Page 7

E R A M E T N O R W AY B Æ R E K R A F T R A P P O RT 2 0 1 6

ERAMET NORWAY – EN DEL AV KONSERNETS MANGANVIRKSOMHET

Norsk metallurgikompetanse i verdenstoppen Metallurgi er et bredt fagfelt med lange tradisjoner i den

Eramet Norway er en del av ERAMET, med prosessanlegg i Sauda, Kvinesdal og Porsgrunn samt en FoU-avdeling i Trondheim. Selskapet sysselsetter rundt 510 medarbeidere og er en del av ERAMET-konsernet som er verdens ledende produsent av raffinerte manganlegeringer.

norske ferrolegeringsindustrien. Internasjonalt har Norge en sterk posisjon i denne industrien. Metallurgi er metallteknologi. Yrkesgruppen som arbeider innenfor dette fagområdet, strekker seg fra lærlinger og

Fra smelteverk til moderne prosessanlegg De norske prosessanleggene viderefører tradisjonene og kompetansen som norsk ferrolegeringsindustri har opparbeidet seg siden industrialiseringen av Norge skjøt fart på begynnelsen av 1900-tallet. Eramet Norway leverer i dag manganlegeringer til den internasjonale stålindustrien.

Verdens reneste manganlegeringsproduksjon Eramet Norway har for lengst forstått at en grønn fastlandsindustri er Norges fremtid. Fra 1999 hvor ERAMET overtok prosessanleggene fra Elkem, har det blitt brukt cirka en halv milliard kroner for å utvikle og installere ny miljøteknologi. I dag kan

Eramet Norway stolt skilte med at de driver verdens reneste manganlegeringsproduksjon.

prosessoperatører til forskere med doktorgrad. Vi snakker om moderne metallteknologi

All produksjon eksporteres Eramet Norway eksporterer all sin produksjon av manganlegeringer hovedsakelig til Europa og Nord-Amerika. Anleggene transporterer 98 prosent av sin produksjon med båt og det resterende med bil.

Organisasjonsfilosofi Eramet Norway opererer med en ekstremt flat organisasjonsstruktur, bygget på en sterkt medvirkningsbasert organisasjonsfilosofi og den nordiske samarbeidsmodellen.

– en teknologi som gjennom årenes løp har blitt stadig mer bærekraftig.

Internasjonal konkurransekraft En utfordring ved å drive og videreutvikle virksomheten i Norge, er at vi sammen med norske myndigheter må tilpasse våre rammebetingelser på en måte som skaper et grunnlag for å styrke vår internasjonale konkurransekraft.

Eramet Norway forsyner verdens stålprodusenter med et komplett spekter av manganlegeringer av svært

Eramet Norway har god dialog med myndigheter og andre relevante aktører.

høy kvalitet og har en avansert høyteknologisk kompetanse få andre i verden klarer å matche.

7

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Advertisement