Page 14

Eramets virksomhet i Norge

Eramet Norway er tuftet på lange industritradisjoner. De tre prosessanleggene har en lokal og helnorsk forankring mellom fjord og fjell i Rogaland, Vest-Agder og Telemark.

TRONDHEIM

FoU-gruppen

Tizir, Tyssedal

SAUDA PORSGRUNN KRAGERØ KVINESDAL

14

E R AME T N OR WAY

Eierskap i kvartsbrudd, Georg Tveit AS.

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement