Page 4

ČO JE TO ERASMUS

1

Desiderius Erasmus Rotterdamský - učenec a filozof hlásajúci slobodu vôle, ktorý pri svojom cestovaní spoznával množstvo významných a učených ľudí z celého sveta. Erasmus Lifelong Learning Programme - ERASMUS LLP -

Najúspešnejší program Európskej únie pre mladých ľudí V oblasti vysokoškolského vzdelávanie a odbornej prípravy sprostredkováva študentom zahraničné študijné pobyty a pracovné stáže

Erasmus v číslach k roku 2013: Erasmus LLP založený v roku 1987 Takmer 3 milióny zapojených študentov do 1987 Viac ako 300 000 vysokoškolských pracovníkov od roku 1997 Ročný rozpočet viac ako 450 miliónov eur Zapojených viac ako 4 000 vysokých škôl v 33 krajinách Slovensko od akademického roku 1998/1999 s 32 zapojenými školami Erasmus for All predpoklad 2014

Erasmus je život v živote. Ocitneš sa na mieste, sám, vo svete kde začínaš odznova. Spoznávaš ľudí, jazyk, kultúru, chute, vône... Študuješ, cestuješ a objavuješ! Viac informácií o programe Erasmus: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=3 European Commission - Lifelong Learning Programme http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm

asdfg  

asdasdfg asd

asdfg  

asdasdfg asd

Advertisement