Page 1

ERANDIOKO UDAL ERANDIOKO UDAL BIBLIOTEKA ERABILPEN GIDA BIBLIOTEKA GUÍA DE USO ERABILPEN GIDA GUÍA DE USO


Kaixo: Erandioko Bibliotekako bazkide egin zara. Dakizunez, Erandioko Udal Biblioteka Altzagako eta Astrabuduako sukurtsalek osatzen dute. Edozein pertsona, erakunde edo elkarteren informazioa, formakuntza edo olgura grina ase ahal izateko dohaineko udal zerbitzu publikoa da. Berez Erandioko udal biblioteka Euskal Komunitate Autonomoko udal liburutegiekin batera Eusko Jaurlaritzeren Liburutegi Zerbitzuak gidatutako Euskadiko Irakurketa Publikoko sareko partaidea da, non hainbat on-lineko zerbitzu duzun eskuragarri : http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-lz/eu/ Txartelaren jabetzak, berez, mailegutzarako zerbitzua ahalbideratzen du gainontzeko zerbitzuetarako baldintza hau beharrezkoa ez delarik. Ezagut ezazu gure mailegu-zerbitzua

Zenbat dokumentu eroan ahal dira etxera? Aukera duzu 16 dokumentu batera hartzeko Sarean parte hartzen duten liburutegietatik. Horatarko sartu behar duzu on-lineko fatalogoan: http://liburutegiak.net/katalogobateratua Zure udal liburutegitik 6 dokumentu hartu ahalko dituzu: 3 monografia sailekoak eta 3 berezien sailekoak. Sareko gainerako liburutegietatik 10 dokumentu gehiago hartu ahalko dituzu: 5 monografia sailekoak eta 5 berezien sailekoak. Liburuak itzuli arteko epea 15 egunekoa da. Nahi baduzu, beste 15 egunez luzatu ahalko duzu mailegua, beste irakurleren batek erreserbatu ez badu behintzat. Norbaitek erreserba egin badu, ezin izango duzu mailegua berritu.


Mailegua berrizteko hiru bide daude. Bertara etorri, interneten bidez edo telefonoz deitu. Hortarako liburu guztiek bibliotekako telefono zenbakia daroate itsatsita. Material bereziak (bideoak, diskoak, ordenagailu-artxibategiak eta abar) 7 egunez mailegatu daitezke, eta beste 7 egunez luzatu epea. Liburuekin bezala, norbaitek dokumentuaren erreserba egin badu ezingo duzu mailegua berritu. Bertoko irakurgeletako zerbitzua

Altzagako sukurtsalean bi dira zerbitzuari begirako esparruak. Helduentzako eta haurrentzakoa. Helduentzako gelako antolamenduako antolamenduari dagokionez honako hauek dira esparru nagusiak: - Erreferentzia : Entziklopediak, gaikako hiztegiak,‌ - Interesguneak : Bertan erabiltzaileak eduki ahal duen informazio beharrari begirako jakintza-arloko anitzeko materialak. daude bilduta. Foieto hau egiten dugun honetan eskura dauden interesguneak honako hauexek dira: kirola, sukaldaritza, emakumeak, lana eta oposaketak, eskulanak, saikera, osasuna, gurasogunea, autolaguntza, hizkuntzak eta turismo gidak. Bisulaki deigarri izateko interesgune bakoitzari dagokion apalategiak kolore bat dauka eta kolore berbera daroate bertako liburu baikoitzak bizkarrean itsatsita. - Hemeroteka Aurreko urteetako hainbat aldizkari eta hilabeteko zein aurreko hilabeteko egunkariak eskuragarri. Ezin dira mailegatu. - kontsulta : Bertan hainbat jakintza arloko materialak biltzen dira, beti ere CDUren arabera antolatuta. CDU jakintza arloak sailkatzeko metodo bat da. Laburbilduz materiak holan antolatzen dira: 0:Orokortasunak 1: Filosofia eta psikologia


2: Erlijioa 3: Gizarte zientziak 4 :ez da erabiltzen 5: Zientziak 6: Zientzia aplikatuak 7: Arte eta kirola 8: Hizkuntza, hizkuntzalaritza eta literatura 9: Arkeologia, geografia, biografia eta historia Zenbat eta zenbaki gehiago gehitu orduan eta zehatzago bihurtzen da sailkapena (liburutegiko sarrerako kartela kontsultatzea gomendatzen dugu). Liburuak apalategietan kokatzeko / topatzeko dokumentu baikotzaren bizkarrean itsatsita daukan etiketa (txaplata) baten idatzitako signatura bat erabiltzen dugu zeinean materia, egilea eta liburuaren izenburua agertzen diren - multimedia: Fisikoki buleguan kokatuta dago. Bertan, CDUren arabera, eskarri digitaleko dokumentuak daude. - Bideoteka: Pelikulak, eta zine-dokumentalak funtsean.

Turismoko gidak : interesgunea


- Fonoteka: Musika. - egunkariak eta aldizkariak: 6 egunkari eta 50 aldizkari baino gehiago bertan irakurtzeko.

Egunkariak eta aldizkarietarako txokoa

- Funtsa itxia (gordailua) : kanpoko gelan, sarbide zuzeneko gelan hain zuzen, espazio arazoak daudenez hainbat liburu (gutxien erabilittakoak, edo aspaldikoenak) gordailuan daude. Katalogo bitartez aurkitzeko moduan guztiak. Beraz tituluren bat katalogoan agertzen bada eta apalategian ez baduzu topatzen hiru arrazoi daude : edo prestatuta dago, edo lekuz aldatuta edo gordailuan.


Gordailua

Literatura : Literatura arloa narratiba, entzerkigintza, eta olerkigintza liburuek osatzen dute. Bibliotekan, printzipioz, bi talde nagusi ditugu. Batetik ,euskaraz dauden literatura lanak, eta bestetik erdaraz daudenak. Liburu hauek ordenatzeko eta topatzeko kontsulta liburuekiko sistematika berbera erabiltzen da. Hots, liburu bakoitzaren bizkarrean etiketa edo tejuelo bat itsatsita dago bertan liburuari dagokion signatura topografikoa idatzita doalarik. Nola eratzen dugu liburu baten signatura? Honen adibidea ikusiko dugu: GarcĂ­a MĂĄrquezen “El coronel no tiene quien le escribaâ€? Signatura holan eratzen da: Goiko lerroan, N narratiba denean, T antzerki obretarako, edo P olerkien kasuetan, erdiko lerroan egilearen abizenaren aurreneko hiru hizkiak, eta beheko lerroan artikuluak kenduta izenburuaren aurreneko hitzaren lehenengo hiru hizkiak.


Narratiba

Garcia MĂĄrquez

N GAR cor

El coronel ‌.

Euskaraz dauden liburuetan etiketa honi goiko zein beheko ertzeetan marra gorri bana eransten zaie. Alde baten narratibako liburuak jarrita daude, bigarren baten antzekia eta hirugarren baten olerkigintza . Bakotzaren barnean beti ere signatura topografikoa erabiliz, eta orden alfabetikoan, egilearen abizenaren arabera eta egile bakoitzari dagokionez, alfabetikoki ere izenburuaren arabera kokatzen ditugu liburuak., ezkerretik eskuinera eta behetik beberako ordenean .


Hau guztiaz gain, eta bilatzen duzun literatura mota topatzen lagungarria litekeelakoan liburutegian kolorezko gometxen bidezko gida orientagarri bat prestatu dugu, beti ere honen balioa erlatiboa dela jakitun egon behar den arren.

Wifi zerbitzua Bibliotekan dagoen ordenagailu bakarra katalogoa eta aldizkari ofizialak kontsultatzeko bakarrik dago. Halare portatila ekartzen baduzu dohako wifi zerbitzua dago. Konektatzeko gakoa zure nortasun agiria da.


Hola Te acabas de hacer socio/socia de la biblioteka Municipal de Erandio. El Servivio Municipal de la Biblioteka de Erandio lo conforman las sucursales de Altzaga y Astrabudua. Es un servicio municipal gratuito que tiene el objetivo de satisfacer las necesidades de información, formación u ocio de cualquier persona, asociación o institución que así lo requiera. La biblioteka junto con la mayoría de las bibliotecas municipales de Euskadi forma parte de la red Pública de Lectura Pública de Euskadi coordinada por el Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco, en el cual se comparten una serie de servicios que puedes consultar en la siguiente dirección : http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-lz/eu/ La txartela de la biblioteca sólo es necesaria para poder hacer uso del servicio de préstamo ya que para el resto de servicios no es requisito. Conoce nuestra política de préstamo

¿Cuántos documentos? Te ofrecemos la posibilidad de retirar 16 documentos de manera simultánea en las bibliotecas pertenecientes a la Red cuyo catálogo puedes consultarlo en la siguiente dirección: http://liburutegiak.net/katalogobateratua En tu biblioteca municipal podrás llevarte a casa un total de 6 documentos: 3 monografías y 3 materiales especiales. En el resto de las bibliotecas de la Red podrás retirar 10 documentos más: 5 monografías y 5 materiales especiales Los libros se prestan durante un periodo de 15 días. Si lo necesitas puedes renovar el préstamo durante 15 días más, a no ser que otra persona haya


reservado el documento, en cuyo caso no podrás renovarlo. Para realizar la renovación tines tres vías . O venir a la biblioteca y pedir la renovación, o hacerlo por teléfono para lo cual el número de la biblioteca aparece en una pegatina que llevan todos los documentos prestables de la biblioteca, o bien vía internet, tal como se explica en las intrsucciones que te indican en la propia página del catálogo. Los materiales especiales (vídeos, discos, archivos de ordenador, etc.) se prestan durante 7 días, con la opción de renovarlos durante 7 días más. Como en el caso de los libros, si existe una reserva sobre el documento no podrás renovarlo. Servicio en sala El servivcio de lectura en sala se distribuye en dos cuerpos. La zona infantil y la de adultos. En lo que respecta a la zona de adultos distinguiremos los siguientes espacios o zonas asociadas a un tipo de servicio o material. - Referencia: Enciclopedias, diccionarios temáticos, atlas,.. - Puntos de interés: En éstos reunimos materiales que desde un punto de vista interdisciplinar pueden servir para satisfacer una necesidad de información concreta del usuario . Los puntos de interés que tenemos en la biblioteca son: Deportes, Cocina, Mujer, Trabajo y oposiciones, Manualidades, Ensayo, Salud, Asesor de padres y madres, Autoayuda, Idiomas y Guías de Viajes. Para una mejor identificación las estanterías correspondientes a cada uno de estos puntos de interés presentan un color que se corresponde a su vez a una pegatina del mismo color que va en el lomo de cada uno de los documentos que conforman el correspondiente punto de interés.


Punto de interés : Turismo

- Revistas y periódicos para lectura en sala: Dispones de 6 diarios y más de 50 revistas.

Revistas y periódicos

- Consulta En este espacio se encuentran los documentos que generalmente se definen “de materia”. Se ordenan siguiendo el criterio de la Clasificación Decimal Universal (CDU). Someramente las materias se clasifican de la siguiente:


0: generalidades 1:Filosofia y psicologia 2:Religión 3: Ciencias sociales 4: No se usa 5:Ciencias 6:Ciencias aplicadas 7:Arte y deporte 8:Lengua, lingüística y Literatura 9:Arquelogía, geografía, biografía e historia Según más números añadimos más especificamos la búsqueda. (a la entrada de la sala encontarás un tablón con un resumen explicativo de la CDU).Para colocar los libros en la estantería y así estar localizables cada uno de ellos lleva en el lomo una pegatina, llamada tejuelo, en el que aparece la signatura topográfica (un “código”) que asigna al libro su espacio dentro de las estanterías. - Multimedia: la sección de multimedia, por razones de espacio, está en le despacho. Son materiales multimedia ordenados también por CDU - Videoteca: Películas ordenadas por título. - Fonoteca: Musika - Fondo cerrado: Son todos aquellos documentos que por problemas de espacio están en estanterías no accesibles directamente para el público. Estos documentos sí aparecen en catálogo y sí son utilizables previa petición al personal de la biblioteca. - Hemeroteca: En depósito se guardan algunos de los títulos de las revistas que adquiere la biblioteca. En lo referente a los periódicoas se guardan los del mes en curso y el anterior.


Fondo cerrado

- Literatura: La sección de literatura está formada por los libros de narrativan poesía y teatro. Cada una de estas formas literarias ocupan físicamente lugares distintos aunque contíguos. Así mismo podemos distinguir la litaratura en castellano y la literatura en euskera, distinguidas por ubicación pero que presentan una misma sistemática de ordenación. Al hablar de los materiales de consulta mencionábamos el tejuelo y la signatura topográfica que sirve para colocar/localizar físicamente cada libro dentro de las estanterías. Para ello recordamos que el tejuelo es una pegatina adherida a los lomos del libro en el que aparece la signatura topográfica. Esta signatura consta de tres líneas. En la superios aparece N (narrativa), P (poesía), T (teatro) en virtud de la forma literaria de la obra. En la segunda las tres primeras letras del apellido del autor o autora. En la tercera línea aparecen las tres primeras letras del título prescindiendo de artículos. Veamos el ejemplo con la obra de Gabriel García Marquez “El coronel no tiene quien le escriba”


Narratiba

Garcia Márquez

N GAR cor

El coronel ….

En caso de literatura en euskera en tejuelo presenta dos líneas rojas en sus bordes superiores e inferiores. La signatura topográfica sirve por tanto para que el libro ocupe el lugar que le corresponde y pueda ser localizado para su uso. La signatura topográfica por tanto nos indica en qué sección se encuentra el libro y dentro de ella el lugar concreto. El orden es alfabético en virtud de las tres primeras letras del apellido de la autora o autor y el orden que se se utiliza es de izquierda a derecha y de abajo hacia arrriba tal como indica la forografía siguiente:


Por otra parte algunos de los libros de narrativa presentan unas pegatinas de colores que orientan al lector o lectora en busca de un género de literatura deternminada. No se trata de una clasificación ni mucho menos exhaustiva pero sí orientativa.

Servicio Wifi Servicio libre de wifi al que se accede introduciendo tu número de DNI


ERANDIOKO UDAL BIBLIOTEKA Jesus Aranburu 6/8 48950 Erandio TFNOA: 944170071 Liburutegi-erandio@euskalnet.net http://erandiokobibliotekasarean.blogspot.com.es/

ERANDIO UDALA BIBLIOTEKA ERABILPEN ARAUAK  
ERANDIO UDALA BIBLIOTEKA ERABILPEN ARAUAK  

ERABILPEN GIDA

Advertisement