Page 53

ERAMET NORWAY SAUDA

– 350 000 – 300 000 – 250 000 – 200 000 – 150 000 – 100 000 – 50 000 2011

2012

Utslipp av støv

2013

2014

Utslipp av SO2

2015

–0

2016

50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5– 0–

350 –

180 –

300 –

160 –

2014

2015

2016

Sum (As, Cd, Cu, Cr)

– 40

224

– 35

140 –

– 30

120 – 100 –

150 –

80 –

Kobber – kg pr. år

200 –

100 – Kg pr. år

2013

Utslipp av Pb

KOBBER/SUM (As, Cd, Cr, Pb) utslipp til Saudafjorden 2010-2016*

250 –

50 – 2010

2011

2012

Utslipp av oppløst sink

2013

2014

2015

2016

3 000 – 2 500 – 2 000 – 1 500 – Kg pr. år

1 000 – 500 –

Utslipp av partikler

40 –

– 10

20 –

–5

0–

2010

2013

2014

2011

2012

2015

2013

2014

2015

2016

–0

Utslipp av sum (As, Cd, Cr, Pb)

PAH utslipp til Saudafjorden 2010-2016*

3 500 –

2012

– 15

60 –

Utslipp kobber

4 000 –

2011

– 20

Tillatte utslippsnivåer: Kobber = 150 kg/år Sum (As, Cd, Cr, Pb) = 20 kg/år

PARTIKLER utslipp til Saudafjorden 2010-2016*

2010

– 25

Utslipp av mangan

Tillatte utslippsnivåer: Oppløst sink = 400 kg/år Mangan = 400 kg/år

Kg pr. år

2012

Tillatte utslippsnivåer: Hg = 36 kg/år Pb = 100 kg/år sum (As, Cd, Cu, Cr) = 50 kg/år

SINK/MANGAN utslipp til Saudafjorden 2010-2016*

0–

2011

Utslipp av Hg

Tillatte utslippsnivåer: Støv = 35 tonn/år SO2 = 50 tonn/år

0–

2010

Utslipp av CO2

Sum (As, Cd, Cr, Pb) – kg pr. år

2010

Kg pr. år

50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5– 0–

Hg/Pb/Sum (As, Cd, Cu, Cr) utslipp til luft 2010-2016

Tonn CO2 pr. år

Tonn støv og SO2 pr. år

STØV, SO2, CO2 utslipp til luft 2010-2016

2016

50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5– 0–

2010

Tillatt utslippsnivå

2011

Utslipp av PAH

2012

2013

2014

2015

2016

Tillatt utslippsnivå

*Utslipp er fra renseanlegg

Avfall og biprodukt KATEGORI Slagg Slam og støv (deponi)

2016

2015

0 tonn

0 tonn

KATEGORI Papir og papp

2 030 tonn

3 716 tonn

Restavfall

107 tonn

120 tonn

Plast

Metallavfall

396 tonn

207 tonn

Asfalt

Spesialavfall

77 tonn

102 tonn

Treavfall

2016

2015

7,5 tonn

5 tonn

141 tonn

248 tonn

3,9 tonn

8 tonn

0 tonn

14,3 tonn

53

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Advertisement