Page 1

MARINEFORENINGEN

MARINEFORENINGEN NR. 1 2018 27. ÅRGANG NR. 3 2018 27. ÅRGANG

Vippe(knald)fyret ud mod Slipshavn. Foto: Heinrich Hammersholt

Vippe(knald)fyret ud mod Slipshavn. Foto: Heinrich Hammersholt

NYBORG 1


NYBORG MARINEFORENING BESÆTNING

Nyborg Marineforening SKYTTELAVET

BESÆTNING Formand: Formand: Forside: Jørn Ladegaard Tlf.: 2163 5487 Kurt Verner Tlf.: 6531 7560 Formand Flådens ran. Kurt Verner Tlf.: 6531 7560 Mail: hennyogjoern@gmail.com Mail.: kurtverner@yahoo.dk Mail.: kurtverner@yahoo.dk Tryk: FT-TRYK Kasserer: Næstformand Næstformand: Andersens Gade 34 Rasmussen Tlf.: 2174 4009Bent Larsen Tlf.:H.C. 4016 Arne C. Petersen Tlf.: 3020 9411Ebbe 87003926 Horsens Mail.: ebberasmus24@gmail.com Mail: ravnekaerlund102@gmail.com Mail.: arnecpetersen@gmail.com Kasserer Charlotte Jørgensen Tlf.: 4126Sekretær 1121 og Næstformand: Kasserer: Mail.: snedkerboet@gmail.com Torben PetersenSKYTTELAVET Tlf.: 6082 1806 Charlotte Jørgensen Tlf.: 4126 1121 Sekretær Formand Mail: torben04@gmail.com Mail.: snedkerboet@gmail.comErik Dyrskov Rasmussen Jørn Ladegaard Tlf.: 2163 5487 Tlf.: 6531 5550 Revisor Mail.: hennyogjoern@gmail.com Sekretær: Mail.: erikdyrskov@gmail.com Kasserer Poul Nielsen Tlf.: 6531 5021 Bestyrelsesmedlem Erik Dyrskov Rasmussen . Tlf.: 6531 5550 Bent Larsen Tlf.: 4016 3926 Sørensen Tlf.: 4029 1858 Mail.: erikdyrskov@gmail.com Jess Mail.: ravnekaerlund102@gmail.com Mail.: jesmu@mail.dk Sekretær og Næstformand Best. Medlem: SUPPLEANTER Torben Petersen Tlf.: 6082 1806 Henry Schmidt Tlf.: 2252 83981. Henry Schmidt Tlf.: 2252 8398 torben04@gmail.com BLADREDAKTION Mail.: v-iras@hotmail.com Revisor Mail.: v-iras@hotmail.com 2. Allan Jensen Tlf.: 2720 2071 Ansvarshavende redaktør: Poul Nielsen Tlf.: 6531 5021 Best. Medlem: nyborg-ejendomsservice@hotmail.dk Kurt 3. Kurt Klein 3571Verner Tlf.: 6531 7560 Jørgen Frank Rasmussen . Tlf.: 4080 2625Taanquist Tlf.: 4016 Mail.: kurtkleintaanquist@webspeed.dk Mail.: kurtverner@yahoo.dk Mail.: rasmus49@live.dk STUEN MARINESTUEN BladredaktørVesterhavnen 70 A Tlf.: 6530 1576 Banjemester Best.Medlem Knud Geisler Tlf.: 6049 2747 Glenn Bartels Hjemmeside.: Tlf.: www.marineforeningennyborg.dk 4245 9940 Kurt Klein Taanquist. Tlf.: 4016Assisterende 3571 Banjemester Mail.: GlennJanebartels@hotmail.com Mail.: kurtkleintaanquist@webspeed.dk Henning Carlsen Tlf.: 5046 4135 Stuens åbningstider Mail.: hc2575@yahoo.dk Alle dage fra 10.00 til 14.00 Redaktør hjemmesiden Mandage og helligdage kan være undtaget BLADREDAKTIONEivind.Rasmussen Tlf. 7255 3824 Mail.: SUPPLEANTER Ansvarshavende redaktør eivind.rasmussen@mail.dk Kurt Verner Tlf.: 6531 7560 Bankkonto til indbetaling af rejser 1. Per Pedersen Tlf.: 2532 8311Mail.: kurtverner@yahoo.dk Redaktør og web-design 3914 3216397908 Mail.: deresbager@gmail.com Jess Sørensen Tlf.: 4029 1858 Tryk: ft-tryk.dk, Horsens Mail.: jesmu@mail.dk 2. Glenn Bartels Tlf.: 4245 9940 Assistent Torben Jørgensen Tlf.: 2574 7218 Mail.: GlennJanebartels@hotmail.com Mail.: tjoernsen@gmail.com Næste nummer udkommer Æresformand: Børge Ferning Medio Marts 2018 Sidste frist for indlevering af stof 28. februar 2018

KOLOFON

STUEN Kvartermester 2 Jørgen Leif Rasmussen. Tlf. 4040 6119 Mail: jrgenleif@gmail.com Banjemester Knud Geisler. Tlf. 6049 2749 Assisterende kvartermester Henning Carlsen. Tlf. 5046 4135

BLADUDGIVELSER 2018: Medio december: Sidste frist for indlev. af stof 1. dec. 2018.

2

Side 3: Side 5: Side 6: Side 7: Side 10: Side 11: Side 15: Side 19: Side 21: Side 26: Side 29: Side 33: Side 35: Side 38:

Formanden har ordet Runde fødselsdage Jubilarer Jubilarer Pers hjælpere Redaktørens klumme Soldaternes dag 2018 Fregatskydning Marineforeningens Esbjergtur Boganmeldelse Den 11.-11. 1918 Filmanmeldelse Jubilarstævne 2018 Humor fra øverste dæk

K

S f o t D d t f s

F g h i

P f 1 d v g f m f d M t

N d r o u d a s n m t


Formanden har ordet Kære medlemmer.

på Bureau Nyborg, ( gratis).

Sommeren går på hæld og efteråret står for døren og dermed en ny aktivitetsperiode. Jeg håber, at I har lyst og anledning til, at gøre brug af nogle af tilbuddene. Det kan være de planlagte aktiviteter, lørdagsfrokosten eller den daglige åbningstid. Samværet i stuen er fundamentet for foreningens trivsel og et godt kammeratskab.

Vi fremsendte i vinter et forslag til udvidelse af vores hus til godkendelse ved Nyborg Kommune. Forslaget blev ikke godkendt, men vi har fået et meget positivt svar med angivelse af rammer for en udvidelse. Vi er nu ved at få lavet et nyt skitseprojekt i overensstemmelse med de meddelte rammer. Såfremt det nye projekt godkendes udsendes det til alle medlemmer med næste nummer af bladet, således man kan være velforberedt til generalforsamlingen, hvor den endelige godkendelse skal foretages. Det er stadig en forudsætning, at projektet betales med fonds midler.

Første halvår har været hektisk med mange arrangementer og store tiltag, men det har også været med til at udbygge et godt image for Nyborg Marineforening. Projektet med monumentet for de 35 søfolk fra Nyborg, der mistede livet i krigen 1939 – 1945 har trukket store veksler på de medlemmer, der har været direkte involveret i projektet og de afledte arrangementer. Der skal her lyde en stor tak for indsatsen, men også en stor tak til alle medlemmer for den opbakning, jeg har følt, der var til projektet. Vores samarbejde med Nyborg Kommune og Østfyns Museer har i hele denne proces været fantastisk. Nu står monumentet flot knejsende på den smukke kongens Skibsbro, som et varigt minde, ikke kun for de 35 søfolk, men også for den indsats danske søfolk ydede under hele anden verdenskrig, en indsats der var stærkt medvirkende til Danmarks anerkendelse som allieret nation. Som afslutning på projektet udgav vi publikationen FORSAVN, som I fik med sidste nummer af bladet. Har I behov for eksemplarer til venner eller bekendte, kan det hentes

På gensyn i stuen. Venlig hilsen. Kurt Verner.

MARINESTUEN

Vesterhavnen 70 A Tlf.: 6530 1576 www.marineforeningennyborg.dk Stuens åbningstider Alle dage fra 10.00 til 14.00 Mandage og helligdage kan være undtaget Bankkonto til indbetaling af rejser 3914 3216397908

3


BANG & OLUFSEN NYBORG Korsgade 15 5800 Nyborg Tlf. 65 31 23 24 nyborg@beostores.com

4


Runde fødselsdage Fødselsdag

22

År

Fornavn

Efternavn

Alder

22-01 25-07 04-01 10-10 12-07 26-01 2-10 30-12 10-12 23-07 4-07 20-03 11-04 05-05 17-06 04-04 11-10 27-10 13-04 3-02 4-02 2-10 23-02 14-08 15-04 19-01 3-02 27-01

1968 1958 1958 1958 1958 1958 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1938

Tommy Thorsholt Jan Skov Jens Brüner Carsten Bernhard Kim Søren Knud Finn Staal Kurt Børge Gunnar Bent Møller Ole Krogh Niels Christian Tonni Heine Ulrik Erik Henning Steen Rask Flemming Erik Karl Georg Erik Dyrskov Ove John Per Nyegaard Ernst Jørgen Hanfgarn Kurt Villy

Jacobsen Sveistrup Riget Nielsen Olsen Jensen Weis Mortensen Andersen Mortensen Danielsen Lohmann Jensen Rantzau Nielsen Harder Jensen Lundstrøm Madsen Colding Horn Hansen Rasmussen Wittendorff Reenberg-Jensen Olesen Pedersen Jørgensen Verner Karlson

50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80

2-08 18-10 6--06 25-07 16-04 13-06 13-10 03-07 17-11 31-12

1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1933 1928 1928

Knud Egeløkke Frits Ole Kurt Grønvall Sigfred Jørgen Ole Viggo Jens Peter Allan Erik Otto Willy

Langkilde Blidegn Hornsyld Pelck Grundahl Hansen Olsen Nielsen Petersen Lundeman

80 80 80 80 80 80 80 85 90 90

5


Erik Finn Moltke Preben

Horn Kristensen Madsen

1993 1993 1993

Medlemsjubilarer 2018 25 år jubilarer 2018 Medlemsjubilarer 2018 Fornavn Fornavn Fornavn Per Egon Per Egon Knud ErnstFornavn Erik Per Egon Erik Kurt Finn Moltke Erik Finn ArneMoltke Preben Finn Moltke Preben Willy Preben

Efternavn Efternavn Efternavn JensenEfternavn Jensen Holmgaard Horn Jensen Horn Verner Kristensen Horn Kristensen Rosenvold Madsen Kristensen Madsen Petersen Madsen

ind år år ind ind år 1993 ind år 1993 1978 1993 1993 1993 1978 1993 1993 1993 1978 1993 1993 1993 1978 1993

Medlemsjubilarer 2018 40 års jubilarer 2018 Fornavn Fornavn Fornavn Fornavn Villy Per Egon Knud Ernst Fornavn Knud Ernst Erik Kurt Knud Ernst Kurt Finn Moltke Arne Kurt Arne Preben Willy Arne Willy Willy

Efternavn Efternavn Efternavn KarlsonEfternavn Jensen Holmgaard Efternavn Holmgaard Horn Verner Holmgaard Verner Kristensen Rosenvold Verner Rosenvold Madsen Petersen Rosenvold Petersen Petersen

indind år år ind år år ind 1958 1993 1978 ind år 1978 1993 1978 1978 1978 1993 1978 1978 1978 1993 1978 1978 1978 1978

Medlemsjubilarer 2018 60 års jubilarer 2018

Fornavn Efternavn Fornavn Efternavn Per Egon Jensen Fornavn Villy KarlsonEfternavn Fornavn Efternavn Erik Horn Knud Ernst Holmgaard Villy VELKOMMEN I STUEN Karlson TIL:Kristensen Finn Moltke Kurt Verner Thorkild Witthøft Jørgensen Preben Madsen Arne Rosenvold Willy

Steen Rask Madsen

Ane Kea Haug-Pedersen Børge Lauritzen Dan Andersen Peter Rasmussen

Petersen

ind år ind år 1993 ind år 1958 ind år 1993 1978 1958 1993 1978 1993 1978 1978

Nye medlemmer

Carsten Rasmussen

VELKOMMEN I STUEN Fornavn Fornavn TIL: Knud Ernst

Villy Kurt Thorkild Witthøft Jørgensen Arne Steen Rask Madsen Willy

Ane Kea Haug-Pedersen

Efternavn Efternavn Holmgaard Karlson Verner Rosenvold Petersen

Børge Lauritzen indind år år Dan Andersen 1978 1958 Peter Rasmussen 1978 Carsten Rasmussen 1978 1978

6

29 Foto/red.

Fornavn

Efternavn

ind år


Erik Finn Moltke Preben

Horn Kristensen Madsen

1993 1993 1993

Marinejubilarer 2018 Marinejubilarer 2018 Fornavn Efternavn indHovednr år Årgang Fornavn Efternavn Skibsnr Holmgaard 1978 78053 1968 Knud ErikErnst Marinejubilarer Sørensen 400 2018 Kurt Verner 1978 1968 Ebbe Rasmussen 65295 62 Arne Rosenvold 1978 1968 Andersen 68318 134 ÅrgangFinn StaalFornavn Efternavn Hovednr Skibsnr Willy Petersen 1978 Erik Sørensen 78053 70666 400 19681968 Kurt Mortensen 200 1968 Ebbe Rasmussen 65295 62 1968 Ole Madsen 71079 216 1968 Finn Staal Andersen 68318 134 19681968 Knud Mortensen 58819 18 Kurt Mortensen 70666 200 19681968 Kristian Sørensen 383 Ole Madsen 71079 77723 216 Knud Hammersholt Mortensen 58819 18 19681968 Heinrich Petersen 553 Fornavn Efternavn ind år 83384 1968 Kristian Sørensen 77723 383 1968Villy Torben 427 Karlson Nedergaard 1958 79183 1968 Heinrich Hammersholt Petersen 83384 553 19681968 Niels Sørensen 81994 504 Torben Nedergaard 79183 427 19681968 LeifNiels Black 593 Sørensen 81994 84315 504 Black 84315 82938 593 19681968 LeifLeif Toftegaard Pedersen 541 1968 Leif Toftegaard Pedersen 82938 541 1958 Jørgen Christiansen 78541 415 1958 Jørgen Christiansen 78541 415 19581958 Sigfred Grundahl 79777 441 Sigfred Grundahl 79777 441 19581958 Bent Pedersen 49 Bent Pedersen 64296 64296 49 Kurt Grønvall Pelck 71387 71387 239 19581958 Kurt Grønvall Pelck 239 1953 Flemmert Demant Danielsen 62578 40 1953 Flemmert Demant Danielsen 62578 40

Nyborg Marineforeningens bestyrelse

Nyborg Marineforeningens Gået fra borde bestyrelse Karl Erik Dalsgaard Sørensen Jørgen Chr. Henrichsen Formand Kurt Verner

Næstformand Ebbe Rasmussen

Kasserer Charlotte Jørgensen

Sekretær Erik D. Rasmussen

Æret være deres minde

Bestyrelsesmedlem Jess Sørensen

11

29

Formand Kurt Verner

Næstformand Ebbe Rasmussen

Kasserer Charlotte Jørgensen

Sekretær Erik D. Rasmussen

Bestyrelsesmedlem Jess Sørensen

7

11


Nyborg Marineforeningens bestyrelse Nyborg Nyborg Marineforeningens Marineforeningens bestyrelse bestyrelse Nyborg Marineforenings bestyrelse

Formand Best,medlem Kasserer Sekretær Formand Formand Næstformand Næstformand Kasserer Kasserer Sekretær Sekretær Formand Næstformand Næstformand Kasserer Sekretær Best.medlem Kurt Kurt Verner Ebbe Rasmussen Rasmussen Charlotte Jørgensen Jørgensen Erik D. Erik Rasmussen D. Rasmussen KurtVerner Verner Charlotte Erik D.Rasmussen Henry Schmidt Arne JørgenCharlotte Frank Kurt Verner Ebbe Ebbe Rasmussen Charlotte Jørgensen Erik D. Petersen

Rasmussen

Jørgensen

Rasmussen

11 11 11

Hvis du som medlem skifter adresse, er det vigtigt at der gives besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes at blade og anden information tilgår medlemmet. Erik Dyrskov Rasmussen Sekretær 34

5

8


Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com

D IN CHEF VIL GODT INVITERE DIG UD …

34

5

9


an forsøger, være alle vegne og vi vil ikke risikere at Per ”går rfor er det bydende nødvendigt med hjælpere fremover, der ledning kan aflaste og hjælpePers ham.hjælpere

ring v/arrangementer, oprydning i køkKære medlemmer vores herlige g vis engagement og afmeld jer til tjeneste - I får det tifold kenet og ikke mindst, i marinestuen, efter marineforening! kan fortsætte som foreningens fremragende kok og ved at I diverse festligholdelser m.m. Vi har stadig et lille problem. engagementerne. Snak med Jørgen hurtigst muligt. Vi mangler hjælpere til køkkenfunktionen, hvilket vil sige: assistance i baren, serve-

Tlf.: 40406119

F j p j 2 l h

D

Rådgivning-Bogføring Skat-Regnskaber Tlf. 65 31 77 45 Fax. 65 31 66 25 www.ytting.dk

N a p

V m

G m

muligt.

D f a

E m Bent Jørgensen D Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 6 p Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com

D IN

10

N s r b h f n o N d e d s

CHEF GODT INV DIG UD


Redaktørens Klumme For ca. syv år siden flyttede min hustru og jeg til Ørbæk. Vi kom fra Kirke. Sonnerup på Sjælland i nærheden af Holbæk, hvor jeg havde mit arbejde. Vi havde boet der i 22 år, men blev inspireret af vores søn som læste på Syddansk Uni, til at flytte til det herlige Fyn. Det har vi aldrig fortrudt! - Og slet ikke at det blev i nærheden af Nyborg. Vi kendte kun Nyborg (og Fyn) fra ankomsten fra færgen og en hurtig kørsel på tværs af det fynske land. Vi så intet og havde kun tanke for at komme syd på til varmere himmelstrøg. Gud fader bevares hvor vi er gået glip af meget. Det er vi ved at indhente – i særdeleshed forståelsen og glæden ved Nyborg, med alt hvad den by har og giver. En historie der reelt betyder alt for Danmark og som er uacceptabelt underspillet. Det er der jo heldigvis ved at blive ændret på. Nyborg Slot gennemgår, ikke bare en restaurering, men også en opgradering med respekt for det historiske forløb og den betydning slottet og byen har haft og forhåbentlig får igen. Sara Agnete Hanghøj fra Nyborg Kommune/østfyns Museer vil i næste blad give sit bud på Nyborg – byen og slottet og det fremtidige perspektiv. Nyborg kommer på verdenskortet, hvor den hører til og det har vores marineforening bidraget gevaldigt til – både med det nye monument men også med den synlighed foreningen har i almindelighed.

Jane og jeg farer rundt på øen og finder konstant nye herlige oplevelser, både med hensyn til naturoplevelser, men så sandelig også på det kulinariske og kulturelle område. Vi har i Nyborg fantastiske restauranter, destilleri med tilhørende gourmetrestaurant, cafeer, italiensk inspirerede forretninger, hjemstavnsmuseer etc. etc. Man kunne blive ved. Her i bladet vil vi forsøge at gengive stemningsbilleder fra Nyborg som byen fortjener og vi vil snakke med mennesker som kan fortælle et og andet – forhåbentlig til glæde for os alle……. I øvrigt: Vi havde, efter en laaaang og varm sommer, en spændende og interessant tur til Tirpitz. Turen bliver beskrevet andet sted i bladet, men jeg må lige fortælle en lille historie fra turen: Da vi skulle i gang med turen hjem, gik en af deltagerne frejdigt op i bussen, som havde startet motoren op. I sidste øjeblik fik hun oplyst at det var bussen til Vendsyssel hun var gået op i. Hun nåede dog i sidste øjeblik at skifte til den rigtige bus. AK, ak – de fynboer. Men alle veje går jo til Fyn, så…. NB! Indenfor kort tid bliver der sat en PCèr i stuen, som alle medlemmer kan benytte – den må dog ikke fjernes fra stuen! Spørg efter den i baren…… Glenn Bartels/redaktør

11


12

14

23


14

23

13


14

27


Soldatens flagdag 2018

Over hele landet blev de udsendte danske soldater hyldet onsdag den 5. september. Således også i Nyborg, hvor Marineforeningen sammen med Nyborg kommune hvert år afholder et arrangement, at hylde og mindes danske udsendte Over hele landet blev de udsendte danskefor soldater hyldet onsdagde den 5. september. soldater. Soldatens flagdag 2018med Nyborg kommune Således også i Nyborg, hvor Marineforeningen sammen hvert år afholder et arrangement, for at hylde og mindes de danske udsendte Tekst og foto: Heinrich Hammersholt soldater.

Over hele landet blev de udsendte danske soldater hyldet onsdag den 5. september. Således også i Nyborg, hvor Marineforeningen sammen med Nyborg kommune hvert år afholder et arrangement, for at hylde og mindes de danske udsendte soldater. Tekst og foto: Heinrich Hammersholt

Tekst og foto: Heinrich Hammersholt

15


Soldatens Soldatens flagdag flagdag 2018 2018 Soldatens flagdag 2018

IN de I Pd P

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og m Verner byder velk

Hov sogn Nyborgs Nyborgs borgmester borgmester Kenneth Kenneth Muhs Muhs og marineforeningens og marineforeningens formand formand Kurt Kurt Hovedtaler ved arrangementet Knu Verner Verner byder byder velkommen. velkommen. sognepræst og tidligere feltpræst spæn Knud Erik Kristensen fortalte meget spændende og levende om som sin tid som feltpræst ved de danHovedtaler Hovedtaler ved arrangementet ved arrangementet ske udsendte styrker. udse Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og marineforeningens formand Kurt Verner byder velkommen.

Knud Erik Kristensen har været sognepræst ved Kølstrup sogn ved Kerteminde i 35 år, og har ved siden af det i forskellige perioder været udsendt som feltpræst i Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Sidste udsendelse var i 2012 til Afghanistan. Han er nu faldet for aldersgrænsen for at blive udsendt som feltpræst, men er stadigvæk sognepræst i Kølstrup.

16

sognepræst sognepræst og tidligere og tidligere feltpræst feltpræst KnudKnud ErikErik Kristensen Kristensen fortalte fortalte meget meget spændende spændende og levende og levende om sin omtid sin tid som som feltpræst feltpræst ved de veddanske de danske udsendte udsendte styrker. styrker.

Knu sogn Kert siden KnudKnud ErikErik Kristensen Kristensen har været har været være sognepræst sognepræst ved Kølstrup ved Kølstrup sognsogn ved ved Bosn Kerteminde Kerteminde i 35 iår, 35og år,har og ved har ved Afgh sidensiden af det afidet forskellige i forskellige perioder perioder væretværet udsendt udsendt som som feltpræst feltpræst i i 2012 Bosnien, Bosnien, Kosovo, Kosovo, Irak Irak og og falde Afghanistan. Afghanistan. Sidste Sidste udsendelse udsendelse var ivar i udse 20122012 til Afghanistan. til Afghanistan. Han Han er nuer nu faldet faldet for aldersgrænsen for aldersgrænsen for atfor blive at blive stadi


Soldatens Soldatens flagdag 2018 flagdag 20 Soldatens Soldatensflagdag flagdag2018 2018 Soldatens flagdag 2018

I Nyborg Marineforening er vi meget glade for besøg af Søværnets I Nyborg Marineforening er vi meget glade for besøg af Søværnets enheder, og det er skønt, nårbesøg de aktivt deltager i enheder, SoldatensogFlagdag. I år var det I Nyborg Marineforening er deltager viermeget for af Søværnets det er skønt, når de aktivt iglade Soldatens Flagdag. I år var det Patruljefartøjet I Nyborg vimeget meget glade for besøg Søværnets enheder, og I NyborgMarineforening Marineforening er vi glade for besøg af af Søværnets enheder, og det P 524 ”Nymfen”´s besætning, der deltog. detPdet er524 skønt, når når de aktivt deltager i Soldatens Flagdag. I årIvar det det Patruljefartøjet ”Nymfen”´s besætning, der deltog. er skønt, de aktivt deltager i Soldatens Flagdag. år var Patruljefartøjet er skønt, når de aktivt deltager i Soldatens Flagdag. I år var det Patruljefartøjet P 524 P 524 ”Nymfen”´s besætning, der der deltog. P 524 ”Nymfen”´s besætning, deltog. ”Nymfen”´s besætning, der deltog.

Muhs og marineforeningens formand Kurt byder velkommen. Hovedtaler ved arrangementet sognepræst og tidligere feltpræst Knud Erik Kristensen fortalte meget spændende og levende om sin tid som feltpræst ved de danske udsendte styrker. Knud Erik Kristensen har været sognepræst ved Kølstrup sogn ved Kerteminde i 35 år, og har ved Den højtidelige parade siden af det i forskellige perioder sluttede med ”Det danske løsen, affyret væretaf udsendt som feltpræst i Nyborg Saluteringslav. Bosnien, Kosovo, Og så var der kaffe ogIrak kage og i teltet ved Afghanistan. Sidste udsendelse var i Marineforeningen….. 2012 til Afghanistan. Han er nu faldet for aldersgrænsen for at blive udsendt som feltpræst, men er stadigvæk sognepræst i Kølstrup.

Den højtide Den højtidelige parade sluttede med ”Det d Den højtidelige parade sluttede med ”Det danske løsen, affyret Den højtidelige parade sluttede af Nyborg S med ”Det danske løsen, affyret afmed Nyborg Saluteringslav. ”Det danske løsen, affyret af Nyborg Saluteringslav. Og så var d af Nyborg Saluteringslav. Og så var der kaffe og kage i ved M Ogteltet så var derMarineforeningen….. kaffe og kage i teltet Og såved var der kaffe og kage i teltet vedved Marineforeningen….. teltet Marineforeningen…..

17


36

18


Fregatskydning

Her ses Bent Larsen til venstre sammen med Kurt Verner og den afgående fregatkaptajn Jørgen Kroun Her ses Bent Larsen til venstre sammen med Kurt Verner og den afgående fregatkaptajn Jørgen Kroun

Lørdag den 18.august, blev der afholdt fregatskydning med opstart efter morgenkaffen kl. 09,30.

Fregatskydning:

Lørdag den 18.august, blev der afholdt med opstart efter Resultatet blev somfregatskydning følger: Ny fregatkaptajn: Bent Larsen morgenkaffen kl. 09,30. stort TILLYKKE fra bladets redaktion, Resultatet blev somEtfølger: skal der hermed lyde..

Ny fregatkaptajn:

Bent Larsen Nyborgs hyggelige hotel Hotel Villa Gulle er et hyggeligt, stemningsfyldt ældre -

men nyrenoveret hotelder beliggende med en smuk udsigt Et stort TILLYKKE fra bladets redaktion, skal hermed lyde.. over Nyborg havn. Vi bygger vort renome på en omhyggelig, personlig service. Til dæmpet musik og i hyggebelysning - kan du nyde vore gode danske enkle menuer i de hyggelige gamle stuer med udsigt til havnen.

Hotel Villa Gulle | Østervoldgade 44 | 5800 Nyborg | +45 65 30 11 88 +45 21 27 27 99 | post@villa-gulle.dk

19


Tak til sponsorer Jule sponsorer. Tak til nedennævnte firmaer for støtten til vores julearrangementer.

Nyborg Rejser. REMA 1000 Svaneparken. Danbolig ALBANI. B.C. Catering.

Nyborg EL aps. Danske Bank. Frederik Nielsens Eft. OBH gruppen. MENY Bøjdenvej.

”KOGEPUNKTET”

Kaj Bonde ved mikrofonen

Kabyssen søger stadig hjælpere til madlavning og opvask. Vil du give en hjælpende hånd, så henvend dig til Per Pedersen, tlf. 2532 8311

D l E K

F u a t

U r l a

E t f o f u T s

20

38


Marineforeningens Esbjergtur Falck og Tirpitz

Hele holdet samlet – glade og tilfredse

Hele holdet samlet – glade og tilfredseat 41 medDet var et par af de oplevelser

lemmer af Marineforeningen oplevede på Esbjerg turen. Efter afgang fra Nyborg via Kerteminde gik det mod vestkysten.

forskellige øvelser i redning i havet gennemføres. Her kan laves kunstig 1-1½ meter høje bølger, stormvejr, regnvejr og torden i mørke og i vand.

Efter denne smagsprøve på stormvejr, Første stop var Falck rednings center kørte vi til Esbjerg Marineforening, hvor udenfor Esbjerg. Her fortalte Betina om formanden bød velkommen og serverede alle de aktiviteter der foregik medhensyn Hele holdet samlet – glade og tilfredse en lækker ”lørdagsbuffet”. Efter frokost var til brand og redning. der besøg på Veterans fyrskib HORNS REV, Uheld og brand på boreplatforme, Vindmølletårne større industri anlæg m.m. En spændende rundtur i området, hvor alle former for redningsopgaver kan gennemføres som øvelser og uddannelse. Falcks imponerende faciliteter beses interesseret Turen sluttede i den imponerende faciliteter beses interesseret store øvelseshal, hvor Falcks Falcks imponerende faciliteter beses interesseret

21


Der blev tænkt meget over hvordan brande bliver bekæmpet

kyndig fortaltebrande om skibets storarkitekt Bjarne Ingels. Derhvor blev en tænkt megetmand over hvordan bliver bekæmpet historie og udseende.

Godt trætte i benene og fyldt med inforDa alle var færdige med frokost og fyrskib, mation på en dag i godt selskab, satte vi gik tuen til TIRBITZ museet, hvor deltagerigen kursen mod Nyborg og Kerteminde. ne kunne gå på opdagelse i vestkystens Tak til alle deltagerne. Håber at se alle historie og se bunkerens indretning. Alle igen til de kommende ture. Der blev tænkt meget over hvordan brande bliver bekæmpet fik en lille sender der kunne aktiveres ved de forskellige montrer og høre historien. På rejseudvalgets vegne Det er et spændende sted og etableret Kurt Klein Taanquist. på fantastisk vis og kreeret af den danske

En særdeles god frokost i Esbjerg Marineforening

En særdeles god frokost i Esbjerg Marineforening

En særdeles god frokost i Esbjerg Marineforening

22


Humøret fejlede ingenting Humøret fejlede ingenting

Humøret fejlede ingenting

i

e

Tirpitz museets indgangsparti Tirpitz museetsmeget megetflotte flotte indgangsparti

Tirpitz museets meget flotte indgangsparti

- og farvel og tak for denne gang

23 Skål – og farvel og tak for denne gang


Kabysholdet der stod for gule ĂŚrter og pandekager med is til hele forsamlingen

Vagn Hansen pĂĽ hjemmebane

20

24

2


Begyndersæt til blazer som består af: 1 blazeremblem,1 slips, sæt blazerknapper (enkeltradet) 1 miniemblem og 1 kendingstegn. Medlemspris 385,00 kr. Kan bestilles i stuen. SYDES PC og TV HJÆLP

Computer og TV support hjemme ved dig selv. Driller din computer eller tv dig, eller vil du have et godt råd, så er det lige mig du skal have fat i. Jeg kommer hjem til dig og ordner det. Jeg yder support til alt der får din computer og dit tv til at virke optimalt. -Trådløst netværk -Printer opsætning -Netbank -Kontakt til det offentlige og din kommune -Kom i gang med netbank -Sundheds check af din pc -Opdatering, oprydning -Yderst rimelige priser SE MIN HJEMMESIDE FOR MERE INFO KONTAKT Søren Yde Sørensen Rådyrvænget 52 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 11 64 Mobil.: 40 43 51 14 Mail: sydespchjaelp@gmail.com Hjemmeside: www.sydespchjaelp.dk

25 26


Boganmeldelse ”Martsvioler” af Philip Kerr Historien begynder lige før de Olympiske BOGANMELDELSE lege i Berlin 1936. Privatopdager Bernhard Gunther hyres til at opklare en tilsyneladende banal sag om ”Martsvioler” Kerr et indbrud, men føresafafPhilip sin efterforskning længere og længere ned i gruopvækkende udskejelser bedrevet af den nazistiske undergrund og videre til en langt større sammenhæng, hvor rollerne spilles af nogle af Nazitysklands politiske ledere og mellemledere, en stålmagnat med lig i lasten og en bundkorrupt fagforeningsboss. Philip Kerr er en skotsk forfat-

ter med ekstrem viden om tyske forhold især i mellemkrigsårene, men også med relationer til nutiden. Man bliver fanget af historien og det persongalleri, som Kerr beskriver. Samtidig er den særdeles humoristisk og kynisk i sit ordvalg – den er herlig at læse, så enkelt er det! ”Martsvioler” er første bind i trilogien BERLIN NOIR. (Martsvioler er betegnelsen for de mennesker der skiftede holdning fra den ene dag til den anden i.f.t. nazismens filosofi. Red.) Næste boganmeldelse: ”Klar ved flag og gøs” – en ufuldstændig samling af anekdoter og andre beretninger fra Søværnet. GB/redaktør

La at ”vi ve

De

rig

D

Ka

Historien begynder lige før de Olympiske lege i Berlin 1936. Privatopdager Bernhard Gunther hyres til at opklare en tilsyneladende banal sag om et indbrud, men føres af sin efterforskning længere og længere ned i gruopvækkende udskejelser bedrevet af den nazistiske undergrund og videre til en langt større sammenhæng, hvor rollerne spilles af nogle af Nazitysklands politiske ledere og mellemledere, en stålmagnat med lig i lasten og en bundkorrupt fagforeningsboss.

L ANDSSKYTTESTÆVNE

30

Philip Kerr er en skotsk forfatter med ekstrem viden om tyske forhold især i mellemkrigsårene, men også med relationer til nutiden. Man bliver fanget af historien og det persongalleri, som Kerr beskriver. Samtidig er den særdeles humoristisk og kynisk i sit ordvalg – den er herlig at læse, så enkelt er det! ”Martsvioler” er første bind i trilogien BERLIN NOIR. (Martsvioler er betegnelsen for de mennesker der skiftede holdning fra den ene dag til den anden i.f.t. nazismens filosofi. Red.)

26

Næste boganmeldelse: ”Klar ved flag og gøs” – en ufuldstændig samling af anekdoter og andre beretninger fra Søværnet. GB/redaktør


Vinterjakke Hvis du som medlem skifter adresse, er det vigtigt at der gives besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes at blade og anden information tilgår medlemmet. Landsbestyrelsen har besluttet at lancere en vandtæt Erik Dyrskov Rasmussen ”vinterjakke” med hætte (i kraSekretær ven), foer og flere lommer. Det er en noget kraftigere model end vor vindbreaker og rigtig god til den kommende vinters udendørs aktiviteter. Den føres i størrelse: S, M, L, XL, 2XL, 3XL og 4XL. Pris kr. 400,Kan bestilles på sædvanlig vis i Slopkisten

LYKKES FODKLINIK SKOff DORE OG VINDUER

Fodpleje og velvære

Strandvejen 18, Nyborg www.lykkesfodklinik.dk

5

Tlf.: 22 43 25 41

Hf., ,. ._ii, I� _.,.-.,..,.,,;,..,,.,_,,..,,,� A·,p, ,..,; ,. ..., 1 M,dmr�.f....,,oi,w,; dt-11;.Jn. O)�(O•v,I\ �.�r .K«:!•:Qk \.Oul• l"1 m..'ddc rfl �O \'Or.t"U •:'Ol't::�e �'b.'<. t.<ou;., • :w4. 11,V,llltl:f l'R,I,. IJWITtlL S UIT

,1 ,\� :..it,.,,,.,,,,.t.-1 l<\.,,, �

,

30

;<,. ,,,.,

''""¾

.�,.-�N'»>

tDRliNSKan'

8�<1,• ,o�.�-Q)f)kt( www .5kott-v nduer.dk i llf. 65 0614 a8

13 27


AUNSLEV TØMRERFIRMA AUNSLEV Tlf.: 61TØMRERFIRMA 65 90 43 AUNSLEV TØMRERFIRMA Mobil.: 26 85 17 96 Tlf.: 61 65 90 43 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Tlf.: 61 Mobil.: 2665 8590 1743 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Mobil.: 26 85 17 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com

Jørgen Thomsen Nyborg ApS

Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813

JørgenHjemmeside.: Thomsen Nyborg ApS Mail.: vvs.thomsen@c.dk www.thomsensvvs.dk

Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 ApS CVR-73863813 Jørgen Thomsen Nyborg

Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk

19

28

19 19

E s k 1 D m n K m k D Ø E s a D d d o B S R E V E o Ø b d t S t g S k g f t t m A d o


Den 11. 11. kl. 11.00 1918. Fredsslutning af ”den store krig”.

19

Et dobbeltmord i Sarajevo blev årsag til det største antal omkomne i en krig. Den store krig som man kalder den. 1 verdenskrig fra 1914-1918. Det er således 100 år siden at krigen sluttede med op imod 10 millioner dræbte og 20 millioner sårede samt 7 millioner savnede. Krigen startede i et uroligt Europa og med et mord på den Østrig-ungarske kronprins ærkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo. Dette udløste en krig mellem Serbien og Østrig-Ungarn, der snart bredte sig over hele Europa på baggrund af forskellige alliancesystemer og deres indbyrdes mistro til hinanden. Det blev til storkrig mellem, på den ene side det Tyske kejserrige og Østrig-Ungarn, og på den anden side Frankrig, Rusland, Serbien og Storbritannien samt styrker fra hele det Britiske imperium. Senere tiltrådte også Belgien, USA, Italien, Rumænien, m.fl. Efter krigens ophør efter de store slag ved Verdun og Somme- fronterne, blev hele Europa opdelt i en række nye stater. Nationer som det Osmanniske rige opløstes, Østrig-Ungarn opløstes. Det slagne Tyskland blev republik og mistede enkelte landområder ved fredsslutningen i Versailles. Det betød også at der blev afholdt afstemning om Slesvig og Holstens tilhørsforhold, der endte med grænseflytning til den nuværende grænse. Selv om Danmark ikke var med i 1. verdenskrig, var der mange dansksindede Sydslesvigere og Sønderjyder der måtte gøre tjeneste for en kejser der ikke var deres. De gjorde tjeneste ved de store slagmarker samt den tyske flåde der opererede overalt i et kapløb med den engelske marines flåde. Af de mange sårede var der flere Sønderjydere der kom hjem med sår på både legeme og sjæl. De sønderjyske landsbyer og hoved-

byer var alle præget af oplevelserne, idet der alle steder levede personer der havde været med i den store krig. 1.verdenskrig blev betegnet som ”urkatastrofe”, fordi man med fredsslutningen ikke formåede at afslutte de iboende stridigheder mellem landene. Derfor blev fredsslutningen måske årsag til 2, verdenskrig, idet korporal Hitler jo som bekendt indledte et politisk arbejde der endte med krigsudbruddet 1. september 1939, 2. verdenskrig. Danmark neutralt Samtidigt med, at Flådens Sikringsstyrke var under klargøring 1. august, udsendtes en erklæring til alle nationer om, at Danmark ville forholde sig fuldstændigt neutral under krigen mellem Østrig-Ungarn og Serbien. 4. august udsendte Danmark en tilsvarende erklæring i anledning af krigserklæringerne mellem Tyskland og Rusland samt Tyskland og Frankrig. Senere samme dag besvarede Tyskland et engelsk ultimatum om krænkelsen af Belgiens neutralitet, hvorefter England erklærede Tyskland krig. 1. verdenskrig var nu en realitet. Den danske regering var fast besluttet på at håndhæve Danmarks neutralitet, hvilket lykkedes i krigens fulde længde.

Soldaterkirkegården Tyne Cot er den største britiske kirkegård med soldater fra Commonwealth i verden. Briterne kalder området rundt om den flamske by Ypres for Ypres Soldaterkirkegården Tyne Cot er den største britiske kirkegård med soldater fra Commonwealth i ver den. Briterne kalder området rundt den flamske Ypres for Ypres Salient og her fandt hele 4 vig Salient og her fandt hele 4 om vigtige slagby sted under 1.vertige slag sted under 1.verdenskrig. Vi besøger slagmarker og kirkegårde og oplever mindeceremonie denskrig. Vi besøger slagmarker og oplever “Last Post”.og Fotokirkegårde fra Historiske Rejser mindeceremonien “Last Post”. Foto fra Historiske Rejser

29


Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage 10.00 - 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen. Rådgivning-Bogføring Skat-Regnskaber Tlf. 65 31 77 45 Betaling kontingent m.v. til skyttelavet Fax. 65 31af 66 25 www.ytting.dk nedenstående konto.

skal indbetales på

NY annpnce. Skyttelavets bank konto: 3216- 252764 Støt vore annoncører de støtter os ! OPSLAGSTAVLEN !!

På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået uden for Bent Jørgensen den faste aktivitetskalender under menupunktet: Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 Opslagstavlen. Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com

D IN

CHEF VIL GODT INVITERE DIG UD …

12

Siøvej 21, 5800 Nyborg 30 34

33

35

8


pe e

an

å

Bøjdenvej 3-5 5800 Nyborg Tlf.: 63316600

r

Mandag: 8:00-20:00 Tirsdag: 8:00-20:00 Onsdag: 8:00-20:00 Torsdag: 8:00-20:00 Fredag: 8:00-20:00 Lørdag: 8:00-17:00 Søndag: 8:00-17:00

12

Tlf.: 23 29 52 53

35

8

31


” m n S S

F n o c e h a H o b s

32

39


39

FILMANMELDELSE

FILMANMELDELSE

Filmanmeldelse

”MICHAEL CLAYTON” med George Clooney,Tom Wilkinson, Tilda Swinton og

Sydney Pollack: titel: THE TRUTH CAN BE ”MICHAEL CLAYTON” med GeorgeFilmens Clooney,Tom Wilkinson, Tilda Swinton og ADJUSTED

Sydney Pollack: ”MICHAEL CLAYTON” med George Clooney,Tom Wilkinson, Tilda Swinton og Sydney Pollack.

er bundet til sit firma. Intriger, korruption, svindel og mord, indgår i en noget speget sag som sætter Michaels evner i højeste gear og som sætter hans eget liv på spil. Det hele krydres George Clooneys Filmen fik 7 Oscar nomineringer I 2008 ogmed handler om Michael Clinton som er en in-house ”fixer” hos et af de største advokatfirmaer i New York. og især af Tom Wilkinsons fremragende Han tager sig af de beskidte sager, men er også ved at være udbrændt og træt af jobbet. skuespil. En skilsmisse, et mislykket forretningseventyr og stigende gæld gør at Michael er bundet til sit firma. Intriger, korruption, svindelfilmen og mord, indgår noget speget sag som sætter Derudover har eni ensærdeles overMichaels evner i højeste gear og som sætter hans eget liv på spil. raskende slutning. Det hele krydres med George Clooneys og især af Tom Wilkinsons fremragende skuespil. ”Sandheden er hvad hanslutning. gør den til”……. Derudover har filmen en særdeles overraskende GB/redaktør ”Sandheden er hvad han gør den til”…………………… GB/redaktør

L ANDSSKYTTE-

Filmen fik 7 Oscar nomineringer I 2008 og handler om Michael Clinton som er en in-house ”fixer” hos et af de største Filmen fik 7 Oscar nomineringer I 2008 og handler om Michael Clinton som er en in-house advokatfirmaer i New York. ”fixer” hos et af de største advokatfirmaer i New York. Han tager sig af de beskidte sager, men er at være udbrændt og træt af være job- udbrændt og træt af jobbet. Han tager sigogså af deved beskidte sager, men er også ved at bet. En skilsmisse, et mislykket forretningEn skilsmisse, et mislykket forretningseventyr og stigende gæld gør at Michael er bundet til seventyr og stigende gør indgår at Michael sit firma. Intriger, korruption, svindelgæld og mord, i en noget speget sag som sætter

STÆVNE

Michaels evner i højeste gear og som sætter hans eget liv på spil.

Det hele krydres med George Clooneys og især af Tom Wilkinsons fremragende skuespil. Derudover har filmen en særdeles overraskende slutning. ”Sandheden er hvad han gør den til”……………………

GB/redaktør

28

33


NY annpnce. Fornavn

Efternavn ind år Støt voreJensen annoncører Per Egon 1993 Erik Horn de støtter os ! 1993 Finn Moltke Kristensen 1993 Preben

Madsen

1993

33

S t H D e å d s

F S J

Fornavn Knud Ernst Kurt Arne Willy

Efternavn Holmgaard Verner Rosenvold Petersen

ind år 1978 1978 1978 1978

33

34

29

D p c v v o – n P l c s J j i t d v – M d t b s o K M


9

Søndag den 26. august 2018, blev det traditionsrige stævne igen afholdt på Holmen. Dett stævne, der arrangeres af Danmarks Marineforening og Søværnet, er blevet en tradition, o afholdes hvert år på den søndag, der ligger nærmest den 29. august, der er datoen for flåd sænkning i 1943.

Fra Nyborg Marineforening deltog i år Erik Sørensen, Sigfred Grundahl, Ole Madsen, Jo Jubilarstævne 2018 Soelberg og Heinrich Hammersholt.

til minde om indkaldelsen til Søværnet på Holmen/ Nyholm.

Der var et tætpakket program med indcheckning – andagt ved Holmens Provst kransenedlægning ved ældste jubilar og landsformanden – march til Planbygningen – til Planbygningen hilser landsformanden og chefendag, forog Søofficersskolen komm Det var en fin og vellykket selvom Søndag ankommet den 26. august 2018, blev det det var lidt skuffende, atmed der taler ikke var flere traditionsrige stævne igen afholdt på Jens Bjørnsteen på jubilarerne – samling i Planbygningen af landsformanden og gamle orlogskammerater, der var mødt Holmen.chefen Dette for stævne, der arrangeres af Søværnets Officersskole – ”Admiral Carstens Mindebæger” blev tildelt en op, var der dog nogen, man fik udvekslet Danmarks Marineforening og Søværnet, orlogsgast – fotografering foran Planbygningen. Stævnet sluttede med skafning og gamle minder med. er blevet en tradition, og afholdes hvert underholdning af Kvindelige Mariners Musikkorps. år på den søndag, der ligger nærmest

Landsformanden i sin tale, at ikke det var flere gam den 29. Det august, derfin er og datoen for flådens var en vellykket dag, og selvom det var lidtsagde skuffende, at der var usikkert, hvor jubilarstævnet ville blive sænkning i 1943. orlogskammerater, der var mødt op, holdt var der nogen, fik udvekslet til dog næste år, daman Holmen jo er undergamle minder afvikling, måske vilhvor det jubilarstævnet blive i Korsør. ville blive holdt Fra Nyborg Marineforeningsagde deltogi sin i år Erik Landsformanden tale, at det var usikkert, Sørensen, Sigfred Grundahl, Ole Madsen, næste år, da Holmen jo er under afvikling, måske vil det blive i Korsør. John Soelberg og Heinrich Hammersholt. Der var et tætpakket program med indcheckning – andagt ved Holmens Provst - kransenedlægning ved ældste jubilar og landsformanden – march til Planbygningen – ankommet til Planbygningen hilser landsformanden og chefen for Søofficersskolen kommandør Jens Bjørnsteen på jubilarerne – samling i Planbygningen med taler af landsformanden og chefen for Søværnets Officersskole – ”Admiral Carstens Mindebæger” blev tildelt en orlogsgast – fotografering foran Planbygningen. Stævnet sluttede med skafning og underholdning af Kvindelige Mariners Musikkorps.

Tekstgalionsfigur og foto: Heinrich Deltagerne fra Nyborg Marineforening foran den smukke ved indgan-Hammersholt gen til Nyholm Tekst og foto: Heinrich Hammersholt

35


Billeder fra JubilarstĂŚvnet

36


at blade og anden information tilgår medlemmet. Erik Dyrskov Rasmussen Sekretær

Lyøvej 20 • DK-5800 Nyborg Tlf. 65 10 10 18 mail: info@nyborgdyrehospital.dk • www.nyborgdyrehospital.dk

5

OPSLAGSTAVLEN !!

På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået uden for den faste aktivitetskalender under menupunktet: Opslagstavlen

Hvis du som medlem skifter adresse, er det meget vigtigt at der gives besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes at blade og anden information tilgår medlemmet.

37


Humor fra øverste dæk

- Jeg var på vej hjem fra arbejde - nej, hvor ser du godt ud, skat - så mødte jeg en gammel soldaterkammerat ...

- Og hvad laver De så i det civile liv ... ?

Humor fra øverste dæk

” Min købmand og jeg har den samme tro” ”Nå – hvordan det?” ”Jo, jeg har lånt hundrede kroner af ham – og han tror ikke han får dem igen!” ”- og det tror jeg heller ikke!”……………

” Min købmand og jeg har den samme tro”

”11 fordele ved at være 60+: ”Nå – hvordan det?” 1. Ingen forventer at du løber – nogen steder – overhovedet… ”Jo, jeg har lånt hundrede kroner af ham – og han tror ikke han får dem igen!” 2. Folk som ringer kl. 09 om morgenen, kan godt finde på at spørge: ”Vækkede jeg dig?”… ”- og det tror jeg heller ikke!”……………………. 3. Folk ser ikke længere på dig som en hypokonder… 4. Du har ikke mere du skal lære på den hårde måde… 5. Nogle af de ting du køber nu, holder resten af livet… 6. Du kan klare dig uden sex, men ikke uden dine briller… 7. Du ser ikke længere fartbegrænsning som en begrænsning… 8. Du holder ikke længere maven inde, uanset hvem der går forbi… 9. Dine hemmeligheder som du deler med venner, bliver der. De glemmer dem også… 10. Antallet af nye hjerneceller du får, er endelig nede på et niveau du kan håndtere. 11. Du kan ikke huske hvor du fandt denne, men kopier den før du glemmer det!..

38


-Ansigtsbehandlinger -Ansigtsbehandlinger -Massage -Massage -Manicure -Manicure -Vipper og bryn -Vipper og bryn -Voksbehandlinger -Voksbehandlinger Behandlinger efter aftale.. Behandlinger efter aftale.. Online booking: Online booking: www.Nyborghudpleje.dk www.Nyborghudpleje.dk Nyborg Hudpleje Strandvejen 18, 5800 Nyborg Tlf.: 25 78 12 18 Nyborg Hudpleje Strandvejen 18, 5800 Nyborg Tlf.: 25 78 12 18

32

32

39


40

Medlemsblad nr. 3 2018 Nyborg Marineforening  

Vores sidste nye blad

Medlemsblad nr. 3 2018 Nyborg Marineforening  

Vores sidste nye blad

Advertisement