Page 8

5 KAM? Pracovná stáž – kamkoľvek na svete okrem Slovenskej republiky Študijný pobyt – informácie o aktuálnych bilaterálnych zmluvách so zahraničnými univerzitami u koordinátora. Z nich si vyber takú, ktorá Ti poskytne v rámci možností príbuzné študijné zameranie Pozn.: Študijný pobyt/stáž na viacerých miestach v rámci jednej mobility je povolený iba ak existuje hosťujúcou inštitúciou preukázaná spojitosť medzi jednotlivými miestami -

Belgicko Bulharsko Česká republika Chorvátsko Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Grécko Holandsko Litva Lotyšsko Maďarsko Nemecko Nórsko Poľsko Portugalsko Rakúsko Rumunsko Slovinsko Španielsko Švédsko Taliansko Turecko Veľká Británia

asdfg  

asdasdfg asd

asdfg  

asdasdfg asd

Advertisement