Page 10

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ERASMUS

7

1.

Prihlás sa u svojho koordinátora na študijný pobyt alebo pracovnú stáž odovzdaj prihlášku životopis a motivačný list (február - apríl)

2.

Na študijný pobyt si vyber univerzitu, s ktorou má tvoja fakulta zmluvu, alebo iniciuj uzatvorenie novej zmluvy v dostatočnom časovom predstihu 1 rok vopred Na pracovnú stáž nájdi si firmu, kdekoľvek na svete, tá nie je podmienená zmluvou

3.

Po úspešnej nominácii sa skontaktuj so zahraničnou univerzitou/firmou a začni vybavovať všetky potrebné dokumenty

4.

Všetky dokumenty predlož koordinátorovi alebo na Oddelenie pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou rektorátu Žilinskej univerzity Požiadaj o vystavenie zmluvy o pridelení grantu Aktívna iniciatíva je najväčším predpokladom získania grantu Doručenie finančného príspevku je priamoúmerné času doručenia dokumentov, v záujme študenta je odovzdať dokumenty v dostatočnom časovom predstihu Dokumenty je potrebné odovzdať do 1 mesiaca pred vycestovaním (najneskôr však do 28. februára)

Viac informácií o postupe: Postup vybavovania Erasmus študijný pobyt http://www.uniza.sk/projekty/zahr/PostupVybavovaniaStudium.pdf Postup vybavovania Erasmus praktická stáž http://www.uniza.sk/projekty/zahr/PostupvybavovaniaStaze.pdf Dôležité termíny Erasmus študijný pobyt http://www.uniza.sk/projekty/zahr/DoleziteTerminyStudium.pdf Dôležité termíny Erasmus praktická stáž http://www.uniza.sk/projekty/zahr/TerminyStaz.pdf Dôležité adresy a kontakty http://www.uniza.sk/projekty/zahr/AdresyKontakty.pdf

asdfg  

asdasdfg asd

asdfg  

asdasdfg asd

Advertisement