Page 21

E R A M E T N O R W AY B Æ R E K R A F T R A P P O RT 2 0 1 6

Bærekraft- og miljøproblematikk i fokus hos Utviklingsgruppen Eramet Norway deltar i to åtteårige forskningsprogrammer:

FORSKNINGSPROGRAM 1 FME-senteret HighEFF Eramet Norway deltar i FME HighEFF, som ble innvilget i 2016 og samler mange av industribedriftene i Norge. FME er en forkortelse for «Forskningssenter for miljøvennlig energi». Programmet er i regi av Forskningsrådet og gir tidsbegrenset støtte til norske forskningssentre som befinner seg på et høyt internasjonalt nivå innenfor miljøvennlig energi.

FORSKNINGSPROGRAM 2 SFI Metal Production

Research & education institutes

User industries

SFI Metal Production er et program med fokus på metallurgi og bærekraftighet. Et hovedfokusområde for Eramet i arbeidet mot en mer bærekraftig drift, er kontroll av PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) og gjenvinning av materialer.

Vendors & technology providers

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens grønneste industri. Arbeidsområdene er inndelt i sentre som oppsummert i figuren. Eramet Norway har høye forventninger til at HighEFF skal bidra til en bedre forståelse og utnyttelse av energistrømmer i ovnene, blant annet med utgangspunkt i en dedikert PhD-oppgave. I tillegg kan aktiviteter gi drahjelp på andre viktige områder, som for eksempel når det gjelder utnyttelse av ovnsgass. Eramet Norway har høy forventninger at HighEFF skal bidra til en bedre forståelse og utnyttelse av energistrømmer i ovnen, blant annet takket være en dedikert PhD.

21

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Advertisement