Page 67

ERAMET NORWAY SAUDA

– 350 000 – 300 000 – 250 000 – 200 000 – 150 000 – 100 000 – 50 000 2013

2014

Utslipp av støv

2015

2016

2017

Utslipp av SO2

–0

2018

50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5– 0– 2012

Tillatte utslippsnivåer: Støv = 35 tonn/år SO2 = 50 tonn/år

2014

2015

2016

Utslipp av Pb

2017

2018

Sum (As, Cd, Cu, Cr)

Tillatte utslippsnivåer: Hg = 36 kg/år Pb = 100 kg/år sum (As, Cd, Cu, Cr) = 50 kg/år

SINK/MANGAN utslipp til Saudafjorden 2012-2018*

KOBBER/SUM (As, Cd, Cr, Pb) utslipp til Saudafjorden 2012-2018*

350 –

180 –

– 40

300 –

160 –

– 35

140 –

– 30

250 –

120 – 100 –

150 –

80 –

Kobber – kg pr. år

200 –

Kg pr. år

100 – 50 – 0–

2012

2013

2014

Utslipp av oppløst sink

2015

2016

2017

2018

– 10

20 –

–5

0–

30 –

2 500 –

25 –

2 000 –

20 –

1 500 –

15 –

1 000 –

10 – Kg pr. år

35 –

500 –

Utslipp av partikler

2016

2014

2015

2017

2016

2017

2018

–0

Utslipp av sum (As, Cd, Cr, Pb)

PAH utslipp til Saudafjorden 2012-2018*

3 000 –

2015

2013

Utslipp kobber

40 –

2014

2012

Tillatte utslippsnivåer: Kobber = 150 kg/år Sum (As, Cd, Cr, Pb) = 20 kg/år

3 500 –

2013

– 15

40 –

4 000 –

2012

– 20

Utslipp av mangan

PARTIKLER utslipp til Saudafjorden 2012-2018*

0–

– 25

60 –

Tillatte utslippsnivåer: Oppløst sink = 400 kg/år Mangan = 400 kg/år

Kg pr. år

2013

Utslipp av Hg

Utslipp av CO2

Sum (As, Cd, Cr, Pb) – kg pr. år

2012

Kg pr. år

50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5– 0–

Hg/Pb/Sum (As, Cd, Cu, Cr) utslipp til luft 2012-2018

Tonn CO2 pr. år

Tonn støv og SO2 pr. år

STØV, SO2, CO2 utslipp til luft 2012-2018

2018

5– 0–

2012

2013

Utslipp av PAH

Tillatt utslippsnivå

2014

2015

2016

2017

2018

Tillatt utslippsnivå

*Utslipp er fra renseanlegg

Avfall og biprodukt KATEGORI

2018

2017

0 tonn

0 tonn

3 633 tonn

3 338 tonn

Restavfall

153 tonn

116 tonn

Plast

Metallavfall

159 tonn

301 tonn

Asfalt

Spesialavfall

58,1 tonn

72,9 tonn

Slagg Slam og støv (deponi)

KATEGORI Papir og papp Treavfall

2018

2017

7,3 tonn

8,86 tonn

175 tonn

193 tonn

4,6 tonn

3,1 tonn

0 tonn

0 tonn

BÆ REKRAF TRAPP O RT 2018

67

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement