Page 1

Erasmus Magazine

#06 3 NOVEMBER 2011

www.erasmusmagazine.nl

Occupy: Waar gaat dat heen

Hoe eerlijk en groen is de EUR?

50-plussers in de collegebanken

Int er na t in iona sid l e pag es

GooGle-Generatie kan niet Zoeken


Erasmus Universiteit Rotterdam

Welcome to the university’s birthday celebration Aula, 15.30-17.00 h PROGRAMME > University Profile by rector magnificus Henk Schmidt > Erasmus School of Law presents: Behaviour and Law by professor Willem van Boom Predictable Misjudgement by professor Jeffrey Rachlinski > Honorary Doctorate to the late Lord Rodger

Invitation 98th Dies Natalis Tuesday November 8, 2011

www.eur.nl/dies

Open up! Houd kennis niet achter slot en grendel. NWO zet zich in om het resultaat van wetenschappelijk onderzoek vrij toegankelijk te maken. Kijk op: www.nwo.nl/openaccess

Ontdek de masters van de Universiteit Leiden

Kom in november naar de Masterdagen en ontdek meer dan zestig masters van de Universiteit Leiden en veel bijzondere specialisaties.

www.mastersinleiden.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.


INHOUD

De Kwestie 06 | Occupy

3 november 2011 | 03

06

De ongrijpbare Occupy-beweging roert zich. Waar gaat dat heen? Dat vraagt EM aan socioloog Justus Uitermark.

Coververhaal

14 | Googlegeneratie

Een essay of scriptie schrijven? Dan verzuip je al snel in de informatie. En het meeste ervan is niet eens bruikbaar. De UB weet raad.

Achtergrond 16 | Groen & eerlijk

19

16

De EUR heeft bakken voor gescheiden afval en schenkt fairtradekoffie. Maar hoe zit het nu echt met de hoge ambities van de EUR op het gebied van duurzaamheid?

Wetenschap

22 | Gezondheid voor iedereen

Nieuw: het Rotterdam Global Health Initiative. Om de wereldwijde gezondheidszorg beter te maken.

26 | Spelletjes spelen

En verder… 04 08 12 18 19 23 24 25 28 29 32

Uitvergroot Campus Ongehoord De Bouwvakker Krasse Knarren Lord Rodger De Bewering Lifestyle Personalia & colofon International pages Achterop

Erasmus Magazine/EM onafhankelijk opinieen informatieblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Nominaal = kaal

Nominaal is natuurlijk helemaal niet normaal. Er zijn maar weinig studenten die nominaal – dus binnen de tijd die er voor staat – afstuderen. De titel ‘Nominaal is normaal’voor de plannen om studenten ieder jaar alle 60 punten te laten halen en het onderwijs aan te pakken, wekt daarmee op voorhand een verkeerde indruk. De boodschap is: wat eens normaal was - langer over je studie doen dan dat het programma duurt – nu niet meer normaal mag zijn. In het eerste studiejaar moet de student alle punten halen, anders kan hij vertrekken. Pittig, maar de studenten krijgen er wat voor terug: meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs, kleinere groepen, betere begeleiding en minder herkansingen voor tentamens als stok achter de deur. Streng doch rechtvaardig. Echter, door de haast en spoed waarmee de plannen nu worden ingevoerd, dreigen de strenge maatregelen van de extra aandacht te worden losgekoppeld. Of zoals de studenten uit de Universiteitsraad verderop in deze EM zeggen: ze zetten wel de stok achter de deur, maar we krijgen niet de wortel die ons werd voorgehouden. De studenten gaan daarom nu dwars voor de plannen liggen. En dat betekent niet, zoals wellicht door het universiteitsbestuur wordt gedacht, dat de studenten behoudend zijn en alleen voor hun eigenbelang opkomen. Ze zeggen terecht, dat áls je dan gaat veranderen en vernieuwen, je het niet half moet doen, en misschien ook niet zo snel. Ook uit lijfsbehoud voor de universiteit. Anders wordt het: Nominaal is kaal. Wieneke Gunneweg Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online gunneweg@em.eur.nl


UITVERGROOT


3 november 2011 | 05

ANDERS DENKEN

Middelbaar scholier Gwen Smits (rechts) te midden van bustes van Martin Heidegger en Hannah Arendt. Een groep van zo’n twintig vwo-6-leerlingen van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland was op 26 oktober te gast op de Erasmus Universiteit. Tussen alle voorlichtingsbijeenkomsten door mochten ze rondkijken in de Erasmus Galerij - door kunstenares Eveline van Duyl (1957) omgedoopt tot ‘Conversation room’. Ze maakte voor dit project bustes van veertien beroemde filosofen. Heideggers gezicht is van lood vanwege zijn zware filosofie. De politiek bevlogen Arendt kreeg een luisterende pose. GM (foto: Ronald van den Heerik)


INHOUD DE KWESTIE

3 november 2011 | 06

Occupy: het moet anders 2011 was een jaar van demonstraties: de Arabische wereld, Griekenland, Spanje, Chili en Israël. In september was de eerste Occupydemonstratie in New York; een maand later zijn de protesten overgeslagen naar 950 steden in 82 landen. Socioloog Justus Uitermark legt uit wat er aan de hand is. tekst Thessa Lageman fotografie Ronald van den Heerik

Waarom is Occupy opeens zo groot geworden?

“De onvrede over het financiële stelsel en de politiek in het algemeen leeft heel breed. De crisis is niet onze schuld, maar we moeten er wel voor betalen. Er is een diep gevestigd wantrouwen tegen elke vorm van geïnstitutionaliseerde representatie. Mensen hebben het gevoel dat de regering, politici, het Europese Parlement en vakbonden hun onvrede niet vertolken.” Tot voor kort leek het erop dat mensen in het Westen hooguit digitaal wilden protesteren. Waarom gaan mensen nu toch weer de straat op?

“Het heeft mij eerlijk gezegd ook verbaasd. Niet zozeer de opkomst op de eerste dag, maar het feit dat de demonstranten zijn gebleven. Het aantal dat eraan meedoet, is echter uiteindelijk niet zo groot. Op 15 oktober waren er hooguit vierduizend mensen op het Beursplein in Amsterdam. Maar als je vraagt aan mensen of ze bereid zijn om ook mee te doen of de beweging steunen, zullen ze wel vaak ja zeggen. En de media-aandacht is overweldigend. Dat heeft de beweging natuurlijk een enorme boost gegeven.”

Justus Uitermark (1978) is universitair docent Sociologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. In september 2010 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift Dynamics of power in Dutch integration politics; hij won er de Jaarprijs Politicologie 2011 mee. Uitermark heeft daarnaast onder andere onderzoek gedaan naar sociale bewegingen, drugsbeleid en stadsvernieuwing.

Is de Occupy-beweging geïnspireerd door de Arabische Lente? “Je kunt ze zeker met elkaar vergelij-

ken en ze zijn ook met elkaar verbonden. Je ziet overal het Anonymous-masker opduiken. Op het Beursplein in Amsterdam zag ik bijvoorbeeld ook spandoeken met teksten die de protesten van de Chileense studenten steunden. Demonstranten inspireren elkaar. En opvallend is dat er niet heel duidelijke eisen geformuleerd worden.”

Dus het is allemaal begonnen met de revolutie in Tunesië? “Ik denk eerder op het Tahrirplein in Cai-

ro. De bezetting van dat plein heeft enorme indruk gemaakt op de wereld. In Tunesië waren de demonstraties meer op verschillende plekken.” Is Occupy niet ook een voortzetting van de anders-globalisten? “De vormen van directe demo-

cratie die je nu op die pleinen ziet, zijn grotendeels geïnspireerd door de anders-globaliseringsbeweging. Ook daar waren mensen bij die uiteenlopende redenen hadden om aan demonstraties mee te doen. Bepaalde gebaren, zoals met je handen schudden als je het ermee eens bent, komen uit de anders-globaliseringsbeweging. Maar het idee van Occupy dat 99 procent van de mensen slachtoffer is van die ene procent die profiteert van het financiële systeem, is nieuw. En Occupy probeert, anders dan de anders-globalisten, te bereiken dat iedereen zich thuisvoelt in de beweging.” Een veel gehoord kritiekpunt is dat Occupy te veel doelen heeft. Moeten ze zich niet op één doel richten, bijvoorbeeld op het financiële systeem?

boards – een soort fora – in de Verenigde Staten en later Europa en de rest van de wereld. Het grootste board heeft tien miljoen gebruikers en de meesten zijn anoniem. Het begon als hobby van verveelde pubers, er werden grappen uitgehaald, maar in 2008 werd het serieuzer toen ze zich onder de naam Anonymous tegen de Scientology kerk keerden en daarna tegen antipiraterij, censuur, organisaties die WikiLeaks blokkeerden en de dictaturen in het Midden-Oosten.”

“De kritiek op de financiële sector lijkt nu wel de kern. Maar er zijn heel veel dingen waar mensen mee zitten. Typisch aan de beweging is ook dat ze zeggen: wát ook jouw precieze reden is, doe mee, we praten samen verder. Het is vooral een behoefte om het op een andere manier te doen. De slogan van de Spaanse Occupy-beweging is dan ook: ‘We gaan langzaam omdat we ver willen komen.’ Het doel is niet om de rijken net ietsje meer belasting te laten betalen of de bonussen af te schaffen. De beweging is geen vakbond die onderhandelt. Het op zo’n plein zijn en de zoektocht is een doel op zich. De ambitie is om uiteindelijk een alternatief neer te zetten voor het systeem.”

Wat is het verband tussen Anonymous en de Occupy-beweging? “In de Verenigde Staten heeft

Dus misschien komen er wel geen duidelijke eisen? “Ik denk dat die er op zekere hoogte wel zijn,

Je hebt zelf onderzoek gedaan naar sociale bewegingen, waaronder Anonymous. Wat is dat precies?“Het is ontstaan op zogenaamde message

Anonymous veel mensen gemobiliseerd voor de Occupy-beweging; daar richten ze zich op dit moment met name op.”

maar de beweging hoeft die niet te articuleren. Waarschijnlijk vindt de meerderheid van de Occupiers, net als de rest van de bevolking, dat er een belasting op flitskapitaal moet komen. Maar wat heeft


DE KWESTIE

3 november 2011 | 07

Ook in Rotterdam zijn er Occupy-protesten, zoals hier voor het World Trade Center.

het voor zin om dat te zeggen? Het enige wat je ermee bereikt, is dat journalisten blij zijn dat ze de beweging in een hokje kunnen indelen en kunnen beoordelen of ze hun doelen bereikt hebben.” Heeft internet ook invloed op het feit dat de doelen zo breed zijn? Iedereen in de beweging heeft, net als op internet, een stem? “Ik denk dat dat ze-

ker een rol speelt. In feite is Occupy een groot offline social platform.”

De meerderheid van de Nederlanders staat sympathiek tegenover Occupy, becijferde opiniepeiler Maurice de Hond. De steun zou zowel van links als rechts komen. “Volgens mij is de steun inder-

daad fiftyfifty. De precieze uitdrukking – dat ze met tentjes op het Beursplein gaan staan – daar staat de massa niet achter. Maar het opvallende is dat ook felle tegenstanders van dit soort protesten vinden dat ze wel een punt hebben. Niemand is voor graaiers. Iedereen heeft het gevoel dat we een speelbal zijn in het grotere geheel: dat je geen grip hebt op de crisis, Europa, de banken.

Demonstreren is ook gezellig; revolutie heeft iets romantisch. En je kunt later tegen je kleinkinderen zeggen dat je erbij was. “Bij elke beweging va-

riëren de motieven om eraan deel te nemen. Sommigen hebben een heilig doel voor ogen, anderen doen mee uit verveling. Een probleem voor de beweging is dat het nutcases aantrekt. Ze hebben een geriefelijke plek in het midden van Amsterdam gecreëerd

met onderdak, eten en vertier. Dat trekt ook mensen aan die niet tot de meest productieve actievoerders behoren.”

ging: de oorspronkelijke, meer abstracte idealen voor de lange termijn kwamen steeds meer op de achtergrond.”

Zelfs vanuit de financiële wereld is steun voor de beweging uitgesproken. Maar het protest keert zich toch juist tegen deze sector? “Ik vind het

Verwacht je dat Occupy toch iets blijvends is?

niet raar dat ook bankdirecteuren en beurshandelaren kritiek hebben op onderdelen van het financi-

“Of het nou in deze vorm is of op een andere manier, ik denk dat de onvrede en deze bottum-upmethode van protesteren niet verdwijnt en juist toeneemt. Naarmate de crisis erger wordt, zie je na-

‘Ik hoop dat het middel - het tentenkamp niet het doel wordt’ ele systeem. Ze zien ook dat we een systeem gecreeerd hebben dat aan elke democratische controle ontsnapt is. Als ik beurshandelaar zou zijn, zou ik ook liever rust op de markten hebben dan voortdurend te vrezen voor een crash.” Je staat zelf wel sympathiek tegenover de beweging? Aarzelend: “Oh, jawel hoor. Maar ik hoop

dat ze erin slagen een uitdrukking te vinden aan hun doel, wat dat ook is, en dat het middel – het tentenkamp – niet het doel wordt. In Amsterdam bestaat, net als in New York, het risico dat het voort laten duren van het tentenkamp de enige herkenbare eis wordt. Dat zag je ook in de kraakbewe-

melijk steeds meer hoe weinig invloed politici op het systeem hebben. Ik denk dat dat gevoel op allerlei manieren vorm krijgt. Ook de stem op Geert Wilders is onderdeel van de wens om geen speelbal te worden van de globalisering. De oplossingen van de PVV komen voort uit een gedeeld onbehagen. Misschien worden de ‘Occupiers’ het niet eens en misschien is dat ook niet nodig. Het kan zijn dat ze indirect de politiek gaan beïnvloeden. Ik denk dat ze door verschillende dingen te proberen een evolutie door gaan maken. Je ziet nu ook al dat er verschillen beginnen te ontstaan tussen de steden en landen waar de demonstratiers plaatsvinden.”


CAMPUS

3 november 2011 | 08

ONDERWIJS

Studenten weten weinig over Erasmus Studenten van de EUR weten vrij weinig over de

Universiteitsraad in vergadering

ONDERWIJS

Studenten protesteren tegen verhoging bsa-norm

De Erasmus Universiteit wil de lat voor eerstejaars vanaf 1 september 2012 op 60 punten leggen. Maar daar komen studenten nu tegen in actie.

Te snel, te vaag en het is te onduidelijk wat de financiële risico’s zijn. Dat vindt de studentgeleding in de Universiteitsraad van het voornemen om de norm voor het bindend studieadvies (bsa) vanaf volgend jaar universiteitsbreed te verhogen van 40 naar 60 credits. Het is de studenten in het verkeerde keelgat geschoten dat de voorlichtingsbrochures al gedrukt zijn, terwijl de plannen nog goedgekeurd moeten worden. Bovendien is de pilot bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) nog niet afgelopen, laat staan geëvalueerd. In een open brief zetten de studenten hun bezwaren uiteen (zie pagina 12). De ‘nominaal is normaal’-plannen, zoals het project heet, werden afgelopen april aangekondigd. Het BSA wordt verhoogd, het aantal herkansingen wordt drastisch teruggebracht en studenten krijgen de mogelijkheid om een aantal onvoldoendes te compenseren. Het moet een jaarklassensysteem worden: net als op het VWO kun je blijven zitten. Doel: verbetering van de rendementen (studenten doen nu gemiddeld vijf jaar over hun driejarige bachelor). De studenten stellen echter dat het helemaal niet duidelijk is wat de effecten zijn van de maatregelen, te meer omdat een aantal faculteiten de invoering van kleinschalig onderwijs – oorspronkelijk onderdeel van het pakket aan maatregelen – vooralsnog achterwege laat. De rechtenfaculteit stapt wel over, en ook bij de FSW werken ze al jaren in kleine groepjes. Maar bij faculteiten als de Rotterdam School of Management (RSM) en de Erasmus School of Economics (ESE) gaat dit de komende jaren niet gebeuren. Ook het personeel in de Universiteitsraad plaatst grote vraagtekens bij de snelle invoering. Van de studenten in de faculteitsraad van de ESE kreeg het plan eind oktober bovendien een negatief advies. De drijvende kracht achter de onderwijskundige veranderingen, rector magnificus Henk Schmidt, wil niet reageren. Hij heeft de plannen in oktober nog toegelicht aan de onderwijscommissie van de Universiteitsraad en wacht voor verdere discussie de volgende overlegvergadering af. Deze is op 1 november, na het ter perse gaan van deze EM. GM (foto: RvdH)

CIJFER

man naar wie de universiteit vernoemd is. EM hield een poll onder honderd studenten op de campus en kwam tot de ontdekking dat slechts een derde van de studenten wist in welke tijd Erasmus leefde, en slechts de helft zijn voornaam wist te raden. Eind oktober stond Desiderius Erasmus extra in de belangstelling, aangezien op 28 oktober zijn verjaardag gevierd werd. Ook kwam 500 jaar geleden zijn belangrijkste boek, ‘Lof der Zotheid’ uit. Van de ondervraagde studenten wist de helft dat dit een satire op de 16e-eeuwse maatschappij is, een kwart gokte op een boek over ‘gekheid’ en de overige 25 procent dacht dat het om een religieuze tekst ging. Maar waarom was Erasmus dan zo belangrijk, dat er onder andere een brug, een universiteit en een medisch centrum naar hem vernoemd zijn? Desiderius Erasmus was een drukbezette man: hij stond bekend als filosoof, priester, humanist en schrijver. De meerderheid van de studenten van onze poll kennen hem vooral als filosoof: 70 procent van de ondervraagden dacht dat dit de reden van zijn roem is. Daarnaast dacht een vijfde dat hij voornamelijk een schrijver was. Toch heeft niet iedereen een juist beeld van Erasmus: één procent van de ondervraagden gokte dat hij een beroemde bruggenbouwer was. Een derde van de ondervraagde studenten is buitenlands, en uit de resultaten blijkt dat er weinig verschil is tussen wat internationale en wat Nederlandse studenten over Erasmus weten. IS

25%

Slechts een kwart van alle pas-afgestudeerden en studiestakers ruilt zijn ov-kaart in voor een gratis voordeelurenkaart van de NS. De privacywetgeving staat gerichte reclame onder afgestudeerden in de weg. HOP


CAMPUS

3 24 november februari 2011 2011 || 09 07

KORTAF

Cateraar onderzoekt klanttevredenheid Albron, de huiscateraar van de Erasmus Universiteit, houdt deze maand een grootschalige enquête onder alle studenten en medewerkers. Het bedrijf wil daarmee in kaart brengen welke klachten er leven onder de vaste gebruikers. Albron nam vorige zomer het stokje over van Avenance, maar niet tot ieders tevredenheid. Er heerst vooral verontwaardiging over het prijsniveau. Iedereen krijgt per e-mail een uitnodiging om commentaar te geven. De enquête loopt tot 14 november. GM

Universities Games op bezoek Erasmus Sport ontving half oktober een delegatie van de European University Sports Association, die kwam kijken of Rotterdam geschikt is als locatie voor de European Universities Games in 2014. Rotterdam moet genoeg capaciteit hebben om het grote evenement met drieduizend sporters te organiseren. Die moeten ergens slapen, eten en makkelijk naar de sportlocaties kunnen reizen. Tegenstander is Wrocław in Polen. De uitslag is op 26 november. LJ

Veel EUR-vrouwen in top 100 Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr staat op plaats vier in de top 100 van machtigste vrouwen in de wereld van onderwijs en wetenschap in maandblad Opzij. De overall machtigste vrouw van Nederland is Angelien Kemna, tot september 2011 deeltijdhoogleraar Corporate governance en financiële econometrie bij de ESE. Nu werkt ze bij APG. Alumna Neelie Kroes is de machtigste vrouw in de politiek. En op de tweede plaats in de zorg top-10 staat Pauline Meurs: hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg bij iBMG. LJ

Kloddertje hier, kloddertje daar… Twaalf studenten beschilderen de ‘eerste’ heipaal die op 7 november door wethouder Hamit Karakus de grond in wordt geslagen. Daarmee wordt het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe campushart. De studenten gaven met verf alvast hun beeld van het toekomstige hart van Woudestein op de heipaal weer. De schildersessie was georganiseerd door de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. LJ (foto: RvdH)

rechtszaak

Rector moet getuigen in zaak-Ramadan Rector magnificus Henk Schmidt moet getuigen in de civiele zaak die Tariq Ramadan heeft lopen tegen de universiteit, aldus een tussenvonnis van de rechtbank Rotterdam. Het openbare verhoor vindt plaats op maandag 30 januari 2012.

Ramadan eist betaling van gedorven inkomsten en eerherstel van de universiteit waar hij in augustus 2009 moest vertrekken als gasthoogleraar. Schmidt was ten tijde van het vertrek van Ramadan nog decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, en werd kort daarop rector magnificus van de EUR. Het was Schmidt die Ramadan belde toen de commotie losbarstte over Ramadans werk voor het door de Iraanse overheid gefinancierde tv-station Press TV. Ramadan was in dienst van de gemeente Rotterdam, en vervulde een gasthoogleraarschap aan de EUR.

De gemeente zegde per direct het contract op en ook de universiteit wilde niet met Ramadan verder als hij bleef werken voor de tvzender. De vraag is nu echter: heeft Schmidt in dat bewuste telefoontje duidelijk genoeg gemaakt dat Ramadan, die op dat moment op vakantie was, binnen een dag moest kiezen tussen de universiteit en het tv-station, of niet? En was er sprake van een overeenkomst tussen de universiteit en de gasthoogleraar ten tijde van het telefoontje? Nee, zegt de universiteit op die laatste vraag: de gastvrijheids-

overeenkomst (waarin facilitaire zaken zijn geregeld voor een medewerker van de universiteit die niet in vaste dienst is) was formeel per 1 augustus verlopen. Ja, zegt de rechtbank: het gasthoogleraarschap liep tot februari 2011, het verlopen van de gastvrijheidsovereenkomst is daarbij ondergeschikt. Bovendien had de universiteit niet hoeven bellen met Ramadan om hem te laten kiezen tussen zijn werk voor Press TV of de EUR als er geen sprake was van een samenwerkingsverband. WG


CAMPUS

3 november 2011 | 10

Studenten van het IHS (archieffoto)

Internationaal onderwijs moet inleveren

Het Institute of Social Studies (ISS) en het Institute for Housing and Urban Development (IHS), de twee internationale onderwijs- en onderzoeksscholen van de Erasmus Universiteit, krijgen flinke klappen door de bezuinigingen.

Wie? Het Institute of Social Studies (opgericht

in 1952 en gevestigd in Den Haag) staat wereldwijd bekend om het onderwijs en onderzoek op het gebied van development studies. Het Institute for Housing and Urban Development Studies (opgericht in 1958 en gevestigd op de veertiende verdieping van het T-gebouw) richt zich op stedelijke ontwikkeling. Beide instellingen hebben tientallen nationaliteiten in huis, zowel onder studenten als onder medewerkers.

Hoeveel wordt er bezuinigd? Het betreft een

korting van 10 procent op de basisfinanciering die van het ministerie van Onderwijs komt. Voor het ISS betekent dat 1 miljoen euro inleveren, voor het IHS 280 duizend euro. Maar dit kabinet zet het mes ook in ontwikkelingssamenwerking, waardoor een aantal beurzen wegvalt. De grootste, het Netherlands Fellowship Programme (NFP), waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken studenten uit ontwikkelingslanden de kans geeft om in Nederland te studeren, wordt sinds vorig jaar langzaam afgebouwd. Het ISS heeft dit collegejaar een kwart minder NFP-studenten dan vorig jaar (58 in plaats van 77). Het IHS verloor 30 procent van de 31 NFPstudenten en ook nog eens tien studenten die

TALENT AAN DE EUR

Jodie de Groot (22) De student bedrijfskunde – bachelor net afgerond - en filosofie is sinds een half jaar bezig met een ‘Babybaan’ op de promenade van de Schiedamsedijk, bij het Havenmuseum. Het deel van het trottoir waar nu nog de ‘Walk of Fame’ is, zal komende jaren vervangen wor-

van andere beursprogramma’s gebruikmaakten (à ruim twaalfduizend euro per jaar). Wat betekent dit? Kees van Rooijen, directeur

van het IHS, verwacht de bezuiniging aan te kunnen zonder drastische maatregelen te hoeven nemen. Maar bij het ISS is een reorganisatie onvermijdelijk, stelt rector Leo de Haan. Er zal meer gebruik gemaakt gaan worden van ondersteunende afdelingen (SSC’s) van de universiteit en hij sluit ‘enige afvloeiing van het personeel’ niet uit.

Is de toekomst van de instituten in gevaar?

Daar lijkt geen sprake van te zijn. De bestuurders hebben het optimistisch over uitdagingen en kansen. Wel is het noodzakelijk dat er meer nadruk komt te liggen op de thema’s die Buitenlandse Zaken belangrijk acht, waaronder voedselzekerheid en water governance. De instituten moeten zoeken naar nieuwe financiering: van contractonderzoek tot Europese subsidies. Een ontwikkeling die te voorzien was, zegt Kees van Rooijen. “Al is het jammer dat we niet weten hoe het er na 2012 uit gaat zien. Daardoor is het lastig om plannen te maken op de lange termijn.”GM

MEDEZEGGENSCHAP

Twee faculteitsraden te weinig leden Zowel de Rotterdam School of Management (RSM) als de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) heeft onvoldoende faculteitsraadsleden. Bij de RSM is een onvervulde zetel voor een medewerker; bij de FSW zijn twee studenten te weinig.

Via Facebook, posters en mondeling heeft de RSM geprobeerd nieuwe leden te werven. Hoewel de deadline twee keer is uitgesteld, waren er uiteindelijk in mei nog steeds niet genoeg kandidaten gevonden. De nieuwe raad is vorige maand toen maar met een lid te weinig begonnen. Tijdens de faculteitsraadvergadering werd vorige week gespeculeerd over de mogelijke redenen dat er te weinig kandidaten zijn. Tijdgebrek is volgens secretaris Joy Kearney de meestgenoemde reden. De huidige leden van de raad willen dit verder onderzoeken en bekijken hoe de faculteitsraad zichtbaarder en bekender kan worden, zodat er de volgende keer meer kandidaten zijn. Mogelijk zouden nieuws en besluiten op intranet gepubliceerd kunnen worden. De FSW is van plan om via tussentijdse verkiezingen de vacante plaatsen alsnog zo snel mogelijk in te vullen, zegt voorzitter Harry Daemen. De faculteitsraad van de RSM was aanvankelijk niet op de hoogte van deze mogelijkheid, maar bekijkt nu of dit toch kan. Volgens Juridische Zaken zijn er bij vacante plaatsen tussentijdse verkiezingen mogelijk als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er een kandidaat is die zich verkiesbaar stelt. TL

Een steentje voor nieuwe Rotterdamse baby’s den door duizenden steentjes met daarop de namen en geboortedata van nieuwgeboren Rotterdammers. Elke ouder die een netgeboren kind komt aangeven bij de gemeente, krijgt een steentje van 14 bij 14 centimeter aangeboden op de Babybaan. Hiermee wil de merkbaar gedreven student, én een echte Rotterdamse, dit stukje stad een nieuw gezicht geven. In gedachten ziet zij het idyllische toekomstplaatje al voor zich van

ouders of grootouders die de kinderen en kleinkinderen hun tegel aanwijzen. Per jaar zullen ongeveer vijfduizend steentjes gelegd worden; de promenade zal dan over 35 jaar vol zijn. De steentjes worden gesponsord door bedrijven, die in ruil zelf ook een steentje met hun logo op de baan mogen neerleggen. Overigens is de Babybaan bedacht door LG architecten, waar Jodie de Groot al twee jaar werkt naast

haar studie. Door haar bedrijfskundige kennis weet ze goed hoe ze het concept moet verkopen. Aan de andere kant merkt ze dat studeren weer interessanter wordt, omdat ze in de boeken herkent wat ze in de praktijk tegenkomt. En alsof dat allemaal nog niet druk genoeg is, voetbalt de student ook in het eerste van Antibarbari – met kans op promotie dit jaar - en organiseert ze uitjes bij het Erasmus Student Netwok. LJ


CAMPUS

3 november 2011 | 11

SPORT

Snoopy en Alcazar gaan fuseren

Ruben Woelders, preses van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV). Het College van Bestuur (CvB) stopt met het sponsoren van het functionarissenfonds, waaruit de commissies van studentengezelligheidsverenigingen worden gefinancierd. Is dat een klap voor de verenigingen? “Zij zien de financiering als een vorm van waardering van het CvB, dus ja, verenigingen vinden het jammer dat het College dit heeft besloten. Gelukkig wordt de geldkraan niet direct afgesloten. Voor het huidige collegejaar krijgen de verenigingen nog het reguliere bedrag. De RKvV ontvangt bovendien een bedrag van 100.000 euro om de komende drie jaar te verdelen over de verenigingen.” Wat zijn de gevolgen voor de verenigingen? “Die moeten op zoek naar een nieuwe sponsor om het gat in het functionarissenfonds te vullen; gelukkig is het CvB niet de enige geldschieter.” De bestuursbeurzen blijven de komende jaren gehandhaafd. Blij mee? “Ja, zeker. Ik hoop dat daar in de toekomst nooit aan getornd zal worden, want het is zo belangrijk om de verenigingen goed te laten draaien. Wat de beurzen betreft, verdient de Universiteitsraad een pluim, ze heeft goed werk geleverd.” De raad is ook voor collegegeldvrij besturen. Droom je daar al van? “Ik ben blij dat het CvB de mogelijkheden wil bekijken, zodra dit wettelijk mogelijk wordt. Het zou fijn zijn als de administratieve rompslomp van het aanvragen van een bestuursbeurs eenvoudiger wordt. Nu ruilen student en universiteit eigenlijk geld uit, omdat je pas een beurs kunt krijgen als je collegegeld hebt betaald. Ik zie wel iets in een intentieverklaring, waarin de bestuurder belooft om na het jaartje bestuur weer verder te gaan studeren.” LJ

De studentenvolleybalverenigingen Snoopy en Alcazar gaan fuseren. Daarmee wordt de nieuwe club met 150 leden de grootste zaalsportvereniging binnen Erasmus Sport. De fusieplannen spelen al sinds 2006, maar nu heeft Erasmus Sport echt aangedrongen op de fusie tussen Snoopy – de recreatieve volleyballers met hoofdzakelijk gemengde teams – en Alcazar – waar heren- en damesteams reguliere competitie spelen. De reden: alle sportveren-

gingen moeten onder de paraplu van Erasmus Sport gaan opereren, en voor twee volleybalverenigingen is daarom geen plaats meer. Aanvankelijk hadden meer Snoopy- dan Alcazarleden moeite met de fusie, een sentiment dat voornamelijk onder de oudere leden heerste. Door een andere manier van ‘sportbeleving’ botste het af en toe tussen de twee clubs. Om de leden vast te laten wennen aan de komende samensmelting organiseren de

twee clubs dit collegejaar samen activiteiten en toernooien. Ook traint een handvol volleyballers al mee bij beide verenigingen en worden trainers uitgewisseld. Leden kunnen binnenkort stemmen op een nieuwe naam, die moet beginnen met ‘Erasmus Sport Volleybal’ en dan de nieuwe naam, zodat duidelijk wordt dat de vereniging onder ‘de paraplu’ valt. De nieuwe naam en tenues worden op 16 december tijdens een gala gepresenteerd. LJ

DE QUOTE

In 2015 is één op de drie modezaken weg Aldus Cor Molenaar, hoogleraar Marketing managament bij RSM, over zijn nieuwe boek ‘Het einde van winkels?’ waarin hij stelt dat door internetshopping grote ketens en kleine nichewinkeltjes de stadscentra gaan vullen.

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE Pink Ribbon hype of niet? In oktober ook op de EUR veel Pink Ribbonactiviteiten in de strijd tegen borstkanker. Maar er is ook kritiek vanuit het Erasmus MC op de campagne. lees meer op www.erasmusmagazine.nl

EFR in Nieuwsuur Studenten van de Economische Faculteitsvereniging werden 26 oktober geïnterviewd voor Nieuwsuur over de EU en de euro. lees meer op www.erasmusmagazine.nl

‘Laat herkomstland studiekosten betalen’ Als het aan Oostenrijk ligt, gaat het herkomstland van een student straks de kosten van diens studie betalen. lees meer op www.erasmusmagazine.nl

Scan deze qr-code en surf meteen met je smartphone naar EM.Online! lees meer op www.erasmusmagazine.nl


INHOUD ONGEHOORD

6 oktober 2011 | 12

(ON)GEHOORD

BRIEF

(On)gehoord is de brieven- en opinierubriek van Erasmus Magazine. De pagina’s staan open voor iedereen die wil reageren op de inhoud van Erasmus Magazine of een opiniebijdrage wil schrijven over zaken die de Erasmus Universiteit in de meest brede zin, of het hoger onderwijs in het algemeen betreffen. Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd. Inzenders dienen hun naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres bij de redactie bekend te maken. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, dan wel (in overleg) aan te passen. Wilt u reageren, stuur uw bijdragen dan naar opinie@em.eur.nl

Schuld eerst bij onszelf zoeken

VAN DER SCHOT

In het coververhaal ‘Komt het omdat ik een vrouw ben?’ in EM #5 (20 oktober 2011) wordt een beschouwing gegeven over het feit dat er nog zo ontstellend weinig vrouwelijke hoogleraren rondlopen op de Erasmus Universiteit. Als belangrijkste reden lijkt te worden gegeven dat benoemingscommissies vooral putten uit hun old boys network, en aangezien de commissies grotendeels uit mannelijke hoogleraren bestaan, komen vooral mannen in beeld. Daarnaast zijn vrouwen minder goed in het promoten van zichzelf bij de beslissers, waardoor zij ook daarom over het hoofd gezien worden. Voor alle duidelijkheid, de geringe hoeveelheid vrouwelijke hoogleraren is ook mij een doorn in het oog, maar ik kan mij niet vinden in het beeld wat geschetst wordt van de hardwerkende hulpeloze vrouwelijke universitair docent die door het systeem tegengewerkt wordt. De primaire verantwoordelijkheid om promotie te maken binnen elke organisatie, de universiteit niet uitgezonderd, ligt bij de werknemer. Goed presteren verhoogt de kansen op promotie, zo simpel is het. Als de universiteit een plek is waar wetenschap hoog in het vaandel staat, dan zouden wetenschappelijke publicaties zwaar moeten wegen bij promotiebeslissingen, en zonder top-publicaties geen promotie. De enige die hier invloed op heeft is de universitair (hoofd)docent zelf, hiervoor kan de schuld niet gelegd worden bij het systeem binnen de universiteit. Uiteraard zijn er verbeteringen van het systeem mogelijk, zowel vroeg als later in de carrière. Zelfs het westerse land met de slechtste arbeidsvoorwaarden heeft een betere regeling voor vrouwelijke universitair docenten in een tenure-track positie: aan Amerikaanse universiteiten krijgen vrouwen een jaar extra per kind om zich wetenschappelijk te bewijzen, in tegenstelling tot de 4 maanden onderwijs-

vrijstelling waar wij het mee mogen doen. Op deze manier hopen de Amerikanen vrouwelijke uitval te voorkomen. Daarnaast zou er gedacht kunnen worden aan een systeem van hoogleraarbenoemingen dat minder berust op een sollicitatiecommissie en meer op de wetenschappelijke prestaties van de kandidaten – bij een vooraf bepaalde hoeveelheid A-publicaties en erkenning in het veld door middel van citatietellingen (citation counts) zouden geschikte kandidaten ‘automatisch’ naar voren moeten komen zonder dat hiervoor in het eigen netwerk gezocht hoeft te worden. Kortom, ja, er zijn schandalig weinig vrouwelijke hoogleraren aan de Erasmus Universiteit te vinden, maar om de schuld enkel bij het systeem te leggen lijkt mij een beetje makkelijk. Er zijn zeker problemen met het systeem, maar zolang vrouwen achterblijven in werkijver en wetenschappelijke publicaties moeten we wellicht eerst de schuld bij onszelf zoeken. Maartje E. Schouten Vrouwelijke PhD Candidate Organization and Personnel Management bij de Rotterdam School of Management

BRIEF

Oproep aan alle studenten EUR Donderdag 20 oktober rond 12.45 uur op de Burgermeester Oudlaan is een studente op de fiets door een auto ‘aangetikt’ waardoor zij met haar hoofd en knieën op de grond viel. De bestuurder van deze auto is direct doorgereden. Het was druk rond dat tijdstip aangezien de colleges om 13.00 beginnen en de trams daar stoppen. Geen enkele student kwam haar echter te hulp. Ik vind dit ronduit verontrustend. Zij is over het universiteitsterrein met haar fiets naar de Kralingse Zoom gestrompeld. Nog steeds bood niemand haar een helpende hand, terwijl haar knie door de aanrijding overduidelijk bloedde. Uiteindelijk heeft een mevrouw bij het Oostplein de studente aangesproken en haar naar het ziekenhuis gebracht waar er zeven hechtingen in haar knie werden aangebracht. Bij deze vraag ik iedereen met klem om voortaan te hulp te schieten wanneer zich zo’n situatie voordoet. Waar blijven we in deze maatschappij (die straks door jullie gerund wordt) als je je medemens niet helpt? Annelies Bernard, moeder van een student


ONGEHOORD INHOUD

3 november 2011 | 13

OPINIE

De stok en de wortel

TIM DE MEY

Beste medestudenten,

Zoals jullie weten is het beeld van studenten de laatste jaren niet rooskleurig. Zo worden studenten verweten lui te zijn, te laat af te studeren en te slecht te presteren. Als reactie daarop is vanuit de politiek de langstudeerboete gekomen. Pak ze in de portemonnee en studenten haasten zich wel. Natuurlijk zit er een kern van waarheid in: de rendementen en uitvalpercentages zijn ook op de Erasmus Universiteit niet goed. Het College van Bestuur van de EUR heeft daarom ook een plan gelanceerd; ‘Nominaal is Normaal’. De Faculteit der Sociale Wetenschappen is er inmiddels al mee gestart en de bedoeling is dat het volgend jaar op de gehele universiteit, met uitzondering van geneeskunde, wordt ingevoerd. De studentengeleding van de Universiteitsraad maakt zich grote zorgen over het plan ‘Nominaal is Normaal’. Wat houdt het precies in? ‘Nominaal is Normaal’ wil bereiken dat studenten hun studie centraler stellen en in het eerste jaar al hun 60 punten halen. Anders moeten de studenten hun biezen pakken en worden zij drie jaar lang uitgesloten van de opleiding. Daarnaast voorziet ‘Nominaal is Normaal’ ook in andere maatregelen: -

Er zullen minder herkansingen worden aangeboden; Er mag voortaan worden gecompenseerd in tentamencijfers; Er wordt ingezet op kleinschalig onderwijs en kwalitatief beter onderwijs.

De studentengeleding is ernstig bezorgd over de uitvoerbaarheid en de uitwerking van het plan. De ‘pilot’ is dit collegejaar ingevoerd en nu al wil het CvB het universiteitsbreed invoeren, zonder de eindevaluaties af te wachten. Zulke drastische veranderingen in het onderwijssysteem verdienen een kritische en afgewogen blik, geen haastige spoed. En er zijn meer bezwaren: -

-

-

Door de harde knip waarin ‘Nominaal is Normaal’ voorziet, opdat je pas naar het volgende studiejaar mag als je al je punten hebt gehaald – eventueel zelfs voor het tweede jaar- worden studenten gedemotiveerd om nevenactiviteiten te ontplooien – in verenigingsverband of anderszins. De maatregel beperkt sterk de flexibiliteit van studenten om op een zelfgekozen moment nevenactiviteiten te ontplooien. Verder wordt er in het projectplan ‘Nominaal is Normaal’ melding gemaakt van een verlies van 8,7 miljoen euro, bij een vermindering van 10 procent van de instroom van studenten op de EUR. Dit collegejaar is een daling van de instroom bij de opleidingen Bestuurskunde en Sociologie van bijna 30 procent van de studenten geconstateerd! Universiteitsbreed kan dit dus tot vele tien tallen miljoenen euro’s aan inkomstenverlies leiden, zonder dat er plannen liggen om dit te compenseren. Tot slot voorzien de ingrijpende wijzigingen in onderwijsbeleid niet in een even ingrijpende verbetering van onderwijskwaliteit. Bij ‘Nominaal is Normaal’ is kleinschaliger onderwijs beloofd, maar de invoering hiervan valt niet binnen de scope van het project, zo wordt vermeld. Dus wél de stok achter de deur, maar niet de wortel die ons wordt voorgehouden! Zonder gelijktijdige invoering van werkelijk kleinschalig onderwijs en zonder onderwijsverbeteringen in het algemeen, is de studentengeleding bezorgd en kritisch over dit plan.

Er lijkt weinig draagvlak onder studenten, verenigingen en zelfs docenten. De kritiek van de studentengeleding wordt breed gedragen - zo hebben de studentengeledingen van verschillende faculteitsraden zich achter bovenstaande analyse geschaard. Dinsdag 1 november heeft de Universiteitsraad zich uitgesproken over ‘Nominaal is Normaal’, dat is na het ter perse gaan van dit artikel. Het is echter wel duidelijk dat de discussie over ‘Nominaal is Normaal’ zal worden voortgezet.

De studentgeleding van de Universiteitsraad

Bolleboosjes Een van mijn favoriete voorbeelden van creativiteit is de uitwerking van een tentamenvraag. Leerlingen krijgen een rechthoekige driehoek voorgeschoteld. Langs de overstaande rechthoekszijde staat ‘3 cm’, langs de aanliggende ‘4 cm’ en langs de schuine zijde ‘x’. De opdracht luidt natuurlijk: ‘Find x’. Mijn favoriete leerling omcirkelt in de afbeelding de ‘x’, trekt er een pijltje naartoe en noteert fier ‘Here it is’. Probleem opgelost! Dat die Pythagoras daarvoor een formule meende te moeten ontdekken! Het is maar de vraag of dit antwoord echt ‘creatief’ is, maar het is in ieder geval verrassend en grappig omdat het volledig voorbijgaat aan de regels die gelden voor het definiëren en oplossen van dit soort wiskundige vraagstukken. Nu zal deze nieuwe methode voor het vinden van x, niet meteen een revolutie in de wiskunde inluiden. Maar in domeinen zoals de filosofie, waarin de verwachtingen vager en de regels wispelturiger zijn, en het (overkoepelende) probleem vaak is om te achterhalen welke regels precies van toepassing zijn, kan dit soort ‘creativiteit’ wel degelijk een belangrijke rol spelen. Filosoferen met andere doelgroepen dan filosofen, noopt soms tot dergelijke, nederige conclusies (af en toe ook helemaal niet en daar halen we dan natuurlijk zoveel mogelijk beroepsfierheid uit). Vooral filosoferen met kinderen kan zeer inspirerend en productief zijn. Aan de EUR hebben we daar inmiddels een instituut voor. Het Wetenschapsknooppunt brengt de pienterste leerlingen - in de wandelgangen stiekem: de bolleboosjes - van een aantal basisscholen uit de regio Rotterdam-Rijnmond in aanraking met onderzoekend leren, niet alleen in filosofie, maar ook in psychologie en gezondheidsonderzoek. Voor de universiteit is dat project een kwestie van ‘branding’: als het meezit, weten de bolleboosjes na hun middelbaar onderwijs, de weg naar die leuke universiteit feilloos te vinden. Maar voor de filosofen die de lessen bedenken en geven, is het bolleboosjesproject simpelweg dolle pret. Om het spannend te maken, moet je de kinderen een beetje durven plagen. Je volstaat niet met ‘wat weet je?’, maar je vraagt door: ‘weet je dat echt zeker?’. Zelf ben ik inmiddels vrij bedreven in het problematiseren van zekerheden als ‘2 + 2 = 4’ en ‘de aarde is rond’. Een keertje ging het bijna mis toen een heel jong meisje stellig antwoordde: ‘ik weet zeker dat mijn mama en papa, mijn echte mama en papa zijn’. Toen durfde ik plots niet meer doorvragen en bleef braaf binnen de duidelijke, doch ongeschreven regels voor het filosoferen met bolleboosjes. Tim de Mey is docent Theoretische Filosofie en zit namens de Faculteit Wijsbegeerte in de Universiteitsraad


COVERVERHAAL

3 november 2011 | 14

Internetgeneratie verzuipt in de informatie Een essay of scriptie schrijven? ‘Even googlen’ is dan niet de beste manier om informatie te verzamelen. “Sommige studenten komen door de informatiechaos geen stap verder.” tekst Martine Zeijlstra illustratie Unit 20.

J

e moet er toch niet aan denken: dat je een essay of een scriptie moet schrijven met alleen maar boeken tot je beschikking. De hele bieb doorzoeken, en van de geselecteerde stapel boeken alle teksten doorvlooien om tot een goed doordacht wetenschappelijk werk te komen. Gelukkig hebben we tegenwoordig internet en -nog beter- Google. Het is nu zoveel makkelijker om aan je informatie te komen. Toch? Schijn bedriegt. Want je moet wel de juiste informatie vinden. En zie die maar eens te destilleren uit alle onzin waarmee het internet dagelijks wordt uitgebreid. “Ik zocht altijd alles op Google en dan krijg je zoveel hits dat je niet snel weet of iets relevant of betrouwbaar is.”, zegt Irene Overtoom (19, eerstejaars International Bachelor Communication and Media (IBCoM)). Haar medestudent Julia Novik (20) overkomt hetzelfde. “Ik word vaak behoorlijk

wanhopig van Google. Vooral als ik weer duizenden pagina’s voor me zie. Ik bekijk alleen de eerste twee pagina’s omdat het geen doen is om er meer te bekijken. Maar vaak vind ik dan niet datgene wat ik nodig heb voor een essay.” Het is een probleem dat veel studenten hebben, weet Renske Jongbloed, informatiespecialist bij de universiteitsbibliotheek (UB). Jongbloed studeerde zelf vijf jaar geleden af. “Ik heb voor mijn scriptie vaak geregeld wanhopig naar informatie gezocht. Ik wist toen nog niet wat een databank was en mijn docent kon mij ook niet zo goed helpen.”

Gefilterd

Veel eerstejaars krijgen daarom instructielessen van specialisten van de UB. Ze kunnen zich ervoor opgeven bij de UB. Soms is het onderdeel van een eerstejaarsvak, zoals bij Irene Overtoom. Ze vond de tips erg handig. “Ik zoek nu

vooral via Google Scholar en sEURch. Eerder kwam ik veel websites van fora tegen. Vorig jaar zocht ik bijvoorbeeld voor een essay naar informatie over het effect van Harry Potter op de jeugd. Op fora vond ik alleen maar positieve verhalen, maar al dat gejuich was natuurlijk niet kritisch. Het is erg prettig dat die berichten er al zijn uitgefilterd.” Maar makkelijk is het nog niet om te zoeken in de gefilterde informatie. “Vroeger rangschikte een bibliothecaris alle boeken en waren ze met een aantal krachtige trefwoorden zo te vinden. Nu rangschikt een computer de informatie. Er kijkt geen expert meer naar. Het zoeken is lastiger omdat je zelf moet schiften”, aldus Jongbloed. “Het duizelt me wel, al die databanken”, geeft Overtoom toe. “Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik zou ook niet weten hoe ik een aanvraag bij een andere bieb moet doen. Als ik de keuze heb


COVERVERHAAL

Zoektips

> Formuleer een zeer scherpe onderzoeksvraag en deelvragen. Welke gegevens en soorten informatie heb je nodig om die te beantwoorden? > Besteed aandacht aan het formuleren van trefwoorden, zoals vakterminologie, bredere of meer specifieke termen en gebruik die trefwoorden in databanken en zoekmachines om het resultaat te beïnvloeden. Zet termen die uit meerdere woorden bestaan tussen aanhalingstekens. > Gebruik het wetenschappelijke broertje Google Scholar http://scholar.google.nl. Zoek niet alleen op Google Scholar en sEURch, maar ook in databanken. De informatie die hierin staat, is voorgeselecteerd op vakgebied of informatiesoort. > Zet thuis de VPN-verbinding aan als je naar wetenschappelijke literatuur zoekt, hiermee kom je bij de UB-bronnen. > Houd bij waar je mee bezig bent in bijvoorbeeld RefWorks, dat scheelt achteraf veel tijd en moeite. http://www.eur.nl/ub/nederlands/ workshop_refworks/ > Gebruik relevante gevonden informatie om verder te zoeken, bijvoorbeeld artikelen uit de bibliografie. > Check en dubbelcheck bronnen op betrouwbaarheid, actualiteit en herkomst. Staan de brongegevens erbij, zoek dan naar deze bron. Staan ze er niet bij, dan is de informatie onbetrouwbaar. Dat geldt vooral voor statistieken bij nieuwsartikelen en blogs. > Gedurende je hele studie blijven online cursussen beschikbaar in de portal informatievaardigheden http://www.eur.nl/ub_informatievaardigheden/nederlands/ > Kom je er echt niet uit: vraag hulp van de specialisten in de UB.

3 november 2011 | 15

tussen digitale informatie van internet of een boek uit de universiteitsbibliotheek, dan kies ik liever voor de digitale informatie. Boeken zijn zo onhandig en informatie van Google Scholar is volgens mij net zo betrouwbaar.”

Goedgelovig

De betrouwbaarheid van informatie hangt af van de bron. En het beoordelen van bronnen is niet zo gemakkelijk, zo blijkt. Veel studenten zijn goedgelovig, zeggen de specialisten van de UB. “Tijdens de instructies geven wij studenten bijvoorbeeld teksten te lezen over mensenrechten. In een tekst wordt er beweerd dat islamitische burgers in Engeland gediscrimineerd worden en behandeld als tweederangsburgers. Slechts een kleine minderheid checkt waar de tekst vandaan komt”, vertelt vakreferent Jan Jüngen. “Ik moet er soms nog bij zeggen: er mankeert iets aan deze tekst. Als ze horen dat die is opgesteld door het Iraanse bureau van communicatie, lachen ze geschrokken. Het internet staat vol met onbetrouwbare teksten die de publieke opinie proberen te beïnvloeden.” Ook ten opzichte van cijfermateriaal en onderzoeken die er gelikt uitzien zijn studenten vaak verre van kritisch, vindt Jongbloed. “Als zij een bericht op nu.nl lezen waarin staat dat vijftig procent van de stelletjes hun amoureuze activiteiten staakt om te facebooken, dan geloven ze dat. Terwijl als je de bron checkt, je er snel genoeg achterkomt dat het

Informatiechaos

De UB-medewerkers zien een taak voor zichzelf weggelegd in het weerbaar maken van studenten bij hun zoektocht naar de juiste informatie in de digitale artikelenbrij. “In een democratische samenleving hebben we burgers nodig die zich geen oor laten aannaaien”, zegt Jüngen. “Een goede academicus is kritisch. Wij hopen hen daarvoor de vaardigheden aan te leren.” Informatiespecialist Heather Boet-Foley: “Het kan een klap zijn voor studenten als ze voor hun scriptie bezig zijn en niets kunnen vinden. Ze verwachten in een paar maanden klaar te zijn, maar komen door de informatiechaos soms geen stap verder. Dan zie ik ze hier aan de balie staan, een beetje verlegen. Omdat ze zichzelf stom vinden dat ze iets niet kunnen vinden en ze bang zijn een domme vraag te stellen. Of omdat ze niet weten dat er informatiespecialisten in de universiteitsbibliotheek werken. Sommigen denken dat wij hier alleen maar een stempel in de boeken zetten of de boeken weer op een rijtje plaatsen. Terwijl wij bovenop alle informatieontwikkelingen zitten en deskundig zijn op het terrein van de digitale revolutie.” IBCoM-studente Julia Novik heeft in ieder geval veel aan de instructielessen gehad. “Ik weet nu welke combinatie van woorden ik moet maken om tot een beter zoekresultaat te komen. Ik gebruik nu bijvoorbeeld altijd aanhalingstekens”, zegt ze.

'In de bibliotheek zetten ze heus niet alleen stempeltjes in boeken' een onderzoek is van een elektronicabedrijf dat uit is op naamsbekendheid.” Docent Aleid Fokkema (IBCoM) merkt ook dat studenten in het begin van het jaar een kritische, academische houding missen. “Als ze ‘professor’ bij een artikel zien staan, denken ze dat het goed is. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat ze er niet mee zijn opgegroeid. Het is daarom goed dat hen geleerd wordt waar ze op moeten letten. Zoals hoe vaak een artikel of boek genoemd wordt in ander wetenschappelijk werk, en of het gaat om een artikel dat in een peer reviewed tijdschrift is verschenen.”

“En ik ben veel kritischer geworden ten opzichte van mijn bronnen. Vorig jaar schreef ik op de middelbare school een essay over de Vietnamoorlog en gebruikte ik alleen Google. Ik kwam veel nieuwsartikelen tegen die erg bevooroordeeld waren. De auteurs gaven alleen Amerikaanse gezichtspunten en lieten niet zien hoe er in Azië en Europa over het onderwerp werd gedacht. Die bronnen heb ik vorig jaar zonder er verder bij stil te staan gewoon gebruikt. Dat zou ik nu nooit meer doen. Ik ben door de instructielessen veel zelfverzekerder geworden bij het zoeken naar wetenschappelijke artikelen en boeken.”


ACHTERGROND

3 november 2011 | 16

Eerlijke koffie & groene stroom Duurzaamheid. Het lijkt één grote brij van fairtradekoffie, zonnepanelen, biologische keurmerken en intelligente ventilatiesystemen. Maar hoe gaat het nu eigenlijk echt met de groene en eerlijke universiteit? tekst Sanne van der Most fotografie Ronald van den Heerik Treeshack, gemaakt van hout van gekapte bomen op de campus. De treeshack is een initiatief van studentenvereniging GreenEUR en af te huren voor vergaderingen, overleg en andere bijeenkomsten.

D

e ambities zijn hoog. De Erasmus Universiteit Rotterdam moet een van de duurzaamste universiteiten van Nederland worden en in 2040 zelfs volledig klimaatneutraal opereren. Hoe? Onder meer door de CO2-uitstoot met 30 procent te verminderen, door warmte-koude opslag voor alle gebouwen, een energieneutraal studentenpaviljoen en binnen twee jaar moet driekwart van alle producten duurzaam worden ingekocht. 2040 is nog ver weg. Hoe staat het er anno 2011 voor? “Redelijk”, oordeelt docent Duurzaamheid Ingrid de Vries. Getriggerd door het feit dat ze op Woudestein bijna nergens dubbelzijdig kon printen -‘want dan zouden de printers vastlopen’- werd De Vries in 2006 dé drijvende kracht achter Greening RSM. Mede dankzij dit verduurzamingsproject,

dat later campusbrede navolging kreeg, wordt nu veel duurzamer ingekocht. Honderd procent groene stroom bijvoorbeeld. En ook het schoonmaken gebeurt nu ecologisch, met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en een automatisch doseersysteem met navulverpakking. De blikjes in de automaten zijn vervangen door PET-flesjes. Er is een aparte bak om ze weg te gooien (hoewel er ook nogal wat andere rotzooi in verdwijnt). En een ‘melkkoe’ die bekers vult zodat je geen losse pakjes meer hoeft te kopen (hoewel iedereen ook een plastic bekertje van de stapel naast de ‘koe’ kan pakken). De koffieautomaten schenken inmiddels alleen nog fairtradeproducten en in de kantine is na wat zoekwerk een aardige biologische lunch samen te stellen. De Vries: “Jammer alleen dat ze geen losse plakjes kaas en vleeswaar neerleggen en boterhammen die je kunt pakken met zo’n grijper. Alles is dan toch weer voorverpakt. Maar goed, ze zijn aardig op weg.” Hetzelfde geldt voor de nieuwe gebouwen van de EUR, vindt Bas Takens, projectleider van Campus in Ontwikkeling. “Die gebruiken nu al substantieel minder energie dan de wettelijke bouwnorm. De komende tijd gaan we grootschalig renoveren met nog


ACHTERGROND

meer aandacht voor isoleren, duurzame materialen en hernieuwbare energie. Ook komt er meer groen en water, en de auto’s plaatsen we zoveel mogelijk uit het zicht.” Een belangrijke blikvanger wordt het nog te ontwikkelen studentenpaviljoen. Takens: “Door het gebruik van zonnecellen, warmte-koudeopslag, duurzaam materiaal, een superintelligent klimaatbesturingssysteem en natuurlijke ventilatie wordt deze helemaal energieneutraal.” En dan is er nog een duurzaam mobiliteitsbeleid dat het gebruik van fiets en ov zoveel mogelijk stimuleert en nietduurzaam vervoer ontmoedigt.

Losse flodders

Kortom, ambities genoeg en hier en daar ook al resultaat. Maar brengt het ons ook echt verder op de duurzaamheidsladder of zijn het vooral losse flodders? Als je de Greenmetric Ranking of World Universities mag geloven, is het vooral dat laatste. Hoewel deze duurzaamheidsranking pas één keer is gehouden en dus nog in de kinderschoenen staat, deden er nu al 95 universiteiten mee. Van al die deelnemers behaalde de EUR plaats

3 november 2011 | 17

ook in CO2-reductie -want dat is eigenlijk het enige dat echt telt-, maar we maken het totaal niet inzichtelijk. Het invullen van die deelnameformulieren had geen prioriteit. Ik weet dat ze dat dit jaar serieuzer aanpakken, maar tot nu toe is totaal niet helder wat we allemaal doen en willen bereiken. Zelfs ik als hoogleraar duurzaamheid, weet niet precies wat er in de praktijk gebeurt. Duurzaam gedrag moet standaard worden meegenomen in de beoordeling van EUR-medewerkers. Door het meer status te geven wordt het vanzelfsprekend.” Ook in de Rotterdamse studenten is Whiteman teleurgesteld. “Zij moeten duurzaamheid op de agenda zetten door hogere eisen te stellen aan de omgeving waarin ze studeren, het materiaal waar ze mee werken en de lunch die ze gebruiken. In Canada, waar ik vandaan kom, maar ook in de Verenigde Staten oefenen studenten die druk wel uit. Daar komt echt wat van de grond. Ik weet niet precies waar dat verschil vandaan komt.”

Fair Trade Universiteit Iemand die zich absoluut niet in dit beeld herkent, is Talitha

‘Mijn studenten kunnen hun scriptie over duurzaamheid alleen inleveren in plastic ringbandjes’ 73. Vergelijk dit met de Universiteit van Amsterdam, de enige andere Nederlandse deelnemer, die een 33e plaats scoorde, en je kunt je niet aan het vermoeden onttrekken dat Rotterdam ergens toch iets niet helemaal goed doet. Maar wat is dat dan precies? Gail Whiteman, professor Duurzaamheid, management en klimaatverandering aan de RSM, wijt het vooral aan een gebrek aan targets en incentives. “Ik zeg helemaal niet dat wij zo waardeloos presteren op het gebied van duurzaamheid. We doen van alles,

Muusse, derdejaarsstudent bestuurskunde en actief lid van de groene studentenvereniging GreenEUR. Haar missie? Op de korte termijn aansluiten bij het initiatief van de gemeente Rotterdam om ‘Fair Trade Gemeente’ te worden en op de langere termijn zelf ‘Fair Trade Universiteit’ worden. Want ook daar is een campagne voor opgezet. Nota bene door de leden van een vorig GreenEUR-bestuur, die deze titel toen zelf aan hun neus voorbij zagen gaan. Muusse: “De Vrije Universiteit kreeg hem wel, waarschijnlijk door het feit dat zij een Wereldwinkel op de >>

12.601.349 kg CO2

Dat is de jaarlijkse uitstoot van campus Woudestein. Stefan Sprangers, bezig met zijn master Economics & Informatics, maakte een ingewikkelde berekening en schreef er zijn scriptie over. Maar liefst 61,6 procent van de uitstoot wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer van studenten, zo concludeert hij. EUR-medewerkers scoren 13,2 procent. Op de voet gevolgd door warmte (13,1 procent), elektriciteit (7,3 procent) en dienstreizen (2,7 procent). “Toch doen we het helemaal zo slecht nog niet in vergelijking met andere universiteiten”, merkt Sprangers op. “Zo waren onze warmte- en elektriciteitsemissies significant lager dan die van bijvoorbeeld de University of

Toronto. Dit komt vooral doordat de EUR groene stroom en stadsverwarming gebruikt.” Of de universiteit ook daadwerkelijk iets met het onderzoek gaat doen, hangt van het bestuur af. “Als ze de uitstoot met 30 procent willen reduceren, zoals ze beweren, moeten ze eerst een serieuze berekening maken”, zegt Sprangers. “De huidige bevat alleen stadsverwarming en elektriciteit, terwijl er veel meer factoren meespelen zoals woon-werkverkeer; in mijn berekening de allergrootste bron van uitstoot.”


ACHTERGROND

3 november 2011 | 18

campus hebben.” Hoewel fairtrade vaak wordt gezien als onderdeel van duurzaamheid, zijn het wel echt twee verschillende dingen”, benadrukt Muusse. ‘”Fairtrade gaat over eerlijke handel, terwijl duurzaamheid vooral ‘groen’ en CO2-uitstoot betreft.” Toch gelooft ze dat het een het ander kan versterken. Voor het behalen van de fairtradestatus moet zestig procent van de koffie en thee voldoen aan de criteria van eerlijke handel. In de koffiecorners moeten tenminste vier fairtradeproducten worden aangeboden. Muusse: “Een ander belangrijk criterium voor de fairtradestatus is het vormen van een actieve werkgroep met studenten, inkopers, professoren én bestuursleden. Door hen erbij te betrekken hopen we een groter duurzaamheidsbewustzijn te creëren.” Met de koffie en thee zit het wel goed. Die wordt geschonken door Max Havelaar en de locale Rotterdamse fairtradeproducent Santas. Meer zorgen maakt Muusse zich, net als Whiteman, over het inzichtelijk maken van doelen en resultaten. “Leuk hoor, zo’n klimaatneutraal studentenpaviljoen, maar hoe gaan ze dat precies bereiken en hoe hangt dit samen met duurzaamheid op andere terreinen? De informatie is versnipperd, het is niet integraal en er is geen benchmark.” Ook De Vries maakt zich hier zorgen over. “Het wrange is dat we hier een

‘Zelfs ik als hoogleraar duurzaamheid weet niet precies wat er in de praktijk op de EUR gebeurt’ aantal zeer deskundige mensen hebben zitten die zich uitgebreid bezighouden met duurzaamheidsonderzoek, zoals bijzonder hoogleraar Michael Braungart, een van de grondleggers van Cradle to Cradle -de theorie die aantoont dat ‘upcyclen’ goed kan zijn voor het milieu, de mens én de portemonnee. Bij de nieuwe campusplannen roep ik voortdurend ‘Cradle to Cradle’ maar het wordt niet opgepikt. ‘We maken eerst onze eigen plannen’, zeggen ze dan. ‘Daarna halen we die Braungart er wel bij.’ Maar dan is het eigenlijk te laat. Er is heus wel wat veranderd in die vijf jaar, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Hoe lang moet ik mijn studenten nog verkopen dat ze hun scriptie over duurzaamheid alleen kunnen inleveren in plastic ringbandjes? Want iets anders is hier niet te krijgen.” En dan is er nog die ergernis waarmee De Vries’ inzet voor een groenere campus begon: “Wanneer gaat de copyshop eindelijk eens dubbelzijdig printen?”

BOUWVAKKER VAN DE MAAND

‘We kunnen het meeste zand opnieuw gebruiken’ De campus is een bouwput, wie werken daar, wat doen ze en wat vinden ze van de universiteit? “Voor ons is dit een redelijke routineklus. We graven de bouwput uit binnen de damwanden, op de plek waar de parkeergarage aangelegd wordt, om te zorgen dat ze daar op 7 november kunnen beginnen met de heiwerkzaamheden. Dat moet met beleid gebeuren, zodat de damwand blijft staan, en dus de grond onder het L-gebouw niet gaat verzakken. Maar het ziet er naar uit dat het allemaal volgens plan verloopt. Het leuke is dat bijna al het zand kan worden hergebruikt. Dat kan lang niet altijd, in het geval van vervuiling bijvoorbeeld. Of als je ineens klei- of veenlagen aantreft. Maar dit zand is schoon, dus dat wordt verspreid over projecten waar we juist ophoging nodig hebben. Dat scheelt

Wie: Jurgen van der Hoeven (1974) woont met vrouw en drie kinderen in Gouda. Werkgever: BAM Milieu Functie: uitvoerder (coördinatie van kraanmachinisten, een shovelchauffeur en een trekkerbestuurder) Project: heiklaar maken van de bouwput (eind augustus tot begin november) Werkdag: 5.30 – 16.00 uur

de opdrachtgever - de universiteit - aanzienlijk in de afvoerkosten. We merken er weinig van dat we op een universiteit werken. Ik kan bijna alles binnen de hekken doen. Een groot verschil met andere locaties is dat we hier alle ruimte hebben. Als er tien vrachtwagens rondrijden is dat geen probleem. Nu hoef ik chauffeurs alleen te waarschuwen voor studenten die langs de poort van de bouwplaats lopen. GM (foto: RvdH)

Dag (én nacht) van de Duurzaamheid: 11-11-11 Op 11 november 2011 is het de Landelijke Dag van de Duurzaamheid, een initiatief van Stichting Urgenda, opgericht door EUR-professor Jan Rotmans. Samen met de gemeente en Hogeschool Rotterdam organiseert GreenEUR dan een fairtradedebat. En ook deze feestelijke 'dag' heeft een spectaculaire voorafgaande ‘nacht’. Op 10 november is er in de Heineken Music Hall een spetterend duurzaamheidsfeest met optredens van onder meer Bløf , DJ Isis én een afterparty. > www.dagvandeduurzaamheid.nl


ACHTERGROND

3 november 2011 | 19

Krasse Knarren Studenten die pas na hun vijftigste de collegebanken opzoeken: ze hoeven niet meer, maar ze doen het toch. Een portret van de echte langstudeerders op de Erasmus Universiteit. tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

Eef Sterk

(Rotterdam, 1950) Studie: master bedrijfsrecht (31 augustus 2011 afgestudeerd) Woonplaats: Zevenbergen

“In het begin studeerde ik helemaal verkeerd. Ik las te veel, vergaarde veel te veel stof en kocht bergen boeken. Ik ging door tot twee uur ’s nachts en stond dan weer om half zes op. Op verjaardagen zat ik, tot erger-

nis van mijn kinderen, met de artikelen op schoot. Het lukte me niet om me tot de kern te beperken. Een docent zei: jij bent het schoolvoorbeeld van iemand waar de praktische kennis in de weg zit. De grootste afgang was dat ik voor een vak waar ik zelf jarenlang in actief ben geweest een zes haalde. Ik ben op mijn zestiende gaan werken, bij scheepvaartbedrijf Van Ommeren. Daarna ben ik in de logistiek gebleven, vanaf 1988 met een eigen

bedrijf. Maar toen dat in 2005 definitief verkocht kon worden, hebben we dat gedaan. En dan kom je thuis te zitten. Nou, als ik je één ding mag meegeven: zorg dat je daar zo lang mogelijk mee wacht. De studie was een soort bezigheidstherapie. Vooral de master was geweldig, met al die gemotiveerde medestudenten. Maar het ging niet altijd over rozen. Studeren vereist ontzettend veel discipline en inzet; ik denk dat veel mensen niet weten

waar ze aan beginnen. En aan het einde van mijn derde deeltijdjaar, in mei 2008, heb ik een herseninfarct gekregen. Toen heb ik een paar maanden gedacht: het is afgelopen met mij. Maar ik had mazzel en in augustus kon ik al weer aan de tentamens meedoen – mondeling. De studie heeft me er in grote mate doorheen geholpen. Tot geluk van mijn vrouw, want die was het snel zat, zo’n dooie vogel op de bank.” >>


ACHTERGROND

Hans Wolf

ne tegenkwam, dacht ik: mooi, dat ga ik doen. (Amsterdam, 1951) In het begin vond ik het een ramp. Ik Studie: master wetenschapsmiste het om een verantwoordelijk filosofie, deeltijd baasje te zijn. Ik werkte al mijn hele leWoonplaats: Rijswijk ven in de chemie. Eerst als wetenschappelijk onderzoeker – toen ik in “Als je niet werkt, houd je tijd over. 1973 afstudeerde was er door de olieVeel tijd. En dat het moeilijk is om die crisis geen baan te vinden – en de laattijd te vullen, had ik bij andere mensen ste vijftien jaar als manager bij DSM. gezien. Toen mijn vader met pensioen Je ritme is werken, geen tentamens ging bijvoorbeeld. Dus toen ik in mei maken. En dan zit je als vijftigplusser 2005 – een paar jaar voor ik eruit kon ineens in de collegebanken. – een advertentie in Filosofie Magazi- Maar filosofie is iets waar ik altijd al

3 november 2011 | 20

affiniteit mee heb gehad. Vanaf die keer dat ik, op een blauwe maandag op de kunstacademie, ‘tijd’ moest verbeelden en mij wendde tot Heidegger en Russell – maar er niets van begreep – tot het moment dat ik als wetenschapper, en later manager, de randen van mijn vakgebied onderzocht. Je wendt je toch tot de filosofie omdat je ergens naar op zoek bent. Het is prettig dat in het proces van reflectie een aantal dingen op hun plaats vallen. Ik zou niets anders willen. Ik doe dit puur voor mezelf. Toen ik in

september na zes jaar mijn bachelor haalde heb ik dat aan niemand verteld, alleen mijn vrouw was mee naar de uitreiking. En als ik er over twee weken geen zin meer in heb, kan ik gewoon stoppen. Dat geeft een ontzettend vrij gevoel. Er is geen druk. Ik zal een keer afstuderen, maar het kan best dat ik mijn master over tweeënhalf jaar uitsmeer. En daarna kijken of ik ergens kan promoveren. Al doe ik er tot mijn vijfentachtigste over.”


ACHTERGROND

Jan Bouma

ze hem in handen gehad hebben. Dan denk ik: wat zit je nou te kletsen? (Holverd, 1923) Ik heb nooit een studie afgemaakt. Ik Studie: cursusonderwijs bij zat in de vijfde klas van de hbs in het Hovo Delft toen die door de Duitsers gesloWoonplaats: Mijnsheerenland ten werd. Na de oorlog ben ik vanuit mijn onderduikadres in Friesland te“Als ik iets tegenkom, wil ik er alles rechtgekomen bij Het Vrije Volk in van weten. Hoe zit het, hoe komt het, Leeuwarden, en later in Amsterdam, waar gaat het heen? Het naadje van de Arnhem en Rotterdam. Uiteindelijk kous. Als kind las ik de krant al, op de ben ik op mijn achtenveertigste direcgrond. Ik wil me ergens op kunnen ba- teur van een bejaardencentrum geworseren. Er zijn mensen die beweren dat den. Maar ik ben altijd blijven leren. de Koran een slecht boek is, zonder dat Ik volg al veertien jaar cursussen bij

3 november 2011 | 21

het Hovo. Dit semester vijf stuks: over Machiavelli, over de islam, over de ontwikkeling van het populisme; ik ben een druk klein baasje. Mijn vrouw heeft Alzheimer en woont in een verzorgingstehuis. Daar ga ik twee keer per dag heen, met de auto. Ik wil niet bekakt doen, maar als iemand mij opbelt om iets af te spreken, moet ik mijn agenda erbij pakken om te zien of ik wel tijd heb. Natuurlijk heb ik ook weleens geen zin. Van de week nog. Lag ik ’s ochtends om acht uur in bed te denken:

moet ik wel gaan; ik ben 88, sta ik straks weer in de file, misschien heb ik nog maar een dag te leven. Maar na een kwartiertje heb ik me snel aangekleed en ben ik toch gegaan. Zolang het gaat, moet je je geest actief houden. Ik wil op de hoogte blijven. En als ik dan tussen al die jonge mensen in de lift sta, ja, daar word ik zo blij van.”


WETENSCHAP

3 november 2011 | 22

INHOUD

Iedereen gezond Het Rotterdam Global Health Initiative moet een bijdrage leveren aan betere, wereldwijde gezondheidszorg. Drie betrokkenen leggen uit waar het over gaat. tekst Wieneke Gunneweg fotografie Michel de Groot

W

at is het RGHI? Het Rotter-

dam Global Health Initiative (RGHI) is een Rotterdams netwerk dat wil helpen de internationale samenwerking in de gezondheid te verbeteren en de wereldwijde ongelijkheid in gezondheid te bestrijden. Het initiatief komt vanuit de EUR. Betrokkenen hebben verstand van geneeskunde en gezondheidszorg, maar ook van ontwikkelingssamenwerking, stedelijke ontwikkeling en organisatiekunde.

Wat is global health eigenlijk? “Het gaat over het verbeteren van de gezondheid van eenieder op deze wereld”, vat Joris van de Klundert, hoogleraar Bedrijfsvoering van zorgorganisaties bij instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG), samen. Denk daarbij aan het bestrijden van kindersterfte, het tegengaan van epidemieën, van malaria en aids. Maar ook aan preventie, financiering, verzekeren en het organiseren van gezondheidszorg wereldwijd. “Vaak is er een samenhang tussen armoede en gebrekkige gezondheid. Als je die problemen op een collectief niveau aanpakt, kun je meer bereiken”, legt Tanja Houweling, onderzoeker bij de De drie initiatiefnemers van de EUR zijn: afdeling Maatschap> Institute of Social Studies (ISS, faculteit van pelijke Gezond de EUR in Den Haag) heidszorg van het > Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Erasmus MC, uit. Gezondheidszorg (MGZ) “Daarbij spelen bij> instituut Beleid en Management voorbeeld ook de in Gezondheidszorg (iBMG) richting van een stad, de bestrijding Verder werken mee: van fijnstof en het > GGD Rotterdam-Rijnmond stimuleren van spor> Institute of Housing and Urban Development ten en gezond eten Studies (IHS, EUR) een rol.”

Het Rotterdam Global Health Initiative

> > >

Gemeente Rotterdam (Dienst Stadsontwikkeling) het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (EUR) en Cordaid, HealthNet TPO, het KNCV Tuberculosefonds, Spread Academic Global Health Platform

Waarom groeit de aandacht voor global health? Ziektes

kennen geen grenzen, en met de toegenomen globalisering

verspreiden epidemieën zich steeds sneller over de hele wereld. Denk aan de Mexicaanse griep in 2009 en SARS. Bovendien: drie van de acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties gaan over gezondheidszorg (terugdringen van kindersterfte, sterfte tijdens en na de zwangerschap en sterfte aan ziektes als aids en malaria). Dat verklaart de toegenomen fondsen die beschikbaar zijn. Waarom Rotterdam? “Rotterdam kan met het

RGHI laten zien wat ze in huis heeft: een goed medisch centrum, een business-school, kennis van logistiek en serviceverlening. Daar mogen we best trots op zijn”, aldus kwartiermaker en coördinator Godelieve van Heteren.

Wat gaat het RGHI doen? Het RGHI moet een open netwerk zijn waar ‘over de grenzen heen op een slimme manier wordt samengewerkt aan de actuele uitdagingen in de gezondheidszorg’, zegt Van Heteren. De samenwerking kent drie poten: onderzoek, innovatief onderwijs en sociale valorisatie. Houwelink hoopt dat het RGHI ‘een buzzing centre van ideeën en debatten wordt, waar coalities worden gesmeed voor nieuw onderzoek’. Er komen nieuwe onderwijsprogramma’s: zo is er het voornemen om een master Global health bij iBMG op te zetten. En


WETENSCHAP

3 november 2011 | 23

Verdeling van medicijnen in Wat Phrabath Namphu, een Aids-hospice in Thailand

Lord Rodger of Earlsferry: geen grijze muis Alan Ferguson Rodger was ‘een absoluut markant persoon’, aldus EUR-hoogleraar Laurens Winkel. Rodger krijgt op 8 november postuum een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit. tekst Thessa Lageman fotografie Supreme Court

met de bestaande en opgedane kennis kunnen de deelnemers de boer op, door advies te geven aan de overheid en het trainen van mensen in het buitenland. Wie betaalt het? Verschillende partijen binnen de

universiteit dragen in totaal 1,5 miljoen euro bij als startkapitaal. “Verder is het de bedoeling dat we in dit grotere verband ook projectfinanciering kunnen binnenhalen, bijvoorbeeld bij de EU. Deze samenwerking moet juist zorgen voor een spin off”, aldus Van Heteren.

Gebeurt er al iets? Een recente reis met een RGHI-delegatie naar China leverde naast het verstevigen van de banden tussen de deelnemers, ook leads op voor onderwijs- en consultancyklussen. Van de Klundert: “In China is bijvoorbeeld de eerstelijnszorg van een huisarts of wijkgezondheidscentrum de laatste jaren verdwenen. Nu is er interesse van de Chinezen voor de manier waarop dat in Nederland is georganiseerd.” Houweling ziet hoe andere landen kunnen leren van de bestrijding van babysterfte in India en Nepal. Daar werden spectaculaire resultaten behaald. Het RGHI is op vrijdag 28 oktober gelanceerd met een internationaal symposium in Rotterdam. Meer info op: www.rotterdamglobalhealthinitiative.nl

Traditiegetrouw verleent de EUR tijdens de diesviering - de verjaardag van de universiteit – een eredoctoraat aan een bijzonder persoon. Dit jaar droegen de juristen de Schot Rodger voor. ‘Lord Rodger behoort zonder meer tot de meest vooraanstaande juristen van het Verenigd Koninkrijk. Zijn staat van dienst is onberispelijk’, staat te lezen in het voorstel. Met een mix van droefheid en blijdschap zal erepromotor Laurens Winkel het eredoctoraat uitreiken. Lord Rodger overleed op 26 juni dit jaar na een kort ziekbed. Baron Rodger of Earlsferry (1944-2011) was een Schotse advocaat en rechter van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk. Bovendien was hij specialist op het gebied van Romeins recht. Hij was zoon van een hoogleraar psychologische geneeskunde. Na zijn studie in Glasgow promoveerde hij in Oxford. In 1985 werd hij benoemd bij de Queen’s Council, in 1992 werd hij lid van de Privy Council en Baron van de stad Earlsferry. De drie belangrijkste Schotse juridische faculteiten verleenden hem al een eredoctoraat. Winkel ontmoette Rodger in 1989 in Edinburgh. De twee zaten samen in de internationale jury Giuria del Premio Boulvert. Hij was iemand, vertelt Winkel, waar altijd goed naar geluisterd werd. “En als er een patstelling was, zorgde hij er met zijn onderkoelde Engelse humor voor dat we daar weer uit kwamen.” Af en toe dronken ze samen een glaasje. Ondanks zijn glanzende carrière , bleef de Schot bescheiden, vertelt Winkel. “Hij was geen dikdoener, het tegendeel van wat je vaak op universiteiten ziet.” Ook anderen beschrijven hem als een bescheiden, hard werkende man met een sterk gevoel voor moraal. Zijn hobby was ‘schrijven’. Hij trouwde nooit. Rodger werd gezien als een internationale jurist die over de grenzen keek om zo nodig het Schots recht aan te passen. In 1995 ontstond er

enige controverse nadat hij benoemd was als senator van het College of Justice, toen bleek dat hij zichzelf genomineerd had, zo schreef de Engelse krant The Telegraph in een necrologie. Nog geen jaar later werd hij echter gepromoveerd. Vorig jaar kwam Rodger in het nieuws toen hij uitspraak deed in een zaak van twee homoseksuele mannen uit Kameroen en Iran. Zij kregen in eerste instantie geen verblijfsvergunning omdat ze als ze zich in eigen land discreet zouden gedragen, niet vervolgd zouden worden. Rodger vond dat homoseksuele asielzoekers net zoveel recht hebben hun seksualiteit tentoon te spreiden als heteromannen, die ‘rugby spelen, bier drinken en over meisjes praten met hun maten’. De twee mochten blijven. Vlak voor Rodgers dood kreeg Laurens Winkel nog een mail van hem, waarin hij liet weten verheugd te zijn dat hij het eredoctoraat zou krijgen. Hij had kort daarvoor een herseninfarct gehad. Zijn neef komt nu de erebul in ontvangst nemen. Een collega van de Supreme Court had naar de uitreiking willen komen, maar toevallig wordt op deze dag een opvolger voor Rodger gekozen. 98e Dies Natalis - 8 november 2011. Meer info: www.eur.nl/dies


WETENSCHAP

3 november 2011 | 24

INHOUD

WETENSCHAP KORT

DE BEWERING

‘Laat NWO zijn reviewers betalen’ Een groep van 71 Nederlandse wetenschappers vraagt betaling voor hun reviews en commissiewerk voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De onderzoeksfinancier ziet er niets in.

De NWO vroeg hoogleraar Hans Radder van de Vrije Universiteit in 2010 om reviewwerk te doen. Waarom zou hij daar geen honorarium voor vragen, bedacht hij zich. Hij schreef de verklaring Voor een zelfstandiger universiteit! samen met twee collega's. Hierin stellen ze een uurloon voor van 225 euro. Dat zou ten goede moeten komen aan het onderzoeksbudget van afdelingen of faculteiten, zodat de universiteiten weer een beetje zelfstandiger hun onderzoeksbeleid kunnen bepalen. 71 wetenschappers van verschillende universiteiten ondertekenden de verklaring, onder hen bekende namen als Paul Cliteur. Van de EUR onderschreven alleen hoogleraar Rechtsfilosofie en -theorie Wibren van der Burg en universitair hoofddocent rechstsociologie Roel Pieterman de verklaring. Begin dit jaar boden ze de brief aan aan de NWO en de universiteitskoepel VSNU. De VSNU heeft niet gereageerd, vertelt Radder. De NWO liet weten niets in het idee te zien. Radder heeft sindsdien geen reviews meer hoeven doen voor de onderzoeksorganisatie. Wibren van der Burg vindt het onrechtvaardig dat de miljoenen aan onderzoeksgeld die hij zelf van de NWO ontving, ten koste gingen van de onderzoekstijd van collega’s: zij moesten zijn onderzoeksvoorstellen kosteloos in hun eigen tijd beoordelen. Hij doet zelf ook regelmatig werk voor de NWO en merkt hierbij altijd op dat hij vindt dat er eigenlijk geld tegenover zou moeten staan. De reviewtijd gaat af van zijn onderzoekstijd, want, zegt hij, op bestuurstijd, onderwijs en promotiebegeleiding is niet te besparen. Roel Pieterman ondertekende de verklaring omdat hij het ‘een sympathieke actie’ vond. Hij vindt het ‘alleszins redelijk’ om betaald te worden voor het werk. Meer onderzoek kan er niet gedaan worden, merkt hij op, daarvoor gaat het om te weinig geld: “Je kunt er een keer van naar een congres of er een leuk stel boeken voor kopen.” TL

Wetenschappers beweren nog al eens wat. Niet alleen zij: volkswijsheden doen de ronde, bijvoorbeeld over verkoudheid en griep.

De bewering: Kouvatten is onmogelijk Een reactie van: Viroloog Ab Osterhaus Doe je das om, anders word je nog verkouden! Niet op de tocht gaan staan, anders word je ziek! Maar verkoudheid en griep komen toch door virussen? Zonder een virus word je in ieder geval niet verkouden en krijg je geen griep, legt Ab Osterhaus, viroloog en influenza-deskundige van het Erasmus MC, uit. “Maar deze virussen blijven bij lage temperaturen wel langer

“Niet gezond eten is, net als te weinig slaap, slecht voor je weerstand en kan ertoe leiden dat je eerder of ernstiger verkoudheid of griep krijgt. Maar als je gezond eet, heb je geen gebrek aan vitamines.” Ben je eenmaal verkouden, dan heeft het volgens hem geen zin om extra vitamines of fruit te nemen. Medicijnen tegen verkoudheid zijn er niet, slechts ‘lapmiddelen die hooguit de koorts

‘Niet gezond eten is slecht voor je weerstand waardoor je eerder griep kunt krijgen’ actief.” En wellicht kunnen slijmvliezen zich minder goed tegen virussen verdedigen als het koud is, zegt de viroloog. Maar eigenlijk is er nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. In ieder geval besmetten we elkaar eerder als het koud is, omdat we dan vaker dichter bij elkaar zitten. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is griep besmettelijk een dag voordat de ziekteverschijnselen beginnen tot en met vijf dagen daarna; voor verkoudheid is dat vanaf het moment dat de klachten ontstaan tot een paar dagen erna. Dan de oplossing. Voorkom je of genees je de griep of verkoudheid met vitaminepillen, medicijnen, kiwi’s en rauwe uien? Osterhaus:

bestrijden’, aldus Osterhaus. “Tegen griep bestaan wel virusremmers op doktersvoorschrift.” Ondanks andere geluiden: volgens Osterhaus is het beste middel om griep te voorkomen een griepprik. Bij jongeren werkt die beter dan bij ouderen. Zelf heeft hij na de prik al meer dan vijftien jaar geen griep gehad. Osterhaus heeft wel eens last van verkoudheid. Die is nooit helemaal te voorkomen. Er zijn wel anti-verkoudheidtips: geef mensen geen hand, verblijf in goed geventileerde ruimten en hoest nooit in iemands gezicht. En, inderdaad, doe voor de zekerheid toch maar een das om. TL


LIFESTYLE

3 november 2011 | 25

DE AANRADER

EM vraagt een EUR-medewerker of -student om een uitgaanstip. Masterstudent Straf- en Bedrijfsrecht Ugur Guler tipt het optreden van George Duke, op 23 november in LantarenVenster.

zwaargewicht in de jazz- en soulwereld

Leiden

Wie is George Duke? “Duke is een zwaargewicht in de jazzen soulwereld. Hij is sinds de jaren ’70 actief als toetsenist, zanger en producer en heeft inmiddels meer dan 25 albums op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan muzikale producties van vele artiesten, waaronder het album Off the wall van Michael Jackson; ook werkte hij samen met grootheden als Frank Zappa, Al Jarreau en Quincy Jones. Zijn werk vormt ook een inspiratiebron voor hedendaagse artiesten als Kanye West en Daft Punk. Op zijn oude dag is hij nog steeds actief en toert hij rond met zijn George Duke Quartet.”

MIJN STIJL

Een mix van Russisch en Europees Wat draag je, waar komt het vandaan en wat heeft het gekost? “De laarzen zijn van Invito (€ 120,-). Het vestje heb ik bij de Bijenkorf gekocht (€ 100,-) en het shirtje bij WE (€ 15,-). De jas is van Benetton (€ 120,-). De broek heb ik in Duitsland bij Zara gekocht (€ 50,-) en het horloge is van Obaku en komt uit Rusland (€ 150,-).” Hoeveel geld geef je gemiddeld per maand uit aan kleding? “Ik ga niet iedere maand shoppen, maar als ik winkel – meestal eens in de twee á drie maanden – dan geef ik vaak meteen zo’n vijfhonderd euro uit.” Zou je jouw stijl als typisch Russisch omschrijven? “Nee, meer als casual. In Rus-

In elk nummer nemen we de outfit van een EUR-student onder de loep. Dit keer de stijl van de Russische Daria Korochina (20), derdejaars studente IBA.

land houdt men van korte, strakke jurkjes en hele hoge hakken. Hoe minder kleding, hoe beter eigenlijk. Mijn stijl is meer een mix van Russisch en Europees. Ik draag wel eens jurkjes, maar toch meestal een broek.” En zijn die jurkjes dan ook heel kort en strak? “Als ik uitga, ga ik inderdaad wel eens helemaal voor de Russische look.” Vind je het belangrijk wat anderen daarvan vinden? “Nee, niet het allerbelangrijkste. Je moet je in de eerste plaats comfortabel voelen in de kleding die je draagt, vind ik. Maar natuurlijk is het leuk dat het mensen opvalt als je iets leuks aan hebt.” IW (foto: RvdH)

Wat maakt dit optreden uniek? “De intieme sfeer. Met alleen de meest essentiële instrumenten wordt pure jazz gespeeld. Daarnaast is er ook veel conversatie, waarin Duke de muziek afwisselt met anekdotes en hij veel interactie heeft met het publiek. Dit leidt tot een sterk staaltje jazzimprovisatie.” Wat voor publiek kunnen we daar verwachten? “De echte jazzliefhebber. Dit zal voornamelijk de wat rijpere doelgroep zijn, maar de muziek van George Duke zal ook de jonge jazzliefhebber bekoren. IW www.lantarenvenster.nl


LIFESTYLE

3 november 2011 | 26

vrije tijd

Spelletjes spelen Buiten is het koud en guur, maar binnen is het aangenaam warm. Ideaal dus om eens gezellig een avondje samen thuis te blijven en een bordspelletje te spelen. Of weten we in het huidige digitale tijdperk niet meer hoe dat moet? tekst Iris Withuis fotografie Ronald van den Heerik

tussendoor. Die digitale spelletjes zijn veel te individueel.” De keuze tussen wordfeud en het klassieke scrabble is dan ook snel gemaakt voor Strating. “Ik kies voor Scrabble, het is toch het leukst om echt tegenover iemand te zitten en om in één keer je spel af te kunnen maken.” Wel denkt hij dat alle nieuwe bordspellen die op de markt verschijnen een serieuze concurrent vormen voor de traditionele spellen. “Zelf hebben wij onlangs het spel cuba gekocht, een tactisch spel, waarbij strategische intelligentie vereist is. Ik vind het belangrijk dat je bij een spel wordt uitgedaagd om slim na te denken. Op dat gebied winnen de nieuwe spellen het toch vaak van de klassieke.” IW EM mag drie Goliath-spelpakketten weggeven met de klassiekers rolit, rummikub, triominos en woordzoeker! Hebben? Mail dan je naam, adres en wat je studeert naar redactie@em.eur.nl. De eerste drie reacties ontvangen z.s.m. bericht.

Wordfeud, oftewel scrabbelen op je smartphone, is dé rage van 2011. Wereldwijd bekennen miljoenen mensen zelfs verslaafd te zijn aan het spelletje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want ook de mobiele games angry birds en cut the rope zijn enorm geliefd, vooral bij de jongere generatie. Je zou denken dat de tijd waarin we ’s avonds met elkaar aan tafel zaten voor een potje mens-erger-je-niet voorgoed is verdwenen. Maar volgens Natasja Wielandt van spellenfabrikant Goliath valt het allemaal reuze mee. “De klassieke spellen als rummikub, triominos, rolit en woordzoeker scoren nog steeds heel goed. Uit cijfers blijkt zelfs dat jongeren vanaf achttien jaar weer meer gezamenlijk spelletjes zijn gaan spelen.” Zowel klassieke als moderne bordspelletjes worden ook nog regelmatig gespeeld door de bewoners van Kaap de Hoorn, één van de studentenhuizen van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap (RSG). “Als er een avond niets op tv is, komt het nog wel eens voor dat iemand spontaan een spelletje uit de kast trekt”, aldus Erwin Strating. Het huis beschikt namelijk over een heuse spelletjeskast, centraal geplaatst in de keuken. Voornamelijk risk en monopoly zijn populair bij de heren, maar ook triviant wordt vaak gespeeld. De ingrediënten voor een knus spelavondje zijn volgens Stra-

ting simpel. “Het enige dat je nodig hebt, zijn een bordspel, een paar leuke mensen en een kratje pils. Dan komt het vanzelf goed.” Iedereen is in Kaap de Hoorn welkom om een potje mee te spelen, maar meestal gaat het tussen de huisgenoten onderling. “We wonen hier met veertien gasten en er zijn er altijd wel vier of vijf thuis die in zijn voor een spelletje”, vertelt Strating. Verliezen is voor de jongens overigens geen optie. “We zijn allemaal zeer fanatiek en willen altijd winnen. Hier kunnen we soms erg ver in gaan. Zo sluiten we bijvoorbeeld weddenschappen waar vooral de jongerejaars nog wel eens de dupe van worden. Hen proberen we er op slinkse wijze altijd als eerste uit te spelen.” Dat de studenten creatief zijn, bewijst ook het feit dat triviant er in het huis nog een andere, nuttige, functie bij heeft gekregen. “Na het eten trekken we allemaal een kaart, en wie zijn vraag fout beantwoordt, moet vervolgens de afwas doen.” Volgens Strating zullen de klassieke spellen hun populariteit niet verliezen als gevolg van het huidige digitale tijdperk. “Ik heb zelf ook zat spelletjes op mijn telefoon staan, maar die speel ik als ik in de trein zit, of als ik alleen ben. Met bordspelletjes gaat het juist om de sfeer en het sociale aspect. Gezellig met elkaar aan tafel zitten, drankje erbij en een beetje praten

Sjansen In de kroeg, in de bieb of in de collegebanken, sjansen doen we allemaal. Maar het moet gezegd worden: de één is er beter in dan de ander. Voor alle onervaren (en ervaren) flirters onder ons is er nu sjansen. Een stel Groningse oud-studenten heeft hun favoriete bezigheid vertaald naar een uitdagend bordspel, waarmee je de kneepjes van het sjansen gemakkelijk onder de knie krijgt. Een ideaal tussendoortje tijdens het studeren en erg leuk voor de feestdagen. Voor meer info ga naar www.studiohaas.nl


LIFESTYLE

3 november 2011 | 27

STUDIUM GENERALE & ERASMUS CULTUUR AGENDA Erasmus Filmclub: Ides of March De nieuwe film van George Clooney gaat over een ambitieuze persvoorlichter die ten prooi valt aan achterkamertjespolitiek en manipulatie, en ook nog eens wordt verleid door een jonge stagiaire. Donderdag 3 november, aanvang ca. 21.00 uur (check de website) LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996, Rotterdam Toegang: 2 voor de prijs van 1 op vertoon van je studentenkaart

Students On Stage: Three/Third

UIT/GAAN

Latte leuten en leren Het is weer eens iets anders dan een studentenkroeg of discotheek. Caffé Belmondo is vooral een goede plek om een dagje te blokken. Ideaal voor als je even bent uitgekeken op de UB of je eigen studentenkamer. Caffè Belmondo Nooit eerder ben ik een café met zoveel eenlingen binnengestapt. En in een Goudsesingel 52 havenstad als Rotterdam zegt dat heel wat. Caffè Belmondo zit vrijwel heleRotterdam maal vol deze maandagochtend. Maar wat opvalt: aan elk tafeltje zit maar één persoon. Dat zijn vooral studenten en jonge zelfstandigen - al zit er aan de Koffie vanaf € 2,10 leestafel een verdwaalde bejaarde. Op mijn vraag om ‘even iets anders dan norLatte macchiato met male koffie’, raadt de flirterige barista me een latte macchiato aan met een karamel € 3,70 vleugje karamelsiroop. Prima. Ik nestel me in een hoekje aan de enige vrije tafel met een stroomaansluiting voor een laptop. Die aansluiting komt uit een verSfeer: 7 lengsnoer op haspel die op de vloer staat. Dat maakt een wat rommelige inStudentikoosheid: 9 druk in de overigens verder keurige zaak. Sjanskansen: 8 Caffè Belmondo is strak ingericht, met egaal rood- en zwartgekleurde muren, veel houten meubels, een kringetje met fauteuils en langwerpige witte lampenkappen. De ambiance heeft iets rustgevends. En dat is maar goed ook, want hier kom je nauwelijks voor de gezelligheid, maar vooral om te werken of te studeren. En koffie te drinken. Aan het tafeltje naast me zit een dame die zowaar een eigen printer heeft meegenomen. Zij lijkt het begrip flexwerken pas echt begrepen te hebben. Maar Caffè Belmondo heeft meer te bieden dan koffie. Aan de buitenzijde van de ramen staat niet voor niets heel groot de opdruk: ‘Kennis en Koffie!’ Mede op initiatief van de naastgelegen studentenhuisvester Stadswonen worden onder die noemer enkele stilteruimtes aangeboden. Bovendien kun je een verdieping hoger vergaderzaaltjes reserveren. Dat maakt Caffè Belmondo ideaal als je even niet op je eigen vertrouwde plek aan studeren toekomt. TdL (foto: MdG)

GESPOT OP DE CAMPUS

Hot: Grolsch bierkit De tentamenweken zijn achter de rug en het is tijd voor een feestje. Met de Grolsch Bierkit, de nieuwste gadget voor bierliefhebbers, maak je helemaal de blits. De luxe koffer bevat glazen, onderzetters en een chique bieropener. De pilsjes die je hiermee serveert smaken niet alleen lekker, maar zien er ook stijlvol uit. Bovendien stimuleert de kit het ‘goed gastheerschap’ en ‘het serveren van het perfecte bier’, aldus het biermerk. Nu nog een paar volle kratten in huis halen, en je hebt alle juiste ‘biertools’ binnen handbereik. IW

In 2009 won Arianna Dekker het Erasmus Cultuur Coversongfestival met het liedje ‘Miss Invisible’. Al enige tijd speelt ze samen met haar twee zussen in Three/Third. Maandag 14 november van 12.30 tot 13.30 uur Maria’s Cantina, J-gebouw, Woudestein

Met een korreltje zout: smaak bij wormen Tweede lunchlezing in de Studium Generale-serie over de menselijke zintuigen: ‘Come to your senses... en verzet je zinnen’. Dinsdag 15 november van 12.30 tot 13.30 uur Collegezaal 3, Erasmus MC

Hersenschade door internet? Denkcafé: Over de invloed van het gebruik van internet op onze hersenfuncties. Met Sander Duivestein, Jaap Bloemen Ward Wijndelts. Woensdag 16 november van 20.00 tot 21.30 uur. Arminius, Museumpark 3, Rotterdam Studenten, R’damPas en 65+ pas gratis, overigen € 5,-

Herfstgast: Inez Weski Aan de hand van haar favoriete film-, tv- en muziekfragmenten, gaat Inez Weski in gesprek met Geert Maarse over haar relatie met het OM, de veranderingen in het Nederlandse rechtssysteem en de toekomst van de advocatuur. Donderdag 17 november van 19.30 tot 22.00 uur. De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam Studenten, R’damPas en 65+ pas gratis, overigen € 5,-

Meer informatie? www.eur.nl/sgec

www.eur.nl/sgec of www.facebook.com/studiumgeneralerotterdam Alle programma’s zijn gratis toegankelijk tenzij anders vermeld. Kaarten zijn te koop in onze webshop.


SERVICE

3 november 2011 | 28

EM SERVICE

VAN DE REDACTIE

Berichten voor deze rubriek

In EM #20 (30 juni 2011) stond de

kunt u sturen naar:

rubriek ‘Modejury’. Daarin be-

service@em.eur.nl Nadere in-

spraken drie medewerkers van

formatie? Bel 010-4081115.

EM de kledingkeuze van verschillende studenten die het af-

PERSONALIA

scheidsfeest in de oude C-hal beDr. E. (Ellen) van de Poel (1980),

Dr. M.K. (Kamran) Ikram (1976),

universitair docent bij de sectie

van Epidemiologie & Oogheel-

Gezondheidseconomie-iMTA van

kunde.

het instituut Beleid & Manage-

Titel onderzoek: Kleine bloed-

ment Gezondheidszorg.

vaatjes, grote gevolgen.

beurt. De studenten is vooraf dergelijke rubriek gebruikt zou worden. De commentaren had-

gang tot gezondheidszorg in

Benoemingen Erasmus MC

ontwikkelingslanden.

In het Erasmus MC zijn per 1 oktober 2011 twee nieuwe hoogleraren benoemd:

dent at Rotterdam School of Ma-

views’ in tijdschriften vaker geuitgelegd dat de foto voor een

Titel onderzoek: Ongelijke toe-

Alex Dalley, full-time MBA stu-

zochten, zoals in ‘fashion re-

den op geen enkele manier de bedoeling om de geportretteerde studenten te beledigen of in diskrediet te brengen. De redactie vindt het buitengewoon ver-

nagement, Erasmus University

velend als dit bij studenten wel

(RSM) received the prestigious

zo is overgekomen.

Independent/AMBA Student of

De redactie

the Year last October. The highly sought-after annual accolade recognises MBA candidates with exceptional achievement, inspirational leadership and ambassadorial power. Students are nominated by business schools worldwide.

Veni Laureaten Eur-woudestein Dr. S. (Sjoerd) van Tuinen (1978),

Dr. P. (Pilar) García-Gómez (1980), universitair docent App-

Prof.dr.ir. N. (Nico) de Jong (1954)

lied economics aan de Erasmus

is benoemd tot bijzonder hoog-

School of Economics.

leraar Molecular ultrasonic ima-

Titel onderzoek: Health and

ging and therapy vanwege het

work, which policies work?

Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) in het Erasmus MC.

Veni Laureaten Erasmus MC

universitair docent Wijsgerige antropologie aan de Faculteit der Wijsbegeerte. Titel onderzoek: Ressentiment en democra-

COLOFON Uitgave EM 6 – 3 november 2011 jaargang 15, 2011-2012 Erasmus Universiteit Rotterdam ISSN: 0922 – 713x Adres EM Erasmus Magazine Gebouw E, kamers ET 41-48 Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam Postadres Erasmus Magazine Postbus 1738 3000 DR Rotterdam Telefoon/e-mail 010-4081115 erasmusmagazine@em.eur.nl Em.Online Erasmus Magazine verschijnt in zijn geheel ook op www.erasmusmagazine.nl Redactie Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur Gert van der Ende, Mieke Fiers, eindredactie Lindemarie Jongste, webredacteur Thessa Lageman, wetenschapsredacteur Geert Maarse, redacteur Medewerkers Fotografie: Ronald van den Heerik, Levien Willemse, Michel de Groot Cartoons: Bas van der Schot Columns: Peter Achterberg, Elfahmi el Bouazati, Tim de Mey, Teksten: Tim Gouw, Thomas de Leeuw, Sanne van der Most, Daan Rutten, Caroline van der Schaaf, Iris Withuis, Jennifer van de Velde, Martine Zeijlstra. International Pages: Martina Danelaite, Christian Mathis, Hannes Peters, Iris Segers Redactieassistent José Luijpen: 010-4081115 erasmusmagazine@em.eur.nl

tie; Een kritische herinterpretatie en herevaluatie.

Prof.dr. S. (Stefan) Sleijfer (1970) Dr. I. (Ihor) Smal, van Medical In-

is benoemd tot bijzonder hoogle-

formatics and Radiology.

raar Translationele medische on-

Titel onderzoek: Tracking of ma-

cologie vanwege Vereniging

ny similar objects in time.

Trustfonds EUR in het Erasmus MC.

De anatomie van het bewustzijn zat 12 november 12:00 - 16:30

Is bewustzijn een nevenproduct van materie? Zijn onze hersenen het instrumentarium waardoor bewustzijn zich kan manifesteren? Of kan bewustzijn zich ook los van de materie manifesteren?

Materie en bewustzijn Drs. H.C. Croon, wiskundige

De gevangenschap van de zintuigen Drs. L.T.C. Duivenvoorden, arts

De rol van de hersenen in het proces van bewustzijnsvernieuwing Drs. R.G.M. Stevelink, arts

Erasmus Universiteit Expo en Congrescentrum

anatomievanhetbewustzijn.nl

Vormgeving Unit20, Yoe San Liem, Maud van Velthoven Druk De Bondt, Barendrecht

Advertenties

s ym p osium

Advertenties E advertenties@em.eur.nl www.erasmusmagazine.nl/advertenties 010-4081115

Verkeersschool

AVAnti

Hoog slagingspercentage bij het eerste examen (55 - 60%). Diverse rijopleidingen. Examendatum direct bekend. Stadhoudersweg 6e. Telefoon (010) 4673820 / 4679448 e-mail: info@avantirijschool.nl www.avantirijschool.nl

HOP Erasmus Magazine is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau Redactieraad Henk Volberda (voorzitter), Wajid Hassan, Wim de Jong, Martijn Kleppe, Sophie Konings, Pieter Kuijt, Robert van Putten, Marcella Spoor. Cover Unit20. Volgende editie EM EM 7 verschijnt op donderdag 17 november 2011. Advertentieoverzicht Lectorium Rosicrucianum © Erasmus Magazine Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur overgenomen worden.


EM INTERNATIONAL

3 september 3 November2009 2011 | 03 29

INTERNATIONAL

NO.06//NOV//2011

Students know little about Erasmus

Rotterdam commemorated last week its most famous citizen ever – Desiderius Erasmus. EM was interested to know how much students actually know about Erasmus, because last week his birthday, his lasting legacy, as well as 500 year anniversary of his book Praise of Folly, were all being celebrated. The poll of 100 Dutch and international students reveals quite surprising results. Out of all international students surveyed, 1 percent think that he was the designer of the Erasmus Bridge, and 15 percent states that his name was Darius, instead of Desiderius. However, 69 percent was right in noting that Desiderius Erasmus was a great philosopher. In fact, he was one of the greatest humanists back in the day. A Catholic priest, a theologian, and a writer, he was quite a busy man. Furthermore, three quarters of students sense that it’s his birthday this week and 18 percent guess that it’s his books anniversary. Indeed, the old man’s 545th assumed birthday falls on the 28th of October as well as the Praise of Folly was first printed 500 years ago. While 23 percent were lead to believe that it was a book about ‘madness’ and 20 percent thinks it is a religious book, nearly half guessed right that it is a piece of satire. There was no difference in the results of the Dutch and the international respondents. MD

Jonah Kotzer playing drums in the studio of ESN

Finally a place to jam

ESN is organizing a number of jam sessions for students the coming six weeks. The first has already been held on Monday, the 24th of October.

ESN has reserved two studios – and band coaches – to give the musicians a chance to play their instruments together. Jonah Kotzer, an exchange student from Canada, explains it’s quite difficult for him to find a place to play: ‘I play drums, and couldn’t take my own set with me to Rotterdam. I’ve tried playing in music stores, but they sent me away. So this is a great opportunity for me to get a chance to get my hands on a drum set again.’ So what is behind this new ESN initiative? Jasper Westerveld of ESN says he knows some internationals who really enjoy playing music, but didn’t have an instrument to actually do it. By coopera-

ting with Erasmus Cultuur and SKVR (an arts and culture organization for citizens of Rotterdam), Jasper and two other international students organized these jam sessions together. ‘The overall goal is to create a band, or several bands, and to let them perform somewhere in Rotterdam.’ After the session was over, the reactions were very positive. Jonah: ‘I didn’t expect a lot except from a drum set to play on, but I found some likeminded people and really enjoyed myself here.’ IS (photo: RvdH) For more information go to the ESN Rotterdam Music Facebook page

Excuse my English In a critacal report, the Dutch Onderwijsraad (Education Council) made a pledge for higher standards for teachers’ and students’ English, as well as opportunities for foreign teachers and students to learn some of the Dutch language and culture.

How do students and teachers at the EUR evaluate the use of English in their classes? According to Ayla Alders, a 3rd-year IBCoM student from the Netherlands Antilles, teachers who speak insufficient English can be very frustrating: ‘If teachers are not able to communicate properly with the stu-

dents, classes can be hard to follow and teachers are not taken seriously. Additionally, student assignments are graded on English grammar. But how can I be graded by a teacher if his or her own English skills are poor?’ Gijsbert Oonk, a history teacher at ESHCC, thinks the use of English can be seen as a necessary trade-off: ‘Giving and receiving education in English is more difficult for non-native speakers. However, it is necessary in order to further internationalize education and to remain in contact with the rest of the world.’ He also emphasizes that teachers at ESHCC have to have a certificate

in order to teach English courses. The Education Council acknowledges it is necessary to provide foreign students with English programmes, but it wants to make sure the academic level does not suffer. In order to safeguard the quality of education in the Netherlands, teachers have to prove their English skills. They also have to be prepared to teach a group of many different nationalities and cultures. The Education Council furthermore emphasizes the importance to introduce language tests for both Dutch and international students. IS


EM INTERNATIONAL

3 september 2009 | 02

Greek students in conversation: ’Greek people are talkative’

Greek students worried about crisis Four Greeks talk about the financial crisis: an interesting conversation. EM spoke with John Sachanidis (25), Christina Kostaki (24), Valia Velli (23), and Katerina Skripotsenko (24), all master students at the EUR. text and photography Iris Segers

In a lively group conversation, we asked four Greek students about their views and opinions on the crisis. Even though it is quite a serious subject, they were very open and even joked about the situation every now and then. Valia smiles: ‘Greek people are talkative. And we don’t feel like we interrupt each other.’ Christina: ‘The view people have of Greeks – not working – is so stereotypical. It’s not in our mentality to work like a robot, hours at a time. But we do work 8 hours a day, just like other Europeans.’ Valia: ‘We might work even harder. When I visited Sweden I wanted to enter a store 5 minutes before

New computers in the G-Building The outdated computers in the large workrooms in the G-building are being replaced with brand new ones. In addition, some of the smaller computer rooms will be transformed into laptop rooms. This modernization is part of the ICT-project ‘Any Time, Any Place, Any Device’, which will be finalized in 2013. It includes renovating the ICT facilities and setting up the ‘cloud’ concept, which will allow students to access their virtual workplace at any time and from any part of the world. In total, 70 new PCs are installed. Finally, students can rejoice; there will be a modern place to study and work in the G-building. MD

closing time, and they just sent me away. No way that this would happen in Greece. A Greek will stay half an hour after closing time if he can sell something.’ Neither of the four have faith in the political system of their country. The public sector is malfunctioning and there is a lot of corruption going on, which is still not being punished. Christina: ‘We’re supposed to be the founders of democracy, but at the moment there is no democracy in Greece at all.’ John says that just like the rest of the Greek population, he has no faith in politics anymore. The other three agree with him, as they too do not trust any politician in their country. As we move on to the subject of the riots, there seem to be some conflicting views between them. Valia: ‘The rioting people are the ones who still believe something can change.’ Katerina disagrees: ‘No, the people who protest are the ones who are losing the big salaries they don’t

deserve. They don’t care about their country.’ Christina: ‘That’s not true. I was at some of the protests, and it really wasn’t like that. There were many younger people who were there to protest because they couldn’t find a job.’ EM: ‘How do you and your relatives cope with the financial crisis?’ Valia, John, and Christina answer that they all have parents who work in the public sector, and the salaries there have been cut in half. All agree there is great potential among the Greek youth, but the problem remains that highly qualified people leave the country because they have a very small chance of getting a job in Greece. Valia, John, Christina, and Katerina use their personal savings to study in the Netherlands, and all of them are searching for a job here. Valia: ‘It’s going to be hard to combine a master and a job, but we just have to.’ Christina: ‘See? That actually shows that we are willing to work!’

‘Country of origin should cover study costs’ If it were up to Austria, the country of origin would soon be in charge of covering their students’ study costs. According to European legislation, at this point the host country is responsible for the education of a foreign student.

Just as in the Netherlands, the amount of German students enrolled in Austrian universities has been the subject of discussion. There are study programmes where fifty to eighty percent of students are German. EU law stipulates that all students from member states of the European Union may study with equal opportunities and at the same expense in any other EU country. The governess of Salzburg, Gabi Burgstaller, recently submitted a motion to European

Commissioner Vassiliou. She proposes to make a student’s country of origin responsible for study expenses. The student would still pay the standard tuition fee charged by the foreign university. European Commissioner Vassiliou advised Burgstaller to find supporters for her motion. In case it succeeds, inevitably it would follow that the new regulations concerning study delay also hold for Dutch students who are abroad. After all, the Dutch government has agreed to finance one bachelor and one master per student. State Secretary Zijlstra has assembled a task force, which will research the costs and benefits of foreign students in the Netherlands. The results of this study are expected by the end of the year. HOP


EM INTERNATIONAL

3 september 3 November 2009 2011| |03 31

THINGS TO DO IN ROTTERDAM

Niemand Minder – No less a person A very touching exhibition is currently hosted in the Kunsthal as part of the Niemand Minder festival by the Pameijer Foundation. The focus lies on people with disabilities and their social relationships with and within society. On the one hand there are artistic photographs of the five participating Pameijer clients, while on the other there is an interactive installation. In this installation visitors are confronted with their own prejudices and their perceived images of disabled people. The origin of the problem lies in a lack of information. The scarce information provided is – for better or for worse communicated mainly through the media. To tackle this problem the artists created an exhibition inviting the viewer to learn and reevaluate their opinions and ideas. Come by the Kunsthal and dare to experience a mind-changing and inspiring visit. www.kunsthal.nl

Image Festival A very artistic festival is taking place in Rotterdam on the 4th and 5th of November called the Image Festival. The purpose is the presentation of famous and upcoming artists working in the field of image creation and manipulation. The overall theme is ‘Made by Hand and Head’, referring to image creativity and craftsmanship. Not only will creative minds share their ideas and newest productions, but a special focus will also be put on image creation by hand. Check out some of the finest animators, illustrators, graphic designers, and typographists showing their best work. www.image-festival.com

www.musicmatters.nu

Free Guided Tours Some of the many museums in Rotterdam offer free tours through their most recent exhibitions. Every Sunday at 11:30 am at the front desk of the Kunsthal, a free tour invites everyone to learn more about the current exhibitions. They include a stunning collection of Surrealist paintings and artists’ impressions of scenes between Heaven and Earth. Like the Kunsthal, the Worldmuseum (Wereldmuseum) offers free guided tours every Sunday. Starting at 13:00 o’clock, the tour takes you through their main collection while at 15:00 o’clock there is a second tour scheduled for the various exhibitions. As the name suggests, the museum presents ‘125 Masterpieces’ which are unique cultural artifacts from ancient tribes from all continents. For the future,

whenever you hear about an upcoming exhibition, schedule your visit for a Sunday and enjoy a free guided tour. www.kunsthal.nl, www.wereldmuseum.nl

GOING OUT Theatre café, fading glamour Theatre café Plan-C Slepersvest 1 3011 MK Rotterdam

Music Matters On Friday the 11th of November, Music Matters is presented at De Unie, one of the most famous alternative clubs in Rotterdam. The festival presents young upcoming musicians from all over the Netherlands, giving them a chance to perform on stage and win up to 15.000 euros. Every month a selection of bands and solo artists, including surprise guests, give their best to entertain the crowd and to be judged by a jury. The same jury will select a final winner from all the performances. So if you are a fan of high quality live music and want to see upcoming stars, plan a visit to Music Matters for your next Friday night out.

text Christian Mathis

Vibe: 7 Student style: 9 Place to flirt: 8 Beer: 2.25 euros Damage: 6 euros (free until 23:00)

The wall of fame at Plan-C features artists who were once guests at the café. Among them are Dutch stars like Paul de Leeuw – whose career was practically launched here –, Herman Brood, and Kane, but also Sting. Alas, Plan-C’s past glory has withered away. Regardless, fun times are still to be had here. It just hasn’t been a theatre café anymore for a long time. Come 2011, the stage is primarily used as an elevated extension for the creaking wooden dance floor and as a make-out spot way past midnight. Bands do still make an occasional appearance, but the house now belongs to the resident-DJs. Nowadays getting your drink on is the mode at Plan-C. If you are in time, that is. On Saturday night for instance you can get three drinks for the price of one until midnight. And the entrance is free until eleven o’clock, making it more pleasant to pass by the juggernaut-like bouncers and security gates. The interior is nice, even if it may be a

bit old and used. Especially the view from the café upstairs, providing a bird’s eye view over the dance floor and what used to be the theatre, adds a special touch. Downstairs, a huge round bar is manned by friendly personnel. We are forgetting someone important: the toilet lady. Usually I resent having to pay for urinating. But this toilet lady could easily be the mother of one of your best friends. My friends and I thus call her Bob’s mom. Yvonne is sweet, friendly and always up for a chat. For a modest twenty cents she ensures a safe, familiar and, most of all, sanitary restroom visit. And those will be many on a good night at Plan-C. TdL (photo: MdG)


Borreltijd

Erasmus Pride

Tijdens de borrel vindt ook de kaartverkoop voor het feest ‘Born this gay’ plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door een nieuwe vereniging, Gaysr. Hiervoor krijgt ze steun van veel andere roze organisaties, waaronder Erasmus Pride.

De organisatie van Erasmus Pride: Kevin Verbaas, Mary van der Graaf, Carla Baan en Brian Nolten. Het kwartet hoopt door deze borrels de zichtbaarheid van de doelgroep te vergroten. “Hierdoor wordt het makkelijker gemaakt om voor je geaardheid uit te komen; je weet dat je niet de enige bent”, aldus Carla Baan.

Huib Pols, decaan van de medische faculteit, spreekt zijn steun uit voor Erasmus Pride. “In het Erasmus MC mag je zijn wie je bent.” Het gratis rondje bier dat hierop volgt, is een goed begin van de borrel.

Elfahmi

Gunst

In de vorige editie van EM werden wij getrakteerd op een ontluisterend artikel over het bedroevend aantal vrouwelijke hoogleraren. Het artikel wekte bij mij weerzin op, omdat de onwil om de ongelijkheid metterdaad op te heffen er duidelijk vanaf spatte. Tussen de regels door is te ontwaren hoe geïnterviewden in het artikel bewust dan wel onbewust de grosse unbeantwortete Frage van de immer seksistische Freud verdisconteren in hun redenering: was will das Weib? Allerlei drogredenen worden aangedragen om maar geen vrouwen aan te nemen. Telkens weer worden dezelfde argumenti ad nauseam te berde gebracht. Vrouwen zouden het kwalitatieve niveau niet hebben, het hoogleraarschap zou niet te combineren zijn met de zorg voor kids en manlief. En voor de vrouw zou de cultuur niet te harden zijn. Aber liebe, liebe Menschen, wie heeft ons wijsgemaakt dat ouderlijke zorg en hoogleraarschap níet samen kunnen gaan? Het één sluit toch het andere niet uit? En wie bepaalt trouwens wat kwaliteit is, en wanneer daar aan voldaan is? Vrij geconcludeerd: de gevestigde mannenkliek meent het voorrecht te hebben om de vrouwen te definiëren en te kwalificeren. Vrouwen mogen en kunnen blijkbaar niet op eigener wijze vormgeven aan hun carrière, gezien de sollicitatie- en selectieprocedures die doorgaans onder fallocratische hoede vallen en daarmee de benoeming van vrouwelijke hoogleraren de facto verworden is tot een gunst van de man, zeg maar een presentje. Jawohl meine freunden, het mecenatisch denken is hier te lande usance. Weet u wat sommigen nodig hebben om inzicht te vergaren en in actie te komen tegen de gecultiveerde ongelijkheid? Een snoeiharde feministische rotschop onder hun in de leerstoel vastgeklonken derrière. Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent

Ronald Geneugelijk en Ria van Vliet, voor allebei de eerste keer op de borrel. Ronald bevalt het zó goed, dat hij heeft besloten zich in te zetten voor Erasmus Pride. Hij wil de personeelsleden van Erasmus MC enthousiast maken.

Merel van der Pas (links) is hier voor de eerste keer, terwijl Monique Bakker alle drie de borrels heeft bijgewoond. Hoe het Merel bevalt? “Het bier is gratis, dus dan ik ben al snel tevreden.”

Wie? Erasmus Pride (Het netwerk voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender medewerkers en studenten van de Eramus Universiteit en het Erasmus MC.) Wat? Borrel Erasmus Pride, op 20 oktober Waar? PillsPlaza, campus Hoboken Gezellig? De organisatie had op een iets grotere opkomst gehoopt. Met name

meer studenten van de medische faculteit. Ondanks deze kleine tegenvaller, leken de borrelaars zich goed te vermaken. Dit kan natuurlijk te maken hebben met het rondje gratis bier van Huib Pols, de decaan van de geneeskundefaculteit.

Toekomstplannen? Dit is de derde borrel die Erasmus Pride organiseert. Naast borrels wil de club meer diepgang creëren door het uitnodigen van sprekers of politici. Verder is het de bedoeling om meer mensen te betrekken en extra sociale activiteiten te organiseren. De borrelaars zien dit als een belangrijk aspect. “Anders zal de belangstelling op den duur wegvallen”, aldus één van hen. JvdV

S DUBBELGANGER

Onderwijsmarketeer EUR Gerard Hogendoorn

Voor de rubriek ‘Dubbelgangers’ zoekt EM op de EUR naar look-alikes van bekende mensen. Tijdens college het tweelingbroertje van Justin Bieber gezien? Een docent gevonden die sprekend op Angela Merkel lijkt? Suggesties zijn van harte welkom: redactie@em.eur.nl.

Amerikaanse zakenman Donald Trump

Erasmus Magazine 6 Jaargang 15  

Het universiteitsblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you