Page 3

INNHOLD 04

Vi er i en god posisjon, men skal likevel bli mer bærekraftige

06

Verdens ledende produsent av manganlegeringer

07

Eramet Norway – en del av konsernets manganvirksomhet

08

ERAMET overalt i hverdagen

10

Produksjon av manganlegeringer og forbruk av råvarer

11

Høyteknologi i verdenstoppen

12

ERAMETs virksomhet i Norge

16

Grønn kraft bør lønne seg

19

Best i verden på miljøvennlig produksjon

20

Forskningsbasert grunnlag for grønnere produksjon

25

Arbeid med nye utslippstillatelser

26

Klimaregnskap og karbonfotavtrykk

28

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig industri

30

Energibalansestatus for Eramet Norway 2016

33

En inspirerende lærlingplass som åpner dører

34

Forretningsetikk har alltid vært prioritert i vår virksomhet

35

Eramet Norway utøver sitt samfunnsansvar

på ulike måter og områder

35

Utformer fremtidens utdannings- og kompetansetilbud

36

Klare for fremtidens miljøkrav

38

Nullutslipp innen 2050

39

Forbedring av miljøprestasjoner

42

Stabile driftsprosesser gir gode miljøprestasjoner

46

NewERA gjør fremskritt

50 HMS-tall 51 HMS-policy 53

Utslippstall for prosessanleggene

56

Økonomi og nøkkeltall

58

Bærekraft i fokus i hele konsernet

59

Tillit er grunnlaget for vår suksess

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Advertisement