Page 25

Langsiktige mål – klima og miljø ENO Visjon

Samfunnets forventninger / CSR

Konkurranseposisjon

ENO Strategiske mål

Langsiktige mål (2030): KLIMA

ENERGI

MILJØ

SIRKULÆR ØKONOMI

Vi skal redusere våre CO2utslippene med minst 43% innen 2030 og 80% innen 2050, målt mot referanseåret 2005.

Vi skal øke vår energiutnyttelse med minst 27% innen 2030, målt mot referanseåret 2005.

Vi skal unngå negativ miljøpåvirkning i lokalsamfunnene hvor vi opererer våre smelteverk.

Vi skal øke vår ressurseffektivitet gjennom verdiskaping knyttet til biprodukter og avfallsmaterialer, samt redusere deponering av materialer med 50% innen 2030.

Teknologisk og økonomisk kompleksitet

3

Rammevilkår Rammevilkår relatert til klima, energi og miljø, inkludert forskningspolitikk og tilgang til relevante støtte- og finansieringsordninger for utvikling og implementering av ny teknologi.

Teknologisk og økonomisk potensial

Rammevilkår og støtteordninger

4

Teknologi og økonomi Teknologiske og økonomiske potensialer veid opp mot kompleksiteten ved å utvikle og gjennomføre nye teknologiske løsninger.

BÆ REKRAF TRAPP O RT 2018

25

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement