centre of Behavioural Ethics Following multiple scandals involving multinationals and influential business leaders, business ethics has grown in popularity as a field of research. At the EUR this has resulted in the recent launch of the Erasmus Centre of Behavioural Ethics (ECBE) by the Rotterdam School of Management. text Korneel Luth

The ECBE will be led by prof. dr. David De Cremer, who accepted his position of head of the centre and professor in Behavioural Business Ethics as the centre was officially launched. The ECBE is unique in Europe and aims to present scientific answers and insights into current ethical and moral issues in business. Also, it wants to find out under which conditions ethical leadership is effective and how ethical failure will not necessarily have to take confidence levels down. The centre will bring together and create an international network of academics in behavioural ethics.

Pshychological motives

Prof De Cremer is the perfect person to lead the centre. His research focuses on questions like how good people can take poor decisions and why people go wrong. Interestingly, he therefore introduces a psychological approach. De Cremer believes it is crucial to identify the often psychological motives behind these people’s actions. Why did the people behind Enron do what they did for instance, or why did Bernard Madoff do what he did. Because despite the fact that ethical rules have been in place for years, people still deliberately commit fraud and behave unethically, De Cremer explained in his inaugural speech.

Prescriptive approach

Traditionally, business ethics applies a prescriptive approach which uses insights from important philosophical currents in order to lay out ethical and moral rules.

One of the basic assumptions is that people act morally, “because we feel that we should or ought to respect other people and their interests”, De Cremer says in his speech. In other words: “people value justice in society and business as an end in itself”. However, there is more to ethical behaviour.

Self-interest

A descriptive and predictive approach is needed as well. The understanding must be increased of why individuals, and therefore also organizations, fail to be responsible social actors. Banks are an interesting example. Before the crisis, bankers took excessive risks to promote their self-interest. Now it seems that the banks behave carefully and responsibly. “Unfortunately evidence is mounting that their motives nevertheless remain the same”, de Cremer argues. “They still want to preserve their self-interest, but because the situation changed, other behaviour has to be adopted to achieve this goal.” De Cremer calls this “the unconscious self-interest of the financial world”. Studying the psychology behind people’s behavior thus appears crucial and it should be combined with the search for a smoking gun, de Cremer believes, and the ECBE will do this. Furthermore, the centre will use its knowledge to educate students, managers and MBAs to make sure they are better equipped to cope with ethical dilemmas in the future. This approach should have benefits not only for tomorrow’s managers, but also for society as a whole.

Spending a week at an isolated cabin with no heat, or running water doesn’t appeal to everyone. In fact, Wikipedia argues that ‘Cabin Fever’ is a common yet negative reaction to this type of situation. But getting back to basics, can also be a great way to carbon-cleanse. For example, I recently stayed at our friend Marianne’s cabin, two hours outside Stavanger, Norway. I went with my 7 year old son Max and he learned how to light a fire in the wood stove (our only sources of heat), gather buckets of water from a mountain stream (our only source of water for drinking and cleaning), and light candles (our only source of light after it got dark). The air was fresh, and there was snow on the mountain tops. We didn’t get any cabin fever, although Max did start to crave a pizza. We found the positives outweighed the negative as we learned how to play new games, hike, tell stories and paint the landscape in order to pass the time. We also found out how easy it was to massively reduce our footprint (if you don’t count our transportation to get there). We didn’t need a lot of things, and we were still happy. This is exactly what No-Impact Man found when he chose to try to live in New York City for one year with no environmental impact. His popular blog proved that many people are curious. During the week that we were in the hytte, the Huffington Post coincidentally launched a one-week ‘No impact’ campaign. “The focus of our program is to help you live a happier life that will result in a happier earth. And so, this manual is about you…. Think of this guide as your personal trainer for a week… Each day builds on the day before, so by Friday you are not shopping for new goods, not making trash, only traveling by sustainable transportation, eating locally, using less energy, and wasting less water.” The fact that using less can bring more happiness is not new to Norway. Norwegians call this ‘hytte lievet’, which holds an important place in the cultural landscape. Norway has 400,000 cabins and 4.5 million people, which means that almost every family has a hut they can retreat to (or a friends). Thanks to Marianne and her family, we learned that a carbon-cleanse is fun. No-Impact Man shows that we can experiment with cabin fever -- even in the city. Dr. Gail Whiteman Director, Sustainability and Climate Research Centre www.erim.eur.nl/scr No-Impact Guide is available at http://big.assets.huffingtonpost.com/noimpactweek.pdf


EM INTERNATIONAL

3 september 2009 | 02

Zvezde Klingenberg

The Queens Experience

As of tomorrow, the second half of my first term starts. The past two weeks I have had mid-term exams and assignment deadlines, which (finally) came to a close last Thursday morning. Looking back I can say that most exams were not hard to pass, but it was hard to get a good grade. Whereas in Rotterdam it is all about passing your exams, for Canadian students it is much more about getting a very good grade for the exam so you get on what’s called the “Dean’s List”, which is the equivalent of the European “cum laude”. As soon as my exams were over and papers were written, I started packing my bags. I wanted to know whether the “work hard, play harder” mentality applied to Canadian exchange students, and what was a better time than doing this during the long weekend of Halloween? And why not visit some cities as well in that time? Since my arrival in Canada, I had already visited the cities of Niagara Falls, Toronto, Guelph, and Boston in the US. So it was time to head into another direction. After the exams me and a few other exchange students drove to Quebec (City) to visit a conference organized by a student club I am involved in through Queens, and to visit some friends studying in this city. The plan was to drive to Quebec on Thursday and Friday, Montreal on Saturday during Halloween, and Ottawa on Sunday afternoon. We realized this plan involved tight planning, good preparation and a limited amount of sleep. The fact that the cities are pretty close to each other made it a little easier. Looking back, the experience outweighed the effort of planning and little sleep by far. It was all worth it. In general I can say, from my experience accumulated during the last months, that travelling is just an excellent way of getting to know more about Canadian life in the cities, and in particular for meeting other Canadian students. Interestingly, travelling in Canada and the United States turns out a lot cheaper than I anticipated. In fact, most Canadians find Western Europe expensive. For example, going out for dinner is cheaper in Canada compared to Western Europe and so is gas for your car. Also taking a taxi, sleeping in a hotel or motel, and clothes and consumer electronics are cheaper. For me, this means more travelling fun for less. Can’t wait for the next adventure, but let’s finish some work first. Zvezde Klingenberg is an IBA-student, currently on exchange at Queens University in Canada

The library of the Cervantes Institute in Utrecht

SPANISH COURSES

Instituto Cervantes

Spanish is one of the world’s most widespread languages, being the official language in around twenty countries. In those countries where Spanish is not the first language, the Cervantes Institute promotes Spanish language acquisition and Hispanic literature, art and culture. text Mark van der Maas

Many non-native speakers, including students right here in Rotterdam, learn Spanish as a second language. The EUR’s Language and Training Centre offers Spanish courses for both students and teachers. These courses are organized in conjunction with the Cervantes Institute, which has its Dutch base in Utrecht and provides the teachers here in Rotterdam. Erasmus University is thus included in Cervantes’ vast global network of organizations, universities and governments.

Love teaching

In addition to the classroom courses, the Cervantes Institute has also developed an online learning system called ‘AVE’, or Aula Virtual del Español. AVE is also available to EUR students offering more than 1200 hours of language training. But the real deal is of course the classroom. “And we do love teaching at Erasmus”, says José Manuel Alba. He is Head of Studies at Cervantes. “You guys are like machines! What normally takes me four hours to teach to a normal class, would take two hours at Erasmus University”, he says. Even a little knowledge of the Spanish language is extremely useful for students. “Learning the basics of the language is enough to open doors for students to study or work in Spanishspeaking countries”, he says and adds: “There are more Spanish speaking people in the United States than there are in Spain. It is a great opportunity for students. This is the best time for them to learn Spanish.”

Library

Interestingly, the EUR’s collaboration with the Cervantes Institute is not limited to language acquisition. The EUR’s university library has an entire Spanish section with many books and other items which is provided by Cervantes. “Every year we send more items,” explains Mayte Azorín-Albiñana, Head of Library at Cervantes. “It is a great way

to share Hispanic literature, movies and music. It is much easier for students this way, as they don’t have to travel all the way to Utrecht.” On the shelves of the library are language course books, Hispanic literature, children’s books, DVDs, music CDs and magazines. The collection is updated frequently, and the library has some of the latest Spanish films and music, which are all available to EUR students and teachers.

Movie night But the cooperation goes even further: Last March, Studium Generale organized a Spanish movie night. (Studium Generale organizes monthly movie nights throughout the year). The chosen theme last March was related to Spanish culture, which gave the Cervantes Institute the chance to contribute to the movie night. The program included a seminar with guest speakers from Spain, followed by a Spanish film. “The night turned out a big success,” Niels van Poecke says. He is the Programme Coordinator for Studium Generale, “and we have plans to repeat it next year”, he adds. The Cervantes Institute library in Utrecht is open to everyone in the Netherlands. A membership card costs 16 euro per year for students. Students at Erasmus University who are taking Spanish lessons at the Language and Training Center can apply for a free membership card. Membership will also give students discounts to the many events the institute organizes, like its art exhibitions, music events and lectures. Currently there is an exhibition on cosmic photography taken in Spain and recently Cervantes participated in the outdoor festival, the ‘Uitfeest’ in Utrecht. During this event, Spanish tortilla and sangria were served and a modern Spanish jazz band performed, which had many people swinging.


EM INTERNATIONAL

312september november2009 2009| |03 31

THINGS TO DO IN ROTTERDAM Well hidden in between Rotterdam’s high-rise buildings and the business city atmosphere, Rotterdam’s alternative music scene is very much alive. After having introduced you to Rotterdam’s bars and dance clubs, this edition of “Things to Do” will focus on the more alternative places. Be open minded, try out places you have not been to yet and be surprised at what is out there for you.

November, with its final on the 13th of December at Plan C.

The White Elephant

and you can enjoy the whole thing without paying entry, by just chilling on big oriental pillows with a nice drink in your hand. For those of you who like the flair of 1001 nights, you can even smoke the water pipe and have oriental dishes served to you. If this atmosphere suits you, there is no Thursday to miss, but to go there and have many great evenings.

Dizzy’s

For starters, spots like Dizzy’s or the White Elephant are definitely recommended. Dizzy’s is a small jazz bar located on the corner of the Nieuwe Binnenweg and the ‘s-Gravendijkwal. Easy to find, it is important to know that every Tuesday there is a live performance at the café, with free entry, but therefore drinks cost fifty cents extra. This is a good deal though and it makes it a hotspot for music and art students creating a very chilled atmosphere. You won’t feel like you are stuck in a jazz club with a lot of senior people wearing suits. For the real music lovers Dizzy’s has an open jam session every Monday, where everybody is invited to bring his instrument or voice and participate in the ongoing creation of jazz music. Even if you do not consider yourself talented, check it out, it is an amazing experience.

The White Elephant has its jam sessions every Thursday and it is mostly students from CodArts art academy performing there, which really makes it worth a visit. Very talented upcoming musicians play together Erasmus Student Service Centre:the E S S C central service point for students. See the website for an overview of the services.

text Christian Mathis

www.dizzy.nl www.white-elephant-rotterdam.nl www.lantaren-venster.nl www.exit-rotterdam.nl www.plan-c.nl www.wmdc.nl www.waterfront.nl

PlanC

Exit

musical input. Entry is either for free or very cheap making you feel welcome and leaving you with enough money to make the evening long and lasting. Besides all the jazz and alternative places, the World Music

& Dance Center Rotterdam must be mentioned as well.

Lantaren Venster

Once you have enjoyed the jazz and jamming and you want to broaden your musical horizon further, Lantaren Venster is definitely the place to be. Next to being a cinema and café during the day, the cultural centre uses its stages to host great national and international musicians throughout various musical genres. Either you just go there and take what you get, or you inform yourself through their website and enjoy real good performances. Be aware that usually the names of the performing bands are not yet in the media. It is an underground scene that caters for the people with a more non-mainstream taste. Also well worth checking out are: Waterfront, Plan C and EXIT. From international stars to local artists, these clubs provide you with plenty of

Location: C-hall (CB07), at the Woudestein campus. Telephone: (010) 408 2323. Opening hours: working days from 9.30 - 17.00 hours. Website: www.eur.nl/ esscinternational

SPORTS Student offer Sportcard until 1st of September 2010 for only € 100, including fitness (in stead of € 120). Offer valid in November

It organizes concerts and events on a regular basis. Mostly they involve the students from CodArts, but also musicians and dance groups from all over the world. Located in the west of Rotterdam the place invites especially young people who are into music and dance art, no matter what type.

Finally for the students that want to do more than just sit and listen, there are the Singer-Songwriter Festivals. They are regularly organized by several clubs, for example Plan C or Waterfront, giving young talents the chance to show to the world their performances. These Festivals are always visited by many students, because somehow everybody knows an upcoming musician and everybody wants to support their friends. Even if you are not into performing yourself you definitely will find a new band to support that suits your taste. So don’t miss the

“Clash of Coverbands”

Festival on the 13th and the 20th of

and December 2009. For more information: www.erasmussport.nl. Breakfast at 1 Enjoy a Sunday breakfast at 13.00 h. for only € 3.50: 2 buns, milk/

Boom Chicago comes to Vlaardingen

Famous comedy improve group Boom Chicago comes to Vlaardingen on Thursday 19 November and students of Erasmus University pay only 12 euro instead of the standard ticket price of 17 euro. A drink and the wardrobe are included in the price. Boom Chicago is a renowned comedy improve group from Amsterdam where they have their own theatre at the Leidseplein. Their current show, ‘Yankee Come Back’ is their 33rd show since they started in 1993 and is full of jokes about the Dutch, American tourists and the relation between our two countries. The show is in English and the Stadsgehoorzaal Theatre in Vlaardingen is easily reached by public transport. Either catch a train to Vlaardingen Centrum station and walk ten minutes, or change to bus 56 or 126 in the direction of Liesveldviaduct at Metro station Vijfsluizen. These buses stop in front of the theatre. To get your 5 euro discount, all you need to do is bring EM7 and show it at the ticket window. Reservations can be made by calling 010-4340500 (tue-fri 12:0015:00 and before the show). KL

orange juice, boiled egg and tea/coffee. Dinner A good and cheap home cooked meal, 7 days a week at Woudestein Sports Centre

Woudestein Sports Centre 010 – 4081875 info@ssvr.nl www.erasmussport.nl


ACHTEROP INHOUD

Walewein

De machine

Er was niets op deze wereld, dat deze jongen beter kon dan ik, en toch leek ik de sollicitatieronde te gaan verliezen van deze ‘machine’. Want een machine moest hij wel zijn: alles aan hem was standaard; niets aparts bij hem te bespeuren. Geen opmerkelijk verhaal, geen bijzondere hobby, niets! Hij rolde ooit na vier jaar de universiteit uit, met wat blaadjes met daarop goede cijfers. Hoewel onze papieren anders leken te suggereren, was ik er helemaal niet van overtuigd dat ik minder bekwaam was in mijn vak dan hij. Dus concludeerde ik dat de machine een beter geheugen had dan ik; daar was het per slot van rekening dan ook een machine voor. Maar als je ons allebei een openboekexamen zou laten maken, dan zouden we niet voor elkaar onderdoen, vermoedde ik. Zonder boek zou ik vanzelfsprekend verloren zijn, want de machine bleek moeiteloos hele alinea’s uit oude studieboeken te kunnen reproduceren. Typisch iemand die vroeger op zaterdagavond nog even hoofdstuk 3 ging zitten herhalen. Dat mag toegewijd klinken, maar eigenlijk is dat natuurlijk een kenmerk van domheid. Er zijn zoveel interessante dingen in het leven, dat je wel een hele beperkte interesse moet hebben om dingen letterlijk uit je hoofd te gaan leren. Helaas doen de universiteit en de rest van de maatschappij er vrolijk aan mee, want die schrijven kennis maar al te graag en al te snel toe aan hoge cijfers. Cijfers die enkel weergeven hoe goed iemand onthouden heeft wat er in een boek staat. Ook bij de schrijfopdrachten worden de naspreekpoppen ruimhartig beloond. De professor zo goed als letterlijk napraten levert al snel een paar punten op. Professionele zuigers quoten hun hoogleraar zelfs; die zijn meteen negenplusmateriaal. Ik kon het niet. Ik kon mijn ziel niet zo makkelijk verkopen. Soms was ik het gewoon niet met de professor eens. Juist zo’n afwijkende visie opschrijven en inleveren – want het is goed om kritisch te zijn, dacht ik altijd tegen beter weten in – daar leert de professor misschien ook nog wat van. Maar kennelijk ben je als professor uitgeleerd, want ik kreeg steevast een zesje retour. Terwijl ik zo in gedachten verzonken was, kwam de recruiter terug met de uitslag van de selectieronde. Wat schetst mijn verbazing: ik was het geworden! De machine reageerde nauwelijks; ík was een mens vol emotie. Even later liep ik samen met mijn concurrent naar buiten. Ik wenste hem succes. Terwijl ik de ambtenaar in spe zag weglopen, dacht ik: ‘Het is maar goed, dat mijn vader die recruiter zo goed kent.’ Tja, het leven is nooit eerlijk geweest. Walewein is student aan de EUR

KAMERVRAGEN Tatjana van der Sluis, derdejaars rechten

Leeftijd: 21 jaar Geboorteplaats: Rotterdam Woonplaats: Rotterdam

Ontbijt met een filmdiva In de kamer van Tatjana van der Sluis komt de romantiek van de oude filmwereld weer even tot leven. Audrey Hepburn neemt sensueel een trek van haar sigaret, terwijl ze loom tegen de deur van Van der Sluis leunt. Van der Sluis ontbijt letterlijk en figuurlijk met filmdiva’s en andere oude helden van het witte doek. James Dean racet in zijn sportwagen in Rebel without a Cause, en de twee geliefden uit de film Casablanca kijken nostalgisch de kamer in. “Die oude films spreken me enorm aan”, zegt Van der Sluis. “Hedendaagse films zijn zo snel en strak gemonteerd. Ze nemen niet meer de tijd om een verhaal goed te vertellen. In oude films gebeurt dat wel. Ze zijn veel langzamer, grondiger en zorgvuldiger. Audrey Hepburn is een eigenzinnige vrouw in Breakfast at Tiffany’s, maar tegelijkertijd is het ook een romantisch verhaal. In Gone with the Wind verzet een vrouw zich enorm tegen de liefde, maar na heftig tegenstribbelen valt ze wel voor haar grote liefde. In een nieuwe film zou dat kitsch worden, maar in die oude films niet.” Van der Sluis koestert haar klassiekers. Ze kreeg ze met de paplepel ingegoten. Haar ouders reden met haar in de buggy door musea, terwijl ze de kleine peuter enthousiast aanwezen wat er aan de muren hing. Hans en Grietje, de Bijbel en de Griekse mythen las haar moeder aan haar voor toen ze vijf jaar was. “Mijn moeder kan heel goed voorlezen, dus ik vond dat geweldig”, zegt Van der Sluis. “We hebben elkaar zelfs nog voorgelezen toen ik al zestien was. Heel veel mensen vinden dat gek en kinderachtig en dat snap ik ook wel, maar wij vonden het leuk om te doen.”

Van der Sluis twijfelde daarom lang over haar studiekeuze. “Ik wilde graag archeologie gaan studeren, omdat ik meer wilde weten over al die objecten uit het verleden die nog onder de grond zitten. Maar er valt geen droog brood mee te verdienen. Uiteindelijk heb ik gekozen om rechten te gaan studeren.” Haar vader was cao-onderhandelaar toen ze klein was. “Daardoor ging het heel vaak over arbeidsrecht aan de eettafel. Ik vond dat interessant. Ik vind mijn studie fascinerend, omdat recht in de hele samenleving verweven zit. Ik wil me specialiseren in Europees en internationaal recht omdat het nog in beweging is en gevormd wordt.” Rechten past goed bij haar, vindt ze, omdat ze nuchter is. Maar in haar vrije tijd laat ze de verhalen en de fantasie haar vrije loop. Ze is bijvoorbeeld betrokken bij het bestuur van de toneelvereniging van RSG. Ze staat ook op de planken en regelt de kaartverkoop. Vorig jaar speelde ze in de Ilias, waarvan een grote poster tussen de filmdiva’s hangt. Dit jaar in Pluk van de Petteflet. “Pluk is in onze versie student en hij moet op zoek naar een kamer. Maar er zijn alleen maar louche kamerverhuurders. Het eindigt in een maffiaoorlog om de torteltuin.” Op de planken staan is eng, maar ze haalt er veel voldoening uit. “Het is fantastisch om samen een stuk te creëren. Maar ik vind het vooral leuk dat er zoveel mensen van mijn eigen leeftijd komen kijken. Want meestal zitten er vooral oudere mensen in het theater. Maar tijdens onze voorstelling zijn mijn studiegenoten net zo enthousiast over de verhalen als ik.” MZ (foto: RvdH)

Erasmus Magazine 7 Jaargang 13  

Het universiteitsblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erasmus Magazine 7 Jaargang 13  

Het universiteitsblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Advertisement