Page 1

Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

Technológiai háttér A vezeték nélküli hálózatok tervezése, telepítése és üzemeltetése sem egyszerű feladat. Legalábbis az alapvető RF és vezeték nélküli infrastruktúrákkal kapcsolatos ismeretek, illetve olyan megoldások nélkül, amelyek ebben segítenek a hálózati mérnököknek, menedzsereknek. A történeti, technológiai áttekintés fontos, hogy lássuk, miként alakultak ki a mai komplex WiFi alapú vezeték nélküli hálózatok, melyek kritikus fontosságúvá váltak intézményi, vállalati közegben. Ehhez hozzájárulnak az erre a technológiára épülő fejlesztések, innovációk, illetve a mobilitás szükségessége is. A vezeték nélküli technológia a vállalati adatokhoz való hozzáférés, a felhasználói mobilitás, a hálózatok kiterjesztése távoli telephelyekre, épületek közötti ös�szeköttetések, hálózati hidak létrehozásában igen előnyös pozícióban van. Gondoljunk a vezeték nélküli vonalkód olvasókra, a HotSpot rendszerekre, elektronikus polc címkékre, gyártó- és gépsorokra, robotikára, egy konferencia lebonyolítására, vagy akár egyszerűbb esetben egy megbeszélésre, ahol szükség van a helyi infrastruktúra elérésére adott esetben kábelek nélkül. De hasonló jelentőséggel bír a logisztikában vagy az egészségügyben az RF ID bevezetése, mely szintén feltételez egy jól megtervezett és működőképes hálózatot az ISM (2,4GHz) és UNII (5GHz) frekvencia tartományok felhasználásával. Ezekhez elengedhetetlen a jó teljesítményű, megbízható és biztonságos vezeték nélküli hálózat kialakítása és üzemeltetése. Alapvetően két szolgáltatási szintet (Basic Service Set röviden BSS) különböztetünk meg.

1. ábra

A független „AD-HOC” kapcsolatok A kliensek közbeiktatott ismétlő, jel és forgalomtovábbító nélkül közvetlenül vannak egymással kapcsolatban. Ilyenek például a kézi számítógépek, vagy a vezeték nélküli

Kecskeméti Zsolt  •  Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

1


projektorokkal való összeköttetések. A mobil eszközök közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz. (2. ábra)

Infrastruktúra alapú szolgáltatási szintek A másik és elterjedt szolgáltatási szint az infrastruktúra alapú, hozzáférési pontokkal (Access Point röviden, AP) rendelkező vezeték nélküli hálózat, a WLAN. Az AP-nak több típusa ismert, illetve működési módjukat illetően többféle üzemmódban képesek működni. A teljesítmény optimalizálás szempontjából megkülönböztetjük a forgalomtovábbító, jelismétlő és híd funkciókat ellátó AP-kat. Biztonsági szempontból pedig a forgalomtovábbító és a szenzor/monitor módba kapcsolható hozzáférési pontokat. Ezen kívül még megkülönböztetünk bel- és kültéri AP-kat attól függően, hogy milyen frekvenciára vannak hangolva, mekkora nyere-ségű antenna tartozik hozzá, valamint az időjárás állóságot is szem előtt tartva miként lettek megtervezve. Az egy vagy több AP-hoz kapcsolódó egy vagy több kliens már infrastruktúra alapú hálózatot alkot. (3. ábra)

2. ábra

3. ábra

Autonóm rendszerű vezeték nélküli hálózatok Ezeknél az infrastruktúra rendszereknél a hozzáférési ponton történik a hitelesítési kérelem a kiválasztott kulccsal, annak visszaigazolása, vagy visszautasítása, a kapcsolódási kérelem visszaigazolása vagy visszautasítása, illetve a forgalmazás, vagy annak blokkolása. Maga az AP végzi a forgalomtovábbítást, illetve a szabály rendszer segítségével a forgalomszűrést is. Az AP-k önmagukban is működőképesek, képesek hitelesíteni felhasználókat, összeköttetést biztosítani vezetékes és vezeték nélküli hálózatok között, vagy akár az RF közeget felhasználva Bridge (híd) módban közvetlenül „egymással kommunikálnak”, átengedik a forgalmat különböző szabályrendszerek alapján. A modernebb eszközök már ún. Dual módban is képesek működni, ami azt jelenti, hogy egy eszköz képes összekapcsolni két akár fizikailag és logikailag szegmentált hálózati szegmenset is. Az önálló szigeteket alkotó autonóm rendszerű megoldásoknak is van létjogosultsága, bizonyos méretű hálózatkialakítás, illetve biztonsági és teljesítmény paraméterek figyelembevételével, valamint otthoni környezetben. (4. ábra) Az autonóm hálózatokkal szemben a központosított, vezérlővel ellátott rendszerek esetében lehetőség van az

2

4. ábra

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


AP-kat akár „lebutított” light weight módban üzemeltetni, de természetesen több gyártó, így a Cisco esetében is adott a lehetőség a kontroller nélküli autonóm üzemmódra is. Az utóbbi időben elterjedőben vannak, az ún. Hibrid AP-k is, illetve a kontroller módú AP-k.

Vezeték nélküli kontrollert, vezérlőt alkalmazó hálózatok A központosításnak az elsődleges feladata, hogy egy közös menedzsment felületen lássuk a teljes infrastruktúránkat, az AP-k teljesítmény és forgalmi adatait, kik és mikor kapcsolódnak fel, mennyit forgalmaznak, továbbá a biztonsági megfontolások is szerepet játszanak a központosított kontrolleres kialakítás létrehozásakor. Egy központi eszköz, vezeték nélküli hálózati kontroller szabályozza a frekvenciameneteket, a csatornakiosztásokat, a felhasználók hitelesítését vagy épp blokkolását is. Komplexebb rendszerek, könnyebben menedzselhető, akár több telephelyes hálózati szegmensek hozhatók létre az infrastruktúra maximális teljesítményét kihasználva. Több felhasználót, azok különféle hálózati szolgáltatások felé támasztott igényeit, elvárt teljesítményt is precízebben, összefogottabban lehet megvalósítani egy központi felügyeleti megoldással. További előny a biztonsági funkciók, a hitelesítés kérdése, valamint a technológiából adódóan a csatornakiosztásokból fakadó keresztinterferencia problémák minimalizálása is. (5. ábra) Ezekben a rendszerekben már a teljes lefedettségi mutatók, hőtérképek, alaprajzon elhelyezkedő tényleges fizikai pozíciót mutató megoldások, biztonsági rutinok, szabályrendszerek széles köre igen nagy mélységig megvalósítható. Rendelkeznek limitáltabb monitorozó képességgel is, ebben az esetben a hozzáférési pontokat használják fel mintavételezésre, időosztásos monitorozásra. Ritkább esetben az AP teljes szenzor módba kapcsolásával annak forgalomtovábbító képességét kikapcsolva lehet a hálózati forgalmat figyelni és reagálni. Természetesen ezeket az AP-kat forgalomtovábbításra tervezték, így teljes funkcionalitású, mindenre kiterjedő védelmi rendszer kompromisszumok kötésével építhető csak ki infrastruktúra elemekből. A telepített rendszerek egyik hátránya, hogy nem képesek kliens szemmel vizsgálni a hálózatot, annak teljesítményét, adott esetben hibáit, sérülékenységeit. Ezek a hiányosságaikból, illetve a fix telepítésükből fakadnak.

5. ábra

Kecskeméti Zsolt  •  Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

3


A Cisco WCS – AirMagnet Planner/Survey Integráció Az AirMagnet mobil feltérképező és hatásvizsgálatot végző megoldásainak nagy előnye, hogy adott helyen és időben a kliens szemszögéből végzik el a valós idejű méréseket akár RF akár WiFi infrastruktúra szinten. A Cisco WCS megoldásába integrálták az AirMagnet Planner vezeték nélküli hálózat tervező és Survey vezeték nélküli hálózat feltérképező megoldását. Ez nagyban elősegíti a Cisco rendszert üzemeltetőket abban, hogy pontos képet kapjanak a hálózatuk pillanatnyi állapotáról az utolsó kis helysé-gektől a nagy tárgyalókon át akár a kültéri mérésekig, továbbá a hálózatok tervezésénél, bővítésénél vagy átalakításánál az AirMagnet Planner tervező megoldását felhasználva, annak teljes elmentett eredményét integrálhatjuk a Cisco WCS platformjába. Kezeli az összes infrastruktúra elemet, a virtuális felmérési eredményeket, a fal- és terület szerkezeteket, valamint a mérési pontokat, koordinátákat, hőtérképeket egyaránt. (6. ábra) A Fluke Networks és a Cisco közös technológiai fejlesztése nyomán integrálták az AirMagnet Planner vezeték nélküli hálózat tervező- és az AirMagnet Survey lefedettségmérő megoldásokat és a Cisco WCS rendszert. Az integráció drámaian lecsökkenti a dupla munkát és megnöveli a hatékonyságot, az AirMagnet és a Cisco WCS ügyfelek részére. Nincs szükség ismételt tervezési és terület bejárási fázisra, a professzionális AirMagnet Planner tervező szoftverrel készült eredmény, valamint a valós adatokon alapuló AirMagnet Survey alkalmazással készített lefedettség vizsgálat teljes mértékben beépíthető az erre felkészített Cisco WCS rendszerekbe.

6. ábra

Az integráció részletei A vezeték nélküli hálózati megoldásokat fejlesztő AirMagnet a Planner és Survey vezeték nélküli hálózat tervező és lefedettség vizsgáló megoldásait, közös fejlesztésnek köszönhetően sikeresen integrálták a Cisco WCS megoldásaiba. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően korszerűsítik a Cisco rendszerű hálózatok tervezését, telepítését, bővítéseket és a hálózat menedzsmentet egyaránt. Az integráció célja az volt, hogy a hálózati működés hatékonyságát növeljék, a dupla munkát csökkentsék, mind ezt innovatív megoldásokkal, illetve ezek összekapcsolásával érték el. Nincs szükség ismételt tervezési fázisra, többszöri terület bejárásra. Egy valós felmérés precíz, pontos adatait az AirMagnet Survey megoldásban egy erre a célra

4

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


készített kiegészítő modul segítségével kimondottan a Cisco WCS megoldásokra szabva lehet elvégezni, majd az elkészült beltéri vagy kültéri projektet egy export-import funkcióval áttölteni. Sok Cisco platformot üzemeltető partner rendelkezik AirMagnet vezeték nélküli hálózattervező és hálózati lefedettségvizsgáló, felmérő megoldásokkal. Ahhoz, hogy a legjobb teljesítményű, felhasználó központú szolgáltatásokat alakítsák ki mindkét rendszerben, a tervezési és telepítési fázisban sok feladatot duplán kell elvégezni - mint például a felmérés, területbejárás, vagy épp konfigurálás. A két rendszer komponenseinek integrációjával elkerülhető ezen feladatok felesleges többszöri elvégzése, továbbá a hálózatmenedzsment és a felügyelet is egyszerűbbé, hatékonyabbá válik. (7. ábra) A hálózat üzemeltetője, az informatikai rendszergazda egyszerűen importálhatja az elkészült AirMagnet projekteket, tervezési és felmérési adatokat a meglévő Cisco WCS rendszerbe. Ez pontos képet ad a szimulációs gyakorlatról, a valós hálózat állapotáról, az AP-k paramétereiről és elhelyezkedésükről egyaránt. Lényeges szempont, hogy kliens oldali megközelítésben történik a felmérés a lehető legprecízebben az AirMagnet Survey megoldásával, majd ezek egy jó teljesítményű menedzsmentrendszer adatbázisába épülve átláthatóbbá teszik a menedzsmentet és a hálózat felügyeletet. Az AirMagnet Planner és Survey az egyetlen olyan vezeték nélküli hálózati tervező és audit eszköz, mely rendelkezik export funkcióval és teljes értékű integrációval a Cisco WCS rendszereihez. Ez kritikus fontosságú, nem csak a Cisco beépített tervező, modellező rendszeréhez való kompatibilitás miatt, hanem speciális alkalmazások kapcsán is. Például, a hálózati teljesítmény fokozása, és az ügyfél elégedettség növelése érdekében új szolgáltatások, pl. VoWLAN bevezetése kapcsán is lényeges szempont, hogy ne becsült értékekkel kalkuláljon a WCS rendszer, hanem valós mérési adatokból lehessen a hálózat bővítését, új alkalmazás bevezetését tervezni, megvalósítani, menedzselni. Továbbá a Cisco is javasolja a valós helyszíni felmérést a Voice rendszerek telepítése, implementálása esetén. „Cisco Voice over WLAN Design Guide”. (8. ábra)

7. ábra

8. ábra

Fluke Networks AirMagnet Planner vezeték nélküli hálózat tervező megoldás • 802.11a/b/g/n WLAN tervezés, modellezés, szimuláció és komplex jegyzőkönyvezés • Telepítés és beszerzés előtti optimális darabszám meghatározás

Kecskeméti Zsolt  •  Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

5


• Teljes migrációs segédlet a legújabb 802.11n-es hálózatok kialakításához, migrációhoz • Meglévő hálózatok bővítése és szimuláció • Teljesen automatizálható WLAN hálózat előtelepítési terv készítése • Előre definiált (Cisco, Aruba, Fortinet, Meru, HP, Symbol, 3Com, Bluesocket, Motorola, D-Link stb.) és egyedileg testre szabható antenna típusok • Megfigyelt terület térképének bevitele DIB, DWG, DXF, EMF, GIF, VSD, JPG, WMF fájlformátumokban • Access Pontok ideális helyének meghatározása új telepítés vagy bővítés esetén • AP szimuláció az adott terület behatásainak figyelembe vételével, WiFi teljesítmény megjelenítés • Könnyen kezelhető, átlátható felhasználói felület, professzionális jegyzőkönyvezés Bővebb információ: www.equicom.hu/planner

Fluke Networks AirMagnet Survey vezeték nélküli hálózati lefedettség mérő megoldás • WLAN előtelepítés is szimuláció az AirMagnet Planner integrálásával • Egyedi, valós idejű vezeték nélküli hálózati feltérképezés, hálózati teljesítményméréssel • Kültéri mérési képességek GPS koordinátákkal, Google Earth és Microsoft MapPoint integráció • Multi adapter támogatás, aktív és passzív felmérés egy időben, egy bejárással • 802.11a/b/g/n WiFi hálózatok feltérképezése • Ideális AP elhelyezés és adási teljesítmény beállítás • Interferencia vizsgálata, behatárolás • Jel-zaj viszony vizsgálat, roaming képesség ellenőrzés • VoIP átvitel vizsgálat, RF spektrum analízis • Eltérő időben készült mérések különbségének 3D vizuális megjelenítése • Professzionális, testre szabható jegyzőkönyvezés Bővebb információ: www.equicom.hu/survey Az AirMagnet Planner és Survey ezen a képességeit integrálták a Cisco WCS-be, ami azt jelenti, hogy egy AirMagnet Planner projekt indításakor már ki lehet választani, hogy beltéri, kültéri GPS alapú, illetve Cisco WCS-hez készülő tervezést, illetve bejárást és lefedettség vizsgálatot

6

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


végzünk. A tervezett vagy mért adatokat természetesen exportálni lehet az AirMagnet mobil megoldásokból és importálni a Cisco WCS-be és vica versa. A következő képernyőképeken szemléletesen, lépésről lépésre lehet látni, miként lehet ezeket a műveleteket egyszerűen és gyorsan elvégezni.

AirMagnet Planner vezeték nélküli hálózattervező megoldás integrálása a Cisco WCS rendszerrel 1.

Cisco WCS-hez kapcsolódó terv projekt fájl készítése az AirMagnet Planner alkalmazásban. (9. ábra)

2.

A Cisco WCS-ből kiexportált méretarányos terület alaprajz kép betöltése. (10. ábra)

9. ábra

10. ábra

3.

Az alaprajz méretarányainak felvétele az AirMagnet Planner vonalzó eszköztár segítségével. (11. ábra)

11. ábra

4.

A méretarány beállítása a képernyőn megjelenő pixel értéket párosítja a méter adatokkal. (12. ábra)

12. ábra

Kecskeméti Zsolt  •  Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

7


5.

Az épületen belüli tervezés esetén a terveket szintenként is el lehet készteni. A precíz tervezés érdekében a már méretarányos és pixelben kalkulált értékeknek megfelelően az alaprajon található falakat, elválasztó elemeket, nyílászárókat a szoftver beépített és egyedileg testre szabható eszköztárával berajzoljuk. (13. ábra)

13. ábra

6.

A térbeli elemek berajzolása után a szoftver már tisztában van a méretekkel és az alkotó elemekhez rendelt csillapítási értékekkel, ez után automatikusan vagy manuálisan is elhelyezhetjük az AP-ket, melyeket utána antenna szinten, karakterisztikában, irányítottságban teljes mértékig testre szabhatunk. (14. ábra)

14. ábra

7.

Az AirMagnet Plannerben szinte minden WLAN gyártó terméke szerepel, így a legtöbb Cisco AP és antenna típus is, 2,4GHz-en és 5GHz-en egyaránt. (15. ábra)

15. ábra

8.

A következő szint elkészítéséhez létre kell hozni egy új emeletet majd elmenteni a projektet. Az elkészült tervet exportáljuk a Cisco WCS menü segítségével. (16. ábra)

16. ábra

8

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


9.

Az exportáláskor meg kell adni a terület nevét, épület és szint adatokat, emeletenként, projektfájlonként. (17. ábra)

17. ábra

10. A Cisco WCS-ben a Maps, Import Maps menüpontban kell a jelenlegi projekt fájlokhoz hozzárendelni az AirMagnet Plannerben készített tervet. (18. ábra)

18. ábra

11. XML fájl formátum kiválasztása az importáláshoz. (19. ábra)

19. ábra

12. Az AirMagnet Plannerből exportált tervet a fájl rendszerben kitallózzuk, majd betöltjük a Cisco WCS-be. (20. ábra)

20. ábra

13. A sikeres importálás után az összes tervezett adat szerepel, az előnézeti ablakban és nem kapunk hibaüzenetet. (21. ábra)

21. ábra

Kecskeméti Zsolt  •  Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

9


14. A Maps Tree menüpontban szisztematikusan, ahogy elmentettük jelenik meg az elrendezés, épület, szárny, szint stb. (22. ábra)

22. ábra

15. A Cisco WCS is megjeleníti az összes épület szintet, amit az export – import műveletben kiválasztottunk. (23. ábra)

23. ábra

16. A Cisco WCS szintén megjeleníti azokat az épület jellemzőket, falakat amelyeket az AirMagnet Planner tervező szoftverrel megrajzoltunk, megterveztünk. (24. ábra)

24. ábra

17. Természetesen a virtuális bejárás eredményét, a lefedettség mutatókat, AP elhelyezéseket és részletes paramétereket, valamint a hő térképeket is megjeleníti a Cisco WCS. (25. ábra)

25. ábra

10

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


AirMagnet Survey vezeték nélküli hálózat feltérképező megoldás integrálása a Cisco WCS rendszerrel 1.

A Cisco WCS-ből a Maps menüpontban a meglévő szint alaprajzának kiválasztása. (26. ábra) 26. ábra

2.

A meglévő térképek közül válasszuk ki a felmérni kívánt épület, szint alaprajzát. (27. ábra)

27. ábra

3.

Speciális linket kell a böngészőben meghívni: http://xxx.xxx.xxx.xxx/webacs/wcsdiag.do ahol az AirMagnet Tools linkre kell kattintani. (28. ábra)

28. ábra

4.

Itt tudjuk kiexportálni a megfelelő terület, épület, illetve szint alaprajzát az AirMagnet Survey számára csv formátumban. (29. ábra)

5.

A Cisco WCS tömörített formátumban menti ki a kért adatokat (tar.gz) a fájlrendszer általunk meghatározott helyére. (30. ábra)

29. ábra

30. ábra

Kecskeméti Zsolt  •  Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

11


6.

Tömörítsük ki a kiexportált fájlt. (31. ábra)

31. ábra

7.

A kiexportált tömörített fájl kibontása után az AirMagnet Survey alkalmazásban készítsünk egy Cisco WCS Survey projekt fájlt. (32. ábra)

32. ábra

8.

Ekkor be fogja kérni a rendszer a WCS-ből kiexportált csv fájlt. (33. ábra)

33. ábra

9.

Az AirMagnet Survey a beimportált adatok alapján megjeleníti az alaprajzot. (34. ábra)

34. ábra

12

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


10. A méretarányt a vonalzó segítségével felvesszük, hogy pixelben kapjuk meg a méterben megadott értékeket és kezdődhet a valós felmérés. A Survey program valós mérési eredményeket fizikai bejárás alatt is megjelenít a bejárási útvonallal együtt. (35. ábra)

35. ábra

11. A mérés végén az adott bejárási útvonalat, a begyűjtött valós adatokat és az AP-k, kliensek elhelyezkedését is tartalmazó fájlt mentjük. Több ilyen fájl is készíthető, ha a területet nem tudjuk egyszerre bejárni. Ezek a mérések egyesíthetőek, mint ha egyszerre készültek volna. (36. ábra)

36. ábra

12. A mentés után hő térkép segítségével jeleníti meg a valós lefedettség mutatókat, jelszinteket, jel-zaj viszont, csatorna interferenciát stb. (37. ábra)

37. ábra

13. Az elkészült Survey projekt fájlt a Cisco WCS Survey Export segítségével exportáljuk. (38. ábra)

38. ábra

Kecskeméti Zsolt  •  Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

13


14. A Cisco WCS Maps/Import Maps elemet a legördülő listából válasszuk ki. (39. ábra)

39. ábra

15. Válasszuk az XML formátumot az importáláshoz. (40. ábra)

40. ábra

16. Tallózzuk ki a fájlrendszerben a korábban exportált Survey projekt fájlt. (41. ábra)

41. ábra

17. Az importálást követően áttekinthetjük az eredmény képernyőt. (42. ábra)

42. ábra

18. A Cisco WCS és az importált adatok összhangja miatt válasszuk ki az RF Calibration Models menüpontot. (43. ábra)

43. ábra

14

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu


19. A kalibrációs modellek közül az AirMagnet Survey linkre kattintsunk. (44. ábra)

44. ábra

20. Az AirMagnet Survey kalibrációs modell kiválasztása után a legördülő menüben válasszuk a Calibrate elemet. (45. ábra)

45. ábra

21. A sikeres kalibrációt követően válasszuk az Apply to Maps elemet a legördülő listából. (46. ábra)

46. ábra

22. Válasszuk ki melyik térképekre, alaprajzokra, területekre szeretnénk a kalibrációt érvényesíteni. (47. ábra)

47. ábra

23. A térképekhez történt hozzárendelést egy nyugtázó üzenet zárja. (48. ábra)

48. ábra

Kecskeméti Zsolt  •  Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció

15


24. A sikeres kalibrációt, adat szinkronizációt és az alaprajzokhoz való hozzárendelést követően a lefedettség paramétereket, hő térképeket is kirajzolja a valós mért AirMagnet Survey-vel készült projektet a Cisco WCS. (49. ábra) Az új integrációs képességek a Cisco WCS 7.0MR1 változatától, valamint az AirMagnet Survey és Planner 8.1-es verziójától érhető el.

49. ábra

Bővebb információk: www.equicom.hu/planner www.equicom.hu/survey

Kérjük kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatárainkhoz. www.equicom.hu

EQUICOM Méréstechnikai Kft. © 2011 Minden jog fenntartva Jelen kiadvány a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható, sem elektronikus, sem mechanikus eljárással, beleértve a fénymásolást, számítógépes rögzítést is.

16

EQUICOM Méréstechnikai Kft.  •  © 2011 Minden jog fenntartva  •  www.equicom.hu

HÍReq - 2011/17 Cisco WLC és Fluke Networks AirMagnet Planner/Survey integráció  

Az AirMagnet Survey és AirMagnet Planner vezeték nélküli hálózati tervező és felmérő megoldásokat sikeresen integrálták a Cisco WCS vezeték...