Page 47

E R A M E T N O R W AY B Æ R E K R A F T R A P P O RT 2 0 1 6

NewERAs fokusområder

Prosess effektivitet

Redusere CO2 utslipp Redusere andre utslipp til miljøet Redusere deponeringsomfang

Redusere spesifikt energiforbruk

Redusere spesifikt karbonforbruk

Fotavtrykk

> Redusere produksjonskostnader

Øke stabiliteten i ovnsog raffineringsprosessene

> Øke produksjonskapasitet > Redusere miljøkostnader > Redusere fremtidige investeringsbehov > Overholde fremtidige miljøkrav > Oppnå støtte fra virkemiddelapparatet

Ressursoptimalisering

Gjenvinne energi, selge elektrisitet Utnytte spillenergi for industrielle formål Øke totalt manganutbytte (i våre prosesser)

NewERA tar sikte på å utvikle og implementere ny og klimavennlig teknologi med potensial for betydelig reduksjon av CO2-utslipp og mer effektiv energiutnyttelse i våre prosessanlegg. 47

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Advertisement