Page 55

HR – Eramet Norway

Eramet investerer både i oss og lokalsamfunnet – Man kan ikke bli klar for jobb i industrien kun ved å sitte på skolebenken, mener Paulina (17) og Ole Sivert (18). De to saudabuene er elever i Rogalands eneste YSK-klasse og gleder seg til hver eneste arbeidsuke. I samarbeid med blant andre Eramet Norway Sauda, tilbyr Sauda Videregående Skole studieløpet YSK (Yrkes- og studiekompetanse). Her tar elevene både fagbrev og Spesiell Studiekompetanse på fire intensive år. YSK er å regne som et pilotprosjekt i Rogaland. De to saudabuene Paulina Draugelyte (17) og Ole Sivert Birkeland (18) er i gang med det første året av studiet. Etter fire studieår vil begge ha både spesiell studiekompetanse og fagbrev som prosessoperatør.

Man må erfare Elevene som gjennomfører YSK i Sauda, får lønn tilsvarende som for lærlinger de dagene de er i bedriften. De første tre årene jobber de to dager i uken på verket. Det siste året jobber de tre dager i uken. Dette gir elevene viktig innsikt i Eramets arbeidshverdag, rutiner og prosedyrer. Med andre ord er de meget godt rustet til å bygge en karriere hos nettopp Eramet Norway, enten de går rett i jobb eller velger et videre studieløp. – Jeg opplever ikke dette som tøffere enn normale studier. Ukene blir varierte og interessante, ettersom vi er på skolen tre dager, så på jobb i to. I tillegg tjener vi penger mens vi tar studiet. Vi gleder oss til hver arbeidsuke, forteller Ole Sivert. Forts. neste side...

BÆ REKRAF TRAPP O RT 2018

55

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement