Page 32

Forskning og utvikling

Økt forskningsinnsats på Biokarbon Erfaringer og ny kunnskap fra innovasjonsprosjektet «Eyde Biokarbon» brukes i videre forskning.

Eramet Norway har et mål om å redusere CO2-utslipp med 43% innen 2030. Å ta i bruk biokarbonbaserte reduksjonsmidler er identifisert som hovedbidragsyter. Eramet Norway har identifisert biokarbon som en av de mest lovende teknologiene som kan erstatte fossile energikilder og bidra til betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra smelteprosessen. Kommersielt tilgjengelige biokarbonmaterialer har en del utfordringer som vil begrense bruken i Eramet Norways lukkede ovner. For å kunne erstatte større mengder av dagens fossile karbonmaterialer med biokarbon deltar Eramet Norway aktivt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter for å øke kunnskapen om å utvikle biokarbonmaterialer tilpasset Mn-produksjon. Prosjektene er en miks av innovasjon og kompetansebyggingsprosjekter, og flere støttes av Norges Forskningsråd.

32

E R AME T N OR WAY

2014-2018 «Eyde Biokarbon» med skogeierforeningen AT Skog ble avsluttet i 2018. Biokarbonmaterialer ble produsert i pilotskala under realistiske prosessforhold, og prosjektpartnerne fikk ny viktig kunnskap. Selv om målet om å etablere miljøvennlig produksjon av biokarbon for metallurgisk industri basert på norsk trevirke, ikke ble fullt oppfylt, kan kunnskapen brukes i andre prosjekter. AT Skog er en organisasjon eid av familieskogsbruk i Agder og Telemark. Teknova (Norce) ledet prosjektet og industripartnerne har vært Eramet Norway, Elkem, Saint Gobain og Alcoa.

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement