Page 15

Eramet Norway Porsgrunn Porsgrunn ligger i Telemark fylke og har rundt 35 000 innbyggere.

Porsgrunn Innbyggere:

35 000

Prosessanlegget ble etablert i 1913 og er et moderne og høyteknologisk selskap med lange tradisjoner. Den gjennomsnittlige ansienniteten er på hele 23 år, og det er ikke uvanlig å møte på andre- og tredjegenerasjons medarbeidere ved smelteovnene. Prosessanlegget er en attraktiv arbeidsplass i regionen. Eramet Norway Porsgrunn produserer med sine to ovner og raffineringsanlegg cirka 70 000 tonn silikomangan og 105 000 tonn raffinert ferromangan i året. Bedriften har et årlig kraftforbruk på 630 GWh, og av dette gjenvinner bedriften opp mot 200 GWh kjemisk energi gjennom sin leveranse av CO-gass til Yaras ammoniakkbedrift på Herøya.

148 årsverk

BÆ REKRAF TRAPP O RT 2018

15

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement