Page 11

8

POTREBNÉ DOKUMENTY

ŠTUDIJNÝ POBYT 1. Student Application Form (žiadosť študenta potvrdenú prijímajúcou organizáciou) 2. Lette of Acceptance (potvrdenie z prijímajúcej organizácie o prijatí študenta) 3. Learning Agreement (dohoda o štúdiu potvrdenú vysielajúcou i prijímajúcou org.) 4. Transcript of Record (kópia prepisu známok predchádzajúceho štúdia) 5. Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grant 6. Potvrdenie o poistení 7. 2x fotografia pasového formátu PRACOVNÁ STÁŽ 1. Štrukturovaný životopis študenta v anglickom jazyku, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční. 2. Motivačný list v anglickom jazyku, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční. 3. Lette of Acceptance (potvrdenie z prijímajúcej organizácie o prijatí študenta) 4. Training agreement a Quality Commitment 5. Pracovným programom stáže 6. Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grantd 7. Potvrdenie o poistení 8. 2x fotografia pasového formátu

Viac informácií o podmienkách a pravidlách: Dokumenty Erasmus študijný pobyt http://www.uniza.sk/projekty/zahr/ErasmusDokumentyStudium.pdf Dokumenty Erasmus praktická stáž http://www.uniza.sk/projekty/zahr/DokumentyStaz.pdf

asdfg  

asdasdfg asd

asdfg  

asdasdfg asd

Advertisement