Page 1

MARINEFORENINGEN

MARINEFORENINGEN NR. 1 2018 27. ÅRGANG NR. 2 2018 27. ÅRGANG

When you go home Tell them of us and say For your tomorrow We gave our today John Maxwell Edmonds (1875 – 1958)

Krigssejlerne 1939 - 1945

NYBORG 1


NYBORG MARINEFORENING Nyborg Marineforening SKYTTELAVET

BESÆTNING

BESÆTNING Formand: Formand: Forside: Jørn Ladegaard Tlf.: 2163 5487 Kurt Verner Tlf.: 6531 7560 Formand Flådens ran. Kurt Verner Tlf.: 6531 7560 Mail: hennyogjoern@gmail.com Mail.: kurtverner@yahoo.dk Mail.: kurtverner@yahoo.dk Tryk: FT-TRYK Kasserer: Næstformand Næstformand: Andersens Gade 34 Rasmussen Tlf.: 2174 4009Bent Larsen Tlf.:H.C. 4016 Arne C. Petersen Tlf.: 3020 9411Ebbe 87003926 Horsens Mail.: ebberasmus24@gmail.com Mail: ravnekaerlund102@gmail.com Mail.: arnecpetersen@gmail.com Kasserer Charlotte Jørgensen Tlf.: 4126Sekretær 1121 og Næstformand: Kasserer: Mail.: snedkerboet@gmail.com Torben PetersenSKYTTELAVET Tlf.: 6082 1806 Charlotte Jørgensen Tlf.: 4126 1121 Sekretær Formand Mail: torben04@gmail.com Mail.: snedkerboet@gmail.comErik Dyrskov Rasmussen Jørn Ladegaard Tlf.: 2163 5487 Tlf.: 6531 5550 Revisor Mail.: hennyogjoern@gmail.com Sekretær: Mail.: erikdyrskov@gmail.com Kasserer Poul Nielsen Tlf.: 6531 5021 Bestyrelsesmedlem Erik Dyrskov Rasmussen Bent Larsen Tlf.: 4016 3926 Jess Sørensen Tlf.: 4029 1858 Tlf.: 6531 5550 Mail.: ravnekaerlund102@gmail.com Mail.: jesmu@mail.dk Sekretær og Næstformand Mail.: erikdyrskov@gmail.com SUPPLEANTER Torben Petersen Tlf.: 6082 1806 1. Henry Schmidt Tlf.: 2252 8398 Best. Medlem: torben04@gmail.com BLADREDAKTION Mail.: v-iras@hotmail.com Revisor Henry Schmidt Tlf.: 2252 83982. Allan Jensen Tlf.: 2720 2071 Ansvarshavende Poul Nielsenredaktør: Tlf.: 6531 5021 Mail.: v-iras@hotmail.com nyborg-ejendomsservice@hotmail.dk Kurt Verner Tlf.: 6531 7560 3. Kurt Klein Taanquist Tlf.: 4016 3571 Best. Medlem: Mail.: kurtkleintaanquist@webspeed.dk Mail.: kurtverner@yahoo.dk Jørgen Frank Rasmussen STUEN MARINESTUEN BladredaktørVesterhavnen 70 A Tlf.: 6530 1576 Banjemester Tlf.: 4080 2625 Knud Geisler Tlf.: 6049 2747 Glenn Bartels Hjemmeside.: Tlf.: www.marineforeningennyborg.dk 4245 9940 Mail.: rasmus49@live.dk Assisterende Banjemester Mail.: GlennJanebartels@hotmail.com Best.Medlem Henning Carlsen Tlf.: 5046 4135 Stuens åbningstider Mail.: hc2575@yahoo.dk Alle dage fra 10.00 til 14.00 Redaktør hjemmesiden Kurt Klein Taanquist Mandage og helligdage kan være undtaget Tlf.: 4016 3571 BLADREDAKTIONEivind.Rasmussen Tlf. 7255 3824 Mail.: Ansvarshavende redaktør Mail.: kurtkleintaanquist@webspeed.dk eivind.rasmussen@mail.dk Kurt Verner Tlf.: 6531 7560 Bankkonto til indbetaling af rejser Mail.: kurtverner@yahoo.dk Redaktør og web-design Jess Sørensen Tlf.: 4029 1858 Mail.: jesmu@mail.dk Assistent Torben Jørgensen Tlf.: 2574 7218 Mail.: tjoernsen@gmail.com

SUPPLEANTER 1. Per Pedersen Tlf.: 2532 8311 Mail.: deresbager@gmail.com 2. Glenn Bartels Tlf.: 4245 9940 Mail.: GlennJanebartels@hotmail.com Æresformand: Børge Ferning 2

STUEN Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen Assisterende banjemester/ kvartermester Henning Carlsen

BLADUDGIVELSER 2018: Sidste frist for indlev. af stof 1. sept. 2018. Medio december: Sidste frist for indlev. af stof 1. dec. 2018.

2

3914 3216397908

Tryk: ft-tryk.dk, Horsens

Næste nummer udkommer Medio Marts 2018 Sidste frist for indlevering af stof 28. februar 2018

KOLOFON

Side 3: Formanden har ordet Side 5: Runde fødselsdage Side 6: Jubilarer Side 7: Jubilarer Side 10: Pers hjælpere Side 11: Redaktørens klumme Side 12: Helsingørturen Side 15: Rejseudvalget Side 18. 6. juni Side 21: Offentliggørelse af mindeskrift Side 35: Sensommerudflugt Side 38: Humor fra øverste dæk Side 27: 75 året for flådens sænkning

K

S å d g v o s e r r a fi m M S e i s k d

D h 3 f a e d m b d b v

T M d Ø g


Formanden har ordet Kære medlemmer.

soner for opbakning og støtte.

Sommerferien står for døren, og 1´st. halvårs aktiviteter rinder ud. Det er et halvår, der har budt på store udfordringer, mange velbesøgte aktiviteter og gode oplevelser. Især 2 aktiviteter har fyldt meget og krævet mange kræfter. I marts var skyttelavet vært ved landsskyttestævnet, et arrangement med ca. 150 deltagere. Tilrettelæggelsen var perfekt og gennemførelsen flot. Skyttelavet har høstet megen anerkendelse i andre afdelinger for det fine resultat, at de så igen blev Danmarks mestre gjorde ikke oplevelsen ringere. Men de fik også god assistance af Nyborg Skytteforening, samt et stort hold af vore egne medlemmer ved arrangementerne i stuen og teltet. Det viser, at når vi står sammen og hjælpes ad, kan meget lykkes. TAK for en fantastisk indsats til alle, der gav en hånd med.

Med dette nummer af bladet følger en publikation, der beskriver hele projektet. Ligeledes er også aktivitetskalenderen for 2´nd. Halvår 2018 vedlagt. Læs det grundigt, og skriv jer på listen i stuen til de arrangementer, hvor I har lyst til at deltage.

Det andet store arrangement var 06 juni hvor afsløringen af monumentet for de 35 omkomne søfolk i krigen 1939 – 1945 fandt sted. Også dette arrangement viste, at medlemmerne af Nyborg Marineforening finder kræfterne frem når det gælder. Vi havde her et fantastisk samarbejde med personale fra Nyborg Kommune og blev godt bakket op af 9 andre afdelinger, der deltog i paraden og var med til at skabe en flot og højtidelig ramme om begivenheden. TAK til alle deltagerne og til hele Nyborg Marineforening fordi vi stod sammen om dette projekt. Tak til Nyborg Kommune, Østfyns museer, Albani Fonden, Munck gruppen, byens erhvervsliv og enkeltper-

Vi har i 1´st. halvår arbejdet med en evt. udvidelse af stuen. Det første projekt nød ikke fremme, men vi har nu fået et meget flot og positivt svar fra Nyborg Kommune, der giver os nogle gode muligheder. Det er vigtigt, at vi udvikler os. Så derfor kære medlemmer hjælp med at skaffe nye medlemmer. Find et muligt emne i din bekendtskabskreds og tilmeld dig og din gæst til et introduktionsmøde den 21 november i stuen. Hvis kursen skal fastholdes har kabyssen brug for flere hænder, der vil lave mad. Baren mangler også friske hænder. Har du lyst, så kontakt Per for madlavning og Jørgen for bar vagter. God sommer til dig og familien. Vi ses i stuen. Venlig hilsen Kurt Verner.

MARINESTUEN

Vesterhavnen 70 A Tlf.: 6530 1576 www.marineforeningennyborg.dk Stuens åbningstider Alle dage fra 10.00 til 14.00 Mandage og helligdage kan være undtaget Bankkonto til indbetaling af rejser 3914 3216397908

3


BANG & OLUFSEN NYBORG Korsgade 15 5800 Nyborg Tlf. 65 31 23 24 nyborg@beostores.com

4


Runde fødselsdage Fødselsdag

22

22-01 25-07 04-01 10-10 12-07 26-01 2-10 30-12 10-12 23-07 4-07 20-03 11-04 05-05 17-06 04-04 27-10 13-04 3-02 4-02 2-10 23-02 14-08 15-04 19-01 3-02 27-01 2-08 23-12 18-10 6--06 25-07 16-04 13-06 13-10 03-07 17-11 31-12

År 1968 1958 1958 1958 1958 1958 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1933 1928 1928

Fornavn Tommy Thorsholt Jan Skov Jens Brüner Carsten Bernhard Kim Søren Knud Finn Staal Kurt Børge Gunnar Bent Møller Ole Krogh Niels Christian Tonni Heine Ulrik Erik Henning Flemming Erik Karl Georg Erik Dyrskov Ove John Per Nyegaard Ernst Jørgen Hanfgarn Kurt Villy Knud Egeløkke Karl- Erik Dalsgaard Frits Ole Kurt Grønvall Sigfred Jørgen Ole Viggo Jens Peter Allan Erik Otto Willy

Efternavn Jacobsen Sveistrup Riget Nielsen Olsen Jensen Weis Mortensen Andersen Mortensen Danielsen Lohmann Jensen Rantzau Nielsen Harder Jensen Lundstrøm Colding Horn Hansen Rasmussen Wittendorff Reenberg-Jensen Olesen Pedersen Jørgensen Verner Karlson Langkilde Sørensen Blidegn Hornsyld Pelck Grundahl Hansen Olsen Nielsen Petersen Lundeman

Alder 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85 90 90

5


Medlemsjubilarer 2018 25 år jubilarer 2018 Medlemsjubilarer 2018 Fornavn Fornavn Per Egon Egon Fornavn Per Erik ErikPer Egon Finn Moltke Erik Finn Moltke Preben Finn Moltke Preben Preben

Efternavn Efternavn JensenEfternavn Jensen Horn Jensen Horn Kristensen Horn Kristensen Madsen Kristensen Madsen Madsen

ind år år ind 1993 ind år 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

Medlemsjubilarer 2018 40 års jubilarer 2018 Fornavn Fornavn Fornavn Per Egon Knud Ernst Fornavn Knud Ernst Erik Kurt Knud Ernst Kurt Finn Moltke Arne Kurt Arne Preben Willy Arne Willy Willy

Efternavn Efternavn Efternavn Jensen Holmgaard Efternavn Holmgaard Horn Verner Holmgaard Verner Kristensen Rosenvold Verner Rosenvold Madsen Petersen Rosenvold Petersen Petersen

ind år år ind ind år 1993 1978 ind år 1978 1993 1978 1978 1978 1993 1978 1978 1978 1993 1978 1978 1978 1978

60 års jubilarer 2018 Fornavn Fornavn Villy Fornavn Knud Ernst Villy Kurt Arne Willy

Efternavn KarlsonEfternavn Efternavn Holmgaard Karlson Verner Rosenvold Petersen

ind år ind år 1958 ind år 1978 1958 1978 1978 1978

Nye medlemmer Hans Jørgen Zinther Fornavn Nicolei Malling Jensen Villy Claus Johanson Jørgen Jensen Knud Harboe Knud Sørensen Jørn Klinck

6

Leif Erling Heidenreich Efternavn Kim Larsen Karlson Ib Carl Valentin Hansen Villy Karlsson Søren Junker Niels Bay Peter Klinck

Erik Rohde Jacobsen

ind år Jan Steen Jørgensen 1958 Fjord Christensen Benny

29


Marinejubilarer 2018 Marinejubilarer 2018 Årgang Fornavn Efternavn Hovednr Skibsnr 1968 Erik Sørensen 78053 400 Marinejubilarer 2018 1968 Ebbe Rasmussen 65295 62 1968 Andersen 68318 134 ÅrgangFinn StaalFornavn Efternavn Hovednr Skibsnr Erik Sørensen 78053 70666 400 19681968 Kurt Mortensen 200 1968 Ebbe Rasmussen 65295 62 1968 Ole Madsen 71079 216 1968 Finn Staal Andersen 68318 134 19681968 Knud Mortensen 58819 18 Kurt Mortensen 70666 200 19681968 Kristian Sørensen 383 Ole Madsen 71079 77723 216 Knud Hammersholt Mortensen 58819 83384 18 19681968 Heinrich Petersen 553 1968 Kristian Sørensen 77723 383 1968 Torben Nedergaard 79183 427 1968 Heinrich Hammersholt Petersen 83384 553 19681968 Niels Sørensen 81994 504 Torben Nedergaard 79183 427 19681968 LeifNiels Black 593 Sørensen 81994 84315 504 Black 84315 82938 593 19681968 LeifLeif Toftegaard Pedersen 541 1968 Leif Toftegaard Pedersen 82938 541 1958 Jørgen Christiansen 78541 415 1958 Jørgen Christiansen 78541 415 19581958 Sigfred Grundahl 79777 441 Sigfred Grundahl 79777 441 19581958 Bent Pedersen 49 Bent Pedersen 64296 64296 49 Kurt Grønvall Pelck 71387 71387 239 19581958 Kurt Grønvall Pelck 239 1953 Flemmert Demant Danielsen 62578 40 1953 Flemmert Demant Danielsen 62578 40

Nyborg Marineforeningens bestyrelse

Gået fra borde Nyborg Marineforeningens bestyrelse

Formand Kurt Verner

Næstformand Ebbe Rasmussen

Mogens Bille Per Egon Jensen Paul Doré Krøytzer Jess Sørensen EbbeKasserer Rasmussen Sekretær Charlotte Jørgensen Erik D. Rasmussen Fritz Bonde

Bestyrelsesmedlem Jess Sørensen

11

Æret være deres minde 29

Formand Kurt Verner

Næstformand Ebbe Rasmussen

Kasserer Charlotte Jørgensen

Sekretær Erik D. Rasmussen

Bestyrelsesmedlem Jess Sørensen

7

11


Nyborg Marineforeningens bestyrelse Nyborg Nyborg Marineforeningens Marineforeningens bestyrelse bestyrelse Nyborg Marineforenings bestyrelse

Formand Best,medlem Kasserer Sekretær Formand Formand Næstformand Næstformand Kasserer Kasserer Sekretær Sekretær Formand Næstformand Næstformand Kasserer Sekretær Best.medlem Kurt Kurt Verner Ebbe Rasmussen Rasmussen Charlotte Jørgensen Jørgensen Erik D. Erik Rasmussen D. Rasmussen KurtVerner Verner Charlotte Erik D.Rasmussen Henry Schmidt Arne JørgenCharlotte Frank Kurt Verner Ebbe Ebbe Rasmussen Charlotte Jørgensen Erik D. Petersen

Rasmussen

Jørgensen

Rasmussen

11 11 11

Hvis du som medlem skifter adresse, er det vigtigt at der gives besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes at blade og anden information tilgår medlemmet. Erik Dyrskov Rasmussen Sekretær 34

5

8


Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com

D IN CHEF VIL GODT INVITERE DIG UD …

34

5

9


Men!!

Per kan ikke, selvom han forsøger, være alle vegne og vi vil ikke ri Pers hjælpere ned med flaget”. Så derfor er det bydende nødvendigt med hjælp under Pers kyndige vejledning kan aflaste og hjælpe ham. I under Pers kyndige vejledning kan aflaste Kære medlemmer af vores herlige marineforening!

og hjælpe ham.

n

Snak med Per hurtigst muligt

m d

Så kom ud af busken og vis engagement og meld jer til tjeneste - I Så kom ud af busken og vis engagement V og meld jer til tjeneste - I får det tifold tilVi har et problem. tilbage både ved at Per kan fortsætte fremragenf bage bådesom ved at foreningens Per kan fortsætte som k foreningens fremragende kok og ved at I vil alle gerne fortsætte med lørdagsfroselvVikoster, vil være en del af engagementerne. t selv vil være en del af engagementerne. Nytårsparoler, påskefrokoster, Marthafrokost, foruden alle de andre arrangementer som vores fabelagtige kok, Per, med alle midler, forsøger at afholde, med bespisninger i topklasse. Men!! Per kan ikke, selvom han forsøger, være alle vegne og vi vil ikke risikere at Per ”går ned med flaget”. Så derfor er det bydende nødvendigt med hjælpere fremover, der

Snak med Per hurtigst muligt.

D v d m d

B g S m

D s e h h

B d e S s

D m

B l

A d V

10


Redaktørens Klumme I skrivende stund er vores bladudgivelse nr. 2, i dette herrens år 2018, på trapperne. Vi vil med Nyborg Marineforenings blad, forsøge at afspejle den nære verden omkring os – forstået på den måde, at vi sætter marineforeningen i et tættere samspil med bl.a. Nyborg By og de tiltag og udfordringer som den nærmeste tid vil bringe. Det betyder at bladet forsøgsvis vil henvende sig til en bredere læserskare til fordel for marineforeningen i almindelighed, men også for vores nuværende og fremtidige annoncører. Bladets format vil fra og med 2019, forsøges (hvis alt går vel) udgivet i A4- format. Stoffet i bladet vil blive mere varieret og mere alsidigt favnende. Derfor vil bestyrelsen og redaktøren stærkt opfordre til at medlemmerne af foreningen indsender stof til redaktøren, som herefter udvælger og redigerer det stof han får tilsendt. Bladet er og vil altid være fundamenteret i de værdisætninger som marineforeningen er skabt på og af. Samtidig må vi sige at verden forandrer sig. Der skal være plads til fakta, alvor og humor. Bladet skal, som det altid har været, være læseværdigt! Ambitionerne skal være i harmoni med det vi er: En marineforening. Vedrørende forsidebilledet: Den engel-

ske sømand, forfatter, poet m.m., John Maxwell Edmonds, gjorde tjeneste med flere konvojer på deres vej til bl.a. Murmansk. Han lærte danske søfolk at kende – både dem der kom hjem og dem der blev derude. Fotografiet på forsiden er taget fra et af skibene i konvojen, hvor Edmonds deltog. Der er ingen billedtekst – og alligevel. John M. Edmonds digt, der kan anes i venstre hjørne, siger det hele: When you go home Tell them of us and say For your tomorrow We gave our today.. Det kan let relateres til den tid vi lever I nu. Hvis du ikke kan kæmpe og forsvare dig selv, dine pårørende og det vi alle ønsker: Nemlig retten til frihed, at tænke frit og uden forbehold – så er vi i en sørgelig tilstand! Alle må gøre en indsats – vi kan ikke lade andre gøre det for os! ”Vi gav idag vores liv for at I kunne leve i morgen” Frit oversat og med retten til eftertænksomhed: Succes kommer ikke af sig selv... Udover ovenstående, husk lige: Udlejning af huset, fordrer henvendelse til Form. Kurt Verner Glenn Bartels/redaktør

11


Helsingør-turen Succesrig tur til Helsingør og København Den 17. maj drog en lille sluttet flok på en hyggelig tur til det sjællandske. Med kaffe og Per Bagers kringle sattes kursen mod Sjælland i forrygende flot vejr. Det første besøg gjaldt det nye museum for skibsfart, der er indrette i den gamle tørdok på Helsingørs tidligere skibsværft. Den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels, har her skabt de mest fan-

tastiske rammer for museet. Efter en god times tid, vi kunne godt have brugt noget mere tid, satte vi kurs mod ”Borgerkroen,” hvor vi fik 3-4 dejlige stykker smørrebrød samt en fadøl, måske 2. Den 17. maj drog en lille sluttet flok på en hyggelig tur til det sjællandske. Med kaffe og Per Bagers kringle sattes kursen mod Sjælland i forrygende flot vejr.

Nyborgs hyggelige hotel Hotel Villa Gulle er et hyggeligt, stemningsfyldt ældre men nyrenoveret hotel beliggende med en smuk udsigt over Nyborg havn. Vi bygger vort renome på en omhyggelig, personlig service. Til dæmpet musik og i hyggebelysning - kan du nyde vore gode danske enkle menuer i de hyggelige gamle stuer med udsigt til havnen.

Hotel Villa Gulle | Østervoldgade 44 | 5800 Nyborg | +45 65 30 11 88 +45 21 27 27 99 | post@villa-gulle.dk

12

D f t D B t t m h s

S t d P V m t s b


d t ” d

n e d

Det første besøg gjaldt det nye museum for skibsfart, der er indrette i den gamle tørdok på Helsingørs tidligere skibsværft. Den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels, har her skabt de mest fantastiske rammer for museet. Efter en god times tid, vi kunne godt have brugt noget mere tid, satte vi kurs mod ”Borgerkroen,” hvor vi fik 3-4 dejlige stykker smørrebrød samt en fadøl, måske 2. Stemningen var nu helt i top, og der blev tid til en spadseretur rundt i Helsingør, inden vi tog Strandvejen mod København. På vejen kunne vi høre om Thyge Brahes ø Veen, Karen Blixens gård, Louisiana kunstmuseum, inden vi nåede København. Her tog vi først den nye krydstogt terminal i sigte, videre mod Nordhavn, hvor Norges båden lå. Et stop ved Kastellet, hvor vi

besøgte mindeparken for Danmarks udsendte fra 1949 og til i dag. Der var flere der var meget overrasket over at så mange soldater er omkommet i denne periode. For de vandringsglade blev der også tid til at besøge den lille havfrue. En tur ud af Langelinie blev afslutningen på turen. Her var der fin udsigt til Holmen, det gamle flådens leje, hvor nu kun Kongeskibet ligger. Turen gik nu forbi Christiansborg og Børsen, langs de mange nye hoteller og kontorbygninger, inden vi forlod København og satte kurs mod Nyborg. Stor tak til alle jer der deltog på turen og satte fint humør på dagen. Kurt Klein Taangquist

13


S k m h t h D m r a I n r k i D

14

14


Marineforeningens Rejseudvalg! – Hvad er det?

Som et forsøg på at øge det kulturelle og kammeratlige samvær i foreningen for medlemmer og pårørende og evt. gæster, har udvalget til opgave at tilbyde udflugter til steder og miljøer med maritime indhold, såvel indland som udland. Det er udvalgets ønske at tilbyde minimum 2 arrangementer om året. 1 dagsarrangement i Danmark samt et 2-3 dages arrangement i Danmark eller udland. I samarbejde med andre foreninger kunne det også ved særlige lejligheder arrangeres flerdages ture, f.eks. Invasionskysten i 2019 vor det er 75 års dagen for invasionen. Der har været mange gode ture igennem

årene, og medlemmerne har sluttet op omkring. Imidlertid vil det være godt med nogle forslag som udvalget så kan arbejde videre med. Det er udvalgets ønske, at arrangementerne skal være med alle måltider inkl. Således det kun er forbrug af drikkevare der er for egen regning. Af nuværende forslag for fremtiden kan nævnes: Skagen, Kapplen, Slien og Slesvig, Bremen, Karlskrona i Sverige m.fl. Har du et særligt ønske, så sig det til udvalget og vi vil arbejde med det. Kurt Klein Taanquist, formand for Nyborg Marineforenings rejseudvalg.

15


Kabysholdet der stod for gule ĂŚrter og pandekager med is til hele forsamlingen

Vagn Hansen pĂĽ hjemmebane

20

16


17 23


Onsdag 6. juni Kulminationen er monumentet ”FORSAVN” … Skulpturen er 6 meter højt, formet som et skib der synker med forstævnen pegende mod himlen. Skulpturen er sat op på et smukt cirkelrundt fundament der tjener to symboler: nemlig som kompas for søfolkene og som mindesmærke for de druknede søfolk. Selve skulpturen kan dreje med vinden og vil derfor altid være i bevægelse. Der er på fundamentet opsat 4 bronzeplader, nord, syd, øst og vest, med en mindetekst og navnene på de 35 omkomne søfolk.

Onsdag, den 6. juni vil i fremtiden være en mærkedag. Det var den dag krigssejlerne - de danske søfolk under 2. verdenskrig fra 1939 til 1945 - blev hædret og anerkendt for deres indsats under krigen. På Kongens Skibsbro i Nyborg blev der afsløret et monumentalt monument, der vil give genlyd over det ganske danske land, i Skandinavien og i Europa. Kunstneren Lars Abrahamsen fra Ringe på Midtfyn, samt Nyborg Kommunes medarbejdere med Borgmester Kenneth Muhs i spidsen, i tæt samarbejde med Nyborg Marineforening med den særdeles engagerede og motiverende formand Kurt Verner som tovholder, startede projektet op i 2015.

18

Hele arrangementet er Nyborgs maritime historie og gave til Danmark. Det vil skabe en selvforståelse og en stolthed for Nyborgs borgere i almindelighed, men i særdeleshed for de pårørende til de efterladte børn og efterkommere som blev mærket af deres tab! Det var et følelsesladet arrangement, der med talen fra Evald Brink fik mange til at fælde en tåre. Evald er 97 år og holdt sin tale uden manuskript og fremsagde sine erindringer, der kun kunne afføde stor respekt hos de fremmødte tilhørere på Skibsbroen. Der var svenskere, nordmænd, franskmænd og englændere der overværede det smukke og særdeles bevægende


arrangement på broen. Søværnets tambourkorps fremviste deres store kompetence, sammen med Nyborg Marineforenings kor, som med deres dygtighed sørgede for at alle fremmødte, sang med på ”Der er et yndigt land”. Der var deltagere fra Marineforeninger fra hele landet, og fanebærerne bar med værdighed deres flag ud på broen og opstillede deres bidrag med Krigssejlerflaget i midten. Der var mange tilhørere på broen denne dag og folk stod mange gange da talerne blev fremført, med bøjede hoveder. Respekten, anerkendelsen af de 6000 søfolk, hvoraf 800 deltog ved landgang i Normandiet, var i højsædet og der var ingen tvivl om at denne mindehøjtidelighed vil skabe ligeværdighed med de danske modstandsfolk som under krigen bidrog til Danmarks frihed.

døde, i bestræbelserne - og under ufattelige lidelser, for at Danmark igen skulle blive en fri nation, og vi kan kun takke dem for at vi alle er her i dag.. De vil altid blive husket De vil aldrig blive glemt. Danmark har fået sin værdighed igen. Dette takket være Nyborg Kommune, Nyborg Marineforening, Albani-fonden, Munck, Østfyns Museer, Lars Abrahamsen samt alle de ildsjæle der har gjort dette muligt. Det viser at når vi står sammen er vi stærke og det er årsagen til at vi med oprejst pande og stolthed kan sige: I Danmark er jeg født, der hører jeg hjemme.

Glenn Bartels/redaktør Nyborg Marineforening

Kransenedlæggelsen blev udført med stor værdighed: Nyborg ved borgmester Kenneth Muhs, Albani-fonden ved Paul Nissen, Nyborg Marineforening ved Kurt Verner. Efter ceremonien på Kongens Skibsbro, drog de indbudte gæster til marineforeningens lokaler, hvor der blev serveret sandwich, øl fra Albani samt vand og vin. Takketalen til Evald Brink, Erland Porsmose, Kenneth Muhs, Paul Nissen samt Eigil Bank Olesen, blev afleveret med stor glæde og tilfredshed af formand Kurt Verner. Til de benævnte fulgte en erkendtlighed fra Marineforeningen. Det var alt i alt et budskab til alle: De danske Krigssejlere kæmpede og

19


36

20


Offentliggørelse af Mindeskrift Mindeskrift for Offentliggørelse omkomne søfolk fra Nyborg 1939af - 1945

for omkomne søfolk fra Nyborg 1939 - 1945

Ved et arrangement i vor marinestue den 22. juni 2018, blev mindeskriftet i Ved etafarrangement i vor marinestue den er udarbejdet overværelse indbudte gæster offentliggjort. Skriftet Nyborg Kenneth afMuhs, formand for Marinefor22. juni 2018, blev mindeskriftet i overvæMarineforening og Nyborg Kommune. Samtidig blev der sat punktum for arbejdet eningen Kurt Verner og fra Marineforeninrelse af indbudte gæster offentliggjort. med mindesmærket for omkomne søfolk 1939 – 1945, dergens blev afsløret på Kongens arbejdsgruppe Mogens Larsen. Der Skibsbro i Nyborg 6.juni 2018. Skriftet er den udarbejdet af Nyborg Mariblev uddelt vingaver til flere ansatte i Ny-

Samtidigneforening blev der

og Nyborg Kommune. af SamArbejdet med mindesmærket og registreringen de omkomne er foregået borgsøfolk Kommune, somi tak for deres store tidig blev der sat punktum for arbejdet mange år. Der har igennem alle årene været et forbilledligtindsats samarbejde imellem i projektet. med mindesmærket for omkomne Nyborg kommune, Nyborg Marineforening ogsøfolk Østfyns Museer. Samtidig blev der i Marineforeningen nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at afdække søfolkenes 1939 – 1945, der blev afsløret på Kongens Heinrich Hammersholt skæbne. Skibsbro i Nyborg den 6.juni 2018. Arbejdetblev med mindesmærket og registre-Evald Brinck, borgmester Begivenheden markeret af taler af krigssejleren ringen de omkomne søfolk er foregået Kenneth Muhs,afformand for Marineforeningen Kurt Verner og fra Marineforeningens Mogensalle Larsen. Der blev uddelt vingaver til flere i mange år. arbejdsgruppe Der har igennem årene ansatteværet i Nyborg Kommune, som tak for deres store indsats i projektet. et forbilledligt samarbejde imellem

N

Nyborg kommune, Nyborg MarineforHeinrich Hammersholt

B Ny Bor K Ken

ening og Østfyns Museer. Samtidig blev der i Marineforeningen nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at afdække søfolkenes skæbne.

Krigssejleren Evald Brinck Nyborgs Borgmester Kenneth Muhs. holder en gribende tale. Han assisteres af sekretariatschef Tina Andersen Nyborg Kommune.

For Fo Mar M Kur K

ndk

Krigssejleren Evald Brinck holder en gribende tale. Han assisteres af sekretariatschef Tina Andersen Nyborg Kommune.

Begivenheden blev markeret af taler af krigssejleren Evald Brinck, borgmester

Formand for Marineforeningen Kurt Verner.

21

M M


Kenneth Muhs.

Tak til sponsorer Jule sponsorer. Formand for

Marineforeningen

Verner. Tak til nedennævnte firmaer for støtten tilKurt vores julearrangementer.

Nyborg Rejser. REMA 1000 Svaneparken. Danbolig EtALBANI. udsnit af de inviterede gæster B.C. Catering.

Nyborg EL aps. Danske Bank. Frederik Nielsens Eft. OBH gruppen. MENY Bøjdenvej.

Et udsnit af de inviterede gæster

Mogens Larsen fra Marineforeningens arbejdsgruppe.

Kaj Bonde Mogens Larsenved framikrofonen Marineforeningens arbejdsgruppe.

Rådgivning-Bogføring Skat-Regnskaber Tlf. 65 31 77 45 Fax. 65 31 66 25 www.ytting.dk

Bent Jørgensen

Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com

22

38

D IN

CHEF


27

23


Egon Andersen Den unge herre på billedet er Egon Andersen. Han er tjenstgørende på Slipshavn og medlem hos os! Den 7. maj var han i audiens hos H.M. Dronning Margrethe for at takke for Fortjenstmedaljen i sølv. Dette for 40 års tjeneste i Forsvaret. Vi, her fra Nyborg Marineforening, ønsker stort tillykke.

24

2


Begyndersæt til blazer som består af: 1 blazeremblem,1 slips, sæt blazerknapper (enkeltradet) 1 miniemblem og 1 kendingstegn. Medlemspris 385,00 kr. Kan bestilles i stuen. SYDES PC og TV HJÆLP

Computer og TV support hjemme ved dig selv. Driller din computer eller tv dig, eller vil du have et godt råd, så er det lige mig du skal have fat i. Jeg kommer hjem til dig og ordner det. Jeg yder support til alt der får din computer og dit tv til at virke optimalt. -Trådløst netværk -Printer opsætning -Netbank -Kontakt til det offentlige og din kommune -Kom i gang med netbank -Sundheds check af din pc -Opdatering, oprydning -Yderst rimelige priser SE MIN HJEMMESIDE FOR MERE INFO KONTAKT Søren Yde Sørensen Rådyrvænget 52 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 11 64 Mobil.: 40 43 51 14 Mail: sydespchjaelp@gmail.com Hjemmeside: www.sydespchjaelp.dk

25 26


La at ”vi ve

De

rig

D

Ka 28

L ANDSSKYTTESTÆVNE

26

30


Vinterjakke Hvis du som medlem skifter adresse, er det vigtigt at der gives besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes at blade og anden information tilgår medlemmet. Landsbestyrelsen har besluttet at lancere en vandtæt Erik Dyrskov Rasmussen ”vinterjakke” med hætte (i kraSekretær ven), foer og flere lommer. Det er en noget kraftigere model end vor vindbreaker og rigtig god til den kommende vinters udendørs aktiviteter. Den føres i størrelse: S, M, L, XL, 2XL, 3XL og 4XL. Pris kr. 400,Kan bestilles på sædvanlig vis i Slopkisten

LYKKES FODKLINIK SKOff DORE OG VINDUER

Fodpleje og velvære

Strandvejen 18, Nyborg www.lykkesfodklinik.dk

5

Tlf.: 22 43 25 41

Hf., ,. ._ii, I� _.,.-.,..,.,,;,..,,.,_,,..,,,� A·,p, ,..,; ,. ..., 1 M,dmr�.f....,,oi,w,; dt-11;.Jn. O)�(O•v,I\ �.�r .K«:!•:Qk \.Oul• l"1 m..'ddc rfl �O \'Or.t"U •:'Ol't::�e �'b.'<. t.<ou;., • :w4. 11,V,llltl:f l'R,I,. IJWITtlL S UIT

,1 ,\� :..it,.,,,.,,,,.t.-1 l<\.,,, �

,

30

;<,. ,,,.,

''""¾

.�,.-�N'»>

tDRliNSKan'

8�<1,• ,o�.�-Q)f)kt( www .5kott-v nduer.dk i llf. 65 0614 a8

13 27


AUNSLEV TØMRERFIRMA AUNSLEV Tlf.: 61TØMRERFIRMA 65 90 43 AUNSLEV TØMRERFIRMA Mobil.: 26 85 17 96 Tlf.: 61 65 90 43 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Tlf.: 61 Mobil.: 2665 8590 1743 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Mobil.: 26 85 17 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com

Jørgen Thomsen Nyborg ApS

Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813

JørgenHjemmeside.: Thomsen Nyborg ApS Mail.: vvs.thomsen@c.dk www.thomsensvvs.dk

Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 ApS CVR-73863813 Jørgen Thomsen Nyborg

Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk

19

28

19 19


Skibsmodeludstilling ved DSI Fregatten Jylland, Ebeltoft.

26 afdelinger bidrager med 60 skibsmodeller, og de 2 modelbyggelaug med henholdsvis 5 og 1 mod Desuden præsenterer 18 andre afdelinger spændende Maritime rarieteter.

Skibsmodeludstilling ved DSI Fregatten Jylland, Ebeltoft

Husk at du som medlem af Nyborg Marineforening kan komme gratis ind på fregatten Jylland, med 6 gæster. Udstillingen løber frem til 2. dec. 2018 26 afdelinger bidrager med 60 skibsmodeller, og de 2 modelbyggelaug med henholdsvis 5 og 1 model. Se yderligere på www.fregatten-jylland.dk Desuden præsenterer 18 andre afdelinger spændende Maritime rarieteter. Udstillingen løber frem til 2. dec. 2018 Se yderligere på www.fregatten-jylland.dk

Niels Ebbesen og alle de andre modeller kan beundres i særudstillingen ”Modeller på podier”.

Vi har, som nævnt ved generalforsamlingen, et foreningsmedlemsskab til både Fregatten Jylland, samt Fregatten Niels Ebbesen og alle dePeder andreSkram. modeller kan beundres i særudstillingen ”Modeller på podier”. Vil man en tur til Ebeltoft eller Holmen i København, vil det være nærliggende at besøge de 2 historiske krigsskibe, som hver især repræsenterer den danske orlogsflåde på bedste vis. Med henvisning til vores medlemsskab kommer I og Jeres gæster (max 6) gratis ind!! Husk at medbringe dit medlemsbevis af Nyborg Marineforening. Billetterne til skibene udleveres i Marineforeningens bar.

”KOGEPUNKTET” Kabyssen søger stadig hjælpere til madlavning og opvask. Vil du give en hjælpende hånd, så henvend dig til Per Pedersen, tlf. 2532 8311 19

29


Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage 10.00 - 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen. Rådgivning-Bogføring Skat-Regnskaber Tlf. 65 31 77 45 Betaling kontingent m.v. til skyttelavet Fax. 65 31af 66 25 www.ytting.dk nedenstående konto.

skal indbetales på

NY annpnce. Skyttelavets bank konto: 3216- 252764 Støt vore annoncører de støtter os ! OPSLAGSTAVLEN !!

På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået uden for Bent Jørgensen den faste aktivitetskalender under menupunktet: Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 Opslagstavlen. Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com

D IN

CHEF VIL GODT INVITERE DIG UD …

12

Siøvej 21, 5800 Nyborg 30 34

33

35

8


pe e

an

å

Bøjdenvej 3-5 5800 Nyborg Tlf.: 63316600

r

Mandag: 8:00-20:00 Tirsdag: 8:00-20:00 Onsdag: 8:00-20:00 Torsdag: 8:00-20:00 Fredag: 8:00-20:00 Lørdag: 8:00-17:00 Søndag: 8:00-17:00

12

Tlf.: 23 29 52 53

35

8

31


â&#x20AC;? (

M B E fi s D s t e j

32

39


Selvfølgelig er mesterskurken Moriarty med i historien.

FranzWatson, havde, som det fremgår alle de herlige udgivelser af hum som spilles af Ben Kingsley, mener at Holmes af alias Reginald, må have pantsat sin hjerneet eller andet sted – for at få råd til sprut, kvinder og spil… tegninger, vittigheder, børnebøger m.m., et pragtfuldt livssyn, b Filmen er uacceptabelt undervurderet – den er hylende morsom og spilles fantastisk af to af verdens bedste skuespillere. kærligheden til alle mennesker, uanset om det var børn, voksne Filmanmeldelse GB/redaktør Filmens titel: ”Høj Pibeføring” (Without a clue) ungeGod – sommer ja sågar svigermødre. Hans fundament var tolerance, em forståelse. ”Høj Pibeføring” Selvfølgelig er mesterskurken Mori(Without a clue)

arty med i historien. Watson, som spilles af Ben Kingsley, mener at Holmes alias Reginald, må have pantsat sin hjerneet eller andet sted – for at få råd til sprut, kvinder og spil… Filmen er uacceptabelt undervurderet – den er hylende morsom og spilles fantastisk af to af verdens bedste skuespillere.

Citat fraMed bogen: Michael Caine og Ben Kingsley

vanvittig morsom ”Når detEn lykkedes at få nogle til at hoppe på de udlagte limpinde film om verdens dårligste detektiv. det i lang tid anledning til utilbørlig fnisen og krampegrineri om Det hele er byttet rundt, så Watson er mesterdemed efterfølgende ufrivillig vandladning til følge”, citat slut. tektiv, mens Holmes er et fuldstændigt hul i jorden!

Ovenstående viser med al tydelighed tid og det indhold Fran Godden sommer! GB/redaktør og Qvist havde på deres fælles tegnestue. Boganmeldelse

Jokes, tossestreger, men også stor begavelse, var grundlaget i sa ”Gale Streger” af Franz Füchsel. Jokes, tossestreger, men også stor begade tre imellem. velse, var grundlaget i samspillet de tre Nyborgs verdensberømte tegner og forfatter, døde sidste år og er stedt til hvile her i Nyborg. Franz havde, som det fremgår af alle de herlige udgivelser af humoristiske tegninger, vittigheder, børnebøger m.m., et pragtfuldt livssyn, baseret på kærligheden til alle mennesker, uanset om det var børn, voksne, gamle, unge – ja sågar svigermødre. Hans fundament var tolerance, empati og forståelse. Citat fra bogen: ”Når det lykkedes at få nogle til at hoppe på de udlagte limpinde, så gav det i lang tid anledning til utilbørlig fnisen og krampegrineri om natten, med efterfølgende ufrivillig vandladning til følge”, citat slut. Ovenstående viser med al tydelighed den tid og det indhold Franz, Holbek og Qvist havde på deres fælles tegnestue.

imellem. En særdeles herlig og morsom bog. I disse tider, hvor vi mindes de faldne søfolk fra 2. verdenskrig, er det godt og sundt at komme videre i livet – det liv vi har bl.a. på grund af krigssejlernes indsats.

En særdeles herlig og morsom bog.

I disse tider, hvor vi mindes de faldne søfolk fra 2. verdenskrig, e og sundt at komme videre i livet –Læsdet liv vi har bl.a. på grund af den og bliv i godt humør. GB/redaktør krigssejlernes indsats.

Læs den og bliv i godt humør.

39

GB/redakt 33


NY annpnce. Fornavn

D j v

Efternavn ind år Støt voreJensen annoncører Per Egon 1993 Erik Horn de støtter os ! 1993 Finn Moltke Kristensen 1993 Preben

Madsen

T 2

1993

33

Fornavn Knud Ernst Kurt Arne Willy

Efternavn Holmgaard Verner Rosenvold Petersen

E v

F å f t f b h

ind år 1978 1978 1978 1978

S g

33

34

29


9

Ta’ med Nyborg Marineforening pa sensommerudflugt med oplevelser Denne sensommertur bringer os til Vestjylland, nærmere betegnet Esbjerg og Blåvand. Turen foregår tirsdag den 21. august 2018! Et spændende besøg pa FALCK Safety Service i Esbjerg: Falck Safety Services har gennem mange år oparbejdet en solid kompetence inden for maritim virksomhed. lnden for krydstogt- og færgevirksomhed leverer vi alt fra grundlæggende sikkerhedskurser til beredskabsøvelser - tilpasset til myndighedernes og kundernes krav og behov . Som maritim leverondør ti/ f eks. olie- og gasselskaber må man ofte forholde sig til

krav fra både operatøren, olieindustrien og maritime organisationer (IMO). Vi skaI bl.a. se demonstration af stormvejrsredning m.m. Frokosten indtages hos Esbjerg Marineforening. Efter frokost køres til TIRBITZ stillingen i Blåvand. Stillingen blev bygget af tyskerne under 2. verdenskrig. Tirpitz-stillingen (Batteri Vogelnest) er en forsvarsstilling fra anden verdenskrig, bestående af to bunkere som var en del af Atlantvolden som den tyske besættelsesmagt opførte langs Nordsøens kyster. De ligger på Tane Hedevej i Blåvand. Den

35


1968 Ebbe Rasmussen 1968 Finn Staal Andersen Mortensen sydlige bunker er 1968 i dag indrettet Kurt som mulinger og selve tirpitz-bunkeren. Arkitektseum med en egentlig museumsbygning gruppen bag byggeriet var BIG - Bjarne under klitten som1968 supplement. Ole Ingels Group og bygherrenMadsen bag projektet var Museet for Varde By og Omegn. Tirpitz 1968 Knud Museum blev indviet af kronprins Mortensen I sommeren 2017 åbnede et nyt stort muFredeseum ved Tirpitz-stillingen. Det nye muserik den 29. juni 2017. 1968 Kristian Sørensen um rummer udstilling om Atlantvolden, en udstilling om livet på vestkysten og en Efter en lang dag med mange indtrykker 1968 Heinrich Hammersholt Petersen stor ravsamling. Dertil kommer særudstilsætter vi igen kursen mod Fyn. 1968 Torben Nedergaard 1968 Niels Sørensen 1968 Leif Black 1968 Leif Toftegaard Pedersen 1958 Jørgen Christiansen 1958 Sigfred Grundahl 1958 Bent Pedersen 1958 Kurt Grønvall Pelck 1953 Flemmert Demant Danielsen Afgang fra Marineforeningen i Nyborg den 21. august kl. 7,30 09,30-11,00: Besøg på brandskolen i Esbjerg Falck Safety Service. 11,30: Besøg på ”HORNS REV” fyrskib. 12,30: Frokost i Esbjerg Marine Forening. 14,00: Besøg på Tirpitz. Forventet hjemkomst kl. ca. 19,30.

Nyborg Marineforeningens be

Pris: kr. 550,00, der dækker bus, formiddagskaffe, besøg på Falck Safeti Service, besøg på ”HORNS REV”, frokost, besøg på TIRPITZ. Tilmelding: I mappen i stuen. Betaling i stuen eller på konto reg. 3914 konto. 3216397908. Planlægning og produceret af Kurt Klein Taanquist og rejseudvalget. Tlf. 40163571. Mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk Sidste frist for tilmelding 1. august 2018.

36


en n en

en n

ard n

n sen l n

n

at blade og anden information tilgår medlemmet.

65295 62 Erik Dyrskov Rasmussen Sekretær 68318 134 70666 200 71079 216 58819 18 77723 383 83384 Lyøvej 20 • DK-5800553 Nyborg Tlf. 65 10 10 18 79183 427 mail: 81994 info@nyborgdyrehospital.dk 504 • www.nyborgdyrehospital.dk 84315 593 82938 541 OPSLAGSTAVLEN !! 78541 hjemmeside 415 kan du se de aktiviteter der er opslået På foreningens uden for den faste441 aktivitetskalender under menupunktet: 79777 Opslagstavlen 64296 49 71387 239 62578 40

5

ens bestyrelse

Hvis du som medlem skifter adresse, er det meget vigtigt at der gives besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes at blade og anden information tilgår medlemmet.

37


Humor fra øverste dæk

Hør nu her, Madsen, sagde chefen. Det er fjerde gang i år, De spørger om lønforhøjelse – tør jeg spørge, om Deres kone bruger for mange penge på tant og fjas...? Ja, De tør sikkert, men jeg tør altså ikke. Jeg kan egentlig godt lide den friske måde, De taler til mig på, Sagde direktør Clausen til den unge kontorassistent. De er oprigtig, De er uimponeret, De er åbenhjertig, De er fyret! Jeg kommer ikke på fredag. Forkyndte den veldrejede kontordame overfor personalechefen. Jeg er nemlig inviteret på et weekend ophold på hotel Marienlyst med alt betalt. Jeg er glad for Deres oprigtighed, men det er altså en sag chefen må afgøre. Intet problem. Det er ham, der har inviteret.

38


-Ansigtsbehandlinger -Ansigtsbehandlinger -Massage -Massage -Manicure -Manicure -Vipper og bryn -Vipper og bryn -Voksbehandlinger -Voksbehandlinger Behandlinger efter aftale.. Behandlinger efter aftale.. Online booking: Online booking: www.Nyborghudpleje.dk www.Nyborghudpleje.dk Nyborg Hudpleje Strandvejen 18, 5800 Nyborg Tlf.: 25 78 12 18 Nyborg Hudpleje Strandvejen 18, 5800 Nyborg Tlf.: 25 78 12 18

32

32

39


40

Nyborg nr 2 2018  

Medlemsblad nr. 2, 2018

Nyborg nr 2 2018  

Medlemsblad nr. 2, 2018

Advertisement