Page 4

LEDER

Vi er i en god posisjon, men skal likevel bli mer bærekraftige.

Eramet Norway er en av verdens mest effektive produsenter av manganlegeringer, det være seg effektivitet målt i kostnader per produserte tonn eller i forhold til klima og miljø.

Bjørn Kolbjørnsen, administrerende direktør i Eramet Norway

Vi har bak oss en hundreårig historie av produksjon av legeringer. Hadde vi ikke evnet å gjøre kontinuerlige forbedringer fra år til år, ville vi ikke vært i den gode posisjonen vi er i nå. Selve produktet vårt, manganlegeringer, har ikke vært gjenstand for hyppig produktutvikling. Vi har hatt tilnærmet det samme produktspekteret de siste 30 årene. Dette høres kanskje rart ut. Hadde vi operert på denne måten innen telekom- eller bilindustrien, ville vi nok vært konkurs for lengst. Men manganlegeringer er ikke et sluttprodukt. Vi befinner oss svært tidlig i næringskjeden. Vår rolle er å konvertere manganmalm fra gruver i Afrika til nyttige legeringselementer i fremstillingen av ulike stålkvaliteter. Stål er et av de mest brukte byggematerialene i verden, det produseres for eksempel tjue ganger så mye stål som aluminium. Det er stålprodusentene som sørger for riktig kvalitet på produktene som brukes i brostrukturer, jernbaneskinner, industrianlegg, bilkarosserier, hvitevarer og så mye mer.

Gode rammevilkår og høy kompetanse Det er ingen stålproduksjon av betydning igjen i Norge, så våre hovedmarkeder er Europa og Nord-Amerika. Årsaken til at vi fremdeles holder det gående her oppe i nord, er at rammevilkårene er gode, kompetansen høy og at vi har blitt stadig mer effektive i det vi holder på med. For våre kunder og eiere er det i hovedsak kostnader og lønn4

somhet som er viktig, mens miljø samt trygge og utviklende arbeidsplasser står sentralt i de lokalsamfunnene hvor våre prosessanlegg er lokalisert. Disse forventningene til oss må vi regne med vil vedvare og forsterkes i årene fremover, noe som gjør at vi må opprettholde vårt høye fokus på forbedringer. Arbeidet med våre nye utslippskonsesjoner bekrefter også dette.

God klimaadferd vil gi god «business» Jeg føler meg likevel overbevist om at det er innen klima vi kommer til å ha mest trykk på forbedringer fremover. Ikke fordi vi er spesielt dårlige. Tvert imot, vi er i dag en av manganlegeringsprodusentene i verden med lavest klimagassutslipp per produserte tonn. Grunnen er simpelthen at klima og bærekraft i tiden framover vil ha høyeste fokus i samfunnet vi er en del av; for alle verdens nåværende og fremtidige innbyggere og konsumenter – og dermed også for nasjonale og internasjonale myndigheter. Vi har også en grunnleggende tro på at god klimaatferd over tid vil vise seg å gi god «business» – både for Eramet Norway som en ansvarlig samfunnsaktør, og for våre kunder og leverandører. Vi jobber nå med å utvikle vårt eget konkrete veikart for lavere klimagassutslipp inspirert av arbeidet vi var en del av sammen med øvrig norsk prosessindustri. Vi ser også av regjeringens industrimelding at vår industri er ønsket i Norge, og at det legges opp til ordninger som gir motivasjon til å videreutvikle våre bærekraftsprestasjoner også i årene som kommer. Vi har 100 år med forbedringer av ulike slag bak oss, og vi er sultne på å ta nye steg – så det skal vi klare!

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Advertisement