Page 1

2011: Η νέα χρονιά Η σύγκρουση των κόσμων

Johannes Jooste – Διευθυντής Επενδύσεων Global Wealth Management, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική Ιανουάριος 2011


Προβλέψεις - Μακροοικονομία 

Η παγκόσμια ανάπτυξη παραγωγής προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί στο 4% για το 2011

Ο πιο σημαντικός τομέας έντασης είναι η ανισότητα στο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ του αναπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου

Σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα της οικονομικής κρίσης, θα αποτελέσει τον γνώμονα για την κατάρτιση πολιτικής

Έχοντας ως δεδομένο ότι η νομισματική πολιτική των χωρών της G7* θα παραμείνει χαλαρή, η μεγαλύτερη απειλή για την υγιή οικονομική ανάκαμψη είναι η μη συμβατή ανταπόκριση στην πολιτική που θα εφαρμοστεί

Οι πιέσεις από την περιφέρεια της Ευρωζώνης δεν προβλέπεται ότι θα εξασθενήσουν: είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν τολμηρά μέτρα

Η ανάκαμψη του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται να είναι ευρύτερη μέσα στο 2011 σε σύγκριση με τα πρόσφατα έτη. Υπάρχει κίνδυνος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελέσει την εξαίρεση μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών, αυξάνοντας τα βασικά επιτόκια στα μέσα του έτους

Η αδυναμία του ευρώ προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος και η προσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις αναδυόμενες αγορές αναμένεται ότι θα είναι εξαιρετικά αργή

*Η G7 αποτελείται από τις εξής χώρες: Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

2


Προβλέψεις - Στρατηγική 

Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εστιάσουν σε αγορές ασφαλούς ανάπτυξης και να αποφύγουν το «δέλεαρ» του πλήθους

Προτιμούμε τις μετοχές και τα εμπορεύματα φυσικής παραγωγής έναντι των κρατικών και εταιρικών ομολόγων

Στο πρώτο μισό του 2011, οι αγορές θα εξακολουθήσουν να κινούνται με γνώμονα την απόδοση

Οι τοποθετήσεις θα πρέπει να είναι πιο διαφοροποιημένες με έμφαση στις αναδυόμενες αγορές και στα εμπορικά ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης στις αγορές αξιών με επίκεντρο τον κλάδο των Καυσίμων και των Τηλεπικοινωνιών

Προβλέπουμε ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών θα προσελκύσουν τα ακόλουθα:

Διατήρηση ενός καλώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου

Το κυνήγι της απόδοσης

Προστασία από τον πληθωρισμό 3


Η απόδοση δεν είναι σταθερή: το ρίσκο είναι επικερδές, αλλά εξίσου επικερδείς είναι και οι συντηρητικές επενδύσεις 2010: Ετήσια απόδοση κατηγοριών αξιογράφων μέχρι σήμερα

% απόδοσης, έτος μέχρι σήμερα

30 Μετοχές κλάδου πολυτελών αγαθών

20 10 0

ός υσ ρ Χ

ν ρώ ο αγ

ν ρώ ο αγ

ς ση ο όδ απ

λκ Χα

ός Α ΗΠ

υ ίο

Α ΗΠ

ν

αγ

ν ώ ορ

ο αι τά έλ ρη ρ τ τ ε Πε Μ

» νω ν ση οσ υ μέ υ ω μ γ ς νο υ ή εν νδ δη τ ύ λ έ μ δ π η α ε ό επ να κιν όμ δυ υψ αφ ς α υ ς α ρ ο Α ς γ ρ αν αδ ση χέ εό ς ΗΠ μι «π ο ρ αν έ τ θ α ς Χ ε γ οχ τά ία γα Μ ετ λο ισ λο ορ τ ό Μ γ ό ν μ μ α τη Ο Ο ια κα α λ α ογ φά λ ε κ μό α Ο αί β οι Αμ ν νω

Πηγή: Bloomberg. Δεδομένα από τις 4 Νοεμβρίου 2010

4


Την πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ οδηγούν πλέον οι αναπτυσσόμενες οικονομίες Αλλαγές ανά έτος στο ΑΕΠ των χωρών της G7 και των αναπτυσσόμενων οικονομιών %, αλλαγές ανά έτος

10 8 6 4 2 0 -2

G7*

-4

Αναπτυσσόμενες οικονομίες

-6 1980

1985

1990

1995

2000

Πηγή: Absolute Strategy Research. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010. Κινητός μέσος όρος τεσσάρων τριμήνων. *Η G7 αποτελείται από τις εξής χώρες: Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

2005

2010

5


Η αλλαγή των ισορροπιών προκαλεί εντάσεις

6


Η πιο πρόσφατη ύφεση είναι σαφώς βαθύτερη από τις τρεις προηγούμενες, ενώ η ανάκαμψη είναι σημαντικά πιο αργή Αύξηση του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ, με δείκτη το 100 στην αρχή κάθε περιόδου ύφεσης Δείκτης

Πηγή: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Δεδομένα Οκτωβρίου 2010

7


Ο υψηλός πληθωρισμός είναι η βασική αιτία της αδυναμίας των αναδυόμενων οικονομιών

ηθωρισμός στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες %, ανά έτος

12 Αναπτυγμένες οικονομίες Αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες

9

Πρόβλεψη

6

3

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεδομένα Οκτωβρίου 2010.

8


Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ οδεύουν βαθμιαία στη μείωση των χρεών τους Νοικοκυριά των ΗΠΑ: Λόγος χρέους προς διαθέσιμο εισόδημα Λόγος

Λόγος χρέους / διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών

Ύφεση

1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Πηγή: Factset, Εθνική Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών. Δεδομένα από τα τέλη Μαρτίου 2010.

9


Η ανάκαμψη της απασχόλησης στις ΗΠΑ είναι πολύ αδύναμη σε αυτόν τον οικονομικό κύκλο ΗΠΑ: Απασχόληση – εκτός αγροτικού τομέα – με δείκτη το 100 στην αρχή κάθε περιόδου ύφεσης Δείκτης

Πηγή: Factset, Εθνική Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών. Δεδομένα Οκτωβρίου 2010

10


Οι δημόσιες δαπάνες των αναπτυγμένων αγορών κατευθύνονται από το δημογραφικό, την υγεία και την πρόβλεψη της συνταξιοδότησης Αναλογία εξάρτησης ηλικιωμένων και δαπάνες για την υγεία ανά χώρα %

40 Ιαπωνία Ιταλία

35

Γερμανία Ελλάδα Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία

30 25 20

ΗΠΑ

Ρωσία 15 Κίνα

έν μ λικω σ τη ρ ξά Ε

10

Ινδία

5

Βραζιλία

Τουρκία

0 0

2

4

6

8

10

12

14

Συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

16

18 %

Πηγή: BofA Merrill Lynch Global Equity Research. Δεδομένα Σεπτεμβρίου 2010.

11


Το δημόσιο χρέος αυξάνεται στις αναπτυγμένες οικονομίες, ενώ παραμένει χαμηλό στις αναπτυσσόμενες

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε διάφορες χώρες (σταθμικός μέσος όρος) % του ΑΕΠ ΟΟΣΑ – 50% Λατινική Αμερική – 46%

Αναδυόμενες Ασίας – 30% Αναδυόμενες Ευρώπης – 25%

Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δεδομένα Οκτωβρίου 2010

12


Οι αναπτυγμένες οικονομίες εφαρμόζουν εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (%) 0,5% από το Νοέμβριο του 2010

Τα επιτόκια του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά

Ισολογισμός της Federal Reserve των ΗΠΑ ($δις) Εφαρμογή του «QE2»

2 900 2 400 1 900

Άλλη μια μεγάλη αύξηση του ισολογισμού της Federal Reserve

1 400 900 400 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: Federal Reserve, Τράπεζα της Αγγλίας. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010. Ο όρος «QE2» αναφέρεται στο δεύτερο γύρο ποσοτικής παρέμβασης που έχει δρομολογήσει η Federal Reserve στις Ηνωμένες Πολιτείες.

2010

2011

13


Η συγκέντρωση αποθεμάτων στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού είναι αποτέλεσμα της φτηνής και άφθονης ρευστότητας των χωρών της G7 Όσο οι αναπτυγμένες αγορές δημιουργούν δολάρια, οι αναδυόμενες αγορές συγκεντρώνουν δολάρια

$, δισεκατομμύρια

Εκτιμώμενα αποθέματα στις κεντρικές τράπεζες Ασίας και Ειρηνικού

Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεδομένα Οκτωβρίου 2010

14


Ο πληθωρισμός στην Κίνα προβλέπεται να αυξηθεί, αλλά θα τεθεί υπό έλεγχο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών Κατασκευών (PMI) και πληθωρισμός τιμών τροφίμων για την κινεζική αγορά Δείκτης

Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) (Αριστερή πλευρά)

Πληθωρισμός τιμών τροφίμων Κίνας (Δεξιά πλευρά)

65

% ανά έτος

24 21 18

55

15 12 9

45

6 3 0

35

-3

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Bloomberg, Factset. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010. * Κινητός μέσος όρος 3 μηνών.

15


Οι αισιόδοξες προβλέψεις ανάπτυξης καταδεικνύουν ότι οι ισολογισμοί της Ευρωζώνης πρέπει να προσαρμοστούν ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις μελλοντικής ανάπτυξης %, ανά έτος

4 Κυβερνήτικη εκτιμήση ανάπτυξης που υποστηρίζουν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη

3

Εκτιμήσεις ανάπτυξης από ανάλυση αποσύνθεσης

2

1

0 Βέλγιο

Γερμανία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Πορτογαλία

Πηγή: Wellington Asset Management. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010.

16


Οι κίνδυνοι αδυναμίας καταβολής πληρωμών εκ μέρους του Δημοσίου και οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα Έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας σε χρέη χωρών του εξωτερικού, στον δημόσιο και τον τραπεζικό τομέα Τράπεζες στις παρακάτω χώρες... Ισπανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Γερμανία

Γαλλία

Ιταλία

Παγκοσμίως

Ελλάδα

0,6

4,5

27,3

18,6

3,6

77,3

Πορτογαλία

15,1

7,9

24,5

28,0

3,3

97,2

Ισπανία

-

38,0

107,3

90,6

11,7

366,5

Ιρλανδία

3,5

34,6

50,9

25,0

3,7

167,9

Συνολική έκθεση

19,2

85,0

210,0

162,2

22,3

708,9

...έχουν εκτεθεί σε (δισεκατομμύρια $):

Πηγή: Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) Δεδομένα Δεκεμβρίου 2010

17


Προβλέπεται αργή βελτίωση του ελληνικού ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους

οσοστιαία αλλαγή του ελληνικού ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους ανά έτος % 7

Προβλέψεις

5

3

1

-1

-3

-5 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Πηγή: IMF World Economic Outlook; 2010, 2011 and 2012 are forecasts. Δεδομένα Ιανουάριος 2011

2009

2010

2011

2012


Το χρέος του ελληνικού ΑΕΠ προβλέπεται να κορυφωθεί το 2013 και στη συνέχεια να μειωθεί

Χρέος της ελληνικής κυβέρνησης στο % του ΑΕΠ %/ΑΕΠ Προβλέψεις

Πηγή: Eurostat, BofA Merrill Lynch Economic Research estimates for 2010 - 2020. Data as of December 2010


Οι προβλέψεις ανάπτυξης των ΗΠΑ παραμένουν απογοητευτικές για το 2011, καθώς η Κίνα εισέρχεται σε φάση ομαλής προσγείωσης Προβλέψεις ανάπτυξης 2010-2011 Πρόβλεψη 2010 (%)

Πρόβλεψη 2011 (%)

Παγκοσμίως

4,9

4,3

G5*

2,5

2.2

Ηνωμένες Πολιτείες

2,8

2,8

Ευρωζώνη

1,7

1,6

Γερμανία

3,5

2,1

Γαλλία

1,5

1,6

Ιαπωνία

4,1

1,6

Ελλάδα

-4.1

-2.5

Ηνωμένο Βασίλειο

1,7

2,0

Καναδάς

2.9

3,0

Βραζιλία

7,3

4,1

Ρωσία

4,0

4,5

Κίνα

10,3

9,1

Ινδία *

8,6

8,4

Υποδεικνύει ότι η πρόβλεψη έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 0,5% σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις Ιανουαρίου 2009 Υποδεικνύει ότι η πρόβλεψη έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 0,5% σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις Ιανουαρίου 2009 Πηγή: BofA Merrill Lynch Economics Research. Δεδομένα από 4 Ιανουάριος 2011. Ο όρος G5 αναφέρεται στην Ομάδα των 5, δηλαδή την Ευρωζώνη, τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες

20


Η παγκόσμια οικονομία το 2011 - Πρόβλεψη 

Η οικονομική κρίση μας έχει κληροδοτήσει μια σειρά από ανισότητες που μπορούν να διορθωθούν είτε με ομαλό, είτε με καταστροφικό τρόπο

Οι ενέργειες των κέντρων λήψεων αποφάσεων θα είναι καθοριστικές – το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι οικονομική αυτοσυγκράτηση στη Δύση και προσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις μεγάλες αναπτυσσόμενες οικονομίες

Η ανάπτυξη των ΗΠΑ πιθανόν να ισχυροποιηθεί αργότερα μέσα στο 2011, καθώς προβλέπεται αύξηση της απασχόλησης. Μέχρι τότε, η ποσοτική παρέμβαση είναι ακόμα πιθανή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις του επιχειρηματικού τομέα

Η νομισματική πολιτική κατά τη διάρκεια του 2011 θα πρέπει να είναι συμβιβαστική προκειμένου να εξισορροπήσει μια ασύμμετρη ανάκαμψη: Η Federal Reserve θα κρατήσει στάση αναμονής το 2011. Η πολιτική των κεντρικών τραπεζών στην Ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει χαλαρή

Η ταχύτερη ανατίμηση του γιουάν θα καθησυχάσει τους φόβους της Κίνας περί πληθωρισμού και θα καταπολεμήσει τυχόν τάσεις προστατευτισμού – κατά πάσα πιθανότητα, αυτή η εξέλιξη θα καθυστερήσει

Οι περιφερειακές πιέσεις στην Ευρωζώνη ενδεχομένως να μην αφήσουν περιθώρια ελιγμών στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – τα επιτόκια θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το ευρώ αδύναμο, καθώς η Γερμανία συνεχίζει να οδηγεί την ανάπτυξη

21


Αγορές, επενδυτική στρατηγική και τάσεις για το 2011 Έμφαση στις πηγές ασφαλούς ανάπτυξης και αποφυγή του πλήθους

22


Από την οικονομική κρίση, παρατηρείται ευρεία πτώση αποδόσεων, αλλά αύξηση της μεταβλητότητας

Κρατικά ομόλογα Εταιρικοί τίτλοι Τίτλοι υψηλής απόδοσης Τίτλοι δημοσίου χρέους αναδυόμενων αγορών

Μεταβλητότητα*

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Κρατικά ομόλογα παγκοσμίως

Μέση απόδοση κατά τη λήξη (1997 – 2008, %)

Τρέχουσα απόδοση† (%)

3,5 6,1 10,0

1,6 3,9 7,4

8,5

6,6

Εταιρικοί τίτλοι υψηλής Τίτλοι δημοσίου χρέους Τίτλοι υψηλής αξιολόγησης αναδυόμενων αγορών παγκοσμίως παγκοσμίως απόδοσης παγκοσμίως

Προ Lehmans Μετά Lehmans

Πηγή: BofA Merrill Lynch Bond Indices, Bloomberg. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010. * Η μεταβλητότητα υπολογίζεται ως % τυπικής απόκλισης; † στοιχεία από 16 Νοεμβρίου 2010

23


Οι τομείς σταθερού εισοδήματος, εξαιρουμένων των τίτλων δημοσίου χρέους, εξακολουθούν να είναι ελκυστικοί Spreads ομολόγων υψηλής αξιολόγησης, υψηλής απόδοσης και τίτλων δημοσίου χρέους αναδυόμενων αγορών σε σύγκριση με τα χρεόγραφα δημοσίου ΗΠΑ Μονάδες βάσης

2 000

Spread ομολόγων υψηλής απόδοσης

1 800

Spread ομολόγων αναδυόμενων αγορών παγκοσμίως

1 600

Spread ομολόγων υψηλής αξιολόγησης

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Πηγή: BofA Merrill Lynch Global Bond Indices. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010

2006

2007

2008

2009

2010

24


Από τα υψηλά επίπεδα το 2008, τα ποσοστά ασυνέπειας των ομολόγων υψηλής απόδοσης σημειώνουν πτώση Δείκτης παγκόσμιας υψηλής απόδοσης ετήσιας ασυνέπειας ως ποσοστό της υψηλής απόδοσης παγκοσμίως %, Ποσοστό ασυνέπειας

16 14

Ποσοστό ασυνέπειας υψηλής απόδοσης παγκοσμίως (%)

12 10 8 6 4 2 0 1920

1930

1940

1950

1960

1970

Πηγή: Moody’s, BofA Merrill Lynch Global Research. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010

1980

1990

2000

2010

25


Οι προβλέψεις σχετικά με τα έσοδα από τίτλους S&P 500 ανά μετοχή παραμένουν ελαστικές παρά την ασθενέστερη προοπτική ανάπτυξης στις Ηνωμένες Μπορεί άραγε ναΙανουαρίου διαρκέσει; οδαΠολιτείες. από τίτλους S&P 500 ανά μετοχή 2010 σε σύγκριση με Δεκέμβριο 2010 $ ανά μετοχή Ιανουάριος 2010

100

Δεκέμβριος 2010

90

80

70

60

50 2010

2011

Πηγή: BofA Merrill Lynch Equity Research. Forecasts for full year EPS in 2010 and 2011 made in January 2010 and December 2010.

26


Συγκλονιστικές αποτιμήσεις μετοχών, ειδικά σε σύγκριση με τα ομόλογα – πλήρης μεταβολή από τη φούσκα στον τομέα Τεχνολογίας/Μέσων/Τηλεπικοινωνιών

δοση εταιρικών ομολόγων κατηγορίας “προς επένδυση” των ΗΠΑ και απόδοση κερδών από τίτλους μετοχών %

11 10 Εταιρική απόδοση ομολόγων ΗΠ (%)

9

Δείκτης S&P 500 Απόδοσης κερδών (%)

8 7 6 5 4 3 2000

2002

2004

Πηγή: Factset. Δεδομένα Δεκεμβρίου 2010

2006

2008

2010

27


Μετοχές: Καλύτερη ισορροπία στην αύξηση των κερδών το 2011 Αύξηση πωλήσεων στην Ευρώπη και αύξηση περιθωρίου καθαρών εσόδων κατά γενική αποδοχή θεσμικών επενδυτών (Consensus)* %, ανά έτος

25

Αύξηση πωλήσεων (%) Αύξηση περιθωρίου καθαρών εσόδων (%)

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Πηγή: BofA Merrill Lynch Equity Research, Σύστημα συγκέντρωσης των εκτιμήσεων θεσμικών επενδυτών. *Εξαιρείται ο χρηματοοικονομικός τομέας. Δεδομένα τελών Νοεμβρίου 2010

28


Η καλή απόδοση των μετοχών στις αναδυόμενες αγορές εστιάζει στις μικρότερες αγορές – τάση που θα συνεχιστεί πιθανότατα και το 2011 Ετήσια απόδοση αγοράς μετοχών ανά χώρα μέχρι σήμερα σε όρους δολαρίων ΗΠΑ %, έτος μέχρι σήμερα

60

Κολομβία Ταϊλάνδη

50 Φιλιππίνες

40

Απόδοση χρηματιστηριακής αγοράς έτους μέχρι σήμερα

Τουρκία Ινδονησία

30 Ινδία

20

Νότια Αφρική Μεξικό

Κορέα Αναδυόμενες αγορές Κίνα

10

Ρωσία

Βραζιλία

Αίγυπτος Ουγγαρία

0

Πηγή: BofA Merrill Lynch Global Equity Strategy Research. Δεδομένα από τις 3 Νοεμβρίου 2010.

29


Καθώς αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, η υπεραπόδοση του τομέα ενέργειας προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί Απόδοση του τομέα ενέργειας σε σχέση με τις μετοχές παγκοσμίως και την τιμή του πετρελαίου Δείκτης

$/βαρέλι

Απόδοση του τομέα ενέργειας σε σχέση με μετοχες παγκοσμίως (Αριστερή πλευρά) Τιμή πετρελαίου (Δεξιά πλευρά)

Πηγή: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δεδομένα Οκτωβρίου 2010

30


Νομισματικές προβλέψεις για το 2011: η αδυναμία του ευρώ συνεχίζεται, οι αναδυόμενες αγορές ενισχύονται Κύρια ζεύγη αναπτυγμένων αγορών Ισοτιμία όψεως

Ιούνιος 2011 (Πρόβλεψη)

Δεκέμβριος 2011 (Πρόβλεψη)

EUR – USD

1,33

1,20

1,20

USD – JPY

82

83

88

EUR – GBP

0,85

0,88

0,82

GBP – USD

1,56

1,36

1,46

USD – CHF

0,95

1,11

1,09

Νόμισμα

Ομάδα BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) USD – BRL

1,66

1,80

1,85

USD – RUB

30,58

30,00

32,00

USD – INR

45,00

45,00

46,00

USD – CNY

6,64

6,50

6,40

Πηγή: BofA Merrill Lynch Research. Δεδομένα από τις 4 Ιανουάριος 2011

31


Η στρέβλωση της αποτίμησης του συναλλάγματος είναι σημαντική και αναμένεται να αυξηθεί το 2011 Αποκλίσεις νομισμάτων από την πραγματική τους αξία, κάνοντας χρήση σύνθετου δείκτη αξίας %, Υπερ/υποτίμηση

40

Υπερτίμηση

30 20 10 0 -10 -20 -30

Υποτίμηση

-40 Αποτιμήσεις νομισμάτων με τη μέθοδο COMPASS*

Πηγή: BofA Merrill Lynch Global Research. Δεδομένα από τις 16 Νοεμβρίου 2010. *Η μέθοδος COMPASS της BofA Merrill Lynch Global Research συγκρίνει τις ισοτιμίες όψεως με αυτές που θα ήταν απαραίτητες για την εξισορρόπηση των πλεονασμάτων και των ελλειμμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών και των ισοζυγίων κίνησης κεφαλαίων.

32


Προβλέψεις εμπορευμάτων φυσικής παραγωγής: Άνοδος των βιομηχανικών μετάλλων Προβλέψεις πετρελαίου, βασικών και πολύτιμων μετάλλων για το 2011

Βασικό προϊόν Αργό πετρέλαιο τύπου Μπρεντ ($/βαρέλι) Αργό πετρέλαιο WTI* ($/βαρέλι)

Ισοτιμία όψεως

Ιούνιος 2011 (Πρόβλεψη)

Δεκέμβριος 2011 (Πρόβλεψη)

93,00

86,00

93,00

88,84

85,00

92,00

Αλουμίνιο ($/μετρικό τόνο)

2.460

2.700

2.500

Χαλκός ($/μετρικό τόνο)

9.650

12.000

12.000

Μόλυβδος ($/μετρικό τόνο)

2.563

2.700

2.700

Νικέλιο ($/μετρικό τόνο)

24.708

28.000

24.000

Ψευδάργυρος ($/μετρικό τόνο)

2.444

2.800

2.800

Χρυσός ($/ουγγιά)

1.379

1.450

1.500

Πηγή: BofA Merrill Lynch Commodity Research Estimates. * WTI = West Texas Intermediate Δεδομένα από τις 4 Ιανουάριος 2011

33


Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου προβλέπεται να αυξηθεί μέσα στο επόμενο έτος και τα αποθέματα να μειωθούν Παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου και αλλαγές στα αποθέματα προμηθειών του ΟΟΣΑ Βαρέλια ανά ημέρα (χιλιάδες)

Βαρέλια ανά ημέρα (χιλιάδες)

1000

1750

750 Πρόβλεψη BofAML

500

1250 750

250

250

0 -250

-250

-750

-500

-1250

-750 -1000

-1750

-1250

-2250 2007

2008

2009

Αλλαγές στα αποθέματα πετρελαίου του ΟΟΣΑ (Αριστερή πλευρά)

2010

2011

Παγκόσμια αύξηση ζήτησης πετρελαίου (Δεξιά πλευρά)

Πηγή: Bloomberg, BofA Merrill Lynch Global Commodity Research, ΟΟΣΑ = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δεδομένα Οκτωβρίου 2010. Οι μήνες του πρώτου τετραμήνου με τις υψηλότερες τιμές πληθωρισμού ανά έτος ορίζονται ως «υψηλού πληθωρισμού».

34


Η πρόκληση της επίτευξης γνήσιας διαφοροποίησης

35


Συσχέτιση μεταξύ μετοχών και ομολόγων 70ετίας Κυλιόμενη συσχέτιση δεκαετίας ποσοστιαίας αλλαγής 12μήνου στους τίτλους S&P 500 και στα ομόλογα ΗΠΑ Κυλιόμενος συσχετισμός 10ετίας τιμών μετοχών και ομολόγων

Συσχέτιση

0,8 0,6

Περίοδος μεγάλου πληθωρισμού

0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 1940

Ο θάνατος του αποπληθωρισμού;

1950

1960

1970

Πηγή: Absolute Strategy Research. Δεδομένα Ιουνίου 2010

1980

1990

2000

2010

36


Η αλλαγή των συσχετισμών – ένα νέο κλίμα σταθερού εισοδήματος

ετισμός των τομέων σταθερού εισοδήματος σε σύγκριση με τίτλους δημοσίου χρέους

Συντελεστής συσχέτισης

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

Προ Lehmans

0,0 -0,2 -0,4

Μετά Lehmans

-0,6 -0,8 -1,0 Εταιρικοί τίτλοι υψηλής αξιολόγησης παγκοσμίως

Τίτλοι υψηλής απόδοσης παγκοσμίως

Τίτλοι δημοσίου χρέους αναδυόμενων αγορών παγκοσμίως

Πηγή: Υπολογισμός της BofA Merrill Lynch Bond Indices. Δεδομένα από 23 Σεπτεμβρίου 2010

37


Το κυνήγι της απόδοσης

38


Τα μερίσματα εξακολουθούν να οδηγούν την απόδοση Πηγές και μεγέθη των αποδόσεων μετοχών

Πηγή απόδοσης

Απόδοση

Μερίσματα

5,0%

Απόδοση από πληθωρισμό

1,4%

Απόδοση από αλλαγή αποτίμησης

0,6%

Πραγματική ανάπτυξη σε μερίσματα

0,8%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

7,9%

Πηγή: RWC Partners. Στα δεδομένα συνυπολογίζεται η σύνθεση των ετήσιων συνολικών αποδόσεων για τη χρονική περίοδο 1802 - 2002. Δεδομένα Οκτωβρίου 2010

39


Η αναζήτηση για αύξηση των μερισμάτων αναδυόμενων αγορών το 2011 εστιάζει σε μεγάλα ποιοτικά ονόματα Ποσοστό των μετοχών του χαρτοφυλακίου μερισμάτων της BofA Merrill Lynch σε κάθε τομέα σε σύγκριση με το δείκτη αναφοράς MSCI αναδυόμενων αγορών %

65 60 Χαρτοφυλάκιο

55 50

Δείκτης αναφοράς

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Υψηλή αξία

Μεγάλη ανάπτυξη

Χαμηλή αξία

Μικρή ανάπτυξη

Πηγή: Factset, BofA Merrill Lynch Equity Research, Style Research. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010

40


Τα εμπορικά ακίνητα του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να προσφέρουν ενισχυμένη απόδοση έναντι άλλων ‘πραγματικών’ τίτλων Οι αποδόσεις των ακινήτων παραμένουν μια σημαντική πηγή εσόδων %

9 Απόδοση ακινήτων μείον απόδοση μετοχων*

8

Απόδοση ακινήτων μείον απόδοση ομολόγων με προστασία από πληθωρισμό**

7 6 5 4 3 2 1 0 1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Πηγές: IPD (Investment Property Databank), Bloomberg, Factset. Δεδομένα Οκτωβρίου 2010 * Αρχικές αποδόσεις IPD μείον τις αποδόσεις μερισμάτων του FTSE (κινητός μέσος όρος 3 μηνών) ** Αρχικές αποδόσεις IPD μείον τις αποδόσεις Ηνωμένου Βασιλείου που συνδέονται με τον πληθωρισμό (κινητός μέσος όρος 3 μηνών)

2009

41


Προστασία από τον πληθωρισμό

42


Στον τομέα των ομολόγων, αυτά που συνδέονται με τους δείκτες προβάλλουν ως μια ‘φτηνή’ επιλογή χαμηλού κινδύνου Δύο διαφορετικές μετρήσεις των αγορών για τον αναμενόμενο πληθωρισμό Χρεόγραφα δημοσίου ΗΠΑ - spread 10ετίας/30ετίας (Αριστερή πλευρά)

Spread (μονάδες βάσης)

160

Ποσοστό νεκρού σημείου (%)

6

Νεκρό σημείο TIPS* ΗΠΑ (Δεξιά πλευρά) Μέσο νεκρό σημείο ΗΠΑ από το 1998

5

120

4 80 3 40 2 0

-40 1998

1

0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Bloomberg. Δεδομένα από 12 Νοεμβρίου 2010. * TIPS = Treasury Inflation Protected Security (Χρεόγραφα δημοσίου με προστασία από τον πληθωρισμό)

43


Καθώς τα αμερικανικά ομόλογα υποφέρουν, οι ιαπωνικές μετοχές έχουν καλύτερες επιδόσεις Απόδοση των χρεογράφων δημοσίου των ΗΠΑ και των ιαπωνικών μετοχών Απόδοση χρεογράφων δημοσίου ΗΠΑ 10ετίας (Δεξιά πλευρά) Δείκτης *Topix (Αριστερή πλευρά)

Δείκτης 2,5

45

2,0 30

1,5 1,0

15

0,5 0,0

0

-0,5 -15

-1,0 -1,5

-30

-2,0 -2,5 1994

-45

1998

2002

2006

2010

Πηγή: Absolute Strategy Research. Δεδομένα Νοεμβρίου 2010. Και οι δύο σειρές: Ποσοστιαία αλλαγή 26 εβδομάδων. Topix = Δείκτης τιμών μετοχών Χρηματιστηρίου του Τόκιο

44


Πόσο αποτελεσματικά αντισταθμίζει τον κίνδυνο του πληθωρισμού ο χρυσός σε αυτά τα επίπεδα; Δείκτης S&P 500 σε ουγγιές χρυσού 6

Δείκτης τιμών S&P / τιμή χρυσού ($ ανά ουγγιά troy)

5

4

S&P 500 σε ουγγιές χρυσού Τρέχον επίπεδο

3

2

1

0 1980

1983

1986

1989

1992

Πηγή: Absolute Return Strategy, Bloomberg Δεδομένα τελών Οκτωβρίου 2010

1995

1998

2001

2004

2007

2010

45


Προβλέψεις στρατηγικής: οι τίτλοι συμμετοχών έχουν καλές προοπτικές για το 2011 

Η ρευστότητα και οι αποδόσεις παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο ‘νέο κανονικό’ μοντέλο (χαμηλή ανάπτυξη στις χώρες της G7 και πολύ χαμηλός πληθωρισμός), με τις αναπτυξιακές τάσεις να εστιάζουν στις αναδυόμενες αγορές

Με τις τρέχουσες αποδόσεις, οι βασικές αγορές κυβερνητικού χρέους προσφέρουν χαμηλή αξία. Οι εταιρικοί τίτλοι πιθανότατα θα στηριχτούν από τη βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά η μεγαλύτερη απειλή είναι τώρα ο κίνδυνος των επιτοκίων

Η επένδυση σε τίτλους συμμετοχών ανταμείβει καλύτερα τους επενδυτές από τους τίτλους δημοσίου χρέους. Οι αποτιμήσεις είναι δίκαιες και αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις στα μερίσματα και στα κέρδη για το 2011

Αναμένουμε να συνεχιστεί η αύξηση στις τιμές των βασικών προϊόντων και το 2011, καθώς η Κίνα θα αποφύγει την «υπερθέρμανση». Ο τομέας της ενέργειας δείχνει ότι θα είναι μια ελκυστική αγορά αντιστάθμισης κινδύνου έναντι στους φόβους για τη διεύρυνση του πληθωρισμού

Η αδυναμία του ευρώ θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του 2011, καθώς το χρέος της περιφέρειας θα περιορίσει τις προσπάθειες εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμένουμε περαιτέρω άνοδο του μπλοκ των αναδυόμενων αγορών έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ Αξιώσεις για το 2011 Θετικές Τίτλοι συμμετοχών: Κεφαλαιοποίηση μικρών αναδυόμενων αγορών/Ρωσία

Αρνητικές Τίτλοι δημόσιου χρέους

Ενεργειακές/Βασικές ύλες/ Τηλεπικοινωνίες/Αυτοκινητοβιομηχανίες

(Μη-χρηματοδοτικό) Χρέος διαβάθμισης επένδυσης

Ηνωμένο Βασίλειο/Κεντρική Ευρώπη

Ευρώ

Αποδόσεις μερισμάτων και ανάπτυξη

Τίτλοι μετοχικού κεφαλαίου μικρών επενδύσεων

Δολάριο ΗΠΑ Χαλκός/Αργό πετρέλαιο Στερλίνα (από τα μέσα του έτους)

46


Ερωτήσεις και απαντήσεις

47


Σημαντικές πληροφορίες 

Εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Merrill Lynch International Bank Limited («MLIB») και τη Merrill Lynch Portfolio Managers Ltd («MLPM»). − Η Merrill Lynch International Bank Limited («MLIB») φέρει εξουσιοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας και υπάγεται σε έλεγχο από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority - FSA). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το βαθμό ελέγχου της MLIB από την FSA είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν. Η MLIB είναι μέλος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Καταστατική έδρα: Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Υποκατάστημα: Bank of America Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ. − Η MLPM διαθέτει εξουσιοδότηση από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority - FSA) και ελέγχεται από αυτήν. Καταστατική έδρα: Bank of America Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ. Οι επενδυτικές υπηρεσίες και προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να παρέχονται είτε από την MLIB ή την MLPM. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται ως συμβουλευτικές παρέχονται από την MLIB και αυτές που περιγράφονται ως υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης από την MLPM. Το παρόν έγγραφο παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν στοχεύει στην παραίνεση για κάποια συγκεκριμένη επένδυση. Δεν πρεσβεύει ούτε λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους, χρηματοοικονομικά δεδομένα ή συγκεκριμένες ανάγκες κάποιου πελάτη και δεν περιέχει συμβουλές επένδυσης, ούτε προσωπικές συστάσεις. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την αξία και τα έσοδα από τις επενδύσεις. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές είναι πιθανό να μειωθούν, όπως και να αυξηθούν. Είναι πιθανό να υπάρξουν δραματικές διακυμάνσεις. Οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν το ποσό της επένδυσής τους. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα των επενδύσεων, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ένδειξη των μελλοντικών. Δεν γίνεται καμία υπόθεση ή ισχυρισμός και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με τη μελλοντική απόδοση. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη φορολόγηση βασίζονται στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα την εκάστοτε χρονική στιγμή. Τα επίπεδα και τα όρια της φορολόγησης και των φοροαπαλλαγών υπόκεινται σε αλλαγές και εξαρτώνται από τα προσωπικά οικονομικά δεδομένα του επενδυτή. Τα οφέλη των δομών που περιγράφονται ενδέχεται να πάψουν να ισχύουν. Το παρόν έγγραφο δεν αποσκοπεί στην παροχή λογιστικών, νομικών, φορολογικών ή επενδυτικών συμβουλών και δεν συνιστάται ως βάση για τέτοιου είδους αποφάσεις. Η Merrill Lynch δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον φορολογικό ή νομικό σας σύμβουλο σχετικά με τα προσωπικά σας φορολογικά δεδομένα. Οι απόψεις που εκφράζονται πρεσβεύουν τις εταιρείες MLIB και MLPM κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου και δεν αντανακλούν απαραιτήτως τις απόψεις άλλων κλάδων του ομίλου Merrill Lynch. Οι δηλώσεις που αφορούν την επενδυτική πολιτική της MLPM αναφέρονται στην επίσημη στρατηγική της επιτροπής επενδύσεών της. Ενδέχεται να μεταβληθούν και δεν αντανακλούν απαραιτήτως τη στρατηγική που εφαρμόζεται για όλους τους λογαριασμούς που διαχειρίζεται η MLPM, η οποία επηρεάζεται από ειδικές οδηγίες των πελατών και από απαιτήσεις καταλληλότητας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούμε αξιόπιστες, αλλά δεν έχουμε επαληθεύσει και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Η Merrill Lynch έχει ή ενδέχεται να έχει υλικά συμφέροντα όσον αφορά τις επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο ή άλλες σχετικές επενδύσεις και σε ορισμένες επενδύσεις ένας συνεργάτης της εταιρείας ενδέχεται να είναι ο μοναδικός διαμορφωτής της αγοράς. Η Merrill Lynch ενδέχεται να έχει ή να είχε εντός των τελευταίων 12 μηνών, επαγγελματικές σχέσεις, όπως, μεταξύ άλλων, σχέσεις επενδυτικής τραπεζικής, με εταιρείες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή με σχετικές επενδύσεις. Ενδέχεται επίσης να έχει προσφέρει σημαντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτές τις εταιρείες. Οι έρευνες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να έχουν υλοποιηθεί ή να έχουν αξιοποιηθεί από την MLPM ή την MLIB ή/και κάποιον εκ των συνεργατών μας για δικούς τους σκοπούς. Τα αποτελέσματα γίνονται διαθέσιμα συμπτωματικά. Το παρόν έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για δική σας χρήση και δεν πρέπει να δοθεί ή να επιδειχθεί σε άλλο άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Ορισμένες προϊόντα και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες περιοχές ή σε όλους τους πελάτες. Ορισμένες οντότητες της Merrill Lynch, όπως μεταξύ άλλων οι Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. («MLPF&S»), δεν έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν φέρουν εξουσιοδότηση, ούτε ελέγχονται από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου («FSA»). Οι κανονισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των πελατών λιανικής πώλησης, καθώς και το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ισχύουν για αυτές τις επιχειρήσεις, καθώς το καθεστώς ελέγχου που προστατεύει τα δικαιώματα των επενδυτών θα είναι διαφορετικό από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, οι επενδυτές ενδέχεται να δικαιούνται παραπλήσια προστασία στις περιοχές που όπου δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα της η οντότητα.

48


Σημαντικές πληροφορίες Απόδοση MLPM:  Η απόδοση αντλείται από μοντέλα που διατηρούνται με τη μορφή χαρτοφυλακίου στο λογιστικό σύστημα. Αυτά τα μοντέλα ενσωματώνουν περίπου το 20% της εκχώρησης πόρων σε εναλλακτικές επενδύσεις που περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και ακίνητα. Οι συναλλαγές δημιουργούνται όταν αυτό είναι απαραίτητο ανάλογα με τις αλλαγές σε συστατικά στοιχεία ή διορθωτικούς συντελεστές του μοντέλου. Οι αποδόσεις από την επίδοση του μοντέλου υπολογίζονται από αυτά τα λογιστικά δεδομένα κάνοντας χρήση της πρότυπης μεθοδολογίας Modified-Dietz εντός του μηχανισμού υπολογισμού απόδοσης της MLPM. Οι εκτιμήσεις της απόδοσης δεν περιλαμβάνουν αμοιβές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και έξοδα συναλλαγών. Αυτά τα έξοδα και οι δαπάνες, αν συμπεριληφθούν στην απόδοση, θα μειώσουν την ονομαστική απόδοση των χαρτοφυλακίων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ένδειξη των μελλοντικών. Δεν γίνεται καμία υπόθεση ή ισχυρισμός και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με τη μελλοντική απόδοση. Μόχλευση:  Η χρήση της μόχλευσης ενδέχεται να εμπεριέχει υψηλό βαθμό κινδύνου. Ακόμα και μια σχετικά μικρή αλλαγή ενός υποκείμενου τίτλου μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στην έκθεσή σας σε κινδύνους από παράγωγα. Αυτό μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για εσάς. Παράγωγα:  Ορισμένα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους απώλειας όχι μόνο του ποσού που καταβλήθηκε, αλλά και επιπλέον ποσών. Οι συναλλαγές σε παράγωγα που δεν εμπορεύονται σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια ενδέχεται να είναι κατάλληλες μόνο για άτομα που έχουν εμπειρία σε συναλλαγές αυτού του είδους. Οι μη ρευστές επενδύσεις, όπως τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC) ενδέχεται να μην είναι μεταβιβάσιμες και συνήθως δεν καταχωρούνται ούτε εμπορεύονται στα χρηματιστήρια. Για αυτόν το λόγο, ενδέχεται να είναι δύσκολο το κλείσιμο της επένδυσης πριν την ωρίμανση. Για αυτές τις επενδύσεις, ενδέχεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη η εύρεση αξιόπιστων πληροφοριών όσον αφορά την αγοραία αξία τους καθώς και όσον αφορά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ολικής απώλειας του κεφαλαίου, μεταξύ άλλων. Μη ρευστές επενδύσεις:  Οι μη ρευστές επενδύσεις, όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επιπλέον, δεν είναι μεταβιβάσιμες και συνήθως δεν καταχωρούνται και δεν εμπορεύονται στα χρηματιστήρια. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι δύσκολη η πραγματοποίηση της επένδυσης πριν την ωρίμανση. Για αυτές τις επενδύσεις, ενδέχεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη η εύρεση αξιόπιστων πληροφοριών όσον αφορά την αγοραία αξία τους καθώς και όσον αφορά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ολικής απώλειας του κεφαλαίου. Μη ελεγχόμενα συλλογικά επενδυτικά σχέδια:  Στο βαθμό που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, τα μη ελεγχόμενα συλλογικά επενδυτικά σχέδια απευθύνονται και διατίθενται σε άτομα στα οποία η MLIB μπορεί να προωθήσει μη ελεγχόμενα συλλογικά επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τους κανόνες της FSA και συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Κανόνα 4.12 του Βιβλίου διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων («σχετικά άτομα»). Αυτές οι επενδύσεις είναι διαθέσιμες μόνο σε σχετικά άτομα και οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή σύναψη συμφωνίας για την αγορά ή την απόκτηση με κάποιον άλλον τρόπο αυτών των επενδύσεων απευθύνεται μόνο σε σχετικά άτομα. Τα άτομα που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως σχετικά δεν πρέπει να ενεργούν βάσει αυτού του εγγράφου ή των περιεχομένων του. Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου:  Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξασφάλιση για την επίτευξη του στόχου του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου και τα αποτελέσματα της επένδυσης ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις σε βάθος χρόνου. Η φύση των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου εμπεριέχει ορισμένους κινδύνους και το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να κάνει χρήση επενδυτικών τεχνικών που ενέχουν επιπλέον κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δανεισμό, το επιχειρηματικό ρίσκο, τη συγκέντρωση των επενδύσεων, τους κινδύνους αντισυμβαλλομένων, την έκθεση σε συναλλαγματικές μεταβολές, τους περιορισμούς συναλλαγών, την επένδυση σε τίτλους και παράγωγα χρέους, τη μη ρευστότητα, τους κινδύνους διαχείρισης των επενδύσεων, τους κινδύνους ρευστότητας και χαρακτηριστικών των αγορών, τον κανονιστικό κίνδυνο και τους κινδύνους της ανοιχτής πώλησης. Περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους κινδύνους και για άλλους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μπορείτε να βρείτε στο σχετικό φυλλάδιο.

49

http://www.eranistis.gr/attachments/article/428/Year%20Ahead%202011%20Greece%20-%20Presentation%20-%  

http://www.eranistis.gr/attachments/article/428/Year%20Ahead%202011%20Greece%20-%20Presentation%20-%20Greek%20-%20FINAL.ppt

http://www.eranistis.gr/attachments/article/428/Year%20Ahead%202011%20Greece%20-%20Presentation%20-%  

http://www.eranistis.gr/attachments/article/428/Year%20Ahead%202011%20Greece%20-%20Presentation%20-%20Greek%20-%20FINAL.ppt

Advertisement