Page 73

G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

T.010.07

T.010.04

T.010.03 ELECTRO CLEANER

AIR COOLER CLEANER

ELECTRO CLEANER IC:551021S Elektrik motorlarý, bobin, swiç gibi hassas yerlerde kullanýlan solvent esaslý etkili temizlik ürünüdür. Uçuculuðu yavaþtýr ancak temizlenecek parça çalýþýrken de sistemde kalabilir. Yað, kir, kurum ve karbon artýklarýnýn temizlenmesinde kullanýlýr.

Hava kulerlerindeki yað, gres, karbonlaþmýþ kirli tozlarýn temizliðinde kullanýlan solvent esaslý etkili temizlik ürünüdür.

T.010.12

T.010.14

T.010.09

SÝNTÝNE TEMÝZLEYÝCÝ

YAÐ&GRES TEMÝZLEYÝCÝ

EL TEMÝZLEME JELÝ

Yüzeylerde kirlilik oluþturan petrol ve yað artýklarýnýn temizliðinde kullanýlan solvent esaslý temizleyicidir. Püskürtme yolu ile çalýþýr.

El üzerinde oluþan yað, gres gibi kirleri sökücü olarak formüle edilmiþtir. Susuz yýkamada da rahatlýkla kullanýlabilir. Ele zarar vermez.

KÝMYASALLAR

KÝMYASALLAR

BILGE CLEANER

AIR COOLER CLEANER

TAÞ ASÝTÝ IC:551005S

OIL GREASE REMOVER

Makine dairesinde, tank baþlýklarýnda, sintine deposunda biriken ve cidarlara yapýþan yað ve fuel-oil’lin temizliðinde kullanýlýr. Solvent esaslý bir temizleyicidir.

DESCALING LIQUID Sistemlerde suyun býraktýðý kýþýr ve korozyon birikintilerinin temizlenmesinde kullanýlan etkili amin esaslý inhibitörle takviye edilmiþ asit solüsyonudur.

HAND CLEANER

IC:550268S

T.020.52 SAF SU

DISTILLED WATER

IC:550689S

Elektrolizle metal kaplama, motor yaðý üretimi, kompozit malzeme kaplama, indüksiyon ocaklarý, boya üretiminde akü suyu kullanýlýr.

70

CHEMICALS T.010.01: OIL SPILL DISPERSENT IC:232909S T.010.05: FUEL OIL TREATMENT T.010.06: TANK TEMÝZLEYÝCÝ IC:551041S T.010.16: KARBON TEMÝZLEYÝCÝ/CARBON REMOVER T.010.17: ORGANÝK ASÝT/DESCALEX POWDER T.010.23: FÝLTRE TEMÝZLEYÝCÝ/FILTER CLEANER

CHEMICALS T.010.20: ERTREAT-FN T.010.36: ERTREAT-BTC T.010.28: COOLING WATER TREATMENT T.010.34: WATERBASED ALKALINE T.010.39: SEPERATÖR TEMÝZLEYÝCÝ

şentürk katalog  

sdmmarine catalog,

şentürk katalog  

sdmmarine catalog,

Advertisement