Page 10

Eramet konsernet og Eramet Norway

Verdens ledende produsent av raffinerte manganlegeringer Det franske ERAMET-konsernet er verdens nest største produsent av høygrads manganmalm og verdens ledende produsent av raffinerte manganlegeringer. Konsernet konsentrerer sin virksomhet rundt gruvedrift og metallurgisk industri og er en stor internasjonal aktør på forretningsområdene spesiallegeringer, mangan og nikkel.

Norsk metallurgikompetanse i verdenstoppen Metallurgi er et bredt fagfelt med lange tradisjoner i den norske ferrolegeringsindustrien. Internasjonalt har Norge en sterk posisjon i denne industrien. Metallurgi er metallteknologi. Yrkesgruppen som arbeider innenfor dette fagområdet, strekker seg fra lærlinger og prosessoperatører til forskere med doktorgrad. Vi snakker om moderne metallteknologi – en teknologi som gjennom årenes løp har blitt stadig mer bærekraftig.

Eramet Norway er en del av ERAMET, med prosessanlegg i Sauda, Kvinesdal og Porsgrunn samt en FoU-avdeling i Trondheim. Selskapet står for rundt 500 årsverk og er en del av ERAMETkonsernet, som er verdens ledende produsent av raffinerte manganlegeringer.

13 000

ansatte i Erametkonsernet på verdensbasis

498

årsverk i Eramet Norway

10

E R AME T N OR WAY

3,8 mrd euro omsatte konsernet for i 2018

Medvirkningsbasert organisasjonsfilosofi Eramet Norway opererer med en ekstremt flat organisasjonsstruktur, bygget på en sterkt medvirkningsbasert organisasjonsfilosofi og den nordiske samarbeidsmodellen.

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement