Page 34

ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

FORRETNINGSETIKK HAR ALLTID VÆRT PRIORITERT I VÅR VIRKSOMHET

Pierre Lassalle

I 2015 reviderte ERAMET sin etiske erklæring, Ethics Charter, etterfulgt av en oppdatert erklæring om rettferdige innkjøp, Responsible Purchasing Charter, i 2016. Vi har besluttet å gjøre det til en rutine å dele innholdet i denne erklæringen med våre leverandører ved å inkludere den i vilkår og betingelser og gjøre erklæringen til en spesifikk klausul i våre leverandørkontrakter.

Samfunnsansvar

ERAMET har nå nærmere 3500 aktive leverandører rundt omkring i verden og har nylig etablert en dedikert plattform som skal støtte oss i evalueringen av våre leverandørers samfunnsansvarspraksis.

34

Corporate Social Responsibility (CSR), eller bedriftens samfunnsansvar, har blitt en del av den regulære evalueringen vi foretar av våre leverandører og deres partnere, i tillegg til evalueringen av sikkerhet, kvalitet, kapasitet og økonomiske aspekter. Selvsagt gjelder dette også for våre kunder, som krever at vi driver en transparent virksomhet. Dette omfatter selvsagt også måten vi håndterer vår egen leverandørkjede på, hvor regelmessige revisjoner og kontroller inngår. ERAMET har nå nærmere 3500 aktive leverandører rundt omkring i verden. Nylig etablerte konsernet en dedikert plattform som skal støtte oss i evalueringen av våre leverandørers samfunnsansvarspraksis. Ved hjelp av denne plattformen kan

ERAMET hente ut nøkkelinformasjon om leverandørenes samfunnsansvarspraksis og få tilgang til tredjeparts evalueringer basert på deres svar og dokumentasjon. Vi er overbevist om at en slik tilnærming med mål om økt åpenhet vil medføre enda bedre relasjoner og langvarig samarbeid med våre leverandører.

Fokus på forretningsetikk – en global trend Økt fokus på den etiske delen av forretningsvirksomheten er helt klart en global trend som i stadig større grad støttes av strengere lover. I Frankrike, der konsernets hovedkvarter holder til, er man i ferd med å skjerpe det juridiske rammeverket for forretningsetikk. Nylig ble lovene for å forhindre korrupsjon og interessekonflikter strammet inn, i tillegg til at franske selskaper oppfordres til å implementere rutiner for selskapsgjennomgang, eller due diligence, i sine leverandørkjeder.

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Advertisement